Kokousaika

4.12.2006 kello 16.00 – 17.13

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rautava, Risto

(paitsi 1485 §)

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

(paitsi 1473 §)

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Meriläinen, Risto

varajäsen

 

 

Lindeman, Jukka

varajäsen

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Krohn, Minerva

kaupunginvaltuuston II varapuheen-johtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi 1482-1501 §)

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi 1482-1501 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi 1470 ja 1485 §)

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja (paitsi 1482-1501 §)

 

 

Åhlgren, Harry

vs. kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö (paitsi 1493 §)

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri (paitsi osa 1491 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri (paitsi 1496-1501 §)

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1459-1460,


1461-1463,


1482-1494, 

 Korpinen

 

 

 

1495,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
1464-1467,


1470-1480, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
1468,


1496-1498, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1481, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
1469,


1499-1501,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

1459

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1460

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1461

Kj/1

Selvitys vuoden 2005 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

 

1462

Kj/2

Hankesuunnitelma: Hanasaaren A-voimalaitoksen purkaminen, nykyisen kivihiilen avovarastoalueen vapauttaminen muuhun käyttöön sekä korvaavan kivihiililogistiikan toteuttaminen

 

1463

Kj/3

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan poliittisen edustavuuden laajentaminen

 

1464

Kaj/4

Pohjois-Haagan asuin-, liike- ja palvelutilatonttien 29108/2 - 5 vuokrausperusteet

 

1465

Kaj/5

Tapaninkylän asuntotonttien 39051/2 ja 19 sekä 39160/1 vuokrausperusteet

 

1466

Kaj/6

Malmin puistoalueen (osa Jermupuistoa) asemakaavan muuttaminen (nro 11548)

 

1467

Kaj/7

Vartiokylän tontin 45473/9 asemakaavan muuttaminen (nro 11508)

 

1468

Sj/8

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

1469

Stj/9

Uuden jäsenen valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2005 alkaneeksi toimikaudeksi

 

1470

Kaj/1

Toimitilatontin varaaminen Meilahdesta Biomedicumin kolmannen vaiheen suunnittelua varten

 

1471

Kaj/2

Osoitteessa Kirkonkyläntie 18 sijaitsevan asuinrakennuksen siirtäminen  Kiinteistö Oy Auroranlinnalle

 

1472

Kaj/3

Pohjoisesplanadi 5:ssä sijaitsevan rakennuksen varaaminen myytäväksi ja peruskorjattavaksi

 

1473

Kaj/4

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n syysyhtiökokous

 

1474

Kaj/5

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen OP-Eläkesäätiön sekä Suomen Ortodoksisen Kulttuurikeskuksen Säätiön välisessä kiinteistökaupassa

 

1475

Kaj/6

Määrärahan myöntäminen Elielin Pysäköinti Oy:n pääomarakennejärjestelyyn

 

1476

Kaj/7

Rakennuskiellon pidentäminen Alvar Aallon suunnittelemien rakennusten tonteilla Punavuoressa, Taka-Töölössä, Munkkiniemessä ja Vuosaaressa (nro 11603 - 11606)

 

1477

Kaj/8

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Antinkatu 32 Osakeyhtiön poikkeamishakemuksesta

 

1478

Kaj/9

AVA-instituutin Säätiön poikkeamishakemus

 

1479

Kaj/10

Yleiskaavapäällikön viran haettavaksi julistaminen sekä avoimen viran väliaikainen hoito

 

1480

Kaj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1481

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1482

Kj/3

Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2007

 

1483

Kj/4

Lainan myöntäminen Munkan venekerho ry:lle

 

1484

Kj/5

Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy:n osakkeiden merkintä

 

1485

Kj/6

Uuden jäsenen nimeäminen Vantaan Energia Oy:n hallitukseen

 

1486

Kj/7

Bestgoods Finland Oy:n oikaisuvaatimus asuntotuotantotoimikunnan päätöksestä 4.10.2006, 152 §

 

1487

Kj/8

Bestgoods Finland Oy:n oikaisuvaatimus vs. kaupunginlakimiehen päätöksestä 15.9.2006, 69 §

 

1488

Kj/9

Suunnittelun yhteiset lähtökohdat vuosiksi 2007 ja 2008

 

1489

Kj/10

Valtuutettu Päivi Lipposen toivomusponsi langattoman verkon kehittämisestä

 

1490

Kj/11

13.11.2006 ja 20.11.2006 pöydälle pantu asia

Edustajien nimeäminen pohjoismaiseen pääkaupunkikonferenssiin 2007

 

