Kokousaika

10.4.2007 kello 16.00 – 17.35

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Lehtipuu, Otto

kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja

(paitsi 544 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

(paitsi 512 §)

 

 

Oker-Blom, Jan D.

(paitsi osa 518 §)

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi 512 ja 544 §)

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Leppä-aho, Pauli

varajäsen

 

 

Koskinen, Kauko

varajäsen (paitsi 512 §)

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 505-osa 514 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 512, osa 518 ja osa 540-547 §§)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja
(paitsi osa 540-547 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi 536-537 §)

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 512 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 512 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi osa 540 §)

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja (paitsi 538 §)

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Raunila, Marjatta

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

Palve, Leena

erityissuunnittelija (540 §:n kohdalla)

 

 

Holstila, Eero

elinkeinojohtaja (518 §:n kohdalla)

 

 

Raivio, Tarja

tiedottaja

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Lehtipuu, Otto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


505-506,


507-509,


515-523, 525, 

 Björklund

 

 

 

524,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri
510-513,


526-537, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,


538-542, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
514,


543-546, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


647,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

505

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

506

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

507

Kj/1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenen sekä opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston jäsenen valinta

 

508

Kj/2

Sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklundin virkasuhteen päättyminen

 

509

Kj/3

Kunnan asukkaan aloitteet vuodelta 2006

 

510

Kaj/4

Ullanlinnan tontin 100/1 asemakaavan muuttaminen (nro 11634)

 

511

Kaj/5

Haagan korttelin nro 29195 ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11557)

 

512

Kaj/6

Oulunkylän korttelin 28211, tonttien 28238/4, 28319/5 ja 28320/11 ym. alueiden (Maunulan keskusta) asemakaavan muuttaminen (nro 11326)

 

513

Kaj/7

Pitäjänmäen korttelin nro 46002 asemakaavan muuttaminen (nro 11568)

 

514

Ryj/8

Keskinäisen kiinteistöyhtiön perustaminen Espoon kaupungin kanssa Länsimetron rakentamista ja ylläpitoa varten

 

515

Kj/3

Mitox Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

516

Kj/4

Helsingin Matkailu Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

517

Kj/5

Finestlink Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

518

Kj/6

Helsingin elinkeinostrategia 2007

 

519

Kj/7

Sitoumuksen antaminen Uudenmaan ympäristökeskukselle

 

520

Kj/8

Helsingin kaupungin liittyminen satamajäänsärkijä S/S Turso ry:n kannatusjäseneksi

 

521

Kj/9

Valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle ympäristöministeriön päätöksestä myöntää Sipoon kunnalle lunastuslupa kaupungin omistamiin määräaloihin Nikkilässä ja Pigbyssä

 

522

Kj/10

2.4.2007 pöydälle pantu asia

Kaupungin Taidemuseon johtokunnan varsinaisten jäsenten virkamatka Italiaan

 

523

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

524

Kj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

525

Kj/13

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen ja seminaari Oulussa 3.-4.5.2007

 

526

Kaj/1

Kannanotto XXXX XXXX:n muistutukseen Haagan korttelin nro 29195 ja katualueiden asemakaava-asiassa (nro 11557)

 

527

Kaj/2

Maankäyttösopimus asemakaavan muutos nro 11634 johdosta Asunto Oy Helsingin Vuorimiehenkatu 1:n ja YIT Rakennus Oy:n kanssa

 

528

Kaj/3

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalon varsinainen yhtiökokous

 

529

Kaj/4

Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n varsinainen yhtiökokous

 

530

Kaj/5

Simonaukion Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

531

Kaj/6

Svenska Handelsläroverket Fastighets Ab:n varsinainen yhtiökokous

 

532

Kaj/7

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin varsinainen yhtiökokous

 

533

Kaj/8

Pyöräilykuntien verkosto ry:n vuosikokous

 

534

Kaj/9

Kaupungin edustajien nimeäminen Salmisaareen perustettavan pysäköintiyhtiön hallitukseen

 

535

Kaj/10

Sopimuksen tekeminen Elisa Oyj:n kanssa Pitäjänmäen teollisuusalueen korttelin 46002 asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 11568)

 

536

Kaj/11

2.4.2007 pöydälle pantu asia

Kaupungin työsuhdeasunto-, korkotuki-, asumisoikeus-, ym. asuntoyhtiöiden yhtiökokoukset

