Kokousaika

21.8.2006 kello 16.00 – 16.35

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja (paitsi 1016 §)

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

Hellström, Sanna

 

 

Ojala, Outi

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

Puura, Heli

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

Rautava, Risto

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi 1033 §)

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

(paitsi 1033 §)

 

Meriläinen, Risto

varajäsen

 

 

 

Muut

Bogomoloff, Harry

kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja

(paitsi osa 1015-1037 §)

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Ratasvuori, Eila

va. hallintojohtaja (paitsi 1004 §)

 

Åhlgren, Harry

vs. kaupunginlakimies

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

(paitsi 1001-osa 1016 §)

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri


 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1001-1002,


1003-1004,


1013-1017, 

 Korpinen

 

 

 

1018,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
1005-1011,


1019-1031, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
1012,


1032-1034, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1035, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Björklund
-,


1036-1037,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

1001

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1002

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1003

Kj/1

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

 

1004

Kj/2

Hallintokeskuksen hallintojohtajan viran täyttäminen

 

1005

Kaj/3

Vuosaaren erityisasumisen tontin 54177/7 vuokrausperusteiden määrääminen

 

1006

Kaj/4

Vuokrausperusteiden määrääminen seitsemälle tontille (Vuosaari, Kurkimoisio)

 

1007

Kaj/5

Konalan tonttien 32018/2 - 5, 32019/4 ja 9 - 12 sekä katualueen (Aittatien pientaloalue) asemakaavan muuttaminen (nro 11458)

 

1008

Kaj/6

Malmin tonttien 38023/2 ja 3 sekä katu- ym. alueiden (Pihlajamäen nuorisopuisto ja koulut) asemakaavan muuttaminen (nro 11445)

 

1009

Kaj/7

Suutarilan tonttien 40028/4, 5 ja 40043/1 sekä katu- ja puistoalueiden (Suutarilantien länsipuolen alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11488)

 

1010

Kaj/8

Vuosaaren tontin 54276/2 (Kallio) asemakaavan muuttaminen (nro 11474)

 

1011

Kaj/9

Vuosaaren tontin 54283/2 (Furumo) asemakaavan muuttaminen (nro 11475)

 

1012

Sj/10

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

1013

Kj/3

Lainan myöntäminen Käpylän Juniorihalli Oy:lle

 

1014

Kj/4

Työllistämistoimikunnan varsinaisten jäsenten virkamatka Saksaan

 

1015

Kj/5

Nopeusrajoituksen ja aallokonaiheuttamiskiellon laajentaminen Hevossalmen sillan itäpuolisella vesialueella

 

1016

Kj/6

14.8.2006 pöydälle pantu asia

Helsingin kaupungin ilmoituslehdet ja ilmoittelua koskevat ohjeet

 

1017

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1018

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1019

Kaj/1

Tammisalon tontin 44024/12 määrääminen rakennuskieltoon (nro 11559)

 

1020

Kaj/2

1. - 8. sekä 13. ja 14. kaupunginosan eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 11566)

 

1021

Kaj/3

Kruununhaan, Punavuoren, Ullanlinnan ja Kaivopuiston eräiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden puurakennusten tonttien rakennuskiellon pidentäminen (nro 11571)

 

1022

Kaj/4

Oulunkylän Maaliikennekeskuksen alueen rakennuskiellon pidentäminen (nro 11573) 

 

1023

Kaj/5

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan sekä XXXX XXXX:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1024

Kaj/6

Laakson sairaalan rakennuksen 2 infektio-osaston muutos- ja korjaustyön hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1025

Kaj/7

Toimitalon tutkimusta ja suunnittelua varten Vallilasta varatun toimitilatontin varauksen jatkaminen NCC Property Development Oy:lle

 

1026

Kaj/8

Tonttien varausten jatkaminen Myllypuron uuden palvelukeskuksen toteuttamiseksi

 

1027

Kaj/9

Toimistotontin varaaminen Falck Security Oy:n uutta toimitaloa varten Haagasta

 

