Kokousaika

7.8.2006 kello 16.00 – 16.26

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Lindeman, Jukka

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 942-946 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

va. hallintojohtaja

 

 

Pulkkinen, Eero

vs. kaupunginlakimies

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Peltonen, Raija

osastopäällikkö

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


942-943,


-,


948-949, 

 Korpinen

 

 

 

950,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
944-945,


951-959, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
946,


960-962, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
947,


-, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Björklund
-,


-,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

942

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

943

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

944

Kaj/1

Munkkiniemen tontin 30112/5 sekä katu- ja virkistysalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11534)

 

945

Kaj/2

Pitäjänmäen tontin 46072/12 asemakaavan muuttaminen (nro 11533)

 

946

Sj/3

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

947

Ryj/4

Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2005

 

948

Kj/3

Lausunnon antaminen Uudenmaan maakuntaohjelman 2007-2010 luonnoksesta ja ympäristöselostuksesta

 

949

Kj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

950

Kj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

951

Kaj/1

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen XXXX XXXX:n sekä XXXX XXXX:n ja XXXX XXXX:n välisessä kiinteistökaupassa

 

952

Kaj/2

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Helsingin Lämmittäjänkatu 2:n poikkeamishakemuksesta

 

953

Kaj/3

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy:n poikkeamishakemuksesta

 

954

Kaj/4

Vuosaaren erityisasumisen tontin varauksen jatkaminen

 

955

Kaj/5

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle A & M Kiinteistöhallinta Oy:n poikkeamishakemuksesta

 

956

Kaj/6

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle XXXX ja XXXX XXXX:n poikkeamishakemuksesta

 

957

Kaj/7

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Asunto Oy Helsingin Kasarminkatu 6:n poikkeamishakemuksesta

 

958

Kaj/8

26.6.2006 pöydälle pantu asia

Ulkomainoslaitteiden nykytilaa ja tulevaisuuden suuntaviivoja koskeva raportti

 

959

Kaj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

960

Sj/1

Liikuntaviraston liikunnanohjausosaston osastopäällikön viran määräaikaisen hoitajan määrääminen sekä viran julistaminen julkisesti haettavaksi

 

961

Sj/2

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien asiakasmaksujen täsmentäminen

 

962

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

942 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rantasen (varalla Wallden-Paulig) ja
Dahlbergin (varalla Reinikainen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

943 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

944 - 947 §

Kaupunginvaltuuston 30.8.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

944 §

Munkkiniemen tontin 30112/5 sekä katu- ja virkistysalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11534)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

945 §

Pitäjänmäen tontin 46072/12 asemakaavan muuttaminen (nro 11533)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

946 §

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

947 §

Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2005

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

 

948 §

LAUSUNNON ANTAMINEN UUDENMAAN MAAKUNTAOHJELMAN 2007-2010 LUONNOKSESTA JA YMPÄRISTÖSELOSTUKSESTA

 

Khs 2006-1250

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan liitolle Uudenmaan maakuntaohjelman 2007–2010 ja ympäristöselostuksen luonnoksesta seuraavan lausunnon:

 

Helsingin kaupunki pitää laadittua ohjelma-asiakirjaa tyydyttävänä ottaen huomioon laatimista hankaloittavan voimakkaan muutos- ja kehitysvaiheen, mm. kunta- ja palvelurakennehankkeen sekä EU:n rakenneohjelmakauden vaihdoksen. Vallitsevassa tilanteessa on kyettävä reagoimaan nopeasti muuttuviin painotuksiin. Tärkeätä on, että maakunnan ajankohtainen toimintatila ja käynnissä olevat kehityshankkeet tunnetaan laajasti, samoin kuin keskeiset ongelmat ja kehittämistarpeet. Laajapohjaisessa valmistelussa on lähtökohtatietojen kokoamiseen selvästi pyritty huolella ja toimintalinjoja on myös arvioitu teemoittaisissa taulukoissa.

 

Maakuntaohjelman kokonaisuus on luonteeltaan kuitenkin enemmän toteava kuin ohjaava, ja jättää maakunnan elinten toimien varaan paljon. Helsingin mielestä tavoitteellisempi edunvalvontalinja kaupunkipolitiikan kehittämiseksi olisi tarpeen Suomen keskeisimmän metropolialueen maakunnassa.

