Kokousaika

11.12.2006 kello 16.00 – 16.55

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 1537 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

(paitsi 1542 §)

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

(paitsi 1511 §)

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi 1530 §)

 

 

Urho, Ulla-Marja

(paitsi 1542 §)

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

(paitsi 1530 §)

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi osa 1527-1545 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 1526-1545 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi osa 1519 §9

 

 

Hakala, Hannu

vs. hallintojohtaja

 

 

Åhlgren, Harry

vs. kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

Jarnila, Rauno

opetustoimen johtaja (1534 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1502-1503,


1504,


1505-1507,


1508-1515,

 

 Korpinen

 

 

 

 

1516,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
-,


-,


1517-1529,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,


-,


1530-1536,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Korpinen
-,


-,


1537-1541,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-,


1542-1545,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

1502

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1503

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1504

Kj/15

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

 

1505

Kj/1

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi 2007

 

1506

Kj/2

Kaupunginhallituksen jäsenten valinta toimikaudeksi 2007 - 2008

 

1507

Kj/3

Sosiaaliviraston ruokapalvelujen osittainen siirtäminen Palmian hoidettavaksi

 

1508

Kj/3

Vuoden 2007 talousarvion noudattamisohjeet

 

1509

Kj/4

Rakennushankkeiden seurantaraportti (Tilanne 30.11.2006)

 

1510

Kj/5

Helsingin kaupungin osallistuminen Helsingin Uusyrityspalvelu ry:n toimintaan

 

1511

Kj/6

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

 

1512

Kj/7

Vuoden 2007 talousarvioon merkittyjen avustusmäärärahojen jako-ohjeet ja ohjeet vuoden 2008 avustusten hakumenettelystä

 

1513

Kj/8

4.12.2006 pöydälle pantu asia

Suunnittelun yhteiset lähtökohdat vuosiksi 2007 ja 2008

 

1514

Kj/9

Elinkeinojohtajan viran täyttäminen

 

1515

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1516

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1517

Kaj/1

Hakaniementorin alapuolisen maanalaisen tilan varausajan jatkaminen  pysäköintilaitoksen suunnittelua ja taloudellista selvitystyötä varten

 

1518

Kaj/2

Marian sairaalan tilojen käyttäminen terveyskeskuksen toimintaan

 

1519

Kaj/3

Kannelmäen terveysaseman perusparannus- ja muutostyön hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1520

Kaj/4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin yliopiston päärakennuksen, kirjastorakennuksen ja Fabiania-rakennuksen suojelusta

 

1521

Kaj/5

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Vuorimiehenkatu 1:n suojelusta

 

1522

Kaj/6

Suutarilan tonttien 40166/9 ja 10 asemakaavan muuttaminen (nro 11602)

 

1523

Kaj/7

Arabianrannan ruotsinkielisen lasten päiväkoti Sesamin hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1524

Kaj/8

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Suomen valtion (Senaatti-kiinteistöt) ja YIT Rakennus Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1525

Kaj/9

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Suomen valtion (Senaatti-kiinteistöt) sekä NCC Rakennus Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1526

Kaj/10

4.12.2006 pöydälle pantu asia

Pohjoisesplanadi 5:ssä sijaitsevan rakennuksen varaaminen myytäväksi ja peruskorjattavaksi

 

1527

Kaj/11

Pihlajiston Kiinteistöt Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

 

1528

Kaj/12

Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon varsinainen yhtiökokous

 

1529

Kaj/13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1530

Sj/1

Helsingin teatterisäätiön tilintarkastajien valitseminen

 

1531

Sj/2

Yliopettajan viran perustaminen ammattikorkeakouluun

 

1532

Sj/3

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös sekä eräiden toimivaltuuksien siirtäminen ammattikorkeakoululle ja ammattikorkeakoulun hallituksen nimittäminen

 

1533

Sj/4

Henkilöstöruokailusta perittävien ateriahintojen vahvistaminen

 

1534

Sj/5

27.11.2006 pöydälle pantu asia

Kaupungin koulu- ja oppilaitosverkoston kehittäminen

 

1535

Sj/6

Sähköisen rekrytointimenetelmän hankinta

 

1536

Sj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1537

Ryj/1

Lausunto Rautatieliikenne 2030 -suunnitelmasta

 

1538

Ryj/2

Lunastusoikeuden käyttämättä jättäminen Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun eräiden osakkeiden kaupassa

 

1539

Ryj/3

Tukkutorin pakastamon uuden osan saneerauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1540

Ryj/4

Valtuutettu Tea Vikstedtin toivomusponsi: Alppikylän meluesteiden toteuttaminen

 

1541

Ryj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1542

Stj/1

Selvitys HUSin taloudesta ja toiminnasta 30.9.2006

 

1543

Stj/2

Määrärahojen osoittaminen sujuvien hoitoketjujen järjestelyihin

 

1544

Stj/3

Toiminnallisista syistä aiheutuvia virkamuutoksia sosiaalivirastossa sekä uusien virkojen perustaminen

 

1545

Stj/4

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta vuodeksi 2007

 


 

1502 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Urhon (varalla Lehtipuu) ja Puuran (varalla Vehviläinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1503 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1504 §

Kaupunginvaltuuston 13.12.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1504 §

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Vanne Pertti, kansliapäällikkö, puhelin 169 2213

 

 

1505 - 1507 §

Kaupunginvaltuuston 17.1.2007 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1505 §

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi 2007

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Vanne Pertti, kansliapäällikkö, puhelin 169 2213

 

1506 §

Kaupunginhallituksen jäsenten valinta toimikaudeksi 2007 - 2008

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Vanne Pertti, kansliapäällikkö, puhelin 169 2213

 

1507 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 18.12.2006 pöydälle pantu asia
Sosiaaliviraston ruokapalvelujen osittainen siirtäminen Palmian hoidettavaksi

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Paavola Vesa, organisaatiopäällikkö, puhelin 169 3717

 

 

 

1508 §

VUODEN 2007 TALOUSARVION NOUDATTAMISOHJEET

 

Khs 2006-2631

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistan liitteen mukaiset vuoden 2007 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Pöytäkirjanote noudattamisohjein kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että sivun 4 neljännen kappaleen ensimmäinen lause muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

                      ”Talouden tasapainottamiseen pyritään mm. jatkamalla palvelurakenteiden, toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmien ja toimintaprosessien kehittämistä, tukipalveluiden keskittämistä sekä jatkamalla siivous- ja ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamista opetustoimessa aiemmin päätetyn mukaisesti.”

 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisäksi pöydille jaettiin korjaus esityslistan liitteeseen ”Helsingin kaupungin vuoden 2007 talousarvion noudattamisohjeet”, jonka mukaan sivulta 15, toisen kappaleen 1. lauseesta poistetaan sanat vähimmäisperuspalkkana ja tai.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 169 2389

 

LIITE

Liite 1

 

 

1509 §

RAKENNUSHANKKEIDEN SEURANTARAPORTTI (TILANNE 30.11.2006)

 

Khs 2006-1441

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi rakennushankkeiden seurantaraportin ja suhdannekatsauksen, tilanne 30.11.2006 (liite).

