Kokousaika

21.5.2007 kello 16.00 – 17.40

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

(paitsi osa 752 §)

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Koskinen, Kauko

varajäsen

 

 

Meriläinen, Risto

varajäsen

 

 

Näre, Sari

varajäsen (paitsi osa 752-755 §)

 

 

Puoskari, Mari

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 752 ja

757-782 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi 778-782 §)

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi 747-759 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Raunila, Marjatta

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

Paavola,  Vesa

organisaatiopäällikkö (752 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


747-748,


749-752,


756-763, 

 Korpinen

 

 

 

764,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
753-754,


765-774, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
755,


775-777, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


778, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


779-782,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

747

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

748

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

749

Kj/1

Kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen valinta

 

750

Kj/2

Ympäristölupavelvoitteen lisääminen satamajärjestykseen

 

751

Kj/3

Vuosaaren sataman palvelukykyä parantavat ohjelmalisäykset ja kustannuspuitteen tarkistaminen

 

752

Kj/4

Sosiaaliviraston ruokapalvelujen osittainen siirtäminen Palmian hoidettavaksi

 

753

Kaj/5

Kannelmäen peruskoulun Runonlaulajantien kiinteistön perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

754

Kaj/6

Punavuoren tontin 94/8 asemakaavan muuttaminen (nro 11555)

 

755

Sj/7

Samkommunen för huvudstadsregionens svenskspråkiga yrkesskolor -nimisen kuntayhtymän purkaminen

 

756

Kj/3

Määrärahan myöntäminen Greater Helsinki Vision 2050 -kansainvälisen ideakilpailun järjestämiseen

 

757

Kj/4

Kaupungin Kiinteistö-oy Kyllikinkatu 1:lle myöntämien lainojen siirto Kiinteistö-oy Pasilan Puistotie 5:lle

 

758

Kj/5

Vaasan hallinto-oikeuden päätökset valituksiin koskien eräitä Vuosaaren sataman rakentamiseen liittyviä töitä

 

759

Kj/6

Vuosaaren satama -projektin tilanneraportti

 

760

Kj/7

Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen seurantaraportti 1/2007

 

761

Kj/8

Lausunnon antaminen arviointikertomuksesta vuodelta 2006 tarkastuslautakunnalle

 

762

Kj/9

14.5.2007 pöydälle pantu asia

Lapinlahden sairaalan tuleva käyttö

 

763

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

764

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

765

Kaj/1

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyistä valituksista Vartiokylän korttelin nro 45100 ym. alueiden (Myllypuron ns. puinen kaupunkikylä) asemakaava-asiassa (nro 11425)

 

766

Kaj/2

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehdystä valituksesta Vartiokylän kortteleiden nro 45056 ja 45069 ym. alueiden (Myllypuron liikuntapuisto) asemakaava-asiassa (nro 11420)

 

767

Kaj/3

Osoitteessa Roihuvuorentie 3 sijaitsevan rakennuksen luovuttaminen apporttina Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille

 

768

Kaj/4

Vt Sanna Hellströmin toivomusponsi Sahaajankadun asuntolatontin asemakaavan säilyttämisestä ennallaan

 

769

Kaj/5

Vt Kauko Koskisen toivomusponsi asuntolatonttien tarpeen huomioonottamisesta asemakaavoja laadittaessa ja muutettaessa

 

770

Kaj/6

Esitys Perhonkadun asemakaavan muuttamisesta

 

771

Kaj/7

Vt Tuomas Rantasen toivomusponsi Keski-Pasilan arkkitehtonisesta tasosta kiinni pitämisestä

 

772

Kaj/8

Tammisalon tontin 44033/2 asemakaavan muuttaminen (nro 11633)

 

773

Kaj/9

Aurinkolahden venesatamaan kohdistunut aluevarauspyyntö ja ehdotus asemakaavan muuttamiseksi

 

774

Kaj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

775

Sj/1

Ammattikorkeakoulun rehtorin sijaisen määrääminen

 

776

Sj/2

Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan asettaminen

 

777

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

778

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

779

Stj/1

Vt Sanna Hellströmin toivomusponsi: Lasten käytös- ja oppimishäiriöiden tunnistamisen kehittäminen

 

780

Stj/2

Lausunnon antaminen eduskunnan oikeusasiamiehelle XXXX XXXX:n kantelun johdosta

 