 

EU:n rakenneohjelmarahoitus 2007–2013

 

Sisäasiainministeriön keväällä julkistetussa luonnoksessa Suomen alue- ja rakennepoliittiseksi strategiaksi vuosille 2007–2013  oli voimakas aluepoliittinen painotus. Kaupunkipoliittinen näkemys ja sen edellyttämät valtakunnalliset linjaukset puuttuivat siitä lähes täysin.

 

Maakuntaohjelmaluonnoksessa metropolipolitiikka kuitenkin nostetaan alueellisen kehitystyön keskeiseksi teemaksi (s. 23-24). Maakunnallisessa edunvalvonnassa tuleekin selvemmin korostaa EU:n rakennepolitiikan tavoitteiden toteuttamista kaupunki­seutuja tukevalla tavalla.

 

Helsingin ja yleensä suurten kaupunkien päähuoli rakennepolitiikassa on rahoituksen jako maan sisällä etenkin ’kilpailukyky ja työllisyys’ -tavoitteen alla. Tällä tavoitteella pyritään vastaamaan Lissabonin talouden kasvun ja työllisyyden strategiaan rakennerahastojen keinoin. SM:n luonnoksessa kaupunkeihin kohdistuva rahoitus oli kuitenkin minimaalista, keskimäärin 5 %:n luokkaa, eikä jatkovalmistelussa ole tiettävästi tapahtumassa korjausta.

 

Ohjelmakaudella 2000–2006 (Euroopan aluekehitysrahaston) EAKR-rahoitus Helsingin ja Vantaan Urban II -yhteisöaloiteohjelmassa oli lähes samaa tasoa kuin nyt on suunniteltu koko Etelä-Suomen alueella jaettavaksi uudella ohjelmakaudella. Tällä panostuksella Suomi ei tue Lissabonin strategian toteuttamista EU:n komission tarkoittamalla
tavalla.

 

Kasvun mahdollisuuksiin panostamisen lisäksi Helsingissä tarvitaan välttämättä (Euroopan sosiaalirahaston) ESR-rahoitusta syrjäytymisen torjumiseen ja vakavien sosiaalisten ongelmien ehkäisyyn; mm. maan suurimmat maahanmuuttajamäärät aiheuttavat erityistarpeita ja ongelmia, joiden hoitaminen vaatii resursseja.

 

Maakuntaohjelman suhde Helsingin yhteisstrategioihin

 

Maakuntaohjelman 2007–2010 painopistealueet asuminen, elinkeinot, koulutus, hyvinvointi, aluerakenne ja liikenne sekä ympäristö ja muu infrastruktuuri sekä niitä toteuttavat toimintalinjat ja painopistealueet ovat pääsääntöisesti Helsingin kaupungin strategisten alueiden ja yhteisstrategioiden suuntaiset. Maakuntaohjelma toteuttaa osaltaan pääkaupunkiseudun yhteiseen visioon perustuvia Helsingin kaupungin strategisia alueita hyvinvointi ja palvelut, kilpailukyky sekä kaupunkirakenne ja asuminen.

 

Maakuntaohjelman konkreettisista toimenpide-ehdotuksista pääosa keskittyy kaupungin strategisista alueista kilpailukyvyn sekä kaupunkirakenteen ja asumisen osalle alueiden kehittämislain tavoitteiden mukaisesti.

 

Maakuntaohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen vaikuttaa keskeisesti pääkaupunkiseudun kaupunkien tiivistyvä yhteistyö. Näiden rinnakkaisten valmisteluprosessien haaste on tuotu esiin ohjelmaluonnoksessa. Ohjelman lopullisessa versiossa tulee pääkaupunkiseudun yhteistyötilanne esittää luonnosta selkeämmin tehtyihin päätöksiin perustuen. Pääkaupunkiseudun kaupunginvaltuustojen 22.5.2006 hyväksymä yhteistyösopimus tulee maakuntaohjelman toteuttamiskaudella vaikuttamaan keskeisesti hankkeiden ja toimenpiteiden priorisointiin pääkaupunkiseudulla. Samoin Helsingin seudun 14 kunnan yhteistyö puolestaan vaikuttaa laajemmin Uudenmaan alueella toteutettaviin hankkeisiin.

