Kokousaika

19.3.2007 kello 16.00 – 17.07

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 390 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

(paitsi 394 §)

 

 

Meriläinen, Risto

varajäsen (paitsi 394 §)

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 399-412 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

(paitsi osa 374, 394 ja 399 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja (paitsi 394 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Rope, Jenni

vs. kaupunginlakimies (paitsi 400 §)

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Raunila, Marjatta

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saxholm, Tuula

talousarviopäällikkö

(374-375 §:ien kohdalla)

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


365-366,


367-369,


374-378, 380, 

 Korpinen

 

 

 

379,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
-,


381-398, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
370-372,


399-405, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
373,


406-409, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


410-412,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

365

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

366

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

367

Kj/1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta

 

368

Kj/2

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen keskustelupöytäkirjan osalta

 

369

Kj/3

Hallinnon ja talouden tarkastussäännön muuttaminen

 

370

Sj/4

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

371

Sj/5

Ammattikorkeakoulun rehtorin viran määräaikainen hoitaminen

 

372

Sj/6

Taidemuseon johtajan virkaan ottaminen

 

373

Ryj/7

Helsingin kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutuksen seurantaraportti 2002 - 2005

 

374

Kj/3

Vuoden 2008 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2008-2010 laatimisohjeet

 

375

Kj/4

Vuoden 2008 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2008-2010 käsittelyjärjestys

 

376

Kj/5

Pelastuspalveluneuvottelukunnan asettaminen vuosiksi 2007 - 2008

 

377

Kj/6

Kaupunginvaltuuston 14.3.2007 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

378

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

379

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

380

Kj/9

Vaalilautakuntien kokoonpanomuutosten hyväksyminen

 

381

Kaj/1

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Elcoteq SE:n sekä XXXX ja XXXX XXXX:n välisessä kiinteistökaupassa

 

382

Kaj/2

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Wärtsilä Oyj Abp:n sekä Suomen Osatontti Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

383

Kaj/3

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen tekemissä kiinteistökaupoissa

 

384

Kaj/4

Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8 -nimisen yhtiön varsinainen yhtiökokous

 

385

Kaj/5

Kontulan Palvelutalo Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

386

Kaj/6

Kiinteistö Oy Kampin Palvelutalon varsinainen yhtiökokous

 

387

Kaj/7

Lasten päiväkoti Valkean peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

388

Kaj/8

Haagan kortteleiden nro 29061 - 29063 ja 29065 - 29069 ym. alueiden (ns. Kultareuna-alue Etelä-Haagassa) rakennuskiellon pidentäminen (nro 11656)

 

389

Kaj/9

Munkkiniemen tontin 30013/2 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11654)

 

390

Kaj/10

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Alppiharjun katualueen, Pasilan rautatie- ja katualueen sekä Vallilan puisto- ym. alueiden (Pasilan konepaja-alue, osa-alue 3) asemakaava-asiassa (nro 11505)

 

391

Kaj/11

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Bostadsaktiebolag Ehrensvärdsvägen 21:n poikkeamishakemuksesta

 

392

Kaj/12

Nuorisosäätiön poikkeamishakemus

 

393

Kaj/13

Vartiokylän tontin 45322/9 ja lähivirkistysalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11639)

 

394

Kaj/14

Lausunto Uudenmaan liitolle Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

 

395

Kaj/15

12.3.2007 pöydälle pantu asia

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Talman Kone Oy:n poikkeamishakemuksesta

 

396

Kaj/16

Asunto Oy Merimiehenkatu 12:n varsinainen yhtiökokous

 

397

Kaj/17

Kiinteistö Oy Maatullinaukion varsinainen yhtiökokous

 

398

Kaj/18

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

399

Sj/1

Jääkenttäsäätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitseminen

 

400

Sj/2

Kiinteistö Oy Laajasalon Palloiluhallien yhtiökokous ja edustajien nimeäminen yhtiön hallitukseen ja tilintarkastajiksi

 

401

Sj/3

Korkeasaaren ravintola Pukin peruskorjaus- ja laajennustöiden hankesuunnitelma

 

402

Sj/4

Kulttuuriasiainkeskuksen yhteispalvelupäällikön virkaan ottaminen

 

403

Sj/5

Kulttuuriasiainkeskuksen osastopäällikön virkaan ottaminen

 

404

Sj/6

12.3.2007 pöydälle pantu asia

Kaupungin henkilöstöraportti 2006

 

405

Sj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

406

Ryj/1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta

 

407

Ryj/2

Lausunto yleissuunnitelmasta Hämeenlinnanväylä (vt 3) välillä Kehä III - Luhtaanmäen eritasoliittymä, Vantaa