1028

Kaj/10

Elielin Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

1029

Kaj/11

14.8.2006 pöydälle pantu asia

Ennakkolausunto kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä suunnitteilla olevassa OP-Eläkesäätiön sekä Suomen Ortodoksisen Kulttuurikeskuksen Säätiön välisessä kiinteistökaupassa

 

1030

Kaj/12

14.8.2006 pöydälle pantu asia

Esisopimus Herttoniemeen kaavoitettavan asuinkerrostalotontin tai -tonttien myymisestä

 

1031

Kaj/13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1032

Sj/1

Vt Maija Anttilan toivomusponsi: Eheytetyn koulupäivän hyödyt ja haitat sekä toteuttamismahdollisuudet

 

1033

Sj/2

Uuden jäsenen valinta Helsingin Teatterisäätiön edustajistoon

 

1034

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1035

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1036

Stj/1

Oikeuskanslerin vastaus XXXX XXXX:n kirjoitukseen kielilainsäädännön noudattamisesta Helsingin terveysasemilla

 

1037

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1001 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rautavan (varalla Rihtniemi) ja Meriläisen (varalla Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1002 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1003 - 1012 §

Kaupunginvaltuuston 30.8.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1003 §

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

1004 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 14.8.2006 pöydälle pantu asia
Hallintokeskuksen hallintojohtajan viran täyttäminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Ratasvuori esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1005 §

Vuosaaren erityisasumisen tontin 54177/7 vuokrausperusteiden määrääminen

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotusta edeltäväksi kappaleeksi lisätään seuraava:

 

Khs toteaa, että vuokrattavan kohteen perushinta 357 euroa/k-m2 on ns. Hitas-hinta, joka on n. 80 % alueen käyvästä hinnasta. ARA-hinnat ovat siis n. 40 % alhaisemmat kuin alueen käyvät hinnat.”

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

1006 §

Vuokrausperusteiden määrääminen seitsemälle tontille (Vuosaari, Kurkimoisio)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

1007 §

Konalan tonttien 32018/2 - 5, 32019/4 ja 9 - 12 sekä katualueen (Aittatien pientaloalue) asemakaavan muuttaminen (nro 11458)

 

 

Merkittiin, että Lehtipuu ehdotti Ojalan kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, että tontin 32019/4 vanha Elannon myymälärakennus suojellaan.

 

Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 11 – 4. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Lehtipuu, Ojala ja Rantanen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

1008 §

Malmin tonttien 38023/2 ja 3 sekä katu- ym. alueiden (Pihlajamäen nuorisopuisto ja koulut) asemakaavan muuttaminen (nro 11445)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

1009 §

Suutarilan tonttien 40028/4, 5 ja 40043/1 sekä katu- ja puistoalueiden (Suutarilantien länsipuolen alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11488)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

1010 §

Vuosaaren tontin 54276/2 (Kallio) asemakaavan muuttaminen (nro 11474)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

1011 §

Vuosaaren tontin 54283/2 (Furumo) asemakaavan muuttaminen (nro 11475)

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1012 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

1013 §

LAINAN MYÖNTÄMINEN KÄPYLÄN JUNIORIHALLI OY:LLE

 

Khs 2006-1611

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Käpylän Juniorihalli Oy:lle 120 000 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista jalkapallon tekonurmikentän ja ylipainehallin rakentamisen rahoittamiseksi seuraavin ehtoin:

 

Laina-aika: Laina on annuiteettilaina, joka on maksettava takaisin
6 vuoden kuluessa.

 

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

 

Lainan vakuus: Lainansaaja luovuttaa lainan vakuudeksi kentän vuokraoikeuteen kiinnitettyjä panttikirjoja ja Käpylän Juniorihalli Oy:n koko osakekannan tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 169 2513

 

LIITE

Liite 1

 

 

1014 §

TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN VARSINAISTEN JÄSENTEN VIRKAMATKA SAKSAAN

 

Khs 2006-1777

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa työllistämistoimikunnan varsinaiset jäsenet tekemään virkamatkan Saksaan, Hampuriin ja Rostockiin 4. - 6.10.2006 Saksan alueen työllisyyden hoitoon tutustumista varten.

