Kokousaika

16.4.2007 kello 16.00 – 16.45

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

(paitsi 563 §)

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi 557 §)

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Meriläinen, Risto

varajäsen

 

 

Puoskari, Mari

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 548-554 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 585-590 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi 558-559 ja

579 §)

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 556 ja

582 §)

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi 548-554 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi 557 §)

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi 555 §)

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Raunila, Marjatta

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

Raivio, Tarja

tiedottaja

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


548-549,


550,


555-557, 560-565, 

 Korpinen

 

 

 

566, 558-559,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
551-554,


567-581, 583, 

 Sauri

 

 

582,

 

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,


584-586, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


587-589, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


590,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

548

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

549

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

550

Kj/1

Ruskeasuon bussivarikon kehittämishankkeen enimmäishinnan tarkistaminen ja ylitysoikeuden myöntäminen

 

551

Kaj/2

Hermannin viiden asuinkerrostalotontin ja maanalaisen pysäköintilaitoksen vuokrausperusteet

 

552

Kaj/3

Taka-Töölön tonttien 14481/34 ja 35 (Hesperian tornit) asemakaavan muuttaminen (nro 11552)

 

553

Kaj/4

Konalan korttelin 32041 ja tonttien 32051/1 - 3 ja 33 (Konalan teollisuusalue) sekä Kaarelan virkistysalueen ja kaupunginosan rajan asemakaavan muuttaminen (nro 11471)

 

554

Kaj/5

Herttoniemen tontin 43106/8 asemakaavan muuttaminen (nro 11641)

 

555

Kj/3

Pihlajiston Kiinteistöt Oy/ Agronominkatu 4:n rahoittaminen

 

556

Kj/4

Helsinki Business and Science Park Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

557

Kj/5

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

558

Kj/6

Kemijoki Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

559

Kj/7

Pääkaupunkiseudun Markkinointi Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

560

Kj/8

Helsingin Sataman ylläpitämän VTS-toiminnan siirto merenkulkulaitokselle

 

561

Kj/9

XXXX XXXX:n ym. oikaisuvaatimus hallintojohtajan päätöksestä 28.2.2007, 536 §

 

562

Kj/10

10.4.2007 pöydälle pantu asia

Helsingin elinkeinostrategia 2007

 

563

Kj/11

10.4.2007 pöydälle pantu asia

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen ja seminaari Oulussa 3.-4.5.2007

 

564

Kj/12

Kaupunginvaltuuston 11.4.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

565

Kj/13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

566

Kj/14

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

567

Kaj/1

Tapaninkylän tonttien 39065/18 - 20 asemakaavan muuttaminen (nro 11646)

 

568

Kaj/2

Vartiokylän tontin 45296/22 asemakaavan muuttaminen (nro 11647)

 

569

Kaj/3

Vartiokylän tonttien 45458/32 ja 33 asemakaavan muuttaminen (nro 11653)

 

570

Kaj/4

Tontin varaaminen Rakennusosakeyhtiö Hartelalle ja Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:lle liikekeskus-, palvelu- ja asuinrakennuksen suunnittelua varten Vuosaaresta

 

571

Kaj/5

Palvelukeskus Albatross Oy:n varsinainen yhtiökokous 

 

572

Kaj/6

Kiinteistö Oy Paloheinän Palvelukeskuksen varsinainen yhtiökokous

 

573

Kaj/7

Kiinteistö Oy Säterintie 2:n varsinainen yhtiökokous

 

574

Kaj/8

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon varsinainen yhtiökokous 

 

575

Kaj/9

Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalon varsinainen yhtiökokous

 

576

Kaj/10

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n varsinainen yhtiökokous

 

577

Kaj/11

Jäsenehdokkaiden nimeäminen Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan

 

578

Kaj/12

Kiinteistö Oy Intiankatu 31:n varsinaisen yhtiökokouksen päätösten hyväksyminen

 

579

Kaj/13

Lausunto Espoon eteläosien yleiskaavaehdotuksesta

 

580

Kaj/14

Siltakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

581

Kaj/15

Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskuksen varsinainen yhtiökokous

 

582

Kaj/16

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

583

Kaj/17

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

584

Sj/1

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

585

Sj/2

10.4.2007 pöydälle pantu asia

XXXX XXXX:n oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan 19.12.2006 tekemästä asiointilippujen myöntämispäätöksestä

 

586

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

587

Ryj/1

Työmaahuolto Oy Ab:n varsinainen yhtiökokous

 

588

Ryj/2

Suomenlinnan Liikenne Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

589

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

590

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

548 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Lehtipuun (varalla Hellström) ja Vehviläisen (varalla Ojala) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

549 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

550 - 554 §

Kaupunginvaltuuston 25.4.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

550 §

Ruskeasuon bussivarikon kehittämishankkeen enimmäishinnan tarkistaminen ja ylitysoikeuden myöntäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

551 §

Hermannin viiden asuinkerrostalotontin ja maanalaisen pysäköintilaitoksen vuokrausperusteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

552 §

Taka-Töölön tonttien 14481/34 ja 35 (Hesperian tornit) asemakaavan muuttaminen (nro 11552)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

553 §

Konalan korttelin 32041 ja tonttien 32051/1 - 3 ja 33 (Konalan teollisuusalue) sekä Kaarelan virkistysalueen ja kaupunginosan rajan asemakaavan muuttaminen (nro 11471)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

554 §

Herttoniemen tontin 43106/8 asemakaavan muuttaminen (nro 11641)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

555 §

PIHLAJISTON KIINTEISTÖT OY/ AGRONOMINKATU 4:N RAHOITTAMINEN

 

Khs 2004-2560

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantorahaston varoista asuntotuotantotoimiston Pihlajiston Kiinteistöt Oy/Agronominkatu 4

-nimisen rakennuskohteen rahoittamiseen 42 496,04 euron suuruisen primäärilainan.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston laatimaan kaupungin puolesta velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle ja -toimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Tulensalo esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

556 §

HELSINKI BUSINESS AND SCIENCE PARK OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-942

