Kokousaika

2.10.2006 kello 16.00 – 19.10

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 1218 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

(paitsi 1236 §)

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

(paitsi 1218 §)

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi osa 1241 §)

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

(paitsi 1241 §)

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi osa 1208 §)

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi osa 1204-osa 1241 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 1224

ja osa 1229-1241 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja (paitsi 1196-1197, 1218 ja osa 1241 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi 1196-1206 ja osa 1241 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi osa 1212 ja

osa 1237 §)

 

 

Åhlgren, Harry

vs. kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi 1196-1197 §)

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri (paitsi osa 1241 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri (paitsi 1218 §)

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Calonius, Helena

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

(paitsi osa 1241 §)

 

 

Schier, Mikael

lehdistöpäällikkö (paitsi 1241 §)

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

Peltokorpi, Terhi

valtuustoryhmän puheenjohtaja

(1241 §:n kohdalla)

 

 

Saarnio, Pekka

valtuustoryhmän puheenjohtaja

(1241 §:n kohdalla)

 

 

Saxholm, Tuula

talousarviopäällikkö (1241 §:n kohdalla)

 

 

Nissinen, Heikki

satamajohtaja (1208 §:n kohdalla)

 

 

Lahdenranta, Matti

toimitusjohtaja (1229 §:n kohdalla)

 

 

Poutanen, Olli-Pekka

liikennesuunnittelupäällikkö

(1229 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1196-1197,


1198-1200,


1205,


1206-1210, 1212, 1241,

 

 Björklund

 

 

 

 

1211,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Björklund
1201-1202,


-,


1213-1227,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
1203-1204,


-,


1228,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


-,


1229-1230,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-,

 

1231-1240,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

1196

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1197

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1198

Kj/1

Valtuuston kokoontuminen

 

1199

Kj/2

Eläintarhan johtokunnan jäsenen valinta

 

1200

Kj/3

Sosiaalilautakunnan ja vanhusjaoston varajäsenen valinta

 

1201

Kaj/4

Arabia 2 -hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1202

Kaj/5

Vuosaaren korttelin nro 54224 osan ja katualueen asemakaavan hyväksyminen sekä tontin 54224/1 (Meri-Rastilan ostoskeskus) ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11430)

 

1203

Sj/6

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

1204

Sj/7

Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön muuttaminen

 

1205

Kj/1

Talousarvio vuodeksi 2007 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2007 - 2009

 

1206

Kj/3

Määrärahan myöntäminen Viikinmäen entisen ampumaradan maaperän kunnostukseen

 

1207

Kj/4

Vt Kauko Koskisen toivomusponsi: Konsernin tarkastusohjeiden noudattaminen

 

1208

Kj/5

Vuosaaren satama -projektin tilanneraportti

 

1209

Kj/7

Kaupunginvaltuuston 27.9.2006 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1210

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1211

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1212

Kj/10

Vesi- ja viemärilaitosten yhdistämisselvityksen nopeuttaminen

 

1213

Kaj/1

Kanneltalon muutos- ja laajennustöiden hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1214

Kaj/2

Malmin sairaalan rakennuksen 18 kuntoutustilojen muutos- ja korjaustyön hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1215

Kaj/3

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Töölönkatu 55 Ky:n poikkeamishakemuksesta

 

1216

Kaj/4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Asunto Oy Tammelan poikkeamishakemuksesta

 

1217

Kaj/5

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle XXXX ja XXXX XXXX:n poikkeamishakemuksesta

 

1218

Kaj/6

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös Helsingin hitas-asuntojen enimmäishintojen määrittelyä koskeviin kanteluihin

 

1219

Kaj/7

Viikinrannan (mm. Viikin entisen jätevedenpuhdistamon alue) rakennuskiellon pidentäminen (nro 11584)

 

1220

Kaj/8

Sörnäisten tontin 252/12 ja tontin 252/4 osan sekä satama- ja katualueiden (Suvilahden alue) rakennuskiellon pidentäminen (nro 11583)

 

1221

Kaj/9

Kallion tonttien 299/1, 2, 4, 5 ja 10 sekä Alppiharjun tontin 357/6 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11582)

 

1222

Kaj/10

Vartiokylän Puotilanrannan - Niittyrannan alueen määrääminen rakennuskieltoon (nro 11586)

 

