Kokousaika

8.1.2007 kello 16.00 – 17.55

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

(paitsi 40-44 §)

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Meriläinen, Risto

varajäsen (paitsi osa 40-44 §)

 

 

Vihervaara, Anita

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi osa 40-44 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 20-44 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi osa 40 §)

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 20-44 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi 8 §)

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintojohtaja

 

 

Åhlgren, Harry

vs. kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Raunila, Marjatta

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan, paitsi 40-44 §:ien kohdalla Lehtipuu, Otto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1 - 2,


3 – 9,


15 - 18, 

 Korpinen

 

 

 

19,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
10 – 13,


20 - 35, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,

 

36 – 41, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
14,


-, 

 Korpinen

 

 

42,

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


43 – 44,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

2

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

3

Kj/1

Kiinteistölautakunnan jäsenen valinta

 

4

Kj/2

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan varajäsenen valinta

 

5

Kj/3

Tullin toimitilat Vuosaaren satamassa ja niiden vaikutus Vuosaaren sataman kokonaiskustannuksiin

 

6

Kj/4

Meilahti - Tilkka - Käpylä -teknisen huollon tunnelin hankesuunnitelma

 

7

Kj/5

Sosiaaliviraston ruokapalvelujen osittainen siirtäminen Palmian hoidettavaksi

 

8

Kj/6

Vuonna 2006 käyttämättömiä antolainamäärärahoja vastaavat ylitykset vuoden 2007 talousarvioon

 

9

Kj/7

Vuonna 2006 käyttämättä jääneen määrärahan perusteella myönnettävä ylitysoikeus vuoden 2007 talousarvioon (Ruskeasuon bussivarikon jatkorahoitus)

 

10

Kaj/8

Oulunkylän kortteleiden nro 28179 ja 28180 sekä katu-, puisto- ja liikennealueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11531)

 

11

Kaj/9

Kaarelan tontin 33192/2 asemakaavan muuttaminen (nro 11496)

 

12

Kaj/10

Laajasalon tonttien 49247/1 ja 2 ja 49163/8 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11553)

 

13

Kaj/11

Laajasalon kortteleiden nro 49265 - 49268 ym. alueiden (Itäniitynniemi) asemakaavan hyväksyminen sekä suojelu- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11470)

 

14

Ryj/12

Lausunto tiesuunnitelmasta: Maantien 120 (Vihdintie) parantaminen välillä Huopalahdentie - Kehä III yksityisten teiden järjestelyineen

 

15

Kj/3

Kaupungin hallintoelinten kokousajat ja pöytäkirjat sekä päätösten saattaminen kaupunginhallituksen tietoon vuonna 2007

 

16

Kj/4

Luoteis-Helsingin musiikkiopiston lainan lyhennysten lykkäys

 

17

Kj/5

Vuoden 2007 talousarvion kohdalle 1 39 05, yhteisöjen tukeminen, Khn käytettäväksi, merkityn avustusmäärärahan jakaminen

 

18

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

19

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

20

Kaj/1

Tapaninkylän tontin 39357/3 ja Suutarilan tontin 40196/26 asemakaavan muuttaminen (nro 11607)

 

21

Kaj/2

Vartiokylän tontin 45459/4 asemakaavan muuttaminen (nro 11577)

 

22

Kaj/3

Vuosaaren tonttien 54085/6 - 8 asemakaavan muuttaminen (nro 11609)

 

23

Kaj/4

Ns. Linnunlaulun alueen rakennuskiellon pidentäminen (nro 11638)

 

24

Kaj/5

Oulunkylän tontin 28025/8 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11614)

 

25

Kaj/6

Kulosaaren tontin 42014/7 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11631)

 

26

Kaj/7

Kannanotto XXXX XXXX:n ym. muistutukseen ns. Jollaksen Itäniitynniemen asemakaava-asiassa (11470)

 

27

Kaj/8

Pihlajamäen kerrostaloalueen rakennuskiellon pidentäminen (nro 11627)

 

28

Kaj/9

Sopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Helsingin Panuntie 11:n kanssa Oulunkylän korttelia 28179 ym. koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11531

 

