Kokousaika

6.3.2006 kello 16.00 – 17.11

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

varajäsen

 

 

Hakola, Juha

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

(paitsi osa 308-348 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi osa 308-311 §)

 

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö

(paitsi 297-osa 301 ja osa 316-348 §) §)

 

 

Saxholm, Tuula

talousarviopäällikkö

 

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Korpinen


291-292,


293-299,


304-311, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
300-303,


312-331, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,


332-334, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


335-345, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen


346-348,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

291

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

292

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

293

Kj/1

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen valinta

 

294

Kj/2

Terveyslautakunnan varajäsenen valinta

 

295

Kj/3

Teknisen lautakunnan varajäsenen valinta

 

296

Kj/4

Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:n lainalle annetun takauksen jatkaminen

 

297

Kj/5

Keskushallinnon tehtävien uudelleenjärjestely

 

298

Kj/6

Vuoden 2006 talousarvion erään määrärahan ylittäminen

 

299

Kj/7

Vuoden 2006 määrärahan käyttötarkoituksen muutos

 

300

Kaj/8

Salmisaaren toimitilatontin 20049/1 vuokrausperusteiden määrääminen ja vuokraaminen osto-optiolla

 

301

Kaj/9

Pasilan korttelin nro 17028 sekä tori- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11462)

 

302

Kaj/10

Vartiokylän tontin 45005/8 asemakaavan muuttaminen (nro 11467)

 

303

Kaj/11

Vuosaaren kortteleiden nro 54301 - 54303, 54307 ja 54308 sekä katu- ja erityisalueiden (Meriportin yritysalue) asemakaavan muuttaminen (nro 11484)

 

304

Kj/3

Lainan myöntäminen Kiinteistö Oy Malmin Ässäkodit -nimiselle yhtiölle

 

305

Kj/4

Helsingin Sataman nosturitoiminnan uudelleenjärjestelyt

 

306

Kj/5

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksettava palkkio

 

307

Kj/6

Kaupungin edustajien nimeäminen Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksen vuosikokoukseen 2006 ja yhdistyksen hallitukseen

 

308

Kj/7

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen ja seminaari Espoossa 23.-24.3.2006

 

309

Kj/8

Kaupunginvaltuuston 1.3.2006 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

310

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

311

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

312

Kaj/1

Tontin varaaminen asuntotuotantoon Vuosaaresta

 

313

Kaj/2

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n yhtiökokous

 

314

Kaj/3

Kontulan Palvelutalo Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

315

Kaj/4

Keskustatunnelin jatkosuunnitteluohjeet

 

316

Kaj/5

Vt Jyrki Lohen toivomusponsi tyhjentyneiden tilakeskukselle luovutettujen koulutilojen vuokrista

 

317

Kaj/6

Helsingin Energian poikkeamishakemus ja hakemus suunnittelutarveratkaisua varten

 

318

Kaj/7

Rakennusosakeyhtiö Hartelan poikkeamishakemus

 

319

Kaj/8

Kuuden asuntotontin varaaminen Marjaniemestä

 

320

Kaj/9

Kiinteistö Oy Sepeteuksentie 35:n varsinainen yhtiökokous

 

321

Kaj/10

Käpylän kortteleiden 871 ja 952 sekä tonttien 950/1, 951/2 ja 25003/1 (Kisakylä) rakennuskiellon pidentäminen (nro 11524)

 

322

Kaj/11

Vartiokylän puisto- ja katualueen sekä Mellunkylän tontin 47051/3 (Myllypuron voimalaitos) ja sen eteläpuolisen puistoalueen rakennuskiellon pidentäminen (nro 11527)

 

323

Kaj/12

Ennakkolausunto kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä Helsingin Diakonissalaitoksen ja Sato-Asunnot Oy:n välisessä suunnitteilla olevassa kiinteistökaupassa

 

324

Kaj/13

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Asunto Oy Helsingin Kantelettarentie 4:n ja YIT Rakennus Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

325

Kaj/14

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Xxxxx Xxxxxxx sekä Xxxx Xxxxxxxx välisessä kiinteistökaupassa

 

326

Kaj/15

Etelä-Hermannin pysäköinnin toteuttaminen ja tonttien varaaminen

 

327

Kaj/16

Neste Markkinointi Oy:n poikkeamishakemus

 

328

Kaj/17

Kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden peruskorjauksen kiinteistöstrategian hyväksyminen

 

329

Kaj/18

Malmin liiketalo Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

330

Kaj/19

Kiinteistö Oy Viikin Infokeskuksen varsinainen yhtiökokous

 

331

Kaj/20

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

332

Sj/1

Koripalloaiheisen veistoksen sijoittaminen Munkkiniemeen

 

