10

SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-1005

 

Suomen Energia-Urakointi Oy ilmoittaa (1.6.2007), että yhtiön 26.4.2007 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokous pidetään 18.6.2007 klo 15.00 alkaen yhtiön toimipaikassa osoitteessa Ohrahuhdantie 13, Helsinki. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että asian käsittely siirretään varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokoukseen seuraavien asioiden osalta:

 

                    vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion aiheuttamista toimenpiteistä päättäminen

                    hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja

                    hallituksen jäsenten valinta.

 

Kj toteaa, että Suomen Energia-Urakointi Oy:n varsinaista yhtiökokousta koskeva asia oli myös jatkokokouksessa käsiteltävien asioiden osalta esillä kaupunginhallituksessa 23.4.2007 ( § 599), joka päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia em. varsinaisessa yhtiökokouksessa ja nimeämään kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen Helsingin Energiasta toimitusjohtaja Seppo Ruohosen ja strategiajohtaja Jussi Lehdon ja lisäksi esittämään, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Helsingin Energian toimitusjohtaja Seppo Ruohonen.

 

Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä kahdeksanjäseniseen hallitukseen kaksi jäsentä, joista toisen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksessa ovat kaupungin edustajina toimineet edellisellä toimikaudella Helsingin Energiasta toimitusjohtaja Seppo Ruohonen ja strategiajohtaja Jussi Lehto. Ruohonen on toiminut lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Suomen Energia-Urakointi Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 18.6.2007 pidettävässä jatkokokouksessa ja esittämään Khn 23.4.2007 § 599 kohdalla tekemän aiemman päätöksen mukaisesti, että yhtiön hallitukseen valitaan Helsingin Energiasta toimitusjohtaja Seppo Ruohonen ja strategiajohtaja Jussi Lehto, sekä lisäksi esittämään, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Helsingin Energian toimitusjohtaja Seppo Ruohonen.

 

Pöytäkirjanote jatkokokousasiakirjoineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä ote talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

 

 

 


11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 23 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                            5.6.2007

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                        5.6.2007

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


12

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 23 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


12

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

31.5.2007

rakennuslautakunta

5.6.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

4.6.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. SJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

30.5.2007

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

29.5. ja 5.6.2007

 

 

ammattikorkeakoulu

 

- rehtori

11.5. – 6.6.2007

- vararehtori 1.

14. ja 28.5.2007

- vararehtori 2.

15. ja 29.5.2007

- johtava talouspäällikkö

11.5. – 1.6.2007

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

7.6.2007

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

4.6.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

1.6.2007

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)

25. ja 29.5.2007

museonjohtaja

4. – 6.6.2007

taidemuseon johtaja

4. – 5.6.2007

tietokeskus

 

- johtaja

31.5.2007

työterveysjohtaja

6.6.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden  lautakunta                                 7.6.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan 5.6.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048