Kokousaika

7.5.2007 kello 16.00 – 16.01 ja 17.04 – 18.15

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

(paitsi 704 §)

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 681 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja (paitsi 665-666 ja 699 §)

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

(paitsi 681 §)

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

(paitsi osa 704 §)

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi 685 §)

 

 

Peltokorpi, Terhi

(paitsi 681 §)

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 665-666 ja osa 704-711 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 704 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja (paitsi 685 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi osa 667 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi osa 667 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi 699 §)

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Raunila, Marjatta

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri (paitsi osa 704 §)

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi paitsi 704 §:n kohdalla Lehtipuu, Otto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


665-666,


668,


667, 672-675, 677, 

 Korpinen

 

 

 

676,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
669-670,


678-696, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
671,


697-701, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


702-705, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


706-711,

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

665

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

666

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

667

Kj/3

Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen jatkovalmistelun ja valtiolle tehtävien suunnitelmien tilannekatsaus sosiaali- ja terveystoimessa

 

668

Kj/1

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

669

Kaj/2

Viikin kortteleiden nro 36273 - 36275 ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä Viikin, Vartiokylän ja Mellunkylän eräiden alueiden (Viikin työpaikka-alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11490)

 

670

Kaj/3

Tapaninkylän tontin 39241/13 asemakaavan muuttaminen (nro 11545)

 

671

Sj/4

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

672

Kj/4

Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen

 

673

Kj/5

2.5.2007 pöydälle pantu asia

Kaupunginvaltuuston 25.4.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

674

Kj/6

Art and Design City Helsinki Oy Ab:n varsinainen yhtiökokous

 

675

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

676

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

677

Kj/9

Eron myöntäminen Mari Kiviniemelle maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta

 

678

Kaj/1

Neste Markkinointi Oy:n hakemus suunnittelutarveratkaisua varten

 

679

Kaj/2

oy Shell ab:n hakemus suunnittelutarveratkaisua varten

 

680

Kaj/3

oy Esso ab:n hakemus suunnittelutarveratkaisua varten

 

681

Kaj/4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Seurakuntayhtymän poikkeamishakemuksesta

 

682

Kaj/5

Kiinteistö Oy Karhusuontie 75:n poikkeamishakemus

 

683

Kaj/6

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Hitsaajankatu 4:n poikkeamishakemuksesta

 

684

Kaj/7

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Lucky Boats Oy:n poikkeamishakemuksesta

 

685

Kaj/8

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Hoaspuiston poikkeamishakemuksesta

 

686

Kaj/9

Kiinteistö Osakeyhtiö Hiomotie Kympin poikkeamishakemus

 

687

Kaj/10

Sopimuksen tekeminen XXXX XXXX:n ja XXXX XXXX:n kanssa Tapaninkylän tontin 39241/13 asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 11545)

 

688

Kaj/11

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Fortum Power and Heat Oy:n sekä Ossi Mikkolan välisessä kiinteistökaupassa

 

689

Kaj/12

Helsingin Väylä Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

690

Kaj/13

Teollisuustontin varaaminen Suutarilasta Primulan Leimomot Oy:lle ja siihen liittyvät määräalahankinnat sekä toimitilatontin  varaaminen Salmisaaresta

 

691

Kaj/14

Kehitysvammaisten Kestikujan asuntolan enimmäishinnan korotuksen hyväksyminen

 

692

Kaj/15

Alueen varaaminen Kalasatamasta Cargotec Oyj:n pääkonttorin suunnittelua varten

 

693

Kaj/16

Linnanmäen vesilinnojen varaaminen monitoimiareenaa ja hotellia varten sekä maanalaisen pysäköintilaitosvarauksen jatkaminen (Alppiharju, tontti 12357/10)

 

694

Kaj/17

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon ylimääräinen yhtiökokous

 

695

Kaj/18

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

696

Kaj/19

Vuotekno Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

697

Sj/1

Korkeasaaren eläintarhan hevostarhan perusparannuksen hankesuunnitelma

 

698

Sj/2

Hallituksen jäsenten nimeäminen Myllypuron Tenniskeskus Oy:n hallitukseen

 

699

Sj/3

Urheiluhallit Oy:n kanssa tehdyn Malmin uimahallitontin pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen uusiminen

 

700

Sj/4

Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekeminen Meilahden Liikuntakeskus Oy:n kanssa

 

701

Sj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

702

Ryj/1

Risto Luukkosen oikaisuvaatimus kaupunginjohtajan tekemästä päätöksestä työvoimapankkiin siirtämistä koskevassa asiassa

 

703

Ryj/2

Kaupunginmuseon johtokunnan ym. kirjeet Hakasalmen huvilan piha-alueen rakennustöistä

 

704

Ryj/3

Lausunto YTV:lle Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 -luonnoksesta

 

705

Ryj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

706

Stj/1

Palveluasuntoja koskeva valtuutettu Ilkka Taipaleen kirje

 

707

Stj/2

Vt Laura Rädyn toivomusponsi: Avohuollon ja ennaltaehkäisevien tukitoimien tuloksellisuus ja vaikuttavuus

 

708

Stj/3

Kaupungin edustajan valitseminen Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosina 2007-2008

 

709

Stj/4

2.5.2007 pöydälle pantu asia

Apulaisoikeuskanslerin päätös kouluterveydenhuoltoa koskevassa asiassa

 

710

Stj/5

2.5.2007 pöydälle pantu asia

Vt Terhi Peltokorven toivomusponsi: Kokonaisselvityksen ja suunnitelman tekeminen peruskoulujen kouluterveydenhuollosta

 

711

Stj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

665 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Wallden-Pauligin (varalla Rautava) ja Peltokorven (varalla Malinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

666 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti keskeyttää kokouksen ajalle 16.01 – 17.04.

