Kokousaika

13.2.2006 kello 15.00 – 16.12

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

(paitsi 199-235 §)

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi 204 §)

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

(paitsi osa 221-237 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja (paitsi 204 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö (paitsi osa 213 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi 199-osa 236 §)

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


199-200,


201,


209-215, 

 Korpinen

 

 

 

216,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
202-205,


217-223, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
206,


224-232, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
207,


233-235, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
208,


236-237,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

199

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

200

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

201

Kj/1

Finlandia-talon yhtiöittäminen

 

202

Kaj/2

Meilahden lähivirkistysalueen sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen (Meilahden liikuntapuisto) asemakaavan muttaminen (nro 11441)

 

203

Kaj/3

Meilahden tonttien 15526/3 ja 4 (Meilahden sairaala-alue) sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11405)

 

204

Kaj/4

Pasilan korttelin nro 17023 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11463)

 

205

Kaj/5

Vartiokylän tontin 45071/1 (Itäkeskuksen ortodoksikirkko) ja katualueen  asemakaavan muuttaminen (nro 11476)

 

206

Sj/6

Laajasalon yläasteen koulun ja lukion peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

207

Ryj/7

Nivelraitiovaunujen matalalattiaista väliosaa koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen

 

208

Stj/8

Sosiaalijohtajan viran täyttäminen

 

209

Kj/3

Kaupunginhallituksen virkamatka Tanskaan

 

210

Kj/4

Määrärahan myöntäminen Kampin keskuksen terminaalin vuoden 2005 kustannusten kattamiseen

 

211

Kj/5

Vuoden 2007 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2007-2009 laatimisohjeet

 

212

Kj/6

Ärende bordlagt 6.2.2006

Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s möten år 2006

6.2.2006 pöydälle pantu asia

Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n kokouksiin vuonna 2006

 

213

Kj/7

Lausunto kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeesta pääkaupunkiseudun vastausta varten

 

214

Kj/8

Vuoden 2007 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2007-2009 käsittelyjärjestys

 

215

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

216

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

217

Kaj/1

Lasten päiväkoti Kanteleen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

218

Kaj/2

Kiinteistöviraston poikkeamishakemus (Etu-Töölön tontti 13414/15)

 

219

Kaj/3

Kiinteistöviraston poikkeamishakemus (Etu-Töölön tontti 13414/16)

 

220

Kaj/4

Kiinteistöviraston poikkeamishakemus (Etu-Töölön tontti 13414/17)

 

221

Kaj/5

6.2.2006 pöydälle pantu asia

Kannanotto Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx ja Xxx Xxxxxxxxxxxx sekä Xxxxxx Xxxxxxx muistutuksiin ns. Myllypuron puisen kaupunkikylän asemakaava-asiassa (nro 11425)

 

222

Kaj/6

6.2.2006 pöydälle pantu asia

Katsaus asuntotonttien varaustilanteeseen ja asuntotonttien varaaminen

 

223

Kaj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

224

Sj/1

Kaupungin edustajien valitseminen Ammattienedistämislaitossäätiön hallintoneuvostoon

 

225

Sj/2

Filosofian lisensiaatti Xxxxx Xxxxxxxx oikaisuvaatimus viran täyttöä koskevassa asiassa

 

226

Sj/3

Helsingin kaupungin ja Helsingin työvoimatoimiston välinen yhteistyösopimus vuodelle 2006

 

227

Sj/4

Maa-alueen varaaminen perustettavan yhtiön lukuun lämmitettävän tekonurmikentän rakentamista varten Oulunkylän liikuntapuistoon

 

228

Sj/5

Terveyskeskuksen sairaalalääkäreiden kliinistä lisätyötä koskeva paikallinen sopimus 1.2.2006 - 30.9.2007

 

229

Sj/6

Eläkkeellä olevan palkkaamisen periaatteet

 

230

Sj/7

6.2.2006 pöydälle pantu asia

Eron myöntäminen Aila-Marja Leisténille ja Tuomas Huttuselle tasa-arvotoimikunnasta ja uusien jäsenten nimeäminen

 

231

Sj/8

23.1.2006 ja 6.2.2006 pöydälle pantu asia

Ammattikorkeakoulun tavoitesopimusesitys

 

232

Sj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

233

Ryj/1

Aluehälytyskeskussopimuksen purkaminen

 

234

Ryj/2

Helsingin Bussiliikenne Oy:n osakkeet

 

235

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

236

Stj/1

23.1.2006 ja 6.2.2006 pöydälle pantu asia

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon maksutoimikunnan mietinnöstä

 

237

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

199 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rantasen (varalla Wallden-Paulig) ja  Rautavan (varalla Reinikainen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

200 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

201 - 208 §

Kaupunginvaltuuston 1.3.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

201 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 6.2.2006 pöydälle pantu asia
Finlandia-talon yhtiöittäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

202 §

Meilahden lähivirkistysalueen sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen (Meilahden liikuntapuisto) asemakaavan muttaminen (nro 11441)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

203 §

Meilahden tonttien 15526/3 ja 4 (Meilahden sairaala-alue) sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11405)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

204 §

Pasilan korttelin nro 17023 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11463)

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsen Pajamäki ja Minerva Krohn esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

205 §

Vartiokylän tontin 45071/1 (Itäkeskuksen ortodoksikirkko) ja katualueen  asemakaavan muuttaminen (nro 11476)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

206 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 6.2.2006 pöydälle pantu asia
Laajasalon yläasteen koulun ja lukion peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

 

-                                       asiakohdan otsikko s. 81 muutetaan kuulumaan:

"Laajasalon yläasteen koulun ja lukion peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen"

 

-                                       s. 83 2. kpl muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Khs toteaa, että hanketta supistetaan alkuperäisestä vuonna 2001 hyväksytystä suunnitelmasta. Rakennusta ei ole tarkoitus laajentaa, vaan se peruskorjataan. Lukion toimintaedellytykset samassa rakennuksessa selvitetään."

-                                       päätösehdotukseen s. 83 lisätään 3. riville "yläasteen koulun" jälkeen sanat "ja lukion".

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

207 §

Nivelraitiovaunujen matalalattiaista väliosaa koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

208 §

Sosiaalijohtajan viran täyttäminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

 

209 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN VIRKAMATKA TANSKAAN

 

Khs 2006-237

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston sekä ne kaupunginhallituksessa edustettuina olevien ryhmien puheenjohtajat, jotka eivät ole kaupunginhallituksen jäseniä, tekemään virkamatkan Tanskaan, Kööpenhaminaan 27 – 29.6.2006. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:n mukaiset matkustus-, majoitus- ja päivärahakustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 04 02 02, Khn käyttövarat, virkamatkat, vastuualue 13 ja vieraanvaraisuus talousarvion kohdalta 1 04 02 03, Khn käyttövarat, edustusmenot, vastuualue 13.

 

Pöytäkirjanote virkamatkalle lähtijöille, kaupunginkanslian yleiselle osastolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelulle (Marjo Hakanen) ja varainhallinnalle (Tuula Holopainen).

 

Lisätiedot:
Linkola Maija-Liisa, EU-vastaava, puhelin 169 3711

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 3.

 

 

210 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KAMPIN KESKUKSEN TERMINAALIN VUODEN 2005 KUSTANNUSTEN KATTAMISEEN

 

Khs 2006-218

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistöviraston tilakeskukselle vuoden 2005 talousarvion

 

alakohdasta 8 03 12 03, Kampin terminaali,

 

16 481 000 euroa käytettäväksi Kampin keskuksen terminaalien rahoittamiseen.