1491

Kj/12

27.11.2006 pöydälle pantu asia

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Helsingissä eduskuntavaaleissa 2007

 

1492

Kj/13

20.11.2006 ja 27.11.2006 pöydälle pantu asia

XXXX XXXX:n oikaisuvaatimus hallintokeskuksen hallintojohtajan päätöksestä 21.9.2006, 19 §

 

1493

Kj/14

Kaupunginvaltuuston 29.11.2006 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1494

Kj/15

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1495

Kj/16

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1496

Sj/1

Palkkatuella työllistämiseen käytettävän Helsinki-lisän myöntämisperusteiden ja määrän tarkistaminen

 

1497

Sj/2

Lausunto Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun säätiön sääntömuutoksesta

 

1498

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1499

Stj/1

Etelä-Suomen lääninhallituksen viisi päätöstä sairaankuljetuslupia koskevissa asioissa

 

1500

Stj/2

Vt Sari Näreen toivomusponsi: Asuntolapaikkojen järjestäminen

 

1501

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1459 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rihtniemen (varalla Urho) ja Pajamäen (varalla Puura) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1460 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1461 - 1469 §

Kaupunginvaltuuston 13.12.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1461 §

Selvitys vuoden 2005 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 169 2389

 

1462 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 20.11.2006 pöydälle pantu asia
Hankesuunnitelma: Hanasaaren A-voimalaitoksen purkaminen, nykyisen kivihiilen avovarastoalueen vapauttaminen muuhun käyttöön sekä korvaavan kivihiililogistiikan toteuttaminen

 

 

Merkittiin, että Helistö ehdotti Hellströmin kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi sen selvittämiseksi, olisiko A-voimalaitoksen rakennukselle osoitettavissa sovelias uusiokäyttö.

 

Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 10 – 4 – 1. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Lehtipuu, Pajamäki ja Helistö. Lindeman äänesti tyhjää.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

Helistö ilmoitti palautusehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.

 

Merkittiin, että Pajamäki ehdotti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, että selvitetään eri vaihtoehtoja Hanasaaren A-voimalaitoksen soveltuvuudesta uusiokäyttöön, osaksi uutta yleiskaavaa. Lisäksi suunnitellusta voimalan purusta, sekä kivihiililogistiikan siirrosta teetetään kustannushyöty-analyysi, jolla voidaan todentaa onko hanke siitä aiheutuvien kustannusten arvoinen.       

 

Pajamäen ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Pajamäki ilmoitti palautusehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.

 

Merkittiin, että Lindeman ehdotti seuraavaa:

 

”Esitän, että asia jäisi vielä pöydälle jona aikana täsmennettäisiin A-voimalan purku- ja säilyttämiskustannuksia ja mahdollista käyttöä.”

 

Lindemanin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Lindeman ilmoitti ehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

1463 §

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan poliittisen edustavuuden laajentaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1464 §

Pohjois-Haagan asuin-, liike- ja palvelutilatonttien 29108/2 - 5 vuokrausperusteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

1465 §

Tapaninkylän asuntotonttien 39051/2 ja 19 sekä 39160/1 vuokrausperusteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

1466 §

Malmin puistoalueen (osa Jermupuistoa) asemakaavan muuttaminen (nro 11548)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

1467 §

Vartiokylän tontin 45473/9 asemakaavan muuttaminen (nro 11508)

 

 

Merkittiin, että Vehviläinen teki Rautavan kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotus muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Asemakaavamuutos hyväksytään kaupunkisuunnittelulautakunnan esittämässä muodossa. Lisäksi kaupunginhallituksen perusteluista poistetaan kolme viimeistä lausetta.”

 

Suoritetussa äänestyksessä Vehviläisen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 11 – 4. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Lehtipuu, Lindeman ja Helistö.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1468 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

1469 §

Uuden jäsenen valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2005 alkaneeksi toimikaudeksi

 

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan asiat 1-10 esityslistan ensimmäisinä asioina. Lisäksi kaupunginhallitus päätti käsitellä seuraavaksi rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan asian 1, jonka jälkeen käsittely jatkui esityslistan järjestyksen mukaan.

 

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

 

 

1470 §

TOIMITILATONTIN VARAAMINEN MEILAHDESTA BIOMEDICUMIN KOLMANNEN VAIHEEN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2006-2408

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Kiinteistö Oy Biomedicum Helsingille 15. kaupunginosan korttelin nro 15643 suunnitellun tontin nro 1 Biomedicumin kolmannen vaiheen suunnittelua varten 31.12.2007 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Tontille tulevan rakennuksen suunnittelu on tehtävä yhteis-työssä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa. Tontin rajat ja rakennusoikeus tarkentuvat lopullisessa asemakaavassa.