 

 

 

667 §

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN JATKOVALMISTELUN JA VALTIOLLE TEHTÄVIEN SUUNNITELMIEN TILANNEKATSAUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA

 

Khs 2007-173

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Merkittiin tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184
Kokkonen Paula, apulaiskaupunginjohtaja, puhelin 310 36040

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

668 - 671 §

Kaupunginvaltuuston 23.5.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

668 §

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

669 §

Viikin kortteleiden nro 36273 - 36275 ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä Viikin, Vartiokylän ja Mellunkylän eräiden alueiden (Viikin työpaikka-alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11490)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

670 §

Tapaninkylän tontin 39241/13 asemakaavan muuttaminen (nro 11545)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

671 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 2.5.2007 pöydälle pantu asia
Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

672 §

VALTUUSTORYHMIEN TOIMINNAN TUKEMINEN

 

Khs 2007-1126

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       kehottaa hallintokeskusta ryhtymään toimiin kuntalain 15 b §:ssä tarkoitetun valtuustoryhmien toimintaedellytysten parantamiseen myönnettävän tuen saattamiseksi kaupunginvaltuustossa edustettuina olevien ryhmien haettavaksi ja valmistelemaan yhteistyössä kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston kanssa valtuustoryhmien tuen yksityiskohtaisempia myöntämisperusteita ja ohjeita sekä

 

-                                       oikeuttaa hallintokeskuksessa toimivan kansliapäällikön ja hänen estyneenä ollessaan hallintojohtajan nimeämän viranhaltijan päättämään tuen myöntämisestä valtuustoryhmien hakemusten perusteella vuonna 2007 yhteensä enintään 85 000 euron kokonais­summaan saakka.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Lahtinen Olli, erityissuunnittelija, puhelin 310 36055

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

673 §

2.5.2007 pöydälle pantu asia

KAUPUNGINVALTUUSTON 25.4.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                           

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

16                 Kaupunginhallitus päätti muuttaa 22.1.2007 pöytäkirjan 90 §:n kohdalla tekemäänsä päätöstä edustajiensa nimeämistä lauta- ja johtokuntiin seuraavasti:

 

 

Edustaja

 

Varaedustaja

 

 

 

 

Asuntolautakunta

Kauko Kosknen

 

Matti Enroth

Joukkoliikennelautakunta

Matti Enroth

 

Suvi Rihtniemi

Nuorisolautakunta

Lea Saukkonen

 

Pauli Leppä-aho

Sosiaalilautakunta

 

 

 

– Ensimmäinen aikuisjaosto

Suvi Rihtniemi

 

Lea Saukkonen

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

Juha Hakola

 

 

Kauko Koskinen

 

Pöytäkirjanote ao. henkilöille, asuntolautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, nuorisolautakunnalle, sosiaalilautakunnan ensimmäiselle aikuisjaostolle ja suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

674 §

ART AND DESIGN CITY HELSINKI OY AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-1149

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalveluita

 

                    edustamaan kaupunkia Art and Design City Helsinki Oy Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa keskiviikkona 16.5.2007 kello 10.30 Taideteollisessa korkeakoulussa, os. Hämeentie 135 C, 00560 Helsinki ja

 

                    esittämään Art and Design City Helsinki Oy Ab:n hallituksen jäseneksi elinkeinopäällikkö Nyrki Tuomista ja varajäseneksi projektinjohtaja Heikki Somervuota sekä

 

                    esittämään yhtiön yhdeksi tilintarkastajaksi tarkastuslautakunnan nimeämän KHT Guy Willmanin.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa oikeuspalveluita hyväksymään yhtiön hallituksen esittämän suunnatun osakeannin järjestämisen ja tähän liittyen hyväksymään esitetyn yhtiöjärjestyksen muutoksen.

 

Pöytäkirjanote Art and Design City Helsinki Oy Ab:lle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tarkastuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Lahtinen Olli, erityissuunnittelija, puhelin 310 36055

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

675 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                          2.5.2007

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

676 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

677 §

ERON MYÖNTÄMINEN MARI KIVINIEMELLE MAAKUNTAVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTA

 

Khs 2005-1012

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Uudenmaan maakuntavaltuustolle seuraavaa:

 

Kaupunginhallitus päätti myöntää eron 24.4.2007 lukien Mari
Kiviniemelle maakuntavaltuuston jäsenyydestä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoteen 2008 saakka maakuntavaltuuston jäseneksi Sole Molanderin (Kesk.) sekä hänen tilalleen varajäseneksi Terhi Peltokorven.

