HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

11 - 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

26.3.2007 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vahvistetut vuosilomat 2007

3

 

4

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n varsinainen yhtiökokous

4

 

5

Helen Sähköverkko Oy:n varsinainen yhtiökokous

5

 

6

Oy Mankala Ab:n varsinainen yhtiökokous

7

 

7

Lainan myöntäminen Helsingin Uuden yhteiskoulun Osakeyhtiölle

9

 

8

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kivikon teollisuusalueen esirakentamiseen vuonna 2007

11

 

9

Strategiakokousasia: Vuoden 2006 tilinpäätöksen hyväksyminen

13

 

10

Strategiakokousasia: Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen jatkovalmistelun tilannekatsaus

18

 

11

19.3.2007 pöydälle pantu asia
Vuoden 2008 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2008-2010 laatimisohjeet

19

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiö - Stiftelsen Helsingfors stads 450-årskonstnärshus -nimisen säätiön vuosikokous

23

 

2

19.3.2007 pöydälle pantu asia
Lausunto Uudenmaan liitolle Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

25

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Tasa-arvotoimikunnan asettaminen

51

 

2

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon toivomusponsi: Koulupudokkaiden vähentäminen

57

 

3

Valtuutettu Hanna-Kaisa Siimeksen toivomusponsi: Läksypiirien järjestäminen maahanmuuttajataustaisille lapsille

59

 

4

19.3.2007 pöydälle pantu asia
Jääkenttäsäätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitseminen

61

 

5

19.3.2007 pöydälle pantu asia
Kulttuuriasiainkeskuksen yhteispalvelupäällikön virkaan ottaminen

63

 

6

19.3.2007 pöydälle pantu asia
Kulttuuriasiainkeskuksen osastopäällikön virkaan ottaminen

66

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n varsinainen yhtiökokous

69

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

19.3.2007 pöydälle pantu asia
Jäsenten valitseminen Helsingin Seniorisäätiöön vuosiksi 2007 - 2008

71

 

2

12.3.2007 ja 19.3.2007 pöydälle pantu asia
Lausunto esityksistä terveydenhuollon ammatinharjoittamissäädösten muutoksiksi

73

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rautavan (varalla Rihtniemi) ja Malisen (varalla Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGINJOHTAJAN JA APULAISKAUPUNGINJOHTAJIEN VAHVISTETUT VUOSILOMAT 2007

 

Khs 2007-717

 

 

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuoden 2007 vuosilomat seuraavasti:

 

Pajunen, Jussi

2.7. – 27.7.2007

 

(jää 9 päivää)

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

18.5.2007

apulaiskaupunginjohtaja

25.5. – 13.7.2007

 

30. – 31.7.2007

 

 

Kokkonen, Paula

18.5.2007

apulaiskaupunginjohtaja

16.7. – 10.8.2007

 

(jää 17 päivää)

 

 

Korpinen, Pekka

2.7. – 3.8.2007

apulaiskaupunginjohtaja

(jää 13 päivää)

 

 

Sauri, Pekka

2.7. – 3.8.2007

apulaiskaupunginjohtaja

(jää13 päivää)

 

 

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että myöhemmin pidettävien vuosilomapäivien ja säästövapaan ajankohdan päättää kaupunginjohtajan osalta kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajien osalta kaupunginjohtaja.

 

Pöytäkirjanote kaupunginjohtajalle, apulaiskaupunginjohtajille, hallintokeskuksen hallintojohtajalle, osastopäälliköille, sihteeristölle ja henkilöasioiden hoitajalle.

 

Lisätiedot:
Mäkinen Jaana, henkilöstökonsultti, puhelin 310 36154

 

 

 

 

 


4

ETELÄ-POHJANMAAN VOIMA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-705

 

Kj toteaa, että Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29.3.2007 klo 11.00 alkaen Hotelli Silverian auditoriossa, osoitteessa Ruutikellarintie 4, Vaasa.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat (mm. tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen valitseminen seuraavaksi toimikaudeksi) ja hallituksen ehdotus koskien yhtiöjärjestyksen muutosta (lähinnä päivitykset vastaamaan uutta osakeyhtiölakia).

 

Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä yhtiön 15-jäseniseen hallitukseen yksi jäsen. Edellisellä toimikaudella kaupungin edustajana hallituksessa on toiminut Helsingin Energian toimitusjohtaja Seppo Ruohonen.

 

KJ                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa Helsingin Energiaa edustamaan kaupunkia Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n 29.3.2007 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat hallituksen ehdotusten mukaisesti, sekä nimeää ehdolle kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi Helsingin Energian toimitusjohtaja Seppo Ruohosen.

 

Pöytäkirjanote yhtiökokousasiakirjoineen Helsingin Energialle, ote nimetylle henkilölle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

 

 

 


5

HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-568

 

Helen Sähköverkko Oy ilmoittaa (9.3.2007), että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 4.4.2007 klo 09.00 alkaen osoitteessa Sähkötalo, Kampinkuja 2, Helsinki.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat (mm. tilinpäätös, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta) sekä yhtiöjärjestyksen muuttaminen uuden osakeyhtiölain mukaiseksi.

 

Kj toteaa, että Helen Sähköverkko Oy on kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö, joka on aloittanut varsinaisen toimintansa 1.10.2006. Yhtiön perustamisvaiheen hallitukseen ovat päättyvällä toimikaudella kuuluneet Helsingin Energiasta johtava lakimies Tiina Nyström ja talouspäällikkö Antti Hellaakoski sekä talous -ja suunnittelukeskuksesta lainapäällikkö Eija Venetkoski-Kukka. Tiina Nyström on toiminut hallituksen puheenjohtajana.

 

Tarkastuslautakunta esittää (13.12.2006, § 148), että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Ernst &Young Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHTT Mikko Rytilahti. 

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

 

                    edustamaan kaupunkia Helen Sähköverkko Oy:n 4.4.2007 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä

 

                    ehdottamaan, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi Helsingin Energiasta johtava lakimies Tiina Nyström ja strategiajohtaja Jussi Lehto sekä erityissuunnittelija Matti Malinen talous- ja suunnittelukeskuksesta sekä tilintarkastajaksi Ernst &Young Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHTT Mikko Rytilahti.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille yhtiökokousasiakirjoineen sekä otteet Helsingin Energialle, nimetyille henkilöille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

 

 

 


6

OY MANKALA AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-714

 

Oy Mankala Ab ilmoittaa (14.3.2007), että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 11.4.2007 klo 11.30 alkaen Helsingin kaupungintalolla, aulakabinetti 3, osoitteessa Pohjoisesplanadi 11-13, Helsinki.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat (mm. tilinpäätös, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta) sekä eräiden yhtiöjärjestystä koskevien määräysten muuttaminen uuden osakeyhtiölain mukaiseksi.

 

Kj toteaa, että yhtiö on kokonaan kaupungin omistama. Hallitukseen ovat edellisellä toimikaudella kuuluneet Suvi Rihtniemi, Osmo Soininvaara, Tapio Korhonen, Inka-Leena Lahtinen ja Pekka Manninen. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana JHTT, KHT Leif-Erik Forsberg ja toisena tilintarkastajana KHT Jari Nurmi sekä varatilintarkastajina KHT Outi Hieta ja KHT Heidi Vierros.

 

Tarkastuslautakunta esittää 13.12.2006 (§ 150), että yhtiölle valitaan samat tilintarkastajat kuin edelliselläkin toimikaudella.

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

 

                    edustamaan kaupunkia Oy Mankala Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.4.2007 ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

 

                    esittämään, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi _________________________,

 

_________________________,

 

rahoitusjohtaja Tapio Korhonen talous- ja suunnittelukeskuksesta sekä Helsingin Energiasta johtaja Pekka Manninen ja yksikön päällikkö Inka-Leena Lahtinen, sekä

 

                    tilintarkastajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana JHTT, KHT Leif-Erik Forsberg ja toisena tilintarkastajana KHT Jari Nurmi sekä varatilintarkastajiksi KHT Outi Hieta ja KHT Heidi Vierros.

 

Pöytäkirjanote yhtiökokousasiakirjoineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja otteet nimetyille henkilöille, Oy Mankala Ab:lle sekä talous-ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

 

 

 


7

LAINAN MYÖNTÄMINEN HELSINGIN UUDEN YHTEISKOULUN OSAKEYHTIÖLLE

 

Khs 2007-164

 

Helsingin Uuden yhteiskoulun Osakeyhtiö hakee (19.1.2007) 1 732 286 euron suuruista lainaa koulun perusparannusta varten.

 

Opetuslautakunta toteaa (27.2.2007), että Helsingin Uuden yhteiskoulun osalta vuoden 2007 tulosbudjetin rahoitusosassa on peruskorjauksiin hyväksytty seuraavat työt: A-rakennus: fysiikan, kemian ja tekstiilityön luokat, ilmastointi, käytävät, luokkatilat, C-rakennus: opetuskeittiöt.

 

                      Opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen tila- ja hankintapalvelut sekä talouspalvelut ovat tarkastaneet hankesuunnitelman ja pitävät hanketta toiminnallisesti perusteltuna. Kaupungin kanssa 12.11.1998 tehdyn sopimuksen perusteella koulun ylläpitäjä on velvollinen hakemaan lainaa perusparannukseen ensisijaisesti Helsingin kaupungilta (sopimuksen 4 luku 5 §). Lainan vakuutena tulee olemaan koulukiinteistö.

 

Lautakunta toteaa, että hyväksytyssä vuoden 2007 budjetissa hankkeeseen on Helsingin Uudelle yhteiskoululle varattu 2 050 000 euroa.

 

Opetuslautakunta puoltaa enintään 1 732 286 euron lainan myöntämistä Helsingin Uudelle yhteiskoululle vuoden 2007 talousarvion rahoitusosaan varatuista lainamäärärahoista. Hankkeesta on toimitettava opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouspalveluille yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista, lainaerien nostoa varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Kj pitää opetuslautakunnan lausuntoon viitaten anotun koululainan myöntämistä Helsingin Uuden yhteiskoulun Osakeyhtiölle perusteltuna. Talousarvioon koululainoihin varattua määrärahaa on käytettävissä 3 869 000 euroa.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää vuoden 2007 talousarvion kohdalta 9 01 02 01 Helsingin Uuden yhteiskoulun Osakeyhtiölle enintään 1 732 286 euron suuruisen korottoman lainan Helsingin Uuden yhteiskoulun perusparannuksen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

 

Lainan vakuus: Ylläpitäjä luovuttaa lainan vakuudeksi koulun kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka nauttivat etuoikeutta 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta.

 

Lainan erityisehto: Opetusvirastolle on toimitettava hankkeesta ennen lainan nostamista yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista sekä lainaerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia lainaehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, opetuslautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle. 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

 

 

 

 


8

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN RAKENNUSVIRASTOLLE KIVIKON TEOLLISUUSALUEEN ESIRAKENTAMISEEN VUONNA 2007

 

Khs 2007-513

 

Kiinteistövirasto toteaa 27.2.2007, että Lahdenväylän varteen rakennettavan Kivikon teollisuusalueen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi vuonna 2002. Alueelle toteutetaan 140 700 k-m2:n työpaikka-alue noin
2 000 työntekijälle. Kaupunki on ostanut alueen valtiolta vuosina 1998, 2001 ja 2005 tehdyillä maakaupoilla.

 

Alueen maaperä on eteläosassa kalliota ja pohjoisosassa turvetta sekä savea. Esirakentamisen tarkoituksena on vahvistaa turve- ja savikerrokset siten, että tonteilla ja kaduilla ei tapahdu haitallisia painumia. Kallioiset tontit tasataan rakentamiskelpoisiksi ja näin saatavat kitka-maa- ja louhemassat siirretään täytteeksi pehmeikölle. Esirakentamisen tilanne ja vuoden 2007 työohjelmaan sisältyvät alueet on merkitty esityslistan liitteenä olevaan karttaan.

 

Kivikon teollisuusalueen esirakentamisen kokonaiskustannukset ovat kiinteistöviraston geoteknisen osaston laatiman suunnitelman mukaan 16,0 milj. euroa, josta vuosina 1998 - 2006 on käytetty noin 6,1 milj. euroa. Käynnissä oleva louhinta- ja stabilointiurakka valmistuu keväällä 2007 ja siihen tarvitaan siirtomäärärahan (0,634 milj. euroa) lisäksi vielä 800 000 euroa.

 

Kiinteistölautakunta päätti 23.1.2007 esittää kaupunginhallitukselle, että Kivikon teollisuusalueelta varataan noin 1,5 ha suuruinen alue korttelista 47098 Caternet Finland Oy:lle tuotantolaitoksen suunnittelua varten. Aikataulutavoitteena on, että kaupunki suorittaa vuoden 2007 aikana maapohjan perusparannustyöt, jotka tarvitaan hankkeen ja sen vaatiman kunnallistekniikan rakentamista varten. Näiden esirakentamistoimenpiteiden kustannusarvio on 1,78 milj. euroa.

 

Vuonna 2007 tehtävien esirakentamistöiden rahoitustarve on edellä olevan mukaan yhteensä 2,58 milj. euroa ja työt suorittaa rakennusvirasto. Tonttien luovutusperusteita valmisteltaessa otetaan huomioon, että kaupunki luovuttaa tontit esirakennettuina.

 

Kiinteistövirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi rakennusvirastolle vuoden 2007 talousarvion kohdan 8 01 02, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi, alakohdasta 8 01 02-10 muu esirakentaminen, 2,58 milj. euroa (alv 0 %) Kivikon teollisuusalueen esirakentamiseen.

 

Kj toteaa, että Kivikon teollisuusaluetta on esirakennettu vuosittain siten, että tähän mennessä on yhteensä käytetty noin 6 milj. euroa. Nyt esirakentamiseen esitettävä määräraha tulisi tarkistaa 2,2 milj. euroon, mikä on tässä vaiheessa käytettävissä po. talousarvion alakohdassa 8 01 02 10. Määrärahan ja mahdollisen ylitysesityksen tarve tulisi harkita loppuvuonna uudelleen.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää rakennusvirastolle vuoden 2007 talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, muu esirakentaminen,

 

2 200 000 euroa (alv=0) käytettäväksi Kivikon teollisuusalueen esirakentamiseen.

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tonttiosastolle, rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle, sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille (Heljä Huusko), kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

 

LIITE

Kivikon teollisuusalueen esirakentaminen 2007, Taske/Keto 2.2.2007

 

 

 

 


9

STRATEGIAKOKOUSASIA: VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2007-721

 

Kj ilmoittaa, että vuoden 2006 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, konsernitaseen ja tilinpäätöksen liitetiedot.

 

Tilinpäätös osoittaa, että kaupungin talous tasapainottui edelliseen vuoteen verrattuna. Tilikauden tulos ilman liikelaitoksia muodostui neljän alijäämäisen vuoden jälkeen ylijäämäiseksi. Vuosikate ilman liikelaitoksia ei edelleenkään kattanut poistoja eikä investointeja. Vuosikate liikelaitokset mukaan lukien oli suurempi kuin poistot, mutta sekään ei kattanut investointeja. Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli omaisuuden myyntituloista johtuen positiivinen.

 

Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2006 osoittaa 287,7 milj. euron ylijäämää. Tilikauden tuloksen ylijäämäisyyteen vaikuttivat lähinnä liikelaitosten, erityisesti Helsingin Energian hyvä tulos. Toimintakate oli – 1 832,2 milj. euroa ja vuosikate 470,7 milj. euroa. Toimintatuotot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 15,9 % ja toimintakulut 6,9 %. Helsingin Energian hyvään tulokseen vaikutti ratkaisevasti sähköverkkotoiminnan yhtiöittämisessä syntynyt myyntivoitto, mikä on käsitelty satunnaisissa tuotoissa.

 

Toimintakate ilman liikelaitoksia oli – 2 270,3 milj. euroa, vuosikate 129,6 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 56,7 milj. euroa. Toimintakate oli 12,0 milj. euroa suurempi, vuosikate 106,3 milj. euroa suurempi ja tilikauden ylijäämä 167,1 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa. Toimintamenot ilman liikelaitoksia kasvoivat 12,8 % ja toimintamenot 6,0 %. Luvuissa ilman liikelaitoksia ovat mukana kaupungin sisäiset erät.

 

Verotuloja kertyi 2 093,7 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 110,8 milj. euroa. Verotulojen tilitykset kasvoivat edellisestä vuodesta 5,6 %, kun kaikkien kuntien verotulojen tilitykset kasvoivat 6,4 %. Kasvu johtuu pääosin kuntaryhmän jako-osuuden kasvusta verotilityksissä ja edellisiltä vuosilta saatavien tilitysten kasvusta. Verotuloja kertyi 70,9 milj. euroa talousarviota enemmän, josta tuloveron osuus oli 47,9 milj. euroa ja yhteisöveron osuus 21,7 milj. euroa. Kiinteistövero ja koiravero toteutuivat lähes talousarvion mukaisina. Tuloveroa kertyi 6,2 %, yhteisöveroa 3,0 % ja kiinteistöveroa 2,1 % enemmän kuin vuonna 2005.

 

Valtionosuuksia kertyi 174,0 milj. euroa. Luku on 1,0 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa ja 41,4 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2005. Edellä mainittuihin lukuihin sisältyy verotulotasausta 245,2 milj. euroa vuonna 2006 ja 282,9 milj. euroa vuonna 2005.

 

Talousarvion mukainen vuosikate ilman liikelaitoksia (vertailukelpoinen muihin kuntiin) oli 129,6 milj. euroa ja asukasta kohti laskettuna 230 euroa/asukas (99 euroa/asukas v. 2005).

 

Kirjanpidon mukaiseksi vuosikatteeksi muodostui 470,7 milj. euroa. Vuosikate kattoi poistot (296,3 milj. euroa), mutta ei investointeja (566,4 milj. euroa).

 

Satunnaisiin tuottoihin, 242,6 milj. euroa, on kirjattu kiinteän omaisuuden myyntivoitot sekä Helsingin Energian sähköverkkotoiminnan yhtiöittämisessä syntynyt myyntivoitto, mikä on Helsinki-konsernin sisäistä tuloa.

 

Investointien (ilman liikelaitoksia) toteutumisaste oli 62 %, kun otetaan huomioon myönnetyt ylitysoikeudet lukuun ottamatta Kamppi-Töölönlahti -alueen maapoliittisen periaatesopimuksen toteutukseen tarkoitettua 40,3 milj. euron ylitysoikeutta, jota ei tarvittu järjestelyn siirryttyä kuluvalle vuodelle. Investoinnit olivat liikelaitokset mukaan lukien yhteensä 566,4 milj. euroa.

 

Kertomusvuonna ei otettu uutta lainaa ja vanhoja lainoja lyhennettiin 58,9 milj. euroa. Lainakanta oli vuoden lopussa 680,4 milj. euroa eli 1 205 euroa/asukas.

 

Rahatulot olivat 4 780,0 milj. euroa ja rahamenot 4 542,9 milj. euroa. Kassan riittävyys päivissä ilmaistuna oli vuoden lopussa 63 päivää, kun se edellisenä vuonna oli 57 päivää.

 

Taseen loppusumma on 9 784,2 milj. euroa, mikä on 413,9 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2005. Taseen vastaavaa puolella kasvu johtuu lähinnä sijoitusten kasvusta ja vastattavaa puolella oman pääoman ja varausten kasvusta. Omavaraisuusaste oli 76,6 (75,7 vuonna 2005).