Esityslistan asia Kj/4

 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Helsinki Business and Science Park Oy Ltd:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2007, hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä esittämään, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan projektinjohtaja Heikki Rinne ja elinkeino-johtaja Eero Holstila sekä tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy  (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Kaasalainen) ja varatilintarkastajaksi KHT Juha Tuomala.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, Helsinki Business and Science Park Oy Ltd:lle sekä nimetyille henkilöille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Korpinen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

557 §

PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-894

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                     kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.5.2007, ja hyväksymään asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä

 

-                     nimetä ehdolle kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi rahoitusjohtaja Tapio Korhosen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, rahoitusjohtaja Tapio Korhoselle, Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:lle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Rihtniemi ja Korhonen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

558 §

KEMIJOKI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-934

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kemijoki Oy:n 18.4.2007 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa, hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä ehdottamaan, että seuraavaksi toimikaudeksi kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen valitaan Helsingin Energian toimitusjohtaja Seppo Ruohonen ja hallintoneuvostoon kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.

 

Pöytäkirjanote yhtiökokousasiakirjoineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja ote nimetyille henkilöille, Helsingin Energialle, Kemijoki Oy:lle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Pajunen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

559 §

PÄÄKAUPUNKISEUDUN MARKKINOINTI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-916

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Markkinointi Oy:n 30.4.2007 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa, hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.

 

                                            Pöytäkirjanote yhtiökokousasiakirjoineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä ote nimetylle henkilölle ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Pajunen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

560 §

HELSINGIN SATAMAN YLLÄPITÄMÄN VTS-TOIMINNAN SIIRTO MERENKULKULAITOKSELLE

 

Khs 2007-886

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

                    hyväksyä Helsingin Sataman ja merenkulkulaitoksen välisen sopimuksen alusliikennepalveluista Helsingin edustan väylillä ja merialueilla liitteen 1 mukaisesti oikeuttaen Helsingin Sataman samalla tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia,

 

                    hyväksyä meriliikenneohjaajien siirtymistä valtion palvelukseen koskevan paikallisen sopimuksen liitteen 2 mukaisesti, sekä

 

                    oikeuttaa Helsingin Sataman allekirjoittamaan kaupungin puolesta liitteen 1 mukaisen alusliikennepalveluja koskevan sopimuksen ja henkilöstökeskuksen liitteen 2 mukaisen paikallissopimuksen.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Satamalle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

561 §

XXXX XXXX:N YM. OIKAISUVAATIMUS HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖKSESTÄ 28.2.2007, 536 §

 

Khs 2007-722

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Merkittiin tiedoksi, että XXXX XXXX:n ym. 16.3.2007 jättämä oikaisuvaatimus raukeaa, koska päätös, jota se koskee, on poistettu.

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksen tekijälle.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

562 §

10.4.2007 pöydälle pantu asia

HELSINGIN ELINKEINOSTRATEGIA 2007

 

Khs 2007-917

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinostrategian linjauksineen ja toimenpide-ehdotuksineen ja kehottaa kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja laitoksia ottamaan ne toiminnassaan huomioon.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta huolehtimaan hallintokuntien elinkeinopoliittisten toimien yhteensovittamisesta ja raportoimaan elinkeinostrategian toteutumisesta säännöllisesti kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että Helsingin elinkeinostrategiaan lisätään sivulle 12 toiseen kappaleeseen seuraavaa:

 

”...sekä jalankulkuympäristön viihtyisyyttä ja liikenneturvallisuutta parantava kävelykeskusta voidaan toteuttaa.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Merkittiin, että Lehtipuu teki Ojalan kannattamana liitteen mukaisen vastaesityksen Helsingin elinkeinostrategiaan.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esitys voitti Lehtipuun vastaesityksen äänin 10 – 5. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Lehtipuu, Puoskari, Ojala ja Peltokorpi.

 

Merkittiin, että Ojala teki vastaesityksen, jonka mukaan Helsingin elinkeinostrategiaan tulisi tehdä seuraavat muutokset:

 

Sivulta 20 poistetaan kappale ”Avaamalla julkista palvelutuotantoa enemmän kilpailulle...” sekä virke ”Kaupungin edun mukaista on edistää toimivien markkinoiden syntymistä ja kehittymistä”. Sivulta 21 poistetaan virkkeestä ”Julkinen hallinto voi olla vaativa ensikäyttäjä ja yhteistyökumppani” sanat vaativa ensikäyttäjä ja sekä lisäksi sivulta 21 poistetaan 3. toimenpide -kohdan lopusta sanat sekä erityisesti sosiaali- ja terveysalan yrityksille.

 

Ojalan esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Merkittiin, että Ojala teki Oker-Blomin kannattamana vastaesityksen, jonka mukaan esityslistan sivulle 17 kappaleen 4 viimeiseen lauseeseen lisätään seuraavaa:

 

”...täydennettynä muilla kaupunginhallituksessa olevien ryhmien edustajilla.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esitys voitti Ojalan vastaesityksen äänin 12 – 3. Vähemmistöön kuuluivat Ojala, Oker-Blom ja Peltokorpi.

 

Lisätiedot:
Holstila Eero, elinkeinojohtaja, puhelin 310 36141
Maarttola Minna, projektipäällikkö, puhelin 310 36307

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

563 §

10.4.2007 pöydälle pantu asia

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖJOHDON TAPAAMINEN JA SEMINAARI OULUSSA 3.-4.5.2007

 

Khs 2007-957

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä kuusi edustajaa Oulussa
3.– 4.5.2007 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seuraavasti:

 

Vehviläinen Sirkka-Liisa

Malinen Jouko

Lehtipuu Otto

Krohn Minerva

Bogomoloff Harry

Rautava Risto

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

564 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 11.4.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 11.4.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin taidemuseota toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Tapani Saloselle ja verkkotoimittaja Veli-Pekka Heinolle.

 

Pöytäkirjanote kaupungin taidemuseon johtokunnalle, kaupungin taidemuseolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Vertti Kiukkaalle, Ari Karviselle ja Johannes Erralle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, lasten päivähoito­jaostolle, sosiaalivirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Energiaa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Marja-Liisa Merivirralle ja Maj
Berg­rothille.