333

Sj/2

Tilintarkastajien nimeäminen Helsinki-instituutin säätiöön

 

334

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

335

Ryj/1

Lausunto metro-/raideyhteys Ruoholahti (Helsinki) - Matinkylä (Espoo) -ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

 

336

Ryj/2

Lausunto ympäristöministeriölle ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi meluntorjunnasta

 

337

Ryj/3

Lausunto sisäasiainministeriölle pelastushenkilöstön työssä jaksamista selvittäneen työryhmän raportista

 

338

Ryj/4

Valtuutettu Kauko Koskisen toivomusponsi: Palmian omistajalinjaukset

 

339

Ryj/5

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: Lauttaliikenneyhteydet

 

340

Ryj/6

Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi: Joukkoliikenteen järjestelyt terveysasemamuutosten yhteydessä

 

341

Ryj/7

Lausunto Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Helsingin Energian Salmisaaren voimalaitostoimintoja koskevasta ympäristölupahakemuksesta

 

342

Ryj/8

Lausunto Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskusta koskevasta ympäristölupahakemuksesta

 

343

Ryj/9

Lausunto Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Helsingin Energian Kellosaaren kaasuturbiinilaitosta koskevasta ympäristölupahakemuksesta

 

344

Ryj/10

Lausunto Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta (Sörnäinen)

 

345

Ryj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

346

Stj/1

Vt Hanna-Kaisa Siimeksen toivomusponsi: Nuorille seksuaalisen väkivallan uhreille tarkoitettujen palvelujen kartoittaminen

 

347

Stj/2

20.2.2006 pöydälle pantu asia

Kuljetuspalveluja koskeva apulaisoikeuskanslerin päätös

 

348

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

291 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rihtniemen (varalla Urho) ja Pajamäen (varalla Puura) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

292 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

293 - 303 §

Kaupunginvaltuuston 15.3.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

293 §

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

294 §

Terveyslautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

295 §

Teknisen lautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

296 §

Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:n lainalle annetun takauksen jatkaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 169 2513

 

297 §

Keskushallinnon tehtävien uudelleenjärjestely

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Hakala esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 169 2442

 

298 §

Vuoden 2006 talousarvion erään määrärahan ylittäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 169 2381

 

299 §

Vuoden 2006 määrärahan käyttötarkoituksen muutos

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

300 §

Salmisaaren toimitilatontin 20049/1 vuokrausperusteiden määrääminen ja vuokraaminen osto-optiolla

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

301 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 20.2.2006 pöydälle pantu asia
Pasilan korttelin nro 17028 sekä tori- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11462)

 

 

Merkittiin, että Rautava ehdotti Urhon kannattamana, että päätösehdotuksen loppuun lisätään seuraava teksti:

 

”... päivätyn piirustuksen nro 11462 mukaisesti muutettuna niin, että kaavasta poistetaan nimet ”Arndt Pekurisen puisto” ja ”Arndt Pekurinens Park”.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Rautavan vastaehdotuksen äänin 8 – 7. Vähemmistöön kuuluivat Oker-Blom, Rautava, Reinikainen, Rihtniemi, Urho, Hakola ja Vapaavuori.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

302 §

Vartiokylän tontin 45005/8 asemakaavan muuttaminen (nro 11467)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

303 §

Vuosaaren kortteleiden nro 54301 - 54303, 54307 ja 54308 sekä katu- ja erityisalueiden (Meriportin yritysalue) asemakaavan muuttaminen (nro 11484)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

304 §

LAINAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY MALMIN ÄSSÄKODIT -NIMISELLE YHTIÖLLE

 

Khs 2006-225

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Kiinteistö Oy Malmin Ässäkodit Oy:lle 1 034 000 euron suuruisen lainan päiväkoti Melissan rakentamista varten vuoden 2006 talousarvion kohdalta 9 01 02 19 hankkeeseen varatusta määrärahasta seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 25 vuoden kuluessa siten, että kaksi ensimmäistä vuotta on lyhennysvapaita.

 

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

 

Lainan vakuus: Lainansaaja luovuttaa lainan vakuudeksi tontin vuokraoikeuteen ja lainoitettaviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 169 2513

 

LIITE

Liite 1

 

 

305 §

HELSINGIN SATAMAN NOSTURITOIMINNAN UUDELLEENJÄRJESTELYT

 

Khs 2006-373

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä

 

                    Helsingin Sataman ja Finnsteve Oy Ab:n välisen sopimuksen nosturitoiminnan uudelleenjärjestelyistä liitteen 1 mukaisesti,

 

                    Helsingin Sataman nosturihenkilöstön siirtymistä Finnsteve Oy Ab:n palvelukseen koskevan paikallisen sopimuksen liitteen 2 mukaisesti, sekä

 

                    oikeuttaa Helsingin Sataman allekirjoittamaan liitteen 1 mukaisen nosturijärjestelyjä koskevan sopimuksen ja
henkilöstökeskuksen allekirjoittamaan liitteen 2 mukaisen henkilöstön siirtymistä koskevan paikallissopimuksen.

