7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 2 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 2 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUS TIISTAINA 6.2.2007

 

Khs 2006-2328

 

Kaupunginhallitus päätti 4.12.2006, ettei viikolla 6 kaupunginhallituksen kokousta poikkeuksellisesti pidetä kaupunginvaltuuston strategiaseminaarin takia.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee pitää kokouksen kaupungintalossa viikolla 6 tiistaina 6.2.2007 kello 16.00 alkaen.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 169 2225

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kiinteistölautakunta                                                                          9.1.2007

rakennuslautakunta                                                                         9.1.2007

asuntotuotantotoimikunta                                                                              

- toimitusjohtaja                                                                       9. ja 10.1.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

 

 

 


5

ANNI SINNEMÄEN TOIVOMUSPONSI: NAISVALTAISTEN TYÖVOIMAPULASTA KÄRSIVIEN ALOJEN REKRYTOINTIONGELMIEN PARANTAMINEN

 

Khs 2006-2543

 

Sj ilmoittaa, että hyväksyessään 15.11.2006 talousarvion vuodeksi 2007 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2007 – 2009 (asia nro 3) Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

17                 "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että naisvaltaisten työvoimapulasta kärsivien alojen rekrytointiongelmia pyritään parantamaan myös palkkauksellisin keinoin." (Anni Sinnemäki, äänin 58-1)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Henkilöstökeskus mainitsee (27.12.2006), että naisvaltaisten alojen palkkausjärjestelmiä on kehitetty viime vuosina erityisesti tehtävien vaativuuden arviointiin perustuvan palkkausjärjestelmän myötä. Vaativuuden ja henkilökohtaisten työtulosten arviointiin perustuvan palkkausjärjestelmän on arvioitu muodostuvan merkittäväksi keinoksi parantaa naisvaltaisten alojen palkkausta pitkällä tähtäimellä tekemällä esimerkiksi hoiva-aloille tyypillisiä vaativuustekijöitä entistä paremmin näkyviksi.

 

Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin sisältyi tasa-arvoerä vuonna 2006. Sillä tuli parantaa erityisesti niiden naisten palkkauksellista asemaa, joiden palkka ei ole sopusoinnussa työn vaativuuteen ja vaadittuun koulutukseen nähden. Useat virastot ja laitokset ovat raportoineet, että tätä erää myös kohdennettiin nimenomaan naisten palkkaukseen.

 

Esityksen mukaan merkittävä osa henkilöstöstrategian toteuttamiseen suunnattavasta erillismäärärahasta aiotaan käyttää palkitsemiseen ja palkkausjärjestelmien kehittämiseen. Osa määrärahasta aiotaan käyttää henkilökohtaisten ja ryhmäkohtaisten kertaluonteisten palkkioiden maksamiseen virastoissa ja laitoksissa sovittujen kriteerien perusteella. On oletettavaa, että erillismäärärahan saaminen tukee henkilöstön palkitsemista nimenomaan niissä virastoissa, joissa mm. kuntalaisten subjektiivisista oikeuksista johtuvat budjettihaasteet hankaloittavat palkitsemiskeinojen laajaa käyttöä.

 

Sj toteaa, että kaupungin henkilöstöstrategian toteuttamiseen myönnetyn 5 miljoonan euron käyttösuunnitelma on tämän kokouksen esityslistalla asiana Sj/4.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 15.11.2006 hyväksymän toivomusponnen (Anni Sinnemäki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Anni Sinnemäelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

nuorisolautakunta                                                                          11.1.2007

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                  21. – 22.12.2006

- vararehtori 1.                                                 20. – 22.12.2006 ja 5.1.2007

- vararehtori 2.                                                                      19. – 21.12.2006

- johtava talouspäällikkö                                                    18. – 22.12.2006

eläintarhan johtaja                                                                    3. ja 8.1.2007

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                           10.1.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                         8. ja 11.1.2007

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                   2. ja 5.1.2007

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                                   2. – 9.1.2007

taidemuseon johtaja                                                                  5. – 9.1.2007

tietokeskus

- johtaja                                                                                           29.12.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                                 9.1.2007

pelastuslautakunta                                                                   9.1.2007

yleisten töiden  lautakunta                                                    11.1.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan ruotsinkielisen jaoston 3.1.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285