Kokousaika

19.6.2006 kello 16.00 – 17.03

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

(paitsi 901 §)

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

(paitsi 901 §)

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Hiltunen, Tiina

varajäsen

 

 

Vihervaara, Anita

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 870-882 ja osa 883-902 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 897-902 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

va. hallintojohtaja

 

 

Åhlgren, Harry

vs. kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri (paitsi 899-902 §)

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


866-867,


-,


869-881, 

 Korpinen

 

 

 

882,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
-,


883-890, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
868,


891-894, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


895-898, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


899-902,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

866

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

867

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

868

Sj/22

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

869

Kj/14

Kaupunginhallituksen ylimääräinen kokous

 

870

Kj/3

Lainan myöntäminen Töölön Yhteiskoulu Oy:lle

 

871

Kj/4

Lainan myöntäminen Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle

 

872

Kj/5

Asuntotuotantotoimiston erään rakennuskohteen rahoittaminen

 

873

Kj/6

Määrärahojen myöntäminen Kamppi-Töölönlahti -alueen rakentamiseen

 

874

Kj/7

Helsingin Kansainvälisen koulun avustamisen jatkaminen

 

875

Kj/8

Kaupunginhallituksen asiakirjojen antaminen

 

876

Kj/9

Kaupunginvaltuuston 14.6.2006 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

877

Kj/10

Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen verohuojennuspäätöksestä 10.3.2006, 1084 §

 

878

Kj/11

Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen verohuojennuspäätöksestä 27.1.2006, 1009 §

 

879

Kj/12

Oikaisuvaatimus vs. kaupunginlakimiehen verohuojennuspäätöksestä 5.5.2006, 1120 §

 

880

Kj/13

Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen verohuojennuspäätöksestä 14.2.2006, 1045 §

 

881

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

882

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

883

Kaj/1

Tapaninkylän tontin 39067/3 asemakaavan muuttaminen (nro 11544)

 

884

Kaj/2

Vartiokylän tonttien 45289/17 ja 18 asemakaavan muuttaminen (nro 11541)

 

885

Kaj/3

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Suomen Kulttuurirahaston ja Jekura Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

886

Kaj/4

Pakilan ala-asteen koulun teknisen perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

887

Kaj/5

Osoitteessa Minervankatu 3 sijaitsevan koulu-/asuntorakennuksen siirtäminen Kiinteistö Oy Helsingin toimitilat -nimiselle kiinteistöosakeyhtiölle

 

888

Kaj/6

Kahden rakennuksen siirtäminen kiinteistölautakunnan hallintoon ja yhden rakennuksen siirtäminen apporttina Kiinteistö Oy Auroranlinnalle

 

889

Kaj/7

Esisopimuksen tekeminen valtion kanssa tontinosien ja katualueen osan ostamisesta valtiolta Viikissä

 

890

Kaj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

891

Sj/1

Valtuutettu Joonas Rauramon toivomusponsi: Meilahden liikuntapuiston alueelle rakennettavan liikuntahallin toteuttaminen siten, että se mahdollistaa monipuolisen liikunnan harrastamisen uudessa hallissa

 

892

Sj/2

Tapanilan pallokentän varaaminen Malmin Palloseura ry:lle lämmitettävän jalkapallokentän suunnittelua varten

 

893

Sj/3

Helsingin kaupungin osallistuminen perustettavan HSO-säätiön toimintaan

 

894

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

895

Ryj/1

Lausunto maaliikenteen runkoverkkosuunnitelman vaikutusarvioinnista

 

896

Ryj/2

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Pääkaupunkiseudun kiviaineksen kierrätysalueet - ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

 

897

Ryj/3

Lausunto Etelä-Suomen lääninhallitukselle Helsingin pelastustoimen toimintavalmiudesta

 

898

Ryj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

899

Stj/1

Toiminnallisista syistä aiheutuvia vakanssimuutoksia sosiaalivirastossa

 

900

Stj/2

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle sosiaalijohtajan viran täyttämistä koskevasta valituksesta

 

901

Stj/3

Selvitys HUSin toiminnasta ja taloudesta 31.3.2006 tilanteessa

 

902

Stj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

866 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Urhon (varalla Lehtipuu) ja Malisen (varalla Vehviläinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

867 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

868 §

Kaupunginvaltuuston 21.6.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

868 §

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotusta siten, että kohdan 2 valittavista poistetaan Leena Tanhuanpää ja hänen tilalle lisätään Ismo Turunen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen.