 

Pöytäkirjanote liitteineen Helsingin Satamalle, henkilöstökeskukselle ja ilman liitteitä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

306 §

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJALLE MAKSETTAVA PALKKIO

 

Khs 2006-392

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti vahvistaa maksettavaksi 3 850 euroa palkkiona keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Juha Viertolalle presidentinvaalin ensimmäisen ja toisen vaalin yhteydessä hoitamistaan tehtävistä talousarvion luvulta 1 01, Vaalit, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote Juha Viertolalle, keskusvaalilautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 169 3176

 

LIITE

Liite 1

 

 

307 §

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN HELSINKI-TALLINNA EUREGIO -YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN 2006 JA YHDISTYKSEN HALLITUKSEEN

 

Khs 2006-440

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa vuonna 2006.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että kaupungin edustajaksi nimetään yhdistyksen hallitukseen toimikaudeksi 2006-2007 apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja varalle kaupunginsihteeri Matti Ollinkari.

 

Pöytäkirjanote ao. yhdistykselle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja nimetyille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Keinänen Olli, lähialuesihteeri, puhelin 169 3613

 

LIITE

Liite 1

 

 

308 §

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖJOHDON TAPAAMINEN JA SEMINAARI ESPOOSSA 23.-24.3.2006

 

Khs 2006-464

Esityslistan asia Kj/7

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

309 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 1.3.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 1.3.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistövirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Maksim Potapenkolle ja Asser Raassinalle.

 

Pöytäkirjanote asuntolautakunnalle, kiinteistövirastolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa suomenkielistä työväenopistoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Maarit Tähtivaaralle ja Tarja Lamminperälle.

 

Pöytäkirjanote suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, suomenkieliselle työväenopistolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päätti

 

a                          hyväksyä tämän lisälistan liitteen mukaisen yhtiön perustamiskirjan sekä kaupunginvaltuuston esityslistan asian 6 erillisen liitteen 3 mukaisen yhtiöjärjestyksen,

b                          hyväksyä kaupunginvaltuuston esityslistan asian 6 erillisen liitteen 2 mukaisen kauppakirjan, jolla kaupunki myy perustettavalle yhtiölle 1 524 050 euron kauppa­hinnasta Finlandia-talon liiketoiminnan varoineen ja velkoineen oikeuttaen samalla kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekemään kaup­pakirjaan luovutushetken mukaiset tarvittavat tarkistukset,

c                           hyväksyä henkilöstön siirtymistä yhtiöön koskevan pai­kalli­sen sopimuksen kaupunginvaltuuston esityslistan asian 6 erillisen liitteen 4 mukaisena ja oikeuttaa henkilöstökeskuk­sen allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta,

d                          myöntää yhtiölle liiketoimintakaupan rahoitusta varten 400 000 euron suuruisen lainan käyttäen vuoden 2006 talousarvion alakohtaa 9 01 02 23, Laina Finlandia-talolle, seuraavin lainaehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin kymmenen vuoden kuluessa siten, että lyhennykset alkavat vuonna 2007.

Lainan korko: Lainan korko määritellään lainan ensimmäisen nostopäivän 12 kk:n euribor-koron suuruiseksi lisättynä 0,05 prosenttiyksikön marginaalilla. Lainanantajalla on mahdollisuus tarkistaa korkomarginaalia silloista markkinatilannetta vastaavaksi kolmen vuoden välein ensimmäisestä nostopäivästä lukien.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 teke­män päätöksen mukaisia yleisiä lainaehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.


e                          nimetä myöhemmin ehdokkaat perustettavan yhtiön hallitukseen ja tilintarkastajiksi,

f                            kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet, allekirjoittamaan tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat oikeuttaen samalla oikeuspalvelut tekemään em. asiakirjoihin tarvit­taessa vähäisiä muutoksia,

g                          kehottaa sääntötoimikuntaa ryhtymään toimenpiteisiin tarvittavan muutoksen valmistelemiseksi kaupunginhallituksen johtosääntöön.

 

Pöytäkirjanote Finlandia-talolle, sääntötoimikunnalle, kaupunginkans­lian oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

17–31           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

7, 8               Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

9                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Ronald McDonald Lastentalosäätiölle.

 

                      Kaupunginhallituksen kirje nro     Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, liikuntalautakunnalle, kiinteistövirastolle, Helsingin Vedelle ja Helsingin Energialle.