1223

Kaj/11

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Asunto Oy Helsingin Hallainvuoren ja Asunto Oy Helsingin Hallainlaakson välisessä kiinteistökaupassa

 

1224

Kaj/12

Lausunto ympäristöministeriölle Sipoon kunnan lunastuslupahakemuksesta Nikkilässä ja Pigbyssä

 

1225

Kaj/13

Laajasalon tonttien 49174/26 ja 27 asemakaavan muuttaminen (nro 11525)

 

1226

Kaj/14

18.9.2006 pöydälle pantu asia

Lasten päiväkoti Inkiväärin hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1227

Kaj/15

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1228

Sj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1229

Ryj/1

Länsimetron Ruoholahti-Matinkylä tilannekatsaus ja jatkovalmistelu

 

1230

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1231

Stj/1

Vt Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi: Terveyskeskuksen kotihoitoyksikön toiminnan kehittäminen

 

1232

Stj/2

Vt Birgitta Dahlbergin toivomusponsi: Palvelusetelien käyttöönottoa kiirehdittävä

 

1233

Stj/3

Vt Terhi Mäen toivomusponsi: Omaishoitajille sijaiset lomapäivien ajaksi

 

1234

Stj/4

Vt Arja Karhuvaaran toivomusponsi: Fysioterapiahenkilöstön lisääminen

 

1235

Stj/5

Vt Outi Alanko-Kahiluodon toivomusponsi: Omaishoitajien jaksamista helpotettava tukivälinein

 

1236

Stj/6

Selvitys HUSin toiminnasta ja taloudesta 30.6.2006 tilanteessa

 

1237

Stj/7

Uuden varajäsenen valitseminen Helsingin Seniorisäätiön hallitukseen

 

1238

Stj/8

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle EVO -tutkimusrahoituksen jakoperusteiden uudistamisesta

 

1239

Stj/9

18.9.2006 pöydälle pantu asia

Jäsenen nimeäminen Helsingin Sokeaintalo-Säätiön hallitukseen vuosiksi 2007-2009

 

1240

Stj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1241

Kj/6

Vuoden 2007 talousarvioehdotusta ja taloussuunnitelmaehdotusta 2007-2009 koskeva informaatio kaupunginhallitukselle

 


 

1196 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Wallden-Pauligin (varalla Rautava) ja
Reinikaisen (varalla Malinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1197 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1198 - 1204 §

Kaupunginvaltuuston 11.10.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1198 §

Valtuuston kokoontuminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Vanne Pertti, kansliapäällikkö, puhelin 169 2213

 

1199 §

Eläintarhan johtokunnan jäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

1200 §

Sosiaalilautakunnan ja vanhusjaoston varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1201 §

Arabia 2 -hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

1202 §

Vuosaaren korttelin nro 54224 osan ja katualueen asemakaavan hyväksyminen sekä tontin 54224/1 (Meri-Rastilan ostoskeskus) ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11430)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1203 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

1204 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 25.9.2006 pöydälle pantu asia
Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

1205 §

Kaupunginvaltuuston 1.11.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1205 §

Talousarvio vuodeksi 2007 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2007 - 2009

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan esityslistan asian 6 esityslistan viimeisenä asiana.

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 169 2231

 

 

 

1206 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VIIKINMÄEN ENTISEN AMPUMARADAN MAAPERÄN KUNNOSTUKSEEN

 

Khs 2006-2029

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistövirastolle vuoden 2006 talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, esirakentaminen, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, 1 700 000 euroa (alv.=0) käytettäväksi Viikinmäen entisen ampumaradan pilaantuneen maaperän puhdistamiseen

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tonttiosastolle, HKR-Ympäristötuotan-nolle (Haapaniemi) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelulle (Huusko), kehittämisosastolle(Rinne) ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

LIITE

Liite 1

 

 

1207 §

VT KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: KONSERNIN TARKASTUSOHJEIDEN NOUDATTAMINEN

 

Khs 2006-1633

Esityslistan asia Kj/4

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 21.6.2006 hyväksymän toivomusponnen (Kauko Koskinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Kauko Koskinen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Kauko Koskiselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1208 §

VUOSAAREN SATAMA -PROJEKTIN TILANNERAPORTTI

 

Khs 2004-2183

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä Vuosaaren satama -projektin tilanneraportin tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Satamalle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 5.

 

 

1209 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 27.9.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 27.9.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Satamaa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Marja-Leena Kuuselalle ja Irma Sippolalle.