 

537

Kaj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

538

Sj/1

Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

539

Sj/2

XXXX XXXX:n oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan 19.12.2006 tekemästä asiointilippujen myöntämispäätöksestä

 

540

Sj/3

2.4.2007 pöydälle pantu asia

Koululaisten iltapäivätoiminnan asiakasmaksut

 

541

Sj/4

XXXX XXXX:n oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan 4.1.2007 tekemään päätökseen lakkauttaa hänen leskieläkkeensä

 

542

Sj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

543

Ryj/1

Helsinki kaikille -projektin toimintakertomus vuodelta 2006 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2007

 

544

Ryj/2

Lausunto Vantaan linjastosuunnitelman 2007 - 2011 luonnoksesta

 

545

Ryj/3

2.4.2007 pöydälle pantu asia

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle 400 kV voimajohtohankkeen Länsisalmi-Vuosaari -ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

 

546

Ryj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

547

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

505 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Urhon (varalla Moisio) ja Kantolan (varalla Vehviläinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

506 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

507 - 514 §

Kaupunginvaltuuston 25.4.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

507 §

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenen sekä opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston jäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

508 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 2.4.2007 pöydälle pantu asia
Sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklundin virkasuhteen päättyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

509 §

Kunnan asukkaan aloitteet vuodelta 2006

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

510 §

Ullanlinnan tontin 100/1 asemakaavan muuttaminen (nro 11634)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

511 §

Haagan korttelin nro 29195 ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11557)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

512 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 2.4.2007 pöydälle pantu asia
Oulunkylän korttelin 28211, tonttien 28238/4, 28319/5 ja 28320/11 ym. alueiden (Maunulan keskusta) asemakaavan muuttaminen (nro 11326)

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Ojala, Kokkonen, Bogomoloff, Sauri, Rihtniemi ja Koskinen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

513 §

Pitäjänmäen korttelin nro 46002 asemakaavan muuttaminen (nro 11568)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

514 §

Keskinäisen kiinteistöyhtiön perustaminen Espoon kaupungin kanssa Länsimetron rakentamista ja ylläpitoa varten

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

515 §

MITOX OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-801

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

 

                    edustamaan kaupunkia Mitox Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.4.2007, ja hyväksymään asiat hallituksen ehdotusten mukaisesti, sekä

 

                    ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan jäseniksi Helsingin Energiasta toimitusjohtaja Seppo Ruohonen, johtaja Risto Harjanne ja controller Jaana Peltomäki, ja että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT  Leif-Erik Forsberg.

 

Pöytäkirjanote yhtiökokouskutsuineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä ote nimetyille henkilöille, Helsingin Energialle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

516 §

HELSINGIN MATKAILU OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-787

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

 

                    edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Matkailu Oy:n 26.4.2007 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä

 

                    ehdottamaan yhtiökokouksessa, että yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi (suluissa henkilökohtaiseksi varajäseneksi) valitaan elinkeinopäällikkö Nyrki Tuominen (yritysasiamies Erkki Eisto), markkinointipäällikkö Kari Halonen (matkailusihteeri Kaija-Leena Winberg) ja kongressipäällikkö Leena Sipilä (markkinointiassistentti Leena Lassila, ja tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sirpa Eriksson, sekä hallituksen puheenjohtajaksi Nyrki Tuominen ja varapuheenjohtajaksi Leena Sipilä.

 

Pöytäkirjanote yhtiökokousasiakirjoineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä ote nimetyille henkilöille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

517 §

FINESTLINK OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-925

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Energiaa edustamaan kaupunkia Finestlink Oy:n 16.4.2007 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa, hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä ehdottamaan, että yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi valitaan Helsingin Energiasta toimitusjohtaja Seppo Ruohonen ja johtaja Pekka Manninen.

 

                                            Pöytäkirjanote yhtiökokousasiakirjoineen Helsingin Energialle, nimetyille henkilöille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

518 §

HELSINGIN ELINKEINOSTRATEGIA 2007

 

Khs 2007-917

Esityslistan asia Kj/6

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Holstila Eero, elinkeinojohtaja, puhelin 310 36141
Maarttola Minna, projektipäällikkö, puhelin 310 36307

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

519 §

SITOUMUKSEN ANTAMINEN UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE

 

Khs 2006-1746

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Vuosaaren loppusijoitusaluetta koskevan luvan No YS 285 edellyttämien velvoitteiden täyttämistä koskevan kunnan sitoumuksen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään sitoumuksen.

