Kokousaika

27.11.2006 kello 16.00 – 20.30

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja
(paitsi 1441 ja 1447-1448 §)

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

Hellström, Sanna

 

 

Malinen, Jouko

 

 

Ojala, Outi

(paitsi osa 1457-1458 §)

 

Pajamäki, Osku

 

 

Puura, Heli

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

Rautava, Risto

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi osa 1454 ja osa 1457 §)

 

Urho, Ulla-Marja

(paitsi osa 1456 §)

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 1456-1458 §)

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja
(paitsi osa 1444 ja osa 1454-1455 §)

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi osa 1457 §)

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi osa 1455 ja 1457-1458 §)

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi osa 1455 §)

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi osa 1456 §)

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi osa 1458 §)

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

Salo-Halinen, Anna-Leena

vs. kaupunginlakimies
(paitsi osa 1458 §)

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja
(paitsi osa 1456 ja osa 1458 §)

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö


 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri
(paitsi osa 1455 ja osa 1456 §)

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri
(paitsi osa 1457-osa 1458 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri (paitsi osa 1454 ja

osa 1456 §)

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri
(paitsi osa 1442 ja 1457-1458 §)

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri (paitsi 1455-1458 §)

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri
(paitsi 1457-1458 §)

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

Karakorpi, Tuomo

tietotekniikkapäällikkö
(1455 §:n kohdalla)

 

 

Vuori, Pekka

yliaktuaari (1457 §:n kohdalla)

 

 

Jarnila, Rauno

opetustoimen johtaja
(1457 §:n kohdalla)

 

 

Sermilä, Paula

kehittämisjohtaja (1457 §:n kohdalla)

 

 

Aaltonen, Katri

palvelupäällikkö (1457 §:n kohdalla)

 

 

Järvenkallas, Satu

päivähoidon johtaja
(1458 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1437-1438,


-,


1442-1443, 1444-1445,
1454-1455, 

 Korpinen

 

 

 

1446,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
1439-1441,


1447-1449, 1450, 1456, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,


1451, 1457, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1452, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


1453, 1458,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

1437

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1438

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1439

Kaj/1

Kamppi - Töölönlahti-alueen maapoliittisen periaatesopimuksen mukainen aluejärjestely Töölönlahden alueella

 

1440

Kaj/2

Toukolan Arabianrannan neljän asuinkerrostalotontin vuokrausperusteet

 

1441

Kaj/3

Alppiharjun katualueen, Pasilan rautatie- ja katualueen sekä Vallilan puisto- ym. alueiden (Pasilan konepaja-alue, osa-alue 3) asemakaavan muuttaminen (nro 11505)

 

1442

Kj/3

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Helsingissä eduskuntavaaleissa 2007

 

1443

Kj/4

Vaalipäivän äänestyspaikat Helsingissä eduskuntavaaleissa 2007

 

1444

Kj/7

20.11.2006 pöydälle pantu asia

XXXX XXXX:n oikaisuvaatimus hallintokeskuksen hallintojohtajan päätöksestä 21.9.2006, 19 §

 

1445

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1446

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1447

Kaj/1

Sopimuksen tekeminen Ratahallintokeskuksen kanssa liittyen asemakaavan muutosehdotuksen nro 11505 toteuttamiseen (Pasilan konepaja)

 

1448

Kaj/2

Kannanotto XXXX XXXX:n ym. muistutukseen ns. Pasilan konepajan kärjen asemakaava-asiassa (nro 11505)

 

1449

Kaj/3

Osallistuminen kansainvälisen ideakilpailun järjestämiseen

 

1450

Kaj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1451

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1452

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1453

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1454

Kj/5

Strategiakokousasia: Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen jatkovalmistelun tilannekatsaus

 

1455

Kj/6

Strategiakokousasia: Tietotekniikkastrategian peruslinjaukset vuosille 2007-2010

 

1456

Kaj/4

30.10.2006 pöydälle pantu asia

Strategiakokousasia: Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman (MA-ohjelma) valmistelu

 

1457

Sj/1

Strategiakokousasia: Kaupungin koulu- ja oppilaitosverkoston kehittäminen

 

1458

Stj/1

Strategiakokousasia: Lasten päivähoidon palveluverkko

 


 

1437 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rautavan (varalla Rihtniemi) ja Malisen
(varalla Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1438 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1439 - 1441 §

Kaupunginvaltuuston 13.12.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1439 §

Kamppi - Töölönlahti-alueen maapoliittisen periaatesopimuksen mukainen aluejärjestely Töölönlahden alueella

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

1440 §

Toukolan Arabianrannan neljän asuinkerrostalotontin vuokrausperusteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

1441 §

Alppiharjun katualueen, Pasilan rautatie- ja katualueen sekä Vallilan puisto- ym. alueiden (Pasilan konepaja-alue, osa-alue 3) asemakaavan muuttaminen (nro 11505)

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan asiat 5 ja 6, kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan asian 4, sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan asian 1 sekä sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan asian 1 esityslistan viimeisinä asioina.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

1442 §

YLEISET ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT HELSINGISSÄ EDUSKUNTAVAALEISSA 2007

 

Khs 2006-1913

Esityslistan asia Kj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Linden Timo, asiamies, puhelin 169 3669

 

 

1443 §

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT HELSINGISSÄ EDUSKUNTAVAALEISSA 2007

 

Khs 2006-1913

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä esityslistan tämän asian liitteen 1 mukaisesti vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2007 eduskuntavaaliin.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle

 

Lisätiedot:
Linden Timo, asiamies, puhelin 169 3669

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 4.

