Kokousaika

14.8.2006 kello 16.00 – 16.43

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Lehtipuu, Otto

kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja

(paitsi 997-999 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja (paitsi 969 §)

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

(paitsi 980 ja 992 §)

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi 980 §)

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Leppä-aho, Pauli

varajäsen

 

 

Koskinen, Kauko

varajäsen (paitsi 984 §)

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 980 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 980 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

va. hallintojohtaja (paitsi 968 §)

 

 

Åhlgren, Harry

vs. kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Raivio, Tarja

tiedottaja

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Lehtipuu, Otto, paitsi 997-999 §:ien kohdalla

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Korpinen


963-964,


968,


969-972, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
965,


973-988, 999, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
966,


989-993, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
967,


994-998, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Björklund
-,


1000,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

963

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

964

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

965

Kaj/1

Suurmetsän kortteleiden 41290 - 41304 ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä tontin 41002/9 ym. alueiden (Alppikylä) asemakaavan muuttaminen (nro 11370)

 

966

Sj/2

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

967

Ryj/3

Raitiolinjan 9 (Kirurgi - Itä-Pasila) perustamissuunnitelman tarkistus

 

968

Kj/4

Hallintokeskuksen hallintojohtajan viran täyttäminen

 

969

Kj/3

Helsingin kaupungin ilmoituslehdet ja ilmoittelua koskevat ohjeet

 

970

Kj/4

Kalliolan Kannatusyhdistys ry:lle myönnettyjen lainojen lyhennysten lykkääminen ja laina-aikojen pidentäminen

 

971

Kj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

972

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

973

Kaj/1

Sopimuksen tekeminen 41. kaupunginosan (Suurmetsä) korttelin nro 41295 tontteja nro 1-3 koskevasta asemakaavaehdotuksesta (nro 11370)

 

974

Kaj/2

Sopimuksen tekeminen 41. kaupunginosan (Suurmetsä) tontteja 41290/5 ja 41292/1 koskevasta asemakaavaehdotuksesta nro 11370

 

975

Kaj/3

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan sekä XXXX XXXX :nvälisessä kiinteistökaupassa

 

976

Kaj/4

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomen sekä XXXX XXXX:n välisessä kiinteistökaupassa

 

977

Kaj/5

Asunto Oy Kiviahontie 1:n poikkeamishakemus

 

978

Kaj/6

Liikuntaviraston suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamishakemus

 

979

Kaj/8

Senaatti-kiinteistöjen poikkeamishakemus

 

980

Kaj/9

Helsingin Osuuskauppa Elannon poikkeamishakemus

 

981

Kaj/10

Ennakkolausunto kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä suunnitteilla olevassa Neste Markkinointi Oy:n sekä Best Chain Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

982

Kaj/11

Ennakkolausunto kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä suunnitteilla olevassa OP-Eläkesäätiön sekä Suomen Ortodoksisen Kulttuurikeskuksen Säätiön välisessä kiinteistökaupassa

 

983

Kaj/12

Veteraanien palvelutalotonttia koskeva Helsingin Tammenlehvätalo ry:n hakemus ja tontinvarausehdon muuttaminen

 

984

Kaj/13

Esisopimus Herttoniemeen kaavoitettavan asuinkerrostalotontin tai -tonttien myymisestä

 

985

Kaj/14

Apulaisoikeuskanslerin päätös kaupungin vuokra-asukkaiden omaisuuden käsittelystä kuolemantapauksissa koskevassa asiassa

 

986

Kaj/15

Wärtsilä Oyj Abp:n ja Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2:n poikkeamishakemus

 

987

Kaj/16

26.6.2006 ja 7.8.2006 pöydälle pantu asia

Ulkomainoslaitteiden nykytilaa ja tulevaisuuden suuntaviivoja koskeva raportti

 

988

Kaj/17

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

989

Sj/1

Tietokeskuksen kehittämispäällikön viran täyttäminen

 

990

Sj/2

Vaikeasti vammaisten lasten perusopetuksen järjestäminen valtion erityiskoulussa

 

991

Sj/3

Vt Stefan Johanssonin toivomusponsi: Ystäväoppilaiden välitysjärjestelmän luominen vanhuksia varten