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaikille virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 4.

 

 

1510 §

HELSINGIN KAUPUNGIN OSALLISTUMINEN HELSINGIN UUSYRITYSPALVELU RY:N TOIMINTAAN

 

Khs 2006-2624

Esityslistan asia Kj/5

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Holstila Eero, elinkeinojohtaja, puhelin 169 2575

 

 

1511 §

ERÄIDEN HANKKEIDEN RAHOITUS INNOVAATIORAHASTON VAROILLA

 

Khs 2006-2630, 2006-2365, 2006-2362, 2006-2364, 2006-2367, 2006-2360, 2006-2363, 2006-2265, 2006-853, 2005-2778

Esityslistan asia Kj/6

 

Kaupunginhallitus päätti myöntää innovaatiorahastosta yhteensä 2 762 600 euroa käytettäväksi seuraavien hankkeiden vuoden 2007 rahoitukseen:

 

 

Hanke/projekti

euroa

 

 

 

1

Forum Virium Helsinki (2006-2008)

700 000

 

- hallinnoija : Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy

 

2

Digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten

500 000

 

kehittämispalvelu –projekti

 

 

- hallinnoija: Talous- ja suunnittelukeskus/Elinkeinopalvelu

 

3

Ikääntyvät kaupunkilaiset 2020 (2005-2008)

212 600

 

- hallinnoija: Teknillinen korkeakoulu/Sotera, Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti

 

4

Kohtaamispaikka@lasipalatsi

249 000

 

- hallinnoija: Kaupunginkirjasto

 

5

Innovaatio- ja osaamiskeskus Kustaankartanon

697 000

 

vanhustenkeskuksen yhteyteen (2006-2010)

 

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

6

Vanhusten syrjäytymisen ehkäiseminen Helsingin

83 000

 

kotihoidossa (2006-2008)

 

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

7

”Hoitoa vailla mutta vaikea hoitaa”

100 000

 

- vaikeahoitoisiksi arvioitujen henkilöiden palvelutarvetta kartoittava hanke

 

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

8

Innovatiivinen kaupunki –ohjelma 2006-2010

81 000

 

- hallinnoija: Teknillinen korkeakoulu

 

9

Kontulan vanhustenkeskuksen innovaatiohankkeet (2007-2009)

140 000

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että seuraaville hankkeille vuonna 2006 myönnetystä rahoitusosuudesta käyttämättä jäänyt osuus, yhteensä 808 502 euroa, saadaan käyttää vuonna 2007 ko. hankkeiden kustannuksiin:

 

 

Hanke/projekti

euroa

 

 

 

3

Ikääntyvät kaupunkilaiset 2020 (2005-2008)

112 500

5

Innovaatio- ja osaamiskeskus Kustaankartanon vanhustenkeskuksen yhteyteen (2006-2010)

308 780

6

Vanhusten syrjäytymisen ehkäiseminen Helsingin kotihoidossa (2006-2008)

119 000

8

Innovatiivinen kaupunki –ohjelma 2006-2010

11 022

10

Internetpohjaisen puhelinpalvelujärjestelmän kokeilu asiakkaiden yhteydensaannin parantamiseksi terveysasemilla

200 000

 

- hallinnoija Terveyskeskus

 

11

Kotihoidon ”mobiilisairaanhoitaja” –kehittämis-hanke

15 000

 

- hallinnoija Terveyskeskus

 

12

Paikallinen kansalaisvaikuttamisen kanava yhdistetyssä DVB-T/H –verkossa, Sisällöntuotannollisten konseptien ja käytäntöjen tutkiminen sekä kehittäminen –hanke

42 200

 

- hallinnoija: Helsingin ammattikorkeakoulu

 

 

 

Kaupungin ulkopuolisen organisaation hankkeen vuosiosuus maksetaan kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa ja hankeen/projektin puolivuotisraportin perusteella heinäkuussa. Puolivuotisraportti, joka sisältää tilannekatsauksen hankkeen toteutumisesta sekä varojen käytöstä ajalta 1.1. – 30.6.2007, on toimitettava 14.7.2007 mennessä kaupunginhallitukselle.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että tilannekatsaus hankkeen toteutumisesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja vuoden 2007 varojen käytöstä sekä mahdollinen jatkorahoitushakemus kustannusarvioineen vuodelle 2008 on lähetettävä kaupunginhallitukselle 31.10.2007 mennessä.

 

Hankkeen päätyttyä toimijoiden on lähetettävä kaupunginhallitukselle hankkeen/projektin loppuraportti sekä tilinpäätös.

 

Pöytäkirjanote Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy:lle, Teknilliselle korkeakoululle ja sen Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutille, kaupunginkirjastolle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, Helsingin ammattikorkeakoululle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja sen taloussuunnitteluosastolle, taloushallintopalvelulle, elinkeinopalvelulle ja varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan siten, että sivulta 30 Hanke/projekti otsikon alta kohdasta 4 poistetaan sana vuokriin.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Malinen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 169 2389
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 169 2230

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 7.

 

 

1512 §

VUODEN 2007 TALOUSARVIOON MERKITTYJEN AVUSTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO-OHJEET JA OHJEET VUODEN 2008 AVUSTUSTEN HAKUMENETTELYSTÄ

 

Khs 2006-2651

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa lauta- ja johtokuntia sekä talous- ja suunnittelukeskusta jakamaan avustukset vuoden 2007 talousarvion vahvistamisen jälkeen niille järjestöille, jotka olivat hakeneet vuodelle 2007 avustusta 28.4.2006 mennessä. Avustusmäärärahoja edellä mainituille yhteisöille jaettaessa tulee lisäksi ottaa huomioon talousarvion liitteessä 1 sidotut avustukset ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2007 toimintaa varten myönnetyt avustukset maksetaan seuraavasti:

 

-                                       alle 4 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä,

-                                       4 000 - 11 000 euron suuruiset avustukset kahtena eränä ja

-                                       yli 11 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä ja että

 

maksupäiväksi määrätään maksukauden ensimmäisen kuukauden 7. päivä.

 

Kerta-avustukset, esim. kalustohankintoihin myönnetyt avustukset, voidaan kuitenkin maksaa yhtenä eränä. Samoin lauta- ja johtokunnat voivat maksaa yhtenä eränä ne vuoden 2007 toimintaa varten myönnetyt avustukset, jotka on julistettu haettaviksi joulukuussa 2006.

 

Kaupunginjohtaja voi päätöksellään muuttaa avustuserän edellä mainittua maksamisajankohtaa sekä maksettavan avustuserän suuruutta.

 

Kaupungin yhteisöille myöntämien lainojen lyhennyksiin ja korkoihin merkityt avustukset maksetaan suoraan talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sen antaman ilmoituksen mukaisina.