 

 

1444 §

20.11.2006 pöydälle pantu asia

XXXX XXXX:N OIKAISUVAATIMUS HALLINTOKESKUKSEN HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖKSESTÄ 21.9.2006, 19 §

 

Khs 2006-1917

Esityslistan asia Kj/7

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 169 2225

 

 

1445 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 47 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                        21.11.2006

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1446 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 47 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1447 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN RATAHALLINTOKESKUKSEN KANSSA LIITTYEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSEN NRO 11505 TOTEUTTAMISEEN (PASILAN KONEPAJA)

 

Khs 2006-932

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään esityslistan tämän asian liitteenä nro 1 olevan sopimusluonnoksen mukaisen esisopimuksen ja aikanaan sopimuksen mukaisen luovutuskirjan sekä tekemään niihin mahdollisia vähäisiä lisäyksiä ja täsmennyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1448 §

KANNANOTTO XXXX XXXX:N YM. MUISTUTUKSEEN NS. PASILAN KONEPAJAN KÄRJEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11505)

 

Khs 2006-450

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa edellä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelulautakunnan vastaukseen perustuvan ja kaupunkisuun­nittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennetyn vastauksen kaupungin perusteltuna kannanottona esitettyyn muistutukseen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä XXXX XXXX:lle ym.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

1449 §

OSALLISTUMINEN KANSAINVÄLISEN IDEAKILPAILUN JÄRJESTÄMISEEN

 

Khs 2006-1653

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen ideakilpailun järjestämiseen ja hyväksyä kaupungin ryhtymisen 9.11.2006 päivätyn sopimuksen edellyttämiin, myös muiden sopijaosapuolten puolesta tehtäviin toimenpiteisiin. 

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, hallintokeskukselle (Helena Puusaari) ja talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille (Heljä Huusko).

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asiaa 3.

 

 

1450 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

22.11.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

16.11.2006

kiinteistölautakunta

21.11.2006

rakennuslautakunta

21.11.2006

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja


23.11.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1451 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

nuorisolautakunta                                                                        23.11.2006

opetuslautakunta                                                                          21.11.2006

- suomenkielinen jaosto                                                              21.11.2006

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                            14.11.2006

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                  16.10. ja 20. – 21.11.2006

- vararehtori 1.                                                             8. ja 15. – 21.11.2006

eläintarhan johtaja                                                                        20.11.2006

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                        23.11.2006

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                           21. ja 23.11.2006

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)             16., 17. ja 20.11.2006

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                       13.11.2006

museonjohtaja                                                                               21.11.2006

suomenkielinen työväenopisto

- apulaisrehtori                                                                              21.11.2006

taidemuseon johtaja                                                           17. – 22.11.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

1452 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta                                                   14.11.2006

yleisten töiden lautakunta                                                   23.11.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1453 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta                                                                 21.11.2006

 

sosiaalilautakunta

lasten päivähoitojaosto                                  16.11.2006

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle ja lasten päivähoitojaostolle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

1454 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN JATKOVALMISTELUN TILANNEKATSAUS

 

Khs 2006-159

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Pajunen Jussi, kaupunginjohtaja, puhelin 169 2200

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 5.

 

 

1455 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: TIETOTEKNIIKKASTRATEGIAN PERUSLINJAUKSET VUOSILLE 2007-2010

 

Khs 2006-159

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti tietotekniikkastrategian jatkovalmistelun pohjaksi seuraavista linjauksista:

 

                    Tavoitteeksi asetetaan verkkopalvelujen, erityisesti sähköisen asioinnin, merkittävä lisääminen perustuen kaupungin yhteiseen verkkoportaaliin. Tavoitteena on palvelujen helppokäyttöisyys ja laaja käyttö kuntalaisten keskuudessa.

 

                    Palvelujen tuotantoprosesseja kuten terveysaseman palveluja ja opetusta tehostetaan edelleen tietotekniikan avulla tavoitteena palvelujen vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantaminen.

 

                    Jatketaan hallinnon prosessien kuten asiakirjahallinnon ja taloushallinnon yhtenäistämistä ja muutosta tietotekniikan avulla hoidetuiksi. Tavoitteena on prosessien tehokkuus ja itsepalvelun lisääminen.

 

                    Kaupungin tietoteknisen kokonaisuuden yhteen toimivuutta ja kustannustehokkuutta parannetaan määrittelemällä tietoteknisiä arkkitehtuureja ja standardeja, kehittämällä yhteisiä palvelualustoja ja yhtenäistämällä tietoteknistä infrastruktuuria.

 

                    Tietotekniikkastrategian toimeenpanon varmistamiseksi esitetään tarvittavat resurssit ja organisointi.

