Kokousaika

18.12.2006 kello 16.00 – 18.55

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

(paitsi osa 1577-1578 §)

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi 1577-1578 §)

 

 

Rantanen, Tuomas

(paitsi 1577-1578 §)

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi osa 1568 ja 1572 §)

 

 

Urho, Ulla-Marja

(paitsi osa 1549 §)

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Vihervaa, Anita

varajäsen (paitsi 1577-1578 §)

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi osa 1572 ja osa 1577-1578 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

(paitsi osa 1550-1552 ja 1577-1578 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi 1552 §)

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi osa 1577-1578 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Hakala, Hannu

vs. hallintojohtaja (paitsi osa 1577 §)

 

 

Åhlgren, Harry

vs. kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri (paitsi osa 1577 §)

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri (paitsi osa 1549 ja

osa 1572 §)

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

(paitsi osa 1549 §)

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

Maarttola, Minna

projektipäällikkö (1577 §:n kohdalla)

 

 

Holstila, Eero

elinkeinojohtaja (1577-1578 §:n kohdalla)

 

 

Jäppinen, Arvo

projektinjohtaja (1549 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1546-1547,


1550,


1551, 1553-1556, 1558,

1577-1578, 

 Björklund

 

 

 

1552, 1557,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi

 

Sauri
-,


1559-1561, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
1548-1549,


1562-1571, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1572-1573, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


1574-1576,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

1546

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1547

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1548

Sj/1

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

1549

Sj/2

Helsingin ammattikorkeakoulun (Stadian) ja Evtek-ammattikorkeakoulun toimintojen yhdistäminen osakeyhtiöksi

 

1550

Kj/3

Sosiaaliviraston ruokapalvelujen osittainen siirtäminen Palmian hoidettavaksi

 

1551

Kj/5

Asuntotuotantotoimiston eräiden rakennuskohteiden rahoittaminen

 

1552

Kj/6

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kaupunginjohtajan virantäyttöä koskevassa asiassa

 

1553

Kj/7

11.12.2006 pöydälle pantu asia

Helsingin kaupungin osallistuminen Helsingin Uusyrityspalvelu ry:n toimintaan

 

1554

Kj/8

Kaupunginvaltuuston 13.12.2006 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1555

Kj/9

Helsingin ja Pietarin kaupunkien välinen yhteistyöpöytäkirja

 

1556

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1557

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1558

Kj/12

Yleiset ennakkoäänestyspaikat

 

1559

Kaj/1

11.12.2006 pöydälle pantu asia

Pihlajiston Kiinteistöt Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

 

1560

Kaj/2

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Neste Markkinointi Oy:n sekä Best Chain Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1561

Kaj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1562

Sj/1

Maa-alueen varaaminen Golfdome Vuosaari Oy:lle liikuntahallin suunnittelua varten

 

1563

Sj/2

Kaupunginorkesterin eräiden toimien muuttaminen viroiksi

 

1564

Sj/3

Jäsenen valitseminen Suomen rakennustaiteen museosäätiön edustajistoon

 

1565

Sj/4

Liikuntaviraston liikunnanohjausosaston osastopäällikön viran täyttäminen

 

1566

Sj/5

Liikuntaviraston liikunnanohjausosaston osastopäällikön avoimen viran määräaikainen hoitaminen

 

1567

Sj/6

Tietokeskuksen johtajan sijaisen ottaminen

 

1568

Sj/7

Matalapalkkatuen käyttösuunnitelma

 

1569

Sj/8

Kaupungin henkilöstöstrategian toteuttamiseen myönnetyn 5 miljoonan euron määrärahan käyttösuunnitelma

 

1570

Sj/9

Uuden jäsenen valinta Helsingin Teatterisäätiön edustajistoon

 

1571

Sj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1572

Ryj/1

Lausunto PLJ 2007 -liikennejärjestelmäluonnoksesta ja sen ympäristöselostuksesta

 

1573

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1574

Stj/1

Lausunto Etelä-Suomen lääninhallitukselle Helsingin Ensihoito ja Sairaankuljetus Oy:n sairaankuljetuslupahakemuksista

 

1575

Stj/2

11.12.2006 pöydälle pantu asia

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta vuodeksi 2007

 

1576

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1577

Kj/3

Strategiakokousasia: Helsingin elinkeinostrategian 2007 peruslinjaukset

 

1578

Kj/4

Strategiakokousasia: Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen jatkovalmistelun tilannekatsaus

 


 

1546 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Lehtipuun (varalla Hellström) ja Vehviläisen (varalla Ojala) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1547 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1548 - 1550 §

Kaupunginvaltuuston 17.1.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1548 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

1549 §

Helsingin ammattikorkeakoulun (Stadian) ja Evtek-ammattikorkeakoulun toimintojen yhdistäminen osakeyhtiöksi

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

Kaupunginjohtaja

 

1550 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 11.12.2006 pöydälle pantu asia
Sosiaaliviraston ruokapalvelujen osittainen siirtäminen Palmian hoidettavaksi

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Paavola Vesa, organisaatiopäällikkö, puhelin 169 3717

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan esityslistan asiat 3 ja 4 esityslistan viimeisinä asioina.