29

Kaj/10

Sopimuksen tekeminen VVO Rakennuttaja Oy:n kanssa Kannelmäen tonttia nro 33192/2 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 11496)

 

30

Kaj/11

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Outokumpu Oyj:n sekä XXXX XXXX:n välisessä kiinteistökaupassa

 

31

Kaj/12

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Suomen valtion (Senaatti-kiinteistöt) sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran välisessä kiinteistökaupassa

 

32

Kaj/13

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Outokumpu Oyj:n sekä XXXX XXXX:n ja XXXX XXXX:n välisessä kiinteistökaupassa

 

33

Kaj/14

Kahden varauksen jatkaminen osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 23

 

34

Kaj/15

Oy Ässäkeskus Ab:n, Kiinteistö Oy Solartalon, Kiinteistö Oy Vallilan Solarin ja Kiinteistö Oy Ässätalon poikkeamishakemus

 

35

Kaj/16

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

36

Sj/1

Tilintarkastajien valitseminen Helsinki-viikon säätiöön

 

37

Sj/2

Tilintarkastajien valitseminen Helsinki-instituutin säätiöön

 

38

Sj/3

Opetustoimen viran perustaminen ja eräät virkanimikemuutokset

 

39

Sj/4

18.12.2006 pöydälle pantu asia

Matalapalkkatuen käyttösuunnitelma

 

40

Sj/5

18.12.2006 pöydälle pantu asia

Kaupungin henkilöstöstrategian toteuttamiseen myönnetyn 5 miljoonan euron määrärahan käyttösuunnitelma

 

41

Sj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

42

Ryj/1

Liittyminen ITS Finland ry:n jäseneksi

 

43

Stj/1

Kaupungin edustajien nimeäminen Niemikotisäätiön hallitukseen vuosiksi 2007-2008

 

44

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hellströmin (varalla Rantanen) ja Ojalan (varalla Dahlberg) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

2 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

3 - 14 §

Kaupunginvaltuuston 17.1.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

3 §

Kiinteistölautakunnan jäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

4 §

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

5 §

Tullin toimitilat Vuosaaren satamassa ja niiden vaikutus Vuosaaren sataman kokonaiskustannuksiin

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

6 §

Meilahti - Tilkka - Käpylä -teknisen huollon tunnelin hankesuunnitelma

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

7 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 11.12.2006 ja 18.12.2006 pöydälle pantu asia
Sosiaaliviraston ruokapalvelujen osittainen siirtäminen Palmian hoidettavaksi

 

 

Merkittiin, että Vehviläinen ehdotti Pajamäen kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi aiemmassa käsittelyssä avoimeksi jääneiden kysymysten selvittämiseksi.

 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti äänin 15 – 0 hyväksyä Vehviläisen palautusehdotuksen.

 

 

Lisätiedot:
Paavola Vesa, organisaatiopäällikkö, puhelin 169 3717

 

8 §

Vuonna 2006 käyttämättömiä antolainamäärärahoja vastaavat ylitykset vuoden 2007 talousarvioon

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Korhonen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 169 2525

 

9 §

Vuonna 2006 käyttämättä jääneen määrärahan perusteella myönnettävä ylitysoikeus vuoden 2007 talousarvioon (Ruskeasuon bussivarikon jatkorahoitus)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

10 §

Oulunkylän kortteleiden nro 28179 ja 28180 sekä katu-, puisto- ja liikennealueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11531)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

11 §

Kaarelan tontin 33192/2 asemakaavan muuttaminen (nro 11496)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

12 §

Laajasalon tonttien 49247/1 ja 2 ja 49163/8 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11553)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

13 §

Laajasalon kortteleiden nro 49265 - 49268 ym. alueiden (Itäniitynniemi) asemakaavan hyväksyminen sekä suojelu- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11470)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

14 §

Lausunto tiesuunnitelmasta: Maantien 120 (Vihdintie) parantaminen välillä Huopalahdentie - Kehä III yksityisten teiden järjestelyineen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

15 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJAT SEKÄ PÄÄTÖSTEN SAATTAMINEN KAUPUNGINHALLITUKSEN TIETOON VUONNA 2007

 

Khs 2006-2720

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille seuraavat ohjeet:

 

Esityslistat

 

Kaupunginhallituksen alaisten toimielinten on hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kaksi päivää ennen kokousta, toimitettava esityslistansa kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginhallituksen toimielimeen valitsemalle edustajalle, kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle.