 

Elinkeinojen kehittämisen painopistealueella tulee klustereiden kehittämiseen liittyvät kohdat (toimintalinja 2) tarkentaa samansisältöisiksi Culminatum Ltd Oy:n osaamiskeskusohjelmaan 2007–2013 jättämän hakemuksen ja sen jatkovalmistelun mukaisesti. Toimintalinja 1:n kärkihankkeena mainittu pääkaupunkiseudun innovaatiostrategian toteutuksen jatkuminen on varmistettava. Kansainvälisen markkinoinnin
suhteen kaupunginhallitus toteaa, että Uudenmaan kansainvälisessä markkinoinnissa tulee pyrkiä perustetun elinkeinomarkkinointiyhtiön tulevien linjausten mukaisesti markkinoimaan aluetta yhteisesti Helsingin seutuna.

 

Asumisen kehittämisen toimenpidealueella tulee koko Uuttamaata koskevan maankäyttöä, asumista, liikennettä ja työpaikkojen sijoittumista koskevan suunnitelman laatiminen sovittaa kiinteästi yhteen pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen mukaiseen maankäyttöohjelmaan ja asunto-ohjelmaan. Samoin tämä maakunnallinen suunnitelma tulee valmistella kiinteässä yhteistyössä Helsingin seudun 14 kunnan maankäytön, liikenteen ja asumisen suunnittelun kanssa.

 

Asuntoalueiden uudistamiseen ja alueelliseen kehittämiseen varattujen valtion määrärahojen nostaminen sekä perusparannuksen tukeminen ovat Helsingin asuinalueiden kehittämisen kannalta tärkeitä hankkeita. Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla tulee jatkuvasti lukuisia asuinalueita perusparannuksen piiriin. Valtiovarainministeriön esityksessä valtion vuoden 2007 tulo- ja menoarvioksi on ympäristöministeriön hallinnonalalle esitetty luotavaksi vuosia 2006–2010 koskeva asuntoaluekohtainen avustusjärjestelmä Helsingin seudun kunnille. Suurkaupunkiseudun asuinalueiden perusparannuksesta huolehtiminen ehkäisee kansainvälisten esimerkkien mukaan sosiaalisen eriarvoisuuden syvenemistä.

 

Koulutuksen kehittämisen painopistealueella ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkojen riittävyys on keskeinen toimenpide.

 

Hyvinvoinnin kehittämisen painoalueella maakuntaohjelman linjaukset ovat kaupungin strategioiden suuntaiset ja siten asianmukaiset. Näihin liittyvät toimenpiteet ovat kuitenkin pääsääntöisesti kuntien vastuulla. Maakuntaohjelmassa esitetyt kärkihankkeet ja hankekokonaisuudet ovatkin tämän painopisteen osalta yleispiirteisempiä. Kaupunginhallitus toteaa, että maakuntaohjelman viimeistelyssä tulee keskittyä alueiden kehittämislain mukaisesti alueiden kilpailukyvyn takaavan taloudellisen kasvun, elinkeinotoiminnan kehityksen ja työllisyyden parantamisen toimenpiteisiin.

 

Aluerakenteen ja liikenteen kehittämisen painopistealueella tulee maakuntaohjelman kärkihankkeiden priorisoinnin noudattaa pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (PLJ) ratkaisuja.Ympäristöselostus (vaikutusten arviointi ja osallisuus)

 

Maakuntaohjelman ympäristövaikutuksia kuvaavassa ympäristöselostuksessa on ohjelman yleispiirteisyydestä huolimatta pystytty hyvin kuvaamaan Uudenmaan ympäristön nykytilaa, ongelmia ja suojelutavoitteita. Ympäristöselostusta laadittaessa valittu linja tehdä vaikutusten arviointia ympäristövaikutusten arvioinnin sijaan on johdonmukainen ja kannatettava, sillä ekologiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset vaikutukset usein liittyvät toisiinsa. Selostuksen selkeyttämiseksi tulisi ympäristön tilan kuvaus ja suojelutavoitteet keinovalikoimineen esittää omina kokonaisuuksinaan. Lopullisessa ympäristöselostuksessa olisi suositeltavaa kertoa, millaista osallistuminen on ollut ja miten se on vaikuttanut selostukseen.

 

Selostuksessa tuodaan esiin monet kansainväliset ja kansalliset ympäristön tilan parantamiseen tähtäävät sopimukset ja tavoitteet, jotka eri hallintotasojen toimenpitein tulisi saavuttaa. Suojelutavoitteet, joiden mukaan luonnon monimuotoisuutta on varjeltava, kasvihuonekaasujen syntyä rajoitettava, hiljaisia alueita säilytettävä, vesistöjen laadusta pidettävä huolta ja jätteiden syntyä ehkäistävä ja hyödyntämistä parannettava ovat yhteneviä myös Helsingin omissa suunnitelmissa ja ohjelmissa esitettyjen tavoitteiden kanssa.