 

Liikelaitosten tilikauden tulokset ennen varauksia olivat: Helsingin Energia 360,5 milj. euroa, Helsingin Vesi 14,0 milj. euroa, Helsingin Satama 25,6 milj. euroa, liikennelaitos 4,9 milj. euroa, Helsingin kaupungin palvelukeskus 6,1 milj. euroa ja Helsingin Tekstiilipalvelu – 15 660 euroa. Itsenäisinä taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen tilikauden tulokset olivat: asuntolainarahasto 1,4 milj. euroa, asuntotuotantorahasto – 17,5 milj. euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto 0,7 milj. euroa sekä vakuutusrahasto 0,7 milj. euroa ja innovaatiorahasto – 1,9 milj. euroa.

 

Konsernitaseen loppusumma oli 12 038,4 milj. euroa ja kasvua edellisestä vuodesta 697 milj. euroa. Konsernin lainakanta oli 2 736 milj. euroa (2 523 milj. euroa vuonna 2005) eli 4 846 euroa/asukas (4 497 euroa/asukas vuonna 2005).

 

Kaupungin palveluksessa oli vuoden lopussa 38 034 henkilöä, joista 32 042 oli vakinaisia ja 5 992 määräaikaisia. Henkilöstön määrä oli 159 henkilöä (0,4 %) suurempi kuin edellisen vuoden lopussa. Eniten henkilöstön määrä on noussut terveyskeskuksessa ja sosiaalivirastossa.

Työllistettyjen määrä ei ole paljon muuttunut. Vuoden lopussa heitä oli 1 173, vuotta aikaisemmin työllistettyjä oli 1 252.

 

Vuoden 2006 palkkasumma (ilman työllistettyjen palkkoja) oli 1 083,2 milj. euroa, mikä on 3,4 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

 

Kj toteaa, että

 

                    kuntalain mukaan kunnanhallitus tekee toimintakertomuksessa ehdotuksen tilikauden tuloksen käsittelystä,

                    liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä toimivien rahastojen tulokset käsitellään kirjanpitosäännösten mukaisesti niiden omissa tilinpäätöksissä,

                    niistä sitovista toiminnallisista tavoitteista, jotka eivät toteutuneet tilikaudella, on tehty erillinen päätösesitys kaupunginvaltuustolle.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee omalta osaltaan hyväksyä vuoden 2006 tilinpäätöksen ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle tilikauden tuloksen, 395 334 636,85 euroa ennen varaus- ja rahastokirjauksia, käsittelystä seuraavaa:

 

Helsingin Energian ylijäämä, 220 295 153,88 euroa, siirretään teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti Helsingin Energian taseen omaan pääomaan.

 

Helsingin Veden tilikauden ylijäämä, 4 531 006,28 euroa, siirretään teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti Helsingin Veden taseen omaan pääomaan.

 

Helsingin Sataman tilikauden yli-/alijäämä on 0,00 euroa.

 

Liikennelaitoksen tilikauden yli-/alijäämä on 0,00 euroa.

 

Helsingin Tekstiilipalvelun tilikauden alijäämä – 15 660,18 euroa, siirretään liikepalvelulautakunnan esityksen mukaisesti Helsingin Tekstiilipalvelun taseen omaan pääomaan.

 

Helsingin kaupungin Palvelukeskuksen tilikauden ylijäämä 6 128 891,21 euroa, siirretään liikepalvelulautakunnan esityksen mukaisesti Palvelukeskuksen taseen omaan pääomaan.

 

Kaupunginhallitus ehdottaa edelleen, että asuntolainarahaston ylijäämä 1 375 223,24 euroa, asuntotuotantorahaston alijäämä – 17 489 804,61 euroa, urheilu- ja ulkoilurahaston ylijäämä 699 337,96, vakuutusrahaston ylijäämä 656 338,83 euroa ja innovaatiorahaston alijäämä
– 1 872 517,16 siirretään rahastojen sääntöjen mukaan niiden rahastopääomiin.

 

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle lisäksi, että muun toiminnan tilikauden tulos käsitellään seuraavasti:

 

Kamppi-Töölönlahti -alueen investointirahastosta tuloutetaan rahaston sääntöjen mukaisesti Kamppi-Töölönlahti -alueen investointimenoja vastaava määrä 4 953 215,74 euroa. Kamppi-Töölönlahti -alueen investointirahastoon siirretään Kamppi Töölönlahti -alueen maan myynneistä kertyneet tulot 2 490 980 euroa.

 

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä 5 357 814,04 euroa.

 

Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityksestä asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta 190 000 euroa.

 

Kallion virastotalon investointivarauksesta syntynyttä poistoerovarausta tuloutetaan 840 939,63 euroa.

 

Muun toiminnan tilikauden alijäämä varaus- ja rahastokirjausten jälkeen, – 56 724 595,13 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämiin.

 


Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Helsingin Energian taseen kertyneistä voittovaroista siirretään teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti 150 000 000 euroa kirjattavaksi Helsingin kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämiin.

 

Lisätiedot:
Jäppinen Tuula, taloushallintopäällikkö, puhelin 310 25100
Voutilainen Maija, palvelupäällikkö, puhelin 310 25240

 

 

LIITE

Vuoden 2006 tilinpäätös

 

 

 

 


10

STRATEGIAKOKOUSASIA: PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN JATKOVALMISTELUN TILANNEKATSAUS

 

Khs 2007-173

 

Kj toteaa, että pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen jatkovalmistelua varten asetetun MAL-työryhmän osalta tilannekatsaus on ollut esillä strategiakokouksessa edellisen kerran 25.9.2006.

 

Pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen mukaisesti maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisen tavoitteena on kestävän, toimivian ja eheän yhdyskuntarakenteen toteuttaminen, yhteinen maankäyttöohjelma ja yhteisvastuullinen asuntopolitiikka. Lisäksi seudun työssäkäynti- ja asuinalueen maakäyttöä, asumista ja liikennettä kehitetään 14 kunnan yhteistyönä.

 

Helsingin seudun yhteistyökokous päätti 9.11.2006, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa lain 7 §:ssä tarkoitettu kaupunkiseutusuunnitelma laaditaan maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamiseen liittyvien kysymysten asioiden osalta yhdessä Helsingin seudun 14 kunnan kanssa.

 

Tarkoituksena on, että kaupunkiseutusuunnitelmassa kuvataan
MAL-yhteistyön nykytilaa, haasteita ja tavoitteita. Lisäksi kuvataan yhteistyön keinoja kuten vireillä olevaa Greater Helsinki Vison 2050
–kansainvälistä ideakilpailua, maankäytön- ja asumisen toteutusohjelman 2017 (MA-ohjelma 2017) sisältöä ja määritellään yhteisvastuullisen asuntopolitiikan käsite. Liikenteen osalta tukeudutaan PLJ:ään ja seudun muihin liikennejärjestelmiin. Lisäksi määritellään yhteistyön lähivuosien aikataulu.

 

Työryhmän puheenjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen selostaa kokouksessa työryhmän työtä.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Pajunen Jussi, kaupunginjohtaja, puhelin 310 36000
Korpinen Pekka, apulaiskaupunginjohtaja, puhelin 310 36010

 

 

 

 

 


11

19.3.2007 pöydälle pantu asia

VUODEN 2008 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN 2008-2010 LAATIMISOHJEET

 

Khs 2007-601

 

Kj toteaa, että voimassa olevan suunnittelujärjestelmän mukaan Khs antaa vuosittain valmisteltavien toimintaa ja taloutta koskevien suunnitelmien laatimista koskevat ohjeet.

 

./.                   Laatimisohjeet on jaettu esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Kokonaistuotannon kasvu nopeutui Suomessa tuntuvasti vuoden 2006 alussa. Kasvulukuihin vaikutti selvästi edellisvuoden metsäseisokki, mutta myös peruskasvu oli vahvaa ja laaja-alaista. Koko vuoden kasvu oli 5,5 %. Kun edellä mainitut satunnaistekijät poistuvat, kokonaistuotannon kasvun ennustetaan hidastuvan vuonna 2007, mutta säilyvän silti vielä 3 %:n tuntumassa.

 

Työllisyystilanne Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla on parantunut. Helsingin työttömyysaste tammikuun lopussa 2007 oli työministeriön tietojen mukaan 7,6 %, vuotta aiemmin työttömyysaste oli 8,9 %. Tammikuussa 2007 Uudenmaan TE-keskuksen alueen työttömyysaste oli 6,5 % ja koko maan 9,4 %. Työttömiä työnhakijoita oli Helsingissä tammikuun lopussa 23 150, mikä on 3 648 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Pitkäaikaistyöttömien määrä aleni 23 %, nuorisotyöttömien 15 % ja yli 50-vuotiaiden työttömyys 8 % edellisvuodesta.

 

Kaupungin tietokeskuksen mukaan Helsingin väkiluku jatkoi edellisvuoden tapaan kasvuaan. Vuodenvaihteessa 2006/2007 Helsingissä arvioidaan asuvan vakituisesti n. 564 600 asukasta. Väkiluvun arvioidaan kasvaneen n. 3 700 henkilöllä, kun se vuoden 2005 aikana kasvoi lähes 1 900:llä. Suurin yksittäinen tekijä näyttää olevan muuttovoitto ulkomailta, 2 300 henkeä. Kotimaassa Helsinki kärsii edelleen muuttotappiosta, vaikka määrä onkin supistunut. Helsingistä muuttaa muualle Suomeen enemmän väkeä kuin muualta Suomesta Helsinkiin. Väestöennusteen mukaan kaupungin asukasluku kasvaa vuosien 2007 ja 2008 aikana lievästi.

 

Kaupungin palveluksessa oli joulukuun 2006 lopussa 38 034 päätoimista henkilöä (ilman työllistettyjä), joista vakinaisia oli 32 042 (näistä tuntipalkkaisia 2 218) ja määräaikaisia 5 992 (näistä tuntipalkkaisia 212). Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna henkilöstön määrä on kasvanut 159 henkilöllä.

 

Kaupungin verotulokehitys on viime vuosina ollut selvästi hitaampaa kuin muiden suurten kaupunkien. Ansiotulojen ja niihin sisältyvien palkkatulojen kasvu on kolmen viime vuoden ajan ollut suurten kaupunkien vertailussa matalimpien kasvujen joukossa. Tuloveron osalta arviointia vaikeuttaa tilitysjärjestelmästä johtuvat vuosittaiset vaihtelut. Pidemmällä aikavälillä keskimääräinen kasvu on ollut alle maan keskiarvon. Kunnallisveron tuotoksi on vuoden 2008 taloussuunnitelmassa arvioitu 1 850,0 milj. euroa.

 

Helsingin yhteisöverotuotot ovat laskeneet vuoden 2001 tasosta
672 milj. eurosta vuoden 2006 toteutuneeseen 223 milj. euroon. Yhteisöverojen tilitysten prosentuaalinen kasvu on viime vuosina jäänyt selvästi muita suuria kaupunkeja heikommaksi. Kiinteistöveron tuoton arvioidaan nykyisten verotusperusteiden mukaisesti pysyvän suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2006. Tonttien verotusarvoihin mahdollisesti tulossa olevien korotusten vaikutuksia kiinteistöverokertymään ei ole puuttuvien tietojen vuoksi otettu huomioon.

 

Liitteessä 1 on esitetty raami vuoden 2008 talousarvion laatimisen lähtökohdaksi. Raami perustuu Kvston hyväksymässä vuoden 2008 taloussuunnitelmassa esitettyihin toiminnallisiin tavoitteisiin sekä menoihin ja tuloihin vuodelle 2008. Raamissa on otettu huomioon edellä kuvattu talouskehitys, vuoden 2007 talousarvioon tehdyt lisäykset sekä kaupunginvaltuuston lähetekeskustelussa esitetyt linjanvedot.

 

Kaupunginvaltuuston lähetekeskustelusta laadittu keskustelupöytäkirja lähetetään lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille käytettäväksi talousarvion laadintatyössä.

 

Talousarvion ja –suunnitelman lähtökohtana laatimisohjeissa korostetaan edelleen toiminnallisten tavoitteiden ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa sekä niiden kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Kaupungin strategioista johdetut sitovat toiminnalliset tavoitteet kuvaavat vaikuttavuuden, laadun tai palvelutason tavoitteet ja mittarit. Talousarvioehdotuksissa lautakunnat esittävät ehdotuksen valtuuston päätettäviksi sitoviksi toiminnallisiksi tavoitteiksi. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden määrittelyssä tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tavoite ohjaa toimintaa strategioiden osoittamaan suuntaan.

 

Kaupungin strategioista tai toimialan ja tehtävän erityispiirteistä johdetut muut toiminnalliset tavoitteet ohjaavat määrärahan käyttötarkoitusta, palvelukykyä tai toiminnan kehittämistä.

 

Jokaisen hallintokunnan vuoden 2008 talousarvioehdotukseen sisällytetään sitovat tavoitteet joko tunnuslukuina tai sanallisina tavoitteina. Talousarvioehdotusten perustelut esitetään laatimisohjeissa esitetyn perustelutekstin rakenteen mallin mukaisesti.

 

                      Henkilöstötoimikunta antaa (15.3.2007) laatimisohjeista lausunnon, joka jaetaan Khn kokouksessa.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä liitteenä olevat vuoden 2008 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2008-2010 laatimisohjeet sekä lähettää ne lauta- ja johtokunnille otettavaksi huomioon ehdotusten valmistelussa.

 

Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 310 36281

 

 

LIITE

Vuoden 2008 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2008-2010 laatimisohjeet

 


 

 

 


1

HELSINGIN KAUPUNGIN 450-VUOTISTAITEILIJATALOSÄÄTIÖ - STIFTELSEN HELSINGFORS STADS 450-ÅRSKONSTNÄRSHUS -NIMISEN SÄÄTIÖN VUOSIKOKOUS

 

Khs 2007-569

 

Kaj ilmoittaa, että Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosää­tiön vuosikokous pidetään 4.4.2007 klo 14.00 kaupungintalolla valtuuston lähetystöhuoneessa. Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet valitsee Khs. Säätiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

 

Säätiön hallituksessa ovat vuonna 2006 olleet seuraavat henkilöt:

 

Jäsenet

 

Henkilökohtaiset varajäsenet

puheenjohtaja Mikko Viitasalo

 

Pia Sutinen

varapuheenjohtaja Leena Paasivuori

 

Harri Saksala

jäsen Timo Kallio

 

Pirjo Vainio

jäsen Marianna Kajantie

 

Marjatta Raunila

jäsen Hannu Hakala

Antero Makkonen

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Säätiön sääntöjen 7 §:n mukaan säätiöllä on kaksi Khn vuosittain valitsemaa tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista vähintään yhden tilintarkastajan ja tämän varatilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja.

 

Tarkastuslautakunta on 31.1.2007 nimennyt säätiön tilintarkastajiksi päätösehdotuksessa ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalo­säätiö – Stiftelsen Helsingfors stads 450-årskonstnärshus –nimisen säätiön 4.4.2007 pidettävässä vuosikokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee valita seuraavat henkilöt säätiön hallitukseen vuoden 2007 toimikaudelle:

 

Jäsenet

 

Henkilökohtaiset varajäsenet

puheenjohtaja

-

 

 

-

varapuheenjohtaja

-

 

 

-

jäsen

-

 

 

-

jäsen
osastopäällikkö Marianna Kajantie

 

 

kaupunginsihteeri Marjatta Raunila

jäsen
osastopäällikkö Hannu Hakala

 

kaupunginsihteeri Antero Makkonen

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee valita säätiön tilintarkastajiksi Ernst & Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tiina Lind) ja KHT Ari Lehdon sekä varatilintarkastajiksi KHT Pasi Pekkarisen ja KHT Marko Tiilikaisen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiölle, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

 

 


2

19.3.2007 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO UUDENMAAN LIITOLLE UUDENMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTA

 

Khs 2006-2874

 

Uudenmaan liitto pyytää (18.12.2006) lausuntoa Uudenmaan 1. vai-hemaakuntakaavan luonnoksesta helmikuun 2007 loppuun mennessä (uusi määräaika 19.3.2007) ja toteaa lausuntopyynnössään mm. seuraavaa:

 

Ympäristöministeriö vahvisti 8.11.2006 Uudenmaan maakuntakaavan, jossa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet Uudellamaalla pitkälle tulevaisuuteen. Maakuntakaavan laadintaprosessin aikana nousi esiin uusia asiakokonaisuuksia, jotka katsottiin tarpeelliseksi sisällyttää osaksi maakuntakaavaa. Asiakokonaisuuksien selvittäminen tämän maakuntakaavatyön yhteydessä olisi kuitenkin hidastanut käynnissä olevaa kaavaprosessia, mistä johtuen maakuntahallitus päätti syyskuussa 2003 erillisen vaihemaakuntakaavan laadinnasta

 

Nyt nähtävillä ja lausunnoilla oleva Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan luonnos täydentää vahvistettua Uudenmaan maakuntakaavaa. Vaihemaakuntakaavatyön yhteydessä on selvitetty ja kaavassa on käsitelty seuraavia asiakokonaisuuksia:

 

-       Jätehuolto

-       Kiviaineshuolto

-       Moottoriurheilu- ja ampumaradat

-       Liikenteen varikot ja terminaalit

-       Laajat yhtenäiset metsäalueet

-       Hiljaiset alueet

 

Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksessa on esitetty kaavallinen ratkaisu näiden selvitettyjen asiakokonaisuuksien osalta. Lisäksi vaihekaavaluonnoksessa käsitellään eräitä tarkistuksia ja muutoksia vahvistettuun maakuntakaavaan.

 

Uudenmaan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 20.11.2006 hyväksymättä vaihemaakuntakaavaluonnoksen sisältöä pyytää Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta lausunnot liiton jäsenkunnilta, muilta viranomaisilta ja eri yhteisöiltä.

 

Lausuntoasiakirjoihin ja muuhun valmisteluaineistoon voi tutustua myös Uudenmaan liiton kotisivuilla www.uudenmaanliitto.fi. Lisätietoja antavat tarvittaessa suunnittelupäällikkö Riitta Murto-Laitinen, puh. (09) 4767 4317 tai kaavoituspäällikkö Olavi Veltheim, puh. (09) 4767 4330.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa luonnoksesta (15.2.2007) mm. seuraavaa:

 

Hallintokeskus pyytää kaupunkisuunnittelu-, kiinteistö-, ympäristö-, joukkoliikenne-, yleisten töiden ja teknisen lautakunnan sekä Helen Sähköverkko Oy:n lausuntoja 23.2.2007 mennessä.

 

Kaavassa käsiteltyjen asiakokonaisuuksien lisäksi kaavaprosessin aikana nousi esiin asioita, joiden kaavallinen käsittely oli tarkoituksenmukaista liittää vaihemaakuntakaavaprosessiin. Tällaisia kysymyksiä ovat:

 

-       Uudenmaan maakuntakaavan taajamatoimintojen alueiden muutos Pornaisissa

-       Uudenmaan maakuntakaavassa esitetyn maakaasu- ja sähkönsiirtoverkon täydennykset sekä maakuntakaavan voimalaitosalueiden muutokset ja täydennykset

-       Espoon Suomenojan jäteveden puhdistamon vaihtoehtoisten sijaintipaikkojen ja niihin liittyvien siirtoviemäreiden käsittely

-       Uudenmaan maakuntakaavassa esitetyn rataverkon täydentäminen Vantaalla osoittamalla Vuosaaren radan liittyminen Heli-radan linjaukseen.