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle (Harri Kauppinen), talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle, taloussuunnitteluosastolle ja taloushallintopalvelulle/kirjanpito.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

LIITE

Liite 1

 

 

211 §

VUODEN 2007 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN 2007-2009 LAATIMISOHJEET

 

Khs 2006-299

Esityslistan asia Kj/5

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 169 2389

 

 

212 §

Ärende bordlagt 6.2.2006

VAL AV REPRESENTANTER VID SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND RF:S MÖTEN ÅR 2006

6.2.2006 pöydälle pantu asia

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND RF:N KOKOUKSIIN VUONNA 2006

 

Stn/Khs 2006-65

Ärende Kj/6 på föredragningslistan

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt utse följande personer till representanter för Helsingfors stad vid Sydkustens Landskapsförbund rf:s årsmöte och eventuella extra förbundsmöten år 2006:

 

Parti/grupp

Stadens representanter

Personliga suppleanter

 

 

 

Saml.

Harry Bogomoloff

Lotta Backlund

 

 

 

Saml.

Lotta Sandbacka

Philip Relander

 

 

 

Gröna

Lea Krank

Camilla Granholm

 

 

 

Gröna

Pontus Slätis

Linus Lång

 

 

 

SDP

Inger Östergård

Lauri Heikkinen

 

 

 

SDP

Kenneth Liukkonen

Marianne Lindberg

 

 

 

Vänst.

Rudolf Lindblad

Christina Nordgren-Siivonen

 

 

 

SFP

Maria Björnberg-Enckell

Ann-Mari Bergström

 

 

 

SFP

Sebastian Gripenberg

Henrik Creutz

 

 

 

SFP

Markus Standertskjöld-Nordenstam

Jan D. Oker-Blom

 

 

 

 

 

Stadsstyrelsen torde samtidigt besluta berättiga de ovannämnda personerna att göra behövliga tjänsteresor för deltagande i föreningens förbundsmöten som representanter för Helsingfors stad.

 

Protokollsutdrag till Sydkustens landskapsförbund rf, till dem som utsetts till företrädare för staden och till suppleanter, med kopia av förbundets inbjudan, och till stadskansliet (Seija Kauppinen)

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi Sydkustens Landskapsförbund rf:n vuosikokoukseen ja mahdollisiin ylimääräisiin liittokokouksiin vuodeksi 2006 seuraavat henkilöt:

 

Puolue/ryhmä

Kaupungin edustajat

Henkilökohtaiset

varaedustajat

 

 

 

Kok

Harry Bogomoloff

Lotta Backlund

 

 

 

Kok

Lotta Sandbacka

Philip Relander

 

 

 

Vihr

Lea Krank

Camilla Granholm

 

 

 

Vihr

Pontus Slätis

Linus Lång

 

 

 

SDP

Inger Östergård

Lauri Heikkinen

 

 

 

SDP

Kenneth Liukkonen

Marianne Lindberg

 

 

 

Vas

Rudolf Lindblad

Christina Nordgren-Siivonen

 

 

 

Rkp

Maria Björnberg-Enckell

Ann-Mari Bergström

 

 

 

Rkp

Sebastian Gripenberg

Henrik Creutz

 

 

 

Rkp

Markus Standertskjöld-Nordenstam

Jan D. Oker-Blom

 

 

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa edellä mainitut henkilöt tekemään tarvittavat virkamatkat yhdistyksen liittokokouksiin osallistumista varten Helsingin kaupungin edustajina.

 

Pöytäkirjanote Sydkustens landskapsförbund rf:lle, kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi nimetyille jäljennöksin liiton kutsukirjeestä sekä kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen).

 

Tilläggsuppgifter:
Vallittu Anja, stadssekreterare, telefon 169 2272

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

LIITE

Bilaga 1/Liite 1

 

 

213 §

LAUSUNTO KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUSHANKKEESTA PÄÄKAUPUNKISEUDUN VASTAUSTA VARTEN

 

Khs 2005-2268

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan koordinaatioryhmän ehdotuksista seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa koordinaatioryhmän esitystä valtiolle annettavaksi vastaukseksi kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeessa ja toteaa vastauksen luovan hyvän pohjan pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyön vahvistamiselle.

 

Pöytäkirjanote Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnalle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

214 §

VUODEN 2007 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN VUOSIKSI 2007-2009 KÄSITTELYJÄRJESTYS

 

Khs 2006-322

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Merkittiin tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, vs. talousarviopäällikkö, puhelin 169 2231

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 8.

 

 

215 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 6 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

216 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 6 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

217 §

LASTEN PÄIVÄKOTI KANTELEEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2005-1912

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä lasten päiväkoti Kanteleen peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on enintään 1 195 brm2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset 2 208 000 euroa (veroton hinta 1 810 000 euroa) hintatasossa 11/2005.

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

218 §

KIINTEISTÖVIRASTON POIKKEAMISHAKEMUS (ETU-TÖÖLÖN TONTTI 13414/15)

 

Khs 2005-2734

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 8.9.2005 päivätyssä suunnitelmassa esitettyjä periaatteita päätöksen nro 2005-2734/526 mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus päätti myöntää poikkeuksen asemakaavan määräyksistä ja rakentamista tai muita toimenpiteitä koskevista normeista seuraavilta osin:

 

-                                       tontin 13414/15 autopaikat saadaan sijoittaa maanalaisiin tiloihin tonttien 13414/15, 13414/16, 13414/17 ja 13414/18 alueella. Autopaikat saadaan rakentaa ilman tonttien välisiä rajaseiniä,

 

-                                       tontille nro 15 sijoittuvan rakennuksen Rautatiekadun puoleinen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdat +29,6 ja +23,6 voivat ylittyä korkeuden ollessa kuitenkin enintään +33,2. Vastaava leikkauskohta julkisivusta sisäänvedetyn ylimmän kerroksen osalta +32,6 voi ylittyä korkeuden ollessa kuitenkin enintään +35,0, ja

 

-                                       asuinhuoneistoja saa sijoittaa toiseen kerrokseen Mechelininkadun varrella,

 

-                                       tontille sijoittuvan rakennuksen ullakkokerrokseen saa rakentaa asuinhuoneistoja.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

219 §

KIINTEISTÖVIRASTON POIKKEAMISHAKEMUS (ETU-TÖÖLÖN TONTTI 13414/16)

 

Khs 2005-2735

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 8.9.2005 päivätyssä suunnitelmassa esitettyjä periaatteita päätöksen nro 2005-2735/526 mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus päätti myöntää poikkeuksen asemakaavan määräyksistä ja rakentamista tai muita toimenpiteitä koskevista normeista seuraavilta osin:

 

-                                       tontin 13414/16 autopaikat saadaan sijoittaa maanalaisiin tiloihin tonttien 13414/15, 13414/16, 13414/17 ja 13414/18 alueella. Autopaikat saadaan rakentaa ilman tonttien välisiä rajaseiniä,

 

-                                       tontille nro 16 sijoittuvan rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohta +27,0 voi ylittyä korkeuden ollessa +28,2. Vastaava leikkauskohta katulinjasta sisäänvedetyn kerroksen osalta voi ylittyä korkeuden ollessa kuitenkin enintään +30,2,

 

-                                       tontille sijoittuvan rakennuksen ullakkokerrokseen saa rakentaa asuinhuoneistoja,

 

-                                       tontille nro 16 toteuttava rakennus voi ylittää rakennusalan liitteessä (Liite 6 Kaavio poikkeamisista) esitetyn mukaisesti, ja

 

-                                       julkisivun värin pääsävy voi olla osittain punaruskea.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

220 §

KIINTEISTÖVIRASTON POIKKEAMISHAKEMUS (ETU-TÖÖLÖN TONTTI 13414/17)

 

Khs 2005-2736

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 8.9.2005 päivätyssä suunnitelmassa esitettyjä periaatteita päätöksen nro 2005-2736/526 mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus päätti myöntää poikkeuksen asemakaavan määräyksistä ja rakentamista tai muita toimenpiteitä koskevista normeista seuraavilta osin:

 

-                                       tontin 13414/17 autopaikat saadaan sijoittaa maanalaisiin tiloihin tonttien 13414/15, 13414/16, 13414/17 ja 13414/18 alueella. Autopaikat saadaan rakentaa ilman tonttien välisiä rajaseiniä.