 

 

Lisätiedot:
Paavola Vesa, organisaatiopäällikkö, puhelin 169 3717

 

 

 

1551 §

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTON ERÄIDEN RAKENNUSKOHTEIDEN RAHOITTAMINEN

 

Khs 2006-2586

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantorahaston varoista asuntotuotantotoimiston Pihlajiston Kiinteistöt Oy/Jopin kuja -nimisen rakennuskohteen rahoittamiseen 7 013 euron suuruisen primäärilainan ja Helsingin Asumisoikeus Oy/Tilanhoitajankaari 10-nimisen rakennuskohteen rahoittamiseen 56 217 euron suuruisen primäärilainan.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston laatimaan kaupungin puolesta velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle ja -toimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 169 2525

 

LIITE

Liite 1

 

 

1552 §

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KAUPUNGINJOHTAJAN VIRANTÄYTTÖÄ KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2005-414

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen kaupunginjohtajan virantäyttöä koskevassa asiassa.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin päätöksestä hallintokeskukselle (oikeuspalvelut).

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Pajunen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

LIITE

Liite 1

 

 

1553 §

11.12.2006 pöydälle pantu asia

HELSINGIN KAUPUNGIN OSALLISTUMINEN HELSINGIN UUSYRITYSPALVELU RY:N TOIMINTAAN

 

Khs 2006-2624, 2006-1006

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki jatkaa Helsingin Uusyrityspalvelu ry:n jäsenenä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että kaupunki osoittaa yhdistyksen käytettäväksi talous- ja suunnittelukeskuksen yritysneuvontaan osoittamat henkilöstö-, toimitilat ym. voimavarat tällä päätöksellä vuoden 2009 loppuun saakka.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä yhdistyksen hallitukseen kaupungin edustajina kolme (3) henkilöä

 

                          Arja Hörhammer, projektipäällikkö

                          Satu Sasi, lehtori

                          Nyrki Tuominen, elinkeinopäällikkö

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalvelua edustamaan kaupunkia yhdistyksen syyskokouksessa.

 

Pöytäkirjanote jaetaan hallitukseen nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalvelulle, talous- ja suunnittelukeskukselle, tarkastusvirastolle sekä Helsingin Uusyrityspalvelu ry:lle.

 

Lisätiedot:
Holstila Eero, elinkeinojohtaja, puhelin 169 2575

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 7.

 

 

1554 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 13.12.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 13.12.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luet­te­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnalle sekä Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungille.

 

4                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

5                    Pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

15                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valtuutettu Eva Biaudet’lle ja valtiotieteen lisensiaatti Stefan Johanssonille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

6                    Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistölautakunnan käytettäväksi 40 300 000 euroa vuoden 2006 talousarvion kohdalla 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, olevasta määrärahasta Suomen val­tion kanssa Töölönlahden alueella tehtävää aluejärjestelyä varten.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

7, 8, 9           Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja kaupunginmuseolle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le ja rakennuslautakunnalle.

 

16–18           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

13                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Ulla-Maija Rajakankaalle ja perintäsihteeri Sinikka Tuulikki Ojalalle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

19, 20           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

21–25           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

14                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, Hannele Luukkaiselle ja Sirkku Ingervolle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

26–28           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 8.

 

 

1555 §

HELSINGIN JA PIETARIN KAUPUNKIEN VÄLINEN YHTEISTYÖPÖYTÄKIRJA

 

Khs 2006-2787

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsingin ja Pietarin välisen yhteistyöpöytäkirjan.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin virastoille ja laitoksille.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen ensimmäisen lauseen viimeinen sana muutetaan muotoon yhteistyöpöytäkirjan.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 9.

 

 

1556 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 50 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta              13.12.2006

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1557 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 50 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1558 §

YLEISET ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT

 

Khs 2006-1913

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti yleisistä ennakkoäänestyspaikoista 4.12.2006 päätetyn lisäksi hyväksyä ennakkoäänestyspaikaksi eduskuntavaaleissa 2007 kauppakeskus Itäkeskuksessa Wereldhave Finland Oy:n keskusvaalilautakunnalle ilmoittamat tilat.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa keskusvaalilautakunnan kaupungin puolesta sopimaan asian ja tarvittavista lisäjärjestelyistä sopimuksen täytäntöönpanemiseksi Wereldhave Finland Oy:n kanssa.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Linden Timo, asiamies, puhelin 169 3669

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 12.

 

 

1559 §

11.12.2006 pöydälle pantu asia

PIHLAJISTON KIINTEISTÖT OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-848

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Pihlajiston Kiinteistöt Oy:n 21.12.2006 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä esittämään yhtiön hallitukseen Sari Kirjalainen-Halosen tilalle Auli Puhakan.

