Kokousaika

23.10.2006 kello 16.00 – 17.26

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi 1293 §)

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Johansson, Stefan

varajäsen

 

 

Molander, Sole

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 1307-1319 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

(paitsi 1307-osa 1318 §)

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Åhlgren, Harry

vs. kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

(paitsi osa 1318-1319 §)

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1288-1289,


1291,


-,


1293-1295,

 

Björklund

 

 

 

 

1296,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri
1290,


-,


1297-1306,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,


-,


1307-1310,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


-,


1311-1315,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


1292,

 

1316-1319,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

1288

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1289

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1290

Kaj/1

Pukinmäen tontin 37180/2 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11551)

 

1291

Kj/2

Helsingin Veden toimitusjohtajan viran täyttäminen

 

1292

Stj/1

Esitys tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämisohjelmaksi Helsingissä 2007 - 2015

 

1293

Kj/3

16.10.2006 pöydälle pantu asia

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan seutukokouksen edustajien valitseminen

 

1294

Kj/4

16.10.2006 pöydälle pantu asia

Turvallisuusstrategia vuosille 2007 - 2010

 

1295

Kj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1296

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1297

Kaj/1

Tapaninkylän tontin 39098/10 asemakaavan muuttaminen (nro 11579)

 

1298

Kaj/2

Vartiokylän tontin 45270/3 asemakaavan muuttaminen (nro 11587)

 

1299

Kaj/3

Konalan kortteleiden nro 32020 - 32034 ym. alueiden (Sänkitie - Sotilaspellontie) rakennuskiellon pidentäminen (nro 11581)

 

1300

Kaj/4

Sörnäisten korttelin nro 290 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11589)

 

1301

Kaj/5

Etelä-Haagan, Pohjois-Haagan ja Kivihaan eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 11594)

 

1302

Kaj/6

Lauttasaaren tontin 31099/3 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11592)

 

1303

Kaj/7

Lauttasaaren tontin 31126/20 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11591)

 

1304

Kaj/8

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Asunto Oy Munkkiniemen Helmen poikkeamishakemuksesta

 

1305

Kaj/9

Esitys määrärahan varaamiseksi teettämisuhan täytäntöönpanoa varten

 

1306

Kaj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1307

Sj/1

Toimitilojen vuokraaminen Herttoniemestä suomenkieliselle työväenopistolle

 

1308

Sj/2

Valtuutettu Terhi Mäen toivomusponsi: Helsinki-lisän maksaminen hoitohenkilökunnalle

 

1309

Sj/3

Valtuutettu Maija Anttilan toivomusponsi: Erillisen ns. työvoimapulan helpottamismallin laatiminen

 

1310

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1311

Ryj/1

Helsinki kaikille -projektin toimintakertomus 2005 ja toimintasuunnitelma 2006

 

1312

Ryj/2

Valtuutettu Pekka Saarnion toivomusponsi: Jätkäsaaren alueen joukkoliikenneyhteydet

 

1313

Ryj/3

Valtuutettu Hannele Luukkaisen toivomusponsi: Metron laajentaminen Pasilasta Sörnäisiin ja lentokentälle

 

1314

Ryj/4

Esitys joukkoliikenteen tarkastusmaksun korottamisesta 1.1.2007 alkaen

 

1315

Ryj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1316

Stj/1

Ändring av aktionärsavtalet för Aktiebolaget Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området

Aktiebolaget Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området -nimisen osakeyhtiön osakassopimuksen muuttaminen

 

1317

Stj/2

Lausunto sairaanhoitokustannusten korvaamista EU:ssa selvittäneen työryhmän muistiosta

 

1318

Stj/3

16.10.2006 pöydälle pantu asia

Khn 2.10.2006 käsiteltäväkseen ottama asia: Terveyslautakunnan esitys vastaanotto-osastotoiminnan hankinnasta

 

1319

Stj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1288 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Urhon (varalla Lehtipuu) ja Puuran (varalla Vehviläinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1289 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1290 - 1291 §

Kaupunginvaltuuston 15.11.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1290 §

Pukinmäen tontin 37180/2 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11551)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Kaupunginjohtaja

 

1291 §

Helsingin Veden toimitusjohtajan viran täyttäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

 

1292 §

Kaupunginvaltuuston 29.11.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

1292 §

Esitys tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämisohjelmaksi Helsingissä 2007 - 2015

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 20.11.2006 asti.