781

Stj/3

Toiminnallisista syistä aiheutuvia virkamuutoksia sosiaalivirastossa sekä kolmen uuden viran perustaminen

 

782

Stj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

747 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Urhon (varalla Koskinen) ja Pajamäen (varalla Meriläinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

748 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

749 - 755 §

Kaupunginvaltuuston 6.6.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

749 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 14.5.2007 pöydälle pantu asia
Kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen valinta

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

750 §

Ympäristölupavelvoitteen lisääminen satamajärjestykseen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

751 §

Vuosaaren sataman palvelukykyä parantavat ohjelmalisäykset ja kustannuspuitteen tarkistaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

752 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 11.12.2006 ja 18.12.2006 pöydälle pantu asia
Sosiaaliviraston ruokapalvelujen osittainen siirtäminen Palmian hoidettavaksi

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Paavola Vesa, organisaatiopäällikkö, puhelin 310 36570
Holstila Terttu, erityissuunnittelija, puhelin 310 36357

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

753 §

Kannelmäen peruskoulun Runonlaulajantien kiinteistön perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

754 §

Punavuoren tontin 94/8 asemakaavan muuttaminen (nro 11555)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

755 §

Samkommunen för huvudstadsregionens svenskspråkiga yrkesskolor -nimisen kuntayhtymän purkaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

 

 

756 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN GREATER HELSINKI VISION 2050 -KANSAINVÄLISEN IDEAKILPAILUN JÄRJESTÄMISEEN

 

Khs 2006-1653

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti osoittaa talousarvion kohdalta 1 04 02 01, Khn käyttövarat (yleiset käyttövarat) 663 000 euroa hallintokeskuksen käytettäväksi Greater Helsinki Vision 2050 –kansainvälisen ideakilpailun järjestämiseen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle, sen hallintopalveluille (Helena Puusaari), talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle (Riitta Kivinen)  ja taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko) sekä tarkastusvirastolle .

 

Lisätiedot:
Kivinen Riitta, erityissuunnittelija, puhelin 310 36284

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

757 §

KAUPUNGIN KIINTEISTÖ-OY KYLLIKINKATU 1:LLE MYÖNTÄMIEN LAINOJEN SIIRTO KIINTEISTÖ-OY PASILAN PUISTOTIE 5:LLE

 

Khs 2007-1053

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti siirtää seuraavat Koy Kyllikinkatu 1 myönnetyt lainat Koy Pasilan puistotie 5:lle

 

Khn päätös

lainanumero

pääoma 30.4.2007 euroa

16.12.1985

311-224

152 295,55

7.1.1985

313-52

216 121,49

25.6.1984

313-102

35 353,10

 

yhteensä

403 770,14

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään tarvittavat lainasopimusten muutokset.

 

Pöytäkirjaote Koy Pasilan puistotie 5:lle, Koy Hoasraitiolle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, kiinteistöviraston kehittämisyksikölle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle. 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

758 §

VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSET VALITUKSIIN KOSKIEN ERÄITÄ VUOSAAREN SATAMAN RAKENTAMISEEN LIITTYVIÄ TÖITÄ

 

Khs 2007-1214

Esityslistan asia Kj/5

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä Vaasan hallinto-oikeuden 4.5.2007 antamat päätökset nrot  07/0150/1,07/0151/1 ja 07/0152/1 tiedoksi ja lähettää ne Helsingin Satamalle mahdollisia toimenpiteitä varten.

 

                                            Pöytäkirjanote jäljennöksin Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä Helsingin Satamalle, rakennusvirastolle, kiinteistövirastolle ja ympäristökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

759 §

VUOSAAREN SATAMA -PROJEKTIN TILANNERAPORTTI

 

Khs 2004-2183

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä Vuosaaren satama-projektin tilanneraportin tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Satamalle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

760 §

HELSINKI-KONSERNIIN KUULUVIEN TYTÄRYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1/2007

 

Khs 2007-1248

Esityslistan asia Kj/7

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä seurantaraportin tiedoksi ja todeta, ettei seurantaraportti anna tässä vaiheessa aihetta erityisiin toimenpiteisiin.