 

Päätösten ilmoittaminen

 

Pikayhteenveto kokouksen päätöksistä on mahdollisimman pian kokouksen jälkeen tallennettava kaupungin sisäiseen tietoverkkoon tai toimitettava kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle.

 

Kolmen päivän kuluessa kokouksesta on kopio pöytäkirjasta toimitettava kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle.

 

Kaupunginjohtajalle tulevat esityslistat, pöytäkirjat ja mahdolliset pikayhteenvedot on toimitettava hallintokeskuksen kirjaamoon.

 

Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen

 

Kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen on kolmen päivän kuluessa päätöksen tekemisestä ilmoitettava kaupunginhallitukselle ja tarkastusvirastolle päätöksistään.

 

Kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeuttaan lautakunnan alaisten viranomaisten päättämissä asioissa lukuun ottamatta lautakuntien jaostojen päättämiä asioita.

 

Pöytäkirjojen ja päätösluetteloiden laatiminen

 

Pöytäkirjan ja päätösluettelon laatimisesta on annettu ohjeet asiakirjaoppaassa (Kj 25.10.2000).

 

Päätösten pitäminen nähtävänä

 

Toimielinten on tehtävä päätös siitä milloin ja missä pöytäkirja on yleisesti nähtävänä siltä osin kuin pöytäkirjan pitäminen kuntalain 63 §:n mukaan on tarpeen. Viranhaltijan pitämän päätösluettelon nähtävänä pitämiseen on sovellettava vastaavaa menettelyä.

 

Pöytäkirjojen ja päätösluetteloiden nähtävänä pitämistä koskevista päätöksistä samoin kuin toimielinten kokousajoista on ilmoitettava hankintakeskukselle viimeistään 9.2.2007 mennessä yhteiskuulutusten julkaisemista varten.

 

Lauta- ja johtokuntien kokousaikojen muutokset tulee ilmoittaa hankintakeskukseen.

 

Muut kokoukset ja tilaisuudet

 

Muita kokouksia ja tilaisuuksia ei pidä järjestää samanaikaisesti kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ryhmäkokousten sekä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokousten kanssa.

 

Pöytäkirjanote kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille sekä hankintakeskukselle kuulutusten julkaisemista varten.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 169 2225

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

16 §

LUOTEIS-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTON LAINAN LYHENNYSTEN LYKKÄYS

 

Khs 2006-2101

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa 11.1.1999 (19 §) tekemäänsä päätöstä 321 659,41 euron suuruisen lainan myöntämisestä Luoteis-Helsingin musiikkiopistolle siten, että lainasta ei peritä lyhennyksiä 30.11.2006 ja 31.5.2007 ja että lainan takaisinmaksuaikaa pidennetään 30.11.2020 saakka.

 

Pöytäkirjanote Luoteis-Helsingin musiikkiopistolle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 169 2525

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

17 §

VUODEN 2007 TALOUSARVION KOHDALLE 1 39 05, YHTEISÖJEN TUKEMINEN, KHN KÄYTETTÄVÄKSI, MERKITYN AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN

 

Khs 2006-1117, 2006-1086, 2006-1122, 2006-1065, 2006-1123, 2006-1124, 2006-1102, 2006-1032, 2006-1101, 2006-1098, 2006-1054, 2006-2736, 2006-1128, 2006-1113, 2006-1108, 2006-1126, 2006-1105, 2006-245, 2006-1118, 2007-68

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jakaa avustuksia vuoden 2007 talousarvion kohdalta 1 39 05 yhteensä 1 309 000 euroa seuraavasti:

 

 

Avustus 2007

 

euroa

 

 

Alvar Aalto Säätiö

5 046

Kotitalon ylläpitoon

 

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA

42 600

Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry

34 870

Vuotuisavustus

6 070

Vuokra-avustus

28 800

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry

94 300

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry

43 800

Vuotuisavustus

9 100

Vuokra-avustus

34 700

Helsinki-SeuraHelsingfors-Samfundet ry

16 200

Hyötykasviyhdistys ry

37 900

Annalan puutarhakeskuksen vuokriin

 

Jyty Helsinki ry

92 740

Vuotuisavustus

9 440

Vuokra-avustus

83 300

Kansainvälisen kaupunkiyhteistyön tukeminen

8 630

Helsingin Pohjola-Norden i Helsingfors r.f.

