Kokousaika

16.10.2006 kello 16.00 – 17.35

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 1284 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi 1284 §)

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Åhlgren, Harry

vs. kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saxholm, Tuula

talousarviopäällikkö

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1261-1262,


1263-1265,


1268,


1270-1274,

 

 Korpinen

 

 

 

 

1275,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
-,


-,


1276-1282,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Kokkonen
1266,


-,


1283,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
1267,


1269,


1284-1285,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-,

 

1286-1287,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

1261

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1262

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1263

Kj/1

Lasten päivähoitojaoston lisäjäsenen valinta

 

1264

Kj/2

Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston jäsenen valinta

 

1265

Kj/3

Rakennuslautakunnan varajäsenen valinta

 

1266

Sj/4

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

1267

Ryj/5

Terveydensuojelulain, kemikaalilain ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain mukaisten maksujen yleiset perusteet

 

1268

Kj/1

Talousarvio vuodeksi 2007 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2007 - 2009

 

1269

Ryj/2

Helsingin sisäisen joukkoliikenteen tariffin tarkistaminen

 

1270

Kj/3

Eräiden asuntotuotantotoimikunnan rakennuskohteiden rahoittaminen

 

1271

Kj/4

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan seutukokouksen edustajien valitseminen

 

1272

Kj/5

Turvallisuusstrategia vuosille 2007-2010

 

1273

Kj/6

Kaupunginvaltuuston 11.10.2006 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1274

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1275

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1276

Kaj/1

Sipoon Itäisen Jokipuiston rakennusten nro 34 ja 31 varaaminen määräaloineen NCC Rakennus Oy:lle

 

1277

Kaj/2

Länsisataman Sonckin makasiinien varaaminen SRV Yhtiöt Oyj:lle hotellin suunnittelemista varten Tallink Finland Oy:n käyttöön

 

1278

Kaj/3

Myymälätontin varaaminen TKD Suomi Oy:lle ja Tradeka Oy:lle Mellunmäestä

 

1279

Kaj/4

Sopimuksen tekeminen keskustan maanalaista huoltoväylää palvelevan ilmanvaihtokuilun ja hätäpoistumistieportaan toteuttamisesta Kämp-kortteliin sekä väestönsuojavarauksesta luopuminen

 

1280

Kaj/5

Kiinteistö Oy Kyllikinkatu 1:n ylimääräinen yhtiökokous

 

1281

Kaj/6

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehdystä valituksesta Kulosaaren tonttien 42013/9 ja 42024/5 asemakaava-asiassa (nro 11422)

 

1282

Kaj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1283

Sj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1284

Ryj/1

YTV:n ja Kirkkonummen kunnan väliset joukkoliikenteen yhteistyösopimukset

 

1285

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1286

Stj/1

Khn 2.10.2006 käsiteltäväkseen ottama asia: Terveyslautakunnan esitys vastaanotto-osastotoiminnan hankinnasta

 

1287

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1261 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rihtniemen (varalla Urho) ja Pajamäen (varalla Puura) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1262 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1263 - 1267 §

Kaupunginvaltuuston 25.10.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1263 §

Lasten päivähoitojaoston lisäjäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

1264 §

Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston jäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

1265 §

Rakennuslautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1266 §

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

1267 §

Terveydensuojelulain, kemikaalilain ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain mukaisten maksujen yleiset perusteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

1268 - 1269 §

Kaupunginvaltuuston 1.11.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1268 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 2.10.2006 pöydälle pantu asia
Talousarvio vuodeksi 2007 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2007 - 2009

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan talousarvio vuodeksi 2007 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2007 – 2009 pöytäkirjan liitteiden 1 ja 2 mukaisella tavalla.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 169 2231

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

1269 §

Helsingin sisäisen joukkoliikenteen tariffin tarkistaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

1270 §

ERÄIDEN ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNNAN RAKENNUSKOHTEIDEN RAHOITTAMINEN

 

Khs 2006-2117

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantorahaston varoista asuntotuotantotoimiston rakennuskohteiden rahoittamiseen primääri- ja tertiäärilainoja seuraavasti:

 

 

Primäärilaina

euroa

 

Tertiäärilaina euroa

 

Laajasalon Kiinteistöt Oy/

Reiherintie 7

 

 

181 700

Laajasalon Kiinteistöt Oy/

Rudolfintie 10

 

526 080

156 500

Pihlajiston Kiinteistöt Oy/

Tilanhoitajankaari 20

 