 

Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus- ja päivärahakustannukset tulkkauskuluineen maksetaan kaupunginhallituksen käyttövaroista talousarvion kohdalta 1 04 02 02, virkamatkat,
vastuualue 13.

 

Pöytäkirjanote virkamatkalle lähtijöille, työllistämistoimikunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelulle ynnä sen maksuliikenteelle.

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 169 2209

 

LIITE

Liite 1

 

 

1015 §

NOPEUSRAJOITUKSEN JA AALLOKONAIHEUTTAMISKIELLON LAAJENTAMINEN HEVOSSALMEN SILLAN ITÄPUOLISELLA VESIALUEELLA

 

Khs 2006-1655

Esityslistan asia Kj/5

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Suomenlahden merenkulkupiirille lausuntonaan, ettei Helsingin kaupungilla ole huomauttamista Asunto Oy Helsingin Rantatörmän ym. esitykseen, jolla Hevossalmen sillan vesialueen nopeusrajoitusta (10 km/h) ja aallokonaiheuttamisen kieltoa laajennetaan 2,4 metrin väylällä Hevossalmen sillan itäpuolella noin 500 metriä itään. 

 

Kaupunki katsoo, että nopeusrajoituksen ja aallokonaiheuttamisen kiellon laajentamisella vähennetään laitureiden rakenteisiin kohdistuvaa rasitusta, parannetaan veneiden turvallisempaa kiinnittämistä laitureihin, alennetaan alueen melutasoa ja edistetään mm. Furuvikin yleisen uimarannan virkistyskäyttöä.

 

                                            Kirje nro       Suomenlahden merenkulkupiirille ja pöytäkirjanote Helsingin Satamalle, kiinteistövirastolle, ympäristökeskukselle ja liikuntavirastolle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liitteet 1 - 5

 

 

1016 §

14.8.2006 pöydälle pantu asia

HELSINGIN KAUPUNGIN ILMOITUSLEHDET JA ILMOITTELUA KOSKEVAT OHJEET

 

Khs 2006-1775

Esityslistan asia Kj/6

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Vehviläinen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Waronen Eero, tiedotuspäällikkö, puhelin 169 2321

 

 

1017 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 33 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          15.8.2006

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      15.8.2006

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1018 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 33 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1019 §

TAMMISALON TONTIN 44024/12 MÄÄRÄÄMINEN RAKENNUSKIELTOON (NRO 11559)

 

Khs 2006-1650

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä 44. kaupunginosan korttelin nro 44024 tontin nro 12 rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle. 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

1020 §

1. - 8. SEKÄ 13. JA 14. KAUPUNGINOSAN ERÄIDEN ALUEIDEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11566)

 

Khs 2006-1579

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11566/8.6.2006 ilmenevien 1.–8. sekä 13. ja 14. kaupunginosan eräiden alueiden rakennuskieltoaikaa 11.10.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

1021 §

KRUUNUNHAAN, PUNAVUOREN, ULLANLINNAN JA KAIVOPUISTON ERÄIDEN KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAIDEN PUURAKENNUSTEN TONTTIEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11571)

 

Khs 2006-1651

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 1. kaupunginosan korttelin nro 15 tontin nro 3, 5. kaupunginosan korttelin nro 112 tonttien nro 8 ja 14, 7. kaupunginosan korttelin nro 104 tontin nro 15, korttelin nro 109 tontin nro 7, korttelin nro 126 tontin nro 19, korttelin nro 129 tontin nro 9 ja 9. kaupunginosan korttelin nro 199 tontin nro 24 rakennuskieltoaikaa 9.9.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

1022 §

OULUNKYLÄN MAALIIKENNEKESKUKSEN ALUEEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11573) 

 

Khs 2006-1652

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11573/15.6.2006 ilmenevän 28. kaupunginosan liikenne- ja puistoalueen (Maaliikennekeskus) rakennuskieltoaikaa 28.10.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

1023 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN VAHINKOVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ POHJOLAN SEKÄ XXXX XXXX:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-1701