 

Pöytäkirjanote rakennusviraston ympäristötuotannolle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskuksen

varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

520 §

HELSINGIN KAUPUNGIN LIITTYMINEN SATAMAJÄÄNSÄRKIJÄ S/S TURSO RY:N KANNATUSJÄSENEKSI

 

Khs 2007-895

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Helsingin Sataman liittymään S/S Turso ry:n kannatusjäseneksi kehottaen Helsingin Satamaa huolehtimaan jäsenyyteen liittyvistä velvoitteista ja maksamaan yhdistyksen liittymismaksun ja vuosittaisen kannatusjäsenmaksun omista käyttövaroistaan.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Satamalle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

521 §

VALITUS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ MYÖNTÄÄ SIPOON KUNNALLE LUNASTUSLUPA KAUPUNGIN OMISTAMIIN MÄÄRÄALOIHIN NIKKILÄSSÄ JA PIGBYSSÄ

 

Khs 2006-2048

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että ympäristöministeriön 8.3.2007 tekemästä lunastuslupapäätöksestä valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeu­teen hallintokeskuksen oikeuspalveluiden 28.3.2007 antamasta lausun­nosta ilmenevillä perusteilla.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille valituksen laatimista varten ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

522 §

2.4.2007 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN TAIDEMUSEON JOHTOKUNNAN VARSINAISTEN JÄSENTEN VIRKAMATKA ITALIAAN

 

Khs 2007-711

Esityslistan asia Kj/10

 

                      Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 310 36008

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

523 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                  4.4.2007

tekninen lautakunta                                                      27.3.2007 (vko 13)

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

524 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

525 §

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖJOHDON TAPAAMINEN JA SEMINAARI OULUSSA 3.-4.5.2007

 

Khs 2007-957

Esityslistan asia Kj/13

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

526 §

KANNANOTTO XXXX XXXX:N MUISTUTUKSEEN HAAGAN KORTTELIN NRO 29195 JA KATUALUEIDEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11557)

 

Khs 2005-2654

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan 1.2.2007 antaman lausunnon mukaisen kannanoton maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:ssä tarkoitettuna kaupun­gin perusteltuna kannanottona XXXX XXXX:n muistutuk­seen Haagan korttelin nro 29195 ja katualueiden asemakaava-asiassa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä XXXX XXXX:lle.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

527 §

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 11634 JOHDOSTA ASUNTO OY HELSINGIN VUORIMIEHENKATU 1:N JA YIT RAKENNUS OY:N KANSSA

 

Khs 2007-341

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Asunto Oy Helsingin Vuorimiehenkatu 1:n ja YIT Rakennus Oy:n kanssa esityslistan tämän asian liitteen nro 3 mukaisen maankäyttösopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

528 §

KIINTEISTÖ OY TAPULIKAUPUNGIN PALVELUTALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-803

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kiinteistöviraston tilakeskuksen edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalon 12.4.2007 kello 8.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen kaupungin edustajaksi edellä mainitusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta sekä tarkastuslautakunnan nimeäminä varsinaiseksi tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) ja varatilintarkastajaksi KHT Pertti Hiltusen.

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tilakeskukselle, nimetyille ja tarkastuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

529 §

KIINTEISTÖ OY VIIKIN VIHER- JA YMPÄRISTÖTIETOKESKUS FASTIGHETS AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-806

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.4.2007 klo 11.00.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimintakaudelle osastopäällikkö Raimo K. Saarisen rakennusvirastosta, toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbomin kiinteistövi­rastosta ja kaupunginsihteeri Kristiina Matikaisen hallintokeskuksesta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Kaasalainen) ja varatilintarkastajaksi KHT Juha Tuomalan.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

530 §

SIMONAUKION PYSÄKÖINTI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-807

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Simonaukion Pysäköinti Oy:n 19.4.2007 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimintakaudelle toimistopäällikkö Jaakko Staufferin ja lakimies Päivi Pakarinen-Hellstenin kiinteistövirastosta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Reijo Peltolan vuodeksi 2007.