 

Avustusta koskevaa maksumääräystä ei saa antaa, ennen kuin avustuksen saannille asetetut ehdot on täytetty ja ellei avustuksen myöntänyt viranomainen ole saanut edellisen vuoden avustuksen käytöstä hyväksyttävää selvitystä. Maksattamisesta päättävä lauta- tai johtokunta voi tarvittaessa kuitenkin päättää ennakkoavustuksen maksattamisesta tammi-maaliskuun aikana ehdolla, että avustus voidaan periä takaisin, ellei avustusta saaneelta yhteisöltä saada hyväksyttävää selvitystä edellisen vuoden avustuksen käytöstä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa lauta- ja johtokuntia ilmoittamaan avustuksen myöntämistä koskevassa kirjeessä, että avustuksensaajien tulee suunnitella vuoden 2007 toimintansa huomioon ottaen, ettei kaupungilla ole mahdollisuuksia lisäavustusten myöntämiseen.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelua maksamaan Suomen Kansallisoopperan Säätiölle myönnetyn avustuksen 10.9.2003 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus päätti vielä, että lauta- ja johtokuntien sekä talous- ja suunnittelukeskuksen tulee ilmoittaa vuoden 2008 toiminta-avustuksen hakumenettelystä niille yhteisöille, jotka olivat hakeneet 28.4.2006 mennessä avustusta vuodeksi 2007 ja joille avustus myönnetään tämän ohjeen mukaisesti. Hakemus, joka on tehtävä lomakkeelle Lv 290, on jätettävä siihen kuuluvine liitteineen ao. virastoon tai laitokseen viimeistään 30.4.2007, ellei asianomainen lauta- tai johtokunta toisin päätä.

 

Kaupunginhallitus päätti edelleen kiinnittää lauta- ja johtokuntien sekä talous- ja suunnittelukeskuksen huomiota talousarvion päätösponteen 3.

 

Mikäli kaupungilla on saatavaa avustettavalta yhteisöltä, tulee lauta- tai johtokunnan tai talous- ja suunnittelukeskuksen tehdä esitys kaupunginhallitukselle avustuksen käyttämisestä po. saatavan kattamiseen talousarvion ponnen 3 mukaisesti.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginjohtajan antamaan tarvittaessa yhteisöille lisäohjeita.

 

Pöytäkirjanote esityslistatekstein kiinteistölautakunnalle, satamalautakunnalle, opetuslautakunnalle, suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, nuorisolautakunnalle, liikuntalautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, Terve ja turvallinen kaupunki –neuvottelukunnalle, terveyslautakunnalle, henkilöstökeskukselle, työllistämistoimikunnalle, hallintokeskuksen hallinto-
osastolle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle, sisäiselle tarkastukselle, varainhallinnalle sekä taloushallintopalvelulle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 169 2389

 

 

1513 §

4.12.2006 pöydälle pantu asia

SUUNNITTELUN YHTEISET LÄHTÖKOHDAT VUOSIKSI 2007 JA 2008

 

Khs 2006-2588

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Suunnittelun yhteiset lähtökohdat vuosiksi 2007 ja 2008.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti loppukevään 2007 strategiakokouksessa käsitellä suunnittelujärjestelmän kehittämistä ja tulevan valtuuston strategiaohjelman valmistelua.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, pääsuunnittelija, puhelin 169 2239

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 8.

 

 

1514 §

ELINKEINOJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2006-2593

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa valtiotieteen maisteri Eero Holstilan elinkeinojohtajan virkaan 6 333,21 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää Eero Holstilalle virkavapaata tietokeskuksen johtajan virasta tässä vaiheessa 1.1.-31.12.2007 väliseksi ajaksi tai kauintaan siihen saakka, kun hänen virkanimityksensä elinkeinojohtajaksi saa lain voiman.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti todeta, että koska Holstila on kaupungin palveluksessa ja esittänyt hyväksytyn selvityksen terveydentilastaan jo aikaisemmin, häneltä ei sitä tässä yhteydessä edellytetä.

 

Pöytäkirjanote virkaan valitulle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä sen taloushallintopalvelulle.

 

Merkittiin, että Lehtipuu ehdotti Hellströmin kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, että virka julistetaan avoimesti haettavaksi.

 

Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 12 – 3. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Lehtipuu ja Rantanen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Lahtinen Olli, erityissuunnittelija, puhelin 169 2296

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 9.

 

 

1515 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          5.12.2006

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      5.12.2006

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1516 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1517 §

HAKANIEMENTORIN ALAPUOLISEN MAANALAISEN TILAN VARAUSAJAN JATKAMINEN  PYSÄKÖINTILAITOKSEN SUUNNITTELUA JA TALOUDELLISTA SELVITYSTYÖTÄ VARTEN

 

Khs 2006-2409

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jatkaa YIT Rakennus Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnittelua sekä taloudellista selvitystyötä varten 11. kaupunginosan Hakaniementorin torialueen 11G101 alapuolelta esityslistan tämän asian liitteenä nro 3 olevaan karttaan merkityn, yhteensä noin 11 500 m2:n suuruisen maanalaisen määräalan varausaikaa 31.12.2007 saakka muutoin entisin ehdoin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään mainitun alueen varausehtojen tarkennuksista, mahdollisesti tarvittavista lisäehdoista ja alueen varausajan mahdollisesta jatkamisesta enintään vuodeksi.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, YIT Rakennus Oy:lle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1518 §

MARIAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÄMINEN TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTAAN

 

Khs 2005-1580

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi 20.9.2006 tehdyn selvityksen Marian sairaalan tilojen käytöstä terveyskeskuksen toimintoihin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistöviraston tilakeskusta ja terveyskeskusta jatkamaan Marian sairaalan tilojen tulevan käytön suunnittelua ottaen huomioon talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnosta ilmenevät selvitettävät asiat.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, terveyskeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1519 §

KANNELMÄEN TERVEYSASEMAN PERUSPARANNUS- JA MUUTOSTYÖN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2006-2471

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kannelmäen terveysaseman 31.8.2006 päivätyn perusparannusten ja muutosten hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on enintään 2 622 brm2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset enintään 2 928 000 euroa (veroton hinta 2 400 000 euroa) hintatasossa 7/2006.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, terveyskeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1520 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN YLIOPISTON PÄÄRAKENNUKSEN, KIRJASTORAKENNUKSEN JA FABIANIA-RAKENNUKSEN SUOJELUSTA

 

Khs 2006-2017

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle asiasta seuraavan sisältöisen, kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoon perustuvan lausunnon:

 

Uudenmaan ympäristökeskus pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa 2. kaupunginosan (Kluuvin) korttelin 27 tontin 1 ja korttelin 28 tontin 4 rakennusten suojelusta (Unioninkatu 36–Fabianinkatu 33, Unioninkatu 36–Fabianinkatu 35). Tonteilla sijaitsevat yliopiston päärakennus, kirjasto ja Fabiania-rakennus.

 

Rakennukset on suojeltu valtion omistamien kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (275/1965) nojalla valtioneuvoston päätöksellä 18.9.1980. Rakennukset ovat siirtyneet pois valtion omistuksesta, kun Senaatti-kiinteistöt on myynyt rakennukset 14.12.2005 allekirjoitetulla kauppakirjalla Helsingin yliopiston rahastoille. Kauppakirjassa on todettu, että ostaja on tietoinen valtioneuvoston suojelupäätöksestä ja että ostaja suostuu siihen, että rakennukset suojellaan rakennussuojelulain (60/85) nojalla. Samoin ostaja sitoutuu siihen, ettei se tule vaatimaan rakennussuojelulain mukaisia korvauksia. 