112 924 

 

Helsingin Asumisoikeus Oy/

Ekoviikki

81 809

 

Helsingin Asumisoikeus Oy/

Hämeentie 107

130 840

 

Kumpulan Kiinteistöt Oy/

Hämeentie 109

8 048

 

Yhteensä

759 701

338 200

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston laatimaan kaupungin puolesta velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle ja -toimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 169 2525

 

LIITE

Liite 1

 

 

1271 §

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖVALTUUSKUNNAN SEUTUKOKOUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN

 

Khs 2006-799

Esityslistan asia Kj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

1272 §

TURVALLISUUSSTRATEGIA VUOSILLE 2007-2010

 

Khs 2005-209

Esityslistan asia Kj/5

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Hakala Hannu, osastopäällikkö, puhelin 169 2220
Latvala Matti, valmiuspäällikkö, puhelin 169 2496
Kinnaslampi Tarja, erityissuunnittelija, puhelin 169 2208

 

 

1273 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 11.10.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 11.10.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luet­te­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa Korkeasaaren eläintarhaa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Saara Huhtasaarelle, Tarja Ny­bergille ja tradenomi Anni Saariselle.

 

Pöytäkirjanote eläintarhan johtokunnalle, Korkeasaaren eläintarhalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Esa Suomiselle ja rovasti Orlando Molinalle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle ja sen vanhus­jaostolle, sosiaalivirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuk­sen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

11                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

6                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskuk­selle.

 

7                    Kaupunginhallituksen kirje nro     Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

12–16           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

8                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Minna Nokualle ja Katri Johanna Kortesniemelle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

9                    Pöytäkirjanote kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle sekä hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

10                 Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

Toivomusponsi sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

17–19           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

20–23           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johta­jan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 6.

 

 

1274 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 41 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                     12.10.2006

satamalautakunta                                                        10.10.2006

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1275 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 41tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1276 §

SIPOON ITÄISEN JOKIPUISTON RAKENNUSTEN NRO 34 JA 31 VARAAMINEN MÄÄRÄALOINEEN NCC RAKENNUS OY:LLE

 

Khs 2006-1809

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata NCC Rakennus Oy:lle Sipoon kunnan Nikkilän kylän tilasta Helsingfors sinnessjukhus RN:o 13:1 liitekartan mukaiset, yhteensä noin 2 815 (1 385 + 1 430) m2 suuruiset määräalat, joista muodostuu korttelin nro 5009 KTY-2-tontti nro 1, rakennuksineen (rakennus nro 34) sekä korttelin nro 5011 LPA-tontti nro 1 seuraavin ehdoin:

 

1                    Varaus on voimassa 31.12.2007 saakka.

 

2                    Rakennukset varataan peruskorjattavaksi ja muutettavaksi asuinkäyttöön.

 

3                    Kaupunki hyödyntää rakennuksia ja huonetiloja varausaikana mm. antamalla niitä vuokralle lyhytaikaisin tai määräaikaisin vuokrasopimuksin lähinnä toimitilakäyttöön.

 

4                    Suunnittelu on tehtävä yhteistyössä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston ja Sipoon kunnan kanssa.

 

5                    Varauksen saajan on sovittava erikseen mahdollisista rakenteiden avaamisista ja muista tutkimuksista.

 

6                    Rakennusten ja maapohjan varaus johtaa tontinluovutukseen ehdolla, että luovutusehdoista päästään sopimukseen.

 

7                    Varauksen saaja vastaa kaikista rakentamisen ja peruskorjauksen sekä niiden suunnittelun aiheuttamista kustannuksista.

 

8                    Kaupunki ei vastaa varauksen saajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingosta siinä tapauksessa, että luovutussopimuksia ei saada aikaan.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti varata NCC Rakennus Oy:lle edellä mainituin varausehdoin Sipoon kunnan Nikkilän kylän tilasta Helsingfors sinnessjukhus RN:o 13:1 liitekartan mukaiset yhteensä noin 9 745 (6 370 + 2 240 + 1 135) m2 suuruiset määräalat, joista muodostuu korttelin nro 5001 KY-1/s-tontti nro 1, rakennuksineen (rakennus nro 31) sekä korttelin nro 5007 LPA-tontin nro 2 ja korttelin nro 5000 LPA-tontin nro 2.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan jatkamaan varauksia enintään vuodella, jos päätöksenteko asemakaavan muutoksesta viivästyy.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan merkitsemään rakennukseen nro 31 NCC Rakennus Oy:n toimesta perustettavan asunto-osakeyhtiön ensimmäisen ja toisen kerroksen, noin 680 htm2, liikehuoneistojen hallintaan oikeuttavat osakkeet korvauksetta.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja NCC Rakennus Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1277 §