 

992

Sj/4

SOK ABC-ketjuohjauksen maa-alueen varauksen jatkaminen polttonesteiden jakeluasemaa varten Kipparlahden venesatamasta, Herttoniemenrannasta

 

993

Sj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

994

Ryj/1

Valtuutettu Jyrki Lohen toivomusponsi: nikotiinivalmisteiden myyntiluvat päivittäistavarakaupoille myönnetään mahdollisimman nopeasti

 

995

Ryj/2

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta

 

996

Ryj/3

Agroksenmäen jääkellarin vuokraus Tukku Heino Oy:lle

 

997

Ryj/4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Ratahallintokeskuksen ja VR-Yhtymä Oy:n ympäristölupahakemuksesta

 

998

Ryj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

999

Kaj/7

VR-Yhtymä Oy:n poikkeamishakemus

 

1000

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

963 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Wallden-Pauligin (varalla Leppä-aho) ja
Reinikaisen (varalla Malinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

964 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

965 - 968 §

Kaupunginvaltuuston 30.8.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

965 §

Suurmetsän kortteleiden 41290 - 41304 ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä tontin 41002/9 ym. alueiden (Alppikylä) asemakaavan muuttaminen (nro 11370)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

966 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 7.8.2006 pöydälle pantu asia
Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

967 §

Raitiolinjan 9 (Kirurgi - Itä-Pasila) perustamissuunnitelman tarkistus

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

Kaupunginjohtaja

 

968 §

Hallintokeskuksen hallintojohtajan viran täyttäminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Ratasvuori esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

 

969 §

HELSINGIN KAUPUNGIN ILMOITUSLEHDET JA ILMOITTELUA KOSKEVAT OHJEET

 

Khs 2006-1775

Esityslistan asia Kj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Vehviläinen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Waronen Eero, tiedotuspäällikkö, puhelin 169 2321

 

 

970 §

KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY:LLE MYÖNNETTYJEN LAINOJEN LYHENNYSTEN LYKKÄÄMINEN JA LAINA-AIKOJEN PIDENTÄMINEN

 

Khs 2006-1485

Esityslistan asia Kj/4

 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kalliolan Kannatusyhdistys ry:lle vapautuksen vuoden 2006 lyhennysten maksamisesta lainojen nrot 340-159, 340-177, 340-191, 340-194, 340-202 ja 340-206 osalta siten, että laina-aikoja pidennetään vastaavasti yhdellä vuodella muiden lainaehtojen säilyessä ennallaan.

 

Pöytäkirjanote anojalle, sosiaalivirastolle, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja tarkastusvirastolle. 

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 169 2513

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

971 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 32 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

972 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 32 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

973 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN 41. KAUPUNGINOSAN (SUURMETSÄ) KORTTELIN NRO 41295 TONTTEJA NRO 1-3 KOSKEVASTA ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA (NRO 11370)

 

Khs 2005-1582

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

974 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN 41. KAUPUNGINOSAN (SUURMETSÄ) TONTTEJA 41290/5 JA 41292/1 KOSKEVASTA ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA NRO 11370

 

Khs 2006-1717

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen ja esisopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

975 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN VAHINKOVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ POHJOLAN SEKÄ XXXX XXXX:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-1699

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 19.5.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola on myynyt Helsingin kaupungin Laajasalon kylässä sijaitsevat tilat Markattan II RN:o 1:178, Impivaara RN:o 1:92 sekä Villinge Utsiktsberg n:o 2 RN:o 1:177 rakennuksineen XXXX XXXX:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja XXXX XXXX:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

976 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMEN SEKÄ XXXX XXXX:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-1700

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 19.5.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi on myynyt Laajasalon kylässä sijaitsevat tilat Bergebo RN:o 1:77 ja Bergebo I RN:O 1:148 rakennuksineen XXXX XXXX:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja XXXX XXXX:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

977 §

ASUNTO OY KIVIAHONTIE 1:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2006-1119

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, viitaten kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoon, ettei se myönnä poikkeamista rakennusoikeuden ylittämiseksi ja tonttitehokkuuden korottamiseksi vastaamaan 0,30 tehokkuutta 41. kaupunginosan (Suurmetsä) korttelin nro 41080 tontille nro 7.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja Asunto Oy Kiviahontie 1:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

978 §

LIIKUNTAVIRASTON SUUNNITTELUTARVERATKAISU- JA POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2006-1500

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2006-1500/526 mukaisesti.