 

Kirje Uudenmaan liitolle ja pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

678 §

NESTE MARKKINOINTI OY:N HAKEMUS SUUNNITTELUTARVERATKAISUA VARTEN

 

Khs 2007-532

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti päätöksen nro 2007-532/526 mukaisesti myöntää suunnittelutarveratkaisun Neste Markkinointi Oy:lle haettuun toimenpiteeseen 31.12.2009 asti Laajasalon kylän tilalla R:No 1:253 ehdolla, että purkutyöt sekä maaperän ja ympäristön puhdistus- ja kunnostustyöt suoritetaan riittävän ajoissa niin, että koko alue on vuokrasopimusehtojen ja ympäristölupien edellyttämässä kunnossa vuokra-ajan päättymiseen mennessä eli 31.12.2010.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

679 §

OY SHELL AB:N HAKEMUS SUUNNITTELUTARVERATKAISUA VARTEN

 

Khs 2007-530

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti päätöksen nro 2007-530/526 mukaisesti myöntää suunnittelutarveratkaisun oy Shell ab:lle haettuun toimenpiteeseen 31.12.2009 asti Laajasalon kylän tilalla R:No 1:253 ehdolla, että purkutyöt sekä maaperän ja ympäristön puhdistus- ja kunnostustyöt suoritetaan riittävän ajoissa niin, että koko alue on vuokrasopimusehtojen ja ympäristölupien edellyttämässä kunnossa vuokra-ajan päättymiseen mennessä eli 31.12.2010.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

680 §

OY ESSO AB:N HAKEMUS SUUNNITTELUTARVERATKAISUA VARTEN

 

Khs 2007-369

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti päätöksen nro 2007-369/526 mukaisesti myöntää suunnittelutarveratkaisun oy Esso ab:lle haettuun toimenpiteeseen 31.12.2009 asti Laajasalon kylän tilalla R:No 1:253 ehdolla, että purkutyöt sekä maaperän ja ympäristön puhdistus- ja kunnostustyöt suoritetaan riittävän ajoissa niin, että koko alue on vuokrasopimusehtojen ja ympäristölupien edellyttämässä kunnossa vuokra-ajan päättymiseen mennessä eli 31.12.2010.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 8

 

 

681 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-370

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se puolla Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan hakemuksen mukaisen poikkeamisen myöntämistä 28. kaupunginosan korttelin nro 28249 tontille nro 1 perusteilla, että haettu toimenpide aiheuttaa haittaa kaavan toteuttamiselle, vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvalvontavirastolle sekä Helsingin Seurakuntayhtymän kiinteistötoimistolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Kantola, Lehtipuu sekä Peltokorpi esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

682 §

KIINTEISTÖ OY KARHUSUONTIE 75:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-528

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2007-528/526 mukaisesti ehdolla, että rakennusluvan yhteydessä esitetään hyväksyttävä pihasuunnitelma, josta tulee käydä ilmi korkeustasot, istutukset sekä muut pihajärjestelyt, autopaikkojen ja jätehuollon tilojen sijoitus sekä ajojärjestelyt piha-alueella.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

683 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY HITSAAJANKATU 4:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-508

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Kiinteistö Oy Hitsaajankatu 4:lle haettuun toimenpiteeseen 43. kaupunginosan korttelin nro 43012 tontille nro 10 ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 4.1.2007 päivättyä suunnitelmaa.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

684 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE LUCKY BOATS OY:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-709

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Lucky Boats Oy:lle 11. kaupunginosan katualueelle 11K100 ja vesialueelle 11Ve100 ravintolalaivan ja siihen liittyvän ulkoilutarjoilupisteen sijoittamiseksi 11.5.2009 asti ehdolla, että ravintolatoiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille, ja että luvaton ponttoniterassi poistetaan.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

685 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY HOASPUISTON POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-706

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Kiinteistö Oy Hoaspuistolle haettuun toimenpiteeseen 29. kaupunginosan korttelin nro 29094 tontille nro 3 ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 20.11.2006 päivättyä suunnitelmaa lukuun ottamatta asemapiirrosta, jonka sijaan noudatetaan erillistä 1.3.2007 päivättyä asemapiirrosta.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Krohn sekä Pajamäki esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

686 §

KIINTEISTÖ OSAKEYHTIÖ HIOMOTIE KYMPIN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-708

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2007-708/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

687 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN XXXX XXXX:N JA XXXX XXXX:N KANSSA TAPANINKYLÄN TONTIN 39241/13 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 11545)

 

Khs 2007-861

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Aarne Lifländerin ja Tuomo Räsäsen kanssa esityslistan tämän asian liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä tekemään siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

688 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN FORTUM POWER AND HEAT OY:N SEKÄ OSSI MIKKOLAN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-1067

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 4.4.2007 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Fortum Power and Heat Oy on myynyt 36. kaupunginosan korttelin nro 36031 tontin nro 2 rakennuksineen sekä korttelin nro 36034 tontin nro 3 Ossi Mikkolalle perustettavan yhtiön lukuun.

 

Pöytäkirjanote Ossi Mikkolalle (perustettavan yhtiön lukuun).