LÄNSISATAMAN SONCKIN MAKASIINIEN VARAAMINEN SRV YHTIÖT OYJ:LLE HOTELLIN SUUNNITTELEMISTA VARTEN TALLINK FINLAND OY:N KÄYTTÖÖN

 

Khs 2006-2097

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata SRV Yhtiöt Oyj:lle Länsisatamasta makasiinit L2 ja L3 niihin liittyvine tonttialueineen Tallink Finland Oy:n hotellin tutkimista ja suunnittelua varten 31.12.2007 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Makasiinien ja niihin liittyvän tonttialueen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kaupunginmuseon, Helsingin Sataman, alueen toteutusprojektin ja kiinteistöviraston kanssa.

 

2                    Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, mikäli alueelle ei saada voimaan varauspäätöksen mukaista asemakaavan muutosta tai poikkeamislupaa eikä rakennuksia tontteineen voida luovuttaa.

 

3                    Rakennuksista (mm. rakenteista) tulee tehdä rakennushistoriallinen selvitys ja tilakohtainen inventointi, joka palvelee historiatietojen dokumentoinnin lisäksi niin suunnittelua kuin rakentamistakin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Satamaa kiirehtimään toimenpiteitä, joilla makasiinit L2 ja L3 voitaisiin luovuttaa varauksensaajalle hotellihankkeen ja kaavamuutoksen mukaisessa aikataulussa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan jatkamaan varausta perustelluista varauksensaajasta johtumattomista syistä enintään 31.12.2008 saakka.

 

Pöytäkirjanote SRV Yhtiöt Oyj:lle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, kaupunginmuseolle, Helsingin Satamalle ja
talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1278 §

MYYMÄLÄTONTIN VARAAMINEN TKD SUOMI OY:LLE JA TRADEKA OY:LLE MELLUNMÄESTÄ

 

Khs 2006-2096

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata TKD Suomi Oy:lle ja Tradeka Oy:lle 47. kaupunginosan korttelin nro 47253 suunnitellun tontin nro 6 (pinta-ala 3 090 m2) myymälärakennuksen suunnittelua varten 30.6.2007 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Tontti vuokrataan 30 vuoden pituisella maanvuokrasopimuksella.

 

2                    Mikäli maaperä edellyttää puhdistamista, kaupungilla on oikeus olla luovuttamatta tonttia ennen kuin tontin maaperä on puhdistettu.

 

3                    Hankkeen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kiinteistö­viraston tonttiosaston, kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston sekä rakennusviraston katu- ja puisto-osas­ton kanssa.

 

4                    Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä hakijalle saattaa aiheutua, mikäli hanke ei kaupungista riippumattomista syistä toteudu.

 

Pöytäkirjanote TKD Suomi Oy:lle, Tradeka Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1279 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KESKUSTAN MAANALAISTA HUOLTOVÄYLÄÄ PALVELEVAN ILMANVAIHTOKUILUN JA HÄTÄPOISTUMISTIEPORTAAN TOTEUTTAMISESTA KÄMP-KORTTELIIN SEKÄ VÄESTÖNSUOJAVARAUKSESTA LUOPUMINEN

 

Khs 2006-2100

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen, joka koskee keskustan maanalaista huoltoväylää palvelevan ilmastointikuilun ja hätäpoistumistien sijoittamista 2. kaupunginosan (Kluuvi) kortteliin nro 2034 ja siellä oleviin rakennuksiin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä lisäyksiä ja muutoksia.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti todeta, että Helsingin kaupungin ja Kansallis-Osake-Pankin välillä 21.8.1991 allekirjoitettu sopimus, joka koskee muun muassa maanalaisen tilan varaamista Kluuvin korttelin nro 34 alueelta yleistä väestönsuojaa varten, on päättynyt.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1280 §

KIINTEISTÖ OY KYLLIKINKATU 1:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-840

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Kyllikinkatu 1:n 31.10.2006 klo 10.00 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että:

 

