Kokousaika

20.2.2006 kello 16.00 – 16.34

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 263 §)

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

(paitsi 262 §)

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi 262 §)

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

varajäsen

 

 

Vuorenkoski, Vesa

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 238-osa 271 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 262 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 262 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 262 §)

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


238-239,


240-242,


-,


249-251,

 

 Sauri

 

 

 

 

252,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri
243-244,


247-248,


253-261, 263-265,

 

Björklund

 

 

 

262,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
245,


-,


266-272,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


-,


273,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
246,


-,

 

274-277,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

238

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

239

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

240

Kj/1

Valtuuston kokoontuminen

 

241

Kj/2

Asuntolautakunnan varajäsenen valinta

 

242

Kj/3

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen valinta

 

243

Kaj/4

Vuosaaren kerrostalotonttien 54294/2 ja 5 myyminen

 

244

Kaj/5

Käpylän toimistotonttien 25877/3 - 5 vuokrausperusteet ja tonttien vuokraaminen osto-optiolla

 

245

Sj/6

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

246

Stj/7

Sosiaalijohtajan viran täyttäminen

 

247

Kaj/1

Kaivopuiston tonttien 202/5 ja 6 asemakaavan muuttaminen (nro 11483)

 

248

Kaj/2

Pasilan korttelin nro 17028 sekä tori- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11462)

 

249

Kj/3

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi: Ekologisen kestävyyden ohjelman tavoitteet investointisuunnitelmien valmistelussa

 

250

Kj/4

Kaupunginvaltuuston 15.2.2006 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

251

Kj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

252

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

253

Kaj/1

Kantakaupungin itärannan rakennuskiellon pidentäminen Sörnäisissä (nro 11509)

 

254

Kaj/2

Munkkisaaren rakennuskiellon pidentäminen (nro 11518)

 

255

Kaj/3

Käpylän eräiden kortteleiden (Olympiakylä) rakennuskiellon pidentäminen (nro 11516)

 

256

Kaj/4

Länsi-Käpylän eräiden kortteleiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 11517)

 

257

Kaj/5

Kiinteistöviraston tilakeskuksessa yhden viran nimikkeen muuttaminen ja yhden työsuhteisen toimen muuttaminen virkasuhteeksi

 

258

Kaj/6

Kahden asuntotontin varaaminen Vuosaaresta

 

259

Kaj/7

VVO Rakennuttaja Oy:lle Oulunkylän Metsälästä varattujen tonttien 28248/7, 8 ja 9 varausehtojen muuttaminen ja varausajan jatkaminen

 

260

Kaj/8

Vuosaaren kerrostalotonttien 54294/1, 3 ja 4 myyminen

 

261

Kaj/9

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Kapiteeli Oyj:n ja MTV-Palvelukiinteistöt Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

262

Kaj/10

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Uudenmaan ABC Oy:n poikkeamishakemuksesta

 

263

Kaj/11

Alppiharjun ja Pasilan eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 11514)

 

264

Kaj/12

Uutelan rakennuskiellon pidentäminen (nro 11522)

 

265

Kaj/13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

266

Sj/1

Opetustoimen eräät virkajärjestelyt

 

267

Sj/2

Suomenkielisen työväenopiston johtavan rehtorin virkaan ottamisen vahvistaminen

 

268

Sj/3

Liikuntaviraston liikunnanohjausosaston osastopäällikön Anna-Maija Kivimäen irtisanoutuminen ja määräaikaisen hoitajan määrääminen virkaan

 

269

Sj/4

Eron myöntäminen tietokeskuksen hallintopäällikölle, viran nimikkeen muuttaminen ja haettavaksi julistaminen sekä avoimen viran hoito

 

270

Sj/5

Edustajien valitseminen Stadion-säätiön tilintarkastajiksi

 

271

Sj/6

13.2.2006 pöydälle pantu asia

Eläkkeellä olevan palkkaamisen periaatteet

 

272

Sj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

273

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

274

Stj/1

Kuljetuspalveluja koskeva apulaisoikeuskanslerin päätös

 