 

Vaihemaakuntakaavassa on tarkoitus kumota vahvistetun Uudenmaan maakuntakaavan jätehuoltoratkaisu ja käsitellä jätehuolto kokonaisuutena vaihemaakuntakaavassa, vaikka Uudenmaan maakuntakaavan jätehuollon alueet muodostavat keskeisen osan myös vaihemaakuntakaavan jätehuoltoratkaisusta.

 

Vaihemaakuntakaava koostuu kartasta ja siinä esitettyjä kaavamerkintöjä koskevista määräyksistä sekä selostuksesta, jota ei vahvisteta. Kaavaluonnoskartan mittakaava on 1:150 000. Vaihekaavaluonnos on laadittu koko Uudenmaan liiton alueelle.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

                      Kaavamerkinnät ja määräykset Helsingin alueella

 

Vahvistetun maakuntakaavan mukaisten keskustatoimintojen aluevarausten suunnittelumääräystä täydennetään vaihekaavassa seuraavasti: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa keskusta-alueille tulee liikennejärjestelmäsuunnitteluun tai muuhun vastaavaan selvitykseen perustuen varata riittävät alueet joukkoliikenteen terminaalitoiminnoille ja turvata niille sujuvat ja turvalliset kevyen liikenteen yhteydet. Erityistä huomiota terminaalialueiden suunnittelussa tulee kiinnittää kulkumuotojen sujuviin vaihtomahdollisuuksiin. Terminaalialueiden yhteyteen tulee varata riittävästi tilaa autojen ja polkupyörien liityntäpysäköinnille.

 

Kivikossa sijaitsevan YTV:n jätehuoltoalueen kohdemerkintä maakuntakaavasta kumotaan ja korvataan vaihekaavassa jäte- ja energiahuollon alueen kohdemerkinnällä, jonka kuvaus on seuraava:

 

Merkinnällä osoitetaan vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja energia- ja jätehuoltoa palvelevia laitoksia varten. Merkinnällä on osoitettu Vantaan Långmossebergenin, Helsingin Kivikon, Lohjan Kirkniemen sekä Espoon Ämmässuon ja Juvanmalmin alueet. Laitoksista voidaan toteuttaa yksi tai useampia. Suunnittelumääräyksen mukaan Kivikon alue voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa varata jätepolttoainetta käyttävälle voimalaitokselle ja muille jätehuollon ja/tai energiahuollon toiminnoille, muttei jätteen loppusijoitukselle.

 

Vaihekaavassa on Kivikossa ampumaradan kohdemerkintä, jolla osoitetaan merkitykseltään maakunnalliset tai maakunnallisiksi kehitettävät ampumaradat.

 

Vaihekaavassa on Malminkartanossa kohdemerkintä ylijäämämaiden loppusijoitukseen varatulle alueelle, joka käytön jälkeen varataan virkistykseen ja ulkoiluun. Merkinnän kuvauksen mukaan merkinnällä osoitetaan alueet, jotka varataan louheen ja puhtaiden ylijäämämaiden käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoitukseen. Alueen tarkka sijainti ja laajuus määritetään yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen loppukäyttö tulee ottaa alueen suunnittelussa ja täyttötoiminnassa huomioon.

 

Vaihekaavassa on Helsingin Energian Vuosaaren voimalaitoksen ja Länsisalmen välillä 400 kV:n voimalinjan ohjeellinen sijaintimerkintä.

 

Vuosaaren sataman ja sen Kehä III:lle suuntautuvien maaliikenneyhteyksien sekä Kehä III:n ympärille Espoon keskukseen asti jo vahvistetussa maakuntakaavassa esitetyn kehäkaupungin kehittämisvyöhykkeen suunnittelumääräystä täydennetään vaihekaavassa seuraavasti:

 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alueella tulee selvittää logististen palveluiden tarve. Alueelle voidaan selvitysten perusteella osoittaa tarpeellisia merkitykseltään maakunnallisia logistiikkakeskuksia. Suunnittelussa tulee turvata logistiikkakeskusten joustavat yhteydet pääliikenneverkkoon.

 

Helsingin merialueella sijaitsevat Itätontun ja Soratontun merihiekkaesiintymät on vaihekaavassa merkitty alueiksi, jotka soveltuvat kivi­aineksen ottotoimintaan. Merkinnällä osoitetaan maakunnan kiviainestuotannon kannalta merkittäviä kiviainesvaroja.

 

Vahvistettua maakuntakaavaa täydennetään vaihekaavassa seuraavalla koko maakuntaa koskevalla suunnittelumääräyksellä:

 

Kunnan yleis- ja asemakaavoituksessa tulee ottaa huomioon ja turvata seudullisiin tarveselvityksiin perustuvat riittävät varikkoalueet joukkoliikenteen varikoille. Suunniteltaessa muuta maankäyttöä olemassa olevien varikoiden alueille on varmistettava, että korvaava varikkokapasiteetti on toteutettu ennen olemassa olevan varikon toiminnan päättymistä.

 

Helsingin ulkopuolisia kaavamerkintöjä

 

Vaihemaakuntakaavassa on Helsingin ulkopuolisella alueella kaavamerkintöjä ja -määräyksiä, joilla on Helsingille merkitystä. Merkinnät ja määräykset, jotka eivät yksiselitteisesti kuulu jonkin Helsingissä lausuntoa antavan lautakunnan tai yhtiön toimialaan, koskevat ylijäämämassojen loppusijoitusalueita ja kiviaineksen ottamiseen soveltuvia paikkoja.

 

Vaihemaakuntakaava osoittaa ylijäämämaiden loppusijoitukseen varatuiksi paikoiksi Vantaalta Pitkäsuon ja Kulomäen nykyiset sijoituspaikat sekä Vantaan ja Tuusulan rajalta laajahkon uuden alueen. Viimeksi mainittu alue sisältää myös aiemmin toimineen Helsingin ylikunnallisen ylijäämämassatyöryhmän esittämän ns. Kiilan alueen. Kunnilla on tarkoituksena kehittää aluetta maarakentamiseen erikoistuneena alueena. Vaihekaava osoittaa suurimman osan alueesta myös kiviaineksen ottotoimintaan soveltuvaksi, ja lisäksi alueella on kohdemerkintä jätteenkäsittelyalueesta voimalaitostuhkan ja -pohjakuonan loppusijoitusta varten. Pitkäsuon täyttömäen luoteisen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ohjelma on tällä hetkellä lausuntovaiheessa.

 

Espoon Ämmässuolle vaihemaakuntakaava osoittaa mm. laajan kiviaineksen ottoon soveltuvan alueen, joka pääosin sijoittuu YTV:n jätteenkäsittelyalueen kohdalle, sekä kaatopaikan itäpuolelle ylijäämämaiden loppusijoituspaikan kohdemerkinnän. Tämä on Helsingin ylikunnallisen ylijäämämassatyöryhmän esittämä, Helsingille tärkeä, potentiaalinen uusi Kulmakorven sijoituspaikka.

 

Manneralueelle vaihemaakuntakaava osoittaa em. kallioperän kiviaineksen ottoon soveltuvien alueiden lisäksi vain muutaman vasta 40–50 km:n etäisyydellä Helsingistä sijaitsevan kohteen.

 

Lausunto     Maakuntakaava ja vaihemaakuntakaava ovat merkittäviä instrumentteja seudulle ja sen osana Helsingille alueen elinvoimaisuuden säilyttämisessä ja kehittämisessä. Helsingille vaihemaakuntakaavalla on erityismerkitystä rakentamisen ja elämisen edellytysten turvaajana tapauksissa, joissa huoltoa, esim. massa- ja jätehuoltoa, ei voida enää yksinomaan toteuttaa Helsingin sisällä. Tältä kannalta on ollut kiitettävää, että vaihemaakuntakaavan laajat taustaselvitykset jätehuollosta, ampuma- ja moottoriurheiluradoista sekä osin yhtenäisistä metsäalueista on laadittu myös Itä-Uuttamaata koskien.

 

Maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan juridinen suhde on perusteellisesti pohdittua, ja vaihemaakuntakaavan suunnitellun ohjausvaikutuksen esillepano on selkeydessään kiitettävää.

 

Kaupunkisuunnitteluviraston edustajia on ottanut osaa vaihemaakuntakaavan asiantuntijatyöryhmien toimintaan. Kaavan laadinnan aikainen vuorovaikutus on kaikkiaan ollut laajaa, monipuolista ja hyvin toteutettua.

 

Vaihemaakuntakaavassa on taajamatoimintojen aluevarauksia muutettu maakuntakaavasta (Pornaisissa). Ns. Vesterkullan alue (kaava-alueen rajan ja Kehä III:n välinen alue Itäväylän ja Porvoonväylän välillä) tulisi varata taajamatoimintojen alueeksi. Alue sijaitsee kaavakartan kehäkaupungin kehittämisvyöhykkeellä ja on strategisesti merkittävä seudun kehittämisen kannalta.

 

Vaihemaakuntakaavaan otettu maakuntakaavan keskustatoimintojen alueiden lisämääräys joukkoliikenteen terminaaleista sekä niissä eri liikkumismuotojen huomioonottamisesta ja terminaalien toiminnallisuudesta on Helsingin liikennesuunnittelun tavoitteiden mukainen.

 

Maakuntakaavan täydentäminen vaihemaakuntakaavassa annettavalla koko maakuntaa koskevalla yleismääräyksellä joukkoliikenteen varikoiden nykyisten alueiden turvaamisesta kuntakaavoituksessa ja siinä tarpeellisista seudullisista selvityksistä on Helsingin osalta tulkinnaltaan epäselvä. Vaihemaakuntakaavan jatkosuunnittelussa tulisi yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa tarkentaa seudullisesti merkittävän varikon ja seudullisen tarvesuunnittelun käsitteitä sekä joukkoliikennevarikoiden merkitsemistapaa vaihekaavaehdotukseen niin, että ne nykyistä paremmin vastaisivat tuolloin vallitsevaa varikoiden yleis- ja asemakaavoitus-, suunnittelu- ja toteuttamistilannetta.

 

Maakuntakaavan täydentäminen vaihemaakuntakaavassa annettavalla lisämääräyksellä Kehä III:n kehäkaupungin kehittämisvyöhykkeen logististen palveluiden tarpeen selvittämisestä ja maakunnallisten logistiikkakeskusten osoittamisesta rakentamiselle on kannatettavaa. Tällaiset toimet tukevat Vuosaaren sataman toimintoja.

 

Pääkaupunkiseudun jätteenpolttolaitosten osalta YTV:llä on tarkoituksena käynnistää neljän alueellaan sijaitsevan sijoituspaikan (Kivikko, Långmossebergen, Ämmässuo, Juvanmalmi) ympäristövaikutusten arviointimenettely. Kivikon jätekeskuksen soveltuvuus jätteenpolttoon sekä sen reunaehdot tulee selvittää myöhemmin tässä YVA-prosessissa, jonka ohjausryhmässä on kaupunkisuunnitteluviraston edustaja ja josta kaupunkisuunnittelulautakunta antaa lausuntonsa.

 

Helsingin kaupunki on luopunut Malminkartanon täyttömäen laajentamisesta, joten tätä tarkoittava kohdemerkintä tulee poistaa vaihemaakuntakaavan kartalta.

 

Vaihemaakuntakaavan osoittamien kiviaineksen ottokohtien vähäisyys ja riittämättömyys seudun tarpeisiin korostavat maanalaisen rakentamisen tuottaman louheen ja merihiekan merkitystä Helsingin uusien, suurien asuinalueiden rakentamisessa.

 

Kivikon asemakaavoitetun ja ympäristöluvitetun, mutta toistaiseksi toteutumattoman ampumaradan sekä Itätontun ja Soratontun merihiekka-alueiden, joiden ottotoiminnan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn selostuksesta kaupunginhallitus on 4.6.2001 antanut lausuntonsa, vaihekaavamerkintöjen osalta kaupunkisuunnittelulautakunnalla ei ole huomautettavaa.

 

Merkittiin, että puheenjohtaja Anttila ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui salista asian käsittelyn ajaksi.

 

Kiinteistölautakunta toteaa (20.2.2007) seuraavaa:

 

Kiinteistötoimen kannalta on vähän sanottavaa

 

Kiinteistötoimen ja maaomistuksen näkökulmasta on Uudenmaan vaihemaakuntakaavaluonnoksesta melko vähän sanottavaa. Kaupungin muissa kunnissa omistamien maa-alueiden kannalta ei näytä olevan huomautettavaa. Kaupunkisuunnittelulautakunta ja teknisen alan asiantuntijalautakunnat antanevat luonnoksen sisällöstä perusteelliset ja asiantuntevat lausuntonsa. Seuraaviin yleisluonteisiin ja muutamiin yksityiskohtaisiin kommentteihin on kuitenkin aihetta.

 

Maakuntaliitot pitää yhdistää

 

Maakuntakaavasta ja -suunnitelmista aiemmin annetuissa lautakunnan lausunnoissa kiinnitettiin erityistä huomiota seudun jakamiseen epätarkoituksenmukaisesti Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntiin. Uudenmaan maakunta ulottuu Hangosta Vantaan Vesterkullaan ja Pornaisiin eli toiminnallisesti yhtenäinen seutu on jaettu kahtia. Asiaan pitää saada korjaus mahdollisimman pian. Joitain positiivisia merkkejä muutoksesta on jo saatu muun muassa Sipoon suunnalta.

 

Osa vaihemaakuntakaavan laajoista taustaselvityksistä jätehuollosta, ampuma- ja moottoriurheiluradoista sekä osin yhtenäisistä metsäalueista on laadittu kuitenkin myös Itä-Uuttamaata koskien, kuten suunnitelman liitekartoista selviää.

 

Maakuntakaava on tärkeä

 

Kiinteistölautakunnan mielestä vaihemaakuntakaavan luonnos vaikuttaa perusteellisesti ja asiantuntevasti laaditulta. Maakuntakaavoitus voi olla tärkeä instrumentti ohjattaessa seudullista kehitystä ja varmistettaessa pääkaupunkiseudun elinvoimainen kehitys.

 

Nyt esillä olevassa vaihekaavan luonnoksessa käsitellään asunto- ja työpaikkarakentamisen sekä virkistyksen edellytystekijöitä eikä niinkään varsinaista yhdyskuntarakennetta.

 

Soran ja kallioaineksen ottopaikkojen sekä jätehuollon ja ylijäämämassojen sijoituspaikkojen riittävä osoittaminen on Helsingin uusien asunto- ja työpaikka-alueiden rakentamisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä.

 

Kiinteistötoimen kompetenssissa ei varsinaisesti ole arvioida näiden merkintöjen riittävyyttä, mutta on hyvä, että asioita on nyt suhteellisen perusteellisesti arvioitu. On kuitenkin epäiltävissä, että varaukset eivät ehkä ole riittäviä ja ne joka tapauksessa sijaitsevat Helsingistä kovin kaukana.

 


Vuosaaren sataman huomioon ottaminen

 

Kaavaluonnokseen on merkitty maakuntakaavassa ollut Vuosaaren satamasta alkava ja Espooseen jatkuva Kehä III:a myötäilevä kehittämisvyöhyke. Suunnitelmassa on tarkennettu määräystä ja painotettu logististen palveluiden merkitystä. Vuosaaren satamarata on kartassa yhdistetty suunniteltuun Heli-rataan. On hyvä, että Vuosaaren sataman merkitys on maakuntakaavassa otettu huomioon.

 

Vesterkullan kiila taajama-alueeksi

 

Helsingin kaupunki on esittänyt Vantaan Vesterkullan kiilan liittämistä Helsingin hallinnolliseen alueeseen samalla, kun osa Länsi-Sipoosta esitetään liitettäväksi Helsinkiin. Maakuntakaavassa ei ole Sipoon alueita, mutta Vesterkullan kiila olisi syytä merkitä taajama-alueeksi.

 

Malmin lentokentälle ei ole osoitettu korvaavaa paikkaa

 

Maakuntakaavassa Malmin lentokentän on merkitty toisin kuin Helsingin yleiskaavassa jatkavan toimintaansa. Tämä kuvannee nykytilannetta, koska lentokentälle ei ole uutta sijaintipaikkaa osoitettu. Toisaalta valtion selvitykset asiassa ovat edelleen kesken. Myös Uudenmaan maakuntakaavoituksessa olisi kuitenkin joka tapauksessa syytä tutkia uuden lentokentän sijoitusmahdollisuuksia.

 

Ympäristölautakunta päätti (13.2.2007) antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

 

Vaihemaakuntakaava täydentää vahvistettua Uudenmaan maakunta-kaavaa, ja siinä esitetään varaukset vaikeasti sijoitettaville, ympäristön maankäyttöä rajoittaville toiminnoille. Uudenmaan liiton alueella tällaisia, mm. melua tuottavia toimintoja tulisi mahdollisimman paljon keskittää samoille alueille.

 

Molemmat kaavat perustuvat huolellisesti laadittuihin selvityksiin. Vaihemaakuntakaavan luonnoksen selostuksessa esitetään suunnittelu-ratkaisujen perustelut hyvin. Vaikutukset on arvioitu maakuntakaavan yleispiirteisyyteen soveltuvalla tavalla.

 

Jätehuollon alueet

 

Vaihekaavaluonnoksen selostuksessa kerrotaan, että yhdyskuntajäte-huollossa ollaan siirtymässä loppusijoituksesta jätteen hyödyntämiseen sekä materiaalina että energiana. Ympäristölautakunta toteaa, että jätehuollon muuttuminen yhä enemmän yritystoiminnaksi tehostaa jätteiden hyödyntämistä mutta samalla pidentää kuljetusmatkoja eri kunnissa sijaitseviin, tiettyjen jätteiden käsittelyyn erikoistuneisiin laitoksiin.

 

Helsingistä on kaavaluonnokseen otettu mukaan Malminkartanon täyttömäen lisätäyttö ja merkitty alue ylijäämämaiden loppusijoitukseen varatuksi alueeksi, joka käytön jälkeen varataan virkistykseen ja ulkoiluun. Ympäristölautakunnan mielestä Malminkartanon täyttömäen lisä-täytöstä tulisi luopua. Täyttökapasiteetti riittäisi vain kolmen vuoden tarpeisiin, mutta toiminta aiheuttaisi huomattavaa häiriötä lähiasutukselle ja mm. linnustolle ja estäisi alueen virkistyskäytön pitkäksi aikaa. Mäen kunnostaminen virkistyskäyttöön täytön loputtua veisi useita vuosia.

 

Ylijäämämaiden käsittely, hyödyntäminen ja loppusijoitus edellyttää jo nykyisin paljon kuntien yhteistyötä. Ympäristölautakunta pitää erittäin kannatettavana seudullisen, internet-pohjaisen massapankin tai ‑pörssin perustamista.

 

Vaihekaavaluonnokseen on merkitty jäte- ja energiahuollon alueiksi kaikki vaihtoehtoiset sijaintipaikat, joita tutkitaan alkamassa olevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä YTV:n jätteenpolttolaitoksen sijoituspaikaksi. Mukana on myös Helsingin Kivikko, jota kuitenkin koskevat mm. Malmin lentokentän esterajoitukset.