 

Pöytäkirjanote raportoiduille tytäryhteisöille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

761 §

LAUSUNNON ANTAMINEN ARVIOINTIKERTOMUKSESTA VUODELTA 2006 TARKASTUSLAUTAKUNNALLE

 

Khs 2007-721

Esityslistan asia Kj/8

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 310 36281

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

762 §

14.5.2007 pöydälle pantu asia

LAPINLAHDEN SAIRAALAN TULEVA KÄYTTÖ

 

Khs 2006-1583, 2007-1100

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

                    todeta, ettei Y-säätiön laatima 28.2.2006 päivätty Lapinlahden Mielenterveyden talon hankesuunnitelma ja esitys 27.3.2006 Helsingin kaupunginhallitukselle anna taloudellisesti kestävää pohjaa Lapinlahden sairaalan tulevalle käytölle ja

 

                    hyväksyä kaupungin omien toimintojen ja HUSin syömishäiriöyksikön sijoittamisen sairaalan rakennuksiin käytettävyysselvityksessä 4.4.2007 esitettyjen periaatteiden mukaisesti sekä

 

                    kehottaa kiinteistöviraston tilakeskusta yhdessä hankkeen muiden toimijoiden kanssa aloittamaan hankesuunnittelun siten, että hankesuunnitelma voitaisiin hyväksyä valtuustossa 29.2.2008 mennessä.

 

Pöytäkirjanote terveyskeskukselle, sosiaalivirastolle, kiinteistöviraston tilakeskukselle, HKR - Rakennuttajalle, Y-säätiölle, HUS:n HYKS-sairaanhoitoalueelle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

763 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 20 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       14.5.2007

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      15.5.2007

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

764 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 20 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

765 §

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA VARTIOKYLÄN KORTTELIN NRO 45100 YM. ALUEIDEN (MYLLYPURON NS. PUINEN KAUPUNKIKYLÄ) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11425)

 

Khs 2005-1535

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle esityslistalta ilmenevän hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnon mukaisen selityksen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

766 §

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA VARTIOKYLÄN KORTTELEIDEN NRO 45056 JA 45069 YM. ALUEIDEN (MYLLYPURON LIIKUNTAPUISTO) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11420)

 

Khs 2005-1475

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle esityslistalta ilmenevän hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnon mukaisen selityksen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

767 §

OSOITTEESSA ROIHUVUORENTIE 3 SIJAITSEVAN RAKENNUKSEN LUOVUTTAMINEN APPORTTINA KIINTEISTÖ OY HELSINGIN PALVELUASUNNOILLE

 

Khs 2007-1084

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan luovuttamaan osoitteessa Roihuvuorentie 3 sijaitsevan asuinrakennuksen ja sen yhteydessä olevan päiväkotirakennuksen Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille apporttina 1.9.2007 lukien 1 391 756,09 euron suuruisesta apporttiarvosta.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, sosiaalilautakunnalle ja Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

768 §

VT SANNA HELLSTRÖMIN TOIVOMUSPONSI SAHAAJANKADUN ASUNTOLATONTIN ASEMAKAAVAN SÄILYTTÄMISESTÄ ENNALLAAN

 

Khs 2006-1443

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 31.5.2006 hyväksymän toivomusponnen (Sanna Hellström) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta Sanna Hellströmille ja tiedoksi muille valtuutetuille

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

769 §

VT KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI ASUNTOLATONTTIEN TARPEEN HUOMIOONOTTAMISESTA ASEMAKAAVOJA LAADITTAESSA JA MUUTETTAESSA

 

Khs 2006-1436

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 31.5.2006 hyväksymän toivomusponnen (Kauko Koskinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta Kauko Koskiselle ja tiedoksi muille valtuutetuille

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2- 4

 

 

770 §

ESITYS PERHONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTTAMISESTA

 

Khs 2007-193

Esityslistan asia Kaj/6

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

771 §

VT TUOMAS RANTASEN TOIVOMUSPONSI KESKI-PASILAN ARKKITEHTONISESTA TASOSTA KIINNI PITÄMISESTÄ

 

Khs 2006-1564

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.6.2006 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta Tuomas Rantaselle ja tiedoksi muille valtuutetuille

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

772 §

TAMMISALON TONTIN 44033/2 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11633)

 

Khs 2007-183

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 44. kaupunginosan korttelin nro 44033 tontin nro 2 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 21.12.2006 päivätyn ja 12.4.2007 muutetun piirustuksen nro 11633 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