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

689 §

HELSINGIN VÄYLÄ OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-1074

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Helsingin Väylä Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2007 klo 9.00.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin talous- ja suunnittelukeskuksesta, tulosryhmän johtaja Olavi Tikan rakennusvirastosta ja kiinteistölakimies Pasi Lehtiön kiinteistövirastosta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2007 Ernst & Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Tiina Lind).

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

690 §

TEOLLISUUSTONTIN VARAAMINEN SUUTARILASTA PRIMULAN LEIMOMOT OY:LLE JA SIIHEN LIITTYVÄT MÄÄRÄALAHANKINNAT SEKÄ TOIMITILATONTIN  VARAAMINEN SALMISAARESTA

 

Khs 2007-1024

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan ostamaan Kapiteeli Oy:ltä sen määräysvallassa kokonaan olevan kiinteistöyhtiön/ kiinteistöyhtiöiden koko osakekannan kauppana ja määräalakauppoina yhteensä 1 873 745 euron kauppahinnasta rasituksista vapaina:

 

A                   40. kaupunginosan korttelin nro 40149 tontista nro 4 yhteensä noin 10 772 m2:n suuruiset määräalat asemakaavan muutosehdotuksen nro 11460 mukaisia teollisuusrakennusten korttelialueen nro 40208 tontteja nro 4–7 varten.

 

B                   40. kaupunginosan korttelin nro 40149 tontista nro 6 noin 646 m2:n suuruisen määräalan asemakaavan muutosehdotuksen nro 11460 mukaista teollisuusrakennusten korttelialueen nro 40149 tonttia nro 14 varten.

 

C                   40. kaupunginosan korttelin nro 40149 tonteista nro 4 ja 6 yhteensä noin 6 305 m2:n suuruiset määräalat asemakaavan muutosehdotuksen nro 11460 mukaisia Neonpolun, Lampputien ja Valokaaren katualueita varten.

 

Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

 

1                    Sekä osakekauppaa että määräalakauppoja koskevat kauppakirjat allekirjoitetaan samanaikaisesti, ellei kiinteistölautakunta myöhemmin perustelluista syistä muuta päätä. Osakauppojen kauppahinnat määräytyvät edellä kirjeen selostuksessa olevan hinnoittelun mukaisesti.

 

2                    Mikäli kauppa tehdään osakekannan kauppana, yhtiön omaisuus muodostuu edellä mainituista määräaloista eikä yhtiöllä ole muuta omaisuutta eikä velkoja, vastuita, tai muita sitoumuksia.

 

3                    Myyjä vastaa pilaantuneesta maaperästä aiheutuvista tutkimuksen ja puhdistuksen lisäkustannuksista normaaleihin maanrakennuskustannuksiin verrattuna. Myyjä vastaa samoin jätteiden poistamisesta ja hävittämisestä aiheutuvista kustannuksista.

 

Myyjä ja ostaja suunnittelevat maaperän kunnostuksen riskinarvioinnin perusteella siten, että kunnostuksesta aiheutuvat kustannukset ovat mahdollisimman pieniä.

 

4                    Päätöksen A-kohdan määräaloihin kohdistuu Kiinteistö Oy K3:lle jalkapallohallia varten vuokratun noin 2 800 m2:n suuruisen alueen vuokrasopimus, joka päättyy 30.4.2007. Myyjä sitoutuu olemaan jatkamatta mainittua vuokrasopimusta ja edellyttää vuokralaisen poistavan tilapäisen rakennuksen vuokra-alueeltaan vuokra-ajan päätyttyä.

 

5                    Muutoin noudatetaan kiinteistölautakunnan hyväksymiä ehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistöviraston käytettäväksi edellä mainitun kauppahinnan suorittamista varten 1 873 745 euron suuruisen määrärahan talousarvion kohdasta 8 01 01 kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi ja oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään edellä mainittuihin ehtoihin pienehköjä korjauksia ja muutoksia sekä hyväksymään määräala- ja osakekantakauppojen lopulliset ehdot.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti varata Primulan Leipomot Oy:lle 40. kaupunginosan korttelin nro 40208 suunnitellut tontit nro 1–7 leipomon suunnittelua varten 31.12.2007 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Tonteille tulevien rakennusten suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

 

2                    Hanke on mahdollista toteuttaa kahdessa vaiheessa ja varauksensaajalle tullaan myöntämään optio toisen vaiheen rakentamiseen ensimmäisen vaiheen toteuttamista koskevassa tontin vuokrasopimuksessa. Ensimmäinen vaihe on kuitenkin suunniteltava siten, että toisen vaiheen jäädessä toteutumatta, jäljelle jäävä tontti voidaan toteuttaa itsenäisenä hankkeena.

 

3                    Kaupunki ei vastaa vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei alueelle saada aikaan lainvoi-maista asemakaavaa ja/tai kaikkia tontteja ei saada kaupungin omistukseen, minkä vuoksi vuokrasopimusta ei voi tehdä.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti varata Sponda Oyj:lle 20. kaupunginosan korttelin nro 20048 suunnitellun tontin nro 6 toimitalon suunnittelua varten 31.12.2007 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Tontille tulevien rakennusten suunnittelu on tehtävä yhteis-työssä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja alueen toteutusprojektin kanssa.