275

Stj/2

Kettutien Palvelutaloyhdistys ry:n hallituksen jäsenyydestä luopuminen

 

276

Stj/3

Vt Sirpa Puhakan toivomusponsi: Arvio Helsinki-lapsivaltuutetun tarpeesta

 

277

Stj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

238 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Wallden-Pauligin (varalla Rautava) ja Reinikaisen (varalla Malinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

239 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

240 - 246 §

Kaupunginvaltuuston 1.3.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

240 §

Valtuuston kokoontuminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Vanne Pertti, kansliapäällikkö, puhelin 169 2210

 

241 §

Asuntolautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

242 §

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

243 §

Vuosaaren kerrostalotonttien 54294/2 ja 5 myyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

244 §

Käpylän toimistotonttien 25877/3 - 5 vuokrausperusteet ja tonttien vuokraaminen osto-optiolla

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

245 §

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Mikko Kesäläiselle ja Johanna Ljungbergille vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja valita heidän tilalleen uudet käräjäoikeuden lautamiehet.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen.

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

246 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 13.2.2006 pöydälle pantu asia
Sosiaalijohtajan viran täyttäminen

 

 

Merkittiin, että Malinen ehdotti Puuran kannattamana, että päätösehdotus muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa 1.4.2006 lukien filosofian maisteri Kari Välimäen sosiaaliviraston sosiaalijohtajan virkaan 7 768,17 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin toistaiseksi.

 

Lisäksi kaupunginhallituksen perusteluihin tulisi tehdä seuraavat muutokset:

 

1                          Poistetaan toisesta kappaleesta sana ”erin­omai­sesti”.

2                          Poistetaan toisen kappaleen virke ”Valinta näiden kahden hakijan välillä riippuu siitä, mitä asioita painotetaan.”

3                          Poistetaan neljännen kappaleen viimeinen virke: ”Välimäen johtamistehtävä poikkeaa so­si­aaliviraston johtamisesta sen valtakunnallisen kohdealueen perusteella.”

4                          Poistetaan viidennen kappaleen neljäs virke ja sitä seuraavat ko. kappaleen virkkeet alkaen sanasta ”Voutilaisen - -”

5                          Edellisen poiston sijaan lisätään seuraava teksti: ”Kari Välimäki on koulutuksensa, työkokemuksensa ja soveltuvuustestin perusteella ansioitunein hakija. Tämän takia kaupunginhallitus esittää sosiaalilautakunnan esittelijän esittämillä perusteilla ja esityksen mukaisesti, että virkaan valittaisiin Kari Välimäki.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Malisen vastaehdotuksen äänin 9 – 6. Vähemmistöön kuuluivat Malinen, Ojala, Pajamäki, Puura, Reinikainen ja Vuorenkoski.

 

Merkittiin, että Malinen, Pajamäki, Puura ja Vuorenkoski ilmoittivat päätöksestä pöytäkirjan liitteen 1 mukaisen eriävän mielipiteen.

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

247 - 248 §

Kaupunginvaltuuston 15.3.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

247 §

Kaivopuiston tonttien 202/5 ja 6 asemakaavan muuttaminen (nro 11483)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

248 §

Pasilan korttelin nro 17028 sekä tori- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11462)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kaupunginhallituksen 6.3.2006 pidettävään kokoukseen saakka.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

249 §

VALTUUTETTU YRJÖ HAKASEN TOIVOMUSPONSI: EKOLOGISEN KESTÄVYYDEN OHJELMAN TAVOITTEET INVESTOINTISUUNNITELMIEN VALMISTELUSSA

 

Khs 2005-746

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 30.3.2005 hyväksymän toivomusponnen (Hakanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Yrjö Hakaselle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Malinen Matti, erityissuunnittelija, puhelin 169 2368

 

LIITE

Liitteet 1 - 6

 

 

250 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 15.2.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 15.2.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3, 10     Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kulttuuriasiainkeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Alina Belskayalle ja Iina Pihlaiselle.