 

Pöytäkirjanote satamalautakunnalle, Helsingin Satamalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa ympäristökeskusta toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote XXXX XXXX:lle ja XXXX XXXX:lle.

 

Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, ympäristökeskukselle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Aloite 3

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 14

 

Toivomusponsi sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 17

 

Toivomusponsi sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 46

 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa yhteistyössä terveyskeskuksen sekä Terve- ja turvallinen kaupunki ‑neuvottelukunnan kanssa päivittä­mään perheväkivallan vastaisen ehkäisyohjelman.

 

Pöytäkirjanote sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle sekä Terve- ja turvallinen kaupunki ‑neuvottelukunnalle.

 

15                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

7                    Kaupunginhallitus päätti varata YIT Rakennus Oy:lle korttelin nro 13414 tontin nro 19 rakennuksen suunnittelua varten 2.10.2006 alkaen 31.12.2007 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Varauksen kohteena olevalle tontille on rakennettava vapaarahoitteisia korkeatasoisia omistus- tai vuokra-asun­to­ja.

 

2                    Varauksensaajalla on oikeus ja velvollisuus ostaa tontti kaupungilta sen jälkeen, kun tonttia koskeva asemakaavan muutos on tullut voimaan. Ellei lopullisen kaupan ajankohdasta osapuolten kesken myöhemmin muuta sovita, kauppa on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tonttia koskeva asemakaavan muutos on tullut voimaan, kuitenkin viimeistään 31.12.2007.

 

3                    Tontin kauppahinta määräytyy rakennusoikeuden yksikköhinnan 2 304 euroa/k-m2 ja laadittavan asemakaavan mukaisen tontin rakennusoikeuden määrän perusteella. Yksik­köhintaa korotetaan 1.1.2007 alkaen kaupantekopäivään saakka sille laskettavan 3 %:n suuruisen vuotuisen koron mukaan.

 

4                    Varauksensaaja sitoutuu noudattamaan 8.9.2005 päivätyn toteutussuunnitelman, kaavasta nro 10438 myönnettyjen poikkeamispäätösten sekä 4.4.2006 päivätyn myyntiesitteen mukaisia ehtoja ja tonttien toteutusperiaatteita sekä käytävän arkkitehtuurikutsukilpailun voittavan ehdotuksen mukaisia suunnitteluratkaisuja.

 

Ostajat ovat velvolliset keskenään ratkaisemaan ja sopimaan tonttien rakentamisen edellyttämässä laajuudessa muun muassa miten tonttien maanalaiset pysäköinti- ja yhteistilat, muut yhteisjärjestelyt ja korttelialueiden yhteiset rakenteet toteutetaan ja miten niiden käyttö-, hoito- ja ylläpito järjestetään sekä niistä aiheutuvat kustannukset jaetaan. Ostajien on pyrittävä tekemään mainitut keskinäiset sopimukset ennen lopullisten tonttikauppojen tekemistä.

 

5                    Varauksensaajalla ei ole oikeutta siirtää tässä varaussopimuksessa sovittuja oikeuksia tai velvoitteita edelleen kolmannelle ilman kaupungin erikseen antamaa suostumusta.

 

6                    Mikäli varauksensaaja luopuu hankkeesta eikä osta tällä sopimuksella varattua tonttia tai muulla tavalla rikkoo varaussopimuksen tai esisopimuksen ehtoja, varauksensaaja on velvollinen maksamaan kaupungille mahdollisen vahingonkorvauksen lisäksi sopimussakkoa kulloinkin enintään 2 235 000 euroa.

 

7                    Lisäksi noudatetaan esityslistan tämän asian erillisenä liitteenä 3 olevia varaussopimuksen ehtoja, kaupungin kiinteistökaupoissa käyttämiä tavanomaisia ehtoja sekä kiinteistölautakunnan päättämiä mahdollisia lisäehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa kiinteistölautakunnan jatkamaan va­rausta siinä tapauksessa, että varattua tonttia koskevaa lopullista kiinteistökauppaa ei voitaisi tehdä viimeistään 31.12.2007.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, YIT Rakennus Oy:lle sekä ta­lous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

8                    Kaupunginhallitus päätti

 

1                          oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään kaupunginvaltuuston esityslistan asian 8 erillisenä liitteenä 3 olevan luonnoksen mukaisen esisopimuksen Fastighets Ab Svenska Handelsläroverketin koko osakekannan myymisestä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle tai sen perustamalle yhtiölle sekä

2                    oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään esisopimuksen perusteella lopullisen kauppakirjan osakkeiden myymisestä ja tekemään tarvittaessa esisopimukseen ja kauppakirjaan vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

9                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennus­­lautakunnalle ja ympäristökeskukselle.