 

Toivomusponsi sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, terveyslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja kaupunginmuseolle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje nro        Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja kiinteistövirastolle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Vedelle.

 

32, 33           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

13                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Matti Kesäläiselle, Johanna Ljungbergille, Esko Haapalalle ja Elisabeth Hindsbergille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

14                 Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, rakennusvirastolle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

34                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

15                 Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

35                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

16                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote teologian maisteri Paavo Voutilaiselle sekä muille virkaa hakeneille muutoksenhakuosoituksin.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Liite 1 (kohta 6)

 

 

310 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 9 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          28.2.2006

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

311 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 9 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

312 §

TONTIN VARAAMINEN ASUNTOTUOTANTOON VUOSAARESTA

 

Khs 2006-273

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Vuosaaren Aurinkolahden korttelin nro 54276 suunniteltu tontti nro 3 varataan luovutettavaksi tarjouskilpailulla vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista ja huvilarakennuksen peruskorjaamista varten ehdolla, että asemakaavan muutos saa lainvoiman.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan järjestämään tontista tarjouskilpailun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

313 §

ITÄ-PASILAN PYSÄKÖINTI OY:N YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-327

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n 9.3.2006 kello 13.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siellä esittämään yhtiön hallitukseen kaupungin edustajiksi toimistopäällikkö Timo Härmälän ja toimistopäällikkö Jaakko Staufferin kiinteistövirastosta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Juhani Selinheimo) ja KHT Tapani Saastamoisen sekä varatilintarkastajaksi KHT Per-Olof Söderlundin ja HTM Ilkka Vairimaan.

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, tilintarkastusyhteisölle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

314 §

KONTULAN PALVELUTALO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-316

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kontulan Palvelutalo Oy:n 30.3.2006 kello 12.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen sanotusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttäsen ja varajäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behrin, molemmat kiinteistövirastosta, sekä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2006 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen)

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, tilintarkastusyhteisölle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

315 §

KESKUSTATUNNELIN JATKOSUUNNITTELUOHJEET

 

Khs 2005-2422

Esityslistan asia Kaj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

316 §

VT JYRKI LOHEN TOIVOMUSPONSI TYHJENTYNEIDEN TILAKESKUKSELLE LUOVUTETTUJEN KOULUTILOJEN VUOKRISTA

 

Khs 2005-1540

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 22.6.2005 hyväksymän toivomusponnen (Jyrki Lohi) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Jyrki Lohelle ja tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille. Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tilakeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

317 §

HELSINGIN ENERGIAN POIKKEAMISHAKEMUS JA HAKEMUS SUUNNITTELUTARVERATKAISUA VARTEN

 

Khs 2006-137

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 20.4.2005 päivättyä suunnitelmaa päätöksen nro 2006-137/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

318 §

RAKENNUSOSAKEYHTIÖ HARTELAN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2006-174

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

319 §

KUUDEN ASUNTOTONTIN VARAAMINEN MARJANIEMESTÄ

 

Khs 2005-2657

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Marjaniemestä 45. kaupunginosan korttelin nro 45005 suunnitellut tontit nro 30–35 luovutettavaksi tarjousmenettelyllä asuntorakentamiseen siten, että tontit myydään korkeimpien tarjousten tekijöille.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

320 §

KIINTEISTÖ OY SEPETEUKSENTIE 35:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-370

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Sepeteuksentie 35:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2006.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajiksi yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kiinteistöviraston tilakeskuksen päällikön Hannu Määttäsen ja asiakaspäällikkö Sisko von Behrin sekä yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) ja KHT Pertti Hiltusen sekä varatilintarkastajaksi KHT Tomi Rimpisen.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, tilintarkastusyhteisölle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

321 §

KÄPYLÄN KORTTELEIDEN 871 JA 952 SEKÄ TONTTIEN 950/1, 951/2 JA 25003/1 (KISAKYLÄ) RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11524)

 

Khs 2006-404

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 25. kaupunginosan kortteleiden nro 871 ja 952 sekä korttelin nro 950 tontin nro 1, korttelin nro 951 tontin nro 2 ja korttelin nro 25003 tontin nro 1 rakennuskieltoaikaa 19.4.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

322 §

VARTIOKYLÄN PUISTO- JA KATUALUEEN SEKÄ MELLUNKYLÄN TONTIN 47051/3 (MYLLYPURON VOIMALAITOS) JA SEN ETELÄPUOLISEN PUISTOALUEEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11527)

 

Khs 2006-405

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston ase­makaavaosaston piirustuksesta nro 11527/9.2.2006 ilmenevien 45. ja 47. kaupunginosan eräiden alueiden rakennuskieltoaikaa 18.3.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

