Kokousaika

23.1.2006 kello 16.00 – 17.38

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 104 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi 122-123 §)

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

varajäsen

 

 

Meriläinen, Risto

varajäsen (paitsi 104 §)

 

 

Lindeman, Jukka

varajäsen

 

 

Vihervaara, Anita

varajäsen (paitsi 104 §)

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi osa 103-128 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja (paitsi 104 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi 122-128 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö (paitsi 96-128 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi 96 §)

 

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri (paitsi 104 §)

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Forssander, Reijo

projektipäällikkö

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

Vuotisjärvi, Tero

kehittämispäällikkö (117 §:n kohdalla)

 

 

Palve, Leena

projektisuunnittelija (117 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


82-83,


84-88,


96-98, 100, 

 Korpinen

 

 

 

99,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
89-93,


101-113, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
94-95,


114-119, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Korpinen
-,


120-125, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


126-128,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

82

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

83

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

84

Kj/1

Sosiaalilautakunnan ja vanhusjaoston varajäsenen valinta

 

85

Kj/2

Sosiaalilautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta

 

86

Kj/3

Vuoden 2006 talousarvion esirakentamismäärärahan ylittäminen Arabianrannan esirakentamista ja maaperän kunnostusta varten

 

87

Kj/4

Vuonna 2005 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2006 talousarvioon

 

88

Kj/5

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

89

Kaj/6

Kaarelan asuntotonttien 33094/2 ja 33097/3 sekä autopaikkatontin 33094/4 vuokrausperusteiden määrääminen

 

90

Kaj/7

Laajasalon asuntotonttien 49076/10 ja 14 sekä autopaikkatonttien 49076/11 ja 13 vuokrausperusteiden määrääminen

 

91

Kaj/8

Kampin tontin 64/14 tason -6.5 yläpuolella olevan alueen asemakaavan muuttaminen (nro 11418)

 

92

Kaj/9

Konalan kortteleiden nro 32001 - 32009 sekä puisto- ym. alueiden (Kyntäjäntien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11392)

 

93

Kaj/10

Vartiokylän tonttien 45024/19 ja 45025/4 asemakaavan muuttaminen (nro 11466)

 

94

Sj/11

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

95

Sj/12

18.1.2006 pöydälle pantu asia

Kaupungin henkilöstöstrategia 2006 - 2008

 

96

Kj/3

16.1.2006 pöydälle pantu asia

Keskushallinnon tehtävien uudelleenjärjestely

 

97

Kj/4

Kaupunginvaltuuston 18.1.2006 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

98

Kj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

99

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

100

Kj/7

Muutokset tasavallan presidentin vaalien vaalitoimikuntiin ja vaalilautakuntiin

 

101

Kaj/1

Sopimuksen tekeminen Aktia Säästöpankki Oyj:n kanssa Kampin korttelin nro 64 tontin nro 14 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11418

 

102

Kaj/2

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän poikkeamishakemus

 

103

Kaj/3

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Suomenlinnan hoitokunnan poikkeamishakemuksesta

 

104

Kaj/4

Lisäselvityksen antaminen eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle hitas-järjestelmästä tehdyistä kanteluista

 

105

Kaj/5

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Kapiteeli Oyj:n ja VVO Rakennuttaja Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

106

Kaj/6

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Suomen Postin Eläkesäätiön sekä Kiinteistö Oy Augustanan ja Asunto Oy Helsingin Gyldenintie 5-7:n välisissä kiinteistökaupoissa

 

107

Kaj/7

Lausunto Museovirastolle valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevan luettelon tarkistamisesta

 

108

Kaj/8

Kolmen toimistotontin varauksen jatkaminen Salmisaaressa Technopolis Oyj:lle Teknologiakeskuksen suunnittelua varten

 

109

Kaj/9

Sörnäisten toimitilatontin varauksen jatkaminen Lindström Invest Oy:lle uuden toimistotalon suunnittelua ja markkinointia varten

 

110

Kaj/10

Myllypuron tonttien nro 45131/3 ja 45131/2 tontinluovutuskilpailujen ratkaiseminen ja tonttien varaaminen