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

531 §

SVENSKA HANDELSLÄROVERKET FASTIGHETS AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-759

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Fastighets Ab Svenska Handelsläroverket ‑nimisen yhtiön 19.4.2007 kiinteistöviraston tilakeskuksessa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön varsinaisiksi jäseniksi yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttäsen, toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbomin ja toimitilapäällikkö Unto Ojalan

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2007 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen).

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

532 §

KIINTEISTÖ OY KAISANIEMEN METROHALLIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-796

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin 27.4.2007 klo 12.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen hallintojohtaja Yrjö Judströmin ja kiinteistöpäällikkö Seppo Jussilan liikennelaitokselta sekä lainapäällikkö Eija Venetkoski-Kukan talous- ja suunnittelukeskuksesta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) ja KHT Pertti Hiltusen ja varatilintarkastajaksi KHT Tomi Rimpisen.

 

Pöytäkirjanote mainitulle yhtiölle, nimetyille henkilöille sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

533 §

PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTO RY:N VUOSIKOKOUS

 

Khs 2007-890

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunkisuunnitteluviraston edustamaan kaupunkia Pyöräilykuntien verkosto ry:n vuosikokouksessa 26.4.2007 Tampereella ja ehdottamaan hallituksen jäseneksi diplomi-insinööri Antero Naskilaa kaupunkisuunnitteluvirastosta.

 

                                            Pöytäkirjanote mainitulle yhdistykselle, Antero Naskilalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

534 §

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SALMISAAREEN PERUSTETTAVAN PYSÄKÖINTIYHTIÖN HALLITUKSEEN

 

Khs 2007-794

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Ahlström-yhtiöiden toimesta perustettavan Salmiparkki Oy ‑nimisen pysäköintiyhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi projektinjohtaja Timo Laitisen talous- ja suunnittelukeskuksesta ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen apulaisosastopäällikkö Juhani Tuuttilan kiinteistöviraston tonttiosastolta sekä hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kiinteistölakimies Pasi Lehtiön kiinteistöviraston tonttiosastolta ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen toimistopäällikkö Timo Härmälän kiinteistöviraston tonttiosastolta.

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, kiinteistövirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

535 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN ELISA OYJ:N KANSSA PITÄJÄNMÄEN TEOLLISUUSALUEEN KORTTELIN 46002 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 11568)

 

Khs 2006-2636

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Elisa Oyj:n kanssa esityslistan tämän asian liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

536 §

2.4.2007 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN TYÖSUHDEASUNTO-, KORKOTUKI-, ASUMISOIKEUS-, YM. ASUNTOYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET

 

Khs 2007-816

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia seuraavien yhtiöiden vuonna 2007 pidettävissä varsinaisissa yhtiökokouksissa:

 

Asunto Oy Helsingin Käpyläntie 1

Asunto Oy LindhearstBostads Ab Lindhearst

Asunto Oy Paciuksenkatu 4

Asunto Oy Vanha Viertotie 22

Helsingin Asumisoikeus Oy

Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin korkotukiasunnot

Kiinteistö Oy Auroranlinna

Kiinteistö Oy Parmaajanpuisto

Kiinteistö Oy Suursuonkuja 4

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä vuodeksi 2007 kaupungin edustajina ja yhteishallintolain edellyttämien yhtiöiden osalta asukkaiden edustajien ehdotusten pohjalta asukkaiden edustajina yhtiöiden hallituksiin varsinaisiksi ja varajäseniksi sekä tarkastuslautakunnan ehdotuksen pohjalta yhtiöiden tilintarkastajiksi (hyväksytty tilintarkastusyhteisö päävastuullisine tilintarkastajineen) ja esityslistan tämän asian liitteenä olevassa luettelossa luetellut tilintarkastusyhteisöt ja tilintarkastajat sekä kaupungin edustajiksi osakkuusyhteisöjen hallitusten jäseniksi ja tilintarkastajiksi samai­sessa liitteessä luetellut henkilöt, tilintarkastusyhteisöt ja tilintarkastajat kunkin yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

 

Hallituksen jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen päätöksen 13.9.2004 1119 §:n mukaiset ja kaupunginvaltuuston päätöksen 1.12.2004  314 § (luottamushenkilöiden palkkiosäännön muuttaminen) palkkiot. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot vuonna 2007 hyväksyttävän laskun mukaan, joka perustuu kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön tarjoukseen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksissa niin, että kukin yhtiökokous tekee päätök­sen hallituksille annettavista toimintaohjeista seuraavasti:

 

1                    Yhtiökokous kehottaa hallitusta puheenjohtajan vaalissa valitsemaan puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu.