 

Tonteilla on voimassa 8.1.1988 vahvistettu asemakaava nro 8980. Asemakaavan mukaan tontit ovat opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO). Tontit ovat osa aluetta, joka on historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas. Tällä alueella ei suojeltaviksi määrättyjä rakennuksia, rakennusten osia, aitoja, ulkoportaita, muistomerkkejä, puurivejä tai kiveyksiä saa muuttaa, purkaa tai hävittää, niin että kohteen tai sen ympäristön rakennustaiteellinen tai kulttuurihistoriallinen arvo vähenee. Rakennukset ovat suojeltavia rakennuksia (sr) ja valtion omistamien kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta annetun asetuksen mukaan suojeltavia rakennuksia (sk). Senaatintori on suojeltava aukio ja yliopiston päärakennuksen portaikko on suojeltava kohde. Kirjastorakennuksen tontilla on lisäksi suojeltava aita ja säilytettävä tai istutettava puurivi.

 

Museovirasto on antanut lausunnon 15.9.2005 rakennusten suojelutarpeesta. Lausunnossa todetaan muun muassa, että rakennuksilla on erittäin huomattavaa merkitystä kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelun kannalta. Museovirasto pitää tärkeänä, että luovutusten jälkeen huolehditaan kyseisten rakennusten suojelusta rakennussuojelulailla.

 

Ympäristöministeriö on antanut lausunnon 23.9.2005 rakennusten luovuttamisasiassa, jossa todetaan Museoviraston kannan mukaisesti, että rakennuksilla on erittäin huomattava merkitystä kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelun kannalta.

 

Museovirasto esittää lausunnossaan 10.8.2006 rakennuksille seuraavia suojelumääräyksiä rakennussuojelulain mukaan. Suojelumääräykset koskevat soveltuvin osin myös yliopiston päärakennuksen ja kirjastokorttelin piha-alueita.

 

-                     Rakennuksia piha-alueineen tulee käyttää ja hoitaa siten, että niiden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy.

 

-                     Rakennusten ulkoarkkitehtuuri tulee säilyttää.

 

-                     Rakennusten sisätilat tulee säilyttää. Muutokset ovat mahdollisia ja ne tulee toteuttaa sisätilojen historiallisia ja arkkitehtonisia ominaispiirteitä vaalien. Päärakennuksen ja kirjastorakennuksen salitilojen ja muiden päätilojen suojeluun tulee kiinnittää erityistä huomiota.

 

-                     Rakennusten korjauksissa ja muutoksissa on kuultava Museovirastoa. Virasto voi myöntää vähäisiä poikkeamia suojelumääräyksistä.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että lausunnon mukaisia rakennuksia koskevat erittäin yksityiskohtaiset asemakaavan suojelumääräykset.  Ottaen huomioon rakennusten valtakunnallisesti merkittävän historiallisen, kulttuurihistoriallisen, rakennustaiteellisen ja kaupunkikuvallisen arvon, kaupunginhallitus pitää perusteltuna rakennusten suojelua asemakaavan suojelumääräysten lisäksi myös rakennussuojelulain nojalla.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä kaupunginmuseolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1521 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY VUORIMIEHENKATU 1:N SUOJELUSTA

 

Khs 2006-2015

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle seuraavan sisältöisen, kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoon perustuvan lausunnon:

 

Uudenmaan ympäristökeskus pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa 7. kaupunginosan (Ullanlinna) korttelin nro 100 tontilla nro 1 (Vuorimiehenkatu 1) sijaitsevan rakennuksen suojelusta.

 

Kyseessä on vuonna 1897 valmistunut rakennus, joka on suojeltu sekä asetuksen nojalla että asemakaavassa nro 7948. Kiinteistö on siirtynyt Senaatti-kiinteistöiltä YIT Rakennus Oy:n omistukseen.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että asetuksella suojellut valtion omistuksesta pois siirtyvät rakennukset on kaupunginhallituksen käsityksen mukaan siirretty rakennussuojelulain nojalla tapahtuvan rakennussuojelun piiriin. Kaupunginhallitus esittää, että suojelupäätös tehtäisiin mahdollisimman pikaisesti, koska vireillä on tontin asemakaavan muutos. Rakennussuojelulain nojalla tapahtuva suojelu tullaan sen jälkeen ottamaan huomioon asemakaavan muutoksessa. Kaavamuutoksella mahdollistetaan rakennuksen palauttaminen asuinkäyttöön.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä kaupunginmuseolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1522 §

SUUTARILAN TONTTIEN 40166/9 JA 10 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11602)

 

Khs 2006-2391

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 40. kaupunginosan korttelin nro 40166 tonttien nro 9 ja 10 asemakaavan muutoksen kaupunkisuun­nitteluviraston asemakaavaosaston 19.10.2006 päivätyn piirustuksen nro 11602 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

1523 §

ARABIANRANNAN RUOTSINKIELISEN LASTEN PÄIVÄKOTI SESAMIN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2006-2399

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Arabianrannan ruotsinkielisen lasten päiväkoti Sesamin 20.10.2006 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on enintään 635 htm2 ja arvonlisäverollinen enimmäishinta 1 885 000 euroa (veroton hinta 1 545 000 euroa).

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1524 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN SUOMEN VALTION (SENAATTI-KIINTEISTÖT) JA YIT RAKENNUS OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-2643

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 15.9.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Suomen valtion puolesta Senaatti-kiinteistöt on myynyt 21. kaupunginosan korttelin nro 21017 tontin nro 4 ja korttelin nro 21018 tontin nro 1 YIT Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja YIT Rakennus Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1525 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN SUOMEN VALTION (SENAATTI-KIINTEISTÖT) SEKÄ NCC RAKENNUS OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-2644

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 29.9.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Suomen valtion puolesta Senaatti-kiinteistöt on myynyt 21. kaupunginosan korttelin nro 21018 tontin nro 3 NCC Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja NCC Rakennus Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1526 §

4.12.2006 pöydälle pantu asia

POHJOISESPLANADI 5:SSÄ SIJAITSEVAN RAKENNUKSEN VARAAMINEN MYYTÄVÄKSI JA PERUSKORJATTAVAKSI

 

Khs 2006-2304

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata 31.8.2006 päättyneen tarjouskilpailun nojalla 1. kaupunginosan korttelin nro 4 tontin nro 4 ja sillä olevan rakennuksen Helsingin Taidesisustus / Kari Management Company Oy:lle 31.10.2007 saakka sekä muuten seuraavilla ehdoilla:

 

1                    Varaus on voimassa ehdolla, että

 

-                     tarjouksen mukaisen peruskorjaushankkeen mahdollistava asemakaavan muutos tulee voimaan

 

-                     kaupunginvaltuusto hyväksyy tontin vuokrausperusteet

 

-                     varauksensaaja asettaa rakennuksen kaupan ja tontin vuokrauksen vakuudeksi 100 000 euron vakuuden. Vakuus vapautetaan rakennuksen kaupan ja tontin vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Vakuutta ei vapauteta, mikäli sopimusta ei synny varauksensaajasta johtuvasta syystä. Ks. kohta 8.