 

-                                       tontille nro 17 sijoittuvan rakennuksen Leppäsuonkadun ja Mechelininkadun puoleisen kulman julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohta +30,0 voi ylittyä korkeuden ollessa kuitenkin enintään +34,2. Mechelininkadun puoleinen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohta +27,0 voi ylittyä korkeuden ollessa kuitenkin enintään +28,2. Vastaava leikkauskohta julkisivusta sisäänvedetyn ylimmän kerroksen osalta voi ylittyä korkeuden ollessa kuitenkin enintään +30,2,

 

-                                       tontille sijoittuvan rakennuksen ullakkokerrokseen saa rakentaa asuinhuoneistoja,

 

-                                       asuinhuoneistoja saa sijoittaa toiseen kerrokseen Mechelininkadun varrella,

 

-                                       tontille nro 17 toteuttava rakennus voi ylittää rakennusalan liitteessä (Liite 6 Kaavio poikkeamisista) esitetyn mukaisesti,

 

-                                       tontilla 13414/17 asuinhuoneistoja saa sijoittaa rakennuksen toiseen kerrokseen, ja

 

-                                       julkisivun värin pääsävy voi olla osittain punaruskea.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

221 §

6.2.2006 pöydälle pantu asia

KANNANOTTO XXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXX JA XXX XXXXXXXXXXX SEKÄ XXXXXX XXXXXXX MUISTUTUKSIIN NS. MYLLYPURON PUISEN KAUPUNKIKYLÄN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11425)

 

Khs 2005-1535

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa edellä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelulautakunnan vastaukseen perustuvan ja kaupunkisuun­nittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennetyn vastauksen kaupungin perusteltuna kannanottona esitettyi­hin muistutuksiin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx ym. ja Xxxxxx Xxxxxx.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

222 §

6.2.2006 pöydälle pantu asia

KATSAUS ASUNTOTONTTIEN VARAUSTILANTEESEEN JA ASUNTOTONTTIEN VARAAMINEN

 

Khs 2006-69

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kiinteistölautakunnan katsauksen asuntotonttien varaustilanteesta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti varata jäljempänä olevat korttelit, tontit tai tontteja vastaavat alueet alla mainituille rakennuttajille tai kilpailujen järjestämistä varten 31.12.2007 saakka jäljempänä mainituin ehdoin.

 

KAUPUNGINOSA, osa-alue

 

Kortteli/tontti                       asuntokerrosala              asuntoja

 

TOUKOLA, Arabianranta

 

23103/1                              12 200                              160

 

Helsingfors Svenska Bostadsstiftelselle ja OP-Eläkekassalle vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että kohteen suunnittelija valitaan yhteistyössä kaupungin kanssa järjestettävällä suunnittelukilpailulla.

 

23124/38 (ent. 6)               3 600                                 26

 

Skanska Talonrakennus Oy:lle vapaarahoitteisten erityisen korkeatasoisten omistusasuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja ehdolla, että kohde suunnitellaan ja rakennetaan ehdotuksen ”Kaislat” mukaisesti ja Arabianrannan tontinluovutuskilpailun ohjelmaa noudattaen sekä ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman.

 

23124/44 (ent. 10)            3 600                                 26

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vapaarahoitteisten erityisen korkeatasoisten omistusasuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja ehdolla, että kohde suunnitellaan ja rakennetaan ehdotuksen ”Helmilintu (1)” mukaisesti ja Arabianrannan tontinluovutuskilpailun ohjelmaa noudattaen sekä ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman.

 

23124/39 (ent. 8)               2 400                                 18

 

Luovutettavaksi tarjouskilpailulla vapaarahoitteisten erityisen korkeatasoisten omistusasuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman.

 

23124/42                            3 600                                 38

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vuokra-asuntojen rakentamista varten ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman ja kohteen suunnittelija valitaan suunnittelu- ja tarjouskilpailulla. Tontille tulevasta rakennuksesta tulee varata tilat 42 hoitopaikan korttelipäiväkodin mahdollisiin tarpeisiin. Kaupunki vuokraa tilat käyttöönsä omakustannusperiaatteen mukaan tehtävällä huoneenvuokrasopimuksella. Tilojen suunnittelu tulee tehdä yhteistyössä sosiaaliviraston ja kiinteistöviraston tilakeskuksen kanssa.

 

23124/43                            3 600                                 38

 

Asuntotuotantotoimikunnalle omistusasuntojen rakennuttamista varten noudattaen hitas-ehtoja ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman ja kohteen suunnittelija valitaan suunnittelu- ja tarjouskilpailulla.

 

23124/29                            4 400                                 46

 

Asuntotuotantotoimikunnalle omistusasuntojen rakentamista varten ilman hitas-ehtoja ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lain-voiman.

 

Lisäksi varauksensaajan tulee noudattaa seuraavia ehtoja:

 

-                                       Hankkeessa pyritään siihen, että tulevat asukkaat voivat halutessaan vaikuttaa paljonkin asuntonsa ratkaisuihin, hankkia asuntonsa varusteet ja rakentaa tai rakennuttaa asuntonsa valmiiksi.

 

-                                       Asuntojen myyntihintojen tulee perustua kaupungin Hitas-toimikunnan hyväksymään rakennuttajapalkkioon ym. kuluihin sekä urakkakilpailuihin perustuviin rakennuskustannuksiin.

 

HAAGA, Pohjois-Haaga

 

29108/2-4                           7 650                                 80

 

YH Suomi Oy:lle omistusasuntojen rakennuttamista varten noudattaen hitas-ehtoja ehdolla, että kohteessa järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu. Neljännes kohteen asuntokerrosalasta voidaan suunnitella erityisesti ikääntyviä varten. Muiden asuntojen tulee olla suuria perheasuntoja.

 

29108/5                              2 000                                 20

 

Omistusasuntojen rakennuttamista varten noudattaen hitas-ehtoja. Kohteen rakennuttaja valitaan rakennuttajakilpailulla, jossa kilpaillaan rakennuttajan palkkiolla sekä rakennuttamisen laadulla.

 

VIIKKI, Kalastajanranta

 

36035/ 2 ja 3                      7 200                                 72

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamiseen noudattaen hitas-ehtoja.

 

VIIKKI, Viikinmäki

 

36110/1, 9 ja 13                 6 100                                 58

 

Luovutettavaksi tontinluovutuskilpailulla vapaarahoitteisten ilman hitas-ehtoja toteutettavien korkeatasoisten omistusasuntojen rakennuttamista varten.

 

36110/2-8                           1 260                                 7

 

Luovutettavaksi tarjouskilpailulla vapaarahoitteisten korkeatasoisten omistusasuntojen rakennuttamista varten.

 

36110/10                            3 500                                 37

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vuokra-asuntojen rakentamista varten ehdolla, että kohteen suunnittelija valitaan suunnittelu- ja tarjouskilpailulla.

 

36111/1                              5 200                                 55

 

Asuntotuotantotoimikunnalle omistusasuntojen rakennuttamista varten noudattaen hitas-ehtoja ehdolla, että kohteen suunnittelija valitaan suunnittelu- ja tarjouskilpailulla.

 

36111/2                              2 900                                 30

 

Asuntotuotantotoimikunnalle omistusasuntojen rakennuttamista varten noudattaen hitas-ehtoja ehdolla, että kohteen suunnittelija valitaan suunnittelu- ja tarjouskilpailulla.

 

36112/1 ja 36113/1           6 900                                 66

 

Luovutettavaksi tontinluovutuskilpailulla vapaarahoitteisten ilman hitas-ehtoja toteutettavien korkeatasoisten omistusasuntojen rakennuttamista varten.

 

36114, 36115, 36116       9 680                                 92

 

Luovutettavaksi yhteistyössä ympäristöministeriön ja Rakennusteollisuus ry:n kanssa järjestettävällä tontinluovutuskilpailulla vapaarahoitteisten ilman hitas-ehtoja toteutettavien erityisen korkeatasoisten omistusasuntojen rakennuttamista varten.

 

VIIKKI, Latokartano V

 

36242/1                              5 300                                 56

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vuokra-asuntojen rakentamista varten ehdolla, että kohteen suunnittelija valitaan suunnittelu- ja tarjouskilpailulla.

