9

ARVIOINTIPÄÄLLIKÖN VIRAN PERUSTAMINEN TARKASTUSVIRASTOON

 

Khs 2007-1501

 

Tarkastusvirasto toteaa (5.6.2007) mm., että Kvsto hyväksyi 28.3.2007 uuden hallinnon ja talouden tarkastussäännön. Sääntö tuli voimaan 1.5.2007. Säännön mukaan tarkastusviraston organisaatiossa on uutena arviointipäällikön vakanssi. Tarkastuslautakunta oli valmistelemansa sääntöehdotuksen perusteluissa esittänyt, että vakanssi perustetaan viraksi.

 

Tarkastusvirasto esittää, että virastoon perustetaan 1.8.2007 alkaen arviointipäällikön virka. Kaupungin henkilöstöjohdon kanssa käydyn neuvottelun perusteella esitetään viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi 4 000–4200 euroa/kk arviointikokemuksesta riippuen. Lisäksi virasto toteaa, että tarkoituksena on julistaa arviointipäällikön virka julkisesti haettavaksi.

 

Arviointipäällikön keskeiset tehtävät tulevat olemaan arviointitoiminnan koordinointi ja kehittäminen, arviointisuunnitelman valmistelu ja kokoaminen, arviointien suorittaminen sekä arviointiin liittyvät esimiestehtävät.

 

Perusteluissaan tarkastusvirasto ilmoittaa, että virastossa jätetään täyttämättä 1.4.2006 avoimeksi jäänyt taloustarkastajan työsopimussuhteinen vakanssi, nro 016573 sekä 1.8.2007 avoimeksi tuleva puolipäiväinen kehittämispäällikön työsopimussuhteinen vakanssi, nro 016583. Tarkoitus on, että edellä mainitut ts. vakanssit poistetaan vakanssirekisteristä 1.8.2007 lukien ja niistä vapautuvat palkkamäärärahat käytetään arviointipäällikön viran palkkaukseen.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (14.6.2007), että viran perustamisesta aiheutuvat palkkakustannukset rahoitetaan lakkautettavien vakanssien määrärahoista ja näin ollen viran perustaminen ei aiheuta muutoksia talousarvioon. Talous- ja suunnittelukeskuksella ei ole huomauttamista esityksen johdosta.

 

Henkilöstökeskus toteaa (8.6.2007), että ehdotettu arviointipäällikön virka sisältyy 1.5.2007 voimaan tulleen tarkastussäännön mukaiseen tarkastusviraston organisaatioon. Tarkastuspäällikön tehtävien luonteen vuoksi virkasuhteen käyttäminen on perusteltua. Viran perustamisesta aiheutuvat palkkakustannukset rahoitetaan lakkautettavien
vakanssien määrärahoista. Henkilöstökeskuksella ei ole huomautettavaa esityksen johdosta.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee perustaa tarkastusvirastoon sijoitettavaksi 1.8.2007 lukien arviointipäällikön viran, jonka tehtäväkohtainen palkka on enintään 4 200 euroa/kk.

 

Pöytäkirjanote tarkastusvirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 24 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                13.6.2007

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINE

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 24 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


15

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

5.6.2007

asuntotuotantotoimikunta

13.6.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

7.6.2007

kiinteistölautakunta

 

12.6.2007

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

11. ja 13.6.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus

24.5.2007

kaupunginmuseon johtokunta

11.6.2007

liikuntalautakunta

12.6.2007

nuorisolautakunta

14.6.2007

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

7.6.2007

 

 

eläintarhan johtaja

4. ja 11.6.2007

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

11., 12. ja 14.6.2007

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

8.6.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

7. ja 15.6.2007

museonjohtaja

8.6.2007

kaupunginorkesterin intendentti

5. ja 12.6.2007

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

14.6.2007

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

30.5. ja 14.6.2007

taidemuseon johtaja

7. ja 12.6.2007

tietokeskus

 

- johtaja

7.6.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                      14.6.2007

yleisten töiden  lautakunta                                                    14.6.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

lasten päivähoitojaosto                                    14.6.2007

 

terveyslautakunta                                                                   12.6.2007

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle ja lasten päivähoitojaostolle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048