 

2                    Tontin suunnittelussa on otettava huomioon alueen kautta suunniteltu huoltotunneli Meilahden sairaala-alueelle, mikäli sitä ei lopullisessa asemakaavassa siirretä alueen ulkopuolelle.

 

3                    Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, mikäli alueelle ei saada voimaan ase-makaavan muutosta eikä tonttia voida luovuttaa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, ettei NCC Property Development Oy:n Meilahteen kohdistuva tontinvaraushakemus anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Kiinteistö Oy Biomedicum Helsingille, NCC Property Development Oy:lle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Korhonen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1471 §

OSOITTEESSA KIRKONKYLÄNTIE 18 SIJAITSEVAN ASUINRAKENNUKSEN SIIRTÄMINEN  KIINTEISTÖ OY AURORANLINNALLE

 

Khs 2006-2415

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että osoitteessa Kirkonkyläntie 18 sijaitseva asuinrakennus siirretään 1.1.2007 Kiinteistö Oy Auroranlinnalle apporttina siten, että rakennuksen apporttiarvo on 334 307 euroa.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Kiinteistö Oy Auroranlinnalle, terveyskeskukselle, henkilöstökeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1472 §

POHJOISESPLANADI 5:SSÄ SIJAITSEVAN RAKENNUKSEN VARAAMINEN MYYTÄVÄKSI JA PERUSKORJATTAVAKSI

 

Khs 2006-2304

Esityslistan asia Kaj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1473 §

OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N SYYSYHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-335

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeus­palvelut edustamaan kaupunkia Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n 14.12.2006 pidettävässä syysyhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n hallitukseen kaupungin edustajiksi seuraavat:

 

- toimitusjohtaja Olli Saarinen

 

- toiminnanjohtaja Ulla-Marja Urho

 

- kiinteistöneuvos Veikko Vermilä

 

- ekonomisti Pirkko Miikkulainen

 

- yhteiskuntatieteiden maisteri Tarja Parviainen

 

- filosofian maisteri Katri Pacek

 

- toimitusjohtaja Göran Åhman

 

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti nimetä Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan nimeäminä PricewaterhouseCoopers Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Henrik Sormunen) vuodeksi 2007.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:tä valtuuttamaan hallintokeskuksen oikeus­palvelut Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n tytäryhtiöiden yhtiökokous­ten pitoon siten, että niihin valitaan emoyhtiön hallituksen valitsemat jä­senet.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:tä tekemään selvityksen vuoden 2007 syksyllä pidettävään yhtiökokoukseen mennessä yhtiön hallinnollisten toimien mahdollisesta yhteistoiminnasta Kiinteistö Oy Auroranlinnan ja Kiinteistö Oy Helsingin korkotukiasuntojen kanssa.

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:lle, tilintarkastajille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä tarkastuslautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Urho esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1474 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN OP-ELÄKESÄÄTIÖN SEKÄ SUOMEN ORTODOKSISEN KULTTUURIKESKUKSEN SÄÄTIÖN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-2411

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 14.9.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa OP-Eläkesäätiö on myynyt 54. kaupunginosan korttelin nro 54202 tontin nro 1 sekä yhden tontilla sijaitsevista rakennuksista Suomen Ortodoksisen Kulttuurikeskuksen Säätiölle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Suomen Ortodoksisen Kulttuurikeskuksen Säätiölle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1475 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN ELIELIN PYSÄKÖINTI OY:N PÄÄOMARAKENNEJÄRJESTELYYN

 

Khs 2006-958

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Elielin Pysäköinti Oy:n pääomarakennemuutosta varten 37 478,30 euron suuruisen määrärahan talousarvion kohdalta 8 22 19, Arvopaperit, Muut kohteet.

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tonttiosastolle (Jaakko Stauffer), talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja taloushallintopalveluille (Hilkka Linna).

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asiaa 6.