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle ja Helsingin Energialle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle ja kaupunginmuseolle.

 

16–20           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote leski- ja orpoeläkekassan hallitukselle ja varatuomari Irmeli Lembergille.

 

21                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

22                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

14                 Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

23                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 7.

 

 

1210 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 39 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          26.9.2006

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      26.9.2006

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1211 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 39 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1212 §

VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YHDISTÄMISSELVITYKSEN NOPEUTTAMINEN

 

Khs 2006-783

Esityslistan asia Kj/10

 

                                              Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

 

1213 §

KANNELTALON MUUTOS- JA LAAJENNUSTÖIDEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2006-1705

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kanneltalon muutos- ja laajennustöiden 30.5.2006 päivätyn tarkistetun hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on enintään 1 740 brm2 ja arvonlisäverollinen hinta enintään 2 806 000 euroa (veroton hinta 2 300 000 euroa) hintatasossa 3/2006.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1214 §

MALMIN SAIRAALAN RAKENNUKSEN 18 KUNTOUTUSTILOJEN MUUTOS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2006-1706

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Malmin sairaalan rakennuksen 18 kuntoutustilojen muutos- ja korjaustyön 11.5.2006 päivätyn hankesuun­nitelman siten, että hankkeen laajuus on enintään 1 111 brm2 ja arvonlisäverolliset kustannukset ovat enintään 2 090 000 euroa (veroton hinta 1 720 000) hintatasossa 3/2006.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, terveyslautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1215 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN TÖÖLÖNKATU 55 KY:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-1930

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeuksen myöntämistä Helsingin Töölönkatu 55 Ky:lle haettuun toimenpiteeseen 14. kaupunginosan korttelin nro 499 tontille nro 55 edellyttäen, että tehtävät muutostyöt eivät aiheuta meluhaittaa naapurikiinteistöjen asukkaille.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1216 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO OY TAMMELAN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-1540

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Asunto Oy Tammelalle haettuun toimenpiteeseen 13. kaupunginosan korttelin nro 412 tontille nro 8 edellyttäen, että kiinteistössä osoitetaan riittävät ja hyvin saavutettavissa olevat tilat ulkoiluvälineiden säilytykseen.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunki-suunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1217 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE XXXX JA XXXX XXXX:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-1931

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä XXXX ja XXXX XXXX:lle haettuun toimenpiteeseen Laajasalon kylässä olevalle tilalle RN:o 1:976 edellyttäen, että kiinteistöä käytetään kaavan mukaisesti lomakäyttöön.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1218 §

EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHEN PÄÄTÖS HELSINGIN HITAS-ASUNTOJEN ENIMMÄISHINTOJEN MÄÄRITTELYÄ KOSKEVIIN KANTELUIHIN

 

Khs 2004-303, 2005-98, 2005-2214

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 22.6.2006 tekemän päätöksen joka koskee Helsingin hitas-asuntojen enimmäishintojen määrittelyä koskevia kanteluja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa asuntolautakuntaa, hallintokeskuksen oikeuspalveluita ja tietokeskusta selvittämään ja tekemään toimenpide-ehdotukset kaupunginhallitukselle 28.2.2007 mennessä siitä, mitä muutostoimenpiteitä kanteluista tehty päätös mahdollisesti edellyttää tehtäväksi hitas-asuntojen enimmäis­hintojen laskentatapaan tai hitas-järjestelmään.