323 §

ENNAKKOLAUSUNTO KAUPUNGIN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN JA SATO-ASUNNOT OY:N VÄLISESSÄ SUUNNITTEILLA OLEVASSA KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-345

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Sato-Rakennuttajat Oy:lle seuraavan etuostolain 8 §:n mukaisen ennakkolausunnon:

 

Helsingin kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, mikäli murto-osa (4168/4268) Helsingin kaupungin 46. kaupunginosan korttelin nro 46146 tontista nro 25 myydään ilmoitetuilla ehdoilla, eli Helsingin Diakonissalaitos ja Sato-Asunnot Oy perustettavan yhtiön lukuun tekevät kahden vuoden kuluessa kaupunginhallituksen päätöksestä ennakkolausuntopyynnön ja 18.11.2005 päivätyn esisopimusluonnoksen mukaisen kiinteistökaupan.

 

Kirje nro      Sato-Rakennuttaja Oy:lle ja pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

324 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN ASUNTO OY HELSINGIN KANTELETTARENTIE 4:N JA YIT RAKENNUS OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-348

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 21.12.2005 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Asunto Oy Helsingin Kantelettarentie 4 on myynyt Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan korttelin nro 33164 rakentamattoman tontin nro 12 YIT Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden lukuun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja YIT Rakennus Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

325 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN XXXXX XXXXXX SEKÄ XXXX XXXXXXXX VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-349

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 16.12.2005 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Xxxx Xxxxxxxx on myynyt 42. kaupunginosan korttelin nro 42028 tontin nro 2 rakennuksineen sekä Kulosaaren kylän tilan RN:o 1:821 Xxxx Xxxxxxxx perustettavien asunto-osakeyhtiöiden lukuun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Xxxx Xxxxxxx.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

326 §

ETELÄ-HERMANNIN PYSÄKÖINNIN TOTEUTTAMINEN JA TONTTIEN VARAAMINEN

 

Khs 2006-274

Esityslistan asia Kaj/15

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

327 §

NESTE MARKKINOINTI OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2006-172

Esityslistan asia Kaj/16

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2006-172/526 mukaisesti ehdolla, että asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukainen toiminta on jatkossakin mahdollista.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

328 §

KAUPUNGIN OMISTAMIEN ASUINKIINTEISTÖYHTIÖIDEN PERUSKORJAUKSEN KIINTEISTÖSTRATEGIAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2006-281

Esityslistan asia Kaj/17

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

329 §

MALMIN LIIKETALO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-437

Esityslistan asia Kaj/18

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Malmin Liiketalo Oy:n 13.3.2006 kello 9.30 kiinteistöviraston tilakeskuksessa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen edellä mainitusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi kiinteistöviraston tilakeskuksen asiakaspäällikkö Sisko von Behrin sekä yhtiön tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola).

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, nimetylle tilintarkastusyhteisölle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

330 §

KIINTEISTÖ OY VIIKIN INFOKESKUKSEN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-435

Esityslistan asia Kaj/19

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kiinteistöviraston tilakeskuksen edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Viikin Infokeskuksen 16.3.2006 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbomin kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Pöytäkirjanote nimetylle henkilölle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

331 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/20

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

28.2.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

23.2.2006

rakennuslautakunta

28.2.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

27.2., 28.2. ja 2.3.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

332 §

KORIPALLOAIHEISEN VEISTOKSEN SIJOITTAMINEN MUNKKINIEMEEN

 

Khs 2005-2556

Esityslistan asia Sj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

333 §

TILINTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN HELSINKI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖÖN

 

Khs 2006-455

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Helsinki-Instituutin säätiön tilintarkastajaksi Tilintarkastus PK-Finland Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Eero Prepula) ja varatilintarkastajaksi KHT Sinikka Kontio-Alasen tarkastamaan säätiön tilejä vuonna 2006.

 

Pöytäkirjanote Helsinki-Instituutin säätiölle sekä tehtäviin valituille ja tarkastusvirastolle

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

334 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

opetuslautakunta                                                                            28.2.2006

- suomenkielinen jaosto                                                                28.2.2006

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                    16. – 24.2.2006

- vararehtori 1.                                                                13., 14. ja 21.2.2006

- sosiaali- ja terveysalan toimialajohtaja                            20. – 21.2.2006

- hallintopäällikkö                                                                            16.2.2006

- tietotekniikkapäällikkö                                                                  21.2.2006

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                            15.2. ja 1.3.2006

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                      28.2. ja 1.3.2006

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                         28.2.2006

museonjohtaja                                                                     27.2. ja 2.3.2006

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                             20.2. – 2.3.2006

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                     28.2 ja 1.3.2006

- apulaisrehtori                                                                                28.2.2006

taidemuseon johtaja                                                            24.2. – 1.3.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                   24.2. – 1.3.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

335 §

LAUSUNTO METRO-/RAIDEYHTEYS RUOHOLAHTI (HELSINKI) - MATINKYLÄ (ESPOO) -YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA

 

Khs 2006-107

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Metro-/raideyhteys välillä Ruoholahti (Helsinki) – Matinkylä (Espoo) –ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Uudenmaan ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus viittaa oheen liitettyihin lausuntoihin ja toteaa, että kokonaisuutena ympäristövaikutusten arviointi on kattava ja antaa riittävät edellytykset tarvittaville johtopäätöksille ja päätöksenteolle.