 

 

1476 §

RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN ALVAR AALLON SUUNNITTELEMIEN RAKENNUSTEN TONTEILLA PUNAVUORESSA, TAKA-TÖÖLÖSSÄ, MUNKKINIEMESSÄ JA VUOSAARESSA (NRO 11603 - 11606)

 

Khs 2006-2379

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 5. kaupunginosan korttelin nro 94 tontin nro 8, 14. kaupunginosan korttelin nro 507 tontin nro 12, 30. kaupunginosan korttelin nro 30014 ja puistoalueen sekä 54. kaupun­ginosan korttelin nro 54200 tontin nro 1 rakennuskieltoaikaa 18.12.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

1477 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ANTINKATU 32 OSAKEYHTIÖN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-2398

Esityslistan asia Kaj/8

 

Merkittiin, että esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

1478 §

AVA-INSTITUUTIN SÄÄTIÖN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2006-2350

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2006-2350/526 mukaisesti ehdolla, että 1. kerroksen uloskäytävien ulosjohtaminen suunnitellaan määräysten mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1479 §

YLEISKAAVAPÄÄLLIKÖN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN SEKÄ AVOIMEN VIRAN VÄLIAIKAINEN HOITO

 

Khs 2006-2487

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa julistamaan yleiskaavapäällikön viran haettavaksi 14 päivän hakuajoin ja virkaan kuuluvin pätevyysvaatimuksin sekä ilmoittamaan hakuilmoituksessa, että virasta maksettava kokonaiskuukausipalkka on 5 518 euron suuruinen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä yleiskaavatoimiston toimistopäällikkö Markku Lahden hoitamaan yleiskaavapäällikön avointa virkaa takautuvasti 10.10.2006 lukien ja kauintaan siihen asti kunnes virkaan valittu ottaa tehtävän vastaan. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Lahdelle maksetaan avoimen viran väliaikaisesta hoitamisesta 5 518 euron suuruista kokonaiskuukausipalkkaa.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, Markku Lahdelle ja henkilöstökeskukselle

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1480 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

28.11.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

23.11.2006

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

27.11.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

1481 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                                       28.11.2006

joukkoliikennelautakunta                                                 28.11.2006

joukkoliikennelautakunta                                                 30.11.2006

yleisten töiden lautakunta                                                30.11.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1482 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSAJAT VUONNA 2007

 

Khs 2006-2328

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että se kokoontuu vuonna 2007 varsinaisiin kokouksiinsa kaupungintalossa 8.1.2007 alkaen maanantaisin kello 16.00 ja ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa.

 

Kevätkauden viimeinen kokous pidetään 25.6.2007 ja syyskauden ensimmäinen kokous 6.8.2007. Viikolla 15 kokous pidetään pääsiäisen takia poikkeuksellisesti tiistaina 10.4.2007. Viikolla 18 kokous pidetään vapun takia poikkeuksellisesti keskiviikkona 2.5.2007 klo 16.00.

 

Viikolla 6 kaupunginhallituksen kokousta ei poikkeuksellisesti pidetä kaupunginvaltuuston strategiaseminaarin takia.

 

Kaupunginhallitus kokoontuu strategiakokouksiin 29.1.2007, 26.2.2007, 26.3.2007, 23.4.2007 ja 28.5.2007 klo 16.00.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti

 

                    että kaupunginhallituksen kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokousta seuraavana kuudentena arkityöpäivänä hallintokeskuksessa yleisesti nähtävänä

 

                    että kaupunginhallituksen kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänäoloista kuulutetaan sanomalehdissä ja julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille sekä lisäksi hankintakeskukselle kehotuksin huolehtia kuulutusten julkaisemisesta.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen toisen kappaleen viimeinen lause muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Viikolla 18 kokous pidetään vapun takia poikkeuksellisesti keskiviikkona 2.5.2007 klo 16.00.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 169 2225

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 3.

 

 

1483 §

LAINAN MYÖNTÄMINEN MUNKAN VENEKERHO RY:LLE

 

Khs 2006-1943

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Munkan venekerho ry:lle enintään 24 864 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista vartiorakennuksen rakentamiseen ja venesatama-alueen parannustöihin seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden kuluessa siten, että kolme ensimmäistä vuotta ovat lyhennyksistä vapaita.

 

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

 

Lainan vakuus: Lainansaaja luovuttaa lainan vakuudeksi satama-alueen vuokraoikeuteen ja alueella oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 169 2513

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1484 §

HELSINGIN UUSI JALKAPALLOAREENA OY:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ

 

Khs 2006-2568

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnan käyttämään talousarvion kohdalta 8 22 21, Arvopaperit, Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy:n osakepääoman merkitsemiseksi vaihtovelkakirjalainasopimuksen mukaisesti 299 000,80 euroa, joka vastaa kaupungin yhtiölle myöntämän lainan 31.12.2006 erääntyvää lyhennyksen määrää.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy:lle ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 169 2513

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 5.

 

 

1485 §

UUDEN JÄSENEN NIMEÄMINEN VANTAAN ENERGIA OY:N HALLITUKSEEN

 

Khs 2006-409

Esityslistan asia Kj/6

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen Hanne Luukkaisen tilalle uudeksi hallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi vuoden 2007 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi Mari Puoskarin.

