6

ART AND DESIGN CITY HELSINKI OY AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-1149

 

Art and Design City Helsinki Oy Ab ilmoittaa (27.4.2007), että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 16.5.2007 kello 10.30 alkaen Taideteollisessa korkeakoulussa, os. Hämeentie 135 C, 00560 Helsinki, 6. kerros, rehtori Yrjö Sotamaan huoneessa.

 

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

 

Kj toteaa, että yhtiön osakekannasta Helsingin kaupunki omistaa 7 500 osaketta 21 300:sta. Yhtiön osakassopimuksen perusteella kaupungilla on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen jäsen ja varajäsen. Lisäksi kaupunki nimeää yhden tilintarkastajan. Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet elinkeinopäällikkö Nyrki Tuominen varsinaisena jäsenenä ja projektinjohtaja Heikki Somervuo varajäsenenä.

 

Tarkastuslautakunta on 13.12.2006 §:n 148 kohdalla esittänyt tilintarkastajaksi KHT Guy Willmania.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee määrätä hallintokeskuksen oikeuspalveluita

 

                    edustamaan kaupunkia Art and Design City Helsinki Oy Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa keskiviikkona 16.5.2007 kello 10.30 Taideteollisessa korkeakoulussa, os. Hämeentie 135 C, 00560 Helsinki ja

 

                    esittämään Art and Design City Helsinki Oy Ab:n hallituksen jäseneksi elinkeinopäällikkö Nyrki Tuomista ja varajäseneksi projektinjohtaja Heikki Somervuota sekä

 

                    esittämään yhtiön yhdeksi tilintarkastajaksi tarkastuslautakunnan nimeämän KHT Guy Willmanin.

 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee kehottaa oikeuspalveluita hyväksymään yhtiön hallituksen esittämän suunnatun osakeannin järjestämisen ja tähän liittyen hyväksymään esitetyn yhtiöjärjestyksen muutoksen.

 

Pöytäkirjanote Art and Design City Helsinki Oy Ab:lle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tarkastuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Lahtinen Olli, erityissuunnittelija, puhelin 310 36055

 

 

LIITE

Art and Design City Helsinki Oy Ab:n yhtiökokouskutsu 27.4.2007

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                          2.5.2007

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


9

ERON MYÖNTÄMINEN MARI KIVINIEMELLE MAAKUNTAVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTA

 

Khs 2005-1012

 

Mari Kiviniemi pyytää (24.4.2007) eroa Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenyydestä 24.4.2007 lukien tultuaan valituksi valtioneuvoston jäseneksi.

 

Kj toteaa, että Uudenmaan liiton perussopimuksen 12 §:n mukaan maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsenen menettää vaalikelpoisuutensa tai hänellä on muusta syystä peruste erota kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen tulee edustaa samaa ryhmää kuin jäsen, jolle ero on myönnetty.

 

Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 82 §:ssä.

 

Mari Kiviniemi (Kesk.) on valittu 8.3.2005 pidetyssä edustajainkokouksessa maakuntavaltuuston jäseneksi toimikaudeksi 2005-2008.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee ilmoittaa Uudenmaan maakuntavaltuustolle seuraavaa:

 

Kaupunginhallitus päättänee myöntää eron 24.4.2007 lukien Mari
Kiviniemelle maakuntavaltuuston jäsenyydestä.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoteen 2008 saakka maakuntavaltuuston jäseneksi

 

_____________________________(Kesk.).

 

 

Kirje Uudenmaan liitolle ja pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 


17

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN MUSIIKKITALON YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-920

 

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon hallitus ilmoittaa (20.4.2007 ja 3.5.2007), että yhtiön ylimääräinen yhtiökokous pidetään maanantaina 14.5.2007 klo 9.00, osoite Senaatti-kiinteistöt, Lintulahdenkatu 5 A, 00530 Helsinki.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

-                     päätetään rakennusrahaston kartuttamisesta Helsingin kaupungin vuonna 2007 Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalolle maksamien rakennusrahastosuoritusten määrällä

-                     osakassopimuksen 7.5-kohdan edellyttämän päätöksen tekeminen

-                     osakassopimuksen 12.2.-kohdan muuttaminen

 

Kaj toteaa, että Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalo on järjestänyt hankkeen toteuttamiseksi urakkakilpailut. Urakkakilpailussa ei saatu kaikkiin urakkalajeihin tarjouksia ja rakennusurakasta vain yksi tarjouspyynnön mukainen tarjous, jonka yhtiön hallitus on hylännyt ylihintaisena.  

 

Yhtiön hallitus esittää 14.5.2007 koolle kutsumalleen yhtiökokoukselle, että Musiikkitalon toteutuksessa siirryttäisiin projektinjohtourakka-menettelyyn. Projektinjohtourakka-menettelyllä uskotaan päästävän edullisempiin ja kustannusarviota noudattaviin hintoihin. Urakkamuodosta päättää yhtiön yhtiökokous.