 

408

Ryj/3

Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

409

Ryj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

410

Stj/1

Jäsenten valitseminen Helsingin Seniorisäätiöön vuosiksi 2007 - 2008

 

411

Stj/2

12.3.2007 pöydälle pantu asia

Lausunto esityksistä terveydenhuollon ammatinharjoittamissäädösten muutoksiksi

 

412

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

365 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Wallden-Pauligin (varalla Rautava) ja
Peltokorven (varalla Malinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

366 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

367 - 373 §

Kaupunginvaltuuston 28.3.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

367 §

Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

368 §

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen keskustelupöytäkirjan osalta

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Vanne Pertti, kansliapäällikkö, puhelin 310 36009
Kontra Pekka, projektipäällikkö, puhelin 310 36013

 

369 §

Hallinnon ja talouden tarkastussäännön muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

370 §

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

371 §

Ammattikorkeakoulun rehtorin viran määräaikainen hoitaminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

372 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 12.3.2007 pöydälle pantu asia
Taidemuseon johtajan virkaan ottaminen

 

 

Merkittiin, että Rihtniemi teki Rautavan kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan taidemuseon johtajan virkaan tulisi valita Janne Gallen-Kallela-Sirén.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Rihtniemen vastaehdotuksen äänin 8 – 7. Vähemmistöön kuuluivat Oker-Blom, Peltokorpi, Rautava, Rihtniemi, Urho, Wallden-Paulig ja Vapaavuori.

 

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

373 §

Helsingin kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutuksen seurantaraportti 2002 - 2005

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

374 §

VUODEN 2008 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN 2008-2010 LAATIMISOHJEET

 

Khs 2007-601

Esityslistan asia Kj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 310 36281

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

375 §

VUODEN 2008 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN VUOSIKSI 2008-2010 KÄSITTELYJÄRJESTYS

 

Khs 2007-564

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Merkittiin tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

376 §

PELASTUSPALVELUNEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI 2007 - 2008

 

Khs 2007-390

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita toimikaudekseen 2007 – 2008 pelastuspalvelutoimikuntaan kaupunginjohtajan puheenjohtajaksi, rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi pelastuskomentajan, poliisikomentajan, Suomenlahden merivartioston komentajan, sosiaaliviraston sosiaalijohtajan, terveyskeskuksen toimitusjohtajan, kaupungininsinöörin, ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan, liikennelaitoksen toimitusjohtajan, Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin toiminnanjohtajan, Helsingin Sataman toimitusjohtajan, Palmian toimitusjohtajan, Helsingin Veden toimitusjohtajan, Helsingin Energian toimitusjohtajan, Helsingin Sotilasläänin komentajan ja HUS:in kirurgian toimialajohtajan.

 

Estyneen sijaisena toimii hänen sijaisensa virassa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä neuvottelukunnan pysyviksi asiantuntijoiksi hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikön ja valmiuspäällikön sekä pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikön.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa neuvottelukunnan kuulemaan asiantuntijoita ja tarvittaessa toimimaan jaostoihin jakaantuneena.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa pelastuslaitoksen osoittamaan neuvottelukunnalle sihteerin.

 

Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, toimikuntaan valituille, pelastuspalveluneuvottelukunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

377 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 14.3.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 14.3.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Aloite 6

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 11

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 37

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 38

 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa selvittämään mahdollisuudet erillisen poikkihallinnollisen kehityshankkeen käynnistämiseksi Vaasanpuistikon kehittämistä varten.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle.

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa Korkeasaaren eläintarhaa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Katariina Bargumille ja Ann-Maj Ginmanille.

 

Pöytäkirjanote eläintarhan johtokunnalle, Korkeasaaren eläintarhalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Satamaa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Marina Stenforsille ja Ann-Louise Laaksoselle.

 

Pöytäkirjanote satamalautakunnalle, Helsingin Satamalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, liikuntalautakunnalle, Helsingin Satamalle, asuntotuotantotoimistolle, ruotsinkieliselle työväenopistolle, nuorisoasiainkeskukselle, pelastuslaitokselle, liikennelaitokselle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

13–96           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa julistamaan virastopäällikön viran haettavaksi virkaan kuuluvin palkkaeduin.