773 §

AURINKOLAHDEN VENESATAMAAN KOHDISTUNUT ALUEVARAUSPYYNTÖ JA EHDOTUS ASEMAKAAVAN MUUTTAMISEKSI

 

Khs 2006-2128

Esityslistan asia Kaj/9

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

774 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kiinteistölautakunta

15.5.2007

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

14.5.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

775 §

AMMATTIKORKEAKOULUN REHTORIN SIJAISEN MÄÄRÄÄMINEN

 

Khs 2007-1276

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä vs. vararehtori Juha Lindforsin ja vs. vararehtori Sari Heinonen-Lindqvistin, mainitussa järjestyksessä, hoitamaan ammattikorkeakoulun rehtorin tehtäviä määräaikaisen rehtorin Juha-Pekka Liljanderin estyneenä ollessa.

 

Pöytäkirjanote ammattikorkeakoulun hallitukselle sekä mainituille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

776 §

MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN

 

Khs 2007-404

Esityslistan asia Sj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

777 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikuntalautakunta

15.5.2007

nuorisolautakunta

15.5.2007

- ruotsinkielinen jaosto

10.5.2007

- suomenkielinen jaosto

15.5.2007

henkilöstökeskus

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

11., 14. ja 16.5.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

14. – 15.5.2007

museonjohtaja

14. – 16.5.2007

- johtava rehtori

11.5.2007

taidemuseon johtaja

8., 10. – 11. ja 14.5.2007

tietokeskus

 

- johtaja

14. – 15.5.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

778 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                      16.5.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

779 §

VT SANNA HELLSTRÖMIN TOIVOMUSPONSI: LASTEN KÄYTÖS- JA OPPIMISHÄIRIÖIDEN TUNNISTAMISEN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2006-2502

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 15.11.2006 hyväksymän toivomusponnen (Sanna Hellström) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Sanna Hellström) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Sanna Hellströmille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

780 §

LAUSUNNON ANTAMINEN EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHELLE XXXX XXXX:N KANTELUN JOHDOSTA

 

Khs 2007-793

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää eduskunnan oikeusasiamiehelle jäljennökset terveyskeskuksen ja hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunnoista ilmoittaen yhtyvänsä lausunnoissa esitettyyn ja esittää, että asia ei antaisi aihetta enempiin toimenpiteisiin oikeusasiamiehen taholta.

 

Kirje eduskunnan oikeusasiamiehelle ja pöytäkirjanote terveyskeskukselle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

781 §

TOIMINNALLISISTA SYISTÄ AIHEUTUVIA VIRKAMUUTOKSIA SOSIAALIVIRASTOSSA SEKÄ KOLMEN UUDEN VIRAN PERUSTAMINEN

 

Khs 2007-1291

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti sosiaalivirastoon sijoitettujen seuraavien virkojen osalta 1.6.2007 lukien, ellei toisin mainita:

 

1                          Muuttaa seuraavien virkojen nimikettä palkan pysyessä samana

 

Vakanssi-
numero

 

Nykyinen nimike

Tehtävä-
kohtainen
palkka euroa/kk

Uusi nimike

 

 

 

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

 

 

 

038976

toimistonhoitaja

1764,20

toimistoesimies

 

 

 

Hallinto- ja kehittämiskeskus

 

 

 

 

010005

taloussihteeri

2399,94

palveluvastaava

 

 


2                          Perustaa seuraavat virat nykyisten virkojen tilalle

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen nimike

Nykyinen
tehtävä-
kohtainen
palkka euroa/kk

Uusi nimike

Uusi
tehtävä-
kohtainen
palkka euroa/kk

Lapsiperheiden palvelujen vastuualue

 

 

 

 

 

035124

elatusturvakäsittelijä

1735,34

lastenvalvoja

2334,10

 

 

 

 

 

035153

elatusturvakäsittelijä

1735,34

sosiaalityöntekijä

2396,71

 

 

 

 

 

Vanhusten palvelujen vastuualue

 

 

 

 

 

028145

sosiaalityöntekijä

2334,10

erit.sosiaalityöntekijä
1.9.2007 lukien

2483,46

 

3                          Perustaa virat seuraavien tehtävien tilalle palkan pysyessä samana

 

Vakanssi-
numero

 

Nykyinen nimike

Tehtävä-
kohtainen
palkka euroa/kk

Uusi nimike

Lapsiperheiden palvelujen vastuualue

 