 

Ohjelman mukaan Uusimaa profiloituu sekä kansallisesti että kansainvälisesti aktiivisen ympäristöpolitiikan maakuntana. Tämän tulisi näkyä ohjelmassa vahvemmin siten, että metropolipolitiikan painopisteisiin lisättäisiin korkeatasoinen ympäristönsuojelu. Myös ympäristöongelmissa ennaltaehkäisy on kustannustehokkainta. Vaikka Uudellamaalla ja erityisesti Helsingissä pilaantuneet maat ovat aiheuttaneet kalliita kunnostustoimia, on samalla kehitetty alan osaamista käytettäväksi myös muualla. Seudun suurimman rakennusprojektin Vuosaaren sataman esimerkillisen ympäristövastuullisen valmistelun yhteydessä on luotu ympäristöinnovaatioita, jotka ovat herättäneet laajaa kiinnostusta.

 

Sidosryhmäyhteistyössä määriteltyjen maakuntaohjelman toimintalinjojen ympäristövaikutukset ovat myönteisiä, mikäli tavoiteltu kehitys toteutuu. Mm. ympäristön tilaan ja kestävän kehityksen periaatteiden toteutumiseen merkittävästi vaikuttava tavoite yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä ja liikkumistarpeen minimoimisesta on hyvin monen muuttujan summa ja suuri haaste eri suunnittelutasoille.

 

Helsingin seudun asuin- ja työssäkäyntialueet ovat koko ajan laajenemassa. Yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittymiseen vaikuttavien tekijöiden tutkiminen ja seuranta on siten erittäin tärkeää myös maakuntaohjelmatyössä.

 

Kärkihankkeissa mukana olevien maankäyttöä, asumista, liikennettä ja työpaikkojen sijoittumista koskevan suunnitelman laatiminen Uudellemaalle sekä metropolialueen kestävää aluerakennetta ja kasvusuuntia koskevien selvitysten laatiminen kuuluvat toteuttamisohjelman kiireellisimpien hankkeiden joukkoon. Kilpailukykyisen joukkoliikenteen kärkihankkeisiin tulisi ottaa mukaan metroradan laajentaminen ja siinä tärkeimpänä länsisuunnan yhteyden aikaansaaminen ohjelmakaudella. Kohdan Tehokas ja turvallinen liikenneverkko kärkihankkeissa tulee painottaa tieliikenteen meluntorjunnan rahoitustarvetta maakunnan liikennemäärien kasvaessa. Pääkaupunkiseudun pääväylien meluntorjuntaohjelma on päivitetty vuonna 2005

 

Kaikkien tavoiteltujen toimintalinjojen toteutumiseen liittyy huomattavasti riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ohjelmassa todetaan myös, että seudun kehittämistyössä on varauduttava ennalta arvaamattomiin ja nopeisiinkin toimintaympäristön muutoksiin, mutta ei kerrota, onko varautumista suunniteltu.

 

Kehityspolut eivät ilman jatkuvaa seurantaa ja ohjausta johda toivottuun suuntaan. Ohjelmalla tulisi olla esitettyä aktiivisempi rooli myönteisten ympäristövaikutusten aikaansaamiseksi. Maakuntaohjelman toteutuksen ja sen vaikutusten seuranta tulee olemaan keskeinen ohjaustyökalu sekä maakuntaohjelmalle ja sen toteutumisen arvioinnille että vuosittain laadittavalle ja tarkistettavalle toteuttamissuunnitelmalle. Seuranta ja siinä käytettävät indikaattorit tuleekin valmistella ja valita huolella.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan liitolle.