 

                      Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote virastopäällikkö Matti Rytkölälle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

9, 10             Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, liikuntalautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Vedelle.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

97                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

98–100        Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

101               Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

378 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          13.3.2007

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

379 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

380 §

VAALILAUTAKUNTIEN KOKOONPANOMUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-163

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä toimenpiteet, joilla eduskuntavaalien vaalilautakuntien kokoonpanoja on muutettu lisälistan tämän asian liitteen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

381 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN ELCOTEQ SE:N SEKÄ XXXX JA XXXX XXXX:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-446

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 29.12.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Elcoteq SE on myynyt Laajasalon kylässä sijaitsevan tilan Jääranta RN:o 1:1005 rakennuksineen XXXX ja XXXX XXXX:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä XXXX ja XXXX XXXX:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

382 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN WÄRTSILÄ OYJ ABP:N SEKÄ SUOMEN OSATONTTI OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2007-449

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 28.12.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Wärtsilä Oyj Abp on myynyt määräalan 23. kaupunginosan korttelin nro 23669 tontista nro 14 Suomen Osatontti Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Suomen Osatontti Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

383 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARISEN TEKEMISSÄ KIINTEISTÖKAUPOISSA

 

Khs 2007-443

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 3.1.2007 tehdyissä kiinteistökaupoissa, joissa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on myynyt 10. kaupunginosan korttelin nro 286 tontin nro 1 rakennuksineen Kiinteistö Oy Helsingin Hämeentie 33:lle ja 31. kaupunginosan korttelin nro 31131 tontin nro 12 rakennuksineen Kiinteistö Oy Helsingin Itälahdenkatu 19:lle sekä 46. kaupunginosan korttelin 46012 tontin nro 5 rakennuksineen Kiinteistö Oy Helsingin Valimotie 1:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Aberdeen Property Investors Finland Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

384 §

KIINTEISTÖ OY TURKISMIEHENTIE 8 -NIMISEN YHTIÖN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-529

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8 -nimisen yhtiön 30.3.2007 klo 13.00 KY-Palvelu Oy:n toimitiloissa osoitteessa Pohjoinen Rautatienkatu 21 B pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi toimitilapäällikkö Unto Ojalan kiinteistöviraston tilakeskuksesta ja varsinaiseksi tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) yhtiökokouksesta alkavalle toimintakaudelle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

385 §

KONTULAN PALVELUTALO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-499

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kontulan Palvelutalo Oy:n 16.4.2007 kello 12.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen sanotusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttäsen ja varajäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behrin, molemmat kiinteistövirastosta, sekä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2007 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen)

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, tilintarkastusyhteisölle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

386 §

KIINTEISTÖ OY KAMPIN PALVELUTALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-540

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Kampin Palvelutalo ‑nimisen yhtiön 4.4.2007 kello 9.00 hallintokeskuksen oikeuspalveluiden tiloissa pidettävässä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle

 

-                     varsinaisiksi jäseniksi toimitilapäällikkö Unto Ojalan tila­keskuksesta ja toimistopäällikkö Seppo Sainen sosiaali­virastosta ja

 

Leena Eerolan

Ritva Sänkiahon sekä

Antti-Jussi Räihän

 

-                     varajäseniksi talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin talous- ja suunnittelukeskuksesta ja lakimies Päivi Pakarinen-Hellstenin tilakeskuksesta.

 

-                     tilintarkastajiksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen)

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainituille yhtiöille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

387 §

LASTEN PÄIVÄKOTI VALKEAN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-228

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä lasten päiväkoti Valkean peruskorjauksen 30.11.2006 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on enintään 1 045 brm2 ja arvonlisäverolliset rakennuskustannukset enintään 2 200 000 euroa (veroton hinta 1 800 000 euroa) hintatasossa 10/2006.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, sosiaalivirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

388 §

HAAGAN KORTTELEIDEN NRO 29061 - 29063 JA 29065 - 29069 YM. ALUEIDEN (NS. KULTAREUNA-ALUE ETELÄ-HAAGASSA) RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11656)

 

Khs 2007-432

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 29. kaupunginosan kortteleiden nro 29061–29063 ja 29065–29069 sekä korttelin nro 29071 tonttien nro 1 ja 3, korttelin nro 29072 tontin nro 1 ja korttelin nro 29073 tonttien nro 2, 5–8 ja 11 rakennuskieltoaikaa 25.4.2009 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

389 §

MUNKKINIEMEN TONTIN 30013/2 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11654)

 

Khs 2007-415

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 30. kaupunginosan korttelin nro 30013 tontin nro 2 rakennuskieltoaikaa 25.4.2009 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

390 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA ALPPIHARJUN KATUALUEEN, PASILAN RAUTATIE- JA KATUALUEEN SEKÄ VALLILAN PUISTO- YM. ALUEIDEN (PASILAN KONEPAJA-ALUE, OSA-ALUE 3) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11505)

 

Khs 2006-450

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle edellä esityslistalta ilmenevän hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ehdotuksen mukaisen lausunnon kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennettynä.  