 

2                    Varauksensaajan tulee tontin suunnittelussa ja toteutuksessa noudattaa kiinteistölautakunnan 13.12.2005 hyväksymää Salmisaaren toteuttamista koskevaa yhteisjärjestelysopimusta 25.11.2005 siihen myöhemmin tehtävine lisäyksineen.

 

3                    Varauksensaajalla on oikeus saada varaus jatketuksi
kauintaan 31.12.2008 saakka ehdolla, että varauksensaaja sitoutuu toteuttamaan varausaikaan tonttiin liittyvät yleiset alueet edellä mainitun yhteisjärjestelysopimuksen mukaisesti.

 

4                    Tontin luovutuksessa noudatetaan kaupunginvaltuuston 29.11.2006 (310 §) edellä mainitulle tontille hyväksymiä vuokraus- ja myyntiehtoja.

 

5                    Kaupunki ei vastaa vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei tonttia koskevaa vuokrasopimusta saada aikaan.

 

Pöytäkirjanote Kapiteeli Oyj:lle, Primulan Leipomot Oy:lle, Sponda Oyj:lle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä
talous- ja suunnittelukeskukselle

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

691 §

KEHITYSVAMMAISTEN KESTIKUJAN ASUNTOLAN ENIMMÄISHINNAN KOROTUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2000-2613

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kehitysvammaisten Kestikujan asuntolan enimmäishinnan korottamisen siten, että hankkeen arvonlisäverollinen enimmäishinta on enintään 2 300 000 euroa (veroton hinta 1 885 246 euroa).

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

692 §

ALUEEN VARAAMINEN KALASATAMASTA CARGOTEC OYJ:N PÄÄKONTTORIN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2007-982

Esityslistan asia Kaj/15

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata 10. kaupunginosan Kulosaaren sillan eteläpuolelta esityslistan tämän asian liitteen mukaisen alueen (Kumpulan kylä RN:o 3) liitekartan (kaupunkisuunnitteluvirasto 9.3.2007; Kalasatama, Gargotecin tontinvaraus, aluetarkastelu) mukaisesti Cargotec Oyj:n uuden pääkonttorin suunnittelua varten 31.12.2008 saakka seuraavilla ehdolla:

 

1                    Alueelle suunnitellun tontin rakennusoikeus on 8 000 - 10 000 k-m2. Rakennusoikeus ja tontin tarkempi sijainti tarkentuvat laadittavassa asemakaavan muutoksessa.

 

2                    Tontille tulevan rakennuksen suunnittelu on tehtävä yhteis-työssä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston sekä alueen toteutusprojektin kanssa ja varauksensaajan tulee osallistua alueen yhteismarkkinointiin.

 

3                    Kaupunki ei vastaa vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei alueelle saada aikaan lainvoi-maista varauspäätöksen mukaista asemakaavaa eikä tonttia voida luovuttaa.

 

Pöytäkirjanote Cargotec Oyj:lle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

693 §

LINNANMÄEN VESILINNOJEN VARAAMINEN MONITOIMIAREENAA JA HOTELLIA VARTEN SEKÄ MAANALAISEN PYSÄKÖINTILAITOSVARAUKSEN JATKAMINEN (ALPPIHARJU, TONTTI 12357/10)

 

Khs 2007-1028

Esityslistan asia Kaj/16

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jatkaa Lemcon Oy:lle pysäköintilaitoksen suunnittelemista varten varatun 12. kaupunginosan asemakaavassa nro 9897 osoitetun maanalaisen tilan varausaikaa 31.12.2008 saakka entisin ehdoin ja seuraavin lisäehdoin:

 

-                     Pysäköintilaitokseen tulee sijoittaa Linnanmäen vesilinnoihin suunniteltavan monitoimiareenan ja hotellin autopaikat sekä ajoyhteydet mainittuihin rakennuksiin po. varauksen-saajien yhteisesti sovittavalla tavalla.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti varata 12. kaupunginosan korttelin nro 12357 tontilla nro 10 sijaitsevan pyöreän vesilinnan Lasten Päivän Säätiölle monitoimiareenan suunnittelua varten 31.12.2008 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Rakennuksen ja siihen liittyvän alueen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, kaupunginmuseon ja Helsingin Veden kanssa.

 

2                    Helsingin Vesi luovuttaa vesilinnarakennuksen varauksen-saajalle suoraan muodostettavasta tontista tehtävän pitkä-aikaisen maanvuokrasopimuksen yhteydessä ja rakennuksen luovutusehdoista tulee sopia Helsingin Veden ja kiinteistöviraston kanssa.

 

3                    Monitoimiareenan autopaikat sijoitetaan maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Samoin ajoyhteydet monitoimisaliin osoitetaan maan alta pysäköintihallin kautta. Varauksen-saajan tulee sopia näistä pysäköintilaitoksen varauksen-saajan kanssa.