 

Pöytäkirjanote liitteineen asuntolautakunnalle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tietokeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsen Lehtipuu, jäsen Krohn, jäsen Malinen ja Matikainen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1219 §

VIIKINRANNAN (MM. VIIKIN ENTISEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON ALUE) RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11584)

 

Khs 2006-1953

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11584/24.8.2006 ilmenevän 36. kaupunginosan erään alueen rakennuskieltoaikaa 7.10.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1220 §

SÖRNÄISTEN TONTIN 252/12 JA TONTIN 252/4 OSAN SEKÄ SATAMA- JA KATUALUEIDEN (SUVILAHDEN ALUE) RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11583)

 

Khs 2006-1955

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 10. kaupunginosan korttelin nro 252 tontin nro 12 ja tontin nro 4 osan sekä satama- ja katualueiden rakennuskieltoaikaa 29.10.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1221 §

KALLION TONTTIEN 299/1, 2, 4, 5 JA 10 SEKÄ ALPPIHARJUN TONTIN 357/6 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11582)

 

Khs 2006-1963

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 11. kaupunginosan korttelin nro 299 tonttien nro 1, 2, 4, 5 ja 10 sekä 12. kaupunginosan korttelin nro 357 tontin nro 6 rakennuskieltoaikaa 31.10.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1222 §

VARTIOKYLÄN PUOTILANRANNAN - NIITTYRANNAN ALUEEN MÄÄRÄÄMINEN RAKENNUSKIELTOON (NRO 11586)

 

Khs 2006-1929

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11586/17.8.2006 ilmenevän 45. kaupunginosan erään alueen rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1223 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN ASUNTO OY HELSINGIN HALLAINVUOREN JA ASUNTO OY HELSINGIN HALLAINLAAKSON VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-1995

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 16.8.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Asunto Oy Helsingin Hallainvuori on myynyt 45. kaupunginosan korttelin nro 45348 rakentamattoman tontin nro 2 Asunto Oy Helsingin Hallainlaaksolle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Asunto Oy Helsingin Hallainlaaksolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1224 §

LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE SIPOON KUNNAN LUNASTUSLUPAHAKEMUKSESTA NIKKILÄSSÄ JA PIGBYSSÄ

 

Khs 2006-2048

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1225 §

LAAJASALON TONTTIEN 49174/26 JA 27 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11525)

 

Khs 2006-1725

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 49. kaupunginosan korttelin nro 49174 tonttien nro 26 ja 27 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 9.3.2006 päivätyn piirustuksen nro 11525 mukaisena.

 

Kirje ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1226 §

18.9.2006 pöydälle pantu asia

LASTEN PÄIVÄKOTI INKIVÄÄRIN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2006-1546

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä lasten päiväkoti Inkiväärin 17.5.2006 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on enintään 940 brm2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset enintään 3 013 000 euroa (veroton hinta 2 470 000 euroa) hintatasossa 4/2006.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, sosiaalilautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1227 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/15

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

25.9.2006

asuntotuotantotoimikunta

20.9.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

21.9.2006

rakennuslautakunta

26.9.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

21. ja 27.9.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

1228 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                      21.9.2006

henkilöstökassatoimikunta                                                           28.9.2006

kaupunginorkesterin johtokunta                                                  26.9.2006

 

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                           26.9.2006

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)               22., 25. ja 28.9.2006

museonjohtaja                                                                                 28.9.2006

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                                26.9.2006

taidemuseon johtaja                                                             20. – 26.9.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                             27.9.2006

työterveysjohtaja                                                              6., 27. ja 28.9.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

1229 §

LÄNSIMETRON RUOHOLAHTI-MATINKYLÄ TILANNEKATSAUS JA JATKOVALMISTELU

 

Khs 2006-2154

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä Ruoholahti – Matinkylä –raideyhteyttä koskevan selostuksen tiedoksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti esittää Espoon kaupungille, että Helsinki ja Espoo yhdessä välittömästi käynnistäisivät metron Ruoholahti-Matinkylä yleissuunnitelman laatimisen sekä ryhtyisivät valmistelemaan hankepäätöstä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja kaupunkisuunnitteluvirastoa käynnistämään metron välillä Ruoholahti - Helsingin ja Espoon raja edellyttämien kaavojen laatimisen.

 

Kirje Espoon kaupungille ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja liikennelaitokselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että sivun 68 toiseksi viimeisen kappaleen kaksi viimeistä lausetta muutetaan kuulumaan:

 

”Valtio osallistunee vakiintuneen käytännön mukaan metrohankkeeseen vähintään 30 %:n osuudella. Valtion osallistuminen myös seudullisen raide-Jokerin rakentamiseen edellyttää uusia periaatepäätöksiä valtiolta.”