 

Pöytäkirjanote kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, kulttuuriasiain­kes­kuk­selle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa opetusvirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Lotta Backlundille ja Tuomas Nurmelalle.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle ja sen ruotsinkieliselle jaostolle, opetusvirastolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Esa Sairaselle ja Esa Suomiselle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, vanhus­jaostolle, sosiaalivirastolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Kaupunginhallitus päätti

 

1                          hyväksyä pääkaupunkiseudun kansainväliselle markkinointiyhtiölle laaditut perustamiskirjan, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen kaupunginvaltuuston 15.2.2006 esityslistan asian nro 7 erillisten liitteiden 1–3 mukaisina,

2                          nimetä

-                                       ehdokkaaksi perustettavan yhtiön hallitukseen kaupunginjohtaja Jussi Pajusen, jota ehdotetaan myös yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi, ja

-                                       tilintarkastajaehdokkaaksi Ernst & Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Tiina Lind),

3                          kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan yhteistyössä muiden osakastahojen kanssa yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet, allekirjoittamaan tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat oikeuttaen samalla oikeuspalvelut tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia, sekä

4                          kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta ryhtymään kaupunginvaltuuston päätöksen 2 ja 3 kohdan edellyttämiin toimenpiteisiin.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelulle.

 

8                    Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

9                    Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, liikepalvelulautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, suomenkieliselle työväenopistolle, ruotsinkieliselle työväenopistolle, kulttuuriasiainkeskukselle, työterveyskeskukselle, ympäristökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

18–23           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

11, 12, 13    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

14                 Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, kiinteistövirastolle, sosiaalivirastolle, opetusvirastolle, Helsingin Energialle, Helsingin Vedelle ja liikennelaitokselle.

 

15                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Xxxxx Xxxxxxxx, Helsingin Ateljeetalosäätiölle, Myllypuron taiteilijakylän asukasyhdistykselle ja Xxxxxx Xxxxxx.

 

Kaupunginhallituksen kirje nro        Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle ja Helsingin Energialle.

 

24–28           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

16                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Laura Leverinille ja Nina Kalkille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

17                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote va. johtavalle rehtorille Kaarina Vattulalle.

 

Pöytäkirjanote suomenkieliselle työväenopiston johtokunnalle.

 

29, 30           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

31–33           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 4.

 

 

251 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 7 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          14.2.2006

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                15.2.2006

tekninen lautakunta                                                      14.2.2006

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

252 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 7 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

253 §

KANTAKAUPUNGIN ITÄRANNAN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN SÖRNÄISISSÄ (NRO 11509)

 

Khs 2006-208

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11509/19.1.2006 ilmenevän 10. kaupunginosan erään alueen rakennuskieltoaikaa 10.3.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

254 §

MUNKKISAAREN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11518)

 

Khs 2006-209

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11518/19.1.2006 ilmenevien 6. ja 20. kaupunginosan eräiden alueiden rakennuskieltoaikaa 25.2.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

255 §

KÄPYLÄN ERÄIDEN KORTTELEIDEN (OLYMPIAKYLÄ) RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11516)

 

Khs 2006-206

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 25. kaupunginosan kortteleiden nro 839, 840, 842, 849 ja 850 rakennuskieltoaikaa 1.3.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

256 §

LÄNSI-KÄPYLÄN ERÄIDEN KORTTELEIDEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11517)

 

Khs 2006-207

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 25. kaupunginosan kortteleiden nro 857, 860–862, 865, 867–870, 873, 874 ja 876 rakennuskieltoaikaa 1.3.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

257 §

KIINTEISTÖVIRASTON TILAKESKUKSESSA YHDEN VIRAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN JA YHDEN TYÖSUHTEISEN TOIMEN MUUTTAMINEN VIRKASUHTEEKSI

 

Khs 2006-227

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa 1.3.2006 lukien kiinteistöviraston tilakeskuksen avoinna olevan kartanpiirustuspäällikön viran (vakanssi 060076) nimikkeen rakennuspäälliköksi siten, että viran tehtäväkohtainen palkka on 3 440 euroa kuukaudessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti muuttaa 1.3.2006 lukien kiinteistöviraston tilakeskuksen teknisen isännöitsijän Jorma Ahlstedtin toimen (vakanssi 061508) jaospäällikön viraksi siten, että viran tehtäväkohtainen palkka on 2 640 euroa kuukaudessa.

