Kokousaika

25.9.2006 kello 16.00 – 19.00

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 1195 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

(paitsi osa 1195 §)

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi osa 1195 §)

 

 

Puura, Heli

(paitsi 1195 §)

 

 

Rantanen, Tuomas

(paitsi osa 1195 §)

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi osa 1195 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 1194 ja

osa 1195 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja (paitsi osa 1195 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi osa 1195 §)

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi osa 1194 ja osa 1195 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Åhlgren, Harry

vs. kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri (paitsi osa 1195 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri (paitsi osa 1195 §)

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Olli, Seppo

kaupunginkamreeri (paitsi 1181-1193 §)

 

 

Calonius, Helena

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1181-1182,


-,


1185, 1194-1195, 

 Korpinen

 

 

 

1186,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
-,


1187, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
1183-1184,


1188-1190, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Korpinen
-


1191-1192, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


1193,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

1181

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1182

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1183

Sj/1

Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön muuttaminen

 

1184

Sj/2

Helsingin kaupungin tasa-arvosuunnitelman 2006 - 2008 hyväksyminen

 

1185

Kj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1186

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1187

Kaj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1188

Sj/1

Seurasaarisäätiön hallituksen jäsenen ja säätiön tilintarkastajan valitseminen

 

1189

Sj/2

11.9.2006 ja 18.9.2006 pöydälle pantu asia

Helsingin kaupungin tasa-arvosuunnitelman 2006 - 2008 hyväksyminen

 

1190

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1191

Ryj/1

Selitys Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee valtuuston päätöstä 17.5.2006 metron kulunvalvontatekniikan uusimisen hankesuunnitelmasta

 

1192

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1193

Stj/1

Lausunto Etelä-Suomen lääninhallitukselle XXXX XXXX:n ja Helsingin Ambulanssipalvelu Oy:n sairaankuljetuslupahakemuksista

 

1194

Kj/3

Konserni- ja omistajaohjauksen kehittämislinjaukset

 

1195

Kj/4

Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen jatkovalmistelun tilannekatsaus

 


 

1181 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rantasen (varalla Wallden-Paulig) ja
Dahlbergin (varalla Reinikainen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1182 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1183 - 1184 §

Kaupunginvaltuuston 11.10.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1183 §

Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön muuttaminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

1184 §

Helsingin kaupungin tasa-arvosuunnitelman 2006 - 2008 hyväksyminen

 

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 169 2442
Peltonen Raija, osastopäällikkö, puhelin 169 2446

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan esityslistan asiat 3 ja 4 esityslistan viimeisinä asioina.

 

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 169 2442
Peltonen Raija, osastopäällikkö, puhelin 169 2446

 

 

 

1185 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 38 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       18.9.2006

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1186 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 38 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1187 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

14.9.2006

kiinteistölautakunta

19.9.2006

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

18.9.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

1188 §

SEURASAARISÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENEN JA SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

 

Khs 2006-1928

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Seurasaarisäätiön

 

hallituksen jäseneksi 1.1.2007 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi matkailupäällikkö Pirkko Nymanin ja

 

tilintarkastajaksi kaupunkitarkastaja, HTM, JHTT Kari Roineen sekä varatilintarkastajaksi kaupunkitarkastaja, JHTT Ilpo Malisen tarkastamaan säätiön vuoden 2007 tilejä ja hallintoa.

 

Pöytäkirjanote Seurasaarisäätiölle, valituille henkilöille sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

1189 §

11.9.2006 ja 18.9.2006 pöydälle pantu asia

HELSINGIN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMAN 2006 - 2008 HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2006-1861

Esityslistan asia Sj/2

 

Kaupunginhallitus päätti poistaa asian esityslistalta.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 169 2442
Peltonen Raija, osastopäällikkö, puhelin 169 2446

 

 

1190 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                      18.9.2006

liikuntalautakunta                                                                           19.9.2006

opetuslautakunta                                                                            19.9.2006

- suomenkielinen jaosto                                                                19.9.2006

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                    13. – 20.9.2006

- vararehtori 2.                                                                                    5.9.2006

eläintarhan johtaja                                                               15. ja 19.9.2006

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                       21.9.2006

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                           6. ja 8.9.2006

museonjohtaja                                                               14., 18. ja 19.9.2006

kaupunginorkesterin intendentti                                                  11.9.2006

taidemuseon johtaja                                                             18. – 19.9.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                    14. – 21.9.2006

työterveysjohtaja                                                                              20.9.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

1191 §

SELITYS HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUKSESTA, JOKA KOSKEE VALTUUSTON PÄÄTÖSTÄ 17.5.2006 METRON KULUNVALVONTATEKNIIKAN UUSIMISEN HANKESUUNNITELMASTA

 

Khs 2005-1209

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavansisältöisen lausunnon XXXX XXXX:n tekemän valituksen johdosta:

 

Valitusoikeus ja -aika     Valtuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta (KuntaL 90 § 1 mom.). Valitusoikeus on asianosaisella ja kunnan jäsenellä (KuntaL 92 §).