 

Lisäksi esittelijä muutti esitystään siten, että sivun 69 toiseksi viimeisen kappaleen ensimmäinen lause muutetaan kuulumaan:

 

”Länsimetron Ruoholahti-Matinkylä kustannusarvio on YVA:n mukaan 452 milj. euroa.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Merkittiin, että Dahlberg teki vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotukseen lisättäisiin seuraava kohta:

 

”Kaupunginhallitus päättänee edelleen, että tehdään vaihtoehtoinen selvitys Lauttasaaren kohdalla, johon ei sisälly Koivusaaren täyttöä ja rakentamista.”

 

Dahlbergin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262
Poutanen Olli-Pekka, liikennesuunnittelupäällikkö, puhelin 169 3456

 

LIITE

Katso esityslistaa, rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asiaa 1.

 

 

1230 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                                            26.9.2006

yleisten töiden  lautakunta                                                    28.9.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1231 §

VT SIRPA ASKO-SELJAVAARAN TOIVOMUSPONSI: TERVEYSKESKUKSEN KOTIHOITOYKSIKÖN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2006-1034

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 19.4.2006 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Asko-Seljavaara) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Sirpa Asko-Seljavaara) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaralle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1232 §

VT BIRGITTA DAHLBERGIN TOIVOMUSPONSI: PALVELUSETELIEN KÄYTTÖÖNOTTOA KIIREHDITTÄVÄ

 

Khs 2006-1035

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 19.4.2006  hyväksymän toivomusponnen (Birgitta Dahlberg) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Birgitta Dahlberg) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Birgitta Dahlbergille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1233 §

VT TERHI MÄEN TOIVOMUSPONSI: OMAISHOITAJILLE SIJAISET LOMAPÄIVIEN AJAKSI

 

Khs 2006-1041

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 19.4.2006 hyväksymän toivomusponnen (Terhi Mäki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Terhi Mäki) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Terhi Mäelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1234 §

VT ARJA KARHUVAARAN TOIVOMUSPONSI: FYSIOTERAPIAHENKILÖSTÖN LISÄÄMINEN

 

Khs 2006-1042

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 19.4.2006 hyväksymän toivomusponnen (Arja Karhuvaara) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Arja Karhuvaara) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Arja Karhuvaaralle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1235 §

VT OUTI ALANKO-KAHILUODON TOIVOMUSPONSI: OMAISHOITAJIEN JAKSAMISTA HELPOTETTAVA TUKIVÄLINEIN

 

Khs 2006-1043

Esityslistan asia Stj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 19.4.2006 hyväksymän toivomusponnen (Outi Alanko-Kahiluoto) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Outi Alanko-Kahiluoto) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodolle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1236 §

SELVITYS HUSIN TOIMINNASTA JA TALOUDESTA 30.6.2006 TILANTEESSA

 

Khs 2006-1460, 2006-1497

Esityslistan asia Stj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi terveyslautakunnan toimittaman selvityksen HUSin taloudesta ja toiminnasta tilanteessa 30.6.2006.

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle sekä pöytäkirjanote jäljennöksin terveyslautakunnan selvityksestä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Dahlberg esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1237 §

UUDEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN HELSINGIN SENIORISÄÄTIÖN HALLITUKSEEN

 

Khs 2005-259

Esityslistan asia Stj/7

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

1238 §

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE EVO -TUTKIMUSRAHOITUKSEN JAKOPERUSTEIDEN UUDISTAMISESTA

 

Khs 2006-1824

Esityslistan asia Stj/8

 


                                            Kaupunginhallitus päätti antaa sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan lausunnon EVO –tutkimusrahoituksen jakoperusteiden uudistamista koskevasta työryhmän raportista:

 

1                          Työryhmän ehdotukset EVO-rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi ovat perusteltuja ja selkeyttävät tutkimusrahoituksen ohjaamista oikeisiin kohteisiin.

2                          Erityisen tärkeää on lisätä EVO-tutkimusrahoitusta vastaamaan nykyistä paremmin tutkimus- ja opetustoiminnan todellisia kustannuksia. Jälkeenjääneisyyden määrä on vuoden 1997 tasoon verrattuna noin 30 milj. euroa.

3                          EVO-rahoituksen jaolle suunniteltu infrastruktuuri on selkeä. Terveystieteellisen tutkimuksen neuvottelukunnan tulee erityisesti seurata ja valvoa vastuualueiden toimintayksiköiden ja –sektorien sekä tutkimusalueiden tasapuolista kohtelua tutkimusrahan jaossa.