 

36242/2                              4 900                                 52

 

Asuntotuotantotoimikunnalle omistusasuntojen rakennuttamista varten noudattaen hitas-ehtoja ehdolla, että kohteen suunnittelija valitaan suunnittelu- ja tarjouskilpailulla.

 

36243/2                              3 000                                 32

 

Asuntotuotantotoimikunnalle omistusasuntojen rakennuttamista varten noudattaen hitas-ehtoja ehdolla, että kohteen suunnittelija valitaan suunnittelu- ja tarjouskilpailulla.

 

SUUTARILA

 

40046/4-6, 40048/10-16,    3 218                              20

40220/1-4 ja 40221/1-5                                             

 

Omatoimista ryhmärakentamista varten. Kohteen rakennuttajakonsultti valitaan kilpailulla, jossa kilpaillaan rakennuttajan palkkiolla sekä rakennuttamisen laadulla.

 

HERTTONIEMI

 

43011/27                            4 650                                 78

 

Nuorisosäätiölle nuorille tarkoitettujen valtion tukemien vuokra-asunto­jen rakennuttamista varten seuraavin ehdoin:

 

-                                       Varauksensaajan tulee suunnittelussa noudattaa Arkkitehtitoimisto Sarc Oy:n 1.9.2005 laatimia julkisivusuunnitelmia tai vähintään niiden laatutasoa.

 

-                                       Varauksensaajan tulee sopia tonttien 43017/1, 43011/17 ja 28 - 29 rakennusten omistajien kanssa korttelin nro 43011 tonttien nro 17 ja 27 - 29 rakennusten ja pihakansien alle sijoitettavien maanalaisten pysäköintitilojen ja niiden vaatimien kulkuyhteyksien yhteisjärjestelyistä.

 

PITÄJÄNMÄKI

 

46117/17                            5 500                                 58

 

Lujatalo Oy:lle omistusasuntojen rakennuttamista varten noudattaen hitas-ehtoja ehdolla, että alueen asemakaavan muutos saa lainvoiman.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään tonteilla 23124/39 (ent. 8), 29108/5, 36110/1 - 13, 36112/1, 35113/1, 36114/1, 36115/1, 36116/1, 40046/4 - 6, 40048/10 - 16, 40220/1 - 4 ja 40221/1 - 5 järjestettävien tontinluovutus-, tarjous- ja rakennuttajakilpailujen ohjelmista sekä valitsemaan kilpailujen voittajat tontinvaraajiksi.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että kaikkien varaustensaajien on noudatettava seuraavia ehtoja:

 

-                                       Normaalissa asuntotuotannossa tavoitteena on 75 h-m2:n keskipinta-ala.

 

-                                       Kaupungin luovuttamien tonttien rakennuttajien tulee noudattaa liitteenä 28 olevaa kiinteistöviraston tonttiosaston toimintaohjetta 1.10.2004 ”Kaivettavat ja louhittavat massat sekä kaadettavat puut”.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että hitas-omistusasuntotuotan­nossa tulee noudattaa liitteenä 26 olevia ehtoja sekä Arabianrannassa liitteenä 27 olevia ehtoja.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että liitteinä 10, 16 ja 29 olevat hakemukset eivät anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

Vielä kaupunginhallitus toteaa, että kumulatiivinen tontinvarausten summa poikkeaa oleellisesti kaupunginvaltuuston päättämästä asunto-ohjelmasta. Kaupunginhallitus kehottaa kiinteistölautakuntaa valmistelemaan kiireellisesti suunnitelman varausten ja asunto-ohjelman lähentämiseksi toisiaan.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään tonttien varausehtojen vähäisistä tarkennuksista ja mahdollisesti tarvittavista lisäehdoista ja varausaikojen jatkamisesta enintään vuodeksi, jos tarve varausajan jatkamiseen ei johdu varaajasta itsestään.

 

Pöytäkirjanote varauksensaajille, kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle, sosiaalivirastolle, kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosastolle ja kiinteistövirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

223 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

8.2.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

2.2.2006

kiinteistölautakunta

7.2.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

2. ja 7.2.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

224 §

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN AMMATTIENEDISTÄMISLAITOSSÄÄTIÖN HALLINTONEUVOSTOON

 

Khs 2006-216

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Ammattienedistämislaitossäätiön hallintoneuvostoon vuonna 2006 alkavaksi nelivuotiseksi toimikaudeksi jäseniksi opetustoimen johtaja Rauno Jarnilan ja Henri J. Vartiaisen sekä varajäseneksi linjanjohtaja Tuija Kirveskari-Tähtisen.

 

Pöytäkirjanote mainitulle säätiölle, valituille henkilöille, opetusvirastolle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

225 §

FILOSOFIAN LISENSIAATTI XXXX XXXXXXXX OIKAISUVAATIMUS VIRAN TÄYTTÖÄ KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2005-2092

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti viitaten ammattikorkeakoulun rehtorin selitykseen ja kaupunginkanslian oikeuspalveluiden lausuntoihin hylätä filosofian lisensiaatti Xxxx Xxxxxxxx oikaisuvaatimuksen ammattikorkeakoulun rehtorin 27.6.2005 päätösluettelon 456 §:n kohdalla tekemästä, ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan toimialan äidinkielen ja viestinnän lehtorin viran täyttämistä koskevasta päätöksestä, koska ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden nojalla päätöstä olisi muutettava.

 

Pöytäkirjanote Xxxx Xxxxxxxxxx muutoksenhakuosoituksin, ammattikorkeakoulun rehtorille ja kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 5

 

 

226 §

HELSINGIN KAUPUNGIN JA HELSINGIN TYÖVOIMATOIMISTON VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS VUODELLE 2006

 

Khs 2006-236

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin ja Helsingin työvoimatoimiston välisen, esityslistan liitteenä olevan yhteistyösopimuksen vuodelle 2006.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa henkilöstöjohtajan ja henkilöstökeskuksen henkilöstön liikkuvuudesta vastaavan osastopäällikön allekirjoittamaan sopimuksen.

 

Pöytäkirjanote Helsingin työvoimatoimistolle, Uudenmaan TE-kes­kukselle, työllistämistoimikunnalle, henkilöstökeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

227 §

MAA-ALUEEN VARAAMINEN PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN LÄMMITETTÄVÄN TEKONURMIKENTÄN RAKENTAMISTA VARTEN OULUNKYLÄN LIIKUNTAPUISTOON

 

Khs 2006-235

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata perustettavan yhtiön lukuun 28. kaupunginosan, Oulunkylän kylän nro 422 tilan RN:o 6:56, noin 7 183 m2:n suuruisen alueen lämmitettävän tekonurmikentän suunnittelua varten ajaksi 1.2.2006 – 31.12.2006 seuraavin ehdoin:

 

1                          Varausmaksu on 1 935,82 euroa ja se on maksettava 15.2.2006 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaan tai kaupungin osoittamalle pankkitilille.

Maksusuorituksen viivästyessä varauksensaaja on velvollinen maksamaan erääntyville saataville maksupäivään asti korkoa ja perimispalkkiota kaupunginhallituksen vahvistaman päätöksen mukaisesti.

2                          Nyt varattavan alueen rajoja tarkistetaan alueesta tehtävän vuokrasopimuksen yhteydessä. Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä.

3                          Varattava alue on liikuntaviraston käytössä siihen saakka, kunnes alueesta solmittava vuokrasopimus alkaa.

4                          Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

5                          Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai, ettei varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

6                          Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

228 §

TERVEYSKESKUKSEN SAIRAALALÄÄKÄREIDEN KLIINISTÄ LISÄTYÖTÄ KOSKEVA PAIKALLINEN SOPIMUS 1.2.2006 - 30.9.2007

 

Khs 2006-231

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä saavutetun neuvottelutuloksen mukaisen paikallisen sopimuksen ja valtuuttaa henkilöstökeskuksen kaupungin puolesta allekirjoittamaan sen.