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 29.5.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola on myynyt Laajasalon kylässä sijaitsevan Bockholmen nimisen tilan RN:o 1:150 rakennuksineen XXXX XXXX:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja XXXX XXXX:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1024 §

LAAKSON SAIRAALAN RAKENNUKSEN 2 INFEKTIO-OSASTON MUUTOS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2006-1397

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Laakson sairaalan rakennus 2 infektio-osaston muutos- ja korjaustyön 30.3.2006 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on enintään 1 900 brm2 ja arvonlisäverollinen enimmäishinta on 3 580 000 euroa (veroton hinta 2 940 000 euroa) hintatasossa 1/2006.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1025 §

TOIMITALON TUTKIMUSTA JA SUUNNITTELUA VARTEN VALLILASTA VARATUN TOIMITILATONTIN VARAUKSEN JATKAMINEN NCC PROPERTY DEVELOPMENT OY:LLE

 

Khs 2006-1707

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jatkaa NCC Property Development Oy:lle toimitalon tutkimista ja suunnittelua varten varatun 22. kaupunginosan (Vallila) korttelin nro 22400 suunnitellun tontin nro 1 varausta 30.6.2007 saakka entisin ehdoin ja seuraavalla lisäehdolla:

 

-                     Tontille sijoittuva pääkäyttäjäyritys on hyväksytettävä kaupungilla.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja NCC Property Development Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1026 §

TONTTIEN VARAUSTEN JATKAMINEN MYLLYPURON UUDEN PALVELUKESKUKSEN TOTEUTTAMISEKSI

 

Khs 2006-1720

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jatkaa kiinteistölautakunnan päätöksellä 4.10.2005 (590 §) Citycon Oyj:lle, Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:lle ja YIT Rakennus Oy:lle Myllypuron uuden palvelukeskuksen ja siihen liittyvien asuntojen rakentamista varten varattujen asemakaavamuutoksen nro 11153 mukaisten Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro) korttelin nro 45129 tontin nro 5, korttelin nro 45185 tontin nro 2, korttelin nro 45541 tontin nro 1 ja korttelin nro 45542 tontin nro 1 varausta seuraavin ehdoin:

 

1                    Varauksensaajien tulee vuoden 2006 loppuun mennessä saavuttaa aluetta maanvuokrasopimusten perusteella hallitsevien yhtiöiden Myllypuron Ostoskeskus Oy:n ja Kiinteistö Oy Kivensilmänkuja 1:n ja niiden osakkaiden kanssa neuvottelutulos, jolla poistetaan nykyisistä maanvuokrasopimuksista aiheutuvat uudisrakentamisen esteet. Palvelukeskuksen suunnittelun tulee perustua vahvistettuun asemakaavaan ja tapahtua yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

 

2                    Muuten noudatetaan kiinteistölautakunnan 4.10.2005 (590 §) päättämiä varausehtoja lukuun ottamatta ehdossa 3 rakentamisen aloittamiselle asetettua määräaikaa, josta tulee sopia myöhemmin erikseen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan jatkamaan varausta perustelluista varauksensaajista johtumattomista syistä enintään 31.12.2007 saakka.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Citycon Oyj:lle, Nordea henkivakuutus Suomi Oy:lle, YIT Rakennus Oy:lle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1027 §

TOIMISTOTONTIN VARAAMINEN FALCK SECURITY OY:N UUTTA TOIMITALOA VARTEN HAAGASTA

 

Khs 2006-1721

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata 29. kaupunginosan (Haaga) korttelin nro 29015 suunnitellun tontin nro 1 Falck Security Oy:lle ja Insinööritoimisto Helsingin Projektisuunnittelu Oy:lle Falck Security Oy :n uuden toimitalon suunnittelua varten 30.6.2007 saakka seuraavilla ehdolla:

 

Tontille tulevan rakennuksen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Falck Security Oy:lle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1028 §

ELIELIN PYSÄKÖINTI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-958

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Elielin Pysäköinti Oy:n 24.8.2006 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti sekä yhtiökokouksessa esittämään yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi kaupungin edustajaksi toimistopäällikkö Jaakko Staufferin kiinteistövirastosta.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kokouskutsuasiakirjoista hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja nimetylle henkilölle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1029 §