 

2                    Yhtiökokous kehottaa niiden yhtiöiden (ns. tyttärentytär) hallituksia, joissa kiinteistö- tai asuntoyhtiöillä on vähintään 20 % osakkeenomistus, puheenjohtajan vaalissa esittämään puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, el­lei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu.

 

3                    Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön taloudesta ja toiminnasta niin, että kaupunginhallituksen antamat ohjeet voidaan toteuttaa.

 

4                    Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kaupunginhallituksen päätöstä Helsingin kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden kiinteistöstrategiasta 13.3.2006 371 §.

 

5                    Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin.

 

6                    Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan peruskorjauksen hankesuunnitelman tekemisestä ja hyväksymisestä ennen varsinaisen peruskorjaussuunnittelun käynnistämistä sekä korjausasteen ollessa vähintään 50 % uustuotannon hankintahinnasta tilaamaan asuntotuotantotoimistolta maksuttomana palveluna peruskorjauksen hankesuunnitelman tarkastamisen asuntotuotantotoimikunnassa riippumatta siitä, mistä yhtiö on tilannut hankesuunnittelun tai tilaa korjaustyön rakennuttamisen.

 

7                    Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta (tällä hetkellä voimassa mm. Kvsto 8.6.2005 140 § / konserniohjeet, Khs 13.6.2005 829 § / johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsinki-konsernin tytäryhteisöissä sekä yhtiökokouksia ja ennakkosuostumuksen hakemista koskevat menettelytavat, Khs 13.9.2004 1119 § / Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden toimitusjohtajasopimukset sekä tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkiot, Khs 3.6.2002 815 § / kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä koskevat yhtiöjärjestys- ja sääntömallit).

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään Helsingin Asumisoikeus Oy:n, Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin korkotukiasuntojen ja Kiinteistö Oy Auroranlinnan yhtiökokouksissa niin, että kukin yhtiökokous tekee päätöksen hallituksille annettavista toimintaohjeista seuraavasti:

 

8                    Yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään kaksi raporttia tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.

 

Pöytäkirjanote sekä jäljennös edellä mainitusta luettelosta hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tarkastusvirastolle ja kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä mainituille yhtiöille kehotuksin huolehtia tiedottamisesta luettelossa yhtiön hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille ja tilintarkastajille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

537 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

4.4.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

29.3.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

538 §

HELSINGIN UUSI JALKAPALLOAREENA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-800

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy:n 24.4.2007 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siellä esittämään yhtiön hallitukseen vuoden 2007 varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä alkavaksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt:

 

hallintojohtaja Eila Ratasvuori

lainapäällikkö Eija Venetkoski-Kukka ja

kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppinen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön vuoden 2007 varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, mainituille henkilöille ja tilitarkastusyhtiölle, Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy:lle ja tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Ratasvuori esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

539 §

XXXX XXXX:N OIKAISUVAATIMUS HENKILÖSTÖJOHTAJAN 19.12.2006 TEKEMÄSTÄ ASIOINTILIPPUJEN MYÖNTÄMISPÄÄTÖKSESTÄ

 

Khs 2006-2884

Esityslistan asia Sj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

540 §

2.4.2007 pöydälle pantu asia

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT

 

Khs 2007-553

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaen 6.2.2006 pöytäkirjan 186 §:n ja 7.8.2006 pöytäkirjan 961 §:n kohdalla koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista tekemiään päätöksiä, että perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksu on toistaiseksi 1.8.2007 lukien 80 euroa/kk 760 tuntia/lukuvuosi tarjottavasta, päivittäin klo 16.00 päättyvästä palvelus­ta. Toimintaa voidaan valtionosuuteen oikeuttavan toiminta-ajan jälkeen tarjota kello 17.00 saakka ja periä palvelusta 20 euroa/kk lisämaksuna, jolloin maksu on 100 euroa/kk. Elokuulta asiakasmaksuna peritään puolet normaalista maksusta ja kesäkuulle ajoittuvista toimintapäivistä ei peritä asiakasmaksua

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, nuorisoasiainkeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