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle, Jorma Ahlstedtille ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

258 §

KAHDEN ASUNTOTONTIN VARAAMINEN VUOSAARESTA

 

Khs 2006-271

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Vuosaaren Aurinkolahdessa sijaitsevan korttelin nro 54283 suunnitellut tontit nro 5 ja 6 varataan luovutettavaksi tarjouskilpailulla vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista ja huvilarakennuksen peruskorjaamista varten ehdolla, että asemakaavan muutos saa lainvoiman.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan järjestämään tonteista tarjouskilpailut.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

259 §

VVO RAKENNUTTAJA OY:LLE OULUNKYLÄN METSÄLÄSTÄ VARATTUJEN TONTTIEN 28248/7, 8 JA 9 VARAUSEHTOJEN MUUTTAMINEN JA VARAUSAJAN JATKAMINEN

 

Khs 2006-279

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Oulunkylän Metsälän korttelin nro 28248 tontit nro 7, 8 ja 9 varataan VVO Rakennuttaja Oy:lle 30.6.2006 saakka omistusasuntojen rakennuttamiseen noudattaen seuraavia
hitas-ehtoja:

 

1                    Varauksensaajan on laadittava yhteistoiminnassa kaupungin nimeämän yhteistyöryhmän kanssa varattavalle alueelle rakennettavia rakennuksia sekä piha- ja istutusjärjestelyjä koskevat suunnitelmat. Suunnitelmien on perustuttava kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymiin lähiympäristön suunnitteluohjeisiin. Suunnitelmista on saatava Hitas-työryhmän lausunto.

 

2                    Varattavaa aluetta hallitsemaan on perustettava asunto-osakeyhtiö.

 

3                    Varattavaa aluetta hallitsemaan perustettavan yhtiön yhtiöjärjestykselle on saatava kiinteistölautakunnan hyväksyminen eikä yhtiöjärjestystä saa kiinteistölautakunnan suostumuksetta muuttaa.

 

4                    Yhtiöjärjestykseen on sisällytettävä hitas II -ehdot.

 

5                    Varauksensaajan on ennen pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemistä esitettävä kiinteistölautakunnalle selvitys siitä, että yhtiön yhtiöjärjestykseen on sisällytetty hitas-ehdot.

 

6                    Varattavalle alueelle rakennettavan rakennuksen piirustukset on sen lisäksi, mitä rakennuslupa-asiakirjojen käsittelystä on erikseen määrätty, esitettävä asuntolautakunnan hyväksyttäviksi. Suunnittelussa ja rakentamisessa on noudatettava niitä Hitas-työryhmän hyväksymiä laatutasoa koskevia suunnitelmia, jotka ovat hinnan määrittelyn perusteena.

 

Varauksensaajan on piirustusten ohella esitettävä asunto-lautakunnalle Hitas-työryhmän lausunto rakennushankkeen laadusta.

 

7                    Asuntojen lopullinen myyntihinta määräytyy asuntolauta-kunnan ennen varatun alueen pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemistä hyväksymän hinnan perusteella.

 

Asunnot on luovutettava asunnontarvitsijoille hinnasta, joka vastaa asuntolautakunnan hyväksymiä todellisia rakentamiskustannuksia, näihin luettuna rakennusaikaiset hallinto‑, pääoma- ja markkinointikustannukset.

 

Hyväksyttävän hinnan määrittelyn perusteena ovat urakka-kilpailun pohjalta määräytyvät rakennuskustannukset. Kiinteistölautakunnalla tulee tarvittaessa olla mahdollisuus osoittaa enintään kaksi rakentajaa, joille urakkatarjouspyynnöt myös on osoitettava.

 

8                    Varauksensaajan on ennen tontin pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemistä esitettävä asuntolautakunnalle rakennushankkeen kustannuksista laskelma, josta tulee ilmetä asuntojen keskimääräinen neliöhinta ja Hitas-työryhmän lausunto rakennushankkeen hinnasta.

