Kokousaika

13.11.2006 kello 16.00 – 16.35

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Näre, Sari

varajäsen

 

 

Vihervaara, Anita

varajäsen

 

 

Sarkomaa, Sari

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 1373-osa 1403 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Åhlgren, Harry

vs. kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1373-1374,


1375-1377, 1379,


1380-1382, 

 Korpinen

 

 

 

1383,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
-,


1384-1393, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
1378,


1394-1400, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-


1401-1402, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Björklund
-,


1403,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1373

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1374

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1375

Kj/1

Keskusvaalilautakunnan jäsenen valinta

 

1376

Kj/2

Myllypuron Tenniskeskus Oy:n lainajärjestelyt

 

1377

Kj/3

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

1378

Sj/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

1379

Kj/5

Lausunto kuntajaotuksen muuttamista Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin kesken koskevasta esityksestä ja sitä koskevista huomautuksista

 

1380

Kj/3

Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen seurantaraportti 3/2006

 

1381

Kj/4

Edustajien nimeäminen pohjoismaiseen pääkaupunkikonferenssiin 2007

 

1382

Kj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1383

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1384

Kaj/1

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Senaatti-kiinteistöjen sekä VVO-Yhtymä Oyj:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1385

Kaj/2

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen sekä Asunto Oy Helsingin Väinämöinen ym. välisessä kiinteistökaupassa

 

1386

Kaj/3

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Malminkatu 30:n poikkeamishakemuksesta

 

1387

Kaj/4

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Yleisradion eläkesäätiö s.r.:n sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran ja Skanska Kodit Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1388

Kaj/5

Malmin terveysaseman korjaus- ja muutostyön hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1389

Kaj/6

Kaupungingeodeetti Jürgen Grönforsin virkasuhteen päättyminen

 

1390

Kaj/7

Lausunto ympäristöministeriölle Sipoon kunnan lunastuslupahakemuksesta, joka koskee kiinteistöjä Lounais-Sipoossa Itäsalmen ja Immersbyn kylissä

 

1391

Kaj/8

Lausunto ympäristöministeriölle Sipoon kunnan lunastuslupahakemuksesta, joka koskee kiinteistöjä Lounais-Sipoossa Gumbölen ja Itäsalmen kylissä

 

1392

Kaj/9

Asunto Oy Munkkiniemen Helmen poikkeamishakemus

 

1393

Kaj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1394

Sj/1

Kulttuuriasiainkeskuksen uusien osastojen päälliköiden virkojen perustaminen ja yhden viran täyttäminen

 

1395

Sj/2

Helsinki-viikon säätiön hallituksen jäsenten valinta

 

1396

Sj/3

Osuuskunta Vanhakallion ylimääräinen osuuskunnan kokous

 

1397

Sj/4

Uuden pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekeminen Nuorisojääkenttä Oy:n kanssa Myllypuron tontille 45063/4

 

1398

Sj/5

Vt Heli Puuran toivomusponsi: Päivitetty yhteenveto eri hallinnonalojen tasa-arvotilanteesta ja tasa-arvosuunnittelun tasosta

 

1399

Sj/6

6.11.2006 pöydälle pantu asia

Vapaarahoitteisten palvelussuhdeasuntojen vuokran tarkistaminen

 

1400

Sj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1401

Ryj/1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta

 

1402

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1403

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1373 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rantasen (varalla Wallden-Paulig) ja
Dahlbergin (varalla Reinikainen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1374 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1375 - 1379 §

Kaupunginvaltuuston 29.11.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1375 §

Keskusvaalilautakunnan jäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

1376 §

Myllypuron Tenniskeskus Oy:n lainajärjestelyt

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 169 2513

 

1377 §

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1378 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

Kaupunginjohtaja

 

1379 §

Lausunto kuntajaotuksen muuttamista Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin kesken koskevasta esityksestä ja sitä koskevista huomautuksista

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 169 2210

 

 

 

1380 §

HELSINKI-KONSERNIIN KUULUVIEN TYTÄRYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 3/2006

 

Khs 2006-1190

Esityslistan asia Kj/3

 

                      Kaupunginhallitus päätti merkitä seurantaraportin tiedoksi ja todeta, ettei seurantaraportti anna tässä vaiheessa aihetta erityisiin toimenpiteisiin.