 

Moottoriurheiluradat ja ampumaradat

 

Moottoriurheiluradat ja ampumaradat ovat saaneet vaihekaava-aineis­tossa ja taustaselvityksissä huomattavan suuren roolin verrattuna muihin ulkona tapahtuviin urheilu- ja liikuntaharrastuksiin. Molemmat toiminnot aiheuttavat paljon ympäristöhäiriöitä. Selvitysten mukaan ulkoampumaratoja on Uudenmaan liiton alueella jo nykyisin kolmisenkymmentä ja sisäampumaradat ovat keskittyneet Helsinkiin. Lisäksi liiton alueella on seitsemän puolustusvoimien ulkoampumarataa, joita sopimusten perusteella voivat käyttää myös ampumaseurat ja riistan-hoitoyhdistykset.

 

Kivikon uuden ampumaradan rakentaminen sisältyy kaupungin talous-suunnitelmaan vuosille 2008 - 2010. Hankesuunnitelma on menossa kaupunginvaltuuston käsittelyyn sen jälkeen, kun rakennusvirasto ja lii-kuntavirasto ovat saattaneet sen ajan tasalle. Rakentaminen on talous- ja suunnittelukeskuksen mukaan tarkoitus aloittaa vuonna 2008 nykyisen ympäristöluvan mukaisena.

 

Vaihekaava-aineistoon sisältyy liitekartta, jossa on tarkasteltu ampumaurheilun harrastajien matkoja nykyisille ampumaradoille. Ympäristö-lautakunnan mielestä tarkastelutapa on erittäin hyvä. Samantapaiset, harrastajaseuroille tehtyihin kyselyihin pohjautuvat tarkastelut kannattaisi tuottaa myös Uudenmaan liiton alueen muista ulkoliikuntaharrastuksista kuten mm. retkeilystä, hiihdosta ja suunnistuksesta jatkuvasti.

 

Joukkoliikenteen terminaalit

 

Vahvistetun maakuntakaavan keskustatoimintojen alueisiin lisätty suunnittelumääräys, joka velvoittaa varaamaan riittävät alueet joukko-liikenneterminaaleille ja turvaamaan niille sujuvat ja turvalliset kevyen liikenteen yhteydet sekä kiinnittämään erityistä huomiota kulkumuotojen sujuviin vaihtomahdollisuuksiin ja varaamaan terminaalien yhteyteen riittävästi tilaa liityntäpysäköintiin autoille ja pyörille on erittäin kannatettava ja kestävää kehitystä tukevan liikennepolitiikan mukainen.

 

Energiahuolto

 

Vaihekaavaluonnokseen on merkitty 400 kV voimalinjan yhteystarve välille Länsisalmi – Vuosaari. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on valmistunut äskettäin.

 

Hiljaiset alueet

 

Vaihekaavaluonnoksen valmistelun aikana on laadittu erittäin hyvä perusselvitys Uudenmaan hiljaisista alueista. Ennen vaihekaavaehdotusta tulisi selvittää tarkemmin, missä ja millaisessa maankäytössä hiljaiset alueet ovat. Alueiden säilyminen tulisi turvata myös maakuntakaavoituksen keinoin.

 

Joukkoliikennelautakunta toteaa (15.2.2007) mm. seuraavaa:

 

Vaihekaavan luonnoksen joukkoliikenteen varikoista ja terminaaleista annetut yleiset suunnittelumääräykset ovat oikean suuntaisia ja edistävät joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.

 

Liikenteen varikoiden osalta vaihekaavan luonnoksessa on todettu, että liikenteellisistä ja taloudellisista syistä joukkoliikenteen varikoiden tulisi sijaita mahdollisimman keskeisesti hoidettavaan liikennöintialueeseen nähden. Linja-autovarikoiden oikea mitoittaminen sekä varikkojen sijoittuminen seudun eri alueille ovat tärkeitä joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä, minkä lisäksi varikoiden sijainnilla ja riittävällä määrällä on merkitystä myös linja-autoliikenteen kilpailuttamista ajatellen. Raideliikenteen varikot ovat puolestaan kiinteä osa raidejärjestelmää.

 

On tärkeää, että ainakin toiminnan kannalta keskeisimmillä alueilla on riittävästi varikkokapasiteettia, joka turvaa joukkoliikenteen toimintakyvyn ja palvelee joustavasti muuttuvaa liikennöijäkenttää. Koska keskeisesti sijaitseville alueille kohdistuu kuitenkin myös muita maankäyttöpaineita eikä joukkoliikenteen varikoita toisaalta ole tarkoituksenmukaista esittää vaihemaakuntakaavan kaavakartalla, on vaihemaakuntakaavaluonnoksessa annettu koko kaava-aluetta koskeva määräys. Tämä määräys velvoittaa kuntia huolehtimaan yleis- ja asemakaavoituksessa riittävästä varikkotarjonnasta.

 

Raideliikenteen varikoiden kehittämistarpeiden osalta vaihemaakuntakaavan luonnoksessa on esitetty kehittämistarve Roihupellon nykyiselle metrovarikolle sekä mahdolliselle uudelle Espoon Suomenojan varikolle. Nämä kehittämistarpeet ovat relevantteja. Raideliikenteen varikoiden kehittämistarpeisiin tulee kuitenkin lisätä raidejokerin varikko sekä Helsingin toisen metrolinjan (Laajasalo-Kamppi-Pasila-Maunula/Viikki) edellyttämien vaunujen säilytyshalli/varikko. Näiden varikoiden paikkoja ei suunnittelussa ole toistaiseksi identifioitu eikä varikoita tässä vaiheessa ole mahdollista vaihekaavan kartalle sijoittaa. Tarve näille varikoille tulee kuitenkin ilmaista tekstissä. Tarkoituksenmukainen paikka raidejokerin varikolle saattaa olla esim. Pirkkolassa ja toisen metrolinjan varikon tarkoituksenmukainen paikka metrolinjan varrella kallioperältään otollisessa kohdassa.

 

Joukkoliikenteen terminaaleista todetaan, että yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa keskusta-alueille tulee liikennejärjestelmäsuunnitteluun tai muuhun vastaavaan selvitykseen perustuen varata riittävät alueet joukkoliikenteen terminaalitoiminnoille ja turvata niille sujuvat ja turvalliset kevyen liikenteen yhteydet. Erityistä huomiota terminaalialueiden suunnittelussa tulee kiinnittää kulkumuotojen sujuviin vaihtomahdollisuuksiin. Terminaalialueiden yhteyteen tulee varata riittävästi tilaa autojen ja polkupyörien liityntäpysäköinnille. Vaihekaavan luonnoksessa on myös osoitettu matkustajaliikenteen terminaaleja ja vaihtopysäkkejä, jotka sijaitsevat liikennealueiden ja keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella.

 

Yleisten töiden lautakunta toteaa (8.3.2007) seuraavaa:

 

Vaihemaakuntakaavan luonnoksessa on Helsingin alueelle sijoittuvia jäte- ja energiahuoltoa, ampumarataa, ylijäämämassa- ja kiviaineshuoltoa koskevia merkintöjä ja määräyksiä, sekä kannanotto liikenteen varikoihin ja terminaaleihin. Myös Kehä III:n ympäristöön sijoittuva kehäkaupungin kehittämisvyöhykkeen merkintä ulottuu Helsingin alueelle koillisessa ja idässä.

 

Jätehuolto   Kaavassa on merkitty jäte- ja energiahuollon alue Kivikkoon nykyisen ongelmajäteaseman yhteyteen. Alue sopii hyvin keskeisen sijaintinsa puolesta jätteidenpolttolaitoksen sijoitukseen. YTV:n hallitus teki keväällä 2006 päätöksen syntypaikkalajitellun sekajätteen energiahyödyntämisestä arinakattilalaitoksissa. Laitoksen tai laitoksien sijoitus on vielä päättämättä.

 

Ylijäämämassat

 

Ylijäämämassojen sijoitus Helsingin alueelle on ongelmallista. Vaihekaavaan on merkitty Malminkartanon täyttömäki. Mäen laajentamisesta on olemassa suunnitelma, jota kaupunkisuunnittelullisista syistä ei voitane toteuttaa. Vaihekaavassa Malminkartanon täyttömäki olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista varmuuden vuoksi säilyttää.

 

Helsingin kannalta on erittäin tärkeää, että vaihekaavaan varataan loppusijoitusalueita pääkaupunkiseudulle tai sen välittömään läheisyyteen. Näiden lisäksi tarvitaan alueita massojen käsittelyyn ja varastointiin. Massojen pitkät kuljetusmatkat lisäävät rakentamisen kustannuksia ja liikenteen sekä päästöjen määrää. Kuntien ja yritysten yhteistyön lisääminen sekä internet-pohjainen massapörssitoiminta on kannatettava ajatus massojen hyötykäytön lisäämiseksi.

 

Kiviaineshuolto

 

Kaavaratkaisun pääperiaatteena on turvata kalliokiviaineksen pitkäjänteinen hyödyntämismahdollisuus keskitetyillä ottoalueilla erityisesti pääkaupunkiseudun läheisyydessä sekä suurimmille kulutusalueille johtavien hyvien liikenneyhteyksien varsilla. Ottokohtia on kuitenkin vähän ajatellen lähivuosikymmenten rakentamisen todennäköistä laajuutta pääkaupunkiseudulla, ja varausten selvittämistä tulisi jatkaa. Uudenmaan rannikon merihiekkaesiintymän käyttöön otto edellyttää myös vielä lisäselvityksiä. Helsingin alueelle Soratontun ja Itätontun hiekkaesiintymien hyödyntämisen jatkaminen Vuosaaren eteläpuolella on vireillä.

 


Moottoriurheilu- ja ampumaradat

 

Olemassa olevia tai suunniteltuja moottoriurheiluratoja ei ole merkitty kaavaan niiden paikallisen luonteen takia. Sen sijaan Kivikon ampumarata on merkitty vaihekaavaan. Lahdenväylän varteen rakennettava uusi ampumarata on rakennuksenomaisena helppo suunnitella siten, että siitä ei aiheudu häiriötä ympäröiville asunto- ja virkistysalueille. Alueelle ei ole tarkoitus sijoittaa hirvikiväärirataa tai haulikkoratoja.

 

Liikenteen varikot ja terminaalit

 

Vahvistetun maakuntakaavan mukaisten keskustatoimintojen aluevarausten suunnittelumääräystä täydennetään vaihekaavassa seuraavasti: ”Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa keskusta-alueille tulee liikennejärjestelmäsuunnitteluun tai muuhun vastaavaan selvitykseen perustuen varata riittävät alueet joukkoliikenteen terminaalitoiminnoille ja turvata niille sujuvat ja turvalliset kevyen liikenteen yhteydet. Erityistä huomiota terminaalialueiden suunnittelussa tulee kiinnittää kulkumuotojen sujuviin vaihtomahdollisuuksiin. Terminaalialueiden yhteyteen tulee varata riittävästi tilaa autojen ja polkupyörien liityntäpysäköinnille.” Määräys on hyvien suunnitteluperiaatteiden mukainen, joskaan tiiviissä kaupunkirakenteessa ei aina mahdollinen autojen pysäköinnin osalta.

 

Tavaraliikenteen varikoiden sijainnista päättävät ensisijassa liikennöitsijät kaavoituksen maankäyttövarausten sallimissa puitteissa. Tavoite kuntien kaavoitusten riittävistä ja oikein sijoitetuista aluevarauksista po. toimintaan on oikeansuuntainen ja edellyttää koordinointia yli kuntarajojen.

 

Kehäkaupungin kehittämisvyöhyke

 

Kehä III:n varteen Turunväylän liittymästä Vuosaaren satamaan on merkitty kehäkaupungin kehittämisvyöhyke, jolla mm. tulee selvittää logististen palveluiden tarve. Kehittämisvyöhykkeen rajaaminen maakuntakaavaan on kannatettava ajatus ja se generoi elinkeinotoimintaa hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Liikennettä aiheuttavia toimintoja keskittämällä voidaan toisaalla asuntoalueita rauhoittaa. Kehäkaupungin kehittämisvyöhykettä tulee suunnitella kokonaisuutena, ratkaisuiltaan kaupunkimaisena ja korkealaatuisena.

 

Laajat yhtenäiset metsäalueet

 

Vaihekaavaan on merkitty laajat yhtenäiset metsäalueet merkinnällä MLY: ”Metsätalousvaltainen alue, joka on laaja, yhtenäinen ja ekologisen verkoston kannalta merkittävä”. Näitä alueita ei tulisi jatkomääräyksen mukaan pirstoa muulla maankäytöllä. Alueiden varaamisen tavoitteena on mm. yhteyden säilyminen monen merkittävän suojelualueen ja Natura-alueen välillä sekä yhteyden vahvistaminen ylimaakunnalliseen ja valtakunnalliseen ekologiseen verkostoon.

 

Nopeasti kehittyvässä Uudenmaan maakunnassa tavoitteellisesti säilytettävät yhtenäiset metsäalueet on perusteltua merkitä vaihekaavaan. Rakennusviraston hoitovastuulla olevat Helsingin kaupungin omistamat metsäalueet eivät sisälly näihin alueisiin.

 

Hiljaiset alueet

 

Vaihekaavatyön yhteydessä on kartoitettu hiljaiset alueet ts. alueet, jotka jäävät maantie-, raide-, ja vesiliikennemelun ulkopuolelle. Selvityksen mukaan potentiaalisimmat hiljaiset alueet sijoittuvat vahvistetussa Uudenmaan maakuntakaavassa sellaisille alueille, jotka tukevat ja edistävät hiljaisuusominaisuuksien säilymistä. Näitä alueita ei siksi ole erikseen merkitty vaihekaavakarttaan. Ne sijoittuvat kuitenkin osittain samoille alueille kuin kaavaan rajatut laajat yhtenäiset metsäalueet.

 

Kaj toteaa, että yleisten töiden lautakunnan päätös (8.3.2007) syntyi äänestyksen jälkeen. Äänestyksessä esittelijän muutettu ehdotus voitti 4 äänellä (Taina, Vaara, Louneva, Enroth) 2 ääntä (Sahlberg, Klemetti) vastaan jäsen Sahlbergin varajäsen Klemetin kannattamana tekemän muutosehdotuksen. Poissa olivat jäsenet Hänninen, Inkeroinen-Kalliokoski ja Johansson.

 

Muutosehdotuksen mukaan lautakunnan esityslistan sivulta 36 kohdasta ”Ylijäämämassat” olisi tullut poistaa ensimmäisen kappaleen viimeinen virke ja kappaleeseen lisätä seuraava teksti:

 

”Vaihekaavassa Malminkartanon täyttömäkeä ei ole tarkoituksenmukaista varmuuden vuoksi säilyttää. Alueelle on suunnitteilla Honkasuon asuinalue, jonka vuoksi kaupunkisuunnittelullisista syistä täyttömäen laajennusta ei tule toteuttaa.

 

Vaihekaavan yhteydessä tulisi myös selvittää, millä edellytyksillä kalliolouhinta-alueita voitaisiin jälkikäyttää ylijäämä­massojen sijoituspaikkana.”

 

Salhberg ja Klemetti ilmoittivat pöytäkirjaan merkittäväksi sen liitteenä olevan eriävän mielipiteensä.

 

Tekninen lautakunta toteaa (13.2.2007) lausunnossaan mm. seuraavaa:

 

Helsingin Veden osalta todetaan seuraavaa:

 

Helsingin Vesi antoi ympäristöministeriön hyväksymästä kaavaehdotuksesta lausunnon 13.1.2004 teknisen lautakunnan kautta. Lausunnossa todettiin, että Helsingin Veden näkemykset oli otettu huomioon eikä Helsingin Vedellä tuolloin ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

 

Lausunnon antamisen jälkeen Helsingin Vedessä on tehty selvitys vedenpuhdistuslaitosten prosessien kehittämiseksi pitemmällä aika-jänteellä. Selvitystyössä tarkasteltiin olemassa olevien vedenpuhdistuslaitosten kehitystarpeita ja tulevaisuuden näkymiä.  Laitokset tuottavat hyvälaatuista vettä ja kapasiteettikin riittää toistaiseksi.  Kehittämisselvityksen tuloksena saatiin ohjelma toimenpiteistä, joihin tulevaisuudessa on syytä varautua. Lähitulevaisuudessa varaudutaan alavesisäiliökapasiteetin nostamiseen Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksella ja vedenkäsittelykapasiteetin nostamiseen molemmilla nykyisillä laitoksilla. 

 

Pitemmän aikavälin tarpeita varten Helsingin Vesi on esittänyt kaupunkisuunnitteluvirastolle tilavarauksen tekemistä uudelle vedenpuhdistuslaitokselle keskuspuiston alueelle lähelle Pitkäkosken vedenpuhdistus­laitosta siten, että nykyiseltä laitokselta olisi tunneliyhteydet uudelle laitokselle. Nykyiselle laitokselle jäisi maanpäällisiä toimitiloja ja vedenpumppaustoiminnot kallion sisälle. Uuden vedenpuhdistuslaitoksen tarpeen arviointi ja mahdollinen rakentamispäätös voisi ajoittua lähelle vuotta 2015. Mikäli laitos päätettäisiin rakentaa, se korvaisi nykyiset laitokset.

 

Vaihemaakuntakaavan asiakokonaisuuksiin eivät sisälly vesihuolto-ratkaisut.  Lausuntopyynnössä on kuitenkin todettu, että vaihekaava-luonnoksessa käsitellään myös tarkistuksia ja muutoksia vahvistettuun maakuntakaavaan.

 

Tekninen lautakunta esittää, että maakuntakaavaan tehtäisiin varaus kallioon sijoitettavalle pääkaupunkiseudun kuntien yhteiselle veden-puhdistuslaitokselle oheisen karttaliitteen mukaisesti.

 


Helsingin Energian osalta todetaan seuraavaa:

 

Pääkaupunkiseudun yhdyskuntien lämmitysratkaisu perustuu suurelta osin sähkön- ja lämmön yhteistuotantoon. Monista perustelluista syistä osa yhteistuotantovoimalaitoksista käyttää kiinteää polttoainetta. Kiinteän polttoaineen poltossa syntyy tuhkia ja muita savukaasujen puhdistuksen tuotteita. Näiden hyötykäyttöön saamisessa on tehty paljon tutkimus- ja kehitystyötä ja sen tarve on laajenemassa. Kyseinen toiminta tarvitsee erityisalueita varastointiin ja jatkojalostukseen sekä poikkeustilanteissa myös loppusijoitukseen tai pitkäaikaisvarastointiin.

 

On hyvä, että Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksessa on näihin toimintoihin osoitettu aluevaraus, joka voidaan luvittaa kyseisille toiminnoille. Koska jatkovalmistelussa voi tulla esiin seikkoja, jotka voivat viivästyttää tai kokonaan estää kyseisen alueen käytön osoitettuun tarkoitukseen, olisi tärkeää, että seudullisesti voitaisiin osoittaa useampia alueita, joiden soveltuvuus selvitettäisiin tarkemmin alemmanasteisessa kaavoituksessa.

