12

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                21.3.2007

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


13

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


3

ARABIAN PALVELU OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-736

 

Kaj toteaa, että Arabian Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 3.4.2007 kello 13.00 Art and Design City Helsinki Oy:n kokoustiloissa osoitteessa Hämeentie 133 a, 00560 Helsinki.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä ylikurssirahaston kartuttaminen.

 

Kaupungin omistusosuus yhtiön osakkeista on 49,13 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan kaupungilla on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen yksi varsinainen ja yksi varajäsen.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Arabian Palvelu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.4.2007 klo 13.00.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimintakaudelle talous- ja suunnittelukeskuksen projektijohtaja Heikki Somervuon ja hallituksen varajäseneksi talous- ja suunnittelukeskuksesta projektijohtaja Leena Pasosen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainitulle yhtiölle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

21.3.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

15.3.2007

kiinteistölautakunta

20.3.2007

rakennuslautakunta

20.3.2007

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

19. ja 21.3.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                      21.3.2007

kaupunginmuseon johtokunta                                                     20.3.2007

kaupunginorkesterin johtokunta                                                  20.3.2007

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                       21.3.2007

nuorisolautakunta                                                                          22.3.2007

opetuslautakunta                                                                                             

- ruotsinkielinen jaosto                                                                   15.3.2007

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                      5. – 14.3.2007

- johtava talouspäällikkö                                                                  5.3.2007

- tietotekniikkapäällikkö                                                                    1.3.2007

eläintarhan johtaja                                                                          20.3.2007

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                           20.3.2007

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                       19.3.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                       16. – 21.3.2007

museonjohtaja                                                                                 21.3.2007

suomenkielinen työväenopisto

- läntisen alueopiston aluerehtori                                                  9.3.2007

taidemuseon johtaja                                                                       19.3.2007

tietokeskus

- johtaja                                                                                    19. – 22.3.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                      22.3.2007

yleisten töiden  lautakunta                                                    22.3.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota terveyslautakunnan 20.3.2007 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184