 

Pöytäkirjanote raportoiduille tytäryhteisöille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotusta edeltävä kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Kj toteaa, ettei seurantaraportti anna nyt raportoitua katsauskautta koskevien tietojen perusteella aihetta erityisiin toimenpiteisiin. Helsinki Region Marketing Oy:n (HRM) hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään yhtiön taloudellista tilaa. Khn aiemman 18.9.2006, §:n 1152 kohdalla tekemän päätöksen mukaisesti talous- ja suunnittelukeskus selvittää loppuvuoden aikana mm. raporttiin sisältyvien tytäryhteisöjen tappiollisen toiminnan syyt ja toimenpiteet, joihin selvitys antaa aihetta.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät seuraavat henkilöt esteellisinä osallistuneet kyseisen yhteisön osalta asian käsittelyyn:

 

Mickwitz

SEURE Henkilöstöpalvelut Oy

 

 

Tulensalo

SEURE Henkilöstöpalvelut Oy

 

 

Korpinen

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 3.

 

 

1381 §

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN POHJOISMAISEEN PÄÄKAUPUNKIKONFERENSSIIN 2007

 

Khs 2006-2395

Esityslistan asia Kj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Linkola Maija-Liisa, EU-vastaava, puhelin 169 3711

 

 

1382 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 45 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          7.11.2006

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      7.11.2006

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                         

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1383 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 45 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1384 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SEKÄ VVO-YHTYMÄ OYJ:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-2195

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 14.8.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Senaatti-kiinteistöt on myynyt 16. kaupunginosan korttelin nro 16711 tontista nro 8 noin 3 670 m2:n suuruisen määräalan VVO-yhtymä Oyj:lle omaan tai perustettavan yhtiön lukuun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja VVO-yhtymä Oyj:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1385 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARISEN SEKÄ ASUNTO OY HELSINGIN VÄINÄMÖINEN YM. VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-2192

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 29.8.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on myynyt Helsingin kaupungin 46. kaupunginosan korttelin nro 46004 tontin nro 7 rakennuksineen Asunto Oy Helsingin Väinämöiselle, Asunto Oy Helsingin Joukahaiselle, Asunto Oy Helsingin Ilmariselle ja Asunto Oy Helsingin Ilmattarelle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä Kiinteistö Oy Helsingin Väinämöiselle, Asunto Oy Helsingin Joukahaiselle, Asunto Oy Helsingin Ilmariselle ja Asunto Oy Helsingin Ilmattarelle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1386 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY MALMINKATU 30:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-2197

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Kiinteistö Oy Malminkatu 30:lle haettuun toimenpiteeseen 4. kaupunginosan korttelin nro 155 tontille nro 30.

 

Kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1387 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖ S.R.:N SEKÄ KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERAN JA SKANSKA KODIT OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-2301

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 1.9.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Yleisradion Eläkesäätiö s.r. on myynyt 9 964 m2:n suuruisen määräalan 17. kaupunginosan korttelin nro 17053 tontista nro 2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle ja Skanska Kodit Oy:lle omaan, perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle ja Skanska Kodit Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1388 §

MALMIN TERVEYSASEMAN KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2006-2099

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Malmin terveysaseman 21.8.2006 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 1 084 brm2 ja arvonlisäverollinen enimmäishinta 1 220 000 euroa (veroton hinta 1 000 000 euroa) hintatasossa 7/2006.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, terveyskeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1389 §

KAUPUNGINGEODEETTI JÜRGEN GRÖNFORSIN VIRKASUHTEEN PÄÄTTYMINEN

 

Khs 2006-2145

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupungingeodeetti Jürgen Grönforsille eron virastaan 31.3.2007 hänen saavuttaessaan säädetyn eläkeiän ja siirtyessään 1.4.2007 lukien vanhuuseläkkeelle.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistövirastoa käynnistämään viran täyttömenettelyn.

 

Pöytäkirjanote Jürgen Grönforsille, kiinteistölautakunnalle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1390 §

LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE SIPOON KUNNAN LUNASTUSLUPAHAKEMUKSESTA, JOKA KOSKEE KIINTEISTÖJÄ LOUNAIS-SIPOOSSA ITÄSALMEN JA IMMERSBYN KYLISSÄ

 

Khs 2006-2055

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti antaa ympäristöministeriölle Sipoon kunnan 7.9.2006 tekemästä Lounais-Sipoossa Itäsalmen ja Immersbyn kylissä sijaitsevia kiinteistöjä 753-433-6-267 (vesialue), 753-433-6-267, 753-433-6-21, 753-433-6-6, 753-433-2-84, 753-413-3-74 ja 753-413-3-96 koskevasta lunastuslupahakemuksesta hallintokeskuksen oikeuspalveluiden, kiinteistölautakunnan, kaupunkisuunnittelulautakunnan ja yleisten töiden lautakunnan lausuntojen pohjalta valmistellun esityslistan tämän asian liitteen 1 mukaisen lausunnon.