 

                    Tehostetaan tietotekniikan hyödyntämisen ohjausta koko kaupungin tasolla asettamalla tavoitteita, ylläpitämällä kaupunkitasoista hankeohjelmaa ja seuraamalla sen toteutumista sekä tukemalla hallintokuntia hankkeiden toteutuksessa.

 

 

                    Huolehditaan digitaalisen syrjäytymisen ehkäisemisestä tarjoamalla opastusta ja koulutusta tietotekniikan käytössä sekä mahdollistamalla kaikille kuntalaisille Internetin palvelujen ja sisältöjen käyttö julkisilta työasemilta kirjastoissa ja muissa sopivissa yleisötoimipisteissä.

 

Lisätiedot:
Karakorpi Tuomo, tietotekniikkapäällikkö, puhelin 169 2396

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtaan asiaa 6.

 

 

1456 §

30.10.2006 pöydälle pantu asia

STRATEGIAKOKOUSASIA: MAANKÄYTÖN JA ASUMISEN TOTEUTUSOHJELMAN (MA-OHJELMA) VALMISTELU

 

Khs 2006-159

Esityslistan asia Kaj/4

 

Kaupunginhallitus päätti, että maankäytön ja asumisen toteutusohjelmaa (MA-ohjelma) 2008–2017 valmistellaan päätöskäsittelyyn syksyl­lä 2007 noudattaen seuraavia linjauksia:

 

-                     Selvitetään tarvittavia toimenpiteitä runsaan 5 000 asunnon rakentamiseksi vuosittain ottaen huomioon alueiden investointien rahoitus ja mahdolliset uudet toimintatavat mm. yksityisen sektorin kanssa.

 

-                     Asuntotuotannon hallinta- ja rahoitusmuotojakauman tavoitteet määritellään aluekohtaisesti, kun taas kokonaisluvut sovitaan seutukohtaisesti.

 

-                     Erityisryhmien sekä nuorten, opiskelijoiden ja senioreiden asumiselle asetetaan omat erilliset tavoitteet.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle, rakennusvirastolle, sosiaalivirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle, talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle, opetusvirastolle, terveyskeskukselle, rakennusvalvontavirastolle sekä asuntotuotantotoimistolle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että sivun 32 viimeisen kappaleen ensimmäinen lause poistetaan. Lisäksi esittelijä muutti esitystään siten, että sivun 33 neljännen kappaleen toinen lause muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

” Seniori- ja opiskelija-asunnot ovat normaalia asuntotuotantoa.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisäksi esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että ehdotuksen kolmas kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Asuntotuotannon hallinta- ja rahoitusmuotojakauman tavoitteet määritellään aluekohtaisesti, kun taas kokonaisluvut sovitaan seutukohtaisesti.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Merkittiin, että Ojala teki vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksen toinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Selvitetään tarvittavia toimenpiteitä runsaan 5000 asunnon rakentamiseksi vuosittain ottaen huomioon alueiden investointien rahoitus.”

 

Ojala esitti vastaehdotukseen seuraavat perustelut:

 

”Helsingin kaupungin asema lainamarkkinoilla on niin vahva, ettei ole todennäköistä, että muut rahoitustavat olisivat kaupungille edullisempia.

 

Sivulla 33 jätetään Ara-vuokra-asuntotuotannon tavoiteosuus auki. Mielestäni tavoiteosuus pitäisi voida vahvistaa. Pitäisi myös todeta, että satamalta vapautuneille ja muille uusille alueille rakennetaan myös Ara-tuotantoa. Viime vuosina Ara:n tuotanto-osuus on laskenut. Tämä on osaltaan aiheuttanut ongelmia elinkeinopolitiikalle ja kaupungin palvelutuotannolle. Halpojen vuokra-asuntojen vähentynyt tuotanto on pidentänyt työmatkoja ja lisännyt tarpeetonta liikennettä.”

 

Ojalan ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Ojala ilmoitti vastaehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.

 

Lisätiedot:
Mäkinen Kirsi, suunnittelupäällikkö, puhelin 169 3928
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asiaa 4.

 

 

1457 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: KAUPUNGIN KOULU- JA OPPILAITOSVERKOSTON KEHITTÄMINEN

 

Khs 2006-159

Esityslistan asia Sj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

1458 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: LASTEN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKO

 

Khs 2006-159

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että lasten päivähoito järjestetään Helsingissä edelleen monituottajamallin mukaisesti, pääsääntöisesti kunnallisena päiväkoti- ja perhepäivähoitona. Ostopalveluna tuotettu päivähoito pidetään ennallaan ja yksityisen hoidon tuen piirissä tavoitteena on 5% alle kouluikäisistä lapsista.

 

Kaupunginhallitus päätti samalla merkitä tiedoksi selvityksen lasten päivähoidon palveluverkkosuunnittelusta.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285
Järvenkallas Satu, päivähoidon johtaja, puhelin 3104 3368

 

LIITE

Katso esityslistaa, sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asiaa 1.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Risto Rautava

Osku Pajamäki

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  5.12.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1437-1446 ja 1448-1458 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1437-1446 och 1448-1458 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.