 

                                            Pöytäkirjanote Hannele Luukkaiselle ja nimetylle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsen Rautava ja Korhonen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 6.

 

 

1486 §

BESTGOODS FINLAND OY:N OIKAISUVAATIMUS ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ 4.10.2006, 152 §

 

Khs 2006-1573

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnosta ilmenevin perustein jättää Bestgoods Finland Oy:n oikaisuvaatimuksen tutkimatta.

 

Pöytäkirjanote Bestgoods Finland Oy:lle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 169 2225

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1487 §

BESTGOODS FINLAND OY:N OIKAISUVAATIMUS VS. KAUPUNGINLAKIMIEHEN PÄÄTÖKSESTÄ 15.9.2006, 69 §

 

Khs 2006-1573

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnosta ilmenevin perustein poistaa vs. kaupunginlakimiehen 15.9.2006, 69 §, tekemään päätöksen liitetyn oikaisuvaatimusohjeen ja jättää Bestgoods Finland Oy:n oikaisuvaatimuksen tutkimatta.

 

Pöytäkirjanote Bestgoods Finland Oy:lle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 169 2225

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1488 §

SUUNNITTELUN YHTEISET LÄHTÖKOHDAT VUOSIKSI 2007 JA 2008

 

Khs 2006-2588

Esityslistan asia Kj/9

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, pääsuunnittelija, puhelin 169 2239

 

 

1489 §

VALTUUTETTU PÄIVI LIPPOSEN TOIVOMUSPONSI LANGATTOMAN VERKON KEHITTÄMISESTÄ

 

Khs 2005-2662

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

                    merkitä tiedoksi esityslistalla ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 14.12.2005 hyväksymän toivomusponnen (Päivi Lipponen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

                    toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Päivi Lipponen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Lipposelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Karakorpi Tuomo, tietotekniikkapäällikkö, puhelin 169 2396

 

LIITE

Liite 1

 

 

1490 §

13.11.2006 ja 20.11.2006 pöydälle pantu asia

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN POHJOISMAISEEN PÄÄKAUPUNKIKONFERENSSIIN 2007

 

Khs 2006-2395

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Helsingin edustajiksi pohjoismaiseen pääkaupunkikonferenssiin 24-26.1.2007:

 

1. Dahlberg, Birgitta

 

2. Lohi, Jyrki

 

3. Puura, Heli

 

4. Saksala, Harri

 

5. Tuomisto, Tero

 

6. Helistö, Kimmo

 

7. Krohn, Minerva

 

8. Sinnemäki, Anni

 

9. Ojala, Outi

 

10. Vapaavuori, Jan

 

11. Urho, Ulla-Marja

 

12. Wallden-Paulig, Irmeli

 

13. Kolbe, Laura

 

14.Karhuvaara, Arja

 

15. Reinikainen, Pekka

 

Lisäksi konferenssiin osallistuu tarpeellinen määrä viranhaltijoita ja valmistelijoita.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle sekä nimetyille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Linkola Maija-Liisa, EU-vastaava, puhelin 169 3711

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 11.

 

 

1491 §

27.11.2006 pöydälle pantu asia

YLEISET ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT HELSINGISSÄ EDUSKUNTAVAALEISSA 2007

 

Khs 2006-1913

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Posti Oyj:n sopimusehdotuksen ja päätti määrätä sopimusehdotuksessa esitetyt 25 postitoimipaikkaa (esityslistan tämän asian liite 3) Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi eduskuntavaaleissa 2007 sopimuksessa yksilöitynä aikana.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi Arabianrannan, Etelä-Haagan, Jakomäen, Maunula, Myllypuron, Paloheinän ja Pitäjänmäen kirjastot sekä Pihlajamäen nuorisotalon ja Kaupungintalon esityslistan tämän asian liitteestä 4 ilmenevänä aikana.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa keskusvaalilautakuntaa tekemään esityksen kokeilusta, jossa ennakkoäänestyspaikkojen kattavuutta parannetaan keskeisellä paikalla sijaitsevilla julkisilla tai kaupallisilla tiloilla.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sopimaan erikseen kaupungin puolesta Posti Oyj:n kanssa tarpeellisista lisäjärjestelyistä sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle.

 

Merkittiin, että Hellström teki Vehviläisen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksen uudeksi kolmanneksi kappaleeksi lisätään seuraavaa:

 

”Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa keskusvaalilautakuntaa tekemään esityksen kokeilusta, jossa ennakkoäänestyspaikkojen kattavuutta parannetaan keskeisellä paikalla sijaitsevilla julkisilla tai kaupallisilla tiloilla.”