 

Pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle, Helsingin Energialle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Kaupunginjohtaja ottanee asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

8                    Kaupunginhallitus päätti myöntää talousarvion kohdalta 9 01 02, Muu antolainaus, Khn käytettäväksi, uudelta avattavalta alakohdalta 2 000 000 euron suuruisen pääomalainan Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:lle Sampo Pankki Oyj:n lainojen lyhennysten maksamiseksi vuosina 2007–2010 seuraavin ehdoin:

 

-                                       Pääomalainan korko on 4 %.

-                                       Pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella.

-                                       Pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä
uudenpaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän.

-                                       Pääomalaina on vakuudeton.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää lykkäyksen vuosina 2007–2010 erääntyville kaupungin lainan nro 395-145 lyhennyksille, yhteismäärältään 403 651,02 euroa siten, että lyhennykset erääntyvät laina-ajan lopussa vuonna 2014.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeus­palveluita laatimaan pääomalainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:lle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

9                    Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

16                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

10, 11           Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskuk­selle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, kaupunginmuseon johtokunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle ja Helsingin Energialle.

 

17                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

13                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Leo Mustonen, Inkeri Lohivesi–Virkilälle, Olli Miettiselle ja Antti-Jussi Räihälle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

14                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote vararehtori Juha-Pekka Liljanderille ja vararehtori Riitta Konkolalle.

 

Pöytäkirjanote ammattikorkeakoulun hallitukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille.

 

18                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

15                 Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

19–23           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­joh­ta­jan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

565 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 15 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                11.4.2007

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

566 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 15 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

567 §

TAPANINKYLÄN TONTTIEN 39065/18 - 20 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11646)

 

Khs 2007-509

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 39. kaupunginosan korttelin nro 39065 tonttien nro 18–10 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 1.2.2007 päivätyn piirustuksen nro 11646 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

568 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45296/22 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11647)

 

Khs 2007-537

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45296 tontin nro 22 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 22.2.2007 päivätyn piirustuksen nro 11647 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

569 §

VARTIOKYLÄN TONTTIEN 45458/32 JA 33 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11653)

 

Khs 2007-535

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45458 tonttien nro 32 ja 33 asemaakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 1.2.2007 päivätyn piirustuksen nro 11653 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

570 §

TONTIN VARAAMINEN RAKENNUSOSAKEYHTIÖ HARTELALLE JA NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY:LLE LIIKEKESKUS-, PALVELU- JA ASUINRAKENNUKSEN SUUNNITTELUA VARTEN VUOSAARESTA

 

Khs 2007-860

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Rakennusosakeyhtiö Hartelalle ja Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:lle 54. kaupunginosan korttelin nro 54178 tontin nro 3 liikekeskus-, palvelu- ja asuinrakennuksen suunnittelua varten 31.12.2008 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston ja kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa.

 

2                    Hankkeen suunnittelussa on otettava huomioon tonttien 54178/3 ja 54180/1 keskinäinen voimassa oleva rasitesopimus.

 

3                    Tontin suunnittelussa ja rakentamisessa on sovittava erikseen asemakaavan mukaisen ajoyhteyden toteuttamisesta ja kustannusten jaosta kauppakeskus Columbuksen tontin 54180/1 ja tontin 54178/3 kesken.

 

4                    Tontti voidaan vuokrata hakijalle suunniteltuun tarkoitukseen varausajan loppuun mennessä edellyttäen, että hankkeelle on todettavissa tekniset ja taloudelliset toteutusedellytykset.

 

5                    Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä hakijalle saattaa aiheutua, mikäli hanke ei kaupungista riippumattomista syistä toteudu.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Rakennusosakeyhtiö Hartelalle, Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:lle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

571 §

PALVELUKESKUS ALBATROSS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 

 

Khs 2007-929

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Palvelukeskus Albatross Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.4.2007.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle varsinaisiksi jäseniksi toimitilapäällikkö Unto Ojalan ja asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttäsen ja lakimies Päivi Pakarinen-Hellstenin kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä vuodelle 2007 yhtiön tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen).

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

572 §

KIINTEISTÖ OY PALOHEINÄN PALVELUKESKUKSEN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-921

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Paloheinän Palvelukeskuksen 19.4.2007 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti

 

                    nimetä yhtiön hallitukseen sanotusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta ja varajäseneksi tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttäsen, ja

 

                    kehottaa Kiinteistö Osakeyhtiö Helsingin Toimitiloja nimeä­mään Kiinteistö Oy Paloheinän palvelukeskuksen hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin talous- ja suunnittelukeskuksesta ja asiamies Timo Lindenin hallintokeskuksen oikeuspalveluista sekä varajäseneksi erityissuunnittelija Liisa Viljasen talous- ja suunnittelukeskuksesta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2007 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) ja KHT Pertti Hiltusen sekä varatilintarkastajiksi KHT Tomi Rimpisen ja KHT Hannu Riipin.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastusyhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

573 §

KIINTEISTÖ OY SÄTERINTIE 2:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-922

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Säterintie 2:n 19.4.2007 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti

 

                    nimetä yhtiön hallitukseen sanotusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi toimitilapäällikkö Unto Ojalan kiinteistöviraston tilakeskuksesta, ja

 

                    kehottaa Kiinteistö Osakeyhtiö Helsingin Toimitiloja nimeä­mään Kiinteistö Oy Säterintie 2:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin ja varajäseneksi erityissuunnittelija Liisa Viljasen, molemmat talous- ja suunnittelukeskuksesta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2007 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) ja KHT Pertti Hiltusen ja varatilintarkastajiksi KHT Tomi Rimpisen ja KHT Hannu Riipin.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastusyhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

574 §

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN MUSIIKKITALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 

 

Khs 2007-920

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.4.2007.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle varsinaisiksi jäseniksi kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppisen kiinteistövirastosta ja kaupunginorkesterin intendentti Elina Siltasen ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen toimistopäällikkö Jaakko Staufferin kiinteistövirastosta ja osastopäällikkö Marianna Kajantien kulttuuriasiainkeskuksesta.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

575 §

KIINTEISTÖ OY PUISTOLAN PANKKITALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-924

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalon yhtiökokouksessa 19.4.2007.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle kiinteistöviraston tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttäsen ja asiakaspäällikkö Sisko von Behrin sekä tilintarkastajaksi vuodelle 2007 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen).