 

 

Lisätiedot:
Calonius Helena, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

 

 

1293 §

16.10.2006 pöydälle pantu asia

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖVALTUUSKUNNAN SEUTUKOKOUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN

 

Khs 2006-799

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita seuraavat 11 edustajaa ja 11 henkilökohtaista varaedustajaa 17.11.2006 pidettävään Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan seutukokoukseen:

 

edustaja

varaedustaja

 

 

talouspäällikkö

toiminnanjohtaja

Minna Ruuth

Pirjo Tolvanen

 

 

liikennetoimittaja

tiedotussihteeri

Esko Riihelä

Tuomo Valve

 

 

ylikomisario

toimitusjohtaja

Juha Hakola

Harry Bogomoloff

 

 

taloustutkija

fysioterapiayrittäjä

Hannele Luukkainen

Arja Karhuvaara

 

 

sähköasentaja

pääluottamusmies

Matti Taina

Satu Pikkarainen

 

 

erikoissairaanhoitaja

projektiassistentti

Tarja Tenkula

Anna Kirstinä

 

 

tutkija

 

Tero Tuomisto

Pentti Helo

 

 

tuottaja

 

Kimmo Helistö

Osmo Moisio

 

 

erityisopettaja

terveyskeskuslääkäri

Sirkku Ingervo

Minerva Krohn

 

 

toimittaja

 

Pekka Saarnio

Reijo Kaunola

 

 

valtiotieteen maisteri

tutkija

Henrik Creutz

Maria Bruncrona

 

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleille sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyö-
valtuuskunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Rihtniemi esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

LIITE

Liite 1

 

 

1294 §

16.10.2006 pöydälle pantu asia

TURVALLISUUSSTRATEGIA VUOSILLE 2007 - 2010

 

Khs 2005-209

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

1                          hyväksyä Helsingin kaupungin turvallisuusstrategian vuosille 2007 – 2010.

 

2                          kehottaa hallintokeskusta ryhtymään toimenpiteisiin strategian toteuttamiseksi ja seuraamiseksi

 

3                          kehottaa virastoja ja laitoksia huomioimaan turvallisuustavoitteet omissa toimintasuunnitelmissaan ja –strategiois-saan sekä talousarvioissaan.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille, turvallisuustyöryhmän ja johtoryhmän jäsenille, Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselle, Helsingin seudun kauppakamarille, Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto HELKA ry:lle sekä Helsingin seurakuntayhtymälle.

 

Lisätiedot:
Hakala Hannu, osastopäällikkö, puhelin 169 2220
Latvala Matti, valmiuspäällikkö, puhelin 169 2496
Kinnaslampi Tarja, erityissuunnittelija, puhelin 169 2208

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 4.

 

 

1295 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 42 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                     19.10.2006

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                    17.10.2006

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1296 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 42 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1297 §

TAPANINKYLÄN TONTIN 39098/10 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11579)

 

Khs 2006-1870

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 39. kaupunginosan korttelin nro 39098 tontin nro 10 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 17.8.2006 päivätyn piirustuksen nro 11579 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

1298 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45270/3 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11587)

 

Khs 2006-1876

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45270 tontin nro 3 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 17.8.2006 päivätyn piirustuksen nro 11587 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote raken­nuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

1299 §

KONALAN KORTTELEIDEN NRO 32020 - 32034 YM. ALUEIDEN (SÄNKITIE - SOTILASPELLONTIE) RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11581)

 

Khs 2006-1954

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11581/24.8.2006, 27.9.2006 ilmenevien 32. kaupunginosan eräiden alueiden (Sänkitien–Sotilaspel­lon­tien alue) rakennuskieltoaikaa 1.11.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