6 530

Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry

2 100

Krematoriosäätiö – Krematoriestiftelsen r.s.

6 600

KTN:n Helsingin paikallisyhdistys ry

19 126

Vuotuisavustus

6 900

Vuokra-avustus

6 726

Kerta-avustus virkistyspaikan korjauksiin

5 500

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

87 000

Kontupisteen toiminnan jatkamiseen

 

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry

3 900

Sibelius-Akatemia (Kirkkomusiikin osasto)

6 000

Kahden urkukonsertin järjestämiseen Finlandia-talossa

 

Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys ry

8 145

Suomen Retkeilymajajärjestö–SRM ry

58 866

Super Helsingin kaupungin paikallisjärjestö ry ja Tehyn Helsingin kaupungin paikallisosasto ry

51 130

Vuotuisavustus

4 250

Vuokra-avustus

46 880

Svenska Finlands folkting

2 750

Avustuksia yleisten saunojen toiminnan turvaamiseen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

17 250

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö, kaupunginjohtajan käytettäväksi

550 000

Kansalaisvaikuttaminen tietoverkoissa, kaupunginjohtajan käytettäväksi

80 000

Kunnallisen tiedotustoiminnan edistäminen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

2 550

Opaskoulutuksen järjestäminen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

6 380

Pika-ajuritoimintaan, kaupunginjohtajan käytettäväksi

6 862

Veteraanijärjestöjen vuokriin, kaupunginjohtajan käytettäväksi

12 806

Kj:n käyttöön

13 549

Yhteensä

1 309 000

 

 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastoa lähettämään kirjeen vuoden 2007 avustuksen myöntämisestä ja vuodelle 2008 mahdollisesti haettavan avustuksen hakumenettelystä päätöksessä mainituille sekä niille järjestöille, jotka on mainittu vuoden 2007 talousarvion liitteessä 1 em. talousarviotilin kohdalla.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle ja taloushallintopalvelulle (Liisa Sorvoja) sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 169 2389

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

18 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 51/2006-1/2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                          3.1.2007 (vko 1)

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

19 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 51/2006-1/2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

20 §

TAPANINKYLÄN TONTIN 39357/3 JA SUUTARILAN TONTIN 40196/26 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11607)

 

Khs 2006-2392

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 39. kaupunginosan korttelin nro 39357 tontin nro 3 ja 40. kaupunginosan korttelin nro 40196 tontin nro 26 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 19.10.2006 päivätyn piirustuksen nro 11607 mukaisena.

 

Kirje nro      ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

21 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45459/4 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11577)

 

Khs 2006-2020

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45459 tontin nro 4 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 17.8.2006 päivätyn piirustuksen nro 11577 mukaisena.

 

Kirje nro      ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

22 §

VUOSAAREN TONTTIEN 54085/6 - 8 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11609)

 

Khs 2006-2438

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 54. kaupunginosan korttelin nro 54085 tonttien nro 6–8 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 19.10.2006 päivätyn piirustuksen nro 11609 mukaisena.

 

Kirje nro     ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

23 §

NS. LINNUNLAULUN ALUEEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11638)

 

Khs 2006-2815

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11638/14.12.2006 ilmenevän 11. kaupunginosan ns. Linnunlaulun alueen rakennuskieltoaikaa 15.1.2009 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

24 §

OULUNKYLÄN TONTIN 28025/8 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11614)

 

Khs 2006-2617

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 28. kaupunginosan korttelin nro 28025 tontin nro 8 rakennuskieltoaikaa 21.2.2009 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

25 §

KULOSAAREN TONTIN 42014/7 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11631)

 

Khs 2006-2669

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 42. kaupunginosan korttelin nro 42014 tontin nro 7 rakennuskieltoaikaa 16.1.2009 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

26 §

KANNANOTTO XXXX XXXX:N YM. MUISTUTUKSEEN NS. JOLLAKSEN ITÄNIITYNNIEMEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (11470)