 

Tuhkan ja pohjakuonan jälleenkäsittely ja välivarastointi maakunnan tasolla tarvitsevat niin pienen maa-alueen, että kiviainesten oton ja rakennusylijäämämaiden läjitykseen tarvittavien merkittävän suurten alueiden yhteydestä on löydettävissä alueet toimintaan. Tuhka- ja pohjakuona-alueet ovat pieni murto-osa ko. maa-ainestoimintojen tarpeista. Varsinaiseen loppusijoitukseen turvauduttaisiin vain poikkeustilanteissa ja näin luvitettavat alueet täyttäisivät tarpeen erittäin pitkällä aikajänteellä.

 

Sähköverkkotoiminnan osalta Helen Sähköverkko Oy antaa asiassa oman lausuntonsa, jossa on otettu huomioon Helsingin Energian näkökohdat.

 

Helen Sähköverkko Oy toteaa (16.2.2007) lausuntonaan seuraavaa:

 

Ympäristöministeriö vahvisti 8.11.2006 Uudenmaan maakuntakaavan, jossa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet Uudellamaalla pitkälle tulevaisuuteen. Maakuntakaavan täydentämiseksi on laadittu Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan luonnos. Luonnoksessa käsitellään myös sähkönsiirtoverkon täydennyksiä.

 

Vahvistetussa Uudenmaan maakuntakaavassa on esitetty maakunnallisesti merkittävä 400 kV ja 110 kV sähkönsiirtoverkko ilmajohtoverkon osalta sekä 400 kV sähköasemat. Maakuntakaavassa on esitetty myös Helsingin energiahuollon pääalueet (Salmisaari, Hanasaari ja Vuosaari) sekä sähkönsiirron pääyhteydet. Viimeksi mainituista eivät kaavassa kuitenkaan näy niiden maanalaiset osat eivätkä sähköasemat, jotka sijaitsevat energiahuollon pääalueiden ulkopuolella. Tämä johtuu maakuntakaavan mittakaavasta.

 

Maakuntakaavaehdotukseen antamassamme lausunnossa (Helsingin kaupunginhallitus 22.3.2004, Khs 2003–2093) todettiin, että alueen kehittyminen edellyttää sähkönsiirtoverkon vahvistuksia ja tulevaisuudessa myös 400 kV siirtoyhteyksiä sekä uusia 400/110 kV muuntopisteitä. Maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan selostuksissa sähkönsiirtoverkon vahvistamistarpeet onkin huomioitu osana alueen kehittämisedellytyksiä.

 

Helen Sähköverkko Oy on sähkömarkkinalain mukainen jakeluverkonhaltija Helsingin alueella. Lain mukaan verkonhaltijan tulee kehittää sähköverkkoaan asiakastarpeiden ja käyttövarmuuden turvaamiseksi. Tässä esitetyt suunnitelmat ja tilavaraustarpeet ovat em. kehittämisvelvoitteen mukaisia.

 

Sähkönsiirtoverkon suunnittelutilanne

 

Uudenmaan maakuntakaavan käsittelyn jälkeen on pääkaupunkiseudun sähköverkkokokonaisuuden kehityskuvaa vuosina 2004–2006 suunniteltu alueella toimivien verkonhaltijoiden ja kantaverkkoyhtiön yhteistyönä.

 

Pitkän tähtäimen kehityskuvaksi on muodostunut 400 kV rengasverkko itäisen pääkaupunkiseudun alueella siten, että rengasyhteys rakentuu Länsisalmen - Vuosaaren - Suvilahden - Viikinmäen - Tammiston asemien välisistä 400 kV yhteyksistä. Kaikki edellä mainitut asemat toimisivat lopulta myös 400 kV muuntoasemapaikkoina.

 

Kehityskuvan toteuttamisen ensimmäisenä vaiheena ovat kantaverkkoyhtiö ja paikalliset verkonhaltijat käynnistäneet Länsisalmen ja Vuosaaren välisen 400 kV yhteyden toteutuksen, jonka osalta on tällä hetkellä YVA-prosessi käynnissä. Muiden myöhemmin toteutettavien 400 kV johtoyhteyksien osalta suunnittelutilanne on keskeneräinen.

 

Muuntoasemapaikkojen osalta voidaan todeta, että Vuosaaren energia-alueella ja Viikinmäessä on riittävät tilavaraukset (edellyttäen Viikinmäessä sähköasematontin nykyistä laajuutta). Suvilahden osalta riittävä tilavaraus pyritään toteuttamaan Hanasaaren energia-alueen suunnittelun ja Kalasataman alueen osayleiskaavan laadinnan yhteydessä.

 

Helsingin läntisellä suunnalla on varauduttava kasvattamaan voimansiirtojärjestelmän siirtokapasiteettia poikkeuttamalla Tammisto - Leppävaara - voimajohto Kannelmäen kytkinasemalla. Tämä valmius on merkitty myös Helen Sähköverkko Oy:n ja kantaverkkoyhtiön välisiin sopimuksiin. Kannelmäen kytkinaseman rakentamisen yhteydessä tehtiin voimajohdon poikkeuttamisen toteuttamiseksi johtoaluevaraus Hämeenlinnanväylän tiealueen linjalla, jotteivät kaikki voimajohdot tule kytkinasemalle yhdeltä suunnalta lännestä. Alkuperäinen johtoaluevaraus on myöhemmän asemakaavoituksen yhteydessä poistunut tarkemmasta kaavoituksesta. Koska yhteystarve on kuitenkin edelleen olemassa, on Helen Sähköverkko Oy sopinut paikallisen kaavaviranomaisen kanssa, että Hämeenlinnanväylän jatkosuunnittelussa huomioidaan voimajohdon sijoitusvaraus tiealueelle ja sen läheisyyteen.

 

Sähkönsiirtoverkon täydennysten merkitseminen maakuntakaavaan

 

YVA-prosessin alainen 400 kV yhteys Länsisalmi - Vuosaari on merkitty vaihemaakuntakaavan luonnokseen ohjeellisena linjauksena nykyisen 110 kV johdon Vaarala - Vuosaari reitille.

 

Muut 400 kV yhteystarpeet (Vuosaari - Suvilahti, Suvilahti - Viikinmäki, Viikinmäki - Tammisto) olisi suunnittelutilanteen keskeneräisyyden vuoksi syytä merkitä tässä vaiheessa kehittämisperiaatemerkinnöin esimerkiksi liitteen 1 mukaisesti. Tarkemmassa suunnittelussa selvitetään mahdollisuudet hyödyntää nykyisiä johtoreittejä sijoittamalla niille 400 kV yhteyksiä tai 400 kV/110 kV yhteisyhteyksiä.

 

Tulevat 400 kV muuntoasemat olisi merkittävä aluevarauksina Viikinmäessä nykyisen 110 kV solmupistesähköaseman yhteyteen EN-merkinnällä ja tarvittaessa Vuosaaressa Vuosaaren energia-alueen yhteyteen sekä Suvilahdessa Hanasaaren energia-alueen yhteyteen.

 

Lisäksi maakuntakaavaan tulisi merkitä Helsingin läntisen suunnan 110 kV verkon vahvistuksen edellyttämä voimajohdon Tammisto - Leppävaara poikkeutus Kannelmäen kytkinasemalle ohjeellisena linjauksena Hämeenlinnanväylän varteen välille Kannelmäki - Hakuninmaa.

 

Yhteenveto

 

Helen Sähköverkko Oy pyytää tämän hetkisen suunnittelutilanteen mukaisesti merkitsemään maakuntakaavaan esitetyt 400 kV yhteystarpeet kehittämisperiaatemerkinnöin ja tulevat 400 kV muuntoasemapaikat aluevarauksina sekä 110 kV voimajohdon ohjeellisen linjauksen Hämeenlinnanväylän varteen välille Kannelmäki - Hakuninmaa.

 

Kaj toteaa, että kaavaluonnoksen asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Kaavaluonnoksen aineisto kokonaisuudessaan löytyy myös Uudenmaan liiton nettisivuilta: http://www.uudenmaanliitto.fi/index.phtml?s=92

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Uudenmaan liitolle seuraavan sisältöisen lausunnon:

 

Helsingin kaupunginhallitus pitää perusteltuna varsinaisen maakuntakaavan ulkopuolelle jääneiden tai jätettyjen maankäyttömuotojen tarkastelemista yhtenä kokonaisuutena vaihekaavan kautta. Nyt käsiteltävänä olevat aihe-alueet ovat suurelta osin varsinaisille maankäyttömuodoille edellytyksiä tai rajoituksia luovia ja useimmiten ympäristöhäiriötä aiheuttavia toimintoja, joiden tarkasteleminen maakunnan tasolla on tarpeellista. Mukaan on otettu myös joitakin tiedossa olevia taajama-alueiden laajentumisalueita sekä joukkoliikenteen terminaali- ja varikkoalueita.

 

Taajama-alueet ja nk. kehäkaupungin kehittämisvyöhyke

 

Kaavaluonnokseen on merkitty jo varsinaisessa maakuntakaavassa ollut, Vuosaaren satamasta alkava ja lentoaseman kautta edelleen Espooseen jatkuva, Kehä III:a myötäilevä kehittämisvyöhyke. Sitä kutsutaan ”kehäkaupungin kehittämisvyöhykkeeksi”. Helsingin seudun 14 kunnan yhteisissä nk. kärkihankkeissa samaa vyöhykettä kutsutaan Vuosaaren satama - Helsinki-Vantaan lentoasema - Kehä III -kaupallisteollinen vyöhyke. Kaupunginhallitus katsoo, että seutuyhteistyössä käytetty nimi kuvastaa paremmin vyöhykkeen maankäytön luonnetta.

 

Kyseisen kehittämisvyöhykkeen aseman tunnustaminen seudullisesti tärkeänä kehittämiskohteeksi on merkittävää ja vaihekaavassa annettava määräys tämän vyöhykkeen logististen palveluiden tarpeen selvittämisestä ja maakunnallisten logistiikkakeskusten osoittamisesta on erittäin kannatettavaa. Tärkeintä on, että kehittämisvyöhykettä suunnitellaan ratkaisuiltaan kaupunkimaisena ja korkealaatuisena kokonaisuutena. Helsingin kaupunki pitää Vuosaaren sataman luomien kehittämismahdollisuuksien mahdollisimman tehokasta hyväksikäyttöä koko valtakuntaa ja seutua palvelevana hankkeena ja tässä valossa myös vaihekaavan merkintä Vuosaaren satamaradan yhdistämisestä Heli-ratavaraukseen on hyvä ja perusteltu.

 

Kesällä 2006 Helsingin kaupunki esitti valtioneuvostolle Vantaan nk. Vesterkullan kiilan liittämistä Helsingin hallinnolliseen alueeseen samalla, kun se esitti osaa Länsi-Sipoosta liitettäväksi Helsinkiin. Tämä vaihemaakuntakaava ei sisällä Sipoon alueita, mutta Vesterkullan kiila tulisi merkitä taajama-alueeksi.

 

Kaupunginhallitus kiinnittää huomiota myös siihen, että Malmin lentokentän korvaavaa sijoituspaikkaa olisi perusteltua etsiä myös tämän vaihekaavoituksen yhteydessä.

 

Jätehuollon alueet          Kaavaselostuksessa todetaan, että yhdyskuntajätehuollossa ollaan siirtymässä jätteen loppusijoituksesta jätteen hyödyntämiseen sekä materiaalina että energiana. Vaihekaavaluonnokseen on merkitty jäte- ja energiahuollon alueiksi kaikki ne vaihtoehtoiset sijaintipaikat, joita tutkitaan alkamassa olevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) YTV:n jätteenpolttolaitoksen sijoituspaikaksi.

 

Mukana ovat Helsingistä Kivikon nykyisen ongelmajäteaseman alue ja muista YTV-kunnista Vantaan Långmossebergen, sekä Espoon Ämmässuo ja Juvanmalmi. Keskeisen sijaintinsa puolesta Kivikon alue sopii hyvin jätteidenpolttolaitoksen sijoituspaikaksi, mutta muutoin toiminnan reunaehdot tullaan selvittämään YVA-prosessissa.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että jätehuollon muuttuminen yhä enemmän yritystoiminnaksi paitsi tehostaa jätteiden hyödyntämistä, samalla pidentää kuljetusmatkoja eri kunnissa sijaitseviin, tiettyjen jätteiden käsittelyyn erikoistuneisiin laitoksiin. Myös nämä vaikutukset tulee arvioida laitoksia suunniteltaessa.

 

Kiviaineshuollon alueet

 

Vaihemaakuntakaavassa on osoitettu joitakin alueita, jotka sisältävät maakunnan kiviainestuotannon kannalta merkittäviä kiviainesvaroja. Kaavaratkaisun pääperiaatteena on turvata kalliokiviaineksen pitkäjänteinen hyödyntämismahdollisuus keskitetyillä ottoalueilla erityisesti pääkaupunkiseudun läheisyydessä sekä suurimmille kulutusalueille johtavien hyvien liikenneyhteyksien varsilla. Yleisesti ottaen näitä varantoja osoittavia alueita on varsin vähän, ja ne sijaitsevat pääosin noin 40–50 km:n etäisyydellä Helsingistä, joten selvittämistä tulee jatkaa. Ottoalueiden vähäisyys korostaa maanalaisesta rakentamisesta saatavan louheen ja merihiekan merkitystä mm. Helsingin uusien suurien asuinalueiden rakentamisessa.

 

Helsingin merialueella sijaitsevat Itätontun ja Soratontun merihiekkaesiintymät on vaihekaavassa merkitty alueiksi, jotka soveltuvat kiviaineksen ottotoimintaan. Soratontun merihiekka-alueiden ottotoiminnan YVA-selostuksesta kaupunginhallitus on antanut lausunnon 4.6.2001 eikä kaupunginhallituksella ole huomautettavaa vaihekaavan merkinnöistä. Laajemman Uudenmaan rannikon merihiekkaesiintymän käyttöön otto edellyttää vielä lisäselvityksiä.

 

Ylijäämämassojen läjitysalueet

 

Helsingin rakentamistoiminta tulee etenkin tulevina vuosina olemaan erittäin vilkasta eikä sen omalla alueella ole perusteellisesta selvittelystä huolimatta löydetty riittävästi sijoituspaikkoja ylijäämämassoille. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että vaihekaavaan varataan loppusijoitusalueita muualle pääkaupunkiseudulle tai sen välittömään läheisyyteen. Näiden lisäksi tarvitaan alueita massojen käsittelyyn ja varastointiin. Massojen pitkät kuljetusmatkat lisäävät rakentamisen kustannuksia ja liikenteen sekä päästöjen määrää. Kuntien ja yritysten yhteistyön lisääminen sekä seudullisen, internet-pohjaisen massapankin tai ‑pörssin perustaminen ovat erittäin kannatettavia ajatuksia.

 

Vaihemaakuntakaava osoittaa ylijäämämaiden loppusijoitukseen varatuiksi paikoiksi Vantaalta Pitkäsuon ja Kulomäen nykyiset sijoituspaikat sekä Vantaan ja Tuusulan rajalta laajahkon uuden alueen. Viimeksi mainittu alue sisältää myös aiemmin toimineen Helsingin ylikunnallisen ylijäämämassatyöryhmän esittämän ns. Kiilan alueen. Kunnilla on tarkoituksena kehittää aluetta maarakentamiseen erikoistuneena alueena.

 

Myös Espoon Ämmässuolle osoitettu nk. Kulmakorvan alue on ylikunnallisen ylijäämämassatyöryhmän esittämä ja Helsingin kannalta olennaisen tärkeä uusi läjitysalue.

 

Sen sijaan vaihekaavaan merkitty Malminkartanon täyttömäkeä koskeva merkintä tulee poistaa, koska täyttömäen laajentamiselle ei ole edellytyksiä ilman merkittäviä haittavaikutuksia Kehä II:n jatkeen suunnittelulle, läheiselle asutukselle ja Honkasuon uuden asuinalueen toteuttamiselle sekä nykyisen täyttömäen alueen virkistyskäytölle ja luonnonarvoille. Laajentamisesta aiheutuvat haitat olisivat liian suuret verrattuna vain noin kolmen vuoden läjitystarpeen tyydyttämiseen.

 

Moottoriurheilu- ja ampumaradat

 

Moottoriurheiluradat ja ampumaradat ovat saaneet vaihekaava-aineis­tossa ja taustaselvityksissä merkittävän roolin, mikä johtuu erityisesti siitä, että toiminnot aiheuttavat ympäristöhäiriöitä ja ovat siten etenkin tiiviissä kaupunkirakenteessa osin hankalasti sijoitettavia.

 

Selvitysten mukaan ulkoampumaratoja on Uudenmaan liiton alueella nykyisin kolmisenkymmentä. Sisäampumaradat ovat keskittyneet Helsinkiin. Lisäksi liiton alueella on seitsemän puolustusvoimien ulkoampumarataa, joita sopimusten perusteella voivat jossain määrin käyttää myös ampumaseurat ja riistanhoitoyhdistykset. Seudullinen tarkastelu on tarpeen, jotta toiminnot voivat kehittyä ja eri tarkoituksiin soveltuvia ratoja ja paikkoja voidaan tarkastella kootusti.

 

Kivikon uuden ampumaradan rakentaminen sisältyy kaupungin talous-suunnitelmaan vuosille 2008 - 2010. Hankesuunnitelma on menossa kaupunginvaltuuston käsittelyyn sen jälkeen, kun rakennusvirasto ja lii-kuntavirasto ovat saattaneet sen ajan tasalle. Rakentaminen on talous- ja suunnittelukeskuksen mukaan tarkoitus aloittaa vuonna 2008 nykyisen ympäristöluvan mukaisena. Lahdenväylän varteen rakennettava uusi ampumarata on rakennuksenomaisena helppo suunnitella siten, ettei siitä ei aiheudu häiriötä läheisille asunto- ja virkistysalueille. Alueelle ei ole tarkoitus sijoittaa hirvikiväärirataa tai haulikkoratoja.

 

Vaihekaava-aineistoon sisältyy liitekartta, jossa on tarkasteltu ampumaurheilun harrastajien matkoja nykyisille ampumaradoille. Tarkastelutapa on erittäin hyvä. Samantapaiset, harrastajaseuroille tehtyihin kyselyihin pohjautuvat tarkastelut kannattaisi tuottaa myös Uudenmaan liiton alueen muista ulkoliikuntaharrastuksista kuten mm. retkeilystä, hiihdosta ja suunnistuksesta.

 

Liikenteen varikot ja terminaalit

 

Vaihekaavaluonnoksen suunnittelumääräysten tavoitteena on mm. varata yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa keskusta-alueille riittävät alueet joukkoliikenteen terminaalitoiminnoille ja turvata niille sujuvat ja turvalliset kevyen liikenteen yhteydet. Tavoitteena ovat eri kulkumuotojen sujuvat vaihtoyhteydet ja riittävät alueet autojen ja polkupyörien liityntäpysäköinnille. Vaihekaavan luonnoksessa on myös osoitettu matkustajaliikenteen terminaaleja ja vaihtopysäkkejä, jotka sijaitsevat liikennealueiden ja keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella.

 

Liikenteen varikoiden osalta vaihekaavan luonnoksessa on todettu, että liikenteellisistä ja taloudellisista syistä joukkoliikenteen varikoiden tulisi sijaita mahdollisimman keskeisesti hoidettavaan liikennöintialueeseen nähden. Linja-autovarikoiden oikea mitoittaminen ja sijoittuminen seudun eri alueille ovat tärkeitä joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä, minkä lisäksi niillä on merkitystä myös linja-autoliikenteen kilpailuttamista ajatellen.