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen esityslistan asian nro 7 esityslistan toiseksi viimeisenä asiana.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

979 §

SENAATTI-KIINTEISTÖJEN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2006-1335

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2006-1335/526 mukaisesti ehdolla, että inva-autopaikat poistetaan Yrjö Koskisen kadulta ja, että kävelykadun istutusalueelle sijoitetut pyörätelineet siirretään tontin alueelle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

980 §

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2006-1418

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2006-1418/526 mukaisesti ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 22.12.2005 päivättyä suunnitelmaa puuistutusten osalta tarkistettuna. Pakilantien puoleisella istutettavalla tontinosalla oleva puurivi on täydennettävä uusilla istutuksilla siten, että katunäkymä on puustoltaan yhtenäinen ja nykyinen ajoyhteys Pakilantielle poistuu.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsen Ojala, jäsen Rihtniemi, Hiltunen ja Sauri esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

981 §

ENNAKKOLAUSUNTO KAUPUNGIN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ SUUNNITTEILLA OLEVASSA NESTE MARKKINOINTI OY:N SEKÄ BEST CHAIN OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-1702

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti etuostolain (608/77) 8 §:n mukaisesti etukäteen ilmoittaa Neste Markkinointi Oy:lle, että Helsingin kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, mikäli Helsingin kaupungin Ala-Tikkurilan kylässä sijaitseva Sillankorva niminen tila RN:o 3:405 sekä määräala M501 tilasta Siltatie RN:o 3:203 ja määräala M601 tilasta Salomaa RN:o 3:399 myydään ennakkolausuntopyynnössä 15.6.2006 ilmoitetuilla ehdoilla.

 

Kirje nro     Neste Markkinointi Oy:lle ja pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

982 §

ENNAKKOLAUSUNTO KAUPUNGIN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ SUUNNITTEILLA OLEVASSA OP-ELÄKESÄÄTIÖN SEKÄ SUOMEN ORTODOKSISEN KULTTUURIKESKUKSEN SÄÄTIÖN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-1703

Esityslistan asia Kaj/11

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

983 §

VETERAANIEN PALVELUTALOTONTTIA KOSKEVA HELSINGIN TAMMENLEHVÄTALO RY:N HAKEMUS JA TONTINVARAUSEHDON MUUTTAMINEN

 

Khs 2006-69

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallituksen 13.2.2006 (222 §) tekemää asuntotonttien varaamista koskevaa päätöstä muutetaan niin, että Pohjois-Haagan korttelin nro 29108 tonttien nro 2–4 varausehtoja täydennetään seuraavalla kohdalla:

 

-                                       Noin 40 ikääntyville tarkoitettua asuntoa tulee tarjota ensi sijassa helsinkiläisille veteraaneille, joiden arvioidaan selviytyvän tuetussa asumisessa.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, YH-Suomi Oy:lle, Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry:lle, Helsingin Tammenlehvätalo ry:lle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

984 §

ESISOPIMUS HERTTONIEMEEN KAAVOITETTAVAN ASUINKERROSTALOTONTIN TAI -TONTTIEN MYYMISESTÄ

 

Khs 2006-1543

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei varajäsen Koskinen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

985 §

APULAISOIKEUSKANSLERIN PÄÄTÖS KAUPUNGIN VUOKRA-ASUKKAIDEN OMAISUUDEN KÄSITTELYSTÄ KUOLEMANTAPAUKSISSA KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2006-165

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä apulaisoikeuskanslerin päätöksen nro 2/50/06 tiedoksi ja lähettää sen sosiaalivirastolle ja kiinteistövirastolle tiedoksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa edellä mainittuja virastoja ryhtymään toimenpiteisiin, joilla varmistetaan, että kaupungin vuokra-asukkaiden kuoleman varalle antamaa ohjeistusta noudatetaan aina myös loma- ja sijaisuusjärjestelyjen aikana.