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

869 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

 

Khs 2005-2181

 

Kaupunginhallitus päätti kokoontua ylimääräiseen kokoukseen keskiviikkona 21.6.2006 klo 8.00.

 

Merkittiin, että esittelijä ehdotti, että kaupunginhallitus päättäisi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen keskiviikkona 21.6.2006 klo 8.00.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

 

 

870 §

LAINAN MYÖNTÄMINEN TÖÖLÖN YHTEISKOULU OY:LLE

 

Khs 2006-1116

Esityslistan asia Kj/3

 

                      Kaupunginhallitus päätti myöntää talousarvion kohdalta 9 01 02 01 Töölön Yhteiskoulu Oy:lle 153 000 euron korottoman lainan koulun ikkunoiden uusimista varten seuraavin ehdoin:

 

                      Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

 

Lainan vakuus: Ylläpitäjä luovuttaa lainan vakuudeksi koulun kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka nauttivat etuoikeutta 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta.

 

Lainan erityisehto: Opetusvirastolle on toimitettava hankkeesta ennen lainan nostamista yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista sekä lainaerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia lainaehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, opetuslautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle. 

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 169 2513

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

871 §

LAINAN MYÖNTÄMINEN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN OSAKEYHTIÖLLE

 

Khs 2006-921

Esityslistan asia Kj/4

 

Kaupunginhallitus päätti myöntää talousarvion kohdalta 9 01 02 01 Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle 250 000 euron korottoman lainan koulukiinteistön perusparannuksiin seuraavin ehdoin:

 

                                            Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

 

Lainan vakuus: Ylläpitäjä luovuttaa lainan vakuudeksi koulun kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka nauttivat etuoikeutta 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta.

 

Lainan erityisehto: Opetusvirastolle on toimitettava hankkeesta ennen lainan nostamista yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista sekä lainaerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia lainaehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, opetuslautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 169 2513

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

872 §

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTON ERÄÄN RAKENNUSKOHTEEN RAHOITTAMINEN

 

Khs 2006-1415

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantorahaston varoista asuntotuotantotoimiston Vuosaaren Kiinteistöt Oy/Keltakanelinaukio

-nimisen rakennuskohteen rahoittamiseen 305 637 euron suuruisen primäärilainan ja 388 100 euron suuruisen tertiäärilainan.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston laatimaan kaupungin puolesta velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle ja -toimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 169 2513

 

LIITE

Liite 1

 

 

873 §

MÄÄRÄRAHOJEN MYÖNTÄMINEN KAMPPI-TÖÖLÖNLAHTI -ALUEEN RAKENTAMISEEN

 

Khs 2006-1233

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää

 

rakennusvirastolle kohdan 8 03 12, Kamppi-Töölönlahti -alue,

 

alakohdasta 8 03 12 01, Kamppi-Töölönlahti -alueen kadut

 

750 000 euroa käytettäväksi Kamppi-Töölönlahti -alueen katurakentamiseen,

 

alakohdasta 8 03 12 02, Kampin terminaalin kadut,

 

1 400 000 euroa käytettäväksi Kampin terminaalin katuihin ja

 

alakohdasta 8 03 12 03, Kampin keskuksen katu- ja raitiotiejärjestelyt,

 

1 500 000 euroa käytettäväksi Kampin keskuksen katu- ja raitiotiejärjestelyihin sekä

 

kohdasta 8 06 11, Kamppi-Töölönlahti -alueen puistot,

 

470 000 euroa käytettäväksi Töölönlahden alueen puistojen suunnitteluun ja rakentamiseen sekä Töölönlahden väliaikaisen puiston toteuttamiseen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti muuttaa vuoden 2006 talousarvion kohdan 8 03 12, Kadut, liikenneväylät ja radat, Kamppi-Töölönlahti -alue, alakohtajaon edellä olevan käyttösuunnitelman mukaiseksi.

 

Pöytäkirjanote rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle, talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle (Juhani Linnosmaa), taloussuunnitteluosastolle ja taloushallintopalvelulle (kirjanpito).