14.8.2006 pöydälle pantu asia

ENNAKKOLAUSUNTO KAUPUNGIN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ SUUNNITTEILLA OLEVASSA OP-ELÄKESÄÄTIÖN SEKÄ SUOMEN ORTODOKSISEN KULTTUURIKESKUKSEN SÄÄTIÖN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-1703

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti etuostolain (608/77) 8 §:n mukaisesti etukäteen ilmoittaa OP-Eläkesäätiölle, että Helsingin kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, mikäli Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan korttelin 54202 tontti nro 1 ja sillä sijaitsevat rakennukset myydään ennakkolausuntopyynnössä 13.6.2006 ilmoitetuilla ehdoilla.

 

Kirje nro       OP-Eläkesäätiölle ja pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1030 §

14.8.2006 pöydälle pantu asia

ESISOPIMUS HERTTONIEMEEN KAAVOITETTAVAN ASUINKERROSTALOTONTIN TAI -TONTTIEN MYYMISESTÄ

 

Khs 2006-1543

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen kiinteistökaupan esisopimuksen ja sen mukaisen lopullisen kiinteistökaupan sekä tekemään esisopimukseen ja kauppakirjaan tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1031 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

15.8.2006

rakennuslautakunta

15.8.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

10., 14., 15. ja 16.8.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

1032 §

VT MAIJA ANTTILAN TOIVOMUSPONSI: EHEYTETYN KOULUPÄIVÄN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUDET

 

Khs 2005-2461

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 16.11.2005 hyväksymän toivomusponnen (Maija Anttila) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Maija Anttilalle, opetusvirastolle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

1033 §

UUDEN JÄSENEN VALINTA HELSINGIN TEATTERISÄÄTIÖN EDUSTAJISTOON

 

Khs 2005-551

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

myöntää kauppatieteiden maisteri Annukka Mickelssonille eron Helsingin Teatterisäätiö – Helsingfors Teaterstiftelse –nimisen säätiön edustajiston jäsenen tehtävästä ja

 

valita uudeksi jäseneksi mainittuun edustajistoon vuoden 2009 lopussa päättyväksi toimikaudeksi valtiotieteen tohtori Martti Häikiön.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille sekä säätiölle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Rihtniemi ja Wallden-Paulig esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

1034 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                 28.7. – 11.8.2006

- vararehtori 1.                                                                            3. – 7.8.2006

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                   8.8.2006

museonjohtaja                                                                       15. – 17.8.2006

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                                        14.8.2006

suomenkielinen työväenopisto

- pohjoisen alueopiston aluerehtori                                             28.6.2006

taidemuseon johtaja                                                                       16.8.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                      8. – 16.8.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

1035 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                                       15.8.2006

liikepalvelulautakunta                                                  15.8.2006

yleisten töiden  lautakunta                                          17.8.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1036 §

OIKEUSKANSLERIN VASTAUS XXXX XXXX:N KIRJOITUKSEEN KIELILAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMISESTA HELSINGIN TERVEYSASEMILLA

 

Khs 2005-532

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi oikeuskanslerin vastauksen 25.7.2006 XXXX XXXX:n kirjoitukseen.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin oikeuskanslerin ratkaisusta terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liite 1

 

 

1037 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 15.8.2006 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292


1032 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MAIJA

ANTTILA: FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED INTEGRERADE

SKOLDAGAR OCH MÖJLIGHETER ATT GENOMFÖRA SYSTEMET

 

Stn 2005-2461

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 16.11.2005 (Maija Anttila)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Maija Anttila, till utbildningsverket och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Makkonen Antero, stadssekreterare, telefon 169 2242

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 4

 

 


 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Risto Rautava

Osku Pajamäki

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  29.8.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1001-1012, 1015-1018, 1025-1027, 1031-1032 ja 1034-1037 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1019-1022 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1023 ja 1029 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1001-1012, 1015-1018, 1025-1027, 1031-1032 och 1034-1037 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1019-1022 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

1023 och 1029 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.