 

Pöytäkirjanote liitteineen henkilöstökeskukselle, terveyskeskukselle sekä ao. henkilöstöjärjestölle.

 

Lisätiedot:
Pohjaniemi Marju, palvelussuhdepäällikkö, puhelin 169 2451

 

LIITE

Liite 1

 

 

229 §

ELÄKKEELLÄ OLEVAN PALKKAAMISEN PERIAATTEET

 

Khs 2006-188

Esityslistan asia Sj/6

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Mattheiszen Leena, työmarkkinalakimies, puhelin 169 2449

 

 

230 §

6.2.2006 pöydälle pantu asia

ERON MYÖNTÄMINEN AILA-MARJA LEISTÉNILLE JA TUOMAS HUTTUSELLE TASA-ARVOTOIMIKUNNASTA JA UUSIEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN

 

Khs 2005-38

Esityslistan asia Sj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Aila-Marja Leisténille eron tasa-arvotoimikunnan jäsenen tehtävästä ja Tuomas Huttuselle varajäsenen tehtävästä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä tasa-arvotoimikunnan jäseneksi Aila-Marja Leisténin tilalle Pia Metsähuoneen ja Ari Salon varajäseneksi Tuomas Huttusen tilalle Tino Kinnusen.

 

Pöytäkirjanote mainituille sekä tasa-arvotoimikunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

231 §

23.1.2006 ja 6.2.2006 pöydälle pantu asia

AMMATTIKORKEAKOULUN TAVOITESOPIMUSESITYS

 

Khs 2006-154

Esityslistan asia Sj/8

 

Kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan hyväksyä ammattikorkeakoulun hallituksen 12.1.2006 esittämän Helsingin ammattikorkeakoulun tavoitesopimustarjouksen vuosille 2007 - 2009 esityslistan tämän asian liitteen mukaisena kuitenkin täydennettynä niin, että esityslistan liitteen kohtaan

 

6. Kehittämistavoitteet

 

a) Opetuksen kehittäminen

 

lisätään ensimmäiseksi virkkeeksi:

 

Ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavan peruskoulutuksen erityisenä kehittämiskohteena tavoiteohjelmakaudella on opintojen läpäisyn tehostaminen opintojen ohjauksella sekä resurssien tarkoituksenmukaisella kohdentamisella.

 

Samalla kaupunginhallitus edellyttää ammattikorkeakoulun ryhtyvän tehostettuihin toimiin perustutkintoon johtavien opintojen tukemiseksi ja tehostamiseksi resursseja nykyistä paremmin kohdentamalla.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti lähettää opetusministeriölle ilmoituksen päätöksestään.

 

Kirje nro      opetusministeriölle ja pöytäkirjanote ammattikorkeakoulun hallitukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

 

Kaupunginhallitus päättänee omasta puolestaan hyväksyä ammattikorkeakoulun hallituksen 12.1.2006 esittämän Helsingin ammattikorkeakoulun tavoitesopimustarjouksen vuosille 2007 - 2009 esityslistan tämän asian liitteen mukaisena kuitenkin täydennettynä niin, että esityslistan liitteen kohtaan

 

6. Kehittämistavoitteet

 

a) Opetuksen kehittäminen

 

lisätään ensimmäiseksi virkkeeksi:

 

Ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavan peruskoulutuksen erityisenä kehittämiskohteena tavoiteohjelmakaudella on opintojen läpäisyn tehostaminen opintojen ohjauksella sekä resurssien tarkoituksenmukaisella kohdentamisella.

 

Samalla kaupunginhallitus edellyttää ammattikorkeakoulun ryhtyvän tehostettuihin toimiin perustutkintoon johtavien opintojen tukemiseksi ja tehostamiseksi resursseja nykyistä paremmin kohdentamalla.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

232 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                      31.1.2006

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                              31.1.2006

 

eläintarhan johtaja                                                                            6.2.2006

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                   6.2.2006

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                            1.2.2006

museonjohtaja                                                                      31.1. – 3.2.2006

taidemuseon johtaja                                                                  2. – 9.2.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

233 §

ALUEHÄLYTYSKESKUSSOPIMUKSEN PURKAMINEN

 

Khs 2005-2696

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti purkaa Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Siuntion ja Sipoon välillä 29.12.1983 allekirjoitetun sopimuksen Helsingin hälytysalueen aluehälytyksen perustamisesta ja ylläpitämisestä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Helsingin pelastuslaitos ottaa vastatakseen hätäkeskuksen purkuvastuun 80 000 eurolla ja että lopputilitykset vuodelta 2005 tehdään tilinpäätöstietojen perusteella osakaskuntien kesken Aluehälytyskeskus sopimuksen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote aluehälytyskeskuksen yhteislautakunnalle, pelastuslaitokselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

234 §

HELSINGIN BUSSILIIKENNE OY:N OSAKKEET

 

Khs 2005-460

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut ostamaan A.T. Kuokkasen perikunnan osakkeet 10 000 euron kauppahinnasta ja käyttämään enintään 10 160 euroa talousarvion kohdalle 8 22 19 Khn käytettäväksi osoitettuja muihin arvopaperikohteisiin merkittyä määrärahaa kauppahinnan ja varainsiirtoveron suorittamista varten.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Katso esityslistaa, rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asiaa 2.

 

 

235 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                         7.2.2006

joukkoliikennelautakunta                                   7.2.2006

yleisten töiden lautakunta                                  9.2.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

236 §

23.1.2006 ja 6.2.2006 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON MAKSUTOIMIKUNNAN MIETINNÖSTÄ

 

Khs 2005-2392

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon maksutoimikunnan ehdotuksesta:

 

Yleistä

Kaupunginhallitus toteaa, että asiakasmaksuilla on edelleen merkitystä verorahoituksen täydentäjänä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa erityisesti palvelujen tarpeen kasvaessa väestön ikääntymisen myötä. Maksutoimikunnan mietinnön mukaan vuonna 2003 valtionosuuksilla rahoitettiin kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamenoista 20,3 % ja asiakasmaksuilla 7,7 %. Helsingin vastaavat laskennalliset rahoitusosuudet olivat 14,9 % ja 5,9 %. Kun verotulotasaus otetaan huomioon, jäi valtionosuuksilla rahoitettava osuus vain 4,2 %:iin. Asiakasmaksut ovat pysyneet pitkään ennallaan, vaikka palvelujen tuottamiskustannukset ovat kohonneet vuosittain. Kaupunginhallitus ei pidä perusteltuna palvelujen sitomista indeksiin.

 

Palvelujen käytön ohjauksesta toimikunnan ehdotuksissa todetaan ainoastaan, että maksuilla ohjataan palvelujen käyttöä, jos se tukee sosiaali- ja terveyspoliittisten tavoitteiden toteutumista.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että maksupolitiikkaa määriteltäessä on pyrittävä ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja toteuttamaan tulevaisuuteen suuntautuvia uudistuksia. Järjestelmää tulee uudistaa siten, ettei maksupolitiikka ohjaa toimintaa epätarkoituksenmukaisesti, esimerkiksi kansalaisten sijoittumista laitoshoitoon avohoidon sijasta.

 

Valtakunnallinen normitus ei riittämättömästä tuotteistuksesta ja standardoinnista johtuen toimi maksupolitiikassa kaikissa kohdin oikeudenmukaisesti. Normit tulee määritellä siten, että paikalliset olosuhteet voidaan ottaa nykyistä paremmin huomioon.

 

Toimikunnan mietinnöstä puuttuvat laskelmat ja usein arviotkin esitettyjen muutosten vaikutuksesta palvelujen kysyntään ja maksukertymään. Nämä on syytä laatia ennen hallituksen esityksen valmistelemista. Jatkovalmistelua edellyttävät myös useat tulosidonnaisten maksujen määräytymiseen liittyvät kysymykset, kuten tulokäsite sekä etuuksien ja vähennysten huomioon ottaminen maksuja määrättäessä. Näillä saattaa olla merkittävä vaikutus maksujen määriin ja siten kunnan maksutulokertymään.