 

Suoritetussa äänestyksessä Hellströmin vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8 – 7. Vähemmistöön kuuluivat Dahlberg, Rautava, Reinikainen, Rihtniemi, Urho, Wallden-Paulig ja Vapaavuori.

 

Lisätiedot:
Linden Timo, asiamies, puhelin 169 3669

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 12.

 

 

1492 §

20.11.2006 ja 27.11.2006 pöydälle pantu asia

XXXX XXXX:N OIKAISUVAATIMUS HALLINTOKESKUKSEN HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖKSESTÄ 21.9.2006, 19 §

 

Khs 2006-1917

Esityslistan asia Kj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kumota hallintojohtajan 21.9.2006, 19 §, tekemän päätöksen ja palauttaa hakemuksen uudelleen käsiteltäväksi kohtuullisen korvauksen myöntämistä varten.

 

Pöytäkirjanote XXXX XXXX:lle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Merkittiin, että Vehviläinen teki Hellströmin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotus muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Kaupunginhallitus päättää kumota hallintojohtajan 21.9.2006, 19 §, tekemän päätöksen ja palauttaa hakemuksen uudelleen käsiteltäväksi kohtuullisen korvauksen myöntämistä varten.”

 

Suoritetussa äänestyksessä Vehviläisen ehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 10 – 5. Vähemmistöön kuuluivat Rautava, Rihtniemi, Urho, Wallden-Paulig ja Vapaavuori.

 

Esittelijä sekä vähemmistöön kuuluvat ilmoittivat hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnon mukaisen eriävän mielipiteen.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 169 2225

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 13.

 

 

1493 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 29.11.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 29.11.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luet­te­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa keskusvaalilautakuntaa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Ilkka Tuomiselle ja sopimussihteeri Risto Ahoselle.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan lainasopimuk­sen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Myllypuron Tenniskeskus Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote liikuntavirastolle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

 

                      7                    Kaupunginhallitus päätti

 

1                          perustaa hallintokeskukseen hallintopalvelujen päällikkönä toimivan osastopäällikön viran (kokonaispalkka ­­­­4 700 euroa) ja viestinnän päällikkönä toimivan viestintäpäällikön viran (kokonaiskuukausipalkka 5 366 euroa) sekä lakkauttaa hallintotoimiston hallintopäällikön viran (vakanssinro 016670) ja tiedotuspäällikön viran (vakanssinro 016875) 1.1.2007 lukien,

2                          kehottaa hallintokeskusta julistamaan hallintokeskuksen hallintopalvelujen osastopäällikön viran haettavaksi johtosäännön ja kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin sekä 21 päivän hakuajoin,

3                          siirtää tiedotuspäällikkö Eero Warosen hallintokeskuksen viestinnän viestintäpäällikön virkaan 1.1.2007 lukien,

4                          määrätä hallintokeskuksen hallintojohtajan sijaisiksi 1.1.2007 lukien hallintopalvelujen osastopäällikön, kaupun­ginlaki­miehen, viestintäpäällikön sekä turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikön mainitussa järjestyksessä sekä näidenkin estyneenä ollessa virassa vanhimman saapuvilla olevan kaupunginsihteerin,

5                          määrätä projektipäällikkö Reijo Forssanderin hoitamaan avointa hallintopalvelujen osastopäällikön virkaa 4 500 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin 1.1.2007 lukien siihen asti, kun virka on vakinaisesti täytetty, tällä päätöksellä kuitenkin kauintaan 30.4.2007 asti.

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen), hallintokeskuksen hallintojohtajalle, osastojen päälliköille ja kaupunginsihteereille sekä projektipäällikkö Reijo Forssanderille.

 

8                    Kaupunginhallituksen kirje nro     Etelä-Suomen lääninhallitukselle.

 

9                    Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, hallintokeskukselle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

10                 Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, eläintarhan johtokunnalle, liikuntalautakunnalle, pelastuslautakunnalle, tietokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

11                 Aloite 1

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 8

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

16, 17           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

12                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

18, 19           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

13                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Markus Karhuselle ja sairaanhoitaja Anu Rissaselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

14                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa taidemuseon johtokuntaa julista­maan taidemuseon johtajan viran julkisesti haettavaksi siten, että viran vähimmäiskokonaispalkka on 4 484,64 euroa kuukaudelta ja siten, että hakuilmoituksessa ilmoitetaan kielitaitosäännön erivapausmääräyksestä mahdollisia ulkomaalaisia hakijoita silmällä pitäen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote filosofian maisteri Berndt Arellille.

 

Pöytäkirjanote taidemuseon johtokunnalle.