 

XXXX XXXX:n on kunnan jäsenenä valittanut Helsingin kaupunginvaltuuston metron kulunvalvontatekniikan uusimisen hankesuunnitelmaa koskevasta päätöksestä 17.5.2006, 151 §.

 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 93 §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi (KuntaL 95 § 2 mom.). Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 17.5.2006 on asetettu yleisesti nähtäväksi 26.5.2006, joten valitus on tehty määräajassa.

 

Valitusperusteet              Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

1)    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;

2)    päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai

3)    päätös on muuten lainvastainen (KuntaL 90 § 2 mom.).

 

Valittajan vaatimukset ja perustelut

 

Valittaja vaatii, että päätös on kumottava virheellisessä järjestyksessä syntyneenä, valtuusto on ylittänyt toimivaltansa ja päätös on muutoinkin lainvastainen.

 

Päätös on valittajan mukaan lainvastainen ja syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska päätöksen valmistelussa on esitetty totuudenvastaista tietoa, joka on ollut päätöksen perusteena.

 

Päätösten valmisteluun liittyvät raportit

 

Valituksessa väitetään, että asian valmisteluvaiheessa esillä ollutta raporttia olisi muutettu lautakuntakäsittelyn jälkeen ja että raportti näin olisi ollut erisisältöinen asiaa valtuustossa käsiteltäessä.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että hankesuunnitelma kuuluu kustannuksiltaan sellaisiin hankkeisiin, joista päättäminen kuuluu kaupunginvaltuustolle. Valtuusto päättää asiasta esittelevän apulaiskaupunginjohtajan esityksen pohjalta. Esitykseen sisältyy eri tahojen antamia lausuntoja. Tätä hanketta varten on hankittu lausunnot mm. joukkoliikennelautakunnalta, joka asiantuntijalautakuntana on esittänyt hanketta toteutettavaksi.

 

Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL) on joukkoliikennelautakunnan esityksen jälkeen taloussuunnittelukeskuksen pyynnöstä tarkentanut eräitä yksityiskohtia asian valmistelussa. Näillä yksityiskohdilla ei kuitenkaan ole ollut vaikutusta esityksen lopputulokseen. Nämä tarkennukset on esitetty joukkoliikennelautakunnalle, joka on merkinnyt ne tiedoksi.

 

Valtuustolla on siten ollut asiaa käsiteltäessä käytettävissään raportti, jota on eräiden yksityiskohtien osalta täsmennetty. Joukkoliikennelautakunta on ollut tietoinen täsmennyksistä. Täsmennykset eivät ole vaikuttaneet siten, että valmistelun yhteydessä annettuja lautakuntien lausuntoja olisi tarvinnut muuttaa.

 

Asia on valmisteltu ja siitä on päätetty täysin normaalin käytännön mukaisesti. Valittajan käsitys täsmennysten merkityksestä on siten virheellinen.

 

Vuoroväli                          Valittaja katsoo, että vuoroväli voidaan lyhentää alle 3 minuutin ilman automatisointia. Valittaja vetoaa Pariisin metron vuoroväleihin.

 

Helsingin metrossa on vuonna 2002 kokeiltu 2,5 minuutin vuoroväliä. Kokeilu osoitti, että vaikka siihen satunnaisesti päästiinkin, ei näin lyhyellä vuorovälillä voida toimia jatkuvasti, vaan liikenteen säännöllisyys kärsii ja aikataulujen noudattaminen vaikeutuu.

 

Vuorovälin minimiarvo on riippuvainen useista tekijöistä, kuten maksiminopeudesta (joka Pariisissa on Helsinkiä alhaisempi), vaunukaluston ominaisuuksista, radan kaltevuudesta ja turvallisuusjärjestelmästä. Jos Helsingissä haluttaisiin päästä ilman automatisointia lyhyisiin vuoroväleihin, tulisi edellä mainittuihin tekijöihin puuttua. Muutosten kustannuksia on vaikea arvioida, mutta niiden suuruusluokka olisi selvästi automatisoinnin kustannuksia korkeampi.

 

Valittajan käsitys siitä, että esimerkiksi Pariisin metron vuoroväliä voitaisiin soveltaa suoraan Helsingin metron olosuhteisiin, on siten virheellinen.