 

Toimikunnan mietinnössä ehdotettujen asiakasmaksujen tason tarkistusten arvioidaan aiheuttavan 53 milj. euron tuoton. Tässä yhteydessä tulee kiinnittää huomiota siihen, että mietintöön sisältyvien ehdotusten aiheuttamaa tulomenetysten suuruutta ei ole arvioitu. Kaupunginhallituksen käsityksen mukaan tulonmenetykset ovat huomattavat. Lisäksi on otettava huomioon, että mietinnössä esitetyssä tasonnostossa on kyse vasta jälkeenjääneisyyden korjaamisesta.

 

Voimassa oleva lainsäädäntö ei ole kaikilta osin ollut riittävän selkeä. Ongelmia ovat erityisesti aiheuttaneet asumispalveluista määrättävät maksut, palvelujen maksullisuus/maksuttomuus, eräiden tulojen huomioon ottaminen (kuten verottomat päivärahat ja kulukorvaukset) sekä tuloista tehtävät vähennykset. Ulosoton vaikutus määrättävään maksuun ja varsinkin laitoshuollossa ulosoton vaikutus asiakkaan käyttövaroihin on ollut epäselvästi määritelty. Jossakin määrin ongelmia on aiheuttanut vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen niin sanotun omavastuuosuuden (asiakasmaksun) määräytyminen. Ongelmana on ollut myös kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tarkoittaman erityishuollon ja siinä annettavan ylläpidon suhde kehitysvammaisille henkilöille järjestettäviin yleisiin ns. normaalipalveluihin ja niistä perittäviin maksuihin.

 

Maksun periminen vain laissa säädetyistä palveluista

 

Ehdotus maksujen perimisestä vain asiakasmaksulaissa maksullisiksi säädetyistä palveluista on omiaan jarruttamaan uusien palvelujen kehittämistä, koska palvelun saaminen maksulliseksi edellyttäisi lain muutosta, mikä olisi hidasta ja byrokraattista. Nykyinen maksujärjestelmä mahdollistaa kunnallisen harkintavallan asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa säädettyjen enimmäismäärien ja muiden perusteiden puitteissa. Kaupunginhallitus katsoo, että liikkumavara tulee säilyttää ja maksuttomat palvelut määritellä laissa nykyiseen tapaan.

 

Mikäli maksutoimikunnan esittämä periaate toteutettaisiin, ei esimerkiksi kansainvälisestä adoptiosta voitaisi jatkossa periä palvelumaksua. Asiasta käydyssä julkisessa keskustelussa ilmeni selvästi, että palvelua toivovat perheet ovat valmiita maksamaan palvelusta sen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Mm. seuraavista Helsingin tuottamista sosiaalipalveluista ei ole säännöstä ehdotetussa asiakasmaksulaissa: asunnottomien päiväkeskusten palvelut, vammaisten lasten tilapäishoito ja vanhusten palvelukeskusten palvelut.

 

Nykyisessä ja näköpiirissä olevassa kuntataloudellisessa tilanteessa palvelujen kehittäminen ja uusien palvelujen tuottaminen lähtökohtaisesti maksuttomina ei ole realistista.

 

Palveluasuminen

 

Eri asiakasryhmille järjestettävissä asumispalveluissa ja palveluasumisessa on merkittäviä eroja muun muassa siinä, että joissakin palveluasumisen yksiköissä asukkaat asuvat ryhmämuotoisesti ja joissakin yksiköissä erillisissä asunnoissa.

 

Lakiehdotusta olisi tarkennettava siten, että asumispalveluissa ja palveluasumisessa peritään edelleen erillinen vuokra sen suuruisena, minkä Kansaneläkelaitos hyväksyy asiakkaan asumistuen perusteeksi.

 

Asumisyksikön ylläpitoon sisältyy palveluja, joita ei voi sisällyttää vuokraan, mutta jotka eivät toisaalta ole asiakkaan henkilökohtaista palveluakaan, esimerkiksi asumisyksikön yhteisten tilojen siivous ja saniteettitilojen tarvikkeet, kulut yhteisissä tiloissa olevista kalusteista, televisiomaksuista, lehdistä ja muusta vastaavasta.  Näistä kuluista on voitava periä maksu kultakin asukkaalta. Myös aterioista on voitava periä maksuja sen mukaan, miten asiakas palvelua käyttää.

 

Ryhmämuotoisessa palveluasumisessa asiakkaat saavat henkilökunnan palvelua asumisyksikön toimintatavan mukaisesti jatkuvasti ja yhteisesti.  Siksi kotihoidon palvelutavan mukainen palvelun yksilökohtainen maksun määrittely ei sovellu palveluasumiseen. Palveluasumisen maksuista tulee voida päättää kunkin asiakasryhmän palveluasumisen toiminnallisen luonteen mukaan.

 

Palveluasumiseen ehdotettu kotihoidon maksujen enimmäismäärä (esimerkiksi yksinäisellä henkilöllä 35 % tulorajan ylittävistä tuloista) voi johtaa huonokuntoisten vanhusten kohdalla siihen, että kunta harkitsee taloudellisista syistä laitospaikkojen lisäämistä. Tämä on vastoin valtakunnallista tavoitetta laitospaikkojen vähentämisestä.

 

Kotihoidon maksujen soveltamista palveluasumiseen on syytä tarkastella myös suhteessa palvelusetelin käyttöön ottaen huomioon setelin arvo ja asiakkaan omavastuun määritteleminen.

 

Kehitysvammahuollosta perittävät maksut

 

Kehitysvammaisten henkilöiden erityishuollosta määrättävät maksut ovat vaihdelleet erityishuoltopiireittäin ja kunnittain. Hallinto-oikeuksien asiaa koskevat päätökset ovat myös olleet ristiriitaisia. Uudet säännökset tulee pyrkiä kirjoittamaan niin yksiselitteisesti, ettei soveltamisongelmia ja erilaisia käytäntöjä pääse syntymään eri puolilla maata.

 

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan kehitysvammaisille henkilöille järjestettyjen ns. normaalipalvelujen asiakasmaksujen tulisi määräytyä samojen periaatteiden mukaan kuin muillekin palvelun käyttäjille.

 

Kehitysvammaisten lasten päivähoidon maksut

 

Kehitysvammaisille lapsille järjestetystä päivähoidosta peritään maksuja vaihtelevasti. Jos esim. iltapäivähoito on sisällytetty lapsen erityishuolto-ohjelmaan, on se katsottu kehitysvammaisten erityishuoltona sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n 2 kohdan perusteella maksuttomaksi. Toisaalta taas kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki on toissijainen ja sen lähtökohtana on ns. normaaliusperiaate, jonka mukaan lähtökohtana myös kehitysvammaisille henkilölle ovat yleiset peruspalvelut ja vasta toissijaisesti erityishuollon palvelut. Tämän mukaisesti kehitysvammaisen lapsen päivähoidosta tulisi voida periä maksu, silloin kun päivähoitoa ei ole sisällytetty lapsen erityishuolto-ohjelmaan. Asia olisi selkiytettävä tulevassa asiakasmaksulaissa nimenomaisella säännöksellä.

 

Palvelujen maksuttomuus

 

Toimikunnan ehdottama 4 § vastaa voimassa olevan asiakasmaksulain 11 §:ää. Sen mukaan sosiaalipalveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos periminen vaarantaisi henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä. Säännöksen 2 momentin mukaan myös muut maksut voidaan jättää perimättä tai niitä alentaa mm. edellä mainitulla perusteella. Säännöstä tulisi muuttaa siten, että kunnan on jätettävä kaikista palveluista, myös terveydenhuollon tasamaksuista, määrätty maksu perimättä, jos periminen vaarantaa palvelunsaajan toimeentulon edellytyksiä. On epätarkoituksenmukaista kattaa osaa terveydenhuollon maksuista toimeentulotuella.