 

Kirje nro      ympäristöministeriölle ja pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 5

 

 

1391 §

LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE SIPOON KUNNAN LUNASTUSLUPAHAKEMUKSESTA, JOKA KOSKEE KIINTEISTÖJÄ LOUNAIS-SIPOOSSA GUMBÖLEN JA ITÄSALMEN KYLISSÄ

 

Khs 2006-2054

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa ympäristöministeriölle Sipoon kunnan 7.9.2006 tekemästä Lounais-Sipoossa Gumbölen ja Itäsalmen kylissä sijaitsevia kiinteistöjä 753-407-1-33, 753-407-2-25, 753-433-1-107 ja 753-433-1-129 koskevasta lunastuslupahakemuksesta hallintokeskuksen oikeuspalveluiden, kiinteistölautakunnan, kaupunkisuunnittelulautakunnan ja yleisten töiden lautakunnan lausuntojen pohjalta valmistellun, esityslistan tämän asian liitteen 1 mukaisen lausunnon.

 

Kirje nro        ympäristöministeriölle ja pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 5

 

 

1392 §

ASUNTO OY MUNKKINIEMEN HELMEN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2006-2183

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 5.6.2006 päivättyä suunnitelmaa päätöksen nro 2006-2183/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1393 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

8.11.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

2.11.2006

kiinteistölautakunta

7.11.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

7., 9. ja 10.11.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1394 §

KULTTUURIASIAINKESKUKSEN UUSIEN OSASTOJEN PÄÄLLIKÖIDEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN JA YHDEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2006-2325

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa kulttuuriasiainkeskukseen sijoitettaviksi 1.1.2007 lukien

 

osastopäällikön viran (kulttuuripolitiikka) 4 500 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin,

 

osastopäällikön viran (kulttuuripalvelut) 4 300 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja

 

yhteispalvelupäällikön viran (yhteispalvelut) 4 100 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti ilman julkista hakumenettelyä ottaa filosofian maisteri Marianna Kajantien kulttuuriasiainkeskuksen kulttuuripolitiikka-osaston osastopäällikön virkaan 1.1.2007 lukien virkaan kuuluvin palkkaeduin toistaiseksi.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kulttuuriasiainkeskusta julistamaan kulttuuripalvelut-osaston osastopäällikön viran ja yhteispalvelupäällikön viran haettaviksi virkoihin kuuluvin pätevyysvaatimuksin sekä palkkaeduin.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti lakkauttaa kulttuuriasiainkeskuksen kulttuuritoimen apulaisjohtajan viran 1.1.2007 lukien.

 

Pöytäkirjanote kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, kulttuuriasiainkeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle, Marianna Kajantielle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

1395 §

HELSINKI-VIIKON SÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

 

Khs 2006-2386

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Helsinki-viikon säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2007 – 2008 seuraavat henkilöt:

 

puheenjohtajaksi

 

kauppatieteiden maisteri Kirsi Piha

 

 

 

ja jäseniksi

 

 

 

tuottaja Kimmo Helistö

 

valtiotieteen maisteri Leena Krohn

 

johtaja Pekka Saarela

 

taiteilija-yrittäjä Aira Suvio-Samulin

 

valtiotieteen maisteri Tero Tuomisto ja

 

asiamies Ulla Vuolanne

 

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille ja säätiölle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

1396 §

OSUUSKUNTA VANHAKALLION YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

 

Khs 2006-2361

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Osuuskunta Vanhakallion 15.11.2006 klo 9.00 hallintokeskuksen oikeuspalveluiden tiloissa Aleksanterinkatu 24 pidettävässä ylimääräisessä osuuskunnan kokouksessa ja

 

toimimaan niin, että nykyinen selvitysmies, johtava kaupunginasiamies Heikki Julmala erotetaan selvitysmiehen tehtävästä ja että selvitysmieheksi valitaan vs. johtava kaupunginasiamies Jenni Rope hallintokeskuksen oikeuspalveluista.