 

111

Kaj/11

Kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelma vuosille 2005-2010

 

112

Kaj/12

9.1.2006 ja 16.1.2006 pöydälle pantu asia

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Xxxxxx, Xxxxx ja Xxxx Xxxxxxx poikkeamishakemuksesta

 

113

Kaj/13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

114

Sj/1

Ala-Malmin peruskoulun osittaisen peruskorjauksen hankesuunnitelma

 

115

Sj/2

Kaisaniemen ala-asteen koulun vesi- ja viemärijärjestelmän perusparannuksen hankesuunnitelma

 

116

Sj/3

Edustajien nimeäminen Tekniikan museon säätiön valtuuskuntaan

 

117

Sj/4

Lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisperiaatteiden tarkistaminen

 

118

Sj/5

Ammattikorkeakoulun tavoitesopimusesitys

 

119

Sj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

120

Ryj/1

Kiinteistö Oy Varastokatu 16:n vuokrasopimuksen jatkaminen

 

121

Ryj/2

Viikinojanpuiston itäosan yleissuunnitelman hyväksyminen; Viikki, Latokartano (nro 5341/1)

 

122

Ryj/3

16.1.2006 pöydälle pantu asia

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksesta

 

123

Ryj/4

9.1.2006 ja 16.1.2006 pöydälle pantu asia

Ylijäämämassojen sijoituspaikkoja koskeva tilannekatsaus ja esitys toimenpiteistä

 

124

Ryj/5

Edustajien nimeäminen Vantaanjoki-neuvottelukuntaan

 

125

Ryj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

126

Stj/1

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin uusi perussopimus ja hallintosääntö

 

127

Stj/2

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon maksutoimikunnan mietinnöstä

 

128

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

82 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Urhon (varalla Lehtipuu) ja Vihervaaran (varalla Vehviläinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

83 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

84 - 95 §

Kaupunginvaltuuston 1.2.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

84 §

Sosiaalilautakunnan ja vanhusjaoston varajäsenen valinta

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

85 §

Sosiaalilautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

86 §

Vuoden 2006 talousarvion esirakentamismäärärahan ylittäminen Arabianrannan esirakentamista ja maaperän kunnostusta varten

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Somervuo Heikki, projektinjohtaja, puhelin 169 2483
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

87 §

Vuonna 2005 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2006 talousarvioon

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367
Mäkinen Tuomo, sijoituspäällikkö, puhelin 169 2524

 

88 §

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

89 §

Kaarelan asuntotonttien 33094/2 ja 33097/3 sekä autopaikkatontin 33094/4 vuokrausperusteiden määrääminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

90 §

Laajasalon asuntotonttien 49076/10 ja 14 sekä autopaikkatonttien 49076/11 ja 13 vuokrausperusteiden määrääminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

91 §

Kampin tontin 64/14 tason -6.5 yläpuolella olevan alueen asemakaavan muuttaminen (nro 11418)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

92 §

Konalan kortteleiden nro 32001 - 32009 sekä puisto- ym. alueiden (Kyntäjäntien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11392)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

93 §

Vartiokylän tonttien 45024/19 ja 45025/4 asemakaavan muuttaminen (nro 11466)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

94 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

95 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 14.11.2005, 28.11.2005 ja 12.12.2005 pöydälle pantu asia
Kaupungin henkilöstöstrategia 2006 - 2008

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja , puhelin 169 2442
Peltonen Raija, osastopäällikkö, puhelin 169 2446

 

 

 

96 §

16.1.2006 pöydälle pantu asia

KESKUSHALLINNON TEHTÄVIEN UUDELLEENJÄRJESTELY

 

Khs 2006-52

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa sääntötoimikuntaa valmistelemaan tarvittavat muutokset kaupunginkanslian ja talous- ja suunnittelukeskuksen johtosääntöihin siten, että

 

1.                   kaupunginkanslian tilalle perustetaan hallintokeskus, jossa on kolme osastoa: hallinto-osasto, oikeuspalvelut ja turvallisuus- ja valmiusosasto

 

2.                   kaupunginkanslian yleiselle osastolle tällä hetkellä kuuluva matkailu- ja kongressitoimisto yhdistetään talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalveluun.