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

576 §

KIINTEISTÖ OY AB PAKKALANTIE 30:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-888

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n 26.4.2007 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle yhtiön hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi

 

Hanna Laineen

 

Veikko Vermilän ja

 

erityissuunnittelija Matti Malisen

talous- ja suunnittelukeskuksesta

 

ja varajäseneksi

 

Ville Ylikahrin

 

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2007 KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote mainitulle yhtiölle, nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

577 §

JÄSENEHDOKKAIDEN NIMEÄMINEN SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN JOHTOKUNTAAN

 

Khs 2007-846

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajiksi Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan 1.5.2007 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi virastopäällikkö Tuomas Rajajärven kaupunkisuunnitteluvirastosta ja toimistopäällikkö Silja Hyvärisen rakennusvirastosta sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen osastopäällikkö Raimo K. Saarisen rakennusvirastosta ja kaupunkikuva-arkkitehti Marjatta Uusitalon rakennusvalvontavirastosta.

 

Kirje opetusministeriölle sekä pöytäkirjanote nimetyille, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, liikuntalautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, tekniselle lautakunnalle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

578 §

KIINTEISTÖ OY INTIANKATU 31:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-315

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kiinteistö Oy Intiankatu 31:n 9.3.2007 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa tehdyt päätökset valita kaupungin edustajaksi asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistövirastosta ja tilintarkastajiksi BDO FinnPartners Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) ja KHT Pertti Hiltunen.

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle, tarkastusvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

579 §

LAUSUNTO ESPOON ETELÄOSIEN YLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

 

Khs 2007-202

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Espoon kaupungille seuraavan sisältöisen lausunnon:

 

Helsingin kaupunginhallitus on antanut yleiskaavaluonnoksesta lausunnon 4.10.2004. Luonnoksen ja nyt käsillä olevan yleiskaavaehdotuksen välisen ajan merkittävin päätös oli Espoon kaupunginvaltuuston metropäätös 25.9.2006. Sen mukaan Etelä-Espoon joukkoliikennejärjestelmäksi valittiin Kivenlahteen sakka ulottuva metro, joka kulkee Matinkylään asti kokonaan maan alla. Tätä päätöstä Helsingin kaupunki pitää kauaskantoisena myönteisenä signaalina seudun kaupunkirakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämisessä ja osaltaan myös osoituksena pääkaupunkiseudun yhteistyön tuloksellisuudesta.

 

Pääkaupunkiseutu ympäristöineen muodostaa yhtenäisen talous- ja työssäkäyntialueen. Espoon eteläosien yleiskaava luo osaltaan edellytykset alueen selkeälle kaupunkirakenteelle, joka antaa suuntaviivat pääkaupunkiseudun koko rannikkovyöhykkeen maankäytön ja liikenteen tulevalle kehittämiselle. Se, miten suuriksi metroratkaisun hyödyt muodostuvat tulevan investoinnin suuruuteen verrattuna, ratkaistaan osaltaan tämän yleiskaavan aluevarauksilla.

 

Yleiskaava-alueen väestökasvun on yleiskaavaehdotuksessa arvioitu olevan vuoteen 2030 noin 70 000 asukasta. Näin Espoo osallistuu merkittävällä panoksella seudun väestönkasvun vastaanottamiseen. Helsingin mahdollisuudet riittävään väestökasvuun ovat toistaiseksi rajoitetut johtuen maa-alueiden rajallisuudesta kaupungin hallinnollisella alueella. Helsingin Yleiskaava 2002:ssa on varauduttu 40 000 asukkaan väestökasvuun vuoteen 2020 mennessä.

 

Kaavaluonnokseen verrattuna merkittävimpiä muutoksia ehdotuksessa ovat Kehä III:n pohjoispuoliset pientaloaluevarausten lisäykset sekä Suomenojan laitos- ja työpaikka-alueen (voimalaitosalue) suurimman osan merkitseminen asuinalueeksi. Kaavaehdotuksen suurimpana puutteena kaupunginhallitus pitää Iiivisniemi–Hannuksen alueen Helsin­gin omistamien maiden osoittamista lähes kokonaan virkistysalueek­si.

 

Kaupunkirakenne, asuminen

 

Metrolinja muodostaa Etelä-Espoon joukkoliikennejärjestelmän rungon. Espoon eteläosien yleiskaavaehdotuksen sisältämät uudet asuntoaluevaraukset ovat pääosin tiiviitä ja matalia asuntoalueita ja pientaloalueita . Uusia kaupunkimaisia asuntoaluevarauksia on vain vähän. Arvioitu asuntokanta yleiskaavan uusilla ja kehitettävillä asuntoalueilla vuonna 2030 on yli 32 000 asuntoa, joista pientaloissa 47 %.

 

Vaikka pientalorakentaminen Espoossa osin ehkäisee yhdyskuntarakentamisen hajautumista yhä kauemmaksi koko Helsingin työssäkäyntialueella, se ei kuitenkaan riittävästi tukeudu joukkoliikenteen varaan, vaan saattaa pikemminkin lisätä yksityisautoilua. Sekä metron hyötyjen paremman hyväksi käyttämisen että myös ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkökulmasta Espoon tulisikin vielä harkita uusien kaupunkimaisten asuntoaluevarausten  osuuden kasvattamista metron vaikutusalueella.

 

Palvelut                             Keskustatoimintojen alueet on merkitty kahdella merkinnällä: C-K (keskustatoimintojen alue sekä) C (keskustatoimintojen ja lähipalvelujen alue). C-K‑alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö Leppävaaran, Tapiolan, Matinkylän ja Espoonlahden keskuksiin, C-alueelle ei vähittäistavaran suuryksikköä saa sijoittaa. Ottaen huomioon Espoon pientalovaltaisen rakennuskannan ja C-alueiden sijainnin sekä sen, ettei 2 000 m2:n vähittäiskauppa vielä pääkaupunkiseudun oloissa johda myymälään, jolla olisi suurempaa kuin paikallista merkitystä, voi tämä kaavamääräys johtaa palveluiden heikentymiseen.