 

Lisätiedot:
Lahtinen Olli, erityissuunnittelija, puhelin 169 2296

 

LIITE

Liite 1

 

 

949 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 26–31 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

950 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 26–31 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

951 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN XXXX XXXX:N SEKÄ XXXX XXXX:N JA XXXX XXXX:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-1541

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 8.5.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa XXXX XXXX on myynyt Helsingin kaupungin Laajasalon kylässä sijaitsevan Villinge Vesterudd -nimisen tilan RN:o 1:1101 rakennuksineen XXXX XXXX:lle ja XXXX XXXX:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja XXXX XXXX:lle ja XXXX XXXX:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

952 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY HELSINGIN LÄMMITTÄJÄNKATU 2:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-1255

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeuksen myöntämistä 43. kaupunginosan korttelin nro 43055 tontille nro 1 kaksitasoisen pysäköintikannen rakentamiseksi Kiinteistö Oy Helsingin Lämmittäjänkatu 2:n esittä­män hakemuksen mukaisesti.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

953 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTOSÄÄTIÖN RAKENNUTTAJA OY:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-897

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy haettuun toimenpiteeseen 46. kaupunginosan korttelin nro 46062 tontille nro 3 edellyttäen, että rakentamisessa noudatetaan 26.1.2006 päivättyä suunnitelmaa.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

954 §

VUOSAAREN ERITYISASUMISEN TONTIN VARAUKSEN JATKAMINEN

 

Khs 2006-1565

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jatkaa Nuorisosäätiölle aikaisemmin varattujen 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin nro 54177 tonttien nro 3 ja 4 varauspäätöstä 31.12.2006 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Varaus kohdistuu tonttien 54177/3 ja 4 sijasta asemakaavan muutoksen nro 11336 mukaiseen tonttiin (AKS) 54177/7.

 

2                    Tontti 54177/7 on velvollinen kustannuksellaan sijoittamaan autopaikkojen väliaikaista sijoittamista koskevasta poikkeamispäätöksestä huolimatta asemakaavan muutoksen nro 11336 edellyttämät autopaikat (12 kpl) tontille (LPA) 54177/5.

 

Kaavan edellyttämien autopaikkojen sijoitusvelvollisuus tontille 54177/5 täyttyy vasta sen jälkeen, kun tontilla sijaitsevan pysäköintilaitoksen lisäkerroksen toteuttamisen taloudelliset ja muut edellytykset (riittävä määrä autopaikkoja sijoittavia osapuolia) ovat varmistuneet ja kun lisäkerros on valmistunut.

 

Samoin tontti 54177/7 on velvollinen poikkeamispäätöksestä huolimatta osallistumaan mainitun pysäköintilaitoksen lisäkerroksen suunnitteluun, rahoittamiseen ja toteuttamiseen Edenin Pysäköinti Oy:n ja muiden lisäkerrokseen autopaikkoja sijoittavien osapuolten kanssa. Mainitut kustannukset jaetaan osapuolten kesken autopaikkojen mukaisessa suhteessa tai muun erikseen sovittavan perusteen mukaisesti.

 

Varauksensaaja on myös velvollinen liittymään kaupungin määräämin ehdoin tontin 54177/7 asemakaavan ja rakennusluvan edellyttämien autopaikkojen osalta osakkaaksi alueelle perustettuun Edenin Pysäköinti Oy:hyn, merkitsemään ja ostamaan pysäköintiyhtiön osakkeita sekä tekemään mainitun yhtiön kanssa pysäköintisopimuksen auto-paikkojen toteuttamisesta ja käytöstä.

 

Edellä mainitut tontin 54177/7 autopaikkojen sijoittamisesta ja toteuttamista tontille 54177/5 koskevat velvoitteet ovat voimassa, ellei Helsingin kaupungin kanssa toisin sovita.

 

3                    Helsingin kaupunki on suorittanut omistamiensa tonttien 54177/3 ja 4 puolesta niiden asemakaavan mukaiseen pysäköintiin (mainitun laitoksen lisäkerroksen rakentamiseen) varautumisesta aiheutuneina kustannuksina Edenin Pysäköinti Oy:lle 258 740,30 euroa.

 

Pysäköintilaitoksen lisäkerroksen rakentamisen valmistuttua Helsingin kaupunki perii suorittamansa kustannukset lisäkerrokseen autopaikkoja sijoittavilta osapuolilta niiden autopaikkojen mukaisessa suhteessa tai muun erikseen sovittavan perusteen mukaisesti.