 

Khs 2005-2472

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa edellä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelulautakunnan ja kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausuman mukaisen kannanoton kaupungin perusteltuna kannanottona muistutuk­seen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä XXXX XXXX:lle ym.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

27 §

PIHLAJAMÄEN KERROSTALOALUEEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11627)

 

Khs 2006-2731

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11627/30.11.2006 ilmenevän 38. kaupunginosan Pihlajamäen kerrostaloalueen rakennuskieltoaikaa 3.2.2009 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

28 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖ OY HELSINGIN PANUNTIE 11:N KANSSA OULUNKYLÄN KORTTELIA 28179 YM. KOSKEVASTA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA NRO 11531

 

Khs 2006-1811

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy Helsingin Panuntie 11:n kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä tekemään siihen mahdollisia vähäisiä lisäyksiä ja täsmennyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

29 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN VVO RAKENNUTTAJA OY:N KANSSA KANNELMÄEN TONTTIA NRO 33192/2 KOSKEVASTA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 11496)

 

Khs 2006-2303

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään VVO Rakennuttaja Oy:n kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä tekemään sopimukseen mahdollisia vähäisiä tarkennuksia.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

30 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN OUTOKUMPU OYJ:N SEKÄ XXXX XXXX:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-2798

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 31.10.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Outokumpu Oyj on myynyt Laajasalon kylässä sijaitsevan tilan Kallioranta RN:o 1:879 sekä määräalan Laajasalon kylässä sijaitsevista tiloista Stormklippan I RN:o 1:243 ja Stormklippan RN:o 1:102 rakennuksineen XXXX XXXX:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja XXXX XXXX:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

31 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN SUOMEN VALTION (SENAATTI-KIINTEISTÖT) SEKÄ KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERAN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-2801

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 2.11.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Suomen valtio (Senaatti-kiinteistöt) on myynyt Helsingin kaupungin 16. kaupunginosan korttelin nro 16711 tontin nro 14 rakennuksineen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle perustamansa yhtiön lukuun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

32 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN OUTOKUMPU OYJ:N SEKÄ XXXX XXXX:N JA XXXX XXXX:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-2800

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 27.10.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Outokumpu Oyj on myynyt määräalan Laajasalon kylässä sijaitseva tilasta Stormklippan I RN:o 1:243 rakennuksineen XXXX XXXX:lle ja XXXX XXXX:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja XXXX XXXX:lle ja XXXX XXXX:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

33 §

KAHDEN VARAUKSEN JATKAMINEN OSOITTEESSA POHJOINEN HESPERIANKATU 23

 

Khs 2006-1935

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jatkaa 14. kaupunginosan korttelin nro 14481 tontista nro 14 laadittavassa asemakaavan muutoksessa myöhemmin erikseen määriteltävän määräalan ja sillä olevien kahden rakennuksen (Pohjoinen Hesperiankatu 23 B ja 23 C) varausta Skanska Talonrakennus Oy:lle 31.12.2007 saakka sekä muuten seuraavilla ehdoilla:

 

1                    Varaus on voimassa ehdolla, että tarjouksen mukaisen peruskorjaushankkeen mahdollistava asemakaavan muutos tulee voimaan ja kaupunginvaltuusto hyväksyy tontinvuokrausperusteet.

 

2                    Rakennukset peruskorjataan varauksensaajan toimesta vapaarahoitteisiksi omistus- tai vuokra-asunnoiksi laadittavan asemakaavan muutoksen ja varauksen saajan tekemän ostotarjouksen mukaisesti.

 

3                    Suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja kaupunginmuseon sekä rakennuksen 23 A varauksensaajan kanssa.

 

4                    Varauksensaaja hankkii kustannuksellaan peruskorjaushankkeen toteuttamiseksi tarvittavat viranomais- ja muut luvat.

 

5                    Kaupunki pidättää varausaikana itselleen oikeuden hyödyntää rakennuksen huonetiloja muun muassa vuokraamalla niitä rakennusten kulloinkin voimassa olevan käyttötarkoituksen mukaisesti.