1300 §

SÖRNÄISTEN KORTTELIN NRO 290 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11589)

 

Khs 2006-2080

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 10. kaupunginosan korttelin nro 290 rakennuskieltoaikaa 28.11.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

1301 §

ETELÄ-HAAGAN, POHJOIS-HAAGAN JA KIVIHAAN ERÄIDEN ALUEIDEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11594)

 

Khs 2006-2076

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11594/14.9.2006 ilmenevien 29. kaupunginosan eräiden alueiden rakennuskieltoaikaa 13.11.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

1302 §

LAUTTASAAREN TONTIN 31099/3 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11592)

 

Khs 2006-2077

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 31. kaupunginosan korttelin nro 31099 tontin nro 3 rakennuskieltoaikaa 18.11.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

1303 §

LAUTTASAAREN TONTIN 31126/20 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11591)

 

Khs 2006-2079

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 31. kaupunginosan korttelin nro 31126 tontin nro 20 rakennuskieltoaikaa 18.11.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

1304 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO OY MUNKKINIEMEN HELMEN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-2183

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Asunto Oy Munkkiniemen Helmelle haettuun toimenpiteeseen 30. kaupunginosan korttelin nro 30032 tontille nro 4 ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 5.6.2006 päivättyä suunnitelmaa.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1305 §

ESITYS MÄÄRÄRAHAN VARAAMISEKSI TEETTÄMISUHAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA VARTEN

 

Khs 2006-1786

Esityslistan asia Kaj/9

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

1306 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

12.10.2006

kiinteistölautakunta

17.10.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

19.10.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

1307 §

TOIMITILOJEN VUOKRAAMINEN HERTTONIEMESTÄ SUOMENKIELISELLE TYÖVÄENOPISTOLLE

 

Khs 2006-2136

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä suomenkielisen työväenopiston itäisen alueopiston ns. Silkkikutomon toimitilojen (Laivalahdenkuja 2 b) vuokrauksen jatkamisen hankesuunnitelman esityslistalla selostetun mukaisesti siten, että

 

hankkeen laajuus on yhteensä 1 676 m2,

 

arvonlisäverollinen vuokra on enintään 18,76 euroa/m2/kk ja

 

1.1.2007 – 28.2.2017 kestävän vuokrakauden pääomitetut vuokrakustannukset ovat enintään 2 980 000 euroa (alv 22 %) hintatasossa 8/2006.

 

Pöytäkirjanote suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, kiinteistöviraston tilakeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1308 §

VALTUUTETTU TERHI MÄEN TOIVOMUSPONSI: HELSINKI-LISÄN MAKSAMINEN HOITOHENKILÖKUNNALLE

 

Khs 2006-1039

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 19.4.2006 hyväksymän toivomusponnen (Terhi Mäki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Terhi Mäelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1309 §

VALTUUTETTU MAIJA ANTTILAN TOIVOMUSPONSI: ERILLISEN NS. TYÖVOIMAPULAN HELPOTTAMISMALLIN LAATIMINEN

 

Khs 2006-1036

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 19.4.2006 hyväksymän toivomusponnen (Maija Anttila) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Maija Anttilalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1310 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                    18.10.2006

liikuntalautakunta                                                                         17.10.2006

taidemuseon johtokunta                                                              17.10.2006

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                  16. – 18.10.2006

- vararehtori 1.                                                                       9. ja 12.10.2006

- johtava talouspäällikkö                                                      9. – 13.10.2006

eläintarhan johtaja                                                                        16.10.2006

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                    12. – 13. ja 19.10.2006

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                     17.10.2006

museonjohtaja                                                                     17. – 18.10.2006

kaupunginorkesterin intendentti                                               10.10.2006

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                    12. – 16.10.2006

taidemuseon johtaja                                                           16. – 18.10.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                    4. – 17.10.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan siten, että rivillä 4 lukee liikuntalautakunta 17.10.2006 ja vasta rivillä 5 lukee taidemuseon johtokunta 17.10.2006.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

