Kokousaika

9.10.2006 kello 16.00 – 17.10

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 1243-osa 1244 ja osa 1249-1260 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja (paitsi 1242 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Åhlgren, Harry

vs. kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Calonius, Helena

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1242-1243,


1244,


1247-1250, 

 Korpinen

 

 

 

1251,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
1245,


1252-1254, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,


1255, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
1246,


1256-1257, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Björklund
-,


1258-1260,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 

 


§

Asia

 

 

1242

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1243

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1244

Kj/1

Eräiden vuoden 2006 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen

 

1245

Kaj/2

Alppiharjun korttelin nro 369 asemakaavan muuttaminen (nro 11575)

 

1246

Ryj/3

Joukkoliikenteen tarkastusmaksulain edellyttämät muutokset joukkoliikenteen johtosääntöön

 

1247

Kj/3

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon rakennusrahasto-osuuden maksaminen

 

1248

Kj/4

VT Sirpa Puhakan toivomusponsi: sukupuolivaikutusten arviointia koskeva ohje

 

1249

Kj/5

2.10.2006 pöydälle pantu asia

Vesi- ja viemärilaitosten yhdistämisselvityksen nopeuttaminen

 

1250

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1251

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1252

Kaj/1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Katajanokanluodon rakennusten suojelusta

 

1253

Kaj/2

2.10.2006 pöydälle pantu asia

Lausunto ympäristöministeriölle Sipoon kunnan lunastuslupahakemuksesta Nikkilässä ja Pigbyssä

 

1254

Kaj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1255

Sj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1256

Ryj/1

Palvelukeskuksen toimitusjohtajan viran haettavaksi julistaminen sekä avoimen viran väliaikainen hoito

 

1257

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1258

Stj/1

Helsingin Sokeaintalo-Säätiön hallituksen jäsenyydestä luopuminen

 

1259

Stj/2

2.10.2006 pöydälle pantu asia

Uuden varajäsenen valitseminen Helsingin Seniorisäätiön hallitukseen

 

1260

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1242 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rautavan (varalla Rihtniemi) ja Malisen
(varalla Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1243 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1244 - 1246 §

Kaupunginvaltuuston 25.10.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1244 §

Eräiden vuoden 2006 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Viljanen Liisa, erityissuunnittelija, puhelin 169 2238

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1245 §

Alppiharjun korttelin nro 369 asemakaavan muuttaminen (nro 11575)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

1246 §

Joukkoliikenteen tarkastusmaksulain edellyttämät muutokset joukkoliikenteen johtosääntöön

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

1247 §

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN MUSIIKKITALON RAKENNUSRAHASTO-OSUUDEN MAKSAMINEN

 

Khs 2006-170

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon osakassopimuksen mukaisista, Helsingin kaupungin vuoden 2006 rakennusrahasto-osuuksista saadaan maksaa yhtiön rahoitussuunnitelman mukaisia rakennuskustannuksia vastaava erä, yhteensä 938 448 euroa, vuoden 2006 talousarvion kohdalta 8 22 07, arvopaperit, Musiikkitalo, Khn käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta, taloushallintopalvelut).

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 169 2525

 

LIITE

Liite 1

 

 

1248 §

VT SIRPA PUHAKAN TOIVOMUSPONSI: SUKUPUOLIVAIKUTUSTEN ARVIOINTIA KOSKEVA OHJE

 

Khs 2005-2490

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 16.11.2005 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Puhakka) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta Sirpa Puhakalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 169 2231

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 4.

 

 

1249 §

2.10.2006 pöydälle pantu asia

VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YHDISTÄMISSELVITYKSEN NOPEUTTAMINEN

 

Khs 2006-783

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi ja todeta, ettei työryhmän työskentelyaikatauluun ole tarpeellista puuttua tässä vaiheessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että Helsingin Veden toimitusjohtajan valinta tuodaan välittömästi valtuuston päätettäväksi.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Vedelle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Merkittiin, että Vehviläinen teki Hellströmin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotus muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Kaupunginhallitus merkitsee saadun selvityksen tiedoksi todeten, ettei työryhmän työskentelyaikatauluun ole tarpeellista puuttua tässä vaiheessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättää, että Helsingin Veden toimitusjohtajan valinta tuodaan välittömästi valtuuston päätettäväksi.”

 

Suoritetussa äänestyksessä Vehviläisen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8 – 7. Vähemmistöön kuuluivat Lehtipuu, Rautava, Reinikainen, Rihtniemi, Urho, Wallden-Paulig ja Vapaavuori.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi Vehviläisen vastaehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 5.