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

LIITE

Liite 1

 

 

874 §

HELSINGIN KANSAINVÄLISEN KOULUN AVUSTAMISEN JATKAMINEN

 

Khs 2006-549

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa opetuslautakuntaa jatkamaan avustuksen maksamista Helsinki Educational Development Company Oy:lle talousarvionsa puitteissa. Avustus maksetaan tililtä 3 02 11 Opetusvirasto, Muu toiminta tontinvuokran korvauksena ja koulukiinteistön rakentamisesta johtuvien lainakustannusten korvauksena todellisten korko- ym. menojen mukaisena määränä kuitenkin enintään 170 000 euroa vuonna 2007 ja enintään 172 000 euroa vuonna 2008.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti ilmoittaa hakijalle, että koulun on toimintaansa suunnitellessaan otettava huomioon, että avustusta ei ole mahdollista korottaa.

 

Pöytäkirjanote Helsinki Educational Development Company Oy:lle, opetusvirastolle ja tarkastusvirastolle

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 169 2381

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

875 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN ASIAKIRJOJEN ANTAMINEN

 

Khs 2006-1524

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, samalla kumoten 21.11.2005 1400 §:n 11 kohdan osalta tekemänsä päätöksen, oikeuttaa hallintokeskuksen hallintojohtajan päättämään kaupunginhallituksen asiakirjojen antamisesta.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille sekä hallintokeskuksen kirjaamolle.

 

Lisätiedot:
Mäkelä Susanna, hallintosihteeri, puhelin 169 2225

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 8.

 

 

876 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 14.6.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 14.6.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

9, 10             Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

4                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Senaatti-kiin­teis­töille.

 

Kaupunginhallituksen kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakun­nalle, tekniselle lautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, elinkeinoneuvottelukunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskuk­selle. 

 

Toivomusponsi 1 rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 2 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

5                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Senaatti-kiin­teis­töille.

 

Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseolle, ympäristökeskukselle, Helsingin Ener­gialle ja Helsingin Vedelle.

 

11                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

6                    Kaupunginhallitus päätti määrätä Helsingin ammattikorkeakoulun vararehtorin Riitta Konkolan hoitamaan ammattikorkeakoulun rehtorin avointa virkaa 6 635,62 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ajaksi 19.6.–15.12.2006.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote kasvatustieteiden tohtori Timo Luopajärvelle.

 

Pöytäkirjanote ammattikorkeakoulun hallitukselle, viran määräaikaiseksi hoitajaksi määrätylle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

12, 13           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

8                    Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 


Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

14–17           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 9.

 

 

877 §

OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINLAKIMIEHEN VEROHUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ 10.3.2006, 1084 §

 

Khs 2006-868

Esityslistan asia Kj/10

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunginlakimiehen päätöksessä 10.3.2006, 1084 § mainituilla perusteilla, koska asiassa ei ole esitetty sellaista uutta seikkaa tai selvitystä, joka antaisi aihetta oikaista tehtyä päätöstä.

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksen tekijälle esityslistatekstein ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rope Jenni, vs. apulaiskaupunginasiamies, puhelin 169 3695

 

LIITE

Liite 1 (Salassa pidettävä)

 

 

878 §

OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINLAKIMIEHEN VEROHUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ 27.1.2006, 1009 §

 

Khs 2006-375

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunginlakimiehen päätöksessä 27.1.2006, 1009 § mainituilla perusteilla, koska asiassa ei ole esitetty sellaista uutta seikkaa tai selvitystä, joka antaisi aihetta oikaista tehtyä päätöstä.

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksen tekijälle esityslistatekstein ja

hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rope Jenni, vs. apulaiskaupunginasiamies, puhelin 169 3695

 

LIITE

Liite 1 (Salassa pidettävä)

 

 

879 §

OIKAISUVAATIMUS VS. KAUPUNGINLAKIMIEHEN VEROHUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ 5.5.2006, 1120 §

 

Khs 2006-1358

Esityslistan asia Kj/12

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunginlakimiehen päätöksessä 5.5.2006, 1120 § mainituilla perusteilla, koska asiassa ei ole esitetty sellaista uutta seikkaa tai selvitystä, joka antaisi aihetta oikaista tehtyä päätöstä.

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksen tekijälle esityslistatekstein ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rope Jenni, vs. apulaiskaupunginasiamies, puhelin 169 3695

 

LIITE

Liite 1 (Salassa pidettävä)

 

 

880 §

OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINLAKIMIEHEN VEROHUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ 14.2.2006, 1045 §

 

Khs 2006-486

Esityslistan asia Kj/13

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunginlakimiehen päätöksessä 14.2.2006, 1045 § mainituilla perusteilla, koska asiassa ei ole esitetty sellaista uutta seikkaa tai selvitystä, joka antaisi aihetta oikaista tehtyä päätöstä.