 

Liikenne                            Espoon eteläosien yleiskaavalla on tärkeä rooli sekä pääkaupunkiseudun asunto- että työpaikkatarjonnan suhteen. Lisääntyvä maankäyttö lisää liikennettä niin Espoossa kuin Espoon ja sen naapurikuntien välillä. Yleiskaavaehdotuksessa on joukkoliikenteen edellytysten turvaaminen nostettu keskeiseksi liikenteelliseksi tavoitteeksi. Nykyisin Espoon liikenteelle on ominaista henkilöautoliikenteen suuri osuus ja Espoossa on selvästi enemmän kahden tai useamman auton talouksia kuin muualla pääkaupunkiseudulla. Kaavaselostuksessa Espoon sisäisten ajoneuvoliikenteen matkojen ennustetaan lisääntyvän 66 % ja joukkoliikennematkojen osuuden sisäisistä matkoista laskevan kahdella prosentilla. Sen sijaan joukkoliikennematkojen osuus seudullisista moottoriajoneuvomatkoista kasvaisi prosentin.

 

Jotta tavoitteen ja nykytilan parempi kohtaaminen olisi mahdollinen, on tärkeää ohjata joukkoliikenteen ja joukkoliikenneyhteyksien kehittämistä toteuttamissuunnitelmin yhtäaikaisesti kaupunkirakenteen kehittämisen kanssa.

 

Raideliikenne on ympäristöystävällisin ja tehokkain tapa hoitaa joukkoliikennettä. Varautuminen metron jatkamiseen Matinkylästä Kivenlahteen ja Espoon kaupunkiradan jatkaminen Leppävaarasta Espoon keskukseen lisäävät osaltaan Espoon sisäisen joukkoliikenteen järjestämistä liityntäperusteisesti aluekeskuksiin nojautuen.

 

Liityntäpysäköinnin ja matkaketjujen kevyt liikenne–joukkoliikenne tai oma auto–joukkoliikenne merkitys kasvanee tulevaisuudessa erityisesti seudullisessa liikenteessä. Yleiskaavaehdotuksessa raideliikenteen asemien lähiympäristöön on esitetty erityisesti keskustatoimintojen ja lähipalvelujen alueita. Näiden alueiden tarkemmassa suunnittelussa on olennaista varata riittävät resurssit liityntäpysäköinnille. Yleiskaavaehdotus tukeutuu pääkaupunkiseudun ja sen lähialueiden liityntäpysä­köintistrategiaan ja asettaa näin ollen lukuarvojensa puolesta liityntäpysäköinnin minimitavoitteet.

 

Joukkoliikenteen järjestämisen kannalta Kivenlahteen sijoitetut varaukset joukkoliikennevarikoille ovat tärkeitä. Tilavarauksissa on otettava huomioon sekä raideliikenteen että bussiliikenteen tarpeet niin säilytys kuin huoltotoiminnallekin. Espoon liityntäliikenteen kannalta on olennaista, että bussiliikenteen varikkotoiminnoille järjestetään riittävät tilavaraukset Etelä-Espooseen.

 

Metroliikenteen taloudellisen ja tehokkaan järjestämisen kannalta edullisin sijainti metrovaunujen huolto- ja säilytysvarikolle olisi Matinkylässä. Matinkylään tulisikin varata vähintään erillinen huoltoraide, jolloin vaunujen säilytys tapahtuisi metron 1. rakennusvaiheen yhteydessä esimerkiksi Kivenlahden suuntaan louhitussa tunnelijatkeessa.

 

Seudullisiin raideyhteyksiin varautuminen on pääkaupunkiseudun toiminnallisuuden kannalta keskeistä. Yleiskaavaehdotukseen Jokeri II ‑yhteys on merkitty ainoastaan joukkoliikenteen kehittämiskäytäväksi / yhteystarpeeksi. Vaikka Jokeri II ensimmäisessä vaiheessa on bussilinja, voi se myöhemmin liikennemäärien kasvaessa olla tarpeen muuttaa seudulliseksi raitiotieyhteydeksi, kuten Jokeri I. Tämä on syytä ottaa huomioon myös linjausvaihtoehdossa, jossa Jokeri II kulkisi Espoossa Kehä II:IIa.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että Jokeri II:lle tulisi tehdä yleiskaavaan selkeä tilavaraus, joka olisi yhtenäinen Vantaan ja Helsingin tilavarausten sekä Poikittaisen joukkoliikenteen visio 2030:n kanssa. Kaakkois-Espoossa on tärkeää, että yleiskaavassa säilytettäisiin maanpäälliset varaukset myös Tiedelinjan muuttamiseksi raitiotieksi. Tämä tarkoittaa varautumista raitiotieyhteyteen välillä Lehtisaari - Otaniemi - Maarinalue - Pohjois-Tapiola ja edelleen yhteyteen Pohjois-Tapiola - Kehä II. Mikäli mahdollista, olisi suositeltavaa jättää tilavaraus myös suoralle raitiotieyhteydelle Otaniemestä Tapiolaan.

 

Yleiskaavan ajoneuvoliikenteen pääverkon tärkeimmät uudet katuyhteydet ovat PLJ 2007 -liikennejärjestelmäluonnoksen mukaisia, joten niiden suhteen ei ole huomauttamista.

 

Iivisniemi-Hannuksen alue

 

Suurin Helsingin kaupungin osayleiskaavaehdotuksen alueella omistama alue, yli 52 ha, on Iivisniemen-Hannuksen osa-alueella Martinmäessä. Sen kohdalle on tarkoitus rakentaa metroasema.