 

Arviointi täyttää  ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja asetuksen tarkoituksen, mikä on hankkeen ympäristövaikutusten selvittäminen ja arvioiminen, tiedon tuottaminen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi sekä osallisten tiedonsaanti- ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen.

 

Hankkeen vaihtoehdot on muodostettu arviointiohjelmassa esitettyjen vaihtoehtojen pohjalta niitä tarkentaen. Vertailtavat vaihtoehdot ovat hankkeen jatkotyön kannalta olleet riittävän monipuolisia.

 

Arviointiselostus antaa riittävän tietopohjan eri vaihtoehtojen vaikutuksista liikenteeseen ja liikkumiseen sekä varsinaisista ympäristövaikutuksista. Arviointiselostus mahdollistaa osaltaan Helsingin ja Etelä-Espoon välisestä joukkoliikennejärjestelmästä päättämisen osana koko pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmää ja kaupunkirakennetta.

 

Kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle jäljennöksin joukkoliikennelautakunnan, kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan ja ympäristölautakunnan sekä talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnoista, kirje Antero Alkulle sekä pöytäkirjanote liikennelaitokselle, kau-

punkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle, ympäristökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 8

 

 

336 §

LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE EHDOTUKSESTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖKSEKSI MELUNTORJUNNASTA

 

Khs 2006-219

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää ympäristöministeriölle ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi meluntorjunnasta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa tavoitetta melulle altistumisen vähentämiseksi ja melutasojen alentamista. Kaupunginhallitus toteaa kuitenkin, että tavoitteet ovat nykyrahoituksella ja keinovalikoimalla epärealistisia. Jotta periaatepäätöksen tavoitteisiin päästäisiin, meluntorjunta tarvitsee huomattavaa lisärahoitusta ja uusia toteutettavissa olevia keinoja. Valtion tulisi varautua taloussuunnitelmassaan tavoitteiden toteuttamiseen. Selkeä vastuunjako kunnan, valtion ja mahdollisen kolmannen tahon kesken tulisi määritellä.

 

Kaupunginhallitus puoltaa ehdotuksia kansallisen meluntorjunnan tutkimusohjelman laatimiseksi, meluntorjunnan asiantuntija- ja täydennyskoulutuksen parantamisesta sekä melua koskevan valistuksen lisäämisestä.

 

Meluntorjunnan tavoitteisiin tulisi lisätä tarve virkistysalueiden melusuojaukseen. Nykyisten melutason ohjearvojen tarkistuksen yhteydessä tulisi laatia myös hiljaisia alueita koskevat kriteerit ja ohjearvot. Kiinteistökohtaisesta meluntorjunnasta sekä enimmäisäänitasojen ja runkomelun arvioinnista tulisi laatia ohjeet.

 

Melupäästöjen vähentämiseen jo lähteessä tulisi panostaa esim. lisäämällä materiaalien, laitteiden ja koneiden tuotekehittelyä vähämeluisampaan suuntaan.

 

Kirje nro      ympäristöministeriölle ja pöytäkirjanote ympäristökeskukselle, kiinteistövirastolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Merkittiin, että Lehtipuu ehdotti Hellströmin kannattamana, että kaupunginhallitus päättäisi lisätä sivulle 117 ensimmäisen kappaleen toiseksi virkkeeksi seuraavaa:

 

”Nopeusrajoitusten alentaminen olisi kustannustehokas keino vähentää pääväylien liikennemelua.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Lehtipuun vastaehdotuksen äänin 11 – 4. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Lehtipuu, Ojala ja Rantanen.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 5

 

 

337 §

LAUSUNTO SISÄASIAINMINISTERIÖLLE PELASTUSHENKILÖSTÖN TYÖSSÄ JAKSAMISTA SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTISTA

 

Khs 2006-288

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää seuraavan lausunnon sisäasiainministeriölle pelastushenkilöstön työssä jaksamista selvittäneen työryhmän raportista:

 

Kaupunginhallitus katsoo, että työryhmän toimenpide-ehdotuksia voidaan yleisesti ottaen pitää kannatettavina. Sisäasiainministeriön ohjeita tulee kehittää ja täsmentää mm. savusukellukseen tai muihin raskaisiin pelastustehtäviin määritellyn henkilöstömitoituksen osalta. Palomieskoulutuksen opiskelijamääriä tulee lisätä ja pelastushenkilöstön työuran suunnittelua uudelleenkoulutuksen ja muin tukikeinoin tulee kehittää eri toimijoiden yhteisvoimin.