 

4                    Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, mikäli alueelle ei saada voimaan varauspäätöksen mukaista asemakaavan muutosta tai poikkeamispäätöstä eikä rakennuksia tontteineen voida luovuttaa.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti varata 12. kaupunginosan korttelin nro 12357 tontilla nro 10 sijaitsevan suorakulmaisen vesilinnan YIT Rakennus Oy:lle ja Restel Oy:lle hotellin suunnittelua varten 31.12.2008 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Rakennuksen ja siihen liittyvän alueen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, kaupunginmuseon ja Helsingin Veden kanssa.

 

2                    Helsingin Vesi luovuttaa vesilinnarakennuksen varauksen-saajalle suoraan muodostettavasta tontista tehtävän pitkä-aikaisen maanvuokrasopimuksen yhteydessä ja rakennuksen luovutusehdoista tulee sopia Helsingin Veden ja kiinteistöviraston kanssa.

 

3                    Hotellin autopaikat sijoitetaan maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Samoin ajoyhteydet hotelliin osoitetaan maan alta pysäköintihallin kautta. Varauksensaajan tulee sopia näistä pysäköintilaitoksen varauksensaajan kanssa.

 

4                    Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, mikäli alueelle ei saada voimaan varauspäätöksen mukaista asemakaavan muutosta tai poikkeamispäätöstä eikä rakennuksia tontteineen voida luovuttaa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, etteivät Lemcon Oy:n ja Sokotel Oy:n hakemus hotellin rakentamiseksi sekä Popzoo Promotions Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Konkret Oy:n esitys monitoimitapahtumasalin toteuttamisesta Linnanmäen pyöreän vesilinnarakennukseen pyöreään vesilinnaan anna aihetta enimpiin toimenpiteisiin.

 

Pöytäkirjanote Lemcon Oy:lle, Lasten Päivän Säätiölle, YIT Rakennus Oy:lle, Restel Oy:lle, Sokotel Oy:lle, Popzoo Promotions Oy:lle, Arkkitehtitoimisto Konkret Oy:lle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, Helsingin Vedelle ja kaupunginmuseolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 8

 

 

694 §

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN MUSIIKKITALON YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-920

Esityslistan asia Kaj/17

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon 14.5.2007 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa yhtiökokouksessa toimimaan siten, että yhtiökokous hyväksyy projektinjohtourakointiin siirtymisen, rakennusrahaston kartuttamisen yhtiön hallituksen esitysten mukaisesti ja osakassopimuksen 12.2 -kohdan muuttamisen todeten, että osakassopimuksen muutoksen hyväksymisellä kaupunki ei ota kantaa mainitun sopimuksen tulkintaan rakennustöiden aloittamisesta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous voi päättää, että pohjarakennusurakka voidaan tarvittaessa tehdä erillisurakkana.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään sekä päätösehdotustaan liitteen mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutokset.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

695 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/18

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

26.4.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

2. ja 3.5.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

696 §

VUOTEKNO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-1199

Esityslistan asia Kaj/19

 

                      Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Vuotekno Oy:n varsinaisessa yhtiökokouk­sessa 14.5.2007.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi elinkeinopäällikkö Nyrki Tuomisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen projektinjohtaja Heikki Rinteen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, Vuotekno Oy:lle ja nimetyille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

697 §

KORKEASAAREN ELÄINTARHAN HEVOSTARHAN PERUSPARANNUKSEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2007-872

Esityslistan asia Sj/1

 

                      Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Korkeasaaren eläintarhan hevostarhan perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on maanrakennustöiden osalta enintään 8 500 m2, josta varsinaista tarha-aluetta on 5 200 m2, ja uuden tallirakennuksen osalta enintään 119 m2, sekä niin, että arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat enintään 1 580 000 euroa (veroton hinta 1 300 000 euroa) hintatasossa 12/2006.

 

Pöytäkirjanote eläintarhan johtokunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

698 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN MYLLYPURON TENNISKESKUS OY:N HALLITUKSEEN

 

Khs 2007-1077

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajiksi Myllypuron Tenniskeskus Oy:n hallitukseen kolmevuotiskaudeksi, joka alkaa 16.5.2007 pidettävästä varsinaisesta yhtiökokouksesta

 

 

lainapäällikkö Eija Venetkoski-Kukan

 

varatuomari Per-Erik Förarsin

 

 

 

sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen

 

 

 

talouspäällikkö Simo Aapron

 

Irmeli Lembergin.

 

Pöytäkirjanote Myllypuron Tenniskeskus Oy:lle, kaupungin edustajiksi nimetyille, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

699 §

URHEILUHALLIT OY:N KANSSA TEHDYN MALMIN UIMAHALLITONTIN PITKÄAIKAISEN MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN

 

Khs 2007-1090

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa liikuntalautakunnan vuokraamaan Urheiluhallit Oy:lle Helsingin kaupungin 38. kaupunginosassa (Malmi) sijaitseva 4 959 m2:n suuruinen tontti 38075/1 liikuntatoimintaa varten ajaksi 1.1.2007 – 31.12.2023 seuraavin ehdoin:

 

1                          Tontin 38075/1 täysimääräinen vuosivuokra on 33 414,65 euroa. Perusvuosivuokrana vuokranvaihteluja määrättäessä pidetään virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951 = 100 pistelukua 100 vastaavaa 11,77 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa.