 

2                    Rakennukset peruskorjataan varauksensaajan toimesta pääosin hotelliksi laadittavan asemakaavan muutoksen ja varauksen saajan tekemän ostotarjouksen mukaisesti.

 

3                    Suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja kaupunginmuseon kanssa.

 

4                    Varauksensaaja hankkii kustannuksellaan peruskorjaushankkeen toteuttamiseksi tarvittavat viranomais- ja muut luvat.

 

5                    Kaupunki pidättää varausaikana itselleen oikeuden hyödyntää rakennuksen huonetiloja muun muassa vuokraamalla niitä rakennusten kulloinkin voimassa olevan käyttötarkoituksen mukaisesti.

 

6                    Varauksensaajan on varausaikana selvitettävä rakennusten tekninen kunto ja soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen. Kaupunki luovuttaa tätä varten varauksensaajan käyttöön hallussaan olevat kiinteistöä ja rakennuksia koskevat suunnitelmat ja asiakirjat.

 

Varauksensaajan on sovittava kiinteistöviraston kanssa varausaikana tehtävistä rakenteiden avauksista ja muista niihin verrattavista tutkimuksista ennen sanottuihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

7                    Kaupunki myy rakennukset varauksensaajalle tämän 31.8.2006 tekemän tarjouksen mukaisella 3 200 000 euron kauppahinnalla sekä ehdolla, että maanvuokra lasketaan pitäen perusteena 800 euroa/k-m2 suuruista rakennusoikeuden pääoma-arvoa, josta vuosivuokra on 5 %. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

 

8                    Rakennusten luovutusta koskeva kauppakirja on allekirjoitettava ja kauppahinta maksettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tontille laadittava asemakaavan muutos on tullut voimaan. Samalla sovitaan luovutuksen muut ehdot.

 

Jos kauppa viivästyy myyjästä johtumattomasta syystä, varauksensaajalta peritään 5 % vuotuista korkoa kauppahinnasta, maanvuokran osuus sekä rakennuksen ylläpidosta aiheutuvat kustannukset em. ajankohdasta lukien.

 

9                    Rakennus luovutetaan tyhjänä, vuokrasopimuksista vapaana ja siinä kunnossa, kuin se on luovutushetkellä.

 

10                 Varauksensaaja vastaa kaikista peruskorjaushankkeen toteuttamisesta ja suunnittelusta aiheutuvista kustannuksista.

 

11                 Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista siinä tapauksessa, että rakennusten luovutusta koskevaa sopimusta tai tontin pitkäaikaista maanvuokrasopimusta ei voida solmia.

 

12                 Lisäksi varauksessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä tarjouspyyntöasiakirjoissa on sanottu.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tarvittaessa, asemakaavan voimaantulon lykkääntyessä, jatkamaan varausta 30.6.2008 saakka.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa laatimaan varaajan luonnossuunnitelman toteuttamisen mahdollistavan asemakaavan muutosehdotuksen.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Taidesisustus / Kari Management Company Oy:lle, Rausanne Oy:lle, Helsingin Saaristolaivat Oy:lle, Valborg Oy ja Suomenlinnan Panimo Oy:lle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunginmuseolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1527 §

PIHLAJISTON KIINTEISTÖT OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-848

Esityslistan asia Kaj/11

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1528 §

TEHDASKIINTEISTÖ OY KISÄLLITALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-2664

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon 14.12.2006 kello 15.00, osoitteessa Kisällitupa, Nokiantie 2 – 4, pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi sanotun yhtiön hallitukseen vuodeksi 2007 asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, Sisko von Behrille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1529 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

5.12.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

30.11.2006

kiinteistölautakunta

5.12.2006

rakennuslautakunta

5.12.2006

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

30.11., 4. ja 7.12.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1530 §

HELSINGIN TEATTERISÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

 

Khs 2006-2646

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Helsingin teatterisäätiön tilintarkastajiksi Tuokko Tilintarkastus Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Tuokko) ja KHT Jari Miikkulaisen sekä varatilintarkastajiksi KHT Yrjö Tuokon ja KHT Maria Rekolan tarkastamaan säätiön vuoden 2007 tilejä ja hallintoa.

 

Pöytäkirjanote tilintarkastajiksi valituille, Helsingin teatterisäätiölle ja tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Rihtniemi ja Wallden-Paulig esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1531 §

YLIOPETTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUUN

 

Khs 2006-2647

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa ammattikorkeakouluun sijoitettavaksi 1.1.2007 lukien yliopettajan viran (äidinkieli ja viestintä) 2 769,02 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Pöytäkirjanote ammattikorkeakoulun hallitukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle, henkilöstökeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

1532 §

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS SEKÄ ERÄIDEN TOIMIVALTUUKSIEN SIIRTÄMINEN AMMATTIKORKEAKOULULLE JA AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUKSEN NIMITTÄMINEN

 

Khs 2004-2224

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden 13.11.2006 antaman päätöksen, jolla on kumottu kaupunginvaltuuston 15.12.2004 tekemä päätös ammattikorkeakoulun johtosäännön hyväksymisen osalta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta,

 

että Helsingin ammattikorkeakoulu huolehtii kaupunginhallituksen alaisuudessa ammattikorkeakoululain mukaisesta ammatillisesta korkeakoulutuksesta ensi ensisijaisesti Helsingin kaupungin ja pääkaupunkiseudun alueella sekä

että ammattikorkeakoulun päällikkönä on rehtori, jonka lisäksi ammattikorkeakoulussa on kaksi vararehtoria ja muuta henkilökuntaa, sekä että ammattikorkeakoulun muusta organisaatiosta päättää ammattikorkeakoulu.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti johtosääntönsä 8 §:n 1 momentin nojalla, että ammattikorkeakoulun tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

 

päättää ammattikorkeakoulun huonetilojen vuokralle ottamisesta,

 

päättää hallinnassaan olevan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta vastikkeetta tai alle käyvän arvon,

 

myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki on ammattikorkeakoulua koskevissa asioissa korvausvelvollinen taikka kun vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi,

 

panna täytäntöön muuta henkilökuntaansa koskevat virka- ja työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset ottaen huomioon, mitä kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty,

 

hakea kaupungin puolesta ammattikorkeakoulun toimialaan liittyvät valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa lukuun ottamatta Euroopan Unionin rahoitusta,

 

ottaa vastaan kaupungin puolesta ammattikorkeakoulun toimintaa ja sen kehittämistä varten avustuksia ja lahjoituksia sekä

 

ottaa muu henkilökunta ammattikorkeakouluun.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimittää Helsingin ammattikorkeakoulun hallituksen vuoden 2007 alussa alkavaksi uudeksi toimikaudeksi siten, että siihen kuuluvat puheenjohtajana toimivan ammattikorkeakoulun rehtorin lisäksi seuraavat jäsenet:

 

muun johdon edustaja, koulutusjohtaja Elina Eriksson,

 

päätoimisten opettajien edustajat, yliopettajat Kari Björn ja Riitta Lumme,

 

muun päätoimisen henkilöstön edustaja, johtava informaatikko Nina Hyvönen,

 

päätoimisten opiskelijoiden edustajat, opiskelijat Antti Lehtinen ja Taija Ståhlberg sekä

 

työelämän edustajat, osastonhoitaja Anita Karhu-Hämäläinen HUS/HYKS/syöpätautien klinikalta ja toimitusjohtaja Jussi Karinen Protab Oy:stä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa ammattikorkeakoulua toimittamaan luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Pöytäkirjanote ammattikorkeakoulun hallitukselle, mainituille henkilöille, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1533 §

HENKILÖSTÖRUOKAILUSTA PERITTÄVIEN ATERIAHINTOJEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2006-2634

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti vahvistaa henkilöstöruokailusta perittävien aterioiden hinnat 1.1.2007 lukien seuraavasti:

 

Nykyinen hinta

 

Uusi hinta

Lounas

 

4,90 euroa/ruokalippu

 

5,00 euroa/ruokalippu

automaatista ostettuna tai 10 kpl:n lipukevihkoa käytettäessä

automaatista ostettuna tai 10 kpl:n lipukevihkoa käytettäessä taikka käytettäessä kaupungin sirullista henkilöstökorttia

 

5,10 euroa/käteishinta

 

5,20 euroa/käteishinta

Kevyt lounas

 

3,70 euroa

 

3,80 euroa

Keittiöhenkilökunnan ja muussa välittömässä ruokapalvelussa olevan henkilökunnan lounaan hinta

 

4,17 euroa

 

4,25 euroa

Kouluaterian luonteinen ateria

 

3,68 euroa

3,75 euroa

 

Kouluaterian luonteisen aterian hintaa sovelletaan myös päiväkoteihin ja niihin hoito- ja huoltolaitoksiin, joissa ruoka valmistetaan asiakkaille ja joissa ei ole erillistä ruokailutilaa henkilöstölle.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa viraston tai laitoksen päällikön taikka hänen määräämänsä vahvistamaan

 

-                                       muiden kuin edellä kohdassa 1 mainittujen aterioiden hinnan sekä

-                                       muilta kuin kaupungin palveluksessa olevilta henkilöiltä toimipaikkaruokalassaan perittävien aterioiden hinnan.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti,

 

-                                       että muun kuin kaupungin omistaman ravitsemusliikkeen kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvaa ruokailua saa subventoida enintään 1,65 euroa aterialta ja että henkilöstöltä perittävä aterian hinta on vähintään ravintoedun verotusarvon mukainen

-                                       että henkilöstöruokailussa käytetään Lounasseteli Oy:n painattamia 6,40 euron hintaisia lounasseteleitä, joista henkilöstö maksaa 5,00 euroa, ja

-                                       että tämä päätös tulee voimaan 1.1.2007 lukien ja on voimassa 31.12.2007 saakka.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle

 

Lisätiedot:
Anttonen Pentti, työmarkkinalakimies, puhelin 169 2450

 

LIITE

Katso esityslistaa, sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asiaa 4.

 

 

1534 §

27.11.2006 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN KOULU- JA OPPILAITOSVERKOSTON KEHITTÄMINEN

 

Khs 2006-159

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa opetuslautakuntaa ja opetusvirastoa jatkamaan kaupungin tietokeskuksen ikäluokkaennusteiden pohjalta Helsingin koulu- ja oppilaitosverkoston kehittämisen valmistelua esitettyjen koulutuspoliittisten tavoitteiden ja reunaehtojen pohjalta sekä ottamaan jatkovalmistelussa huomioon paitsi määrälliset myös laadulliset näkökohdat, kuten opetukselliset ja kasvatukselliset tekijät sekä alueiden ympäristötekijät, turvalliset koulumatkat ja koulurakennusten kunto.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että koulujen ja oppilaitosten tilankäytön tehostamisesta syntyvä taloudellinen liikkumavara pyritään kohdentamaan aiemmin tehtyjen tuntikehysleikkausten purkamiseen ja koulutussisältöjen kehittämiseen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi verkoston kehittämisen tausta-aineistona Net Effect Oy:n 30.10.2006 päivätyn konsulttiselvityksen.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Kaupunginhallitus päättänee kehottaa opetuslautakuntaa ja opetusvirastoa jatkamaan kaupungin tietokeskuksen ikäluokkaennusteiden pohjalta Helsingin koulu- ja oppilaitosverkoston kehittämisen valmistelua esitettyjen koulutuspoliittisten tavoitteiden ja reunaehtojen pohjalta sekä ottamaan jatkovalmistelussa huomioon paitsi määrälliset myös laadulliset näkökohdat, kuten opetukselliset ja kasvatukselliset tekijät sekä alueiden ympäristötekijät, turvalliset koulumatkat ja koulurakennusten kunto.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Katso esityslistaa, sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asiaa 5.

 

 

1535 §

SÄHKÖISEN REKRYTOINTIMENETELMÄN HANKINTA

 

Khs 2006-2652

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa henkilöstökeskuksen hankkimaan kaupungille TietoEnator GMR Oy:ltä sähköisen rekrytointijärjestelmän asp-palveluna kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista annetun asetuksen 14 §:n 2-kohdan nojalla suoraa neuvottelumenettelyä käyttäen. Hankinnan siirtymäkustannus arvonlisäveroineen on 170 685 euroa kertakustannuksena. Vuosittainen käyttö-, ylläpito- ja kehityskustannus arvonlisäveroineen on 143 355 euroa, joka neljälle vuodelle laskettuna on yhteensä 573 420 euroa.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Peltonen Raija, osastopäällikkö, puhelin 169 2446
Aho Markku, erityissuunnittelija, puhelin 310 43605

 

LIITE

Katso esityslistaa, sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asiaa 6.

 

 

1536 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                    22.11.2006

opetuslautakunta                                                                                             

- ruotsinkielinen jaosto                                                                30.11.2006

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                              28.11. – 4.12.2006

- johtava talouspäällikkö                                                 28.11. – 5.12.2006

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                               30.11.2006

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                          27.11. – 7.12.2006

museonjohtaja                                                                         1. – 7.12.2006

taidemuseon johtaja                                                                1. – 5.12.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                           30.11.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

1537 §

LAUSUNTO RAUTATIELIIKENNE 2030 -SUUNNITELMASTA

 

Khs 2006-2351

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Rautatieliikenne 2030 -suunnitelmasta liikenne- ja viestintäministeriölle seuraavan lausunnon:

 

1. Haasteet, megatrendit ja muutossuunnat

 

Pääkaupunkiseutu

 

Pääkaupunkiseudun asukas- ja työpaikkamäärät tulevat lisääntymään. Seudun joukkoliikenteen rungon muodostavat entistä selvemmin rautateiden lähiliikenne ja metroliikenne, joihin tukeutuen kaupunki- ja keskusrakenne kehittyy. Raideliikenteen etuina ovat suuri kuljetuskapasiteetti, täsmällisyys ja nopeus. Kaupunkien katuverkon ruuhkautuessa raideliikenteen oman infrastruktuurin edut korostuvat. Raideliikenteen osuus joukkoliikennematkoista on jatkuvasti kasvanut ja sitä on mahdollisuus edelleen kasvattaa.