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

391 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE BOSTADSAKTIEBOLAG EHRENSVÄRDSVÄGEN 21:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-412

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Bostads-aktiebolag Ehrensvärdsvägen 21:lle haettuun toimenpiteeseen 6. kaupunginosan korttelin nro 230 tontille nro 21 ehdolla, että hankkeen yhteydessä tehdään hakemuksessa 17.7.2006 luetellut julkisivujen ja katumuurin korjaustyöt ja että muutos- ja korjaustyöt tehdään siten, etteivät ne turmele rakennuksen julkisivujen tai kaupunkikuvan rakennustaiteellista arvoa.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

392 §

NUORISOSÄÄTIÖN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-333

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 15.1.2007 päivättyä suunnitelmaa päätöksen nro 2007-333/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

393 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45322/9 JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11639)

 

Khs 2007-331

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45322 tontin nro 9 ja lähivirkistysalueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 21.12.2006 päivätyn piirustuksen nro 11639 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

394 §

LAUSUNTO UUDENMAAN LIITOLLE UUDENMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTA

 

Khs 2006-2874

Esityslistan asia Kaj/14

 

                      Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Wallden-Paulig, Bogomoloff, Krohn ja Meriläinen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

395 §

12.3.2007 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE TALMAN KONE OY:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-206

Esityslistan asia Kaj/15

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä 31.8.2011 asti Talman Kone Oy:lle 10. kaupunginosan katualueelle, 11. kaupunginosan katualueelle ja Töölön kylän tilan 5:2 vesialueelle ravintolalaivan sijoittamiseksi Hakaniemenrantaan ehdolla, että ravintolatoiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen toisen rivin päivämäärä 31.8.2009 muutetaan muotoon 31.8.2011.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

396 §

ASUNTO OY MERIMIEHENKATU 12:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-650

Esityslistan asia Kaj/16

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Asunto Oy Merimiehenkatu 12:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2007 ja siellä esittämään yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behriä ja varajäseneksi kiinteistöviraston tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttästä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajiksi Ernst & Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Ari Lehto) ja varatilintarkastajaksi KHT Pasi Pekkarisen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainitulle yhtiölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

397 §

KIINTEISTÖ OY MAATULLINAUKION VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-665

Esityslistan asia Kaj/17

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistöviraston tilakeskusta edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Maatullinaukion varsinaisessa
yhtiökokouksessa 29.3.2007.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behrin ja varajäseneksi jaospäällikkö Jorma Vierisen kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

398 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/18

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

13.3.2007

asuntotuotantotoimikunta

7.3.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

8.3.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

12., 14. ja 15.3.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

399 §

JÄÄKENTTÄSÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

 

Khs 2007-538

Esityslistan asia Sj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Bogomoloff esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

400 §

KIINTEISTÖ OY LAAJASALON PALLOILUHALLIEN YHTIÖKOKOUS JA EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN YHTIÖN HALLITUKSEEN JA TILINTARKASTAJIKSI

 

Khs 2007-567

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Laajasalon Palloiluhallit ‑nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.3.2007 klo 15.30.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen

 

osastopäällikkö Petteri Huurteen

erityissuunnittelija Matti Malisen

kaupunginasiamies Jenni Ropen

 

toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2009 yhtiökokouksen päättyessä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi KPGM Wideri Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Sirpa Eriksson) ja ja varatilintarkastajaksi KHT Kai Sallin tarkastamaan yhtiön vuoden 2007 tilejä ja hallintoa.

 

Pöytäkirjanote em. henkilöille, yhtiölle, talous- ja suunnittelukeskukselle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, liikuntavirastolle ja tarkastus-virastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Rope esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

401 §

KORKEASAAREN RAVINTOLA PUKIN PERUSKORJAUS- JA LAAJENNUSTÖIDEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2007-377

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä rakennusviraston 10.1.2007 laatiman ravintola Pukin peruskorjaus- ja laajennusosaston hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 892 brm2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset 2 200 000 euroa (veroton hinta 1 800 000 euroa) hintatasossa 12/2006.