 

20–23           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

24, 25           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

15                 Kaupunginhallitus päätti

 

1                          kehottaa virastoja ja laitoksia selvittämään Savuton Helsinki ‑ohjelman edellyttämät konkreettiset toimenpiteet omassa toiminnassaan sekä jatkotyöstämään omille lautakunnilleen esitykset ohjelman käytännön toteuttamiseksi ja ottamaan ne huomioon toiminta- ja taloussuunnitelmissaan,

2                          kehottaa terveyskeskusta toteuttamaan väestöön kohdistu­vat uudet tukitoimet tupakoinnista luopumiseksi, kuten vieroitusklinikkatoiminnan käynnistäminen ja nikotiinikorvaushoidon aloituspakkausten harkittu jakaminen maksuttomas­ti asiakkaille,

3                          kehottaa terveyskeskusta ja työterveyskeskusta järjestämään kaupungin henkilöstölle tarvittava tuki tupakoinnin lopettamiseksi,

4                          kehottaa opetusvirastoa, sosiaalivirastoa ja nuorisoasiainkeskusta toteuttamaan lapsiin ja nuoriin kohdistettavat toimenpiteet tupakoinnin ehkäisemiseksi ja heidän käyttämiensä kaupungin toimitilojen, harrastetilojen ja ulkotilojen savuttomuuden takaamiseksi ja käyttämään toimenpiteitä valmisteltaessa lasten ja nuorten asiantuntemusta hyväksi,

5                          kehottaa terveyskeskusta toteuttamaan kaikissa toiminnois­saan tupakoimattomuutta tukevat ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen sekä sairauksien hoitamiseen ja kuntouttamiseen liittyvät toimenpiteet,

6                          kehottaa terveyskeskusta pikaisesti suunnittelemaan, miten toimintaympäristö myös psykiatristen potilaiden hoitopaikoissa voidaan muuttaa savuttomaksi,

7                          kehottaa terveyskeskusta seuraamaan helsinkiläisten tupa­kointitottumusten muutoksia Kansanterveyslaitoksen terveyskäyttäytyminen-tutkimuksen, Kouluterveyskyselyn sekä muista lähteistä saatavien tilastotietojen perusteella,

8                          kehottaa kaikkia hallintokuntia tehostamaan tupakkalain säännösten ja Savuton Helsinki ‑ohjelman edellyttämien toimenpiteiden täytäntöönpanoa kaikessa toiminnassaan sekä

9                          kehottaa kaikkia hallintokuntia työpaikkojen hakuilmoituksissa kertomaan toimivansa savuton työpaikka ‑peri­aat­teen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

26, 27           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Waronen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 14.

 

 

1494 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/15

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 48 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                    28.11.2006

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1495 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/16

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 48 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1496 §

PALKKATUELLA TYÖLLISTÄMISEEN KÄYTETTÄVÄN HELSINKI-LISÄN MYÖNTÄMISPERUSTEIDEN JA MÄÄRÄN TARKISTAMINEN

 

Khs 2006-2573

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti vahvistaa palkkatuella työllistämiseen käytettävän Helsinki-lisän myöntämisen perusteet ja Helsinki-lisän määrän esityslistalta ilmenevän työllistämistoimikunnan esityksen 16.11.2006 mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote työllistämistoimikunnalle ja tarkastusvirastolle jäljennöksin esityslistatekstistä.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

1497 §

LAUSUNTO HELSINGIN LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄÄTIÖN SÄÄNTÖMUUTOKSESTA

 

Khs 2006-2526

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun säätiölle, ettei kaupungilla ole huomauttamista säätiön 20.11.2006 esittämän, esityslistan liitteen mukaisen sääntömuutosehdotuksen johdosta.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistan liitteestä säätiölle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja Helsingin ammattikorkeakoululle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1498 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                          28. ja 30.11.2006

liikuntalautakunta                                                              21. ja 30.11.2006

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                  21. – 24.11.2006

- vararehtori 1.                                                                     23. ja 28.11.2006

- vararehtori 2.                                                                               20.11.2006

- johtava talouspäällikkö                                                    21. – 23.11.2006

eläintarhan johtaja                                                             24. ja 27.11.2006

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                               24.11.2006

museonjohtaja                                                                    24. ja 28.11.2006

kaupunginorkesterin intendentti                                      20. – 23.11.2006

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                             22.11.2006

taidemuseon johtaja                                                           23. – 29.11.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                           22.11.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

1499 §

ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN VIISI PÄÄTÖSTÄ SAIRAANKULJETUSLUPIA KOSKEVISSA ASIOISSA

 