 

Helsingin keskustaan suuntautuva autoliikenne ei voi merkittävästi kasvaa, mutta poikittainen liikenne kasvaa voimakkaasti lisäten tarvetta kehittää myös poikittaista joukkoliikennettä seudun reuna-alueiden maankäytön kehittymisen myötä.

 

Suunnitelma sisältää konkreettisia hankkeita pääkaupunkiseudulle. Kehärata on saatava rakenteille. Se parantaa yhteyksiä lentoasemalle sekä poikittaisliikenteessä. Pisaralenkki on myös vaikutuksiltaan myönteinen, koska siten turvataan kaikkien junien pääsy Helsingin keskustaan myös jatkossa ja parannetaan yhteyksiä Töölön ja Hakaniemen suunnalle. Pisarasta hyötyvät vielä helsinkiläisiä enemmän muut junaliikenteen matkustajat ja Pisaran kustannukset tuleekin kohdentaa hyötyjille.

 

Pääradalta lentoaseman kautta kulkevan kaukoliikenteen ratayhteyden lisäksi suunnitteilla on Helsingin toinen metrolinja, joka kulkisi Kampista Pasilan kautta lentoasemalle. Nämä raideyhteydet eivät ole toisiaan pois sulkevia, sillä lentoasemametro on Helsingin ja Vantaan maankäyttöön perustuva pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kehitystä tukeva hanke ja vain pienehkö osa linjan matkustajamääristä tulee lentoasemalta.

 

Vuoden 2030 jälkeen ajoittuu suunnitelmassa Heli-rata. Helsingillä on suunnitelmia metron mahdolliseksi jatkamiseksi Sipooseen. Metro kulkisi Porvoonväylän eteläpuolella ja Heli-rata pohjoispuolella. Metro ei sinällään muodosta fyysistä estettä Heli-radan toteuttamiseksi eikä Heli-rata metrolle. Nykyisen tiedon valossa metro on ratkaisuna kustannustehokkaampi.

 

Suunnitelmasta puuttuvat liikennesuunnitelmat. Suunnitelmien vaikuttavuuden perusteelliseksi arvioimiseksi pitäisikin selvittää, miten liikennöitäisiin esim. Klaukkalan radalla, Heli-radalla tai pääradasta erkaantuvalla Lentokenttäradalla. Klaukkalan radan liikenne vaatinee Huopalahden ja keskustan välille kaksi lisäraidetta, Heli-radan liikenne olisi vaikea mahduttaa pääradan kauko- ja lähiliikenteen raiteille ilman lisäraiteita Tapanilan ja keskustan välille ja lentokenttäradan kautta kulkiessaan junilta jäisi Tikkurila sivuun.

 

Kaukojunaliikenne

 

Kaukojunaliikenteen kilpailukyvylle keskeistä on nopeus ja matkan sujuvuus lähtöpaikasta määräpaikkaan, mikä edellyttää hyviä liityntäyhteyksiä. Junaliikenne on edullista liikenneturvallisuuden, energiankulutuksen sekä ilmansaasteiden vähentämisen kannalta.

 

Kaukojunien johtaminen lentoaseman kautta on yleistä, millä pyritään korvaamaan lyhyet lennot junamatkoilla. Suurnopeusjunat edistävät kaupunkien kilpailukykyä ja lisääntynyt ostovoima mahdollistaa laajamittaisen kaupunkiuudistamisen asemien ympäristössä.

 

Kansainväliset rautatieyhteydet 

 

Vuorovaikutus Baltian ja Venäjän suuntaan kasvaa voimakkaasti elinkeinoelämän, kulttuurin ja matkailun aloilla. Helsingin ja Tallinnan vahvuuksien hyödyntäminen yhteistyötä tehostamalla lisää niiden merkitystä Itämeren alueen keskuksena.

 

Venäjälle suuntautuvan rautatieliikenteen ohella myös Rail Balticaa pitkin Tallinnasta Itä- ja Keski-Eurooppaan suuntautuvalla rautatieliikenteellä on kehittymismahdollisuuksia. Rail Baltica sisältyy yleiseurooppalaisiin liikenneverkkoihin (TEN -verkot), joita Euroopan unioni kehittää kansainvälisen liikenteen tarpeisiin.

 

Suomen, Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan liikenneministerit ovat 27.3.2006 allekirjoittaneet Rail Balticaa koskevan julistuksen, jossa muun muassa kiinnitetään huomiota tarpeeseen selvittää valtioiden rajanylityskohdat. Helsinki – Tallinna -rautatietunneli tai vaihtoehtoisesti rautatielauttayhteys sisältyy Baltic Metropoles - verkoston 30.10.2006 julkistamaan listaan liikennehankkeista, joita Itämeren alueen 11 metropolia sitoutuvat ajamaan eteenpäin.

 

2. Rautatiet liikennejärjestelmän osana

 

Liikennejärjestelmän tasapainoinen kehittäminen

 

Liikennejärjestelmän ja sen osana rautateiden kehittämistä käsitellään parhaillaan lausuntokierroksella olevassa pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa PLJ 2007.

 

PLJ 2007:n aiesopimuksen valmistelu aloitetaan lausuntokierroksen aikana. Aiesopimuksen merkitys on suuri pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamisessa. Liikenneinfrastruktuuria koskevista linjauksista tulisi PLJ 2007:n valmistelun yhteydessä esitetyn mukaisesti päättää poliittisesti nykyistä laajemmalla pohjalla ja sitovammin yhtä hallituskautta pitemmällä, mielellään 10-15 vuoden aikajänteellä.

 

3. Toimenpiteet rautatieliikenteen toimintaedellytysten parantamiseksi

 

Pääkaupunkiseudulla tulisi erityistä huomiota kiinnittää rautatieliikenteen pysymiseen aikataulussa ja matkustajien turvallisuuden tunteeseen sekä junien ja asemien siisteyteen. Pitemmillä matkoilla tulisi hyödyntää mahdollisuuksia käyttää matkustusaika huviksi tai työntekoon sekä etenkin yöllä lepoon. Myös liityntäpysäköintiin tai auton kuljettamiseen mukana junassa tulisi olla mahdollisuus.

 

Ajantasainen informaatio sekä sujuvat matkaketjut lähtöpaikasta määräpaikkaan ovat tärkeitä sekä matkustaja- että tavaraliikenteessä. Matkatavaroiden lähettäminen määräpaikkaan tulisi olla mahdollista myös matkustettaessa usealla eri liikennevälineellä, esimerkiksi lentäen ja junalla.

 

4. Hankkeen vuorovaikutusprosessi

 

Vuorovaikutus suunnitelmaa laadittaessa vaikuttaa riittävältä.