4                          Tulossopimusneuvottelukäytäntö on hyvä. Tulossopimusneuvottelukäytäntö luo nykyistä paremmat mahdollisuudet keskitettyihin linjauksiin, ohjaukseen ja valvontaan. Nelivuotinen toimikausi luo pitkäjänteisyyttä tutkimustyöhön ja antaa aiempaa paremmat ajalliset ja toiminnalliset mahdollisuudet myös tutkimustulosten implementointiin.

5                          Helsingin kaupunki edustaa terveydenhuollon volyymiltaan noin 10 % koko Suomesta. Helsingin terveyskeskuksella maan suurimpana perusterveydenhuollon toimijana tulee olla pysyvä edustus Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunnassa.

 


Kirje sosiaali- ja terveysministeriölle sekä pöytäkirjanote terveyslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1239 §

18.9.2006 pöydälle pantu asia

JÄSENEN NIMEÄMINEN HELSINGIN SOKEAINTALO-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN VUOSIKSI 2007-2009

 

Khs 2006-1805

Esityslistan asia Stj/9

 

Kaupunginhallitus päätti poistaa asian esityslistalta

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

1240 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs 2006-2147

Esityslistan asia Stj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 26.9.2006 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen lukuunottamatta §:ää 309.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti ottaa käsiteltäväkseen terveyslautakunnan 26.9.2006 pöytäkirjan 309 §:n kohdalla tekemän päätöksen.

 

Lisätiedot:
Calonius Helena, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

 

1241 §

VUODEN 2007 TALOUSARVIOEHDOTUSTA JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUSTA 2007-2009 KOSKEVA INFORMAATIO KAUPUNGINHALLITUKSELLE

 

Khs 2006-2084

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä informaation tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 169 2231

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 6.


Översättning:

1207 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KAUKO

KOSKINEN: IAKTTAGANDE AV KONCERNENS REVISIONSDIREKTIV

 

Stn 2006-1633

Ärende Kj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 21.6.2006 (Kauko Koskinen), tillställa den som föreslagit klämmen (Kauko Koskinen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kauko Koskinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Olli Seppo, stadskamrer, telefon 169 2538

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 

Översättning:

1231 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SIRPA

ASKO-SELJAVAARA: UTVECKLANDE AV VERKSAMHETEN INOM

HEMVÅRDSENHETEN VID HÄLSOVÅRDSCENTRALEN

 

Stn

Ärende Stj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 19.4.2006 (Sirpa Asko-Seljavaara)

 

tillställa den som föreslagit klämmen (Sirpa Asko-Seljavaara) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 169 2285

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 3

 

Översättning:

1232 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN BIRGITTA

DAHLBERG: INFÖRANDE AV SERVICESEDLAR SÅ SNABBT

SOM MÖJLIGT

 

Stn 2006-1035

Ärende Stj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 19.4.2006 (Birgitta Dahlberg)

 

tillställa den som föreslagit klämmen (Birgitta Dahlberg) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Birgitta Dahlberg och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 169 2285

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 3

 

 

Översättning:

1233 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TERHI

MÄKI: VIKARIER FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDARE UNDER

SEMESTERDAGAR

 

Stn 2006-1041

Ärende Stj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 19.4.2006 (Terhi Mäki)

 

tillställa den som föreslagit klämmen (Terhi Mäki) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Terhi Mäki och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 169 2285

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 

 

Översättning:

1234 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN ARJA

KARHUVAARA: MERA FYSIOTERAPIPERSONAL

 

Stn 2006-1042

Ärende Stj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 19.4.2006 (Arja Karhuvaara)

 

tillställa den som föreslagit klämmen (Arja Karhuvaara) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Arja Karhuvaara och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 169 2285

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 3

 

Översättning:

1235 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN OUTI

ALANKO-KAHILUOTO: UNDERLÄTTANDE AV NÄRSTÅENDE-

VÅRDARNAS ARBETE MED OLIKA STÖDREDSKAP

 

Stn 2006-1043

Ärende Stj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 19.4.2006 (Outi Alanko-Kahiluoto)

 

tillställa den som föreslagit klämmen (Outi Alanko-Kahiluoto) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 169 2285

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Irmeli Wallden-Paulig

Pekka Reinikainen

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa 10.10.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1196-1212, 1215-1218, 1224 ja 1227-1241 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1219-1222 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1225 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1223 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1196-1212, 1215-1218, 1224 och 1227-1241 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1219-1222 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1225 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

1223 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.