 

6                    Varauksensaajan on varausaikana selvitettävä rakennusten tekninen kunto ja soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen. Kaupunki luovuttaa tätä varten varauksensaajan käyttöön hallussaan olevat kiinteistöä ja rakennuksia koskevat suunnitelmat ja asiakirjat.

 

Varauksensaajan on sovittava kiinteistöviraston kanssa varausaikana tehtävistä rakenteiden avauksista ja muista niihin verrattavista tutkimuksista ennen sanottuihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

7                    Kaupunki myy rakennukset varauksensaajalle tämän 29.10.2004 tekemän tarjouksen ja siihen liittyvän 3.1.2005 päivätyn kirjeen mukaisella 3 200 000 euron suuruisella kauppahinnalla sekä ehdolla, että tontinvuokra lasketaan pitäen perusteena 500 euroa/k-m2 suuruista rakennusoikeuden pääoma-arvoa.

 

8                    Rakennusten luovutusta koskeva kauppakirja on allekirjoitettava ja kauppahinta maksettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun alueelle laadittava asemakaavan muutos on tullut voimaan. Samalla sovitaan luovutuksen muut ehdot.

 

9                    Varauksensaaja vastaa kaikista peruskorjaushankkeen toteuttamisesta ja suunnittelusta aiheutuvista kustannuksista.

 

10                 Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista siinä tapauksessa, että rakennusten luovutusta koskevaa sopimusta tai tontin pitkäaikaista maanvuokrasopimusta ei voida solmia.

 

11                 Lisäksi varauksessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä tarjouspyyntöasiakirjoissa 9.6.2004 ja 28.9.2004 on sanottu.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti jatkaa 14. kaupunginosan korttelin nro 14481 tontista nro 14 laadittavassa asemakaavan muutoksessa myöhemmin erikseen määriteltävän määräalan ja sillä olevan rakennuksen (Pohjoinen Hesperiankatu 23 A) varausta Helsingin kauppakorkeakoululle 31.12.2007 saakka sekä muuten seuraavin ehdoin:

 

1                    Varaus on voimassa ehdolla, että tarjouksen mukaisen peruskorjaushankkeen mahdollistava asemakaavan muutos tulee voimaan ja kaupunginvaltuusto hyväksyy tontinvuokrausperusteet.

 

2                    Rakennus peruskorjataan varauksensaajan toimesta pääosin kauppakorkeakoulun Business Campus-hankkeeseen liittyväksi ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden ja tutkijoiden asuinrakennukseksi sekä Helsingin yliopiston ja Sibelius-Akatemian toimintaan.

 

3                    Suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja kaupunginmuseon sekä rakennusten 23 B ja C varauksensaajan kanssa.

 

4                    Varauksensaaja hankkii kustannuksellaan peruskorjaushankkeen toteuttamiseksi tarvittavat viranomais- ja muut luvat.

 

5                    Kaupunki pidättää varausaikana itselleen oikeuden hyödyntää rakennuksen huonetiloja muun muassa vuokraamalla niitä rakennusten kulloinkin voimassa olevan käyttötarkoituksen mukaisesti.

 

6                    Varauksensaajan on varausaikana selvitettävä rakennuksen tekninen kunto ja soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen. Kaupunki luovuttaa tätä varten varauksensaajan käyttöön hallussaan olevat kiinteistöä ja rakennusta koskevat suunnitelmat ja asiakirjat.

 

Varauksensaajan on sovittava kiinteistöviraston kanssa varausaikana tehtävistä rakenteiden avauksista ja muista niihin verrattavista tutkimuksista ennen sanottuihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

7                    Kaupunki myy rakennuksen varauksensaajalle 497 euroa/k-m2 suuruisella kauppahinnalla sekä ehdolla, että tontinvuokra lasketaan pitäen perusteena 400 euroa/k-m2 suuruista rakennusoikeuden pääoma-arvoa.

 

8                    Rakennuksen luovutusta koskeva kauppakirja on allekirjoitettava ja kauppahinta maksettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun alueelle laadittava asemakaavan muutos on tullut voimaan. Samalla sovitaan luovutuksen muut ehdot.

 

9                    Varauksensaaja vastaa kaikista peruskorjaushankkeen toteuttamisesta ja suunnittelusta aiheutuvista kustannuksista.