2                          Tontin 38075/1 vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin tonttia käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan.

3                          Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä ehtoja.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Korhonen ja Vehviläinen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

700 §

PITKÄAIKAISEN MAANVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN MEILAHDEN LIIKUNTAKESKUS OY:N KANSSA

 

Khs 2007-1089

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeutta liikuntalautakunnan vuokraamaan Meilahden Liikuntakeskus Oy:lle 15. kaupunginosan Vähä Meilahden kylän (nro 437) tilan Rnro 1:14 alueella sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn, 7574 neliömetrin suuruisen alueen liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2030 saakka seuraavin ehdoin:

 

1

Alueen täysimääräinen vuosivuokra on 57 978 euroa. Perusvuosivuokrana vuokranvaihteluja määrättäessä pidetään virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951 = 100 pistelukua 100 vastaavaa 11,77 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa.

 

2

Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan.

 

3

Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä ehtoja.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

701 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

opetuslautakunta                                                                                             

- ruotsinkielinen jaosto                                                                   26.4.2007

 

eläintarhan johtaja                                                                          30.4.2007

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                             2.5.2007

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                          2.5.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                      26.4. – 3.5.2007

museonjohtaja                                                                      26.4. – 3.5.2007

kaupunginorkesterin intendentti                                                    2.5.2007

taidemuseon johtaja                                                                       27.4.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

702 §

RISTO LUUKKOSEN OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINJOHTAJAN TEKEMÄSTÄ PÄÄTÖKSESTÄ TYÖVOIMAPANKKIIN SIIRTÄMISTÄ KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2006-2706

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jättää tutkittavaksi ottamatta Risto Luukkosen kirjelmässään tekemän vaatimuksen, koska kaupunginjohtajan päätösluettelossa 14.12.2006 §:n 4283 kohdalla oleva maininta Risto Luukkosen siirtämisestä henkilöstökeskukseen ei sisällä sellaista päätöstä, josta voi tehdä kuntalaissa tarkoitetun oikaisuvaatimuksen.

 

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta

(työtuomioistuimesta annettu laki 1 §)

 

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen Risto Luukkoselle/asianajaja Kari Lunnas ja henkilöstökeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että sivun 111 kolmannen kappaleen päivämäärä 16.10.2008 muutetaan muotoon 16.10.2006.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisäksi esittelijä korjasi esityslistan liitettä 5 siten, että se ei ole salassa pidettävä.

 

Lisätiedot:
Anttonen, Pentti, työmarkkinalakimies, puhelin 310 37964
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5 (Liite 2 salassa pidettävä)

 

 

703 §

KAUPUNGINMUSEON JOHTOKUNNAN YM. KIRJEET HAKASALMEN HUVILAN PIHA-ALUEEN RAKENNUSTÖISTÄ

 

Khs 2006-2396, 2007-265

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupunginmuseon johtokunnan kirjeen sekä Helsinki-Seura/Helsingfors-Samfundet ry:n, Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto ry Helka sekä Töölö-seura-sällskapet Tölö ry:n, Helsingin kaupunginsuunnitteluseura-statsplaneringsälskapet i Helsingfors ry:n kirjeet ja kansalaisadressin sekä yleisten töiden lautakunnan ja rakennusviraston niihin antamat vastaukset.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä kaupunginmuseon
johtokunnalle sekä Helsinki-Seura/Helsingfors-Samfundet ry:lle, Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto ry Helkalle sekä Töölö-seura-sällskapet Tölö ry:lle, Helsingin kaupunginsuunnitteluseura-statsplaneringsälskapet i Helsingfors ry:lle:

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 7

 

 

704 §

LAUSUNTO YTV:LLE PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 -LUONNOKSESTA

 

Khs 2007-157

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Bogomoloff ja Rihtniemi esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

705 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                        3.5.2007

yleisten töiden lautakunta                                                       3.5.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

706 §

PALVELUASUNTOJA KOSKEVA VALTUUTETTU ILKKA TAIPALEEN KIRJE

 

Khs 2006-2870

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää valtuutettu Ilkka Taipaleelle jäljennökset terveyslautakunnan ja sosiaalilautakunnan lausunnoista vastauksena hänen esitykseensä palveluasuntojen tarvetta koskevan selvityksen tekemisestä sekä Auroran sairaalassa palveluasuntoihin jonottavien sijoittamisesta.

 

Kirje valtuutettu Ilkka Taipaleelle sekä pöytäkirjanote terveyslautakunnalle ja sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

707 §

VT LAURA RÄDYN TOIVOMUSPONSI: AVOHUOLLON JA ENNALTAEHKÄISEVIEN TUKITOIMIEN TULOKSELLISUUS JA VAIKUTTAVUUS

 

Khs 2006-2559

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 15.11.2006 hyväksymän toivomusponnen (Laura Räty) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Laura Räty) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Laura Rädylle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

708 §

KAUPUNGIN EDUSTAJAN VALITSEMINEN UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSIIN VUOSINA 2007-2008

 

Khs 2007-877

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita kaupungin edustajaksi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosiksi 2007-2008 sosiaalisen kuntoutuksen päällikön Seppo Saineen ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen kehittämiskonsultti Roger Nordmanin.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymälle, os. Kylä-Katilantie 181  05950 Hyvinkää, valituille henkilöille, sosiaalivirastolle ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