 

Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajama-alueeksi. Myös Espoon omissa aiemmissa tarkasteluissa Martinmäen alue on todettu niin liikenteellisesti, aluerakenteellisesti kuin kunnallistaloudellisestikin erinomaiseksi taajamarakentamisen alueeksi. Verrattuna vuonna 2004 esillä olleeseen yleiskaavaluonnokseen viheralueen määrä on edelleen merkittävästi kasvanut huolimatta Helsingin kaupungin jo tuolloin esittämästä kannanotosta.

 

Kaavassa Länsiväylän eteläpuolelle on merkitty julkisten palvelujen alue ja alueen itäosassa on varaukset pienelle kaupunkimaiselle asuntoalueelle (A 1) sekä pienehkölle tiiviille ja matalalle asuntoalueelle (A 2). Yleiskaavaehdotuksessa puolet luonnoksen A 1-alueesta on muutettu työpaikka-alueeksi (TP) ja A 2-varausta on entisestään pienennetty kolmanneksella. Samalla ehdotuksessa on viereinen, osin Espoon, osin seurakuntien ja yksityisten omistuksessa oleva maa-alue osoitettu kokonaisuudessaan uudeksi korkean tehokkuuden keskustatoimintojen alueeksi ja tiiviinä ja matalana kehitettäväksi asuntoalueeksi.

 

Kaavaehdotus kohtelee siten Helsinkiä maaomistajana epätasapuolisesti ja on samalla vastoin Espoon omia maankäytön taloudellisuus­tarkasteluja. Nyt, kun periaatekysymys länsimetron rakentamisesta on ratkaistu, tulisi yleiskaavassa varautua sen maankäytölliseen hyödyntämiseen. Tämä on olennaista myös joukkoliikenteen kannattavuuden kannalta.

 

Jo melko alhaisella, e = 0,3 -aluetehokkuudella Martinmäen alueelle voitaisiin rakentaa lähes 160 000 k-m2 asuntoja. Se mahdollistaisi edelleen laajat viheralueet Hannusjärven lähialueilla, mikäli asuntokortteleissa käyttäisiin metroaseman tai vastaavan julkisen liikenteen solmukohdan vaikutuspiiriin sopivaa rakentamistehokkuutta.

Länsiväylän varren meluvyöhykkeelle sopisi julkisen rakentamisen sijasta paremminkin toimitilarakentaminen.

 

Leppävaaran sopimus voisi olla mallina kehittämisessä

 

Leppävaaran aluekeskus asuinalueineen on rakennettu suurelta osin Helsingin kaupungin omistamille maille. Alueen suunnittelun ja rakentamisen pohjaksi Espoon ja Helsingin kesken solmittiin sopimus, joka on mahdollistanut varsin onnistuneen, tehokkaaseen raideliikenteeseen perustuvan kaupunginosan rakentamisen.

 

Hannusjärven-Martinmäen alueella voitaisiin harkita vastaavaa menettelyä. Helsinki olisi valmis Leppävaara-sopimuksen tapaan sopimaan myös alueen asuntopoliittisista tavoitteista sekä tarvittavien investointien rahoituksesta uuden maankäyttö- ja rakennuslain antamien mahdollisuuksien mukaan. Vaihtoehtoisesti voitaisiin ajatella, että alue rakennettaisiin Espoon, Helsingin ja yksityisen sektorin yhteistyöprojektina kumppanina esimerkiksi kokenut asuntorakennuttaja.

 

Helsingin kaupunginhallitus ehdottaa, että yleiskaavassa varauduttaisiin metroaseman ympäristön parempaan hyödyntämiseen ja ellei merkinnöistä toistaiseksi päästä yksimielisyyteen, että alue merkittäisiin selvitysalueeksi odottamaan ympäröivien alueiden ja metroradan rakentumista.

 

 

Suurpellon alue              Suurpellon alueelle Kehä II:n varteen osoitettu laaja työpaikkojen ja asumisen kehittämisalue. Se on liitetty yleiskaavaehdotuksessa joukkoliikenteeseen pikaraitiotien raidevarauksella, jonka rakentaminen kuitenkin resurssien puutteessa saattaa lykkääntyä. Yleiskaavan mitoituksen mukaan alueella on vuonna 2030 asukkaita n. 4 500 ja työpaikkoja n. 6 500. Suurpellon jatkosuunnittelussa tulisi huolehtia toimivan joukkoliikenteen turvaamisesta, jotta Suurpelto ei jää pitkäksi aikaa pelkästään henkilöautoliikenteen varaan.

 

Virkistys- ja suojelualueet

 

Espoon hajanainen yhdyskuntarakenne on pilkkonut luonnonarvoiltaan merkittävät alueet erillisiksi saarekkeiksi. Kaupungin laajemmat virkistysalueet ovat pohjoisosissa. Etelä-Espoon ekologisesti merkittävät ydinalueet ja käytävät on kuitenkin pyritty säästämään osoittamalla ne luonnonsuojelu- tai virkistysalueiksi. Rakentamista ei ole ohjattu Natura-alueiden välittömään läheisyyteen.     

 

Valtakunnallinen pyöräilyreitistö ja seudullinen yhteystarve meren rannalla on otettu huomioon varaamalla yhtenäinen rantaa seuraileva virkistysreitti Helsingin rajalta Kirkkonummen rajalle. Seudullinen 40 kilometriä pitkä merenrantaraitti on tärkeä ja hieno yhteys. Laajalahden ympäri kiertävä, Helsingin puolelle jatkuva virkistysreitti on merkittävä virkistysyhteys myös helsinkiläisille. Reitin toteutusta tulisi kiirehtiä.

 

Espoon ja Helsingin rajalla Isolla-Huopalahdella olevat suojelualue- ja virkistysaluemerkinnät turvaavat merkittäviä luontoarvoja ja leveän vihervyöhykkeen. Laajalahden Natura-alueeseen liittyvä SL-alue Villa Elfvikin ja Kehä I:n välissä on myös riittävä.