 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle Musiikkitalo-hankkeen osakassopimuksen 7.5-kohdassa tarkoitetun hankkeen urakkamuodon osalta, että yhtiökokous päättäisi kumota aiemmin 27.4.2006 tehdyn hankkeen urakkamuotoa koskevan päätöksen ja päättäisi urakkamuodosta uudelleen siten, että Musiikkitalo rakennetaan projektinjohtourakointimenettelyä käyttäen lukuun ottamatta patoseinä- ja huoltotunneliurakoita, jotka tehdään erillisurakoina.

 

Edelleen hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi esittää osakkaille osakassopimuksen 12.2.-kohdan ensimmäisen lauseen, joka kuuluu:

Siinä tapauksessa, että sopimuksen mukaisia rakennustöitä ei ole voitu aloittaa 30.6.2007 mennessä tämä sopimus sekä koko musiikkitalohanke raukeaa ja sopijapuolet vastaavat musiikkitalon siihen mennessä toteutuneista kustannuksista yhtiöosuuksien suhteessa.

 

muuttamista kuulumaan seuraavasti:

 

Siinä tapauksessa, että sopimuksen mukaisia rakennustöitä ei ole voitu aloittaa 31.12.2007 mennessä tämä sopimus sekä koko musiikkitalohanke raukeaa ja sopijapuolet vastaavat musiikkitalon siihen mennessä toteutuneista kustannuksista yhtiöosuuksien suhteessa.

 

Vielä hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi kartuttaa rakennusrahastoa Helsingin kaupungin Kiinteistö Oy Helsingin Musiikkitalolle vuonna 2007 maksamien rakennusrahastosuoritusten määrällä, yhteensä enintään 10 000 000 eurolla.

 

Kaj toteaa, että musiikkitalohanke on kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti tärkeä hanke. Se yhdistää Kaupunginorkesterin, Radion sinfoniaorkesterin ja Sibelius-Akatemian toiminnan yhteen rakennukseen. Musiikkitalo toimii samalla Töölönlahden- ja Finlandiapuiston alueen rakentamisen lähtölaukauksena. Rakennusalan suhdannetilanne on tällä hetkellä tilaajan kannalta vaikea. Urakoitsijoilla ei näytä olevan halukkuutta vaikeisiin ja pitkäaikaisiin urakoihin perinteisellä urakkamenettelyllä. Urakkakilpailuissa onkin siirrytty yhä yleisemmin projektinjohtourakoihin, joissa urakoitsijan riski on pienempi pienempiin kokonaisuuksiin jaettujen urakoiden ja hankintojen vuoksi.

 

Kaj toteaa vielä, että kaupungin näkemys on, että Musiikkitalon rakennustyöt ovat jo alkaneet patoseinä- ja huoltotunneliurakoilla.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon 14.5.2007 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa yhtiökokouksessa toimimaan siten, että yhtiökokous hyväksyy projektinjohtourakointiin siirtymisen, rakennusrahaston kartuttamisen yhtiön hallituksen esitysten mukaisesti ja osakassopimuksen 12.2 -kohdan muuttamisen todeten, että osakassopimuksen muutoksen hyväksymisellä kaupunki ei ota kantaa mainitun sopimuksen tulkintaan rakennustöiden aloittamisesta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous voi päättää, että pohjarakennusurakka voidaan tarvittaessa tehdä erillisurakkana.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITE

Kokouskutsu 20.4.2007 ja kokouskutsun liite 3.5.2007

 

 

 

 


18

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

26.4.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

2. ja 3.5.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 


19

VUOTEKNO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-1199

 

Vuotekno Oy ilmoittaa (7.5.2007), että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 14.5.2007 klo 10.00 Wärtsilä Oyj Abp:n tiloissa, John Stenberginranta 2, Helsinki.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

 

Kaj toteaa, että kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet elinkeinopäällikkö Nyrki Tuominen ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään projektinjohtaja Heikki Rinne.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Vuotekno Oy:n varsinaisessa yhtiökokouk­sessa 14.5.2007.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi elinkeinopäällikkö Nyrki Tuomisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen projektinjohtaja Heikki Rinteen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, Vuotekno Oy:lle ja nimetyille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

opetuslautakunta                                                                                             

- ruotsinkielinen jaosto                                                                   26.4.2007

 

eläintarhan johtaja                                                                          30.4.2007

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                             2.5.2007

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                          2.5.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                      26.4. – 3.5.2007

museonjohtaja                                                                      26.4. – 3.5.2007

kaupunginorkesterin intendentti                                                    2.5.2007

taidemuseon johtaja                                                                       27.4.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                      10.5.2007

yleisten töiden  lautakunta                                                    10.5.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota terveyslautakunnan 3.5.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184