 

Raideliikenteen varikot ovat kiinteä osa raidejärjestelmää. Vaihemaakuntakaavan luonnoksessa on esitetty kehittämistarve Roihupellon nykyiselle metrovarikolle sekä mahdolliselle uudelle Espoon Suomenojan varikolle. Nämä kehittämistarpeet ovat perusteltuja. Raideliikenteen varikoiden kehittämistarpeisiin tulisi kuitenkin lisätä tekstimainintana myös raidejokerin varikko sekä Helsingin toisen metrolinjan (Laajasalo-Kamppi-Pasila-Maunula/Viikki) edellyttämien vaunujen säilytyshalli/varikko.

 

Joukkoliikenteen varikoista ja terminaaleista annetut yleiset suunnittelumääräykset ovat sinällään oikean suuntaisia ja edistävät joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Koska keskeisille alueille kohdistuu myös muita maankäyttötarpeita, ovat juuri yleis- ja asemakaavoitus oikea keino tehdä tarvittava yhteensovitus.

 

Vaihekaavan määritelmät varikoiden osalta ovat kuitenkin melko tulkinnanvaraisia. Jatkosuunnittelussa mm. seudullisesti merkittävän varikon ja seudullisen tarvesuunnittelun käsitteet sekä joukkoliikennevarikoiden merkitsemistapa tulee yhdessä kaupungin kanssa käydä läpi niin, että ne vastaavat nykyistä paremmin varikoiden todellista suunnittelutilannetta yleis- ja asemakaavoissa sekä niiden ja toteuttamistilannetta.

 

Tavaraliikenteen varikoiden sijainnista päättävät ensisijassa liikennöitsijät kaavoituksen maankäyttövarausten sallimissa puitteissa. Tavoite kuntien kaavojen riittävistä ja oikein sijoitetuista aluevarauksista po. toimintaan on oikeansuuntainen mutta edellyttää koordinointia yli kuntarajojen.

 

Teknisen huollon alueet

 

Vaihemaakuntakaavan nyt käsiteltäviin asiakokonaisuuksiin eivät sisälly vesihuolto-ratkaisut.  Lausuntopyynnössä on kuitenkin todettu, että vaihekaava-luonnoksessa käsitellään myös tarkistuksia ja muutoksia vahvistettuun maakuntakaavaan. Tämän perusteella kaupunginhallitus esittää, että maakuntakaavaan tehtäisiin varaus kallioon sijoitettavalle pääkaupunkiseudun kuntien yhteiselle veden-puhdistuslaitokselle lähelle Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitosta, keskuspuiston alueelle.  Uuden vedenpuhdistuslaitoksen tarpeen arviointi ja mahdollinen rakentamispäätös voisi ajoittua lähelle vuotta 2015. Mikäli laitos päätettäisiin rakentaa, se korvaisi nykyiset laitokset.

 

Pääkaupunkiseudun yhdyskuntien lämmitysratkaisu perustuu suurelta osin sähkön- ja lämmön yhteistuotantoon. Kiinteän polttoaineen poltossa syntyy tuhkia ja muita savukaasujen puhdistuksen tuotteita. Näiden hyötykäyttöön saamisessa on tehty paljon tutkimus- ja kehitystyötä ja sen tarve on laajenemassa. Kyseinen toiminta tarvitsee erityisalueita varastointiin ja jatkojalostukseen sekä joissakin tilanteissa myös loppusijoitukseen tai pitkäaikaisvarastointiin.

 

Kaavaluonnoksessa on tähän tarkoitukseen osoitettu vain yksi aluevaraus. Siltä varalta, että hanke viivästyisi, olisi tarpeen seudullisesti osoittaa useampia käyttökelpoisia alueita, joiden soveltuvuus selvitettäisiin tarkemmin alemmanasteisessa kaavoituksessa.

 

Toiminnot tarvitsevat esim. kiviainesten ottoalueisiin ja rakentamisen ylijäämämassojen läjitysalueisiin verrattuna melko pienen maa-alan, joten tuhkan ja pohjakuonan käsittelyyn ja poikkeustilanteissa myös loppusijoitukseen tarkoitettujen alueiden osoittaminen tällaisten alueiden yhteyteen tuntuisi perustellulta.

 

Sähkönsiirtoverkkojen osalta kaupunginhallitus toteaa, että YVA-prosessin alainen 400 kV:n yhteys Länsisalmi - Vuosaari on merkitty vaihemaakuntakaavan luonnokseen ohjeellisena linjauksena nykyisen 110 kV johdon Vaarala - Vuosaari reitille.

 

Muut 400 kV yhteystarpeet (Vuosaari - Suvilahti, Suvilahti - Viikinmäki, Viikinmäki - Tammisto) olisi suunnittelutilanteen keskeneräisyyden vuoksi syytä merkitä tässä vaiheessa kehittämisperiaatemerkinnöin.  Tarkemmassa suunnittelussa selvitetään mahdollisuudet hyödyntää nykyisiä johtoreittejä sijoittamalla niille 400 kV yhteyksiä tai 400 kV/110 kV yhteisyhteyksiä.

 

Tulevat 400 kV muuntoasemat tulisi merkitä aluevarauksina Viikinmäessä nykyisen 110 kV solmupistesähköaseman yhteyteen EN-merkin­nällä.

 

Lisäksi maakuntakaavaan tulisi merkitä Helsingin läntisen suunnan 110 kV verkon vahvistuksen edellyttämä voimajohdon Tammisto - Leppävaara poikkeutus Kannelmäen kytkinasemalle ohjeellisena linjauksena Hämeenlinnanväylän varteen välille Kannelmäki - Hakuninmaa.

 

Laajat yhtenäiset metsäalueet ja hiljaiset alueet

 

Vaihekaavaluonnokseen merkittyjen laajojen yhtenäisten metsäalueiden varaamisen tavoitteena on mm. yhteyden säilyttäminen merkittävien suojelualueiden ja/tai Natura-alueiden välillä sekä yhteyksien varmistaminen ja vahvistaminen ylimaakunnalliseen ja valtakunnalliseen ekologiseen verkostoon.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että Uudenmaan kaltaisessa nopeasti kehittyvässä ja rakentuvassa maakunnassa tällaiset tärkeät yhtenäiset metsäalueet on perusteltua merkitä vaihekaavaan. Helsingin kaupungin omistamia metsäalueita, jotka ovat rakennusviraston hoitovastuulla, ei kuitenkaan sisälly näihin alueisiin.

 

Vaihekaavaluonnoksen valmistelun aikana on laadittu erittäin hyvä perusselvitys Uudenmaan hiljaisista alueista ts. alueista, jotka jäävät maantie-, raide-, ja vesiliikennemelun ulkopuolelle. Ne sijoittuvat osittain samoille alueille kuin kaavaan rajatut laajat yhtenäiset metsäalueet ja ne sijoittuvat vahvistetussa Uudenmaan maakuntakaavassa sellaisille alueille, jotka tukevat ja edistävät niiden hiljaisuusominaisuuksien säilymistä. Näitä alueita ei siksi ole erikseen merkitty vaihekaavakarttaan.

 

Kirje Uudenmaan liitolle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, ympäristölautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, tekniselle lautakunnalle sekä Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 


 

 


1

TASA-ARVOTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN

 

Khs 2007-339

 

Helsingin kaupungin tasa-arvotoimikunta esittää (12.2.2007) toimikautensa jatkamista 31.12.2008 asti.

 

Toimikunta toteaa esityksessään mm., että Khs päätti 31.1.2005 asettaa toimikaudekseen (2005 – 2006) 9-jäsenisen tasa-arvotoimikunnan tehtävänään

 

-                           seurata ja arvioida tasa-arvon toteutumista koko kaupunginhallinnossa

-                           toimia yhteistyössä hallintokuntien kanssa käsittelemällä tasa-arvon tavoitteellista ja suunnitelmallista edistämistä niiden toiminnassa

-                           tehdä esityksiä tasa-arvotyön edistämisestä ja toteuttamisesta

-                           koota sukupuolten tasa-arvoa käsittelevää tietoa

-                           tiedottaa tasa-arvokysymyksistä kaupungin virastoille ja laitoksille sekä kuntalaisille

-                           laatia raportti kaupungin tasa-arvotyön tilasta toimikausittain.

 

Tasa-arvotoimikunta esittää, että sen toimikautta jatkettaisiin 31.12.2008 asti, jotta toimikunta voisi suorittaa kaikki ne tehtävät, mitkä sille toimikunnan asettamispäätöksessä on määrätty. Toimikunta pitää tärkeänä varsinkin kaupungin tasa-arvotyön tilaa koskevan raportin valmiiksi saattamista toimenpide-esityksineen.

 

Toimikunta on tehnyt henkilöstölle vuonna 2006 sähköisen kyselyn, ja siihen vastasi aiempaan verrattuna viisinkertainen määrä henkilöstöä. Aineisto on erityisen runsas, eikä sen analysoimiseen ole varattu erityisresursseja. Toimikunnan työtä on syytä jatkaa, jotta se voisi suorittaa tehtävän asianmukaisesti loppuun.

 

Kvsto hyväksyi 11.10.2006 nykyisen koko kaupunkia koskevan tasa-arvosuunnitelman, mikä on perustana virasto- ja laitoskohtaisia tasa-arvosuunnitelmia laadittaessa. Tämä työ on vasta käynnistynyt.

 

Tasa-arvolain uudistuneet säännökset korostavat naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämisen huomioon ottamista ns. henkilöstöpoliittisen tasa-arvon lisäksi myös kuntalaisille suunnattavien palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa. Tämä asettaa kaupungille velvoitteita palvelujen järjestäjänä, tilaajana ja tuottajana. Kunnallisten palvelujen tarjonnassa ja saatavuudessa on tasapuolisesti otettava huomioon sekä naisten että miesten tarpeet, arvostukset ja kiinnostuksen kohteet. Palvelujen saatavuudella voidaan tarkoittaa paitsi tarjonnan määrää ja laatua suhteessa kysyntään myös tarjottujen palvelujen ajankohtaa, sijaintiin liittyvää saavutettavuutta ja käyttökelpoisuutta sekä palveluista perittäviä korvauksia ja maksuja.

 

Kaupungin tasa-arvosuunnitelmassa on todettu, että palvelujen suunnittelussa ja arvioinnissa lisätään päätösten sukupuolivaikutusten arviointia, ns. suvausta, jotta voidaan seurata, missä määrin tehdyt linjaukset tarjoavat käytännössä yhtäläisiä mahdollisuuksia nais- ja miesasiakkaille. Kaupungin vuoden 2007 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2007-2009 laatimisohjeissa on todettu talousarvion sukupuolivaikutusten arvioinnin osalta seuraavaa:

 

”Hallintokuntien ja liikelaitosten tulee omalta osaltaan tuottaa esityksiä sukupuolivaikutusten arvioinnin malleiksi ja nostaa esiin niitä toimintoja, joissa sukupuolella on merkitystä.

 

Esimerkkejä alueista, joilla naisten ja miesten välillä voi olla merkittäviä eroja, ovat taloudellinen asema, mahdollisuus toteuttaa vanhemmuutta sekä yhdistää työ- ja perhe-elämä, koulutus, työmahdollisuus, työllisyys, ammatillinen ja urakehitys, yhteiskunnalliset vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet, terveys ja sairastuvuus sekä niihin liittyvien palvelujen tarve, turvallisuus ja väkivallan uhka, yhteiskunnallinen osallisuus, ajankäyttö, harrastukset ja virkistystarve.”

 

Laatimisohjeen liitteenä oleviin, valmistelutyötä ohjaaviin kannanottoihin on kirjattu talousarvion sukupuolivaikutusten arvioinnin aloittaminen sekä sosiaali- ja liikuntavirastojen valinta ensimmäisiksi kohteiksi.

 

Edellä mainituista seikoista johtuen tasa-arvotoimikunnalta edelletyn selvityksen tekeminen, vastausten analysointi ja raportin laadinta toimenpide-esityksineen on mahdollista vasta vuonna 2008, mikäli virastoille ja laitoksille suunnattava kysely toteutetaan vuoden 2007 syksyllä, mikä on toimikunnan käsityksen mukaan varhaisin mahdollinen ajankohta.

 


Toimikunnan nykyinen kokoonpano on seuraava:

 

Jäsen

 

Varajäsen

Sari Näre, puheenjohtaja

Zahra Abdulla

Hannu Leskinen, varapuheenjohtaja

Timo Hämäläinen

Susanna Ikonen

Tina Strandberg

Nina Romka

Niko Lipsanen

Ari Salo

Tino Kinnunen

Arto Grönholm

Arto Marjomäki

Pertti Mäntykangas

Heljä Balmer

Tiina Harpf

Kari Tuhkanen

Pia Metsähuone

Amina Väänänen

 

 

 

Sj toteaa ensiksi, että tasa-arvotoimikunta asetetaan kuntalain 19 §:n nojalla Khn toimikaudeksi eli vuosille 2007 - 2008.

 

Tasa-arvotoimikunta ilmoittaa esityksessään, että toimikunta ei ole laatinut sen toimeksiannossa mainittua raporttia toimikautensa loppuun mennessä. Perusteena toimikunta viittaa ensinnäkin siihen, että toimikunnalla ei ole ollut resursseja analysoida määräajassa henkilöstökyselyyn annettua suurta vastausten määrää. Toisena perusteena raportin myöhentämiseen toimikunta viittaa tasa-arvolainsäädännön uudistamiseen sekä kaupungin omaan tasa-arvosuunnitelmaan ja talousarvion laadintaohjeisiin. Toimikunta nostaa näistä esille toiminnalliseen tasa-arvoon liittyvät painotukset.

 

Sj toteaa, että toimikunta esitti jo v. 2002, että toimikunnan tehtäväkuvaa muutettaisiin niin, että toimikunta antaisi joka toinen toimikausi raportin kaupungin tasa-arvotyön tilasta ja joka toinen kausi raportin toiminnallisen tasa-arvon tilasta.  Toiminnallinen tasa-arvo oli jo tuolloin sisällytetty kaupungin tasa-arvosuunnitelmaan. Kun toimikunta asetettiin vuosille 2003 – 2004 ja vastaavasti vuosille 2005 – 2006, rajattiin raportin aihepiiri kuitenkin edelleen kaupungin henkilöstön tasa-arvokysymyksiin.

 

Kuten toimikunnan esityksestä ilmenee, toiminnallisen tasa-arvon merkitys näkyy entistä vahvemmin niin lainsäädännössä kuin kaupungin omissa strategioissa ja ohjeistuksissa. Tämän vuoksi on perusteltua, että tasa-arvotoimikunta entistä tiiviimmin seuraa myös toiminnalliseen tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä ja raportoi niistä. Sj katsoo vielä, että raportointia ei ole tarkoituksenmukaista kohdentaa toimikausittain vuoroin henkilöstöön, vuoroin toiminnalliseen tasa-arvoon, vaan raportoinnissa olisi seurattava näitä kumpaankin lohkoa. Sen sijaan on perusteltua, että toimikunta omalla päätöksellään rajaa seurantatyönsä ja raportointinsa toimikausittain koskemaan esimerkiksi vain osaa henkilöstöstä ja sen rinnalla tiettyä joukkoa palveluita ja toimintamuotoja.

 

Toimikunnalle uutena tehtävänä tuleva, toiminnallista tasa-arvoa koskeva raportointi on haastava velvoite, ja edellyttää, että toimikunnalla on käytettävissään hyvä tietopohja ja tieteellistä asiantuntemusta tietojen arviointiin. Henkilöstökeskus on tähän mennessä vastannut toimikunnan sihteeritehtävistä. Näin esitetään jatkossakin meneteltävän. Tämä lisäksi kaupungin tietokeskus tulee jatkossa toimimaan tasa-arvotoimikunnan tukena toiminnalliseen tasa-arvoon liittyvissä tutkimuksellisissa ja tietopohjaa koskevissa kysymyksissä. Henkilöstökeskus ja tietokeskus tulevat sopimaan käytännön työnjaosta näiltä osin.

 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, miten hallintokunnat seuraavat ja keräävät omaa palvelutuotantoaan koskevia tietoja. Henkilöstökeskus, joka seuraa virastojen tasa-arvosuunnitelmien toteutumista, tulee ohjeistamaan hallintokuntia myös toiminnallisen tasa-arvon seuraamisessa. Seurattavat asiat määritellään kaupunkitasoisesti, samoin tietojen keruun periaatteet, jolloin seuranta- ja arviointityö helpottuu.

 

Tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan jäseniksi tulee valita sekä miehiä että naisia, kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee asettaa toimikaudekseen 9-jäsenisen tasa-arvotoimikunnan, jonka tehtävänä on

 

-                                       seurata ja arvioida tasa-arvon toteutumista niin kaupungin henkilöstön piirissä kuin kaupungin tarjoamien palvelujen osalta

 

-                                       toimia yhteistyössä hallintokuntien kanssa käsittelemällä tasa-arvon tavoitteellista ja suunnitelmallista edistämistä niiden toiminnassa

 

-                                       tehdä esityksiä tasa-arvotyön edistämisestä ja toteuttamisesta

 

-                                       koota sukupuolten tasa-arvoa käsittelevää tietoa

 

-                                       tiedottaa tasa-arvokysymyksistä kaupungin virastoille ja laitoksille sekä kuntalaisille

 

-                                       laatia toimikausittain raportti kaupungin henkilöstöön liittyvästä tasa-arvotyöstä sekä toiminnallisen tasa-arvon toteutumisesta toimikunnan määrittelemillä kohdealueilla

 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee nimetä tasa-arvotoimikunnan

 

puheenjohtajaksi

-

 

varapuheenjohtajaksi

-

 


sekä jäseniksi

 

-

-

-

-

-

-

-

 

 

ja heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi vastaavassa järjestyksessä

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa henkilöstökeskusta huolehtimaan tasa-arvotoimikunnan sihteeri- ja muista kansliatehtävistä.

 


Pöytäkirjanote tasa-arvotoimikuntaan nimetyille, tasa-arvotoimikun­nalle, henkilöstökeskukselle, tietokeskukselle, hallintokeskuksen tietopalvelulle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


2

VALTUUTETTU OUTI ALANKO-KAHILUODON TOIVOMUSPONSI: KOULUPUDOKKAIDEN VÄHENTÄMINEN

 

Khs 2006-2560

 

Sj ilmoittaa, että käsitellessään 15.11.2006 talousarviota vuodeksi 2007 ja taloussuunnitelmaa vuosiksi 2007 – 2009 (asia nro 3) Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

                      "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että peruskoulun päättövaiheessa olevien oppilaiden joustavia opetusjärjestelyitä sekä henkilökohtaista opinto-ohjausta kehitetään koulupudokkaiden vähentämiseksi suunnittelukaudella 2007 - 2008." (Outi Alanko-Kahiluoto, äänin 83-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

./.                   Opetuslautakunta on (27.2.2007) antanut lausuntonsa asiassa. Jäljennös lausunnosta on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Lausunnossa käsitellään mm. oppilaanohjauksen sisältöä ja päämääriä sekä ns. omaura –luokkia. Omaura on kaksivuotinen, työelämäpainotteinen ja toiminnallinen tapa suorittaa peruskoulun 8. ja 9. vuosiluokka.