1311 §

HELSINKI KAIKILLE -PROJEKTIN TOIMINTAKERTOMUS 2005 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2006

 

Khs 2006-2187

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsinki kaikille -projektin toimintakertomuksen vuodelta 2005 ja toimintasuunnitelman vuodelle 2006.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja Helsinki kaikille -projektin ohjausryhmälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liite 1

 

 

1312 §

VALTUUTETTU PEKKA SAARNION TOIVOMUSPONSI: JÄTKÄSAAREN ALUEEN JOUKKOLIIKENNEYHTEYDET

 

Khs 2006-1634

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 21.6.2006 hyväksymän toivomusponnen (Pekka Saarnio) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Pekka Saarniolle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1313 §

VALTUUTETTU HANNELE LUUKKAISEN TOIVOMUSPONSI: METRON LAAJENTAMINEN PASILASTA SÖRNÄISIIN JA LENTOKENTÄLLE

 

Khs 2006-1563

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.6.2006 hyväksymän toivomusponnen (Hannele Luukkainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Hannele Luukkaiselle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1314 §

ESITYS JOUKKOLIIKENTEEN TARKASTUSMAKSUN KOROTTAMISESTA 1.1.2007 ALKAEN

 

Khs 2006-2176

Esityslistan asia Ryj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1315 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                 17.10.2006

liikepalvelulautakunta                                                       17.10.2006

joukkoliikennelautakunta                                                 19.10.2006

yleisten töiden  lautakunta                                               19.10.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1316 §

ÄNDRING AV AKTIONÄRSAVTALET FÖR AKTIEBOLAGET DET FINLANDSSVENSKA KOMPETENSCENTRET INOM DET SOCIALA OMRÅDET

AKTIEBOLAGET DET FINLANDSSVENSKA KOMPETENSCENTRET INOM DET SOCIALA OMRÅDET -NIMISEN OSAKEYHTIÖN OSAKASSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 

Stn/Khs 2006-852

Ärende Stj/1 på föredragningslistan

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt godkänna de ändringar av aktionärsavtalet för Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området som de närvarande aktionärerna vid bolagsstämman 9.6.2006 har godkänt.

 

Meddelande om godkännade till Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området samt protokollsutdrag till socialnämnden och förvaltningscentralens rättstjänst.

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området ‑nimisen osakeyhtiön yhtiökokouksessa 9.6.2006 edustettuina olleiden osakkeenomistajien hyväksymät muutokset osakassopimukseen.

 

Hyväksymisilmoitus Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området ‑nimiselle osakeyhtiölle sekä pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle ja oikeuspalveluille.

 

Tilläggsuppgifter:
Hari Olli, stadssekreterare, telefon 169 2285

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1317 §

LAUSUNTO SAIRAANHOITOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA EU:SSA SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN MUISTIOSTA

 

Khs 2006-1933

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa sosiaali- ja terveysministeriölle EU:n sosiaaliturvan koordinaatioasetusten mukaisten sairaanhoitokustannusten korvaamista selvittäneen työryhmän muistiosta 2006:44 terveyslautakunnan ja talous- ja suunnittelukeskuksen lausuntoihin perustuvan seuraavan lausunnon:

 

Kunnan kustantaman hoidon kustannusvastuun kannalta ratkaisevaa on pysyvä kotipaikka (kotikunta), ei kansalaisuus. Työryhmän esityksessä kunnalle korvattaisiin muualla kuin Suomessa vakuutettujen sairaanhoitokustannukset, mikä sisältäisi sen, että töihin tai yrittäjäksi vähintään neljäksi kuukaudeksi tulevat henkilöt siirtyisivät esityksen mukaan Kelan sairausvakuutuksen piiriin. Terveydenhuoltoa koskevien säädösten mukaan kunta on velvollinen järjestämään kiinteällä maksulla (asiakasmaksulla) hoidon sellaisille, joilla on kotikunta Suomessa. Sairausvakuutuksen perusteella vakuutetuilla henkilöillä ei siis välttämättä ole kotikuntaa Suomessa. Valtion tulisikin korvata kunnalle Suomen sairausvakuutukseen siirtymisestä huolimatta myös kaikkien sellaisten ulkomaalaisten hoidon kustannukset, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa ja joilta kunnalla ei ole oikeutta periä todellisia kustannuksia.