 

Suomenojan entinen puhdistamoallas on valtakunnallisesti merkittävä kosteikkolintujen pesimäpaikka. Se on myös pääkaupunkiseudun paras tämän linturyhmän opetuskohde ja erittäin suosittu retkikohde. Kaavaluonnokseen verrattuna altaaseen rajautuvaa kaupunkimaisen asutuksen aluetta on laajennettu, ja se rajoittuu nykyisessä ehdotuksessa melko lähelle allasta. Altailla pesii Etelä-Suomen suurin vaarantuneen naurulokin yhdyskunta, joka sopii huonosti yhteen asutuksen välittömän läheisyyden kanssa. Tällä kohdin virkistysaluemerkinnän tulisi olla riittävän laaja muodostaakseen suojakaistan lintuyhdyskunnan ja asutuksen välille.

 

Kaupunkikuvallisesti arvokkaiden alueiden merkinnät vastaavat periaatteiltaan Helsingin Yleiskaavan 2002 käytäntöä.

 

Pohjavesien suojelu

 

Yleiskaavaehdotuksen mukaan Puolarmetsän, Brinkinmäen ja Mankin tärkeille pohjavesialueille on osoitettu uusia asuinalueita sekä yleisten palvelujen ja keskustatoimintojen rakentamisalueita, ja rakentamisen vaikutukset pohjavesiin selvitetään asemakaavoituksessa.

 

Tärkeille pohjavesialueille tulisi laatia pohjavesien suojelusuunnitelmat, joissa annetaan ohjeita myös kaavoitukselle. Helsingissä ovat eri hallintokunnat yhdessä lisäksi laatineet rakennusvalvontaviraston julkaiseman Rakentamistapaohjeen pohjavesialueelle rakentamisesta. Se on voimassa Helsingin kaupungin alueella olevilla vedenhankinnalle tärkeillä pohjavesialueilla ja on osoittautunut käytännössä hyödylliseksi.

 

Yhdyskuntatekninen huolto

 

Yleiskaava on siltä osin hyvin laadittu, että se sisältää tarkastelun yhdyskuntateknisen huollon ja erityisalueiden järjestämisestä, yhdyskuntatoimintojen sijoittamisen ympäristöriskeistä sekä yhdyskuntataloudellisten vaikutusten arvioinnin. Kaavaselostus havainnollistaa laadittuja tarkasteluja selkeästi.

 

Yleiskaava sisältää kiitettävästi tilavarauksia suunnittelualueen yhdyskuntateknisen huollon tarpeita varten kaavan koko tarkasteluajalle. Kaavassa on merkinnät vesi- ja energiahuollon merkittävimmille laitosalueille, tukikohdille, sähköilmajohdoille, valtakunnalliselle maakaasun runkoputkelle ja Ämmässuon jätehuoltokeskuksen laajennukselle.

 

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen laajennusalue ulottuu osayleiskaava-alueen luoteisnurkkaan, mutta Helsingille tärkeiden Kulmakorven ylijäämämassojen loppusijoitusalueen ja YTV:n jätteenpolttolaitoksen (hanke-yva-ohjelman mukainen) sijaintipaikat ovat kaava-alueen ulkopuolella. Jätteenkäsittelyalueen toiminnan turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää.

 

Vaikutusarvioinnit ja ympäristöhäiriöiden ehkäisy

 

Parhaillaan on lausunnolla myös YTV:n laatima pääkaupunkiseudun ilmastostrategialuonnos, joka tähtää aiesopimukseen päästöjen vähentämiseksi. Kaupunginhallitus kiinnittää huomiota siihen, että yleiskaavan vaikutusten arvioinnista puuttuu itse arviointi kaavaehdotuksen vaikutuksista kasvihuonekaasupäästöihin, vaikka kaavaselostuksessa todetaankin, että maankäytön ja liikenteen suunnittelu ovat keskeisiä keinoja vaikuttaa merkittävästi seudun päästöihin. Vaikutusten arviointia tulisi tältä osin täydentää ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä.

 

Kaavaehdotus sisältää joitakin kohdemerkintöjä pilaantuneen maan ja liikennemelun huomioon ottamisesta asemaakaavoituksessa. Kaavassa eräitä ennestään käytettyjä alueita ja suurimpien liikenneväylien ja ratojen varsia osoitetaan laajasti uuteen käyttötarkoitukseen. Myös tiettyjen tulva-alueiden rakentamisen korkotasolle asemakaavoituksessa esitetään tavoitearvoja kaavaselostuksessa. Kohdemerkintöjen erillismääräykset olisi perusteltua muuntaa koko aluetta koskeviksi yleismääräyksiksi ja osoittaa sitten tällä hetkellä tunnistetut kohteet kaavaselostuksessa.

 

Myös raideliikenteen tärinän ja runkoäänen jatkosuunnittelun ohjaustarvetta ja -tapaa yleiskaavassa tulisi harkita, sillä nämä häiriötekijät saattavat paikoin voimakkaasti vaikuttaa aluerakentamisen toteutettavuuteen ratojen välittömässä läheisyydessä ja haitanpoiston kustannustenjakokysymyksiin.

 

Yhdyskuntatalous

 

Kaavaselostus on rehellinen todetessaan, että yleiskaavan toteuttaminen edellyttää korkeata investointitasoa kaavan suunnittelujänteellä ja että taloudelliset resurssit saattavat jarruttaa yleiskaavan toteutumista kokonaisuudessaan vuoteen 2030 mennessä. Näin etenkin, kun otetaan huomioon koko seudulle kaavailtu rakentamisen määrä tulevina vuosikymmeninä. Erityisen suuria resursseja edellyttää liikenneverkon kehittäminen.

 

Kaiken kaikkiaan Espoon eteläosien yleiskaavan valmistuminen on yksi merkittävä askel pääkaupunkiseudun kehityksen ohjaamisessa. Helsingin kaupunki on valmis tiivistyvään yhteistyöhön, jolla seutu kehittyy yhdessä sovittujen visioiden mukaisesti kansainvälisestikin kiinnostavaksi, merkittäväksi tekijäksi niin yritysten kuin asukkaidenkin kasvu- ja elinympäristönä. 