1                    yhtiökokous tekee päätöksen osakepääoman korottamista yhteensä 10 444,74 eurolla 18 544,74 euroon ja että korotus tehdään rahastoannilla korottamalla yhtiön kunkin osakkeen nimellisarvoa siten, että korotusta vastaava summa 10 444,74 euroa siirretään yhtiön vararahastosta yhtiön osakepääomaan. Korotuksen jälkeen yhtiön kunkin osakkeen nimellisarvo on 123,63 (ei tasan) ja yhtiön osakepääoma 18 544,74 euroa

 

2                    yhtiökokous tekee päätöksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta vastaamaan osakepääoman korotusta

 

3                    yhtiökokous tekee päätöksen jakautumissuunnitelman hyväksymisestä ja kehottaa yhtiön hallitusta ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin niin, että yhtiö jakautuu perustettaviksi Kiinteistö Oy Pasilan puistotie 5 ja Kiinteistö Oy Hoasraitio -nimisiksi yhtiöiksi 31.12.2006.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajiksi Kiinteistö Oy Pasilan puistotie 5:n hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi lakimies Terhi Kautin, isännöitsijä Anssi Vienolan, toimistopäällikkö Jaakko Staufferin kiinteistövirastosta, lakimies Päivi Pakarinen-Hellstenin kiinteistövirastosta ja kehittämisinsinööri Juha Viljakaisen kiinteistövirastosta sekä varajäseniksi asiakaspalvelupäällikkö Sisko von Behrin kiinteistövirastosta ja kiinteistöasiamies Raino Antikaisen kiinteistövirastosta.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajiksi Kiinteistö Oy Hoasraition hallitukseen puheenjohtajaksi toimitusjohtaja Heikki Valkjärven ja muiksi varsinaisiksi jäseniksi projektipäällikkö
Jouni Hiltusen ja talousjohtaja Anne Mantilan kaikki Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiöstä.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä tilintarkastajaksi vuodeksi 2007 KPMG Oy Ab:n molempiin perustettaviin yhtiöihin.

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, Kiinteistö Oy Kyllikinkatu 1:lle, Kantakaupungin Kiinteistöt Oy:lle, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle, KPMG Oy Ab:lle, kiinteistövirastolle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1281 §

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA KULOSAAREN TONTTIEN 42013/9 JA 42024/5 ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11422)

 

Khs 2005-2063

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle seuraavan sisältöisen, hallintokeskuksen oikeuspalveluiden laatimaan lausuntoon 27.9.2006 perustuvan selityksen As Oy Calonin tekemän valituksen johdosta.

 

SELITYS                          

 

Helsingin kaupunginhallitus toimittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle oheiset asiaan liittyvät asiakirjat ja esittää selityksenään seuraavaa:

 

Valituksen pääasiallinen sisältö

 

As Oy Caloni on vaatinut korkeimmalta hallinto-oikeudelta muutosta hallinto-oikeuden päätökseen kokonaisuudessaan ja ennakkopäätöstä siitä, mitä lakia on sovellettava asianosaiseen sekä menetetyn määräajan palauttamista. Valituksessa on vaihtoehtoisesti vaadittu valtuuston päätöksen purkamista korttelin nro 42024 tontin nro 5 osalta.

 

Valituksen mukaan maankäyttö- ja rakennuslaki on erityislaki ja sitä on tulkittava ahtaasti. Uuden hallintolain 54 §:ssä on erikseen määritelty, miten asianosaiselle on tiedotettava päätöksestä. Valtuuston päätökses­tä ei ole ilmoitettu valittajalle hallintolain mukaisesti. Valituksessa on lisäksi todettu, että asiassa on olemassa perusteet oikeudenkäyntikulujen määräämiselle, koska on painavat syyt epäillä raskauttavien asianhaarojen vallitessa tapahtuneesta vallan väärinkäytöstä.

 

Selitys valituksen johdosta

 

Kaupunginhallitus yhtyy Helsingin hallinto-oikeuden asiassa antamaan päätökseen ja sen perusteluihin. Kaupunginhallitus pyytää valituksen jättämistä tutkimatta ja määräajan palauttamista koskevan vaatimuksen hylkäämistä perusteettomana.

 

Kuten hallinto-oikeus on todennut, maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 188.1 §:n mukaan asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen kuntalain mukaisesti.

 

MRL 188.5 §:n mukaan kaavapäätöksen katsotaan tulevan asianosaisen tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 63 §:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Kuntalain 95.2 §:n mukaan myös kunnan jäsen saa päätöksestä tiedon pöytäkirjan nähtävillepanon yhteydessä. MRL 67 §:n mukaan kaavapäätöksestä on viipymättä lähetettävä tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa.