 

Pöytäkirjanote valitulle henkilölle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle (Satu Säilä) ja tarkastusvirastolle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että ensimmäisen kappaleen neljänneksi viimeinen sana muutetaan muotoon asukkaiden.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1560 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN NESTE MARKKINOINTI OY:N SEKÄ BEST CHAIN OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-2645

Esityslistan asia Kaj/2

 

                      Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa, jossa Neste Markkinointi Oy on 17.10.2006 myynyt Helsingin kaupungin Ala-Tikkurilan kylässä sijaitsevan Sillankorva-nimisen tilan RN:o 3:405 sekä määräalan M501 tilasta Siltatie RN:o 3:203 ja määräalan M601 tilasta Salomaa RN:o 3:399 Best Chain Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Best Chain Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1561 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

12.12.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

7.12.2006

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

12. ja 14.12.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1562 §

MAA-ALUEEN VARAAMINEN GOLFDOME VUOSAARI OY:LLE LIIKUNTAHALLIN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2006-2638

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Golfdome Vuosaari Oy:lle 54. kaupunginosan korttelin nro 54088 esityslistan liitekarttaan merkityn kaavatontin nro 7 ja osan viereisestä autopaikkojen korttelialueesta liikuntahallin suunnittelua varten ajaksi 1.12.2006 - 30.9.2007 seuraavin ehdoin:

 

1                          Varausmaksu koko varausajalta on 3 823,30 euroa ja se on maksettava 1.1.2007 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaan tai kaupungin osoittamalle pankkitilille.

2                          Hankkeen luonnospiirustukset on esitettävä liikuntalautakunnan hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan hakemista.

3                          Myöhemmin laadittavan vuokrasopimuksen yhteydessä vuokra-alueen rajat määritellään tarkemmin pysäköintialueen osalta. Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään. Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä.

4                          Hallin rakentaja tulee vastaamaan kustannuksellaan kaikkien viranomaislupien hakemisesta aiheutuvista kustannuksista, tulevalla vuokra-alueella mahdollisesti tarvittavien johtojen ja ojien siirroista sekä asemakaavan muutoksen mukaisen hallitontilla kulkevan jalankulku- ja polkupyörätieyhteyden rakentamisesta.

5                          Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, joka varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrasopimusta voida solmia.

6                          Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle ja Golfdome Vuosaari Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

1563 §

KAUPUNGINORKESTERIN ERÄIDEN TOIMIEN MUUTTAMINEN VIROIKSI

 

Khs 2006-2673

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa kaupunginorkesterin vastaavien toimien tilalle 1.1.2007 lukien seuraavat virat palkkauksen pysyessä ennallaan:

 

-                                       hallintopäällikkö, vakanssinumero 046708, tehtäväkohtainen kuukausipalkka 2 894 euroa

-                                       tiedotuspäällikkö, vakanssinumero 046706, tehtäväkohtainen kuukausipalkka 2 458 euroa.

 

Pöytäkirjanote kaupunginorkesterin johtokunnalle, kaupunginorkesterille, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle ja hallintopäällikkö Hannu Linnalle sekä tiedotuspäällikkö Marianna Kankare-Loikkaselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

1564 §

JÄSENEN VALITSEMINEN SUOMEN RAKENNUSTAITEEN MUSEOSÄÄTIÖN EDUSTAJISTOON

 

Khs 2006-2663

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita kaupungin edustajaksi Suomen rakennustaiteen museosäätiön edustajistoon toimikaudeksi 2007 – 2009 kaupunginmuseon museonjohtajan Tiina Merisalon.

 

Pöytäkirjanote valitulle henkilölle, kaupunginmuseolle sekä Suomen rakennustaiteen museosäätiölle

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

1565 §

LIIKUNTAVIRASTON LIIKUNNANOHJAUSOSASTON OSASTOPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2006-2633

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa liikuntatieteiden maisteri Tarja Loikkanen-Jormakan liikuntaviraston liikunnanohjausosaston osastopäällikön virkaan 4 122,12 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin toistaiseksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että Loikkanen-Jormakan on esitettävä kaupungin työterveyshuollon antama tai hyväksymä selvitys terveydellisistä edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä. Virkaanottamispäätös on ehdollinen, kunnes sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

 

Pöytäkirjanote virkaan otetulle ja muille viranhakijoille muutoksenhakuosoituksin sekä liikuntalautakunnalle, liikuntavirastolle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että sivun 29 toisen kappaleen kolmas rivi muutetaan kuulumaan:

 

”... tehtäviä hyvin tukeva liikunta-alan johtamis- ja työkokemus...”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1566 §

LIIKUNTAVIRASTON LIIKUNNANOHJAUSOSASTON OSASTOPÄÄLLIKÖN AVOIMEN VIRAN MÄÄRÄAIKAINEN HOITAMINEN

 

Khs 2006-1593

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä liikuntaviraston liikunnansuunnittelijan Maria Nyströmin edelleen hoitamaan liikuntaviraston liikunnanohjausosaston osastopäällikön virkaa 4 122,12 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin 1.1.2007 lukien siihen asti, kun osastopäällikön virkaan otettu ryhtyy virkaa hoitamaan, tällä päätöksellä kuitenkin kauintaan 30.4.2007 saakka.