 

Pöytäkirjanote ja jäljennös apulaisoikeuskanslerin päätöksestä sosiaalivirastolle, kiinteistövirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

986 §

WÄRTSILÄ OYJ ABP:N JA KIINTEISTÖ OY RAJASAMPAANRANTA 2:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2006-1345

Esityslistan asia Kaj/15

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2006-1345/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

987 §

26.6.2006 ja 7.8.2006 pöydälle pantu asia

ULKOMAINOSLAITTEIDEN NYKYTILAA JA TULEVAISUUDEN SUUNTAVIIVOJA KOSKEVA RAPORTTI

 

Khs 2002-692

Esityslistan asia Kaj/16

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä ulkomainosryhmän raportin tiedoksi ja kehottaa ulkomainosryhmää ryhtymään ulkomainonnasta tehtyjen vuokrasopimusten päättymiseen ja 31.7.2008 mennessä käytävän kilpailuttamisen edellyttämiin valmisteleviin toimenpiteisiin raportissa esitettyjen suuntaviivojen mukaisesti.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa työryhmää seuraamaan vyöhykejaottelun toimivuutta lupaharkinnassa ja kolmen vuoden seurantajakson jälkeen harkitsemaan, tulisiko vyöhykeajattelusta luopua ja korvata se yksityiskohtaisemmilla ohjeilla.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa työryhmää 31.12.2007 mennessä valmistelemaan esityksen, joka keskittäisi mainoslaitteisiin liittyvän lupaprosessin yhdelle virastolle.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennuslautakuntaa ja kiinteistölautakuntaa yhteistyössä tarkistamaan ja saattamaan voimaan 31.5.2007 mennessä ohjeistuksen nk. A-standi -tyyppisten mainosten sijoittamisesta ja valvonnasta Helsingin keskustassa ja muilla vilkkaan jalankulun alueilla, kuten ostos- ja kauppakeskuksissa. Tässä yhteydessä tulee harkita myös niiden kieltämistä kokonaan erikseen määritellyillä alueilla.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalvelut-osastolle, Kaupunginmuseon johtokunnalle, sosiaalilautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, Helsingin Energialle, Helsingin Satamalle, Ratahallintokeskukselle, Viacom Outdoor Oy:lle, Outdoor Finland – Suomen Ulkomainosliitolle, JCDecauxille, Clear Channel Suomi Oy:lle sekä Infobase Towers Oy:lle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että ehdotuksen neljännen kappaleen ensimmäisen virkkeen päivämäärä on 31.5.2007.

 

Merkittiin, että Dahlberg teki vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksen neljäs kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Lopuksi kaupunginhallitus päättänee kieltää nk. A-standi-tyyppisten mainosten sijoittaminen jalkakäytäville koko kaupungin alueella, jotta jalankulkijoiden, erityisesti näkövammaisten jalankulkijoiden, ja pyörätuolissa liikkuvien henkilöiden esteetön liikkuminen toteutuu.”

 

Dahlberg esitti vastaehdotukseen seuraavat perustelut:

 

A-standien käyttö ja asettaminen jalkakäytäville niin, ettei niistä ole haittaa jalankulkijoille on käytännössä ollut mahdotonta valvoa. Uudet ohjeistukset eivät tähän toisi parannusta. Näkövammaisten kannalta tietyn alueen sisällä oleva A-standien kielto olisi hämmentävää. Missä niitä pitäisi varoa ja missä ei? Jalankulkijoilla tulee olla sama oikeus turvalliseen ja esteettömään liikkumiseen jalkakäytävillä kaikkialla Helsingissä. Siksi A-standien käyttö on syytä kieltää jalkakäytävillä koko kaupungin alueella.”

 

Merkittiin, että Rihtniemi ehdotti Wallden-Pauligin kannattamana seuraavan lisäyksen tekemistä päätösehdotukseen:

 

”Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että ulkomainontaan liittyvistä liikenneturvallisuuskysymyksistä teetetään tutkimus/selvitys ennen yksityiskohtaisempien ohjeiden hyväksymistä.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän muutettu ehdotus voitti Rihtniemen vastaehdotuksen äänin 9 – 6. Vähemmistöön kuuluivat Leppä-aho, Reinikainen, Rihtniemi, Urho, Wallden-Paulig ja Koskinen.