 

Kirje Espoon kaupungille ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistövirastolle, liikennelaitokselle ja ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Pajunen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

580 §

SILTAKESKUS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-939

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Siltakeskus Oy:n 25.4.2007 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle toimitilapäällikkö Unto Ojalan ja varajäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta sekä yhtiön toiseksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Osmo Immonen) ja varatilintarkastajaksi HTM Anne Pekkalan.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

581 §

KIINTEISTÖ OY MELLUNMÄEN LIIKE- JA TOIMINTAKESKUKSEN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-1017

Esityslistan asia Kaj/15

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskuksen 20.4.2007 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi toimitilapäällikkö Unto Ojalan ja varajäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta sekä tarkastuslautakunnan nimeämänä tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas Oy:n (päävastuullisena tilintarkastajana HTM Kai Salmivuori) ja varatilintarkastajaksi HTM Anne Pekkolan.

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

582 §

HELSINGIN TIEDEPUISTON YRITYSHAUTOMOT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-904

Esityslistan asia Kaj/16

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n yhtiökokouksessa 25.4.2007 ja

 

-                                       esittämään kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppista kiinteistövirastosta yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi sekä elinkeinopäällikkö Nyrki Tuomista talous- ja suunnittelukeskuksesta ja kehityspäällikkö Ulla Soitinahoa rakennusvirastosta hallituksen jäseniksi sekä

-                                       esittämään yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:tä (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Kaasalainen) ja varatilintarkastajaksi KHT Juha Tuomalaa.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:lle, päätöksessä mainituille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Korpinen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

583 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/17

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

 

asuntotuotantotoimikunta

4.4.2007

kiinteistölautakunta

3.4.2007

rakennuslautakunta

3.4.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

10. ja 11.4.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

584 §

VUOSAAREN URHEILUTALO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-826

Esityslistan asia Sj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

585 §

10.4.2007 pöydälle pantu asia

XXXX XXXX:N OIKAISUVAATIMUS HENKILÖSTÖJOHTAJAN 19.12.2006 TEKEMÄSTÄ ASIOINTILIPPUJEN MYÖNTÄMISPÄÄTÖKSESTÄ

 

Khs 2006-2884

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jättää erityissuunnittelija XXXX XXXX:n oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska henkilöstökeskuksen henkilöstöjohtajan päätösluettelossa (19.12.2006, 1024 §) oleva luettelo asiointilippuun oikeutetuista henkilöistä ei ole hallintopäätös, vaan työnjohdollinen toimenpide, joten se ei ole muutoksenhakukelpoinen.

 

Pöytäkirjanote XXXX XXXX:lle muutoksenhakuosoituksin, henkilöstökeskukselle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

586 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                             4.4.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                 12.4.2007

taidemuseon johtaja                                                                         2.4.2007

 

Ilmoitus asianomaisille viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

587 §

TYÖMAAHUOLTO OY AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-887

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Työmaahuolto Oy:n 26.4.2007 klo 10.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja esittämään yhtiön

 

hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittaviksi

 

Hanna Laine

Veikko Vermilä

erityissuunnittelija Matti Malinen

 

ja varajäseneksi

 

Ville Ylikahri

 

sekä

 

varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote hallitukseen nimetyille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

588 §

SUOMENLINNAN LIIKENNE OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-905

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Suomenlinnan Liikenne Oy:n 26.4.2007 pidettävässä yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: satamakapteeni Kari Noroviita satamalaitokselta, erityissuunnittelija Matti Malinen talous- ja suunnittelukeskuksesta sekä hankintapäällikkö Eeva Hänninen liikennelaitokselta ja heidän henkilökohtaisina varajäseninään mainitussa järjestyksessä apulaissatamakapteeni Kaj Sarpaneva satamalaitokselta, taloushallintopäällikkö Tuula Jäppinen talous- ja suunnittelukeskuksesta sekä hallintojohtaja Yrjö Judström liikennelaitokselta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi KPGM Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JTT Leif-Erik Forsberg) ja varatilintarkastajaksi KHT Jari Nurmen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille sekä tarkastusvirastolle

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

589 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                                                 10.4.2007

yleisten töiden  lautakunta                                                    12.4.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

590 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                                  12.4.2007

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto                                         7.3.2007

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle ja ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Otto Lehtipuu

Sirkka-Liisa Vehviläinen

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   3.5.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 585 §:t

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 548 – 554, 564 – 566, 570, 579, 583 – 584, 586 ja 589 – 590 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 567 - 569 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön vastaisesti.

 

Jos hankinta liittyy asetuksessa (381/1998) määriteltyyn peruspalvelutoimintaan ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeus ei kuitenkaan käsittele hakemusta. Tällaiseen päätökseen haetaan muutosta kuntalaissa säädetyllä tavalla.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

 

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3  5. kerros

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Pöytäkirjan 585 §

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei voi tehdä päätöksestä, jolla todetaan oikaisuvaatimuksen rauenneen sen kohteena olevan päätöksen poistamisen johdosta.

 

 

 

Pöytäkirjan 561 §

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9

00520 HELSINKI

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

585 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

548 – 554, 564 – 566, 570, 579, 583 – 584, 586 och

589 – 590 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

567 – 569 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling.

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller med stöd av den utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Euro­peiska gemenskapens lagstiftning.

 

Om upphandlingen anknyter till den basserviceverksamhet som definieras i förordning (381/1998) och det uppskattade värdet av upphandlingen understiger det tröskelvärde om vilket det bestäms genom förordning, upptar marknadsdomstolen inte ansökan till behandling. Ändring i ett sådant beslut söks på det sätt som anges i kommunallagen.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

Sökanden skall innan ansökan ges in till marknadsdomstolen skriftligen meddela upphandlingsenheten sin avsikt att anhänggigöra ärendet i marknadsdomstolen.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118                              Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5.våningen

00131 Helsingfors

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

585 § i protokollet

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över ett beslut genom vilket det konstateras att ett rättelseyrkande förfallit på grund av att det beslut som yrkandet gäller har undanröjts.

 

 

 

 

 

561 § i protokollet

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Helsingfors förvaltningsdomstol

Bangårdsvägen 9

00520 Helsingfors

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.