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksen tekijälle esityslistatekstein ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rope Jenni, vs. apulaiskaupunginasiamies, puhelin 169 3695

 

LIITE

Liite 1 (Salassa pidettävä)

 

 

881 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 24 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                14.6.2006

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

882 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 24 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

883 §

TAPANINKYLÄN TONTIN 39067/3 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11544)

 

Khs 2006-1212

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 39. kaupunginosan korttelin nro 39067 tontin nro 3 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 6.4.2006 päivätyn piirustuksen nro 11544 mukaisena.

 

Kirje nro      ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote raken­nuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

884 §

VARTIOKYLÄN TONTTIEN 45289/17 JA 18 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11541)

 

Khs 2006-1215

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45289 tonttien nro 17 ja 18 asemakaavan muutoksen kaupunkisuun­nitteluviraston asemakaavaosaston 6.4.2006 päivätyn piirustuksen nro 11541 mukaisena.

 

Kirje nro      ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

885 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN SUOMEN KULTTUURIRAHASTON JA JEKURA OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-1388

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 12.5.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Suomen Kulttuurirahasto on myynyt Helsingin kaupungin 30. kaupunginosan korttelin nro 30081 tontin nro 18 rakennuksineen sekä Munkkiniemen kylässä sijaitsevat tilat Kaunisto RN:o 1:1188 ja Kaunisto II RN:o 1:1235 Jekura Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Jekura Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

886 §

PAKILAN ALA-ASTEEN KOULUN TEKNISEN PERUSPARANNUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2006-1142

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Pakilan ala-asteen teknisen perusparannuksen 30.3.2006 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on enintään 4 792 brm2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset 4 160 000 euroa (veroton hinta 3 410 000 euroa) hintatasossa 2/2006.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

887 §

OSOITTEESSA MINERVANKATU 3 SIJAITSEVAN KOULU-/ASUNTORAKENNUKSEN SIIRTÄMINEN KIINTEISTÖ OY HELSINGIN TOIMITILAT -NIMISELLE KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖLLE

 

Khs 2006-1394

Esityslistan asia Kaj/5

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

888 §

KAHDEN RAKENNUKSEN SIIRTÄMINEN KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN HALLINTOON JA YHDEN RAKENNUKSEN SIIRTÄMINEN APPORTTINA KIINTEISTÖ OY AURORANLINNALLE

 

Khs 2005-2503

Esityslistan asia Kaj/6

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

889 §

ESISOPIMUKSEN TEKEMINEN VALTION KANSSA TONTINOSIEN JA KATUALUEEN OSAN OSTAMISESTA VALTIOLTA VIIKISSÄ

 

Khs 2006-1491

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Suomen valtion / Senaatti-kiinteistöjen kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen kiinteistökaupan esisopimuksen ja aikanaan lopullisen kauppakirjan sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä täsmennyksiä ja tarkennuksia.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

890 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

13.6.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

8.6.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

12. ja 13.6.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

891 §

VALTUUTETTU JOONAS RAURAMON TOIVOMUSPONSI: MEILAHDEN LIIKUNTAPUISTON ALUEELLE RAKENNETTAVAN LIIKUNTAHALLIN TOTEUTTAMINEN SITEN, ETTÄ SE MAHDOLLISTAA MONIPUOLISEN LIIKUNNAN HARRASTAMISEN UUDESSA HALLISSA

 

Khs 2006-488

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.3.2006 hyväksymän toivomusponnen (Joonas Rauramo) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Joonas Rauramolle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

892 §

TAPANILAN PALLOKENTÄN VARAAMINEN MALMIN PALLOSEURA RY:LLE LÄMMITETTÄVÄN JALKAPALLOKENTÄN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2006-1509

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Malmin Palloseura ry:lle 39. kaupunginosassa (Tapaninkylä) Tapanilan kylän nro 429 tilan 6:371 alueella sijaitsevalta Tapanilan palloilukenttäalueelta liitekartan osoittama, noin 7 000 m2:n suuruinen alue lämmitettävän jalkapallokentän suunnittelua varten ajaksi 1.6.2006 – 31.5.2007 seuraavin ehdoin:

 

1                          Varausmaksu on 1 029,00 euroa (alv 0 %).

Varausmaksu on maksettava 1.7.2006 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaan tai kaupungin osoittamalle pankkitilille.