 

Pöytäkirjanote sääntötoimikunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Hakala ja Korhonen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Jussi Pajunen, kaupunginjohtaja, puhelin 169 2200

 

LIITE

Liite 1

 

 

97 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 18.1.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 18.1.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistövirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Tommi Kytölälle ja yrittäjä Aulis Ignatiukselle.

 

Pöytäkirjanote asuntolautakunnalle, kiinteistövirastolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa nuorisoasiainkeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Rasmus Wikmanille ja Jan Lilljalle.

 

Pöytäkirjanote nuorisolautakunnalle, nuorisoasiainkeskukselle, kaupun­ginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa opetusvirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Hanna Fontanalle ja Kaarina Huhtiselle.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle ja sen suomenkieliselle jaostolle, opetusvirastolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Jukka Pajariselle, Hannu Sipilälle ja Mikko Virkamäelle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, lasten päivähoitojaostolle, lapsiperhejaostolle, sosiaalivirastolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

20–22           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Senaatti-kiinteistöille.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

9                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Reino Naukkariselle ja Soili von Hertzenille.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

10, 12           Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, kaupunginmuseolle ja Helsingin Vedelle.

 

23, 24           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

13                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Soile Korttiselle ja pääluottamusmies, perhepäivähoitaja Eila Pelttarille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

14                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa ruotsinkielisen työväenopiston johtokuntaa julistamaan rehtorin viran haettavaksi siten, että viran vähimmäiskokonaispalkka on 4 405,34 euroa kuukaudelta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote rehtori Ellinor Gubelle.

 

Pöytäkirjanote ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle ja ruotsinkieliselle työväenopistolle.

 

15                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote filosofian maisteri Taina Törmälle sekä muille virkaa hakeneille muutoksenhakuosoituksin.

 

Pöytäkirjanote suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle sekä ta­lous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

16                 Pöytäkirjanote nuorisolautakunnalle ja kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen).

 

17                 Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle.

 

18                 Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 1.2.2006.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

25                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

19                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, Jukka Pajariselle ja Juho Köntille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 4.

 

 

98 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 3 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          17.1.2006

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                18.1.2006

tekninen lautakunta                                                      17.1.2006

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

99 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 3 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

100 §

MUUTOKSET TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIEN VAALITOIMIKUNTIIN JA VAALILAUTAKUNTIIN

 

Khs 2005-2543, 2005-2544

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa tasavallan presidentin vaaleja varten valittujen vaalitoimikuntien ja vaalilautakuntien kokoonpanoja vaalien toista kierrosta varten esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle, jota pyydetään ilmoittamaan valituksi tulleille.

 

Lisätiedot:
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 169 3176

 

LIITE

Liite 1

 

 

101 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ:N KANSSA KAMPIN KORTTELIN NRO 64 TONTIN NRO 14 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA NRO 11418

 

Khs 2005-2722

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Aktia Säästöpankki Oyj:n kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä tekemään sopimukseen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

102 §

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2005-2733

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen edellyttäen, että rakennukseen osoitetaan tiloja palveluasumisen yhteistilavaatimusten mukaisesti, rakennukseen ei tehdä uusia aukkoja julkisivuihin eikä vesikatolle, katolle ei sijoiteta uusia laitteita ja uudet läpiviennit suunnitellaan huolellisesti, päätöksen nro 2005-2733/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

103 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2005-2750

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeuksen myöntämistä 52. kaupunginosan (Suomenlinna) Töölön kylässä olevalle tilalle RN:o 6:3 (Iso Mustasaari, Suomenlinna C67) varikkohallin (540 k-m2) rakentamiseksi.