 

4                    Muutoin noudatetaan kiinteistölautakunnan päätöksen 4.6.2002 (414 §) mukaisia varausehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään tontin varausehtojen tarkennuksista, mahdollisesti tarvittavista lisäehdoista ja tontin varausajan mahdollisesta jatkamisesta enintään vuodeksi sekä autopaikkojen sijoittamisvelvollisuutta koskevasta mahdollisesta vapauttamisesta.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Nuorisosäätiölle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

955 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE A & M KIINTEISTÖHALLINTA OY:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-1106

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeuksen myöntämistä A & M Kiinteistöhallinta Oy:lle kahden autopesularakennuksen rakentamiseksi 43. kaupunginosan Herttoniemen kylän tilasta Mäkelä RN:o 4:229 rajatulle määräalalle edellyttäen, että rakentamisessa noudatetaan 24.2.2006 päivättyä suunnitelmaa ja, että poikkeaminen myönnetään määräaikaisena 30.12.2015 asti.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

956 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE XXXX JA XXXX XXXX:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-1259

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeuksen myöntämistä 50. kaupunginosan 412 kylässä olevalle tilalle RN:o 1:1098 lomarakennuksen ja saunan rakentamiseksi, mikäli rakentamisessa noudatetaan Helsingin yleiskaava 2002:n ja Helsingin saariston ja merialueen osayleiskaavan määräyksiä.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

957 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO OY HELSINGIN KASARMINKATU 6:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-1099

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeuksen myöntämistä 7. kaupunginosan korttelin nro 105 tontille nro 20 varastotilojen käyttötarkoituksen pysyväksi muuttamiseksi Asunto Oy Helsingin Kasarminkatu 6:n hakemuksen mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että poikkeusta myönnettäessä tulisi ottaa huomioon kaupunkisuunnitteluviraston suositus jäteastioiden sijoittamisesta olemassa olevan rakennusrungon sisään, alapihan autopaikkojen poistamisesta, alapihan kiveämisestä korkealaatuisella yhtenäisellä kiveyksellä, asemakaavan mukaisen istutusmääräyksen toteuttamisesta, selvityksen esittämisestä taloyhtiön varasto- ja yhteistiloista sekä pihasuunnitelman hyväksyttämisestä rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaneuvottelukunnassa ennen rakennusluvan myöntämistä.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

958 §

26.6.2006 pöydälle pantu asia

ULKOMAINOSLAITTEIDEN NYKYTILAA JA TULEVAISUUDEN SUUNTAVIIVOJA KOSKEVA RAPORTTI

 

Khs 2002-692

Esityslistan asia Kaj/8

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Uusitalo Marjatta, kaupunkikuva-arkkitehti, puhelin 310 26350

 

 

959 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

rakennuslautakunta

1.8.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

1.8.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

960 §

LIIKUNTAVIRASTON LIIKUNNANOHJAUSOSASTON OSASTOPÄÄLLIKÖN VIRAN MÄÄRÄAIKAISEN HOITAJAN MÄÄRÄÄMINEN SEKÄ VIRAN JULISTAMINEN JULKISESTI HAETTAVAKSI

 

Khs 2006-1593

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä liikunnansuunnittelija Maria Nyströmin jatkamaan liikunnanohjausosaston osastopäällikön virassa 1.9.2006 lukien toistaiseksi 31.12.2006 saakka tai, jos osastopäällikön virkaan valittu ottaa viran vastaan tätä ennen, kauintaan siihen saakka, kokonaispalkan 4 122,12 euroa/kk mukaisesti määräytyvin palkkaeduin.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti oikeuttaa liikuntaviraston julistamaan liikunnanohjausosaston osastopäällikön viran (vakanssinro 048040) julkisesti haettavaksi siten, että osastopäällikölle maksetaan tehtäväkohtaisena kokonaispalkkana 4 122,12 euroa kuukaudessa.

 

Pöytäkirjanote liikuntavirastolle, Maria Nyströmille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille (palkanlaskenta).

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

961 §

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASTA PERITTÄVIEN ASIAKASMAKSUJEN TÄSMENTÄMINEN

 

Khs 2005-2701

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaen 6.2.2006 pöytäkirjan 186 §:n kohdalla koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausittaisista asiakasmaksuista tekemäänsä päätöstä, että elokuulta maksuna peritään puolet normaalista 3 tunnin tai 4 – 5 tunnin palvelun maksusta ja että kesäkuulle ajoittuvista toimintapäivistä ei peritä asiakasmaksua.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, nuorisoasiainkeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

962 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun rehtori                                              11. ja 26.7.2006

taidemuseon johtaja                                                            31.7. ja 1.8.2006

tietokeskuksen johtaja                                                                    27.7.2006

 

Ilmoitus asianomaisille viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Tuomas Rantanen

Birgitta Dahlberg

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  15.8.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 942-950, 952-959 ja 962 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 951 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

942-950, 952-959 och 962 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

951 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.