 

9                    Asuntojen luovutuksessa tulee etusijalle asettaa sellaiset asunnontarvitsijat, jotka itse tai joiden perheenjäsenet muuttavat asuntoihin asumaan. Perheasunnoiksi suunnitellut asunnot tulee osoittaa ensisijaisesti lapsiperheille.

 

Varauksensaajan on huolehdittava siitä, että yhtiön kaikille osakkaiksi tuleville tiedotetaan hinta- ja laatutason määräytymisperiaatteista sekä maanvuokrasopimuksen ehdoista.

 

Mikäli varatulle alueelle tulevia rakennuksia ei rakenneta valtion tuen turvin, yhtiön tuleville osakkaille on varattava mahdollisuus valita ainakin yksi jäsen yhtiön rakennusaikaiseen hallitukseen.

 

10                 Kaikista asuntojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden kauppakirjoista on lähetettävä jäljennös kiinteistövirastoon.

 

11                 Vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon varatun kohteen maanvuokraan ei myönnetä alennusta, vaikka kohde olisi haettu valtion arava- tai korkotukikelpoiseksi. Alennukset ovat mahdollisia vain kiinteistölautakunnan valtion lainoittamaan tai korko-tukemaan tuotantoon varaamissa kohteissa.

 

Pöytäkirjanote VVO-Rakennuttaja Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

260 §

VUOSAAREN KERROSTALOTONTTIEN 54294/1, 3 JA 4 MYYMINEN

 

Khs 2006-278

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään:

 

1                    Devera Oy:lle (y-tunnus 1965550-9) perustettavan yhtiön lukuun 54. kaupunginosan (Vuosaaren) korttelin nro 54294 tontti nro 1 käteisellä maksettavalla 2 037 500 euron kauppahinnalla,

 

2                    NCC Rakennus Oy:lle (y-tunnus 1765514-2) perustettavan yhtiön lukuun 54. kaupunginosan (Vuosaaren) korttelin nro 54294 tontti nro 3 käteisellä maksettavalla 2 591 000 euron kauppahinnalla ja

 

3                    NCC Rakennus Oy:lle (y-tunnus 1765514-2) perustettavan yhtiön lukuun 54. kaupunginosan (Vuosaaren) korttelin nro 54294 tontti nro 4 käteisellä maksettavalla 2 595 000 euron kauppahinnalla.

 

Lisäksi noudatetaan seuraavia ehtoja:

 

1                    Tontille on rakennettava vapaarahoitteisia omistus- tai vuokra-asuntoja.

 

2                    Tontin rakentaminen tulee aloittaa 30.9.2007 mennessä.

 

3                    Rakennettavien asuntojen keskimääräisen huoneistokoon tulee olla vähintään 75 huoneistoneliömetriä.

 

4                    Rakentamisessa tulee noudattaa Aurinkolahden itäosan rakentamistapaohjetta ja värisuunnitelmaa.

 

5                    Tontille rakennettavat asuinrakennukset tulee suunnitella yhteistyössä kaupungin nimeämän yhteistyöryhmän kanssa.

 

6                    Kaupungin hyväksymät pääsuunnittelijat ovat tontin

54294/1 osalta arkkitehti Pekka Helin Arkkitehtitoimisto Pekka Helin & Co Oy:stä, tontin 54294/3 osalta arkkitehti Mika Penttinen Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy:stä ja tontin 54294/4 osalta arkkitehti Anna Brunow Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy:stä.

 

Tonttien pääsuunnittelijoiden mahdollinen vaihdos on erikseen hyväksytettävä kiinteistöviraston tonttiosastolla.

 

7                    Tonttien 54294/1–5 omistajien tulee keskenään sopia mahdollisista ajoyhteyksiä yms. koskevista rasitteenluonteisista ehdoista.

 

8                    Muutoin noudatetaan kaupungin kiinteistökaupoissa noudatettavia tavanomaisia ehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti määräämiä lisäehtoja.