 

Kirje nro        Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

104 §

LISÄSELVITYKSEN ANTAMINEN EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHELLE HITAS-JÄRJESTELMÄSTÄ TEHDYISTÄ KANTELUISTA

 

Khs 2005-2214, 2005-98, 2004-303

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle asuntolautakunnan, tietokeskuksen ja kaupunginkanslian oikeuspalveluiden lausuntoihin perustuvan ja kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan esityksen pohjalta laaditun lisäselvityksen hitas-asuntojen enimmäishintojen laskentatavasta tehdyistä kanteluista.

 

Kirje nro      eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle ja pöytäkirjanote asuntolautakunnalle, tietokeskukselle ja kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsen Lehtipuu, varajäsen Meriläinen, varajäsen Vihervaara, Minerva Krohn ja Matikainen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

105 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN KAPITEELI OYJ:N JA VVO RAKENNUTTAJA OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-51

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 3.11.2005 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Kapiteeli Oyj on myynyt Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan korttelin nro 54201 tontista nro 2 määräalan rakennuksineen VVO Rakennuttaja Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja VVO Rakennuttaja Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

106 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN SUOMEN POSTIN ELÄKESÄÄTIÖN SEKÄ KIINTEISTÖ OY AUGUSTANAN JA ASUNTO OY HELSINGIN GYLDENINTIE 5-7:N VÄLISISSÄ KIINTEISTÖKAUPOISSA

 

Khs 2006-53

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 3.11.2005 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Suomen Postin Eläkesäätiö on myynyt Helsingin kaupungin 2. kaupunginosan korttelin nro 2103 tontin nro 2 rakennuksineen Kiinteistö Oy Augustanalle (nyk. Kiinteistö Oy Helsingin Pääpostitalo).

 

Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 3.11.2005 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Suomen Postin Eläkesäätiö on myynyt Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan korttelin nro 31033 tontit nro 5 ja 6 Asunto Oy Helsingin Gyldenintie 5-7:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Kiinteistö Oy Helsingin Pääpostitalolle ja Asunto Oy Helsingin Gyldenintie 5-7:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

107 §

LAUSUNTO MUSEOVIRASTOLLE VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVIÄ RAKENNETTUJA KULTTUURIYMPÄRISTÖJÄ KOSKEVAN LUETTELON TARKISTAMISESTA

 

Khs 2005-114

Esityslistan asia Kaj/7

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

108 §

KOLMEN TOIMISTOTONTIN VARAUKSEN JATKAMINEN SALMISAARESSA TECHNOPOLIS OYJ:LLE TEKNOLOGIAKESKUKSEN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2006-57

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Technopolis Oyj:lle teknologiakeskuksen suunnittelua varten varattujen Salmisaaren korttelin nro 20048 suunniteltujen tonttien nro 1, 2 ja 3 varausaikaa jatketaan 31.8.2006 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Tonteille tulevien rakennusten suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja alueen toteutusprojektin kanssa.

 

2                    Varauksensaajan tulee tonttien suunnittelussa ja toteutuksessa noudattaa kiinteistölautakunnan 13.12.2005 hyväksymää Salmisaaren toteuttamista koskevaa yhteisjärjestelysopimusta 25.11.2005.

 

3                    Kaupunki ei vastaa vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei tontteja koskevaa vuokrasopimusta tai kauppakirjaa saada aikaan.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, ettei Technopolis Oyj:n Salmisaaren toimitilatontteihin 20048/4–5 kohdistuva tontinvaraushakemus anna tässä vaiheessa aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 


Pöytäkirjanote Technopolis Oyj:lle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

109 §

SÖRNÄISTEN TOIMITILATONTIN VARAUKSEN JATKAMINEN LINDSTRÖM INVEST OY:LLE UUDEN TOIMISTOTALON SUUNNITTELUA JA MARKKINOINTIA VARTEN

 

Khs 2006-54

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Lindström Invest Oy:lle toimistotalon suunnittelua ja markkinointia varten 10. kaupunginosasta varatun (Sörnäinen) korttelin nro 10576 suunnitellun tontin nro 2 varausaikaa jatketaan entisin ehdoin 31.12.2006 saakka.