 

Kaupunginhallitus esittää, että pelastushenkilöstön eläkeikää ja eläkeiän alentamista koskevien kysymysten selvittämistä varten asetetaan erillinen työryhmä.

 

Kirje nro       sisäasiainministeriölle ja pöytäkirjanote pelastuslaitokselle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

338 §

VALTUUTETTU KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: PALMIAN OMISTAJALINJAUKSET

 

Khs 2005-1261

Esityslistan asia Ryj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

339 §

VALTUUTETTU TUOMAS RANTASEN TOIVOMUSPONSI: LAUTTALIIKENNEYHTEYDET

 

Khs 2005-2140

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 28.9.2005 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tuomas Rantaselle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

340 §

VALTUUTETTU ARJA KARHUVAARAN TOIVOMUSPONSI: JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTELYT TERVEYSASEMAMUUTOSTEN YHTEYDESSÄ

 

Khs 2005-2497

Esityslistan asia Ryj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 16.11.2005 hyväksymän toivomusponnen (Arja Karhuvaara) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Arja Karhuvaaralle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

341 §

LAUSUNTO LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOLLE HELSINGIN ENERGIAN SALMISAAREN VOIMALAITOSTOIMINTOJA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-94

Esityslistan asia Ryj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin Energian ympäristölupahakemusta. Laitoksen toiminnan jatkamiselle voidaan hakemusten perusteella myöntää ympäristölupa. Lupamääräyksiä laadittaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota laitoskokonaisuuden aiheuttamaan meluun ja savukaasujen rikinpoiston toimivuuteen.

 

Vesilain mukainen lupa voidaan myöntää entisine lupamääräyksineen.

 

Kirje nro        Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

342 §

LAUSUNTO LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOLLE HELSINGIN ENERGIAN LASSILAN HUIPPULÄMPÖKESKUSTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-145

Esityslistan asia Ryj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Laitoksen toiminnan jatkamiselle voidaan hakemuksen mukaisesti myöntää ympäristölupa.

 

Kirje nro       Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

343 §

LAUSUNTO LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOLLE HELSINGIN ENERGIAN KELLOSAAREN KAASUTURBIINILAITOSTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-146

Esityslistan asia Ryj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus katsoo, että laitoksen toiminnan jatkamiselle voidaan hakemuksen mukaisesti myöntää ympäristölupa.

 

Kirje nro      Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

344 §

LAUSUNTO LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOLLE HELSINGIN ENERGIAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA (SÖRNÄINEN)

 

Khs 2006-175

Esityslistan asia Ryj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin Energian ympäristölupahakemusta seuraavin huomioin:

 

Haitallisia aineita sisältävät ruoppausmassat tulee sijoittaa maalle sellaiseen vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä massoja. Lupapäätöksessä tulee määrätä suojaverhon käytöstä ruoppausaikana.

 

Lämpöpumppulaitoksen ja Hanasaaren voimalaitoksen yhteiseen lämpökuormaan tulee kiinnittää huomiota. Lämpöpumppulaitoksen vesistökuormituksen ja -vaikutusten tarkkailu tulee toteuttaa Hanasaaren voimalaitoksen kanssa yhteistarkkailuna. Tarkkailutulokset tulee toimittaa vuosittain tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristölautakunnalle.

 

Kirje nro       Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

345 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                                                    28.2.2006

joukkoliikennelautakunta                                                                2.3.2006

yleisten töiden lautakunta                                                              2.3.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

346 §

VT HANNA-KAISA SIIMEKSEN TOIVOMUSPONSI: NUORILLE SEKSUAALISEN VÄKIVALLAN UHREILLE TARKOITETTUJEN PALVELUJEN KARTOITTAMINEN

 

Khs 2005-2145

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa vuoden 2006 loppuun mennessä yhteistyössä terveyskeskuksen, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen sekä tarvittavien muiden tahojen, kuten HUSin kanssa kartoittamaan ja kokoamaan yhdeksi kokonaisuudeksi seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneille nuorille suunnattujen palvelujen tarjonnan Helsingissä ja kartoituksen perusteella sopimaan yhteistyöstä sekä huolehtimaan palveluista tiedottamisesta asiakkaille, omien organisaatioidensa sisällä ja yhteistyökumppaneille.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 28.9.2005 hyväksymän toivomusponnen (Hanna-Kaisa Siimes) johdosta tehydistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Hanna-Kaisa Siimes) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Hanna-Kaisa Siimekselle, tiedoksi muille valtuutetuille sekä nuorisolautakunnalle, opetuslautakunnalle, terveyslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle ja päätöksessä mainituille virastoille.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liitteet 1 - 5