 

 

1250 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 40 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       4.10.2006

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1251 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 40 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1252 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KATAJANOKANLUODON RAKENNUSTEN SUOJELUSTA

 

Khs 2006-1572

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle seuraavan sisältöisen lausunnon:

 

Uudenmaan ympäristökeskus pyytää Helsingin kaupungin ajantasaista lausuntoa Suomen Lohitukku Oy:n 18.4.2001 tekemästä esityksestä Katajanokanluodon ja sillä sijaitsevien rakennusten suojelemiseksi rakennussuojelulain perusteella.

 

Helsingin kaupunki toteaa ensinnäkin, että se koetti käyttää saaren suhteen etuosto-oikeutta, mutta Helsingin hallinto-oikeus eväsi kaupungilta tämän mahdollisuuden 17.9.2002 antamallaan päätöksellä, jolloin saaren omistusoikeus jäi Suomen Lohitukku Oy:lle. Omistajan tekemästä rakennussuojeluesityksestä Helsingin kaupunginhallitus antoi lausuntonsa 2.6.2003, jossa kaupunginhallitus puolsi esitystä.

 

Saaren suunnittelutilanne

 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003), joka tämän alueen osalta on tullut lainvoimaiseksi 23.12.2004, Katajanokanluoto on merkitty virkistysalueeksi. Kruunuvuorenselän alittava Laajasalon metrolinjaus on merkitty kulkevaksi Katajanokanluodon kautta. Katajanokanluodolla ei ole asemakaavaa.

 

Helsingin saariston ja merialueen osayleiskaavassa Katajanokanluoto on osoitettu vesiliikennealueeksi (LV), jolla rakentaminen on sallittu merenkulun, venesatamien, merihuoltoasemien ja telakoiden tarpeisiin. Vuodelta 1876 peräisin oleva luotsivahtitupa on merkitty rakennussuojelukohteeksi. Helsingin yleiskaava 2002 kumosi voimaan tullessaan yksityiskohtaisemman, mutta oikeusvaikutuksettoman osayleiskaavan. Huomattakoon kuitenkin, että yleiskaava 2002:ssa venesatamat ja muut pienimuotoiseen merenkulkuun liittyvät varaukset sisältyvät virkistysalueisiin, joten kaavat eivät näiltä osin ole ristiriidassa keskenään.

 

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on yleiskaava 2002:n voimaan tultua jatkanut uuden metroradan linjauksen ja teknisten ratkaisujen suunnittelua. Uusimpien vaihtoehtojen mukaan metrolinjaus Katajanokanluodon kautta ei näyttäisi olevan välttämätön. Alustavat selvitykset asiasta valmistuvat syksyn aikana. Suunnittelun keskeneräisyyden vuoksi ei yleiskaavassa esitetystä metron linjausvaihtoehdosta ole tässä vaiheessa mahdollista kokonaan luopua mutta joka tapauksessa saarta tultaisiin siinäkin tapauksessa käyttämään lähinnä rakennusaikaisena tukikohtana.

 

Rakennusten suojelu ja mahdollinen uudisrakentaminen

 

Museovirasto on perehtynyt Katajanokanluodolla sattuneen tulipalon jälkeen vahinkoihin paikan päällä, dokumentoinut kohteen, ohjeistanut puolittain palaneen luotsirakennuksen korjaustöitä ja myöntänyt avustusta rakennuksen korjaamiseen. Museoviraston mukaan luotsituvan kulttuurihistorialliset arvot eivät ole kärsineet olennaisesti palossa. Museovirasto toteaa kuitenkin, että mahdollisia suojelumääräyksiä harkittaessa on otettava huomioon, että molemmat saarella sijainneet varastorakennukset ovat poissa - toinen purettuna, toinen palossa tuhoutuneena. Museoviraston mukaan kummankin paikalle on mahdollista rakentaa saaren ympäristöön sopeutuva uudisrakennus.

 

Kaupunginhallitus on todennut aiemmassa lausunnossaan, että Katajanokanluoto on maankäyttö- ja rakennuslain 72 § 1 momentin tarkoittamaa ranta-alueella olevaa suunnittelutarvealuetta. Osittain palaneen rakennuksen saattaminen kuntoon ja saaren muukin siistiminen ovat edelleen kiireellisiä tehtäviä.

 

Saarella voidaan nykytilanteessa suorittaa sellaisia korjaus- ja rakentamistoimenpiteitä, jotka eivät vaadi uudisrakentamiseen tarvittavaa rakennuslupaa. Rakennusluvan vaativa uudisrakentaminen Katajanokanluodolla edellyttää rakentamisen laajuudesta riippuen Uudenmaan ympäristökeskuksen poikkeamispäätöksen tai asemakaavan laatimisen saarelle. Katajanokanluodon asemakaavan laatiminen ei ole ollut Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston lähivuosien työohjelmassa, mutta tarvittaessa laatimista voidaan aikaistaa ja käynnistää työ vuoden 2008 alussa. Saari tultaneen asettamaan rakennuskieltoon asemakaavan laatimista varten, jolloin kiellolla pyritään turvaamaan Katajanokanluodon luotsituvan ja ympäristön säilyminen kaavan laatimisen aikana.