Maksusuorituksen viivästyessä vuokralainen on velvollinen maksamaan erääntyville saataville maksupäivään asti korkoa ja perimispalkkiota kaupunginhallituksen vahvistaman päätöksen mukaan.

2                          Varattavan alueen rajoja tarkistetaan alueesta tehtävän vuokrasopimuksen yhteydessä.

Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä liikuntalautakunnan hyväksyttäväksi.

Vuokrasopimus tulee olla voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

Varattava alue on liikuntaviraston käytössä siihen saakka, kunnes alueesta solmittava vuokrasopimus alkaa.

3                          Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, joka varauksensaajalle saattaa aiheutua, mikäli hankkeelle ei saada rakennuslupaa tai varsinaista maanvuokrausta ei voida solmia.

4                          Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle ja Malmin Palloseura ry:lle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

893 §

HELSINGIN KAUPUNGIN OSALLISTUMINEN PERUSTETTAVAN HSO-SÄÄTIÖN TOIMINTAAN

 

Khs 2006-1238

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki osallistuu perustettavan HSO-säätiön toimintaan 10.4.2006 päivätyn sääntöluonnoksen 6 §:n mukaisesti todeten samalla, että kaupunki ei osallistu säätiön toimintaan liittyviin kustannuksiin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi säätiön hallitukseen henkilöstökeskuksen kehittämispalvelut-yksikön osastopäällikön Mirja Heiskarin hallituksen ensimmäiseksi toimikaudeksi.

 

Pöytäkirjanote HSO-sihteerikoulutuksen kannatusyhdistys ry:lle, henkilöstökeskukselle, talous- suunnittelukeskukselle sekä osastopäällikkö Mirja Heiskarille.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 169 2442

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

894 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                              8. ja 12.6.2006

henkilöstökassatoimikunta                                                           15.6.2006

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                         7.6.2006

liikuntalautakunta                                                                           13.6.2006

nuorisolautakunta                                                                          15.6.2006

opetuslautakunta                                                                                             

- ruotsinkielinen jaosto                                                                     8.6.2006

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                                6.6.2006

 

eläintarhan johtaja                                                                  9. ja 15.6.2006

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                           13.6.2006

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                    5., 6. ja 14.6.2006

museonjohtaja                                                                         9. – 13.6.2006

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                             8.5. – 16.6.2006

taidemuseon johtaja                                                                9. – 13.6.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

895 §

LAUSUNTO MAALIIKENTEEN RUNKOVERKKOSUUNNITELMAN VAIKUTUSARVIOINNISTA

 

Khs 2006-1344

Esityslistan asia Ryj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

896 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE PÄÄKAUPUNKISEUDUN KIVIAINEKSEN KIERRÄTYSALUEET - YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA

 

Khs 2006-891

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Pääkaupunkiseudun kiviaineksen kierrätysalueet –ympäristövaikutus-ten arviointiohjelmasta seuraavan lausunnon:

 

Kierrätyskiviaineksen käsittelykapasiteetin riittävyys, toimintojen saavutettavuus ja toiminnan organisointi ovat tärkeitä edellytyksiä pääkaupunkiseudun kehittämiselle ja rakentamisessa syntyvän kierrätyskelpoisen aineksen hyödyntämiselle. Pääkaupunkiseudun kierrätyskiviaineksen käsittelyalueet -hanke edesauttaa seudun yhdyskuntarakenteen kehittymistä.

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä tulee laatia hankkeen yleissuunnitelma.

 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa tulisi arvioida ns. 0-vaihto-ehtoa, eli seurauksia siitä, että hanke jäisi toteutumatta ja toiminta jatkuisi kussakin kohteessa nykyisten lupien mukaisesti. Myös sellainen vaihtoehto, jossa jokin tai jotkin kohteista jäisivät toteutumatta ja muut toteutuisivat, tulee tarkastella. Ohjelmaan tulee myös lisätä tieto nykytoiminnassa vastaanotettujen tai käsiteltyjen ainesten määrästä sekä arvioida tulevaisuudessa syntyvien käsiteltävien ainesten määrää. Materiaalien kuljetuksista käsittelypaikalle aiheutuva pöly ja melu tulee ottaa huomioon arvioinnissa.

 

Arviointiohjelmassa kierrätysalueen ympäristövaikutukset tulee tarkastella myös käynnissä olevat ympäristön maankäyttösuunnitelmat huomioon ottaen. Arviointiselostuksessa tulee selvittää huolellisesti Konalaan suunnitellun maksimikapasiteetin ja sen mahdollisten vaihtoehtojen vaikutukset Honkasuon metsäalueeseen ja Honkasuonnittyyn, Malminkartanon täyttömäen virkistyskäyttöön ja lähelle suunniteltaviin uusiin asuinalueisiin.