 

Pöytäkirjanote Osuuskunta Vanhakalliolle, nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

1397 §

UUDEN PITKÄAIKAISEN MAANVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN NUORISOJÄÄKENTTÄ OY:N KANSSA MYLLYPURON TONTILLE 45063/4

 

Khs 2006-2326

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa liikuntalautakunnan vuokraamaan Nuorisojääkenttä Oy:lle 45. kaupunginosan korttelin nro 45063 tontin nro 4, joka sijaitsee kiinteistöjen 91-405-4-229, 91-433-2-1109 ja 91-45-63-1 alueilla, liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2023 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                          Vuosivuokra on 44 443,00 euroa. Perusvuosivuokrana vuokranvaihteluja määrättäessä pidetään virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951=100 pistelukua 100 vastaavaa 2 733,25 euron suuruista perusvuosivuokraa. Vuokra on määritelty tontin rakennusoikeuden, 6 500 k‑m2 mukaan.

2                          Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan.

3                          Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä ehtoja.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

1398 §

VT HELI PUURAN TOIVOMUSPONSI: PÄIVITETTY YHTEENVETO ERI HALLINNONALOJEN TASA-ARVOTILANTEESTA JA TASA-ARVOSUUNNITTELUN TASOSTA

 

Khs 2006-2225

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 11.10.2006 hyväksymän toivomusponnen (Heli Puura) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Heli Puuralle ja tiedoksi muille valtuutetuille

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1399 §

6.11.2006 pöydälle pantu asia

VAPAARAHOITTEISTEN PALVELUSSUHDEASUNTOJEN VUOKRAN TARKISTAMINEN

 

Khs 2006-2335

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että vapaarahoitteisten palvelussuhde­asuntojen perusvuokrat ovat 1.1.2007 lukien liitteen 1 mukaiset, kuitenkin siten, että kertakorotuksen määrä 1.1.2007 lukien toteutettavissa vuokrantarkistuksissa on enintään 25 euroa, kuitenkin enintään seitsemän prosenttia.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa henkilöstökeskusta antamaan tarvittaessa soveltamisohjeita tämän päätöksen soveltamisesta.

 

Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille sekä henkilöstökeskukselle.

 

Merkittiin, että Ojala teki vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotus muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Kaupunginhallitus päättänee hylätä esityksen. Vapaarahoitteisten palvelussuhdeasuntojen perusvuokria ei koroteta 1.1.2007 alkaen. Mikäli voimassaolevissa vuokrasopimuksissa olevat vuokrien tarkistuslausekkeet edellyttävät vuokrien alentamista 2- ja 4 alueilla, vuokria alennetaan.”

 

Ojala ehdotti vastaehdotukseen liitteen mukaiset perustelut.

 

Ojalan ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Lisätiedot:
Mattheiszen Leena, työmarkkinalakimies, puhelin 169 2449

 

LIITE

Liite 1

 

 

1400 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginmuseon johtokunta                                                   31.10.2006

kaupunginorkesterin johtokunta                                                  7.11.2006

 

eläintarhan johtaja                                                                          2.11.2006

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                       7.11.2006

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                 6.11.2006

museonjohtaja                                                  25.10. – 8.11. ja 10.11.2006

kaupunginorkesterin intendentti                                                  7.11.2006

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                                        3.11.2006

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                                8.11.2006

taidemuseon johtaja                                                                2. – 9.11.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

1401 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN ENERGIAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-2093

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin Energian ympäristölupahakemusta.

 

Kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä kiinteistövirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

1402 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                                         7.11.2006

yleisten töiden lautakunta                                                  9.11.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1403 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 7.11.2006 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292


Översättning:

1398 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN HELI

PUURA: ETT UPPDATERAT SAMMANDRAG ÖVER

JÄMSTÄLLDHETSLÄGET INOM DE OLIKA

FÖRVALTNINGSGRENARNA OCH OM NIVÅN FÖR

JÄMSTÄLLDHETSPLANERINGEN

 

Stn 2006-2225

Ärende Sj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 11.10.2006 (Heli Puura)

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Heli Puura och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 169 2295

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 

 


 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Birgitta Dahlberg

Tuomas Rantanen

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  21.11.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1373-1383, 1386, 1389-1391, 1393, 1398 ja 1400-1403 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1392 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1384-1385 ja 1387 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1373-1383, 1386, 1389-1391, 1393, 1398 och 1400-1403 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1392 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

1384-1385 och 1387 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.