 

Koska asemakaavoitus vie pitkähkön ajan, voisi luotsituvan suojelu tässä vaiheessa parhaiten tapahtua rakennussuojelulain nojalla, mikäli luotsitupa kunnostettuna täyttäisi erityislain mukaiset vaatimukset.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kiinteistövirastolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

1253 §

2.10.2006 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE SIPOON KUNNAN LUNASTUSLUPAHAKEMUKSESTA NIKKILÄSSÄ JA PIGBYSSÄ

 

Khs 2006-2048

Esityslistan asia Kaj/2

 

Kaupunginhallitus päätti antaa ympäristöministeriölle Sipoon kunnan 12.7.2006 tekemästä kiinteän omaisuuden lunastamista koskevasta hakemuksesta kiinteistölautakunnan ja hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausuntojen pohjalta valmistellun esityslistan tämän asian liitteen 1 mukaisen lausunnon.

 

Kirje ympäristöministeriölle ja pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1254 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

4.10.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

28.9.2006

kiinteistölautakunta

3.10.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

28.9., 4. ja 5.10.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

1255 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta                                                                   28.9.2006

kaupunginmuseon johtokunta                                                     27.9.2006

opetuslautakunta

- ruotsinkielinen jaosto                                                                   28.9.2006

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                              26.9.2006

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                    20. – 26.9.2006

- vararehtori 1.                                                                        18. – 21.9.2006

- johtava talouspäällikkö                                                      19. – 21.9.2006

- osaamisyhteisö C:n koulutusjohtaja                                         26.9.2006

eläintarhan johtaja                                                                          29.9.2006

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                27. ja 29.9.2006

suomenkielinen työväenopisto

- läntisen alueopiston aluerehtori                                                3.10.2006

taidemuseon johtaja                                                               2. ja 3.10.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

1256 §

PALVELUKESKUKSEN TOIMITUSJOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN SEKÄ AVOIMEN VIRAN VÄLIAIKAINEN HOITO

 

Khs 2006-2102, 2006-2148

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa palvelukeskusta julistamaan palvelukeskuksen toimitusjohtajan viran haettavaksi 14 päivän hakuajoin ja virkaan kuuluvin pätevyysvaatimuksin sekä ilmoittamaan hakuilmoituksessa, että virka kuuluu kaupungin virastopäälliköiden Hay-palkkausjär-jestelmään.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä yksikön johtaja Timo Martiskaisen hoitamaan palvelukeskuksen toimitusjohtajan avointa virkaa kauintaan siihen asti kunnes virkaan valittu ottaa tehtävän vastaan, tällä määräyksellä kuitenkin kauintaan 31.3.2007 asti, ja että Martiskaiselle maksetaan avoimen viran väliaikaisesta hoitamisesta 5 833,32 euron suuruista kokonaispalkkaa.

 

Pöytäkirjanote palvelukeskukselle sekä Timo Martiskaiselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1257 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                          3.10.2006

liikepalvelulautakunta                                                       3.10.2006

joukkoliikennelautakunta                                                 5.10.2006

yleisten töiden lautakunta                                                5.10.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1258 §

HELSINGIN SOKEAINTALO-SÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ LUOPUMINEN

 

Khs 2006-1805

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Helsingin Sokeaintalo-Säätiölle, ettei Helsingin kaupunki pidä tarkoituksenmukaisena mm. mahdollisten esteellisyystilanteiden vuoksi kaupungin edustajien valitsemista säätiön hallitukseen.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Sokeaintalo-Säätiölle, sosiaalilautakunnalle ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1

 

 

1259 §

2.10.2006 pöydälle pantu asia

UUDEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN HELSINGIN SENIORISÄÄTIÖN HALLITUKSEEN

 

Khs 2005-259

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Helsingin Seniorisäätiön hallituksen varajäseneksi toimikauden 2005 – 2006 jäljellä olevaksi ajaksi Pirkko Kiviniemen tilalle Tuula Virtasen.

 

Pöytäkirjanote säätiöön valitulle, Helsingin Seniorisäätiölle, sosiaalilautakunnalle, tarkastuslautakunnalle sekä hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1

 

 

1260 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                             3.10.2006

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto                                  20.9.2006

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle ja ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285


Översättning:

1248 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SIRPA

PUHAKKA: DIREKTIV OM ANALYS AV KÖNSKONSEKVENSER

 

Stn 2005-2490

Ärende Kj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 16.11.2005 (Sirpa Puhakka)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sirpa Puhakka och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Saxholm Tuula, budgetchef, telefon 169 2231

 

BILAGA                             Se föredragningslistan, stadsdirektören, ärende 4.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Risto Rautava

Jouko Malinen

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa 17.10.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1242-1255, 1257 ja 1260 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1242-1255, 1257 och 1260 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.