541 §

XXXX XXXX:N OIKAISUVAATIMUS HENKILÖSTÖJOHTAJAN 4.1.2007 TEKEMÄÄN PÄÄTÖKSEEN LAKKAUTTAA HÄNEN LESKIELÄKKEENSÄ

 

Khs 2007-149

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hylätä XXXX XXXX:n oikaisuvaatimuksen, koska asiassa ei ole esitetty laillisuus- eikä tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden nojalla oikaisuvaatimus olisi hyväksyttävä. Henkilöstöjohtajan päätös 4.1.2007 (5 §) perustui voimassaolevaan Helsingin kaupungin leskieläke- ja kasvatusapusäännön 3 §:n 2 kohtaan. Mainittu säännös on henkilöstökeskuksen ja hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnoissa esitetyillä perusteilla lainmukainen.

 

Pöytäkirjanote XXXX XXXX:lle muutoksenhakuosoituksin sekä henkilöstökeskukselle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom. 23 kohta

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5 (Salassa pidettäviä)

 

 

542 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                         2.4.2007

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                   30.3. – 3.4.2007

- vararehtori 2.                                                                                  26.3.2007

- johtava talouspäällikkö                                                                30.3.2007

eläintarhan johtaja                                                                            4.4.2007

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                             3.4.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                 29.3., 2. – 3.4.2007

museonjohtaja                                                                      30.3. – 2.4.2007

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                                  3.4.2007

taidemuseon johtaja                                                                       29.3.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

543 §

HELSINKI KAIKILLE -PROJEKTIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007

 

Khs 2007-733

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsinki kaikille -projektin toimintakertomuksen vuodelta 2006 ja toimintasuunnitelman vuodelle 2007.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja Helsinki kaikille -projektin ohjausryhmälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

544 §

LAUSUNTO VANTAAN LINJASTOSUUNNITELMAN 2007 - 2011 LUONNOKSESTA

 

Khs 2007-327

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Vantaan linjastosuunnitelman 2007 – 2011 luonnoksesta Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:lle seuraavan lausunnon:

 

Yleistä          Vantaan linjastosuunnitelman 2007–2011 luonnoksessa yhtenä selkeänä tavoitteena on ollut liityntäliikenteen ja junan käytön lisääminen Helsinkiin suuntautuvilla matkoilla. Tavoite on pääkaupunkiseudulla yhteisesti hyvänä pidetyn raskasta raideliikennettä suosivan joukkoliikennestrategian mukainen.

 

Seutulinjaston liityntäpainotteisuuden lisääminen ei kuitenkaan tunnu tällä hetkellä täysin perustellulta, koska junaliikenteen palvelutaso ei ole paranemassa. Käytännön ongelman muodostaa rautateiden osalta se, että päärautatieaseman ratapihan käytännössä kokonaan käytetyn kapasiteetin vuoksi junaliikenteen tarjontaa ei voida lisätä esimerkiksi vuorovälejä lyhentämällä. Syntyvä uusi kysyntä hoidetaan junapituuksia kasvattamalla. Tämä rajoittaa järjestelmän palvelutason ja toimivuuden parantamista liityntäliikenteen osalta. Ongelmana rautatieliikenteessä ovat myös olleet häiriöt, jotka tulisi saada kuriin. Linjastoa uudistettaessa vaihtotapahtuman sujuvuuteen ja liityntäbussien tahdistamiseen juniin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

 

Eräs tavoitteista on ollut liikenteen hoidon taloudellisuuden paraneminen. Kustannussäästöjä ei kuitenkaan juuri synny eikä tehokkuus parane. Tämä johtuu mm. pääkaupunkiseudun junaliikenteen suhteellisen korkeasta hintatasosta. Junaliikenteen tuottavuuskehitys tulisi jatkossa olla selvästi muita joukkoliikennemuotoja parempaa, jotta junaliikenne kustannusmielessä pääsisi lähemmäs metron tasoa ja antaisi siten voimakkaammat taloudelliset perusteet korkealaatuisen liityntäliikennejärjestelmän kehittämiseen.

 

Linjastorakenteen muutoksen jälkeen bussiliikenteen keskimääräisen linjakilometrin hinta kasvaa seutulinjoilla noin 10 % ja Vantaan sisäisillä linjoilla noin 6 %. Lisäksi Helsingin keskustaan tulevien seutulinjojen mitoitus sisältää kustannusriskin, mikäli matkustajat eivät siirry käyttämään liityntälinjoja ja junaa siinä laajuudessa kuin vähennetty vuorotarjonta edellyttäisi.