 

Pöytäkirjanote viran hoitajaksi määrätylle, liikuntalautakunnalle, liikuntavirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

1567 §

TIETOKESKUKSEN JOHTAJAN SIJAISEN OTTAMINEN

 

Khs 2006-2593

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa tietokeskuksen johtajan viransijaiseksi tietokeskuksen tietohuoltopäällikön Asta Mannisen 6 332,99 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin edelleen ajaksi 1.1. – 31.12.2007 kuitenkin kauintaan siihen saakka, kun viran vakinaisen haltijan Eero Holstilan virkanimitys elinkeinojohtajaksi saa lainvoiman ja Holstilalle myönnetään ero tietokeskuksen johtajan virasta.

 

Pöytäkirjanote sijaiseksi otetulle, tietokeskukselle, Eero Holstilalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä sen taloushallintopalveluille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Katso esityslistaa, sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asiaa 6.

 

 

1568 §

MATALAPALKKATUEN KÄYTTÖSUUNNITELMA

 

Khs 2006-2632

Esityslistan asia Sj/7

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 169 2442

 

 

1569 §

KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOTEUTTAMISEEN MYÖNNETYN 5 MILJOONAN EURON MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA

 

Khs 2005-2322

Esityslistan asia Sj/8

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 169 2442

 

 

1570 §

UUDEN JÄSENEN VALINTA HELSINGIN TEATTERISÄÄTIÖN EDUSTAJISTOON

 

Khs 2005-551

Esityslistan asia Sj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

myöntää Eva Biaudet`lle eron Helsingin Teatterisäätiö – Helsingfors Teaterstiftelse –nimisen säätiön edustajiston jäsenen tehtävästä ja

 

valita uudeksi jäseneksi mainittuun edustajistoon vuoden 2009 lopussa päättyväksi toimikaudeksi Sture Gaddin.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille ja säätiölle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

1571 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginmuseon johtokunta                                                   12.12.2006

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                       5.12.2006

liikuntalautakunta                                                                         12.12.2006

nuorisolautakunta                                                                        14.12.2006

opetuslautakunta                                                                          12.12.2006

- suomenkielinen jaosto                                                              12.12.2006

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta                              12.12.2006

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                            28.11.2006

 

eläintarhan johtaja                                                                  1. – 5.12.2006

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                        11.12.2006

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                       8.12.2006

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                       7. ja 13.12.2006

museonjohtaja                                                                       8. – 13.12.2006

kaupunginorkesterin intendentti                          3.11. ja 5. – 11.12.2006

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                         6.11. – 11.12.2006

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                      8. – 15.12.2006

- apulaisrehtori                                                                                8.12.2006

taidemuseon johtaja                                                             8. – 13.12.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                      4. – 5.12.2006

työterveysjohtaja                                                                           12.12.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

1572 §

LAUSUNTO PLJ 2007 -LIIKENNEJÄRJESTELMÄLUONNOKSESTA JA SEN YMPÄRISTÖSELOSTUKSESTA

 

Khs 2006-1646

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäluonnoksesta (PLJ 2007) ja sen ympäristöselostuksesta seuraavan lausunnon:

 

PLJ 2007:n suhde PLJ 2002:een

 

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmalla (PLJ) on tärkeä rooli pääkaupunkiseudun yhteisen näkemyksen luomiseksi seudun liikennejärjestelmän pitkäntähtäimen kehittämisestä. 

 

PLJ 2007:ssa on kysymys ensisijaisesti PLJ 2002:n tarkistamisesta. Tällöin PLJ 2002 ja sen pohjalta tehty aiesopimus ovat tärkein sitova lähtökohta uudelle PLJ 2007:lle. Mikäli niistä poiketaan, tulee poikkeamiselle olla erityiset perustelut.

 

Liikennejärjestelmäluonnoksen ja vaikutusten arvioinnin valmistelu

 

Liikennejärjestelmätyö on edennyt aikataulussa puiteohjelmaa noudattaen, täydentävät taustaselvitykset ovat olleet riittäviä ja vuorovaikutus laajaa. Merkittävää on ollut lisätä seudullista yhteistyötä ottamalla mukaan mm. kehyskuntia valmisteluun aikaisempaa laajemmin.

 

Liikennejärjestelmäluonnos

 

Liikennejärjestelmän visio ja kehittämisen osastrategiat

 

PLJ 2007 -luonnokseen sisältyy viisi kehittämisen osastrategiaa, joiden sisältö luo hyvän lähtökohdan liikennejärjestelmän laaja-alaiselle, kaikki kulkumuodot huomioivalle kehittämiselle. Liikennejärjestelmävisio on laadittu tasapainoisesti ja havainnollisesti. Osastrategiat ja niiden järjestys muodostavat oikealla tavalla kehyksen esitetyille toimenpiteille ja hankkeille. Kestävän liikkumiskulttuurin synnyn ja liikenteen haittojen vähentämisen kannalta on välttämätöntä, että voimavaroja suunnataan jatkossa kaikkien osastrategioiden määrätietoiseen toteutukseen.