 

Lastensuojelun maksut

 

Toimikunnan ehdottaman 34 §:n 3 momentin, joka vastaa sisällöltään voimassa olevan lain 7 §:n 3 momenttia, mukaan perhehoidosta, laitoshuollosta sekä asumispalveluista voidaan periä kohtuullinen maksu lapsen tai nuoren 55 §:n mukaisista tuloista, korvauksista ja saamisista.

 

Koska säännös antaa sanamuotonsa mukaan mahdollisuuden periä maksun myös lapsen tai nuoren kertaluonteisista tuloista tai korvauksista, tulisi sitä täsmentää koskemaan vain jatkuvia tuloja ja korvauksia. Lapsen kannalta saattaa olla kohtuutonta, että hänelle tulevasta pienestäkin kertakaikkisesta korvauksesta, esim. ryhmähenkivakuutuskorvauksesta, peritään kunnalle ilman tapauskohtaista harkintaa korvaus lastensuojelun kustannuksista. Myös se, miten periminen kertaluonteisesta saatavasta toteutetaan, vaihtelee eri kunnissa.

 

Ehdotuksen 34 §:n 2 momentin mukaan kunta voi periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut ajalta, jona lapsi saa perhehoitoa, laitoshuoltoa tai asumispalveluja. Säännös vastaa asiakasmaksulain 7 §:n 2 momenttia. Koska lastensuojelun asiakkaana olevaan henkilöön nähden elatusvelvollisen kyky suorittaa elatusapua vaarantamatta omaa elatustaan saattaa muuttua, tulisi säännöstä muuttaa siten, että kunta saisi kuitenkin periä enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 §:n mukaan määräytyvän maksun, jolloin elatusvelvollisen alentunut maksukyky tulisi huomioon otetuksi.

 

Tulojen, korvausten tai saamisten periminen kunnalle

 

Voimassa olevan asiakasmaksulain 14 §:ää vastaava säännös oikeuttaa kunnan perimään henkilön tulot ja korvaukset hänelle järjestetyn laitoshuollon tai perhehoidon kustannusten korvaamiseksi. Säännöstä tulisi laajentaa koskemaan myös em. palveluihin rinnastettavaa asumispalvelua.

 

Päivähoitomaksut

 

Esityksen 49 §:ssä on säädetty kotona annettavista palveluista perittävästä maksusta ja päivähoitomaksun määräämisen perusteena olevista tuloista. Säännöksen 1 momentin mukaan lasten päivähoidon maksua määrättäessä perheen tuloina otetaan huomioon palvelua käyttävän lapsen sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa elävän vanhemman tai muun huoltajan säännöksessä tarkoitetut tulot.

 

Säännös merkitsisi sitä, että kotona annettavien palvelujen maksua määrättäessä perheen tuloina otettaisiin huomioon myös avioliiton omaisissa olosuhteissa elävän henkilön tulot, joita ei kuitenkaan otettaisi huomioon päivähoitomaksua määrättäessä.

 

Esityksen 49 §:n muotoilu on ristiriidassa 6 §:ssä esitetyn perhekäsitteen kanssa. Kohtaa pitäisi korjata siten, että siinä huomioitaisiin myös avoliitossa sekä rekisteröidyssä parisuhteessa elävien henkilöiden tulot perheen tuloina. Esitys on myös ristiriidassa sen päivähoitomaksun perusperiaatteen kanssa, että maksu peritään perheen maksukyvyn mukaan.

 

Mainitun säännöksen 3 momentissa on luettelo niistä tuloista, joita ei maksua määrättäessä oteta tuloina huomioon. Säännös antaa mahdollisuuden lukea tuloksi viimesijaisen toimeentulotuen. Säännöksen sisältämään luetteloon tulisikin lisätä maininta toimeentulotuesta.

 

Po. säännöksen viimeisen virkkeen mukaan päivähoitomaksua määrättäessä ei oteta huomioon eläkkeen saajan hoitotukea. Säännöstä tulisi tulkintaongelmien välttämiseksi selventää tältä osin siten, että sen viimeinen lause kuuluisi seuraavasti: ”Päivähoitomaksua määrättäessä ei myöskään oteta huomioon eläkkeen saajan hoitotukea.”

 

Edunvalvojan palkkio

 

Edunvalvojan palkkio tulisi voida ottaa huomioon vähentävänä menona vain siltä osin, kuin edunvalvonta kohdistuu siihen tuloon, jonka perusteella henkilön asiakasmaksu määräytyy.

 

Käyttövarat

 

Kaupunginhallitus pitää välttämättömänä, että laitoshoidossa oleville jää henkilökohtaisiin tarpeisiin riittävät käyttövarat. Asiakasmaksulain mukainen vähimmäissuojasäännös käyttövarojen määrästä tulee mitoittaa sen suuruiseksi, ettei pitkäaikaisessa laitoshuollossa oleva pääsääntöisesti joudu käyttövarojen saamiseksi turvautumaan viimesijaiseen toimeentulotukeen.

 

Ulosoton vaikutus kunnan tuloihin ja asiakkaan käyttövaroihin

 

Voimassa olevassa asiakasmaksulaissa ei ole säännelty tilannetta, jossa pitkäaikaisessa hoidossa olevan henkilön tuloihin kohdistuu, yleensä eläkkeen, ulosotto. Mikäli ulosotto hyväksytään tulojen vähennyksenä, merkitsee se tosiasiassa kuntien maksutulojen vähenemistä. Mikäli sitä ei huomioida tulojen vähennyksenä, vaikuttaa ulosotto tosiasiassa huollettavan käyttövarojen määrään vähentävästi. Suojasäännös taas vaikuttaa vastaavalla tavalla vähentävästi kunnan maksutuloihin.

 

Ulosottokysymys tulisi erikseen käsitellä ainakin yksityiskohtaisissa perusteluissa maksujen määräämistä koskevan yhtenäisen käytännön turvaamiseksi.

 

Alle 18-vuotiaiden sairaanhoito

 

Alle 18-vuotiaiden maksuton sairaanhoito aiheuttaa kuntataloudelle rasituksen. Muutos on perusteltu, mutta kunnille on taattava vastaava valtionosuus. Esimerkiksi HUSin tekemän karkean arvion mukaan alle 18-vuotiaiden maksutulot olivat vuonna 2004 noin 3 milj. euroa; käytännössä tämän tulon poisjääminen sairaanhoitopiiriltä merkitsisi esimerkiksi Helsingin osalta sitä, että sairaanhoitopiiri laskuttaisi erotuksen 1,2 milj. euroa (Helsinki n. 40 % HUS-piiristä) suoraan Helsingin kaupungilta.

 

Maksukatto ja maksujen suuruus

 

Kaupunginhallitus pitää hyvinä esityksiä erillisten maksukattojen poistamisesta, terveyskeskusmaksun määräytymistavasta sekä päivystysmaksun yhdenmukaistamisesta poliklinikkamaksun kanssa. Esityksen keskeneräisyyden vuoksi ei sen merkitystä ole mahdollista arvioida yksittäisen kunnan kannalta. Todettakoon, että Helsingissä ei ole ollut käytössä valintamahdollisuutta käynti- ja vuosimaksun välillä. Päivystysmaksu on tällä hetkellä Helsingissä 15 euroa. Päivystysmaksuna voitaisiin esityksen mukaan käyttää 22 euroa käynniltä. Terveyskeskusmaksua sekä päivystysmaksua koskevat muutosesitykset nostaisivat terveyskeskuksen tulokertymää karkeasti arvioiden yhteensä noin 0,9 milj. eurolla. Tulokertymän arviointia vaikeuttaa se, että osa yli kolme kertaa käyneiden yli 18-vuotiaiden maksullisiksi muuttuvista lääkärikäynneistä tulisi sisältymään maksukattoon.

 

Apuvälineet

 

Esitykset apuvälineille tulevasta pantista ja huolimattomasta käytöstä aiheutuvasta korvausvastuusta ovat kannatettavia. Panttina maksettava summa tulee edistämään apuvälineiden asianmukaista palautumista terveyskeskukselle. Korvausvastuu puolestaan lisää huolellisuutta apuvälineiden käytössä. Tämä on tarpeen, koska kalliitakin apuvälineitä käsitellään ajoittain hyvin huolimattomasti ja apuvälineiden palauttamiseen on suhtauduttu leväperäisesti.