 

Työryhmän ehdotukset kustannusten korvaamisesta kunnille ovat
PARAS-hankkeen päätösten mukaisia ja varmistavat korvausten oikeudenmukaisen ohjautumisen palvelujen tuottajille.

 

Työryhmä esittää korvausjärjestelmän uudistamista siten, että palvelun tuottajalle korvataan ulkomaalaisten sairaanhoidosta aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti. Tämä on kannatettavaa, koska ulkomaisten sairaanhoidosta aiheutuvat kustannukset eivät jakaudu tasaisesti eri kuntien ja sairaanhoitopiirien kesken, jolloin kustannusvastuun kannalta ratkaisevaksi tekijäksi nousee ulkomailla asuvien EU-kansalaisten osalta se paikkakunta, jossa potilas on oleskellut hakeutuessaan hoitoon.

 

Korvausjärjestelmää suunniteltaessa tulee huolehtia siitä, ettei sen hallinnointi aiheuta kohtuuttomasti lisätyötä ja kustannuksia kunnille. Ennen tietokonejärjestelmien valmistumista maksettavien korvausten suorittaminen on tehtävä mahdollisimman yksinkertaisella järjestelyllä.

 

Valtionosuuden vähentäminen tarkastelemalla pelkkiä ulkomaalaisten hoidon kustannuksia muista valtionosuuksiin liittyvistä asioista irrallaan ei ole perusteltua, vaan valtionosuuksissa ja kuntien ja valtion rahoitusvastuissa tapahtuvia muutoksia tulee tarkastella yhtenä kokonaisuutena.

 

Kuten niin monissa aiemmissakin uudistuksissa, korvausjärjestelmän toteutuksen on todettu olevan kustannusneutraali. Kuitenkaan työryhmän laskelmista ei käy ilmi esimerkiksi se, miten esitetty bruttokustannusten vähennys valtionosuuteen oikeuttavista menoista tehdään ja valtionosuuksien 1,69 milj. euron vähennys syntyy. Vaikutus yksittäisen kunnan valtionosuuteen riippuu siitä mihin osatekijään vähennys kohdistetaan. Siirtymävaiheen valtionosuusprosentin alennuksen jälkeen tulee huolehtia siitä, että se palautetaan alennusta edeltäneelle tasolle.

 

Kirje sosiaali- ja terveysministeriölle ja pöytäkirjanote terveyslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1318 §

16.10.2006 pöydälle pantu asia

KHN 2.10.2006 KÄSITELTÄVÄKSEEN OTTAMA ASIA: TERVEYSLAUTAKUNNAN ESITYS VASTAANOTTO-OSASTOTOIMINNAN HANKINNASTA

 

Khs 2006-2147

Esityslistan asia Stj/3

 

Kaupunginhallitus päätti kumota terveyslautakunnan 26.9.2006 (§ 309) tekemän päätöksen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa terveyslautakuntaa mahdollisimman nopeasti lisäämään akuuttisairaalan sairaansijakapasiteettia terveyskeskuksen omana toimintana tarjoamalla ensisijaisesti pysyviä työsuhteita.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa terveyskeskusta ja sosiaalivirastoa kiireellisesti selvittämään omien hoitopaikkojen ja akuuttisairaansijojen lisäämisen sekä tarpeen täydentää omana työnä tuotettavia palveluja ostopalveluilla.

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Merkittiin, että Lehtipuu teki Vehviläisen kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:

 

”Kaupunginhallitus päättänee kumota terveyslautakunnan 26.9.2006 (§ 309) tekemän päätöksen.