 

Huolestuttavaa on kuitenkin, että PLJ 2007 -luonnoksen ratkaisuilla joukkoliikenteen kulkutapaosuutta seudulla ei pystytä nostamaan tavoitteiden mukaisesti, vaan se laskee jonkin verran nykyisestä. Helsingin kaupunginvaltuusto on 28.9.2005 asettanut tavoitteiksi vuoteen 2012 mennessä joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamisen keskustan rajalla ruuhka-aikana 70 %:sta 73 %:iin ja poikittaisliikenteessä vuorokausitasolla 13 %:sta 17 %:iin. Joukkoliikenteen nopeuttamista korostetaan. Pitkällä aikajänteellä tavoitteena on edelleen parantaa joukkoliikenteen kilpailukykyä.

 

Liikennejärjestelmäluonnos onkin joukkoliikenteen kilpailukyvyn kehittymisen osalta Helsingin näkökulmasta riittämätön. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää liikennejärjestelmäluonnosta voimakkaampaa panostusta joukkoliikenteeseen mm. raideliikennehankkeisiin ja poikittaisen liikenteen kehittämiseen joukkoliikenteen varaan.

 

Alkamassa olevat hankkeet

 

Säteittäisten pääväylien pikaparannukset joukkoliikenteen nopeuttamiseksi tulee toteuttaa täysmääräisesti uudella aiesopimuskaudella. Nyt hanke on pahasti myöhässä, kun siihen on osoitettu vasta 2 milj. euroa vuodelle 2007. Erityisen tärkeitä ovat muun muassa joukkoliikenteen nopeuttamistoimenpiteet Vihdintiellä ja Hämeenlinnanväylällä.

 

Vuonna 2007 alkavaa infrastruktuurin kehittämishanketta Kehä I Turunväylä - Vallikallio voitaisiin harkita täydennettäväksi siten, että se ulotetaan myös osuudelle Vallikallio - Vihdintie, jotta siitä ei muodostu pullonkaulaa Kehä I:n länsiosan sujuvuudelle. Nyt osuus on 2008 - 2015 alkavissa hankkeissa.

 

Ensimmäisen kauden (2008–2015) hankkeet

 

Teemahankkeisiin esitetään uusina pääväylien vaiheittainen parantaminen, joukkoliikenteen parannustoimet ja laatukäytävät sekä joukkoliikenteen solmupisteet. Vanhaan PLJ 2002:een sisältynyt meluntorjunnan teemahanke on viime vuosina jäänyt lähes kokonaan ilman valtion rahoitusta, vaikka Helsinki on siihen osaltaan varannut määrärahoja. Sekä vanhat että uudet teemahankkeet tulisi toteuttaa jo ensimmäisen kauden alkupuolella, koska niillä voidaan parantaa joukkoliikenteen sujuvuutta ja vähentää ympäristöhaittoja varsin kohtuullisin (n. 16,5 milj. euroa vuodessa) kustannuksin.

 

Liikennejärjestelmän kehittämisstrategiat on jaettu viiteen kehittämisen osastrategiaan. Niistä kolmas on ”liikennejärjestelmän tehostaminen liikenteen hallinnan ja informaation keinoin”. Pääkaupunkiseudun liikenteen hallintaprojekti on eri lukuisten viranomaistahojen hyvässä yhteistyössä edennyt vaiheeseen, jossa sen toteuttamiseen tarvitaan rahoitusresursseja. Liikenteen hallinnasta tulee muodostaa oma teemahanke ja osoittaa siihen rahaa heti jakson alkuun.

 

Helsingin keskustatunnelin suunnittelu etenee ripeästi. Sillä on myös tärkeä merkitys pääkaupunkiseudun pääkatuverkon ja seudun pääkeskuksen kehittämisessä. Siksi sen asema tulisi nostaa myös rahoitusmielessä tasa-arvoiseen asemaan muiden pääkatuverkon rahoituskohteiden kanssa.

 

Laajasalon raideyhteyden 1. vaiheen suunnittelu jatkuu Helsingissä yleiskaava 2002:n toteuttamissuunnitelman mukaisesti raitioyhteyden pohjalta metroon varautuen. Raitioyhteyden alustava kustannusarvio on valmistuneen konsulttityön perusteella noin 110 milj. euroa, mikä sisältää kaksi raitiolinjaa Laajasaloon.

 

Yhteyden perusinvestointi on hyödynnettävissä lähes kokonaan siinä vaiheessa, jos metrolinja Helsingin keskustasta Laajasaloon toteutuu. Tällöin Laajasalon raideyhteys olisi osa Helsingin toista metrolinjaa, jolla on myös tärkeä seudullinen merkitys koko raideverkkoa ja seudun pääkeskuksen kehittämistä ajatellen. Siksi valtion tulisi osallistua jo 1. vaiheen rahoitukseen samalla osuudella kuin muihinkin seudullisiin raidehankkeisiin. Metroyhteytenä osuus Kamppi – Laajasalo maksaisi noin 500 milj. euroa.