 

Dahlbergin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Dahlberg ilmoitti vastaehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Uusitalo Marjatta, kaupunkikuva-arkkitehti, puhelin 310 26350

 

LIITE

Liitteet 1 - 16

 

 

988 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/17

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kiinteistölautakunta

8.8.2006

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

8.8.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

989 §

TIETOKESKUKSEN KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2006-1759

Esityslistan asia Sj/1

 

Kaupunginhallitus päätti ottaa maatalous- ja metsätieteiden maisteri Riitta Koskisen tietokeskuksen kehittämispäällikön virkaan 4 150 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin toistaiseksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että Riitta Koskisen on esitettävä kaupungin työterveyshuollon antama tai hyväksymä selvitys terveydellisistä edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä. Virkaanottamispäätös on ehdollinen, kunnes sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

 

Pöytäkirjanote virkaan otetulle ja muille viranhakijoille muutoksenhakuosoituksin sekä tietokeskukselle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotusta edeltäväksi kappaleeksi lisätään seuraava:

 

”Tietokeskuksessa laadittu yhteenveto hakemuksista on liitteenä. Hakemusasiakirjat kokonaisuudessaan ovat nähtävänä Khn kokouksessa ja sitä ennen hallintokeskuksessa.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

990 §

VAIKEASTI VAMMAISTEN LASTEN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN VALTION ERITYISKOULUSSA

 

Khs 2006-1665

Esityslistan asia Sj/2

 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa opetustoimen johtajan sopimaan perusopetuslain mukaisen opetuksen aloittavien, vaikeasti vammaisten lasten perusopetuslain 28 §:n 1 momentin mukaisen koulupaikan järjestämisestä valtion erityiskoulussa, mikäli kaupunki ei voi itse järjestää kyseistä opetusta, siten, että tarvittaessa perusopetuslain mukaiset tosiasialliset kustannukset avustajapalveluista maksetaan vuoden 2006 osalta talousarvion kohdalta 3 02 11, Opetusvirasto, Muu toiminta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa opetusvirastoa ryhtymään toimenpiteisiin neuvottelujen aloittamiseksi valtiovallan kanssa vaikeasti vammaisten perusopetuksen rahoittamiseksi siten, että kotikuntakorvaustyyppisestä maksukäytännöstä voitaisiin luopua.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, opetusvirastolle, opetustoimen johtajalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

991 §

VT STEFAN JOHANSSONIN TOIVOMUSPONSI: YSTÄVÄOPPILAIDEN VÄLITYSJÄRJESTELMÄN LUOMINEN VANHUKSIA VARTEN

 

Khs 2006-1037

Esityslistan asia Sj/3

 

Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 19.4.2006 hyväksymän toivomusponnen (Stefan Johansson) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Stefan Johanssonille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

992 §

SOK ABC-KETJUOHJAUKSEN MAA-ALUEEN VARAUKSEN JATKAMINEN POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMAA VARTEN KIPPARLAHDEN VENESATAMASTA, HERTTONIEMENRANNASTA

 

Khs 2006-1612

Esityslistan asia Sj/4

 

                      Kaupunginhallitus päätti jatkaa SOK ABC-ketjuohjaukselle maa-alueen varausta Kipparlahden venesatama-alueeseen kuuluvaan alustavaan toimintakaavioon merkityn alueen veneiden ja autojen polttoainejakeluaseman tarkempien suunnitelmien tekemistä varten ajaksi 1.6.2006 – 31.5.2007 seuraavin ehdoin:

 

1                          Alue käsittää jakelulaitteille ja säiliöiden sijoittamiseen tarvittavat alueet sekä toimintaa varten tarvittavan muun alueen.

Varausmaksu on 500 euroa ja sen on maksettava 1.9.2006 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaan tai kaupungin osoittamalle pankkitilille.

2                          Hankkeen luonnospiirustukset on esitettävä liikuntavirastolle hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan hakemista.