 

Mahdollisuus maksaa apuvälineestä sen ”esteettisyyden” aiheuttama lisähinta lisää hallinnollista työtä, mutta on potilaiden näkökulmasta parannus, minkä vuoksi kaupunginhallitus suhtautuu siihen myönteisesti.

 

Sakkomaksu

 

Esitys sakkomaksun perimismahdollisuuden laajentamisesta kattamaan kaikki ajanvaraustoiminta on kannatettava. Maksun voi välttää huolehtimalla ajanvarauksensa peruuttamisesta.

 

Hammashuollon maksut

 

Kaupunginhallitus kannattaa esitystä hammashuollon maksujen porrastamisesta eri ammattiryhmien ja toimenpiteiden vaativuuden mukaan. Hammashuollon perusmaksua sekä tutkimusta koskevien maksumuutosten vaikutuksiksi voidaan arvioida karkeasti 0,5 milj. euroa vuodessa. Kunnallisen hammashuollon maksuja ei ole tarkistettu pitkään aikaan, joten kyse on osittain myös jälkeenjääneisyyden korjaamisesta. Asiakkaan maksuosuuden ero yksityisen ja julkisen hammashuollon palvelun välillä ei kuitenkaan mietinnössä esitettyjen ehdotusten myötä juuri kapene eikä lisää maksujen ohjausvaikutusta. Tämän tulisi olla tavoitteena tilanteessa, jossa ainakin maamme suurissa kunnissa odotusajat kunnalliseen hammashoitoon ovat huomattavasti yksityistä hammashoitoa pidemmät.

 

Laitoshoito

 

Kaupunginhallitus ei kannata pitkäaikaisen laitoshoidon maksun korottamista nykyisestä 80 %:sta 85 %:iin potilaan nettotuloista. Ehdotus lisää pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien potilaiden ja omaisten vastuutta käyttörahan pienentyessä. Esitetyn muutoksen arvioidaan nostavan asiakasmaksutuloja noin 4 %:lla eli noin 0,5 milj. eurolla. Toimikunnan ehdotuksen mukaan yksittäistapauksessa maksua määrättäessä tulee ottaa huomioon asiakkaan yksilöllinen toimintakyky ja elämäntilanne. Tämän tyyppinen harkinnanvaraisuus sisältyy nykyiseenkin lainsäädäntöön ja on välttämätön turvaamaan riittävän yksilöllisen olosuhteiden huomioon ottamisen.

 

Kotona annettavat palvelut

 

Maksutoimikunnan esityksen mukaan tukipalvelumaksu voidaan periä ateria-, kuljetus-, ja turvapalveluista. Helsingissä peritään lisäksi maksu kauppa-, siivous- sekä saunottamispalveluista. Mikäli kyseisistä palveluista ei saisi periä maksua, vähenisivät tulot arviolta 0,3 – 0,5 milj. euroa.

 

Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun maksu säilyy ehdotuksen mukaan tulosidonnaisena. Helsingissä asiakkaat on tuntimäärän perusteella jaettu viiteen maksuluokkaan. Em. tukipalvelujen maksuttomuuden takia syntyisi usein tilanteita, joissa asiakkaan maksu pysyisi ennallaan, vaikka palvelujen tuntimäärä lisääntyisi merkittävästi. Jotta maksutulojen vähenemä ehkäistään, on maksuluokkia lisättävä palvelutuntimäärän kasvaessa. Samalla on turvattava riittävät käyttövarat kotona asuville, jotta he eivät joudu laitoshoidossa olevia huonompaan asemaan.

 

Kirje nro     sosiaali- ja terveysministeriölle sekä pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Merkittiin, että Ojala teki Vehviläisen kannattamana seuraavat kolme vastaehdotusta:

 

Vastaehdotus 1

 

Sivu 134

 

Yleistä

Poistetaan 1. kpl:n viimeinen lause: "Siten on perusteltua tehdä tasokorotus maksuihin ja sitoa ne indeksiin, jotta....huomioon."

 

Lisätään: Kaupunginhallitus ei pidä perusteltuna palvelujen sitomista indeksiin.

 

Poistetaan 2. kpl

 

Vastaehdotus 2

 

Sivu 140

 

Alle 18-vuotiaiden sairaanhoito

 

Poistetaan 1. virke: "Alle 18-vuotiaiden maksuton sairaanhoito...väheneminen kompensoitaisiin."

 

Lisätään tilalle: Alle 18-vuotiaiden maksuton sairaanhoito aiheuttaa kuntataloudelle rasituksen. Muutos on perusteltu, mutta kunnille on taattava vastaava valtionosuus.

 

Vastaehdotus 3

 

Sivu 141

 

Laitoshoito

 

Poistetaan 2 virkettä alusta lähtien: "Kaupunginhallitus kannattaa ehdotusta pitkäaikaisen laitoshoidon maksun korottamisesta 80 %:sta 85 %:iin palvelun käyttäjän nettotuloista. Korotus tukee Helsingissäkin....korvaamisesta avopalveluilla."

 

Lisätään alkuun: Kaupunginhallitus ei kannata pitkäaikaisen laitoshoidon maksun korottamista nykyisestä 80 %:sta 85 %:iin potilaan nettotuloista. Ehdotus lisää pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien potilaiden ja omaisten vastuutta käyttörahan pienentyessä.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Ojalan toisen ja kolmannen vastaehdotuksen.

 

Ojalan ensimmäisestä vastaehdotuksesta äänestettiin. Suoritetussa äänestyksessä Ojalan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8 – 7. Vähemmistöön kuuluivat Dahlberg, Rautava, Reinikainen, Rihtniemi, Urho, Wallden-Paulig ja Vapaavuori.

 

Lisäksi Ojala teki seuraavan vastaehdotuksen:

 

Sivu 140

 

Maksukatto ja maksujen suuruus

 

Lisäys 8. riville: "Päivystysmaksuna voitaisiin esityksen mukaan käyttää 22 euroa käynniltä." -virkkeen jälkeen: Terveyskeskusmaksujen korottaminen ei ole perusteltua, sillä paljon sairastavat maksaisivat nykyistä selvästi enemmän perusterveydenhuollostaan. Muutos ei ole siten kannatettava.

 

Poistetaan kappaleen kaksi viimeistä virkettä.

 

Ojalan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

237 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 7.2.2006 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Tuomas Rantanen

Risto Rautava

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  21.2.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 225 §

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 199-208, 211, 213-216, 221-223, 227, 229, 232 ja 235-237 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 218 – 220 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön vastaisesti.

 

Jos hankinta liittyy asetuksessa (381/1998) määriteltyyn peruspalvelutoimintaan ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeus ei kuitenkaan käsittele hakemusta. Tällaiseen päätökseen haetaan muutosta kuntalaissa säädetyllä tavalla.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

 

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3  5. kerros

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Pöytäkirjan 225 §

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9

00520 HELSINKI

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

225 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

199-208, 211, 213-216, 221-223, 227, 229, 232 och 235-237 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

218 – 220 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling.

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller med stöd av den utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Euro­peiska gemenskapens lagstiftning.

 

Om upphandlingen anknyter till den basserviceverksamhet som definieras i förordning (381/1998) och det uppskattade värdet av upphandlingen understiger det tröskelvärde om vilket det bestäms genom förordning, upptar marknadsdomstolen inte ansökan till behandling. Ändring i ett sådant beslut söks på det sätt som anges i kommunallagen.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

Sökanden skall innan ansökan ges in till marknadsdomstolen skriftligen meddela upphandlingsenheten sin avsikt att anhänggigöra ärendet i marknadsdomstolen.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118                              Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5.våningen

00131 Helsingfors

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

225 § i protokollet

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Helsingfors förvaltningsdomstol

Bangårdsvägen 9

00520 Helsingfors

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.