 

Poikittainen liikenne kasvaa vuoteen 2030 mennessä suhteellisesti voimakkaimmin. Poikittaisen liikennekysynnän kasvuun vastaamiseksi tulee jatkossa etsiä uusia joukkoliikennettä suosivia keinoja. Joukkoliikenteen on oltava ensisijainen vaihtoehto kasvavan liikennekysynnän tyydyttämiseksi ja infrastruktuurin kehittämisen on perustuttava joukkoliikenteen lähtökohtiin entistä voimakkaammin.

 

Jokeri II:n katuinvestoinnit mainitaan PLJ 2007:ssä hankkeena, joka rahoitetaan pääosin kaupungin toimesta. Jokeri II on kuitenkin seudullinen tärkeä joukkoliikenneyhteys, jolla on keskeinen merkitys koko Helsingin seudun kannalta avainasemassa olevan poikittaisen joukkoliikenteen kehittämisessä. Tärkeimpiä Jokeri II:n katuinvestointeja ovat tunnelit, joita on suunniteltu Helsingin keskuspuiston ali Kuninkaantammen ja Paloheinän välille (kustannusarvio 15 - 20 milj. euroa) sekä mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa Lahdenväylän ali Kivikon ja Malmin lentoaseman välille. Vaikka Jokeri II ensimmäisessä vaiheessa on bussilinja, on ilmeistä, että se on myöhemmin liikennemäärien kasvaessa tarpeen muuttaa seudulliseksi raitiotieyhteydeksi, kuten Jokeri I. Valtion tulisikin osallistua Jokeri II:n varten toteutettavien tunnelien investointeihin, sillä kyseiset investoinnit ovat ensimmäinen vaihe kyseistä seudullista raitiotieyhteyttä.

 

Raide- Jokerin toteuttamisvalmiuden varmistamiseksi on myös syytä syventää edelleen Espoon, Helsingin ja YTV:n suunnitteluyhteistyötä.

 

Helsingin kaupunki pitää myönteisenä, että PLJ 2007 sisältää kohdassa ”Ensimmäisen kauden suuret tutkimukset, selvitykset ja suunnitelmat” myös selvityksen tekemisen metron jatkamisesta itään.

 

Toisella kaudella (2016 -2030) aloitettavat hankkeet

 

Hakamäentien rakentaminen on käynnissä. Yhteyden täydentäminen Pasilanväyläksi tulisi tarkemmassa kauden ajoituksessa merkitä alkavaksi heti jakson alussa. Väylällä on keskeinen merkitys seudun pääkatuverkossa ja paikallisesti erityinen merkitys Keski-Pasilan liikenneyhteyksien turvaamiseksi sekä Etelä-Haagan ja Käpylän läpiajoliikenteen vähentämiseksi alempiasteisessa katuverkossa.

 

PLJ 2007–prosessin aikana syksyllä 2005 ja vuonna 2006 Helsingissä on valmistunut joukkoliikenteen kehittämisselvityksiä mm. lentoasemametrosta ja liityntälinjastosuunnitelmasta (ns. Iso Liityntä). Selvitykset osoittavat vaikutuksiltaan erittäin merkittäviksi ja kustannustehokkaiksi sellaisia raskaan raideliikenteen hankkeita, joita PLJ 2007-prosessissa ei nyt ole käsitelty. Tällaisia raskaan raideliikenteen hankkeita ovat esimerkiksi metroyhteys Pasilasta Maunulaan (ja mahdollisesti edelleen lentoasemalle) sekä metroyhteys Pasilasta Viikkiin. Hankkeisiin liittyy siirtyminen nykyistä voimakkaampaan liityntäliikenteeseen. PLJ:n seuraavan tarkistuksen pohjaksi tuleekin pikimmiten laatia seudullinen raideliikenteen visiotarkastelu, jossa nämä hankkeet otetaan yhtäläisesti huomioon.

 

Nyt esillä olevassa PLJ:ssä Helsinki- Vantaa lentoaseman ja Helsingin keskustan välinen raideyhteys tulisi jo merkitä tavoiteverkkoon ainakin yhteysmerkinnällä. Ratahallintokeskus aloittanee lähikuukausina selvityksen laatimisen pääradan johtamisesta lentoaseman kautta. Helsinki jatkaa osaltaan lentokenttäyhteyden suunnittelua heti, kun ohjelmoitavana oleva Töölön metron alustavan yleissuunnitelman tarkistus automaattimetron lähtökohdista on tehty.

 

Seuraavassa PLJ:n tarkistuksessa tulee varautua edellä mainittujen hankkeiden ajoittamiseen niiden hyötykustannussuhteen ja muiden vaikutusten osoittamalle sijalle. Käytännössä tämä voi tarkoittaa metroyhteyden Kamppi-Pasila aloittamista jo ennen vuotta 2016 ja metroyhteyden Pasilasta eteenpäin toteuttamista jo ennen vuotta 2020.

 

Liikennejärjestelmän kehittämisen rahoitustarve

 

Pääkaupunkiseudun liikenneinvestointien rahoitustason nosto nykyisestä noin 120 milj. €/vuosi tasoon 175 milj. euroa/vuosi on kasvavan seudun kilpailukyvyn ja elinympäristön laadun takaamiseksi ehdottoman välttämätöntä.