Suunnittelun yhteydessä tulee ottaa huomioon voimassa oleva asemakaava ja esittää muun muassa, miten venesataman tuleva täyttö ja kävely- ja polkupyörätien alle jäävät autopaikat on huomioitu.
Lisäksi tulee selvittää venesataman ja muun liikenteen toimivuus alueella sekä ottaa huomioon, ettei hankkeella vaikeuteta venesatama-alueella toimivan venekerhon eikä venealan yrityksen toimintaa.

3                          Varattava alue on liikuntaviraston käytössä siihen saakka, kunnes alueesta solmittava vuokrasopimus alkaa.

4                          Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

5                          Varauksensaajan vastaa kaikkien viranomaislupien hakemisesta aiheutuvista kustannuksista ja kaikista rakentamiskustannuksista sekä tulevalla vuokra-alueella mahdollisesti tarvittavien kulkuväylien, johtojen ym. siirroista.

6                          Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

7                          Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttaa tai kumoutuu.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Ojala esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

993 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtaja                                                                            8.8.2006

museonjohtaja                                                                         7. – 10.8.2006

suomenkielinen työväenopisto

- apulaisrehtori                                                                                   3.8.2006

taidemuseon johtaja                                                                  3. – 8.8.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                             31.7.2006

 

Ilmoitus asianomaisille viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

994 §

VALTUUTETTU JYRKI LOHEN TOIVOMUSPONSI: NIKOTIINIVALMISTEIDEN MYYNTILUVAT PÄIVITTÄISTAVARAKAUPOILLE MYÖNNETÄÄN MAHDOLLISIMMAN NOPEASTI

 

Khs 2006-1323

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 17.5.2006 hyväksymän toivomusponnen (Jyrki Lohi) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Jyrki Lohelle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

995 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN ENERGIAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-1078

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin Energian ympäristölupahakemusta.

 

Kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä ympäristölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

996 §

AGROKSENMÄEN JÄÄKELLARIN VUOKRAUS TUKKU HEINO OY:LLE

 

Khs 2006-1590

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Tukkutorin vuokraamaan Tukkutorin alueella Hermannin kaupunginosassa (21274, tontti 7) sijaitsevan Agroksenmäen jääkellarin 1.9.2006 alkaen Tukku Heino Oy:lle esityslistalla mainitun mukaisin ehdoin kymmenen vuoden määräajaksi siten, että aloitusvuoden vuokra on 7,50 euroa/ m2/kk + alv 22 % ja muutoin noudatetaan Tukkutorin yleisiä vuokrausehtoja.

 

Pöytäkirjanote Tukkutorille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 3(Liite 3 salassa pidettävä)

 

 

997 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE RATAHALLINTOKESKUKSEN JA VR-YHTYMÄ OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-1410

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle Ratahallintokeskuksen ja VR-Yhtymä Oy:n ympäristölupa-hakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Ratahallintokeskuksen ja VR-Yhtymä Oy:n ympäristönsuojelulain mukaista lupahakemusta koskien Ilmalan ratapiha-alueella sijaitsevan jätetäyttöalueen ja pilaantuneen maaperän kunnostamista siten, että asian käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon seuraavat näkökohdat:

 

1                    Vanhan kaatopaikka-alueen jätetäytön rajauksia on tarkennettava näytteenotolla, jotta jätteen olemassaolo voidaan paremmin ottaa huomioon tulevissa rakennushankkeissa ja raiteiden huoltotöissä.

 

2                    Tulevien rakennushankkeiden tutkimukset tulee tehdä ennakkoon siten, että hyvissä ajoin tiedetään jätetäytön olemassaolo ja jätetäytön sekä muiden pilaantuneiden maiden haitta-ainepitoisuudet ja pilaantuneiden alueiden laajuudet. Kunnostushankkeiden tutkimuksissa ja kunnostuksissa tulee ottaa huomioon myös muut haitta-aineet (mm. syanidit).

 

3                    Kaatopaikkavesien purkautumispaikkoja ja toimia vesien hallitsemiseksi tulee edelleen selvittää, jotta haitta-aineet eivät pääse leviämään ympäristöön ojia tai alueen viemärijärjestelmää pitkin.

 

4                    Kaatopaikkakaasujen ja -vesien tarkkailua tulee jatkaa riittävän pitkän aikaa ja tarpeeksi monesta pisteestä. Seurannassa on otettava huomioon erityisesti alueen rakentuminen usean vuoden aikana. Em. seikat on otettava huomioon myös uudisrakennuksissa tehtävissä kaatopaikkakaasun seurannoissa.