 

 

347 §

20.2.2006 pöydälle pantu asia

KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA APULAISOIKEUSKANSLERIN PÄÄTÖS

 

Khs 2004-2385

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi apulaisoikeuskanslerin päätöksen 31.1.2006 vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua koskevassa asiassa sekä lähettää päätöksen tiedoksi edelleen sosiaalilautakunnalle ja sosiaalivirastolle sekä kehottaa niitä seuraamaan kuljetuspalvelujen toimivuutta ja korjaamaan kuljetuspalveluissa mahdollisesti ilmenevät epäkohdat.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin apulaisoikeuskanslerin päätöksestä sosiaalilautakunnalle ja sosiaalivirastolle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että päätösehdotuksen loppuun lisätään seuraava:

 

”... sekä kehottaa niitä seuraamaan kuljetuspalvelujen toimivuutta ja korjaamaan kuljetuspalveluissa mahdollisesti ilmenevät epäkohdat”.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1

 

 

348 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 28.2.2006 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292


 

Översättning:

316 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN JYRKI

LOHI: HYRORNA FÖR SKOLLOKALER SOM UTRYMTS OCH

ÖVERLÅTITS TILL LOKALCENTRALEN

 

Stn 2005-1540

Ärende Kaj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 22.6.2005 (Jyrki Lohi), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Jyrki Lohi och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista. Protokollsutdrag till fastighetskontorets lokalcentral och till ekonomi- och planeringscentralen.

 

Tilläggsuppgifter:

Venesmaa Riitta, stf. stadssekreterare, telefon 169 2252

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 3

 

Översättning:

339 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TUOMAS

RANTANEN: FÄRJETRAFIKFÖRBINDELSER

 

Stn 2005-2140

Ärende Ryj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 28.9.2005 (Tuomas Rantanen), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tuomas Rantanen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 169 2262

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 3

 

Översättning:

340 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN ARJA

KARHUVAARA: ARRANGEMANG INOM KOLLEKTIVTRAFIKEN

I ANSLUTNING TILL ÄNDRINGARNA I HÄLSOSTATIONSNÄTET

 

Stn 2005-2497

Ärende Ryj/6 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 16.11.2005 (Arja Karhuvaara), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Arja Karhuvaara och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 169 2262

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 4

 

Översättning:

346 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN

HANNA-KAISA SIIMES: KARTLÄGGNING AV TJÄNSTERNA

AVSEDDA FÖR UNGA OFFER FÖR SEXUELLT VÅLD

 

Stn 2005-2145

Ärende Stj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt uppmana socialverket att före utgången av år 2006 i samråd med hälsovårdscentralen, utbildningsverket, ungdomscentralen och andra berörda, såsom HNS, kartlägga utbudet av tjänster avsedda för unga offer för sexuellt våld i Helsingfors och sammanställa tjänsterna till en helhet, att komma överens om samarbete utifrån kartläggningen och att svara för informationen om tjänsterna till klienterna, inom de egna organisationerna och till samarbetspartnerna.

 

Stadsstyrelsen beslöt samtidigt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 28.9.2005 (Hanna-Kaisa Siimes)

 

tillställa den som föreslagit klämmen (Hanna-Kaisa Siimes) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Hanna-Kaisa Siimes, för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, och till ungdomsnämnden, utbildningsnämnden, hälsovårdsnämnden, socialnämnden och de i beslutet angivna förvaltningarna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Frantsi Anneli, stadssekreterare, telefon 169 2292

 

BILAGA                             Bilagorna 1 – 5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Suvi Rihtniemi                                       Osku Pajamäki

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  21.3.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Erja Saarinen

apulaiskaupunginsihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 291-303, 308-309 (lukuun  ottamatta kohta 6), 310-312, 315-316, 318-319, 326, 328, 331-332 ja 334-348 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 317 ja 327 §:t

 

 

 

 

suunnittelutarveratkaisun tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 317 §

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 321-322 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 323-325 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Suunnittelutarveratkaisun tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Suunnittelutarveratkaisun tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

291-303, 308-309 (utom punkt 6), 310-312, 315-316, 318-319, 326, 328, 331-332 och 334-348 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

317 och 327 § i protokollet

 

 

 

 

avgöranden som gäller planeringsbehov (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

317 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

321-322 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

323-325 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Avgöranden som gäller planeringsbehov

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut rörande avgöranden som gäller planeringsbehov får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan på­verka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.