 

Liikenneinvestointipäätösten pitkäjänteistäminen

 

Vuorian työryhmän esitykset (LVMn julkaisuja 18/2006) olisivat liikenneinvestointipäätösten pitkäjänteistämiseen erittäin tarkoituksenmukaisia ratkaisuja: ehdotus 10–15 vuoden ajanjaksoille laadittavista liikennepoliittisista selonteoista, joihin eduskunta ottaa kantaa hallituskausittain sekä pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmärahasto, jossa on riittävä rahoituspohja pääkaupunkiseudun erityistarpeisiin, muodostaisivat ratkaisun perustan. Aiesopimuksella osapuolet priorisoisivat lähivuosien toteuttamis- ja suunnittelukohteet.

 

Vaikutusten arviointi

 

Vaikutusten arviointi on tehty SOVA - lainsäädännön periaatteita noudattaen. Aikaisempaa korostetummin on tuotu esiin toisaalta kysymys pääkaupunkiseudun ilmanlaadusta ja melusta, toisaalta kasvihuonekaasujen vaikutus ihmisten elinolosuhteisiin yleensä. Arvioinneilla on ollut oikea suuntaisia vaikutuksia strategisiin valintoihin ja liikennejärjestelmäluonnoksen sisältöön.

 

Eri strategiavaihtoehtojen lähtöoletukset eroavat toisistaan muun muassa maankäytön osalta, minkä vuoksi vaihtoehtojen vaikutukset eivät ole suoraa verrannollisia keskenään. Vaikutusten arvioinnin tärkeänä antina on, että se valottaa strategiavaihtoehtoihin sisältyvien erilaisten kehityspolkujen heikkouksia ja vahvuuksia sekä erilaisten, esimerkiksi taloudellisten ohjauskeinojen tehokkuutta. Vaihtoehdot tarjoavat näin hyvän vertailukohdan PLJ 2007 -luonnoksen vaikutuksille.

 

Vaikutusten arvioinnissa käytettyihin lähtöoletuksiin sisältyy paljon epävarmuutta. Esimerkiksi liikennekäyttäytymisen kehitystä, maankäytön toteutumista ja polttoaineen hinnan muutoksia vuoteen 2030 mennessä on erittäin vaikea ennustaa. Näiden epävarmuustekijöiden merkitystä on valotettu hyvin herkkyystarkasteluin.

 

Tehty vaikutusten arviointi osoittaa, että PLJ 2007 -luonnos tai tutkitut strategiavaihtoehdot eivät esitä ratkaisua pääkaupunkiseudun liikenteen suurimpiin ympäristöongelmiin - meluun, ilmanlaatuun ja kasvihuonekaasupäästöihin. PLJ:n visio ei toteudu näiltä osin. Tähän vaikuttaa seudun asukas- ja työpaikkamäärien ja liikenteen voimakas kasvu. PLJ 2007 -luonnokseen sisältyvien kehittämisen osastrategioiden laaja-alainen toteutus on välttämätöntä liikenteen ympäristöhaittojen hallinnan kannalta.

 

Kirje Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:lle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja liikennelaitokselle.

 

Merkittiin, että Lehtipuu teki Ojalan kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan sivulle 60 viimeisen kappaleen kolmanneksi lauseeksi lisätään seuraava lause:

 

”Joukkoliikenteen osuuden kasvattamiseksi tulisi valmistella ja toteuttaa kokeilu, jossa kysyntää ohjataan myös taloudellisilla keinoilla.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Lehtipuun vastaehdotuksen äänin 10 – 4. 1 oli poissa. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Lehtipuu, Ojala ja Rantanen.

 

Lisäksi Lehtipuu teki Ojalan kannattamana toisen vastaehdotuksen, jonka mukaan sivulta 61 poistetaan viimeinen kappale.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Lehtipuun vastaehdotuksen äänin 10 – 4. 1 oli poissa. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Lehtipuu, Ojala ja Rantanen.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Rihtniemi esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 6

 

 

1573 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                             12.12.2006

pelastuslautakunta                                                               12.12.2006

joukkoliikennelautakunta                                                    12.12.2006

joukkoliikennelautakunta                                                    14.12.2006

yleisten töiden lautakunta                                                   14.12.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1574 §

LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSELLE HELSINGIN ENSIHOITO JA SAIRAANKULJETUS OY:N SAIRAANKULJETUSLUPAHAKEMUKSISTA

 

Khs 2006-2473

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Etelä-Suomen lääninhallitukselle, että se puoltaa terveyslautakunnan lausunnossa 7.12.2006 mainituin perustein Helsingin Ensihoito ja Sairaankuljetus Oy:n hakemusta kahden sairaankuljetusluvan (161883 ja 161885) uusimiseksi.

 

Kirje Etelä-Suomen lääninhallitukselle ja pöytäkirjanote terveyslautakunnalle ja pelastuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1575 §

11.12.2006 pöydälle pantu asia

HELSINGIN KAUPUNGIN 400-VUOTISKOTISÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUODEKSI 2007

 

Khs 2006-2201

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön hallitukseen vuodeksi 2007 kaksi jäsentä ja heille varajäsenet seuraavasti:

 

Jäsen

Varajäsen

 

 

Tuula Öhman

Yrjö Jäntti

Arto Marjomäki

Riitta Huber

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä vuodeksi 2007 säätiön tilintarkastajaksi KMPG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja varatilintarkastajaksi KHT Raimo Saarikiven.