 

Matka-aika                        Mitä tulee valittajan väitteeseen liittyen matka-aikaan, on todettava, että matka-ajan ei ole väitettykään lyhenevän suoraan automaation ansiosta, vaan automaation mahdollistaman lyhyemmän vuorovälin vuoksi. Lähtökohtana hankkeessa on ollut, että matkustusaika ei automaattimetron myötä ainakaan pitene. Tämä vaatimus ja sen toteutuminen käytännössä tulee olemaan keskeistä käynnistyvässä tarjouskilpailussa. Tätä vaatimusta ei myöskään kukaan tarjoaja keskeytetyllä tarjouskierroksella ole kumonnut. Matkustajan keskimääräinen matka-aika lyhenee odotusajan keskimääräisen lyhenemisen vuoksi.

 

Valituksessa on myös väitetty, että Helsingin metron nykyinen seisonta-aika asemilla olisi 10-15 sekuntia ja vastaavasti täysautomaattimetroissa se olisi 25-40 sekuntia. Helsingin metron osalta 10-15 sekunnin seisonta-aikaan päästään vain pienillä asemilla hiljaisen liikenteen aikana, isommilla asemilla seisonta-aika on nykyään noin 30 sekuntia. Seisonta-ajat eivät tule merkittävästi muuttumaan metron automatisoinnin myötä.

 

Valittajan käsitys siitä, että valtuustolle olisi annettu virheellisiä tietoja matka-ajasta tai siihen vaikuttaneista tekijöistä, on siten virheellinen.

 

Taloudellisuus                 Hankkeen taloudellisuutta koskevat laskelmat perustuvat tämän hetkisiin ennusteisiin ja arvioihin. Lisätuloja saadaan matkustamisen lisääntymisestä johtuvasta lipputulojen kasvusta. Matkojen lisääntyminen johtuu muun muassa matka-ajan lyhenemisestä.

 

Henkilökustannusten säästämiseksi on valittu täysautomaattinen, kuljettajaton ratkaisu. Laskelmissa ei esitetä, että henkilömäärä vähenee kuljettajien määrällä, kuten valittaja väittää, vaan 69 kokoaikaista ja 28 osa-aikaista kuljettajaa korvataan 28 junaemännällä/isännällä. Laiturivahtien (2/asema) käyttöönottoa ei ole suunniteltu.

 

Säästöt pintaliikenteestä saavutetaan, kun bussi- ja raitiovaunuvuoroja voidaan vähentää niistä metroon siirtyneiden matkustajien vuoksi. HKL tulee informoimaan päätöksentekijöitä saavutetuista säästöistä.

 

Valtuuston käytettävissä olleet tiedot hankkeen taloudellisuudesta ovat olleet asianmukaisesti perusteltuja.

 

Kielteiset vaikutukset      Matkustajien pelkoja tutkitaan, kuten valtuuston ponsi edellyttää. Liikennelaitos on kartoittanut ja kartoittaa käyttäjien turvallisuuteen liittyviä pelkoja ja eri näkökohtia keräämällä kokemuksia ja käyttäjien mielipiteitä kansainvälisistä kohteista. Lisäksi Helsingin joukkoliikenteen matkustajille tehdään kyselytutkimus ja sitä täydennetään kvalitatiivisella tutkimusosiolla, jossa kootaan kaksi erillistä asiakaspaneelia ryhmäkeskusteluun. Kartoituksen perusteella identifioidaan keskeisimmät pelot ja kysymykset. Hankkeen valmisteluun liittyvässä viestinnässä, järjestelmän suunnittelussa ja toteuttamisessa pyritään toimenpiteet valitsemaan niin, että asiakkaiden käsitys automaattimetron turvallisuudesta olisi mahdollisimman todenmukainen ja aiheettomat epäluulot ja pelot voidaan minimoida.

 

Ilkivallan ja häiriökäyttäytymisen ei ole havaittu lisääntyvän pysyvästi muissakaan automaattimetroissa. Mikäli tällaista lisääntymistä tapahtuisi, asiaan puututtaisiin välittömästi.

 

Metron tunnelien, junien ja asemien turvallisuus perustuu pitkälti 1980-luvun tasoon. Asioita on kehitettävä ja parannettava aivan riippumatta siitä, onko metro automaattinen vai kuljettajan ajama.

 

Asian valmistelusta         Valituksessa on esitetty väite siitä, että tämän suuruusluokan hanke olisi tullut käsitellä valtuustossa talousarvioasiana.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että hankkeen rahoitus tulee ratkaistavaksi

taloussuunnitelman 2007 - 2009 yhteydessä. Kulunvalvonnan uusiminen ei sisälly taloussuunnitelmaan 2006 - 2008, ei myöskään vuoden 2007 talousarvioraamiin. Talousarviossa rahoitus on tarkoituksenmukaisinta hoitaa liikennelaitokselle myönnettävän, infrastruktuuri-investointien rahoittamiseen tarkoitetun peruspääoma B:n lisäyksenä.