Khs 2006-1100, 2006-1234

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Etelä-Suomen lääninhallituksen 9.11.2006 antamat sairaankuljetuslupia koskevat päätökset STK 542 A, 543 A, 547 A, 548 A ja 549 A.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin lääninhallituksen päätöksistä terveyslautakunnalle ja pelastuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liite 1

 

 

1500 §

VT SARI NÄREEN TOIVOMUSPONSI: ASUNTOLAPAIKKOJEN JÄRJESTÄMINEN

 

Khs 2006-1442

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 31.5.2006 hyväksymän toivomusponnen (Sari Näre) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Sari Näre) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sari Näreelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1501 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                               28.11.2006

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto                                    22.11.2006

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle ja ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285


Översättning:

1489 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN PÄIVI

LIPPONEN: UTVECKLING AV ETT TRÅDLÖST NÄT

 

Stn 2005-2662

Ärende Kj/10 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

                    anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.12.2005 (Päivi Lipponen)

                    tillställa den som föreslagit klämmen (Päivi Lipponen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Päivi Lipponen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Karakorpi Tuomo, IT-chef, telefon 169 2396

 

BILAGA                             Bilaga 1

 

Översättning:

1500 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SARI

NÄRE: TILLHANDAHÅLLANDE AV BOENDEPLATSER

 

Stn 2006-1442

Ärende Stj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 31.5.2006 (Sari Näre)

tillställa den som föreslagit klämmen (Sari Näre) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sari Näre och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 169 2285

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 3

 

Översättning:

1490 §

Ärende bordlagt 13.11.2006 och 20.11.2006

VAL AV REPRESENTANTER VID NORDISKA

HUVUDSTADSKONFERENSEN 2007

 

Stn 2006-2395

Ärende Kj/11 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt utse följande representanter för Helsingfors vid nordiska huvudstadskonferensen 24–26.1.2007:

 

1. Dahlberg, Birgitta

 

2. Lohi, Jyrki

 

3. Puura, Heli

 

4. Saksala, Harri

 

5. Tuomisto, Tero

 

6. Helistö, Kimmo

 

7. Krohn, Minerva

 

8. Sinnemäki, Anni

 

9. Ojala, Outi

 

10. Vapaavuori, Jan

 

11. Urho, Ulla-Marja

 

12. Wallden-Paulig, Irmeli

 

13. Kolbe, Laura

 

14. Karhuvaara, Arja

 

15. Reinikainen, Pekka

 

I konferensen deltar dessutom ett behövligt antal tjänsteinnehavare och arrangörer.

 

Protokollsutdrag till förvaltningscentralen och till de utsedda.

 

Tilläggsuppgifter:

Linkola Maija-Liisa, EU-ansvarig, telefon 169 3711

 

BILAGA                             Se föredragningslistan, stadsdirektören, ärende 11.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Suvi Rihtniemi

Osku Pajamäki

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  13.12.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Riitta Venesmaa

vs. kaupunginsihteeri


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1486-1487 ja 1492 §:t

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1459-1470, 1472, 1477, 1480-1482, 1488-1489, 1493-1495 ja 1497-1501 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1478 §

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1476 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1474 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön vastaisesti.

 

Jos hankinta liittyy asetuksessa (381/1998) määriteltyyn peruspalvelutoimintaan ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeus ei kuitenkaan käsittele hakemusta. Tällaiseen päätökseen haetaan muutosta kuntalaissa säädetyllä tavalla.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

 

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3  5. kerros

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Pöytäkirjan 1486-1487 ja 1492 §:t

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9

00520 HELSINKI

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

1486-1487 och 1492 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1459-1470, 1472, 1477, 1480-1482, 1488-1489, 1493-1495 och 1497-1501 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1478 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1476 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

1474 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling.

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller med stöd av den utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Euro­peiska gemenskapens lagstiftning.

 

Om upphandlingen anknyter till den basserviceverksamhet som definieras i förordning (381/1998) och det uppskattade värdet av upphandlingen understiger det tröskelvärde om vilket det bestäms genom förordning, upptar marknadsdomstolen inte ansökan till behandling. Ändring i ett sådant beslut söks på det sätt som anges i kommunallagen.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

Sökanden skall innan ansökan ges in till marknadsdomstolen skriftligen meddela upphandlingsenheten sin avsikt att anhänggigöra ärendet i marknadsdomstolen.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118                              Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5.våningen

00131 Helsingfors

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

1486-1487 och 1492 § i protokollet

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Helsingfors förvaltningsdomstol

Bangårdsvägen 9

00520 Helsingfors

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.