 

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa terveyslautakuntaa mahdollisimman nopeasti lisäämään akuuttisairaalan sairaansijakapasiteettia terveyskeskuksen omana toimintana tarjoamalla ensisijaisesti pysyviä työsuhteita.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa terveyskeskusta ja sosiaalivirastoa kiireellisesti selvittämään omien hoitopaikkojen ja akuuttisairaansijojen lisäämisen sekä tarpeen täydentää omana työnä tuotettavia palveluja ostopalveluilla.”

 

Suoritetussa äänestyksessä Lehtipuun vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 7. Vähemmistöön kuuluivat Johansson, Rautava, Molander, Rihtniemi, Urho, Wallden-Paulig ja Vapaavuori.

 

Lisätiedot:
Calonius Helena, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liite 1

 

 

1319 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 17.10.2006 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285


Översättning:

1293 §

Ärende bordlagt 16.10.2006

VAL AV FÖRETRÄDARE VID HUVUDSTADSREGIONENS

SAMARBETSDELEGATIONS REGIONSTÄMMA

 

Stn 2006-799

Ärende Kj/3 på föredragningslistan

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt välja 11 företrädare och 11 personliga ersättare för Huvudstadsregionens sam­arbetsdelegations regionstämma 17.11.2006 enligt följande:

 

företrädare

ersättare

 

 

ekonomichef

verksamhetsledare

Minna Ruuth

Pirjo Tolvanen

 

 

trafikredaktör

informationssekreterare

Esko Riihelä

Tuomo Valve

 

 

kriminalkommissarie

verkställande direktör

Juha Hakola

Harry Bogomoloff

 

 

ekonomiforskare

fysioterapiföretagare

Hannele Luukkainen

Arja Karhuvaara

 

 

elmontör

huvudförtroendeman

Matti Taina

Satu Pikkarainen

 

 

specialsjukskötare

projektassistent

Tarja Tenkula

Anna Kirstinä

 

 

forskare

 

Tero Tuomisto

Pentti Helo

 

 

producent

 

Kimmo Helistö

Osmo Moisio

 

 

speciallärare

hälsocentralsläkare

Sirkku Ingervo

Minverva Krohn

 

 

redaktör

 

Pekka Saarnio

Reijo Kaunola

 

 

politices magister

forskare

Henrik Creutz

Maria Bruncrona

 

Protokollsutdrag till de valda och till Huvudstadsregionens samarbets­delegation.

 

– – –

 

Tilläggsuppgifter:

Vallittu Anja, stadssekreterare, telefon 169 2272

 

BILAGA                             Bilaga 1

 

Översättning:

1308 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TERHI

MÄKI: HELSINGFORSTILLÄGG FÖR VÅRD­PERSO­NALEN

 

Stn 2006-1039

Ärende Sj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 19.4.2006 (Terhi Mäki)

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Terhi Mäki och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 169 2295

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 


Översättning:

1309 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MAIJA

ANTTILA: EN FRISTÅENDE MALL FÖR AVHJÄLPANDE AV

ARBETSKRAFTSBRISTEN

 

Stn 2006-1036

Ärende Sj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 19.4.2006 (Maija Anttila)

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Maija Anttila och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 169 2295

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 

Översättning:

1312 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN PEKKA

SAARNIO: KOLLEKTIVTRAFIKFÖRBINDELSERNA I

BUSHOLMSOMRÅDET

 

Stn 2006-1634

Ärende Ryj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 21.6.2006 (Pekka Saarnio), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Pekka Saarnio och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 169 2262

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 3

 

 

Översättning:

1313 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN HANNELE

LUUKKAINEN: FÖRLÄNGNING AV METRON FRÅN BÖLE TILL

SÖRNÄS OCH TILL FLYGPLATSEN

 

Stn 2006-1563

Ärende Ryj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.6.2006 (Hannele Luukkainen), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Hannele Luukkainen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 169 2262

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 3

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Ulla-Marja Urho

Heli Puura

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa 31.10.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1288-1296, 1304-1306, 1308-1315 ja 1317-1319 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1299-1303 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1297-1298 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1288-1296, 1304-1306, 1308-1315 och 1317-1319 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1299-1303 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1297-1298 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 


 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 


 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.