Hankkeen rahoitusta koskeva kysymys tulee siten asianmukaisesti valtuuston käsittelyyn ajallaan.

 

Esteellisyys                      Valituksessa on myös nostettu esille kysymys lautakunnan jäsenten esteellisyydestä ja viitattu joukkoliikennelautakunnan jäsenten kongressimatkaan kesäkuussa 2005 sekä Helsingin Vihreä piiriyhdistys ry:n väitettyyn menettelyyn kunnallisvaaliehdokkaita asetettaessa.

 

Kongressimatkan osalta voidaan todeta, että joukkoliikennelautakunta päätti 27.1.2005, 27 §, esittää kaupunginhallitukselle eräiden lautakunnan varsinaisten jäsenten osallistumista UITP:n kongressiin Roomassa. Kaupunginhallitus päätti 21.2.2005, 248 §, oikeuttaa joukkoliikennelautakunnan varsinaiset jäsenet tekemään virkamatkan Italiaan Roomaan 5.-10.6.2005 kansainvälisen julkisen liikenteen liiton yhdistyksen UITP:n 56. maailmankongressiin osallistumista varten. Edellä mainittu virkamatka on siten esitetty ja päätetty lautakuntien jäsenten virkamatkojen osalta noudatetun käytännön mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että puheena oleva kongressimatka ei yksin sellaisenaan muodosta kuntalain 52 §:n ja hallintolain 28 §:n tarkoittamaa esteellisyysperustetta. Näin ollen ja kun asiassa ei ole ilmennyt muutakaan esteellisyyden muodostavaa perustetta, on valitus tältä osin perusteeton.

 

Mitä tulee esteellisyyskysymykseen liittyen kunnallisvaaliehdokkaiden asettamista koskevaan menettelyyn, voidaan todeta, että muun muassa poliittisten puolueiden sisäisellä päätöksenteolla ja kannanmuodostuksella ei lähtökohtaisesti ole sellaista vaikutusta, että sen voisi katsoa vaarantavan hallinnon puolueettomuutta ja objektiivisuutta.

 

Edustuksellinen demokratia on paikallishallinnon perusta ja puoluejärjestelmä on tärkeä yhteiskunnallisen vaikuttamisen keino. Puolueita koskeva lainsäädäntö pyrkii puolestaan takaamaan sen, että puolueiden sisällä valtaa käytetään demokraattisten periaatteiden mukaisesti.

 

Näin ollen ja kun asiassa ei ole ilmennyt muutakaan Jessica Karhun esteellisyyden muodostavaa perustetta, on valitus myös tältä osin perusteeton.

 

Loppupäätelmä                Asiassa esitetyn selvityksen nojalla kaupunginhallitus toteaa, että asian valmistelu on ollut perusteellista ja että valtuuston tietoon on tuotu kaikki käytettävissä oleva olennainen aineisto ja ettei asian käsittelyyn ole osallistunut esteellisiä henkilöitä.

 

Valituksenalainen päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen.

 

Valitus tulee hylätä.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista varten ja liikennelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1192 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                     19.9.2006

joukkoliikennelautakunta                                            21.9.2006

yleisten töiden  lautakunta                                          21.9.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1193 §

LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSELLE XXXX XXXX:N JA HELSINGIN AMBULANSSIPALVELU OY:N SAIRAANKULJETUSLUPAHAKEMUKSISTA

 

Khs 2006-1100, 2006-1234

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Etelä-Suomen lääninhallitukselle, että se puoltaa terveyslautakunnan lausunnossa 12.9.2006 mainituin perustein yhden uuden sairaankuljetusluvan myöntämistä sekä Helsingin Ambulanssipalvelu Oy:lle että XXXX XXXX:lle.

 

Kirje nro       Etelä-Suomen lääninhallitukselle ja pöytäkirjanote terveyslautakunnalle ja pelastuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1194 §

KONSERNI- JA OMISTAJAOHJAUKSEN KEHITTÄMISLINJAUKSET

 

Khs 2006-159

Esityslistan asia Kj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 30.10.2006 saakka.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

 

1195 §

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN JATKOVALMISTELUN TILANNEKATSAUS

 

Khs 2005-2268, 2006-159

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Pajunen Jussi, kaupunginjohtaja, puhelin 169 2200

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 4.


 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Irmeli Wallden-Paulig

Birgitta Dahlberg

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  3.10.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1181-1187 ja 1189-1195 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1181-1187 och 1189-1195 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

 

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.