 

Lautakunta toteaa, että kokeiluna järjestetään ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta. Tätä toimintaa ollaan laajentamassa.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 15.11.2006 hyväksymän toivomusponnen (Outi Alanko-Kahiluoto) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 


Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Alanko-Kahiluodolle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

 

LIITE

Opetuslautakunnan lausunto 27.2.2007

 

 

 

 


3

VALTUUTETTU HANNA-KAISA SIIMEKSEN TOIVOMUSPONSI: LÄKSYPIIRIEN JÄRJESTÄMINEN MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE LAPSILLE

 

Khs 2006-2558

 

Sj ilmoittaa, että käsitellessään 15.11.2006 talousarviota vuodeksi 2007 ja taloussuunnitelmaa vuosiksi 2007 – 2009 (asia nro 3) Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

                      "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että nuoriso- ja koulutoimessa kehitetään toimintamalleja ja yhteistyöverkostoja kolmannen sektorin kanssa maahanmuuttajataustaisten lasten läksypiirien järjestämiseksi." (Hanna-Kaisa Siimes, äänin 83-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

./.                   Nuorisolautakunta (1.2.2007) ja opetuslautakunta (27.2.2007) ovat antaneet lausuntonsa, jotka ovat esityslistan tämän asian liitteinä 1 ja 2.

 

Sekä nuorisoasiainkeskus että opetusvirasto toimivat monella eri tavalla toivomusponnessa esitetyn tavoitteen toteutumiseksi. Myös yhteistyötä kolmannen sektorin eri tahojen kanssa tehdään. Sitä on tarkoitus edelleen lisätä. Nuorisoasiainkeskus voi tarjota kansalaisjärjestöille tiloja ja mahdollisuuden avustuksen saamiseen läksypiiritoiminnan järjestämiseksi.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 15.11.2006 hyväksymän toivomusponnen (Hanna-Kaisa Siimes) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 


Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Hanna-Kaisa Siimekselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

 

LIITTEET

Liite 1

Nuorisolautakunnan lausunto 1.2.2007

 

Liite 2

Opetuslautakunnan lausunto 27.2.2007

 

 

 

 


4

19.3.2007 pöydälle pantu asia

JÄÄKENTTÄSÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

 

Khs 2007-538

 

Jääkenttäsäätiö toteaa (5.3.2007), että säätiön vuosikokous pidetään 12.4.2007 klo 16.00 Jäähallissa. Säätiön sääntöjen mukaan Khs nimeää säätiön hallituksen puheenjohtajan ja kolme jäsentä sekä tilintarkastajat. Nykyiset Khn nimeämät edustajat ovat Sallamaari Muhonen (pj), Juha Hakola, Kauko-Aatos Leväaho ja Petteri Huurre.

 

Säätiö pyytää Khta nimeämään edustajansa säätiön hallitukseen kaudeksi, joka alkaa em. päivänä pidettävän vuosikokouksen jälkeen ja päättyy vuonna 2009 pidettävän vuosikokouksen päättyessä. Samalla säätiö pyytää Khta nimeämään tilintarkastajat.

 

Sj ilmoittaa, että säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä. Khs valitsee hallituksen puheenjohtajan ja kolme jäsentä, joista yksi edustaa kaupungin liikuntahallintoa. Hallituksen muiksi jäseniksi valitaan yksi Suomen Jääkiekkoliitto ry:n nimeämä henkilö, yksi Suomen Taitoluisteluliitto ry:n nimeämä henkilö ja yksi Työväen Urheiluliitto TUL ry:n nimeämä henkilö.

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Tarkastuslautakunta on 13.12.2006 nimennyt päätösehdotuksen mukaiset tilintarkastajat.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee valita Jääkenttäsäätiön hallitukseen vuoden 2007 vuosikokouksesta vuoden 2009 vuosikokoukseen kestäväksi toimikaudeksi

 

puheenjohtajaksi

-

 

ja jäseniksi

-

-

Petteri Huurre liikuntavirastosta.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee valita tilintarkastajiksi vuodelle 2007 KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja KHT Jari Nurmen sekä varatilintarkastajiksi KHT Heidi Vierroksen ja KHT Outi Hiedan.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, Jääkenttäsäätiölle, liikuntavirastolle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


5

19.3.2007 pöydälle pantu asia

KULTTUURIASIAINKESKUKSEN YHTEISPALVELUPÄÄLLIKÖN VIRKAAN OTTAMINEN

 

Khs 2007-605

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa (1.3.2007), että kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön muutos hyväksyttiin Kvstossa 11.10.2006 (asia 9). Organisaatiomuutos tuli voimaan 1.1.2007. Uuden johtosäännön mukaan kulttuuriasiainkeskuksessa on seuraavat osastot: kulttuuripolitiikka, kulttuuripalvelut ja yhteispalvelut.

 

Khs päätti 13.11.2006 perustaa kulttuuriasiainkeskukseen sijoitettaviksi kaksi osastopäällikön virkaa ja yhteispalvelupäällikön viran. Khs kehotti samalla lautakuntaa julistamaan kulttuuripalvelut osaston osastopäällikön ja yhteispalvelupäällikön virat haettaviksi. Virat ovat olleet julkisesti haettavina 28.11.2006 – 29.12.2006.

 

Yhteispalvelupäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen täydellinen hallitseminen sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

 

./.                   Määräaikaan mennessä yhteispalvelupäällikön virkaan tuli 57 hakemusta. Kulttuuriasiainkeskuksessa laadittu yhdistelmä hakijoiden ansioista on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Kulttuurijohtaja ja kulttuuripolitiikan osaston osastopäällikkö ovat haastatelleet kuutta henkilöä. Haastateltujen valinnassa painottuivat aikaisempi kokemus sekä monipuolinen kielitaito.

 

Yhteispalvelupäällikön viran haastatellut ovat ylitarkastaja XXXX XXXX (KTM), museonjohtaja XXXX XXXX (FK), johtaja XXXX XXXX (KM), hallintopäällikkö Anna-Kaarina Piepponen (OTK), kehitysjohtaja XXXX XXXX (FM) ja sittemmin hakemuksensa peruuttanut yksi hakija.

 

Hakijoista toiselle haastattelukierrokselle valittiin Anna-Kaarina Piepponen ja em. hakemuksensa sittemmin peruuttanut hakija.

 

Anna-Kaarina Piepponen on oikeustieteen kandidaatti, jolla hallitsee suomen, ruotsin ja englannin kielet ja ranskan tyydyttävästi. Hän on työskennellyt eduskunnassa lainsäädäntösihteerinä ja puhemiehen erityisavustajana, Suomen Kiinteistöliitossa johtavana lakimiehenä ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan asiamiehenä. Tällä hetkellä hän on Helsingin kaupungin taidemuseon hallintopäällikkö. Luottamustehtäviin on kuulunut Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varapuheenjohtajuus vuosina 1997 – 2000.

 

Lautakunta esittää OTK Anna-Kaarina Piepposen ottamista avoinna olevaan yhteispalvelupäällikön virkaan siihen kuuluvin palkkaeduin.

 

Sj toteaa, että yhteispalvelut-osasto vastaa viraston keskitetyistä hallinto- ja tukipalveluista. Khs päätti 13.11.2006 perustaa yhteispalvelupäällikön viran 4 100 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävinä Khn kokouksessa.

 

Virkaan valittaessa valitsijan tulee myös kunnallisissa viroissa varsinaisten kelpoisuusehtojen täyttymisen lisäksi kiinnittää huomiota perustuslain 125 §:n mukaisiin yleisiin nimitysperusteisiin eli taitoon, kykyyn ja koeteltuun kansalaiskuntoon.

 

Sj viittaa lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että hakuasiakirjojen sekä haastattelujen perusteella Anna-Kaarina Piepposella on hakijoista parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen. Sj esittää virkaan otettavaksi Anna-Kaarina Piepposen, jota voidaan koulutuksensa, työkokemuksensa ja muiden ansioidensa perusteella pitää soveltuvimpana kyseiseen tehtävään.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee ottaa oikeustieteen kandidaatti Anna-Kaarina Piepposen kulttuuriasiainkeskuksen yhteispalvelupäällikön virkaan 4 100 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin toistaiseksi.

 

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

 


Pöytäkirjanote virkaan otetulle ja oikaisuvaatimusohjein muille hakijoille, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, kulttuuriasiainkeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

 

LIITE

Yhdistelmä yhteispalvelupäällikön viran hakijoista

 

 

 

 


6

19.3.2007 pöydälle pantu asia

KULTTUURIASIAINKESKUKSEN OSASTOPÄÄLLIKÖN VIRKAAN OTTAMINEN

 

Khs 2007-606

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa (1.3.2007), että kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön muutos hyväksyttiin Kvstossa 11.10.2006 (asia 9). Organisaatiomuutos tuli voimaan 1.1.2007. Uuden johtosäännön mukaan kulttuuriasiainkeskuksessa on seuraavat osastot: kulttuuripolitiikka, kulttuuripalvelut ja yhteispalvelut.

 

Khs päätti 13.11.2006 perustaa kulttuuriasiainkeskukseen sijoitettaviksi kaksi osastopäällikön virkaa ja yhteispalvelupäällikön viran. Khs kehotti lautakuntaa julistamaan kulttuuripalvelut-osaston osastopäällikön ja yhteispalvelupäällikön virat haettaviksi. Virat ovat olleet julkisesti haettavina 28.11.2006 – 29.12.2006.

 

Osastopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen täydellinen hallitseminen sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

 

./.                   Osastopäällikön virkaan tuli määräaikaan mennessä 76 hakemusta. Kulttuuriasiainkeskuksessa laadittu yhdistelmä hakijoiden ansioista on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Kulttuurijohtaja ja kulttuuripolitiikan osaston osastopäällikkö ovat haastatelleet kuutta henkilöä. Haastateltujen valinnassa painottuivat aikaisempi kokemus sekä monipuolinen kielitaito.

 

Kulttuuripalvelut- osaston osastopäällikön virkaan haastateltiin tuotantopäällikkö XXXX XXXX (FM, DK), kulttuuriasiainneuvos Veikko Kunnas (FM), johtaja XXXX XXXX (MuM), johtaja XXXX XXXX (FT), johtaja XXXX XXXX (VTM), hallintojohtaja XXXX XXXX (FL).

 

Näistä toiselle haastattelukierrokselle valittiin XXXX XXXX ja Veikko Kunnas.

 

[Yhden hakijan henkilötunnistetiedot poistettu.]

 

Veikko Kunnas on valmistunut filosofian maisteriksi taidehistoria pääaineena. Hänellä on työkielinä suomen kielen lisäksi erittäin hyvä ruotsin ja englannin kielen taito. Hän osaa myös muita skandinaavisia kieliä sekä ranskaa. Kunnas on toiminut tukijana mm. Rakennustaiteen museossa, Rakennushallituksessa ja Museovirastossa. Vuodesta 1991 hän on ollut opetusministeriön palveluksessa. Kunnas on kulttuuriasiainneuvos opetusministeriön kulttuuriosaston taide- ja kulttuuriperintöyksikössä. Vuosina 1997 – 2001 Kunnas työskenteli Kööpenhaminassa Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvonantajana. Veikko Kunnas on toiminut useiden kulttuurialan järjestöjen luottamustehtävissä.

 

Lautakunta esittää filosofian maisteri Veikko Kunnaksen ottamista kulttuuripalvelut-osaston osastopäällikön virkaan siihen kuuluvin palkkaeduin.

 

Sj toteaa, että kulttuuripalvelut-osasto vastaa virastolle kuuluvien kulttuuripalvelujen järjestämisestä. Khs päätti 13.11.2006 perustaa osastopäällikön viran 4 300 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävinä Khn kokouksessa.

 

Virkaan valittaessa valitsijan tulee myös kunnallisissa viroissa varsinaisten kelpoisuusehtojen täyttymisen lisäksi kiinnittää huomiota perustuslain 125 §:n mukaisiin yleisiin nimitysperusteisiin eli taitoon, kykyyn ja koeteltuun kansalaiskuntoon.

 

Sj viittaa lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että hakuasiakirjojen sekä haastattelujen perusteella Veikko Kunnaksella on hakijoista parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen. Sj esittää virkaan otettavaksi Veikko Kunnaksen, jota voidaan koulutuksensa, työkokemuksensa ja muiden ansioidensa perusteella pitää soveltuvimpana kyseiseen tehtävään.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee ottaa filosofian maisteri Veikko Kunnaksen kulttuuriasiainkeskuksen kulttuuripalvelut-osaston osastopäällikön virkaan 4 300 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin toistaiseksi.

 

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

 

Pöytäkirjanote virkaan otetulle ja oikaisuvaatimusohjein muille hakijoille, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, kulttuuriasiainkeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023

 

 

LIITE

Yhdistelmä osastopäällikön viran hakijoista

 

 

 

 


1

OY GARDENIA-HELSINKI AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2007-573

 

Ryj toteaa, että yhtiön toimialana on ylläpitää Helsinki-Gardeniaan kuuluvia viher- ja ympäristötietokeskusta, talvipuutarhaa ja luontokoulua, toimia korkealaatuisena viheralan näyttely-, esittely- ja myyntikeskuksena sekä vuokrata tiloja.

 

Yhtiön hallituksen jäseninä ovat aikaisemmin toimineet Pörrö Sahlberg, tutkimusinsinööri Terttu Peltonen, apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, ympäristöjohtaja Pekka Kansanen ympäristökeskuksesta ja lehtori Ulla Tiainen opetusvirastosta.

 

Tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Kaasalainen) ja varatilintarkastajana KHT Juha Tuomala.

 

Tilintarkastajien osalta päätösehdotus on tarkastuslautakunnan ehdottaman (13.12.2006) mukainen.

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Oy Gardenia-Helsinki Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.4.2007 klo 14.00 ja esittämään yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

 

_______________________

_______________________

 

Pekka Sauri

apulaiskaupunginjohtaja

 

Pekka Kansanen

ympäristöjohtaja

 

Ulla Tiainen

lehtori

 

sekä varsinaiseksi tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Kaasalainen) ja varatilintarkastajaksi KHT Juha Tuomala.

 

Pöytäkirjanote hallitukseen nimetyille, kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


1

19.3.2007 pöydälle pantu asia

JÄSENTEN VALITSEMINEN HELSINGIN SENIORISÄÄTIÖÖN VUOSIKSI 2007 - 2008

 

Khs 2007-410

 

Helsingin Seniorisäätiö pyytää (8.2.2007) kaupunginhallitusta nimeämään toimikaudeksi 2007 - 2008 säätiön hallituksen viisi varsinaista jäsentä ja heille kullekin sääntöjen edellyttämät henkilökohtaiset varajäsenet.

 

Lisäksi Helsingin seniorisäätiö pyytää kaupunginhallitusta valitsemaan säätiölle vuoden 2007 tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

 

Stj toteaa, että säätiön hallitukseen ovat vuosina 2005 – 2006 kuuluneet seuraavat henkilöt:

 

Jäsen

Varajäsen

 

 

Mirja Winter-Heikkilä

Leena Paasivuori

Timo Leskinen

Pirkko Kiviniemi, Tuula Virtanen 9.10.2006 lukien

Kirsti Inkeroinen-Kalliokoski

Riitta Snäll

Jukka Laitila

Juhani Arppe

Pirkko Etelävuori

Jukka Isola

 

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Kirsti Inkeroinen-Kalliokoski ja varapuheenjohtajana Mirja Winter-Heikkilä.

 

Helsingin Seniorisäätiön sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä, joille kullekin valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitsee Helsingin kaupunginhallitus. Lisäksi hallitukseen kuuluvat itseoikeutettuina jäseninä Antinkotisäätiön, Kannelkotisäätiön sekä Pakilan sairas- ja vanhainkotisäätiön perustajat niin kauan kuin he haluavat hallituksen jäseninä olla.  Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeää Helsingin kaupunginhallitus. Säätiön hallituksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen toukokuun 1 päivää. Vuosikokouksessa todetaan mm. hallituksen kokoonpano.

 

Tarkastuslautakunta on 15.11.2006 päättänyt nimetä ehdolle Helsingin Seniorisäätiöön tilintarkastajiksi ja varantilintarkastajiksi päätösehdotuksessa mainitun tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajat vuodeksi 2007.

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee valita toimikaudeksi 2007 - 2008 Helsingin Seniorisäätiöön seuraavat viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

 

Jäsen

Varajäsen

 

 

Timo Leskinen

Tuula Virtanen

Kirsti Inkeroinen-Kalliokoski

Riitta Snäll

Jukka Laitila

Juhani Arppe

-

-

-

-

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee valita hallituksen puheenjohtajaksi ______________  ja varapuheenjohtajaksi____________________.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee valita vuodeksi 2007 Helsingin Seniorisäätiön tilintarkastajiksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja KHT Jari Nurmen sekä varatilintarkastajiksi KHT Heidi Vierroksen ja KHT Outi Hiedan.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille, Helsingin Seniorisäätiölle, sosiaalilautakunnalle, tarkastuslautakunnalle sekä hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 


2

12.3.2007 ja 19.3.2007 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO ESITYKSISTÄ TERVEYDENHUOLLON AMMATINHARJOITTAMISSÄÄDÖSTEN MUUTOKSIKSI

 

Khs 2007-403

 

Lausunto pyydetty 16.3.2007 mennessä

Kuulemistilaisuus 15.3.2007

 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 21.2.2007 hallintokeskukseen saapuneessa kirjeessä Helsingin kaupungilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 16.3.2007 mennessä. Luonnos hallituksen esitykseksi oli Khn kokouksen 19.3.2007 Stj:n asian 2 liitteenä 1. Lainmuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 20 päivänä lokakuuta 2007.

 

Lisäksi ministeriö pyytää erillisellä 7.3.2007 hallintokeskukseen saapuneella pyynnöllä lausuntoa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta 15.3.2007 mennessä. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan toukokuun 1 päivänä 2007. Luonnos asetusmuutokseksi oli Khn kokouksen 19.3.2007 Stj:n asian 2 liitteenä 2.

 

Esityksissä mainitut keskeiset perustelut ja esitysten olennaisin sisältö

 

Esitykset ammattipätevyyksien tunnustamisesta

 

Esityksessä ehdotetaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattipätevyyden tunnustamista koskevien säännösten uudistamista. Ehdotetut muutokset johtuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymästä direktiivistä ammattipätevyyden tunnustamisesta. Ammattipätevyysdirektiivi edellyttää tiettyjen muutosten tekemistä terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaan lainsäädäntöön. Lisäksi nykyisessä ammattihenkilölaissa olevat säännökset terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisen edellytyksistä ovat vaikeaselkoisia ja ulkopuoliselle vaikeasti avautuvia, joten tämän vuoksi lainsäädännön rakennetta on tarkoitus selkiyttää lainmuutosten avulla.

 

Esityksessä on ammattipätevyysdirektiivin täytäntöönpanosta johtuvat terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatin harjoittamista koskevat yksityiskohtaiset säännökset. Säännökset ryhmiteltäisiin sen mukaan, onko ammattihenkilö suorittanut koulutuksensa Suomessa, muussa EU- tai ETA-valtiossa vai EU- tai ETA-valtion ulkopuolella. Suomessa suoritetun koulutuksen osalta henkilön kansalaisuudella ei olisi merkitystä. Jos koulutus sen sijaan on suoritettu muualla, ammatinharjoittamisoikeuden ja ammattinimikkeen käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiin vaikuttaisi paitsi se, missä koulutus on suoritettu, myös hakijan kansalaisuus.