 

As Oy Caloni ei ole pyytänyt, että sille ilmoitetaan kaavan hyväksymises­tä. Hallinto-oikeus on siten oikein todennut, ettei yhtiölle ole tarvinnut erikseen ilmoittaa päätöksestä. Hallinto-oikeus on myös todennut, että kaavapäätökseen liitetyssä valitusosoituksessa on selostettu kunta­lain ja hallintolainkäyttölain mukaisesti se, milloin tiedoksisaannin kaa­vapäätöksestä on katsottu tapahtuneen.

 

Kuntalain 93 §:n mukaan kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kaupunginvaltuuston pöytäkirja on asetettu nähtäville 26.5.2006. Valitus on siten tullut tehdä viimeistään maanantaina 26.6.2006. Valitus on saapunut hallinto-oikeuteen vasta 30.6.2005, eli valitusajan päättymisen jälkeen. Hallinto-oikeus on jättänyt valituksen ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksen asianmukaisesti tutki­matta, koska valitusta ei ole tehty säädetyssä ajassa.

 

Valituksessa ei ole esitetty hallintolainkäyttölain 61 §:n mukaista laillista estettä tai muuta erityisen painavaa syytä menetetyn määräajan palauttamiselle.

 

Kaupunginhallitus viittaa lisäksi asiassa kaupunginvaltuuston 17.5.2006 antamassa kaavapäätöksessä lausuttuun.

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginhallitus antaa selityksen valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos hallitus yhtyy valtuuston päätöksen lopputulokseen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen antamista varten.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1282 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/7

 

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

10.10.2006

rakennuslautakunta

10.10.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

10. ja 12.10.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

1283 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                    10.10.2006

opetuslautakunta                                                                          10.10.2006

- suomenkielinen jaosto                                                              10.10.2006

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta                              10.10.2006

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                 28.9. – 9.10.2006

eläintarhan johtaja                                                                        12.10.2006

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                             6. ja 10.10.2006

museonjohtaja                                                                       3. – 10.10.2006

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                         20.9. – 11.10.2006

taidemuseon johtaja                                                             9. – 11.10.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

1284 §

YTV:N JA KIRKKONUMMEN KUNNAN VÄLISET JOUKKOLIIKENTEEN YHTEISTYÖSOPIMUKSET

 

Khs 2006-2131

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:n ja Kirkkonummen kunnan välisistä joukkoliikenteen yhteistyösopimuksista seuraavan lausunnon:

 

Kirkkonummen kanssa sovittava sopimus on vastaavan kaltainen kuin Keravan kanssa sovittu, jonka vaikutus lipputuloihin on ollut odotuksen mukainen eli vähäinen.

 

Sopimuksen korvauskäytäntö (9 §) maksuosuuksista kaipaa kuitenkin selvennystä, esim. miten nousujen prosenttiosuudet on laskettu ja onko kirkkonummelaisten kahden vyöhykkeen lähiseutulipulla seutulinjoille tehdyt nousut huomioitu. Kaikkiaan olisi toivottavaa, että tulevaisuudessa sovittavaa korvauskäytäntöä voitaisiin yksinkertaistaa.

 

Kirkkonummen kanssa solmittava sopimus ja lippuvalikoiman laajentaminen koskemaan Keravallakin kerta- ja arvolippuja ovat toivottuja käytännön toimia joukkoliikenneyhteistyön kehittämiseksi kehyskuntien kanssa.

 

Kirje Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:lle ja pöytäkirjanote liikennelaitokselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Lehtipuu ja Rihtniemi esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1285 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                                          10.10.2006

yleisten töiden lautakunta                                              12.10.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1286 §

KHN 2.10.2006 KÄSITELTÄVÄKSEEN OTTAMA ASIA: TERVEYSLAUTAKUNNAN ESITYS VASTAANOTTO-OSASTOTOIMINNAN HANKINNASTA

 

Khs 2006-2147

Esityslistan asia Stj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, että asia on salassa pidettävä ainoastaan liitteen 1 osalta.

 

Todettiin, että pöydälle oli jaettu Myllypuron Eläkeläisten kirje 12.10.2006.

 

 

Lisätiedot:
Calonius Helena, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

 

1287 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 10.10.2006 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Ulla-Marja Urho

Heli Puura

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  24.10.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1261-1278 ja 1281-1287 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1261-1278 och 1281-1287 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.