 

9                    Kaupat tulee tehdä 31.12.2006 mennessä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

261 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN KAPITEELI OYJ:N JA MTV-PALVELUKIINTEISTÖT OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-272

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 13.12.2005 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Kapiteeli Oyj on myynyt määräalan Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan korttelin nro 17051 tontista nro 5 ja määräalan Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan korttelin nro 17051 tontista nro 1 MTV-Palvelukiinteistöt Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja MTV-Palvelukiinteistöt Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

262 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE UUDENMAAN ABC OY:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-136

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeuksen myöntämistä 47. kaupunginosan korttelin 47261 tontille nro 1 liikennemyymälän rakentamiseksi ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 31.10.2005 päivättyä asemapiirrosta ja rakennuksen ulkoarkkitehtuuria kehitetään ympäristön lähtökohdista.

 

Kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle, pelastuslaitokselle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsen Ojala, jäsen Rihtniemi, Bogomoloff, Sauri ja Kokkonen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

263 §

ALPPIHARJUN JA PASILAN ERÄIDEN ALUEIDEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11514)

 

Khs 2006-320

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11514/2.2.2006 ilmenevien 12. ja 17. kaupunginosan eräiden alueiden rakennuskieltoaikaa 31.12.2007 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

264 §

UUTELAN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11522)

 

Khs 2006-321

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11522/2.2.2006 ilmenevän 54. kaupunginosan Uutelan rakennuskieltoaikaa 20.3.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

265 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

14.2.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

9.2.2006

rakennuslautakunta

14.2.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

15.2.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

266 §

OPETUSTOIMEN ERÄÄT VIRKAJÄRJESTELYT

 

Khs 2006-340

Esityslistan asia Sj/1

 

                      Kaupunginhallitus päätti perustaa opetusvirastoon sijoitettaviksi 1.3.2006 lukien seuraavat uudet virat työsuhteisten toimien tilalle:

 

Vakanssinro

Tehtäväkohtainen palkka

 

Vanha toimen nimike

Viran nimike

047205

2 892,89

suunnittelija

erityissuunnittelija

046989

2 893,99

opetuskonsultti

opetuskonsultti

047201

3 393,35

viestintäpäällikkö

viestintäpäällikkö

 

Samalla kaupunginhallitus päätti muuttaa eräiden ammatillisiin oppilaitoksiin sijoitettujen virkojen nimikkeet 1.3.2006 lukien seuraavasti:

 

Vakanssinumero

 

Vanha nimike

Uusi nimike

Helsingin tekniikan alan oppilaitos

 

046755

 

liiketoimintapäällikkö

aikuiskoulutusjohtaja

Helsingin palvelualojen oppilaitos

 

046756

 

liiketoimintapäällikkö

aikuiskoulutusjohtaja

Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos

 

049502

koulutusjohtaja

aikuiskoulutusjohtaja

046886

lehtori

opinto-ohjaaja

048740

lehtori

opinto-ohjaaja

046887

lehtori

opinto-ohjaaja

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa opetusvirastoa huolehtimaan kaupunginhallituksen päätöksen ja sitä koskevan oikaisuvaatimusohjeen toimittamisesta niille nykyisille viranhaltijoille, joita järjestely koskee.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, opetusvirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

267 §

SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTAVAN REHTORIN VIRKAAN OTTAMISEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2005-2577

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti viitaten kaupungin työterveyshuollon antamaan lausuntoon vahvistaa kaupunginvaltuuston 18.1.2006 tekemän päätöksen filosofian maisteri Taina Törmän ottamisesta suomenkielisen työväenopiston johtavan rehtorin virkaan.

 

Pöytäkirjanote Taina Törmälle, suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle ja työväenopistolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Katso esityslistaa, sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asiaa 2.