035875

sosiaalityöntekijä

2334,10

sosiaalityöntekijä

083023

vastaava hoitaja

1977,32

vastaava hoitaja

036339

vastaava hoitaja

1977,32

vastaava hoitaja

035867

vastaava hoitaja

1977,32

vastaava hoitaja

083014

vastaava hoitaja

1977,32

vastaava hoitaja

024980

vastaava hoitaja

1977,32

vastaava hoitaja

025990

vastaava ohjaaja

1977,32

vastaava ohjaaja

035500

erit.sosiaalityöntekijä

2527,67

erit.sosiaalityöntekijä

024978

erit.sosiaalityöntekijä

2527,67

erit.sosiaalityöntekijä

026324

erit.sosiaalityöntekijä

2527,67

erit.sosiaalityöntekijä

 

 

 

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

 

 

 

027606

ohjaaja

1818,34

ohjaaja

027607

ohjaaja

1818,34

ohjaaja

027608

ohjaaja

1818,34

ohjaaja


 

Vanhusten palvelujen vastuualue

 

 

 

 

021401

osastonlääkäri

3591,93

osastonlääkäri

039028

osastonlääkäri

3591,93

osastonlääkäri

 

4                          Perustaa virat seuraavien tehtävien tilalle

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen nimike

Nykyinen
tehtävä-
kohtainen
palkka euroa/kk

Uusi nimike

Uusi
tehtävä-

kohtainen
palkka euroa/kk

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

035360

sosiaalityöntekijä

2334,10

sosiaaliohjaaja
1.1.2008 lukien

1927,64

 

 

 

 

 

084361

sosiaalityöntekijä

2334,10

sosiaaliohjaaja
1.2.2008 lukien

1927,64

 

5                          Perustaa seuraavat uudet virat

 

Perustettava virka

Tehtäväkohtainen
palkka euroa/kk

Lasten päivähoidon vastuualue 1.8.2007 lukien

 

 

 

perhepäivähoidonohjaaja

2190,00

perhepäivähoidonohjaaja

2190,00

 

Aikuisten palvelujen vastuualue 1.5.2007-30.4.2010

 

 

sosiaalityöntekijä

2334,10

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa huolehtimaan päätöksen ja oikaisuvaatimusohjeen toimittamisesta niille viranhaltijoille, joita nimikemuutos koskee.


 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, sosiaalivirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

782 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 15.5.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

768 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SANNA

HELLSTRÖM: OFÖRÄNDRAD DETALJPLAN FÖR TOMTEN MED

HÄRBÄRGET VID SÅGAREGATAN

 

Stn 2006-1443

Ärende Kaj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 31.5.2006 (Sanna Hellström), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sanna Hellström och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Sippola-Alho Tanja, stadssekreterare, telefon 310 36024

 

Översättning:

769 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KAUKO

KOSKINEN: BEAKTANDE AV BEHOVET AV TOMTER FÖR

BOENDEN DÅ DETALJPLANER UTARBETAS OCH ÄNDRAS

 

Stn 2006-1436

Ärende Kaj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 31.5.2006 (Kauko Koskinen), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kauko Koskinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Sippola-Alho Tanja, stadssekreterare, telefon 310 36024

 


Översättning:

771 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TUOMAS

RANTANEN: BIBEHÅLLANDE AV DEN ARKITEKTONISKA NIVÅN I

MELLERSTA BÖLE

 

Stn

Ärende Kaj/7 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.6.2006 (Tuomas Rantanen), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tuomas Rantanen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Sippola-Alho Tanja, stadssekreterare, telefon 310 36024

 

Översättning:

779 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SANNA

HELLSTRÖM: UTVECKLAD IDENTIFIERING AV BARNS

BETEENDE- OCH INLÄRNINGSSTÖRNINGAR

 

Stn 2006-2502

Ärende Stj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 15.11.2006 (Sanna Hellström)

 

tillställa den som föreslagit klämmen (Sanna Hellström) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 


Protokollsutdrag till ledamoten Sanna Hellström och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Frantsi Anneli, stadssekreterare, telefon 310 36184

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Ulla-Marja Urho

Osku Pajamäki

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  7.6.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 747-755, 758-761, 763-766, 768-771, 773-774, 776-780 ja 782 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 772 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

747-755, 758-761, 763-766, 768-771, 773-774, 776-780 och 782 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

772 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.