709 §

2.5.2007 pöydälle pantu asia

APULAISOIKEUSKANSLERIN PÄÄTÖS KOULUTERVEYDENHUOLTOA KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2006-1635

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi apulaisoikeuskanslerin 13.2.2007 antaman kouluterveydenhuollon toteutumista koskevan päätöksen sekä opetuslautakunnan, terveyslautakunnan ja talous- ja suunnittelukeskuksen päätöksestä antamat lausunnot.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa opetusvirastoa, terveyskeskusta ja sosiaalivirastoa tiivistämään yhteistyötään koulu- ja oppilasterveydenhuoltoa koskevissa asioissa keskenään ja tarvittaessa muiden hallintokuntien kanssa.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta liitteineen opetuslautakunnalle, terveyslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

710 §

2.5.2007 pöydälle pantu asia

VT TERHI PELTOKORVEN TOIVOMUSPONSI: KOKONAISSELVITYKSEN JA SUUNNITELMAN TEKEMINEN PERUSKOULUJEN KOULUTERVEYDENHUOLLOSTA

 

Khs 2006-2550

Esityslistan asia Stj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 15.11.2006 hyväksymän toivomusponnen (Terhi Peltokorpi ) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Terhi Peltokorpi) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Terhi Peltokorvelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

711 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 3.5.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

707 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN LAURA

RÄTY: RESULTAT OCH VERKNINGAR AV ÖPPENVÅRDEN OCH

DET FÖREBYGGANDE STÖDET

 

Stn 2006-2559

Ärende Stj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den i föredragningslistan ingående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 15.11.2006 (Laura Räty)

 

tillställa den som föreslagit klämmen (Laura Räty) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

                                                                 Protokollsutdrag till ledamoten Laura Räty och för kännedom till fullmäktige, med en kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 310 36048

 

 

Översättning:

710 §

Ärende bordlagt 2.5.2007

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TERHI

PELTOKORPI: ÖVERGRIPANDE UTREDNING OM OCH PLAN FÖR SKOLHÄLSOVÅRDEN I GRUNDSKOLAN

 

Stn 2006-2550

Ärende Stj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den i föredragningslistan ingående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 15.11.2006 (Terhi Peltokorpi)

 

tillställa den som föreslagit klämmen (Terhi Peltokorpi) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Terhi Peltokorpi och för kännedom till fullmäktige, med en kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Frantsi Anneli, stadssekreterare, telefon 310 36184

 

 

 


 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Otto Lehtipuu

puheenjohtaja

puheenjohtaja

(paitsi 704 §)

(704 §:n kohdalla)

 

 

 

Tiina Teppo

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Irmeli Wallden-Paulig

Jouko Malinen

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  15.5.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 702 §

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 665-671, 673, 675-676, 681, 683-685, 690, 692-693, 695, 701, 703-707 ja 709-711 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 682 ja 686 §:t

 

 

 

 

suunnittelutarveratkaisun tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 678 – 680 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 688 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Suunnittelutarveratkaisun tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Suunnittelutarveratkaisun tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön vastaisesti.

 

Jos hankinta liittyy asetuksessa (381/1998) määriteltyyn peruspalvelutoimintaan ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeus ei kuitenkaan käsittele hakemusta. Tällaiseen päätökseen haetaan muutosta kuntalaissa säädetyllä tavalla.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

 

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3  5. kerros

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei voi tehdä päätöksestä jättää tutkittavaksi ottamatta sellaiseen ratkaisuun kohdistuva oikaisuvaatimus, johon ei sisälly valituskelpoista päätöstä.

 

 

 

Pöytäkirjan 702 §

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9

00520 HELSINKI

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

702 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

665-671, 673, 675-676, 681, 683-685, 690, 692-693, 695, 701, 703-707 och 709-711 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

682 och 686 § i protokollet

 

 

 

 

avgöranden som gäller planeringsbehov (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

678 - 680 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

688 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Avgöranden som gäller planeringsbehov

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut rörande avgöranden som gäller planeringsbehov får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan på­verka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling.

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller med stöd av den utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Euro­peiska gemenskapens lagstiftning.

 

Om upphandlingen anknyter till den basserviceverksamhet som definieras i förordning (381/1998) och det uppskattade värdet av upphandlingen understiger det tröskelvärde om vilket det bestäms genom förordning, upptar marknadsdomstolen inte ansökan till behandling. Ändring i ett sådant beslut söks på det sätt som anges i kommunallagen.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

Sökanden skall innan ansökan ges in till marknadsdomstolen skriftligen meddela upphandlingsenheten sin avsikt att anhänggigöra ärendet i marknadsdomstolen.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118                              Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5.våningen

00131 Helsingfors

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över ett beslut genom vilket ett rättelseyrkande i ett sådant avgörande som inte innehåller ett överklagbart beslut har lämnats utan prövning.

 

 

 

 

 

702 § i protokollet

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Helsingfors förvaltningsdomstol

Bangårdsvägen 9

00520 Helsingfors

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.