 

Pöytäkirjanote Lindström Invest Oy:lle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

110 §

MYLLYPURON TONTTIEN NRO 45131/3 JA 45131/2 TONTINLUOVUTUSKILPAILUJEN RATKAISEMINEN JA TONTTIEN VARAAMINEN

 

Khs 2006-55

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Myllypuron korttelin nro 45131 tontti nro 3 varataan 30.6.2007 saakka VVO Rakennuttaja Oy:lle 28.6.2005 päivätyn tontinluovutuskilpailuohjelman ja kilpailuehdotuksen ”LUX” mukaisen asuntokohteen rakennuttamista varten ehdolla, että varauksensaaja solmii hankkeesta kiinteistöviraston kanssa rakennuttamissopimuksen, joka sisältää mm. päätöksen liitteenä olevat hitas-ehdot.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että Myllypuron korttelin nro 45131 tontti nro 2 varataan 30.6.2007 saakka YH-Suomi Oy:lle 28.6.2005 päivätyn tontinluovutuskilpailuohjelman ja kilpailuehdotuksen ”JAUHINKIVET” mukaisen asuntokohteen rakennuttamista varten ehdolla, että kilpailuehdotus sovitetaan tontin asemakaavan mukaiseksi suunnitteluratkaisuksi, sekä ehdolla, että varauksensaaja solmii hankkeesta kiinteistöviraston kanssa rakennuttamissopimuksen, joka sisältää mm. päätöksen liitteenä olevat hitas-ehdot sekä ehdon korttelipäiväkodin rakennuttamisesta kiinteistöviraston kanssa erikseen sovittavin ehdoin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kiinteistölautakunta oikeutetaan jatkamaan varausaikoja, mikäli varausajan jatkotarve johtuu tonttien varaajista riippumattomista perustelluista syistä.

 

Pöytäkirjanote VVO Rakennuttaja Oy:lle, YH-Suomi Oy:lle, kiinteistölautakunnalle, sosiaalivirastolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

111 §

KAAVOITUS- JA LIIKENNESUUNNITTELUOHJELMA VUOSILLE 2005-2010

 

Khs 2005-268

Esityslistan asia Kaj/11

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Siivola Mari, arkkitehti, puhelin 169 3617

 

 

112 §

9.1.2006 ja 16.1.2006 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE XXXXXX, XXXXX JA XXXX XXXXXXX POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2004-1487

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se puolla kaupunkisuunnitteluviraston lausunnoista ilmenevin perustein Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Xxxxxx, Xxxxx ja Xxxx Xxxxxxx haettuun toimenpiteeseen 34. kaupunginosan korttelin nro 34086 tontille nro 4.

 

Kirje nro     Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Merkittiin, että Rautava ehdotti Rihtniemen kannattamana, että kaupunginhallitus päättäisi puoltaa Xxxxxx, Xxxxx ja Xxxx Xxxxxxx poikkeamishakemusta.

 

Rautava ilmoitti vastaehdotukseensa pöytäkirjan liitteen 1 mukaiset perustelut.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Rautavan ehdotuksen äänin 9 – 6. Vähemmistöön kuuluivat Rautava, Reinikainen, Rihtniemi, Urho, Wallden-Paulig ja Vapaavuori.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

113 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

17.1.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

12.1. ja 19.1.2006

rakennuslautakunta

17.1.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

12. ja 17.1.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

114 §

ALA-MALMIN PERUSKOULUN OSITTAISEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2005-2706

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Ala-Malmin peruskoulun osittaisen peruskorjauksen 2.12.2005 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 2 600 brm2 ja että arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat enintään 2 086 000 euroa (veroton hinta 1 710 000 euroa) hintatasossa 10/2005.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, rakennusvirastolle ja tarkastusvirastolle

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

115 §

KAISANIEMEN ALA-ASTEEN KOULUN VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄN PERUSPARANNUKSEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2005-2704

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kaisaniemen ala-asteen vesi- ja viemärijärjestelmän 30.11.2005 päivätyn perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 1 000 brm2 ja että arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat enintään 1 262 000 euroa (veroton hinta 1 035 000 euroa) hintatasossa 10/2005.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, rakennusvirastolle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

116 §

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN TEKNIIKAN MUSEON SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN

 

Khs 2006-67

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Tekniikan museon säätiön valtuuskuntaan kaupungin edustajiksi kolmivuotiskaudeksi 2006 – 2008 seuraavat kaksi jäsentä:

 

Kauko Koskinen

Svetlana Hyvärinen

 

Pöytäkirjanote Tekniikan museon säätiölle, valtuuskuntaan nimetyille ja kaupunginmuseolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

117 §

LASTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISPERIAATTEIDEN TARKISTAMINEN

 

Khs 2005-2701

Esityslistan asia Sj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

118 §

AMMATTIKORKEAKOULUN TAVOITESOPIMUSESITYS

 

Khs 2006-154

Esityslistan asia Sj/5

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

119 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                      12.1.2006

henkilöstökassatoimikunta                                                         30.11.2005

liikuntalautakunta                                                                           17.1.2006

taidemuseon johtokunta                                                                17.1.2006

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                      2. – 12.1.2006

- vararehtori (1.)                                                                          2. – 4.1.2006

- johtava talouspäällikkö                                                                  4.1.2006

- palveluyksikön päällikkö                                                               3.1.2006

- hallintopäällikkö                                                               19. ja 28.12.2005

museonjohtaja                                                                          16.-19.1.2006

kaupunginorkesterin intendentti                                               21.12.2005

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori           23.9.2005, 29.-30.12.2005

                                                                                                 ja 16.-19.1.2006

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                                18.1.2006

taidemuseon johtaja                                                                13.-17.1.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                       10.-13.1.2006

työterveysjohtaja                                                                       12.-13.1.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

120 §

KIINTEISTÖ OY VARASTOKATU 16:N VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN

 

Khs 2005-2561

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Helsingin Tukkutorin jatkamaan Kiinteistö Oy Helsingin Varastokatu 16:n maanvuokrasopimusta nykyisen sopimuksen päättymisestä siten, että uusi vuokrasopimus on voimassa 31.12.2020 saakka ja vuokratasoa korotetaan vuosittaisten indeksikorotusten lisäksi 6 %:lla uuden vuokrakauden alusta lukien.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Tukkutorille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

121 §

VIIKINOJANPUISTON ITÄOSAN YLEISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN; VIIKKI, LATOKARTANO (NRO 5341/1)

 

Khs 2005-2620

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Viikinojanpuiston itäosan yleissuunnitelman siten, että puiston arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat 1 818 000 euroa (veroton hinta  1 490 000 euroa).

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

122 §

16.1.2006 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KUUSAKOSKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2005-2550

Esityslistan asia Ryj/3

 

                      Kaupunginhallitus päätti lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Kuusakoski Oy:n ympäristönsuojelulain mukaista lupahakemusta Kivikossa sijaitsevalle kierrätyspalvelupisteelle.

 

Kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Rihtniemi esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

123 §

9.1.2006 ja 16.1.2006 pöydälle pantu asia

YLIJÄÄMÄMASSOJEN SIJOITUSPAIKKOJA KOSKEVA TILANNEKATSAUS JA ESITYS TOIMENPITEISTÄ

 

Khs 2003-1151

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä ylijäämämassatyöryhmän muistion 10.3.2005 tiedoksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti

 

1                          kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa, kiinteistövirastoa, rakennusvirastoa sekä talous- ja suunnittelukeskusta osaltaan

 

-                                       kiirehtimään ylijäämämassojen sijoituspaikkojen käyttöön saamista, operoinnin kehittämistä ja massojen määrän vähentämistä koskevia toimenpiteitä ylijäämämassatyöryhmän muistiossa esitetyn mukaisesti

-                                       edistämään suunnittelu- ja muussa toiminnassaan pienimuotoisten puhtaiden maiden sijoituspaikkojen toteuttamismahdollisuuksia Helsingin kaupungin alueella.