 

5                    Uudisrakennuksissa katolle johdettavien kaatopaikkakaasujen puhdistamistarve tulee selvittää erityisesti, mikäli kaatopaikkakaasut aiheuttavat hajuhaittoja ratapiha-alueella tai sen läheisyydessä.

 

6                    Jätetäyttö ja muut pilaantuneet maa-ainekset on erotettava puhtaista maa-aineksista selkeillä havainnointi- ja eristyskerroksilla.

 

7                    Pilaantuneita maa-aineksia, joiden haitta-aineiden pitoisuudet ovat yli SAMASE-ohjearvojen ja alle SAMASE-raja-arvojen, ei saa käyttää täyttöihin muissa rakennuskohteissa. Jätejakeita sisältävät puhtaat maat tulee sijoittaa luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin. Raidesepelin uudelleenkäyttö ei saa aiheuttaa puhtaiden alueiden pilaantumista.

 

8                    Maa-ainesten välivarastointi on tehtävä asianmukaisesti, jotta välivarastoinnista ei aiheudu ympäristön pilaantumista tai muuta haittaa lähialueilla.

 

9                    Alueelle rakennettavien vesijohtojen ja viemäreiden sekä muiden kaapeleiden sijoittamisessa ja materiaaleissa on otettava huomioon vanhan kaatopaikan olemassaolo ja sen aiheuttamat erityisvaatimukset.

 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että kaatopaikan ympäristövaikutukset ja niistä aiheutuvat riskit kaupungin hallintaan tuleville katualueille tulee selvittää ja tarvittaessa haitalliset ympäristövaikutukset tulee suunnitelmallisesti pienentää hyväksyttävälle tasolle.

 

Kirje nro     Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistövirastolle ja ympäristölautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Merkittiin, että Vehviläinen toimi puheenjohtajana asiassa.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

998 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                        8.8.2006

joukkoliikennelautakunta                                            10.8.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

999 §

VR-YHTYMÄ OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2006-1175

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2006–1175/526 mukaisesti ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 22.5.2006 päivättyä suunnitelmaa.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Merkittiin, että Vehviläinen toimi puheenjohtajana asiassa.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1000 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 8.8.2006 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285


Översättning:

991 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN STEFAN

JOHANSSON: ETT SYSTEM FÖR FÖRMEDLING AV VÄNELEVER

TILL ÄLDRE

 

Stn 2006-1037

Ärende Sj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 19.4.2006 (Stefan Johansson)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Stefan Johansson och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Makkonen Antero, stadssekreterare, telefon 169 2242

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 

Översättning:

994 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN JYRKI

LOHI: TILLSTÅND TILL DAGLIGVARUAFFÄRER FÖR FÖRSÄLJNING

AV NIKOTINPREPARAT SÅ SNABBT SOM MÖJLIGT

 

Stn 2006-1323

Ärende Ryj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 17.5.2006 (Jyrki Lohi), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Jyrki Lohi och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Saarinen Erja, biträdande stadssekreterare, telefon 169 2361

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Otto Lehtipuu

Sirkka-Liisa Vehviläinen

puheenjohtaja

puheenjohtaja

paitsi 997-999 §:t

997-999 §:ien kohdalla

 

 

 

Susanna Mäkelä

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Irmeli Wallden-Paulig

Pekka Reinikainen

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  22.8.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 963-969, 971-972, 982-985, 987-988, 991-995, 997-998 ja 1000 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 977-980, 986 ja 999 §:t

 

 

 

 

suunnittelutarveratkaisun tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 978 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 975-976 ja 981 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Suunnittelutarveratkaisun tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Suunnittelutarveratkaisun tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 


 

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

963-969, 971-972, 982-985, 987-988, 991-995, 997-998 och 1000 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

977-980, 986 och 999 § i protokollet

 

 

 

 

avgöranden som gäller planeringsbehov (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

978 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

975-976 och 981 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Avgöranden som gäller planeringsbehov

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut rörande avgöranden som gäller planeringsbehov får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan på­verka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.