 

10                 Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista siinä tapauksessa, että rakennuksen luovutusta koskevaa sopimusta tai tontin pitkäaikaista maanvuokrasopimusta ei voida solmia.

 

11                 Lisäksi varauksessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä tarjouspyyntöasiakirjoissa 9.6.2004 ja 28.9.2004 on sanottu.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Skanska Kodit Oy:lle ja Helsingin kauppakorkeakoululle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

34 §

OY ÄSSÄKESKUS AB:N, KIINTEISTÖ OY SOLARTALON, KIINTEISTÖ OY VALLILAN SOLARIN JA KIINTEISTÖ OY ÄSSÄTALON POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2006-2844

Esityslistan asia Kaj/15

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2006-2844/526 mukaisesti ehdolla, että

-                     ajorampin sijoitus ja kaupunkikuvallinen ilme suunnitellaan jatkossa tarkemmin ja ajoramppi pyritään sijoittamaan tarkemmassa suunnittelussa siten, että autopaikkoja pysäköintialueelta poistuu mahdollisimman vähän,

-                     ajoramppia voidaan käyttää Teollisuuskadun alle mahdollisesti rakennettavan pysäköintilaitoksen ajoyhteytenä,

-                     poisto- ja raitisilmanvaihtokuilujen sijoitus ja niiden kaupunkikuvallinen ilme suunnitellaan jatkossa tarkemmin ja poistoilmakuilun korkeus varmistetaan päästöjen leviämisselvityksen avulla,

-                     laitoksen ja sen ajoyhteyden suoja-alueet voivat ulottua kaupungin katualueelle (kiinteistöviraston lupa),

-                     Sturenkadun poikki kulkeva viemäritunneli otetaan huomioon jatkosuunnittelussa,

-                     uloskäytävät suunnitellaan pelastuslaitoksen ohjeiden mukaan,

-                     pysäköintilaitoksen väestönsuojakäyttö selvitetään, ja

-                     suunnitelmien tarkennuttua hanke viedään kaupunkikuvaneuvottelukunnan käsittelyyn.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

35 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/16

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta                                                21.12.2006

asuntotuotantotoimikunta                                                                              

- toimitusjohtaja                                                                         2. ja 3.1.2007

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

36 §

TILINTARKASTAJIEN VALITSEMINEN HELSINKI-VIIKON SÄÄTIÖÖN

 

Khs 2006-2386

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Helsinki-viikon säätiön tilintarkastajat ja varatilintarkastaja tarkastamaan säätiön vuoden 2007 tilejä ja hallintoa seuraavasti:

 

tilintarkastajiksi

 

-       KPMG Kunta Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg)

-       KHT Jari Nurmi

 

varatilintarkastajiksi

 

-       KHT Heidi Vierros

-       KHT Outi Hieta.

 

Pöytäkirjanote Helsinki-viikon säätiölle, tehtäviin valituille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

37 §

TILINTARKASTAJIEN VALITSEMINEN HELSINKI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖÖN

 

Khs 2006-2662

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Helsinki-instituutin säätiön tilintarkastajaksi Tilintarkastus PK-Finland Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Eero Prepula) ja varatilintarkastajaksi KHT Sinikka Kontio-Alasen tarkastamaan säätiön tilejä vuonna 2007.

 

Pöytäkirjanote Helsinki-instituutin säätiölle sekä tehtäviin valituille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

38 §

OPETUSTOIMEN VIRAN PERUSTAMINEN JA ERÄÄT VIRKANIMIKEMUUTOKSET

 

Khs 2006-2850

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti opetusvirastoon sijoitettujen virkojen osalta 15.1.2007 lukien

 

perustaa aikuiskoulutusjohtajan tehtävän (vakanssinumero 423025) tilalle aikuiskoulutusjohtajan viran palkan pysyessä samana ja

 

muuttaa seuraavien virkojen nimikettä palkan pysyessä samana:

 

vakanssinumero

 

vanha nimike

uusi nimike

Helsingin tekniikan alan oppilaitos

 

046748

koulutusjohtaja

apulaisrehtori

046749

koulutusjohtaja

apulaisrehtori

046750

 

koulutusjohtaja

apulaisrehtori

Helsingin palvelualojen oppilaitos

 