 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi yleisluonteinen säännös myös terveydenhuollon ammattihenkilöltä edellytettävästä kielitaidosta. Ehdotetun säännöksen mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöllä pitäisi olla hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä kielitaito. Kielitaitovaatimus ei voisi kuitenkaan olla EU- tai ETA-valtioiden kansalaisille ammattipätevyyden tunnustamisen edellytys, mutta säännös antaisi työnantajalle mahdollisuuden edellyttää heiltäkin ammatinharjoittamisen kannalta riittävää kielitaitoa.

 

Edellytys palvelussuhteesta toimintayksikköön

 

Lääkärin ja hammaslääkärin ammatinharjoittamisoikeuden saaminen on porrastettu. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus myöntää ensin peruskoulutuksen (lääketieteen lisensiaatti tai hammaslääketieteen lisensiaatti) suorittamisen jälkeen oikeuden harjoittaa lääkärin tai hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä asianomaista ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena terveydenhuollon toimintayksikössä tai sosiaalihuollon toimintayksikössä. Peruskoulutuksen suorittamisen jälkeen laillistetut lääkärit suorittavat perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen ja hammaslääkärit käytännön palvelun itsenäisesti ammattiaan harjoittavan lääkärin tai hammaslääkärin johdon ja valvonnan alaisena. Vasta suoritettuaan perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen tai käytännön palvelun lääkärit ja hammaslääkärit voivat toimia itsenäisinä ammatinharjoittajina sen jälkeen kun Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on myöntänyt heille mainitun oikeuden.

 

Nykyisessä ammattihenkilölaissa ei ole määritelty täsmällisesti, millaisessa palvelussuhteessa lääkärien on suoritettava perusterveydenhuollon lisäkoulutus ja hammaslääkärien käytännön palvelu terveydenhuollon toimintayksiköissä tai sosiaalihuollon toimintayksiköissä itsenäisesti ammattiaan harjoittamaan oikeutetun lääkärin tai hammaslääkärin johdon ja valvonnan alaisuudessa. Toiminta tapahtui aikaisemmin poikkeuksetta siten, että kyseiset lääkärit ja hammaslääkärit olivat palvelussuhteessa toimintayksikön ylläpitäjään. Sittemmin toiminta on siirtynyt yhä enemmän työvoimaa vuokraavien yritysten kautta tapahtuvaksi. Tämä on aiheuttanut lukuisia ongelmia muun muassa lääkärin tai hammaslääkärin vastuun, perehdytyksen, ohjauksen ja valvonnan osalta. Nämä ongelmat ovat myös vaarantaneet potilasturvallisuutta.

 

Lisäksi perusterveydenhuollon lisäkoulutusta suorittavien lääkäreiden (jäljempänä eurolääkäri) tai käytännön palvelua suorittavien hammaslääkäreiden (jäljempänä eurohammaslääkäri) asianmukaisen perehdytyksen, ammatillisen koulutuksen, ohjauksen ja valvonnan turvaamiseksi esityksessä ehdotetaan, että laissa todettaisiin nimenomaisesti, että eurolääkärin tai - hammaslääkärin pitäisi olla terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikön palveluksessa eli olla työ- tai virkasuhteessa toimintayksikön ylläpitäjään.

 

Opiskelijoiden toimintaa koskevat muutosesitykset

 

Opiskelijoiden oikeudesta toimia lääkärin tai hammaslääkärin tehtävissä määrätään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa asetuksessa. Tämän asetuksen mukaan vähimmäisvaatimuksena lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelijan toimimiselle laillistetun lääkärin tai hammaslääkärin tehtävissä on ensimmäiseen neljään opintovuoteen kuuluvien opintojen suorittaminen ja että opiskelijalla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset asianomaisen tehtävän hoitamiseen. Opiskelija voi toimia vain tilapäisesti laillistetun lääkärin tai hammaslääkärin sijaisena lääkärin tai hammaslääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena.

 

Tässä yhteydessä esitetään nyt opiskelijoiden asianmukaisen perehdytyksen, ammatillisen koulutuksen, ohjauksen ja valvonnan turvaamiseksi asetuksen muuttamista niin, että opiskelijan pitäisi olla terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikön palveluksessa eli olla työ- tai virkasuhteessa suoraan toimintayksikön ylläpitäjään. Lisäksi asetukseen esitetään lääketieteen opiskelijoiden osalta muutosta, jonka mukaan lääketieteen opiskelija voisi toimia tilapäisesti lääkärin tehtävissä, mikäli hän on suorittanut hyväksytysti nykyisen neljän sijasta vähintään viiteen ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja hänellä pitäisi olla riittävät edellytykset asianomaisen tehtävän hoitamiseen.

 

Lisäksi asetukseen ehdotetaan potilasturvallisuuden lisäämiseksi otettavaksi määräys, jonka mukaan opiskelijan päivystäessä hänellä on aina oltava itsenäiseen ammatinharjoittamiseen oikeutettu nimetty takapäivystäjä. Takapäivystäjän pitää olla viivytyksettä tavoitettavissa ja tarvittaessa hänen on saavuttava toimintayksikköön opiskelijan avuksi.

 


Edellä kuvattujen asetusmuutosten perusteluna esityksen perusteluissa todetaan lisäksi mm. seuraavaa:

 

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi kesäkuussa 2006 kuntatiedotteen 8/2006: ”Sosiaali- ja terveysministeriön kannanotot opiskelijoiden ja vuokratyövoiman käytöstä kunnallisessa terveydenhuollossa”. Ministeriön suositus oli, että opiskelijat olisivat työ- tai virkasuhteessa suoraan kuntaan tai kuntayhtymään eikä vuokratyövoimaa välittävän yrityksen palveluksessa, koska opiskelijan perehdytys, valvonta ja ammatillinen koulutus tosiasiallisesti toteutetaan kunnan tai kuntayhtymän terveyskeskuksessa tai sairaalassa. Riittävinä edellytyksinä terveyskeskuslääkärin työn menetykselliseksi hoitamiseksi suositeltiin vähintään viiteen ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvien opintojen suorittamista hyväksytysti.

 

Tiedotteessa olevat ministeriön kannanotot eivät ole muuttaneet käytäntöä tarkoitettuun suuntaan. Valvontaviranomaisilta saadun palautteen perusteella pelkästään informaatio-ohjaus tässä tapauksessa ei ole riittävä ohjauksen väline. Tämän vuoksi ministeriössä on valmisteltu valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Hammaslääkärin tehtävissä hammaslääketieteen opiskelija voisi toimia niin kuin tähänkin asti eli kun hän on suorittanut hyväksytysti vähintään neljään ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja hänellä on riittävät edellytykset asianomaisen tehtävän hoitamiseen. Hammaslääkärikoulutuksen kesto on kurssimuotoisena viisi vuotta.

 

Sosiaalivirasto toteaa (8.3.2007), että viraston palveluksessa työskentelee 2810 terveydenhuollon koulutuksen saanutta ammattihenkilöä (tilanne 31.1.2007). Näistä 510 on lakiuudistuksessa tarkoitettuja laillistettuja ammattihenkilöitä, joissa on mm. 22 lääkäriä, 302 sairaanhoitajaa ja 52 psykologia. Nimikesuojattuja ammattihenkilöitä sosiaaliviraston palveluksessa on 2300, joista 2091 on lastenhoitajia.

 

Hallituksen esitys ammattihenkilölain muuttamisesta on tervetullut uudistus ja olisi toteutuessaan erittäin myönteinen muutos nykyiseen käytäntöön. Esitykseen tuo selkeyttä myös se, että ammattipätevyyttä koskevat säännökset ryhmitellään sen mukaan, onko koulutus suoritettu Suomessa, muussa EU- tai ETA -valtiossa tai jossakin muualla.

 

Lakiesityksen mukainen uudistus edistäisi sosiaalitoimen asiakkaiden turvallisuutta takaamalla entistä selkeämmin ammattihenkilöiden ammattipätevyyden ja edellyttämällä terveydenhuollon ammattihenkilöiltä hoitamiensa tehtävien edellyttämää kielitaitoa.

 

Kuntaliitto on antanut ohjeistuksen perusterveydenhuollon lisäkoulutusta suorittavien lääkäreiden valvonnasta (Kuntatiedote 8/2006).  Ohjeistus oli potilasturvallisuuden kannalta tarpeellinen toimenpide, mutta toisaalta ohjeistuksen aiheuttama tilanne lisäkoulutusta suorittavien lääkärien suhteen on ollut haasteellinen.  Ohjeistuksen edellyttämä valvonta johti käytännössä siihen, että terveyden- tai sosiaalihuollon virassa oleva lääkäri ohjasi ja siten ainakin osittain vastasi lisäkoulutusta suorittavien lääkärien tehtävistä. Kuitenkin perusterveydenhuollon erityiskoulutuksessa ollut lääkäri, joka oli yksityisen, lääkäreitä välittävän yrityksen palveluksessa, sai selvästi korkeampaa palkkaa ja usein myös paremmat edut, kuin häntä ohjannut lääkäri.

 

Lakiesityksen tuoma muutos, että perusterveydenhuollon lisäkoulutusta suorittavien lääkärien pitäisi olla terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksiköiden palveluksessa, on erittäin tervetullut ja työtehtäviä selkeyttävä. Se poistaa perusterveydenhuollon lisäkoulutusta suorittavien lääkärien asemaan ja vastuuseen liittyviä ongelmia. Toisaalta se myös toivottavasti helpottaa näiden lääkärien rekrytointia kunnallisiin terveydenhuollon tehtäviin.

 

Käytännön työssä on kaivattu myös nykyistä selkeämpää ohjeistusta opiskelijoiden oikeudesta toimia sijaistyövoimana. Lääkärien kohdalla on lakiesitykseen nyt kirjattu edellytys suoritetuista opinnoista, muiden työntekijäryhmien osalta tilanne on epäselvempi.

 

Terveyskeskus on 10.3.2007 antanut ehdotuksista päätösehdotuksen mukaisen lausunnon.

 

Stj  toteaa, että sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kaupungin edustajaa kuulemistilaisuuteen 15.3.2007 ammattihenkilöasetuksen 3 §:n muuttamisesta.

 

Asetusmuutoksessa ehdotetaan, että opiskelijan toimiessa laillistetun ammattihenkilön tehtävässä hänen pitäisi olla terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikön ylläpitäjän palveluksessa. Asetuksen muutoksen on tarkoitus tulla voimaan toukokuun 1 päivänä 2007.

 

Lausunto pyydetään antamaan myös kirjallisena kuulemistilaisuudessa.

 

Ministeriön kuulemis- ja lausuntopyyntö saapui 7.3.2007. Terveyskeskuksen edustaja käyttää tilaisuudessa virkamiespuheenvuoron, joka on sisällöltään  jäljempänä olevan päätösehdotuksen mukainen.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan lausunnon:

 

Direktiivin täytäntöönpanoon liittyvät esitykset ammattipätevyyksien
tunnustamisesta

 

Esityksen 5 § 2 momentissa ehdotetaan, että vain henkilöllä, joka on suorittanut asetuksella säädettyyn ammattiin johtavan koulutuksen Suomessa, on oikeus käyttää asianomaista ammattinimikettä. Nykyisen säännöksen mukaan oikeus asianomaisen nimikkeen käyttöön on myös sitä vastaavan koulutuksen saaneella, mikä yhdessä asianomaisen lain 2 §:n 2 momentin määräyksen nojalla on mahdollistanut erilaisen koulutusnimikkeen omaavien henkilöiden joustavan ja tarkoituksenmukaisen palkkaamisen nimikesuojatuilla vakanssinimikkeillä. Terveyskeskuksissa ja sairaaloissahan on käytössä terveydenhuollon kouluasteen ammattikoulutuksen saaneilla työntekijöillä lähihoitajan ohella runsaasti aiempaan koulutukseen perustuvia ammattinimikkeitä (esim. perushoitaja ja mielenterveyshoitaja). Näiden aiempien ammattinimikkeiden mukaisen koulutuksen saaneita on työelämässä hyvin runsaasti ja nämä aiemman koulutuksen mukaiset ammattinimikkeet koetaan joissakin tehtävissä asianomaista tehtävää tarkemmin kuvaaviksi kuin lähihoitajan ammattinimike. Kaupunginhallitus korostaa, että mikäli säädös toteutuisi esitetyssä muodossa, se ei mahdollistaisi ammattinimikkeiden käyttöä vastaavan koulutuksen saaneilla työntekijöillä. Tällöin kouluasteen koulutuksen saanet työntekijät voisivat käyttää ainoastaan koulutusnimikettään,  esim. perushoitajakoulutuksen saaneet voisivat käyttää vain perushoitaja- nimikettä, mielenterveyshoitajat vain mielenterveyshoitaja-nimikettä ja lähihoitaja vain lähihoitaja-nimikettä. Sairaaloihin ja terveyskeskuksiin tulisi silloin perustaa samoihin tehtäviin eri nimikkeisiä vakansseja kulloisenkin henkilökunnan koulutusnimikkeestä riippuen ja muuttaa niitä jatkuvasti työntekijöiden vaihtuessa. Lisäksi Suomessa koulutuksen saaneet tulisivat epätasa-arvoiseen asemaan ulkomailla koulutettuihin verrattuina, koska ulkomailla vastaaviin tehtäviin koulutetuille TEO voisi antaa oikeuden esim. lähihoitajan nimikkeen käyttöön, mutta ei Suomessa esim. perushoitajaksi koulutetulle.

 

Kaupunginhallitus vastustaa esitettyä säädöstä epätarkoituksenmukaisena, hallinnollista työtä aiheuttavana ja käytännön toimintaa haittaavana. Kaupunginhallitus esittää, että säädös kirjoitetaan muotoon: henkilöllä, joka on suorittanut valtioneuvoston asetuksella säädettyyn ammattiin johtavan koulutuksen tai sitä vastaavan koulutuksen Suomessa, on oikeus käyttää asianomaista ammattinimikettä.

 

Muutoin kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa esityksiin ammattipätevyyksien tunnustamissäännöksistä.

 

Palvelussuhde-edellytys lääkärin lisäkoulutusta ja hammaslääkärien käytännön
palvelusta suoritettaessa

 

Kaupunginhallitus kannattaa jäljempää ilmenevin varauksin esityksessä mainituin perustein esitystä, jonka mukaan eurolääkärin tai eurohammaslääkärin pitää olla terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikön palveluksessa eli olla työ- tai virkasuhteessa toimintayksikön ylläpitäjään.

 

Päivystystoiminnan osalta esitetyn muutoksen täytäntöönpanolle tarvitaan siirtymäaika.

 

Terveyskeskuksen keskitetyn terveyskeskuspäivystyksen samoin kuin ns. pientraumapäivystyksen tehtävät kuuluvat terveyskeskuslääkäreiden hoidettaviksi. Viime vuosien lääkäripulatilanteessa on terveyskeskuslääkäreitä rekrytoitaessa olennaisen tärkeäksi muodostunut, että työantaja on voinut tarjota työn ilman pakkoa päivystää. Ottaen huomioon tämä ja lisäksi, että päivystysvuoroa seuraava aktiivivapaa merkitsee, että lääkäri on poissa terveysasemalta omalääkärin tehtävistään, on myös Helsingin terveyskeskuksen päivystys suurelta osin hoidettu vuokratyövoimalla. Vuokratyövoimasta olennainen osa on ollut eurolääkäreitä tai lääketieteen kandidaatteja.  Terveyskeskuksessa merkittäviä laatuongelmia ei ole ilmennyt päivystyksen vuokralääkärityövoiman palveluissa ylipäätään eikä myöskään eurolääkärien tai kandidaattien osalta.

 

Kaupunginhallitus pitää hyvin epätoivottavana työantajapolitiikkana joutua pakottamaan terveyskeskuslääkäreitä päivystämään. Päivystyspakko saattaa johtaa irtisanoutumisten myötä entisestään vaikeutuvaan terveyskeskuslääkärivajeeseen. Lääkäreiden vapaaehtoisuuden pohjalta taas on mahdollista järjestää vain osa päivystysvuoroista, joten lisätyövoimaa päivystysten hoitamiseen on saatava muualta tai päivystystoimintaa on supistettava nykyisestä.  Lisätyövoiman saaminen on teoriassa mahdollista perustamalla päivystävien lääkäreiden virkoja. Käytännössä on epätodennäköistä, että pelkästään päivystystä sisältävät virat houkuttelevat hakijoita.  Onkin todettava, että ilman eurolääkäreiden ja osin myös lääketieteen kandidaattien työpanosta päivystystä on mahdotonta järjestää nykyisessä laajuudessa.

 

Terveyskeskuksessa on valmistelussa päivystyslääkärityövoiman tarjouspyyntö ja tällä hetkellä terveyskeskus hankkii päivystykseen vuokralääkärityövoimaa lyhytkestoisilla, kuukauden sopimuksilla suorahankintana. Tarjouskilpailu on ollut tarkoitus järjestää niin, että uudet sopimukset olisi tehty kesäkuun alusta viimeistään vuonna 2011 optiovuoden jälkeen päättyviksi. Kaupunginhallitus pitää välttämättömänä kilpailuttaa päivystyksen lääkärityövoima siirtymäajaksi. Muutoin jo ensi kesänä päivystystoimintaa joudutaan supistamaan olennaisesti nykyisestä.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että lain täytäntöönpanolle tulee saada vuoden 2008 loppuun kestävä siirtymäaika, joka mahdollistaa toiminnan suunnittelemisen ja järjestämisen tässä olennaisesti muuttuvassa tilanteessa. 

 

Esitys lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoita koskevista
asetusmuutoksista

 

Kaupunginhallitus kannattaa myös opiskelijoiden toimimista lääkärin ja hammaslääkärin tehtävissä koskevia muutosesityksiä samoin varauksin kuin edellä eurolääkäreiden osalta on todettu, mutta vastustaa esitettyä voimaan tulon ajankohtaa 1.5.2007. Terveyskeskus on jo sopinut suuresta määrästä ensi kesän lääkärien sijaisuuksien  hoitamisesta sellaisten lääketieteen kandidaattien kanssa, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti neljään ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot. Ensi kesäksi ei enää mitenkään ole mahdollista saada näiden opiskelijoiden tilalle riittävää määrää viidennenkin vuosikurssin opinnot suorittaneita lääkäreiden kesäsijaisia ja vuodeosastoja ja muita toimintoja jouduttaisiin kesällä sulkemaan siinä määrin, että tilanne olisi potilashoidon tarpeiden kannalta täysin kestämätön. Asetuksen voimaan tuloajankohta tulee ehdottomasti lykätä syksyyn.


 

Kirje sosiaali- ja terveysministeriölle sekä pöytäkirjanote terveyskeskukselle ja sosiaalivirastolle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

LIITTEET

Liite 1

Luonnos hallituksen esitykseksi terveydenhuollon ammatinharjoittamissäädösten muutoksiksi

 

Liite 2

Luonnos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 3 §:n muuttamiseksi