 

 

268 §

LIIKUNTAVIRASTON LIIKUNNANOHJAUSOSASTON OSASTOPÄÄLLIKÖN ANNA-MAIJA KIVIMÄEN IRTISANOUTUMINEN JA MÄÄRÄAIKAISEN HOITAJAN MÄÄRÄÄMINEN VIRKAAN

 

Khs 2006-187

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       myöntää Anna-Maija Kivimäelle eron liikuntaviraston liikunnanohjausosaston osastopäällikön virasta 28.2.2006 lukien

-                                       määrätä liikunnansuunnittelija Maria Nyströmin hoitamaan liikunnanohjausosaston osastopäällikön virkaa 28.2.2006 alkaen toistaiseksi 31.8.2006 asti tai jos osastopäällikön virkaan valittu ottaa viran vastaan tätä ennen, kauintaan siihen asti. Maria Nyströmille maksetaan viran määräaikaisesta hoitamisesta kokonaispalkkana 4050,56 euroa kuukaudessa.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, Anna-Maija Kivimäelle ja Maria Nyströmille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

269 §

ERON MYÖNTÄMINEN TIETOKESKUKSEN HALLINTOPÄÄLLIKÖLLE, VIRAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN JA HAETTAVAKSI JULISTAMINEN SEKÄ AVOIMEN VIRAN HOITO

 

Khs 2006-341

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää valtiotieteen maisteri Tuula Mäkelälle eron tietokeskuksen hallintopäällikön virasta 1.3.2006 lukien.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti

 

-                                       muuttaa 1.3.2006 lukien tietokeskukseen sijoitetun hallintopäällikön viran nimikkeen nimikkeeksi kehittämispäällikkö

-                                       kehottaa tietokeskusta julistamaan kehittämispäällikön viran haettavaksi

-                                       määrätä tietohuoltopäällikkö Asta Mannisen oman virkansa ohella hoitamaan avoinna olevan kehittämispäällikön viran tehtäviä 490 eurolla korotetuin kokonaiskuukausipalkoin 1.3.2006 lukien 30.6.2006 saakka, kauintaan kuitenkin siihen asti, kunnes kehittämispäällikön virkaan valittu ryhtyy virkaa hoitamaan.

 

Pöytäkirjanote Tuula Mäkelälle, Asta Manniselle, tietokeskukselle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

270 §

EDUSTAJIEN VALITSEMINEN STADION-SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIKSI

 

Khs 2005-2539

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Stadion-säätiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2007 KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja KHT Jari Nurmen sekä varatilintarkastajiksi KHT Heidi Vierroksen ja KHT Outi Hiedan.

 

Pöytäkirjanote Stadion-säätiölle, edellä mainituille henkilöille, liikuntavirastolle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

271 §

13.2.2006 pöydälle pantu asia

ELÄKKEELLÄ OLEVAN PALKKAAMISEN PERIAATTEET

 

Khs 2006-188

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että eläkkeellä oleva, tehtävän kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö voidaan ottaa kaupungin palvelukseen, kuitenkin kauintaan siihen saakka, kunnes hän täyttää 68 vuotta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kumota 20.12.2004 pöytäkirjan 1610 §:n kohdalla tekemänsä päätöksen siltä osin kuin se koskee eläkkeellä olevan ottamisesta kaupungin palvelukseen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että tämä päätös tulee voimaan 1.3.2006 ja on voimassa enintään 31.12.2015 saakka.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että asiasta raportoidaan henkilöstö-raportissa omana asiakohtanaan.

 

Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että ehdotuksen viimeiseksi kappaleeksi ennen pöytäkirjanotejakelua lisätään seuraava kappale:

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että asiasta raportoidaan henkilöstöraportissa omana asiakohtanaan.

 

Merkittiin, että Pajamäki ehdotti Puuran kannattamana, että päätösehdotuksen ensimmäiseen kappaleeseen lisätään sanojen ”kaupungin palvelukseen” jälkeen sanat perustelluissa poikkeustilanteissa, ...