 

Pöytäkirjanote eläintarhan johtokunnalle, Korkeasaaren eläintarhalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

402 §

KULTTUURIASIAINKESKUKSEN YHTEISPALVELUPÄÄLLIKÖN VIRKAAN OTTAMINEN

 

Khs 2007-605

Esityslistan asia Sj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

403 §

KULTTUURIASIAINKESKUKSEN OSASTOPÄÄLLIKÖN VIRKAAN OTTAMINEN

 

Khs 2007-606

Esityslistan asia Sj/5

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti liitettä siten, että hakijan nro 33 sukunimi korjataan muotoon Linnovaara.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän tekemän muutoksen.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

404 §

12.3.2007 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

 

Khs 2007-452

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupungin henkilöstöraportin vuodelta 2006.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Peltonen Raija, osastopäällikkö, puhelin 310 37961
Pohjonen Tiina, kehittämispäällikkö, puhelin 310 54086
Kario Markku, erityissuunnittelija, puhelin 310 25581
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

405 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

taidemuseon johtokunta                                                                13.3.2007

 

eläintarhan johtaja                                                                          12.3.2007

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                   9. – 12.3.2007

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                7. – 12.3.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                          9. – 13.3.2007

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                            9.3.2007

museonjohtaja                                                                       12. – 14.3.2007

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                                13.3.2007

taidemuseon johtaja                                                                9. – 14.3.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

406 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-326

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa Myllypuron entisen kaatopaikan ja pilaantuneen maaperän kunnostamiselle annetun ympäristölupapäätöksen muutoshakemukseen.

 

Molemmat vaihtoehtoiset pintarakenteen tiivistyskerrosrakenteet täyttävät täysin kaatopaikoille asetetut ympäristönsuojelulliset ja tekniset vaatimukset. Lopullinen tiivistysrakenteen ja -materiaalikoostumuksen valinnan tulee perustua tiivistyskykyyn ja Myllypuron kaatopaikan jätekartion rakenteellisten olosuhteiden asettamiin vaatimuksiin. Tiivistyskerroksen rakentamisen laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota ja se tulee olla valvottua.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kiinteistövirastolle ja ympäristökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

407 §

LAUSUNTO YLEISSUUNNITELMASTA HÄMEENLINNANVÄYLÄ (VT 3) VÄLILLÄ KEHÄ III - LUHTAANMÄEN ERITASOLIITTYMÄ, VANTAA

 

Khs 2007-184

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Hämeenlinnanväylän (vt 3) väillä Kehä III (kt 50) – Luhtaanmäen eritasoliittymä yleissuunnitelmasta Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille seuraavan lausunnon:

 

Suunnittelualueelle ennustettu voimakas asukas-, työpaikka- ja liikennemäärien kasvu edellyttää Hämeenlinnanväylän ja siihen liittyvän tie- ja katuverkon kehittämistä.

 

Suunnitelmassa esitetyt valtatien liittymäjärjestelyt ovat kuitenkin maa-alaa tuhlaavia Keimolanportin liittymää lukuun ottamatta. Valtatien 3 lisäkaistat ja risteykset jakavat suunnitellussa muodossaan Marja-Vantaan "kaupungin" entistä pahemmin kahtia. Risteysalueet ja radan käännös eivät mittakaavastaan ja viemästään pinta-alasta johtuen tee lähiympäristöstä ja etäisyyksistä valtatien yli kovin inhimillisiä. Suunnitelmassa esitetyt istutukset ja rakenteelliset toimenpiteet kohentavat lähiympäristön laatua. Meluesteet vähentävät asutukseen kohdistuvaa meluhaittaa.

 

Tiesuunnitteluvaiheessa kannattanee tutkia mahdollisuuksia toteuttaa eritasoliittymät tilaa säästävämpinä ratkaisuina ja vähentää väylän estevaikutusta.

 

Kirje Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

408 §

LEHTISAAREN HUOLTO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-589

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Lehtisaaren Huolto Oy:n 27.3.2007 pidettävässä yhtiökokouksessa ja ehdottamaan hallituksen jäseneksi kiinteistöpäällikkö Keijo Mäkeä pelastuslaitokselta.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, Keijo Mäelle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

409 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                                                 13.3.2007

liikepalvelulautakunta                                                            13.3.2007

yleisten töiden  lautakunta                                                    15.3.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

410 §

JÄSENTEN VALITSEMINEN HELSINGIN SENIORISÄÄTIÖÖN VUOSIKSI 2007 - 2008

 

Khs 2007-410

Esityslistan asia Stj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

411 §

12.3.2007 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO ESITYKSISTÄ TERVEYDENHUOLLON AMMATINHARJOITTAMISSÄÄDÖSTEN MUUTOKSIKSI

 

Khs 2007-403

Esityslistan asia Stj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

412 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 13.3.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Terhi Peltokorpi

Irmeli Wallden-Paulig

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   27.3.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 365-375, 377-379, 390-391, 394-395, 398-399, 402-407 ja 409-412 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 392 §

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 388-389 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 393 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 381-383 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

365-375, 377-379, 390-391, 394-395, 398-399, 402-407 och 409-412 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

392 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

388-389 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

393 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

381-383 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.