9

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KAUPUNGINVALTUUSTON KUNTAJAON MUUTOSESITYSTÄ KOSKEVASTA LAUSUNNOSTA TEHDYISTÄ VALITUKSISTA

 

Khs 2006-1601

 

Kvsto on 21.6.2006 (asia 23) päättänyt esittää valtioneuvostolle, että Sipoon kunnasta ja Vantaan kaupungista liitetään alueita Helsingin kaupunkiin.

 

Kvsto päätti 29.11.2006 antaa Etelä-Suomen lääninhallitukselle sen pyytämän lausunnon kaupungin esityksestä sekä siitä annetuista lau-sunnoista ja huomautuksista.

 

./.                   Kvston lausuntoa koskevasta päätöksestä on tehty kaksi valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on 15.2.2007 jättänyt tutkimatta molemmat valitukset ja hylännyt täytäntöönpanon kieltämistä koskevat vaatimukset. Hallinto-oikeuden päätös on esityslistan liitteenä.

 

VS. KJ                               Merkittäneen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

 

LIITE

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 15.2.2007 nro 07/0181/2

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 8 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 8 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta                                                  15.2.2007

kiinteistölautakunta                                                                        20.2.2007

rakennuslautakunta                                                                       20.2.2007

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja                                                                      15. – 21.2.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

opetuslautakunta                                                                                             

- ruotsinkielinen jaosto                                                                   15.2.2007

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                      8. – 19.2.2007

- johtava talouspäällikkö                                                     30.1. – 1.2.2007

- tietotekniikkapäällikkö                                                                  12.2.2007

eläintarhan johtaja                                                                          21.2.2007

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                              16., 19., ja 21. – 22.2.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                       15. ja 20.2.2007

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                               19. ja 22.2.2007

museonjohtaja                                                                       13. – 22.2.2007

taidemuseon johtaja                                                             14. – 22.2.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOLEINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden  lautakunta                                               22.2.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota terveyslautakunnan 20.2.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184