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Pajamäen vastaehdotuksen äänin 9 – 5 – 1. Vähemmistöön kuuluivat Malinen, Ojala, Pajamäki, Puura ja Vuorenkoski. Tyhjää äänesti Oker-Blom.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Mattheiszen Leena, työmarkkinalakimies, puhelin 169 2449

 

LIITE

Liite 1

 

 

272 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginmuseon johtokunta                                                     14.2.2006

liikuntalautakunta                                                                           14.2.2006

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta                                   9.2.2006

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                 24.1. – 15.2.2006

- vararehtori 1.                                                                                  25.1.2006

- vararehtori 2.                                                                       24. ja 27.1.2006

- kulttuuri- ja palvelualan toimialajohtaja                         20.1. – 9.2.2006

- hallintopäällikkö                                                                 18. ja 20.1.2006

- johtava talouspäällikkö                                                                13.2.2006

- palveluyksikön päällikkö                                                             13.2.2006

- tietotekniikkapäällikkö                                                                    1.2.2006

eläintarhan johtaja                                                                          14.2.2006

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                10. ja 13.2.2006

museonjohtaja                                                                            8. – 9.2.2006

taidemuseon johtaja                                                             13. – 16.2.2006

työterveysjohtaja                                                                                9.2.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

273 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                            14.2.2006

pelastuslautakunta                                              14.2.2006

joukkoliikennelautakunta                                   16.2.2006

yleisten töiden  lautakunta                                 16.2.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

274 §

KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA APULAISOIKEUSKANSLERIN PÄÄTÖS

 

Khs 2004-2385

Esityslistan asia Stj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kaupunginhallituksen 6.3.2006 pidettävään kokoukseen saakka.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

275 §

KETTUTIEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N HALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ LUOPUMINEN

 

Khs 2006-210

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Kettutien Palvelutaloyhdistys  ry:lle, ettei Helsingin kaupunki pidä mm. jääviyskysymysten vuoksi tarkoituksenmukaisena kaupungin edustajan nimeämistä yhdistyksen hallitukseen.

 

Pöytäkirjanote Kettutien Palvelutaloyhdistys ry:lle, sosiaalivirastolle ja kaupunginkanslialle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1

 

 

276 §

VT SIRPA PUHAKAN TOIVOMUSPONSI: ARVIO HELSINKI-LAPSIVALTUUTETUN TARPEESTA

 

Khs 2005-2144

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 28.9.2005 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Puhakka) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Sirpa Puhakka) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sirpa Puhakalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

277 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 14.2.2006 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292


 

 

Översättning:

249 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN YRJÖ

HAKANEN: MÅLEN I PROGRAMMET FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET

UTGÅNGSPUNKT DÅ INVESTERINGSPLANERNA BEREDS

 

Stn 2005-746

Ärende Kj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna en utred­ning om åt­gärd­erna med anled­ning av en hemställ­nings­kläm som stads­fullmäkt­ige godkänt 30.3.2005 (Yrjö Hakanen) och till­ställa den som före­slagit klämmen denna utred­ning och ge de övriga fullmäkt­igeledamöt­erna till­fälle att ta del av den.

 

                      Protokollsutdrag till ledamoten Yrjö Hakanen och för kännedom till full­mäktige, med en kopia av det ifråga­varande ärendet med bilaga i stads­styr­elsens före­­dragnings­lista.

 

Tilläggsuppgifter:

Malinen Matti, specialplanerare, telefon 169 2368

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 6

 

Översättning:

276 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SIRPA

PUHAKKA: BEDÖMNING AV BEHOVET AV EN BARNOMBUDSMAN

FÖR HELSINGFORS

 

Stn 2005-2144

Ärende Stj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den i föredragningslistan ingående utred­ningen om åt­gärd­erna med anled­ning av en hemställ­nings­kläm som stads­fullmäkt­ige godkänt 28.9.2005 (Sirpa Puhakka)

 

till­ställa den som före­slagit klämmen (Sirpa Puhakka) denna utred­ning och ge de övriga fullmäkt­igeledamöt­erna till­fälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sirpa Puhakka och för kännedom till full­mäktige, med en kopia av det ifråga­varande ärendet i stads­styr­elsens före­­dragnings­lista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 169 2285

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Irmeli Wallden-Paulig

Pekka Reinikainen

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  28.2.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 238-249, 250 (lukuun ottamatta kohta 7),

251-252, 258-259, 262, 265, 272-274 ja 276-277 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 253-256 ja 263-264 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 261 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

238-249, 250 (utom punkt 7), 251-252, 258-259, 262, 265, 272-274 och 276-277 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

253-256 och 263-264 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

261 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.