046753

koulutusjohtaja

apulaisrehtori

046754

 

koulutusjohtaja

apulaisrehtori

Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos

 

046751

koulutusjohtaja

apulaisrehtori

046752

koulutusjohtaja

apulaisrehtori

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa opetusvirastoa huolehtimaan päätöksen ja oikaisuvaatimusohjeen toimittamisesta asianomaisille henkilöille.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, opetusvirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

39 §

18.12.2006 pöydälle pantu asia

MATALAPALKKATUEN KÄYTTÖSUUNNITELMA

 

Khs 2006-2632

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä matalapalkkatuen käyttösuunnitelman vuodelle 2007 muiden virastojen ja laitosten kuin liikelaitosten osalta sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan esittämän mukaisesti.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että liikelaitoksille suunnattava matalapalkkatukierä käytetään vastaaviin tarkoituksiin ao. liikelaitoksissa määriteltävällä tavalla.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle ja henkilöstökeskukselle.

 

Merkittiin, että Vehviläinen teki Hellströmin kannattamana vastaesityksen, jonka mukaan sivun 72 kohta 7 poistetaan ja siihen osoitetut määrärahat siirretään kohtaan 4 sivulle 71.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esitys voitti Vehviläisen vastaesityksen äänin 8 – 7. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Meriläinen, Ojala, Pajamäki, Vihervaara, Rantanen ja Vehviläinen.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 169 2442

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

40 §

18.12.2006 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOTEUTTAMISEEN MYÖNNETYN 5 MILJOONAN EURON MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA

 

Khs 2005-2322

Esityslistan asia Sj/5

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että sivun 75 ensimmäinen lause muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Uuden henkilöstön rekrytoinnissa korostuu yhä enenevässä määrin työperäisen maahanmuuton merkitys ja tarve ammattitaitoisten maahanmuuttajien palkkaamiseksi kaupungin palvelukseen.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 169 2442

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

41 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                           20.12.2006

- johtava talouspäällikkö                                                              27.12.2006

eläintarhan johtaja                                                                        29.12.2006

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                     3. ja 4.1.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)   28.12.2006 ja 2. – 4.1.2007

museonjohtaja                                                                            2. – 3.1.2007

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                             29.12.2006

taidemuseon johtaja                                         29.12.2006 ja 2. – 3.1.2007

tietokeskus

- tietohuoltopäällikkö                                                                    29.12.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

42 §

LIITTYMINEN ITS FINLAND RY:N JÄSENEKSI

 

Khs 2006-2875

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki liittyy ITS Finland ry ‑nimisen yhdistyksen jäseneksi sekä kehottaa liikennelaitosta huolehtimaan käytettävissään olevin varoin jäsenyyden aiheuttamista maksuista ja muista velvoitteista esityslistalla esitetyn mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Satamalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja liikennelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

43 §

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN NIEMIKOTISÄÄTIÖN HALLITUKSEEN VUOSIKSI 2007-2008

 

Khs 2006-2572

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Niemikotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2007 - 2008 seuraavat kolme varsinaista sekä kolme henkilökohtaista varajäsentä:

 

Varsinainen jäsen

 

Varajäsenet

johtava ylihoitaja
Päivi Sjöblom

ylilääkäri
Martti Heikkinen

hallintopäällikkö
Leena Karhu-Westman

 

ylilääkäri
Kari Eerola

johtava suunnittelija
Jukka Öberg

kehittämiskonsultti
Roger Nordman

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, Niemikotisäätiölle, terveyskeskukselle, sosiaalivirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

44 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan ruotsinkielisen jaoston 14.12.2006 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Otto Lehtipuu

puheenjohtaja

(paitsi 40-44 §:t)

puheenjohtaja

(40-44 §:ien kohdalla

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

pöytäkirjanpitäjä

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Sanna Hellström

Outi Ojala

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  16.1.2007 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1-15, 18-19, 26, 33, 35, 40-41 ja 44 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 34 §

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 23-25 ja 27 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 20-22 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 30-32 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1-15, 18-19, 26, 33, 35, 40-41 och 44 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

34 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

23-25 och 27 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

20-22 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

30-32 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.