 

Linjastorakenteen muutosta tulisi seurata niin, että löytyy oikea tasapaino rautatieliikenteen ja Helsinkiin tulevien suorien bussilinjojen kesken.

 

Suorilla bussilinjoilla on merkittävä tehtävä vaihdottomien yhteyksien tarjoamisessa rautatieasemien kävelyetäisyyden ulkopuolelle Helsingissä. Yhteyden puuttuminen saattaa aiheuttaa 1 - 2 ylimääräistä vaihtoa matkustajalle. Tällaisia alueita suunnitelmassa saattavat olla esimerkiksi Korson, Koivukylän ja Tikkurilan itäpuoliset alueet, joilta suoria linjoja on supistettu. Linjojen liiallinen supistaminen johtaa helposti myös jäävien linjojen hidastumiseen, kun niiden vaikutusaluetta pyritään laajentamaan reittiä kierrättämällä. Kuitenkin myös eräät suorat bussilinjat toimivat runkolinjan tapaan. Niiden tulisi siksi olla nopeita, koska myös niille vaihdetaan Vantaan sisäisestä linjastosta. Suunnitelmaluonnosta arvioitaessa syntyy mielikuva, että Vantaan sisäisen linjaston liityntäpainotteisuus lyhenevine linjoineen lisää vaihtoja ja odotusaikoja myös Vantaan sisäisessä liikenteessä.

 

Vaikutus Helsingin alueen säteittäisten pääväylien joukkoliikenteeseen

 

Seutulinjoja käytetään nykyään huomattavasti Helsingin sisäisessä liikenteessä. Esitetty linjastorakenteen muutos vähentäisi merkittävästi seutulinjastoa Helsingin säteittäisillä pääväylillä. Suunnitelmaluonnoksesta ei käy ilmi vaikutuksia, jotka johtuvat seutulinjojen tarjonnan vähenemisestä Helsingissä. Kuitenkin muutos lisää Helsingin esikaupunkilinjojen kysyntää ja täten kustannuspaineita lisätarjontatarpeen vuoksi tai huonontaa palvelutasoa ilman korvaavia toimenpiteitä.

 

Esimerkiksi Hämeenlinnanväylällä seutulinjojen 452 ja 453 nousuista noin 40 % tehdään Helsingin sisäisillä lipuilla. Jos seutulinjojen vuoromäärä vähenee suunnitelmassa esitetyllä tavalla, joudutaan Helsingin sisäistä liikennettä siellä lisäämään. Erityisesti hiljaisten liikennöintiaikojen osalta seutuliikenteen tarjonta on ollut tärkeää ja palvelutaso tulee jatkossakin varmistaa kokonaisuuden kannalta edullisimmalla tavalla.

 

Helsingin vetovoimaisista kohteista Meilahden sairaala-alueen sekä Viikin ja Kumpulan kampuksien saavutettavuus Vantaan suunnasta heikkenee. Myös yhteydet Helsingin asuinalueilta niille Vantaan työpaikka-alueille, jotka eivät tukeudu rataan, vaikeutuvat.

 

Matkustajien kannalta vaarana on myös se, että seutuliikenteessä muualle kuin Helsingin rautatieasemien läheisyyteen suuntautuvien matkojen tekeminen hankaloituu. Nykyisessäkään järjestelmässä seutulinjat eivät matka-ajassa kilpaile junan kanssa Helsingin ydinkeskustaan suuntautuvilla matkoilla. Matkustajat valitsevat vapaaehtoisesti junan silloin, kun se on nopeampi.

 

Joukkoliikenteen suunnittelussa pääkaupunkiseudulla on pyritty lisäämään yhteistyötä niin, että esimerkiksi kuntien raja ei olisi este taloudellisesti ja palvelutasoltaan optimaalisen linjaston kehittämiselle. Matkustajien reitinvalintoja tosin rajoittaa osin kuntarajoihin sidottu tariffijärjestelmä. Esimerkiksi uusi linja 62 Tikkurilasta Mellunmäkeen voisi mahdollisesti jatkaa pitemmälle Helsingin alueelle, koska Tikkurila on tärkeä vaihtopaikka juniin. Lisäämällä edelleen yhteistyötä jo suunnitteluvaiheessa, linjojen järjestämiseen liittyvien kysymysten käsittely ja vuoropuhelu paranisi. Esimerkiksi tässä suunnitelmassa helsinkiläisten työmatkojen hoito Vantaalle saataisiin yhteistyön avulla paremmin arvioiduksi.