2                          kehottaa kiinteistövirastoa ja rakennusvirastoa tarkastelemaan Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n kanssa valmistelevia toimenpiteitä Taviskärretin, Mömossenin tai Metsäpirtin alueiden saamiseksi ylijäämämassojen sijoituspaikoiksi

3                          kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa, kiinteistövirastoa ja rakennusvirastoa käynnistämään neuvottelut Espoon ja Vantaan kaupungin asianomaisten viranomaisten kanssa Kulmakorven ja Kiilan alueen ylijäämämassakapasiteetin osoittamiseksi tietyllä osuudella Helsingin kaupungin käyttöön

4                          lähettää työryhmän raportin Espoon ja Vantaan kaupungeille, Sipoon kunnalle, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:lle sekä Uudenmaan liitolle ja Itä-Uuden-maan liitolle tiedoksi ja käsiteltäväksi sekä

5                          esittää Espoon ja Vantaan kaupungeille, Sipoon kunnalle, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:lle sekä Uudenmaan liitolle ja Itä-Uudenmaan liitolle, että pääkaupunkiseudun kunnat, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV sekä Uudenmaan liitto ja Itä-Uudenmaan liitto käynnistäisivät neuvottelut ja valmistelut pääkaupunkiseudun yhteisten toimintalinjausten – ja mallien aikaansaamiseksi ylijäämämassojen sijoitus- ja operointipaikkojen toteuttamiskysymyksissä

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajaa tuomaan kaupunginhallitukselle uuden asiaa koskevan tilannekatsauksen 30.9.2006 mennessä.

 

Kirje nro        Espoon ja  Vantaan kaupungeille, Sipoon kunnalle, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:lle, Uudenmaan liitolle ja Itä-Uudenmaan liitolle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle, rakennusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Rihtniemi esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

 

”Päätösehdotuksen ensimmäinen kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

6                          kehottaa kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirastoa, rakennusvirastoa sekä talous- ja suunnittelukeskusta osaltaan

 

- kiirehtimään ylijäämämassojen sijoituspaikkojen käyttöön saamista, operoinnin kehittämistä ja massojen määrän vähentämistä koskevia toimenpiteitä ylijäämämassatyöryhmän muistiossa esitetyn mukaisesti

 

- edistämään suunnittelu- ja muussa toiminnassaan pienimuotoisten puhtaiden maiden sijoituspaikkojen toteuttamismahdollisuuksia Helsingin kaupungin alueella.

 

Päätösehdotuksen kohdat 2 ja 3 poistetaan.

 

Päätösehdotuksen viimeiseksi kappaleeksi lisätään seuraava:

 

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajaa tuomaan kaupunginhallitukselle uuden asiaa koskevan tilannekatsauksen 30.9.2006 mennessä.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

124 §

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN VANTAANJOKI-NEUVOTTELUKUNTAAN

 

Khs 2006-11

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti esittää Vantaanjoki-neuvottelukuntaan toimikaudelle 2006-2009 Helsingin kaupungin edustajaksi ympäristötutkija Liisa Aution Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta.

 

Pöytäkirjanote Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:lle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Vedelle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

125 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                             17.1.2006

joukkoliikennelautakunta                                        17.1.2006

joukkoliikennelautakunta                                        19.1.2006

yleisten töiden lautakunta                                       19.1.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

126 §

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN UUSI PERUSSOPIMUS JA HALLINTOSÄÄNTÖ

 

Khs 2004-1590

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi 1.1.2006 voimaan tulleet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen ja hallintosäännön.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistan liitteestä terveyslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liite 1

 

 

127 §

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON MAKSUTOIMIKUNNAN MIETINNÖSTÄ

 

Khs 2005-2392

Esityslistan asia Stj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

128 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta 17.1.2006

lasten päivähoitojaosto 19.1.2006

 

terveyslautakunta 17.1.2006

 

Ilmoitus ao. lautakunnille ja lasten päivähoitojaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

 

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Ulla-Marja Urho                                     Sirkka-Liisa Vehviläinen

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  31.1.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 82-99, 103-104, 107-113, 117-119, 122-123 ja 125-128 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 102 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 105-106 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

82-99, 103-104, 107-113, 117-119, 122-123 och 125-128 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

102 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

105-106 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.