 

Kirje liikenne- ja viestintäministeriölle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja liikennelaitokselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan siten, että sivun 106 toiseksi viimeisen kappaleen kolmas lause, ”Espoon kaupunkirata kuuluu PLJ:n 1. korin hankkeisiin”, poistetaan.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1538 §

LUNASTUSOIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN KIINTEISTÖ OY HELSINGIN VIHERTUKUN ERÄIDEN OSAKKEIDEN KAUPASSA

 

Khs 2006-2542

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä lunastusoikeuttaan Kiinteistön Oy Helsingin Vihertukun osakkeiden 5507-5597 kaupassa.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukulle ja Tukkutorille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1539 §

TUKKUTORIN PAKASTAMON UUDEN OSAN SANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2006-2600

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Tukkutorin pakastamon uuden osan saneerauksen 21.11.2006 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäverottomat kustannukset ovat 1,47 milj. euroa.

 

Pöytäkirjanote Tukkutorille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1540 §

VALTUUTETTU TEA VIKSTEDTIN TOIVOMUSPONSI: ALPPIKYLÄN MELUESTEIDEN TOTEUTTAMINEN

 

Khs 2006-1902

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 30.8.2006 hyväksymän toivomusponnen (Tea Vikstedt) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tea Vikstedtille sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1541 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden  lautakunta                                 7.12.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1542 §

SELVITYS HUSIN TALOUDESTA JA TOIMINNASTA 30.9.2006

 

Khs 2006-1460

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi terveyslautakunnan toimittaman selvityksen HUSin taloudesta ja toiminnasta tilanteessa 30.9.2006.

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle ja pöytäkirjanote jäljennöksin terveyslautakunnan selvityksestä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Dahlberg ja Urho esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liite 1

 

 

1543 §

MÄÄRÄRAHOJEN OSOITTAMINEN SUJUVIEN HOITOKETJUJEN JÄRJESTELYIHIN

 

Khs 2006-2596, 2006-2697

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti osoittaa vuoden 2007 talousarvion lukuun 5 22 Käyttövarat, Khn käytettäväksi merkitystä määrärahasta

 

1                          terveyskeskuksen käyttöön 2 300 000 euroa, josta 2 000 000 euroa terveyskeskuksen pitkäaikaissairaalan 50 sairaansijan kustannuksiin ja 300 000 euroa hoitoketjuhenkilöstön palkkamenoihin sekä

2                          sosiaaliviraston käyttöön 3 200 000 euroa, joista 2 200 000 euroa asiakaspalvelujen ostojen lisäkapasiteetin hankintaan ja 1 000 000 euroa ostopalvelupaikkojen muuttamiseen dementiapaikoiksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että sosiaali- ja terveys-

lautakuntien esityksissä mainituilla perusteilla akuuttisairaalan sairaansijakapasiteettia ei tässä vaiheessa lisätä.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liite 1

 

 

1544 §

TOIMINNALLISISTA SYISTÄ AIHEUTUVIA VIRKAMUUTOKSIA SOSIAALIVIRASTOSSA SEKÄ UUSIEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN

 

Khs 2006-2528, 2006-2603

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti sosiaalivirastoon sijoitettujen seuraavien virkojen osalta 1.1.2007 lukien, ellei toisin mainita:

 

1                          Muuttaa seuraavien virkojen nimikettä palkan pysyessä samana

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen nimike

Uusi nimike

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

037326

sosiaalineuvoja

sosiaaliohjaaja

 

Lapsiperheiden palvelujen vastuualue

 

036951

jälkihuoltotarkastaja

jälkihuoltopäällikkö

035303

laitoshoidontarkastaja

laitoshoidon päällikkö

 

2                          Perustaa virat seuraavien tehtävien tilalle palkan pysyessä samana

 

Vakanssi-
numero

 

Nykyinen nimike

Uusi nimike

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

038976

toimistonhoitaja

toimistonhoitaja

013966

sosiaaliohjaaja

sosiaaliohjaaja

 

Vanhusten palvelujen vastuualue

 

042145

ylilääkäri

ylilääkäri

025296

sosiaaliohjaaja

sosiaaliohjaaja

 

3                          Perustaa seuraavat virat nykyisten virkojen tilalle

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen nimike

Nykyinen
tehtävä-
kohtainen
palkka €/kk

Uusi nimike

Uusi
tehtävä-
kohtainen
palkka €/kk

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

 

 

 

 

038248

toimistosihteeri

1688,88

etuuskäsittelijä

1761,06

012713

sosiaalityöntekijä

2244,10

johtava
sosiaalityöntekijä

2551,24

036882

sosiaalityöntekijä

2244,10

sosiaaliohjaaja
1.5.2007 lukien

1927,64

083957

sosiaalityöntekijä

2244,10

sosiaaliohjaaja

1927,64

320006

pakolaissihteeri

2244,10

sosiaalityöntekijä

2334,10

011794

pakolaissihteeri

2244,10

sosiaalityöntekijä

2334,10

 

4                          Perustaa virat seuraavien tehtävien tilalle

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen nimike

Nykyinen
tehtävä-
kohtainen
palkka €/kk

Uusi nimike

Uusi
tehtävä-
kohtainen
palkka €/kk

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

025435

ohjaaja

1823,08

sosiaaliohjaaja

1927,64

 

 

5                          Perustaa seuraavat uudet virat

 

Nimike

 

Lukumäärä

Tehtäväkohtainen
palkka €/kk

 

Lapsiperheiden vastuualue

 

Sosiaalityöntekijä

4

2396,71

 

 

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

 

 

Sosiaaliohjaaja

1

1927,64

 

 

 

Vanhusten palvelujen vastuualue

 

 

 

sosiaalityöntekijä

2

2334,10

sosiaaliohjaaja

1

1966,51

sosiaaliohjaaja

2

1927,64

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa huolehtimaan päätöksen ja oikaisuvaatimusohjeen toimittamisesta viranhaltijoille, joita nimikemuutos koskee.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, sosiaalivirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1545 §

HELSINGIN KAUPUNGIN 400-VUOTISKOTISÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUODEKSI 2007

 

Khs 2006-2201

Esityslistan asia Stj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285


Översättning:

1540 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TEA

VIKSTEDT: BYGGANDE AV BULLERSKÄRMAR I ALPBYN

 

Stn 2006-1902

Ärende Ryj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 30.8.2006 (Tea Vikstedt), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tea Vikstedt och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 169 2262

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 3

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Ulla-Marja Urho

(paitsi 1542 §)

Sirkka-Liisa Vehviläinen

 

Otto Lehtipuu

(1542 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  19.12.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1502-1510, 1512-1513, 1515-1518, 1520-1521, 1526-1527, 1529, 1531, 1533-1534, 1536-1537, 1540-1542 ja 1544-1545 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1522 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1524-1525 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1502-1510, 1512-1513, 1515-1518, 1520-1521, 1526-1527, 1529, 1531, 1533-1534, 1536-1537, 1540-1542 och 1544-1545 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1522 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

1524-1525 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.