 

Myönteisenä vaikutuksena rakennemuutoksessa on, että Elielin ja Rautatientorin kapasiteettinsa rajoilla toimivien terminaalien kuormitus vähenee.

 

Kirje YTV:lle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja liikennelaitokselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Lehtipuu ja Rihtniemi esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

545 §

2.4.2007 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE 400 KV VOIMAJOHTOHANKKEEN LÄNSISALMI-VUOSAARI -YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA

 

Khs 2007-146

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle 400 kV voimajohtohankkeen Länsisalmi-Vuosaari ympäristövaiku-tusten arviointiohjelmasta seuraavan lausunnon:

 

Esitetty sähkönsiirtoverkon vahvistamishanke on osa Helsingin alueen kehittämisedellytyksiä.

 

Kokonaisuutena ympäristövaikutusten arviointi on kattava ja antaa riittävät edellytykset tarvittaville johtopäätöksille ja päätöksenteolle. Arviointiohjelmassa on riittävästi perusteltu, millaisia vaihtoehtoja esiselvitysvaiheessa on tarkasteltu ja miksi osa on jouduttu jättämään pois YVA -menettelystä. Arviointi täyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja asetuksen tarkoituksen.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin Yleiskaava 2002, Vuosaaren sataman kaava ja sen ympäristön asemakaavan muutos, Pohjois-Vuosaaren asemakaava, sekä nykyisen Mustavuoren - Porvarinlahden luonnonsuojelualueen laajentaminen tulee YVA-menettelyssä ottaa huomioon.

 

Rakentamisaikaiset ja käytön aikaiset vaikutukset huomattavan arvokkaisiin luontoalueisiin, Natura-alueeseen, luonnonsuojelualueisiin, urheilu- ja virkistysalueisiin, maisemanhoitoalueisiin ja suojaviheralueisiin sekä muiden luontoalueiden linnustoon ja kasvillisuuteen on arvioitava huolellisesti.

 

Kaupunginhallitus puoltaa arviointiohjelman hyväksymistä ja toteaa lopuksi, että luontovaikutusten arviointiin on saatavissa ajantasaista tietoa Vuosaaren satamahankkeen luontovaikutusten seurannasta.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja yleisten töiden lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

546 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                        3.4.2007

joukkoliikennelautakunta                                                        5.4.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

547 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta                                                                     3.4.2007

 

sosiaalilautakunta

lasten päivähoitojaosto                                    29.3.2007

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle ja lasten päivähoitojaostolle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Otto Lehtipuu

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Sirkka-Liisa Vehviläinen

Ulla-Marja Urho

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  18.4.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 541 §

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 505-514, 518, 522-526, 537, 539 ja

 542-547 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön vastaisesti.

 

Jos hankinta liittyy asetuksessa (381/1998) määriteltyyn peruspalvelutoimintaan ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeus ei kuitenkaan käsittele hakemusta. Tällaiseen päätökseen haetaan muutosta kuntalaissa säädetyllä tavalla.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

 

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3  5. kerros

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Pöytäkirjan 541 §

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9

00520 HELSINKI

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

541 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

505-514, 518, 522-526, 537, 539 och 542-547 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling.

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller med stöd av den utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Euro­peiska gemenskapens lagstiftning.

 

Om upphandlingen anknyter till den basserviceverksamhet som definieras i förordning (381/1998) och det uppskattade värdet av upphandlingen understiger det tröskelvärde om vilket det bestäms genom förordning, upptar marknadsdomstolen inte ansökan till behandling. Ändring i ett sådant beslut söks på det sätt som anges i kommunallagen.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

Sökanden skall innan ansökan ges in till marknadsdomstolen skriftligen meddela upphandlingsenheten sin avsikt att anhänggigöra ärendet i marknadsdomstolen.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118                              Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5.våningen

00131 Helsingfors

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

541 § i protokollet

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Helsingfors förvaltningsdomstol

Bangårdsvägen 9

00520 Helsingfors

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.