 

Pöytäkirjanote Helsingin 400-vuotiskotisäätiölle, hallitukseen ja tilintarkastajiksi nimetyille, sosiaalilautakunnalle, tarkastuslautakunnalle ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1576 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta                                                                    7.12.2006

sosiaalilautakunta                                                               12.12.2006

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

1577 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: HELSINGIN ELINKEINOSTRATEGIAN 2007 PERUSLINJAUKSET

 

Khs 2006-159

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti Helsingin elinkeinostrategian 2007 jatkovalmistelun pohjaksi seuraavista linjauksista:

 

-                                       Elinkeinopolitiikan tavoitteena on kasvattaa työpaikka-määrää Helsingin kaupungin alueella painopisteenä osaamisintensiiviset alat kuitenkin elinkeinorakenteen monipuolisuutta korostaen.

 

-                                       Helsinki toimii tiiviissä yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa sitoutuen alkavan osaamiskeskus-ohjelman 2007-2013 toteuttamiseen ja seudun kansain-väliseen markkinointiin Pääkaupunkiseudun Markkinointi Oy:n kanssa.

 

-                                       Keski-Pasila on kaupungin toimitilarakentamisen avainalue ja Forum Virium Helsinki sen kärkihanke, jonka innovaatiotoimintaa kaupungin hallintokunnat hyödyntävät. Nopeiden liikenneyhteyksien aikaansaaminen Keski-Pasilasta keskustaan ja lentokentälle on tärkeää.

-

-                                       Kaupungin vetovoiman lisäämiseksi kaupunki jatkaa toimenpiteitä ydinkeskustan kehittämiseksi kaupunkilaisille ja matkailijoille elämyksiä tarjoavana ”olohuoneena” ja ryhtyy houkuttelemaan merkittäviä kansallisia ja kansainvälisiä tapahtumia kaupunkiin.

 

-                                       Tietointensiiviset liike-elämän palvelut, luovat alat ja matkailu ovat vahvoja kasvualoja, jotka otetaan kaupungin elinkeinopolitiikassa painopistealueiksi. Kaupunki sitoutuu kehittämään näiden painopistealojen toimintaedellytyksiä.

 

-                                       Kaupunki työskentelee kansainvälisten tutkimuslaitosten saamiseksi pääkaupunkiseudulle hyödyntäen ao. laitosten tarjoamat kerrannaisvaikutukset samalla kun ulkomaisten huippuosaajien ja paluumuuttajien sekä yritysten sijoittumista Helsinkiin helpotetaan uusin palveluin.

 

-                                       Kaupunki kehittää hankintapolitiikkaa tukemaan innovaatioiden syntymistä ja käyttöönottoa sekä innostaa hallintokuntia etsimään innovatiivisia toimintamalleja hankinnoissaan kehittäen samalla henkilöstön hankintaosaamista.

 

-                                       Kaupunki yhdistää omat yrityksille neuvontapalveluita tarjoavat organisaationsa yksiköksi, joka toimii runkona uudelle pääkaupunkiseudun yhteiselle maahanmuuttajayrittäjyyden edistämiskeskukselle.

 

-                                       Kaupunki vahvistaa yritysmyönteistä ilmapiiriä kaikissa hallintokunnissa ja käynnistää elinkeinostrategian toimeenpanemiseksi henkilöstön koulutuksen. Kaupunki aloittaa systemaattisen vuoropuhelun elinkeinoelämän kanssa mm. perustamalla Helsingin elinkeinoneuvottelukunnan tilalle uuden yhteistyö- ja keskustelufoorumin, jossa kaupunkia edustaa johtajiston lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtajisto.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan siten, että sivun 5 viimeisen kappaleen viimeinen lause muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Kaupunki aloittaa systemaattisen vuoropuhelun elinkeinoelämän kanssa mm. perustamalla Helsingin elinkeinoneuvottelukunnan tilalle uuden yhteistyö- ja keskustelufoorumin, jossa kaupunkia edustaa johtajiston lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtajisto.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Holstila Eero, elinkeinojohtaja, puhelin 169 2575
Maarttola Minna, projektipäällikkö, puhelin 169 2469

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 3.

 

 

1578 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN JATKOVALMISTELUN TILANNEKATSAUS

 

Khs 2006-159

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Pajunen Jussi, kaupunginjohtaja, puhelin 169 2200

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 4.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Sirkka-Liisa Vehviläinen

Otto Lehtipuu

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  28.12.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Pertti Vanne

kansliapäällikkö

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1546-1550, 1552, 1554-1557, 1561-1563, 1568-1569, 1571-1574 ja 1576-1578 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1560 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1546-1550, 1552, 1554-1557, 1561-1563, 1568-1569, 1571-1574 och 1576-1578 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

1560 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.