 


Kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, ympäristölautakunnalle sekä yleisten töiden lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 5

 

 

897 §

LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSELLE HELSINGIN PELASTUSTOIMEN TOIMINTAVALMIUDESTA

 

Khs 2005-1429

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Etelä-Suomen lääninhallitukselle seuraavan lisäselvityksen Helsingin pelastustoimen toimintavalmiudesta:

 

1. Uusien pelastusasemien toteuttamisajoitukset

 

Voimassaolevaan taloussuunnitelmaan 2006–2010 ei sisälly Ruoholahden, Malmin, Laajasalon eikä Kannelmäen pelastusasemien rakentamista.

 

Ruoholahden asema on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2008 edellyttäen, että nykyinen ns. Alkon kuntotalo saadaan käyttöön ja on muunnettavissa mainittuun tarkoitukseen. Lisäksi kyseisen pelastusaseman toteuttaminen edellyttää vuodesta 2010 eteenpäin myös päätöstä sen miehittämiseksi tarvittavasta henkilöstöstä. Vuosina 2009–2010 Ruoholahden asema on suunniteltu miehitettäväksi Erottajan aseman miehistöllä aseman peruskorjauksen johdosta. Mikäli kuntotalon vaihtoehtoa ei ole mahdollista hyödyntää, rakennetaan Ruoholahteen uusi asema aikaisintaan vuonna 2010.

 

Kannelmäen pelastusasema arvioidaan voitavan rakentaa aikaisintaan vuonna 2011-2012. Edellyttäen, että aseman miehittämiseen saadaan tarvittavat lisävakanssit, voitaisiin asema ottaa käyttöön aikaisintaan vuoden 2013 alussa.

 

Malmin pelastusasema arvioidaan rakennettavaksi aikaisintaan vuonna 2013. Edellyttäen, että saadut laitoksen vakanssitilanne sen sallii, voitaisiin asema ottaa käyttöön aikaisintaan vuoden 2014 alussa.

 

Laajasalon pelastusasema arvioidaan rakennettavaksi aikaisintaan vuonna 2015. Edellyttäen, että aseman miehittämiseen saadaan tarvittavat lisävakanssit, voitaisiin asema ottaa käyttöön aikaisintaan vuoden 2016 alussa.

 

Ruoholahden pelastusasema pois lukien em. kohteisiin ei ole tontti‑ tai kiinteistövarausta. Pelastusasemien rakentamisajankohdat ja käyttöönottoon liittyvät lisämäärärahat täsmentyvät seuraavien talousarviokierrosten yhteydessä.

 

2. Sopimuspalokunnat

 

Helsingin kaupungin 15 sopimuspalokuntaa ovat Pelastuslaitoksen kanssa tekemässään sopimuksessa sitoutuneet olemaan virka-ajan ulkopuolella toimintavalmiudessa 30 minuutin kuluessa hälytyksestä.

 

Sopimuspalokuntia ei käytetä ensilähdön yksiköinä vaan niitä käytetään erityisesti paljon miehistö- ja tai aikaresursseja vaativissa tulipalo- ja onnettomuustilanteissa vakinaisten yksiköiden tukena. Lisäksi sopimuspalokuntia käytetään suuronnettomuustilanteissa sekä poikkeusolojen yksiköiden miehistönä. Helsingissä sopimuspalokunnat eivät normaalioloissa vaikuta toimintavalmiuteen. Samasta syystä niitä ei ole myöskään mainittu palvelutasopäätöksen perusteluosassa.

 

3. Operatiivinen henkilövahvuus

 

Operatiivisen toimialan henkilövahvuutta on korjattu ns. virkapaketilla. Pelastuslaitoksen talousarvioon vuodelle 2006 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2006–2008 sisältyy yhteensä 45 uutta vakanssia (15 vakanssia/vuosi 2006–2008) pelastuslaitoksen operatiiviseen toimintaan ja riskienhallintaan sekä 23 operatiivisen toimialan virkaa syksyllä 2005.

 

Pelastuslaitos on aloittanut voimakkaan rekrytoinnin, joka kohdistettiin oman koulun lisäksi mm. Kuopion pelastusopistossa valmistuneisiin pelastajiin. Syksyllä 2005 alkaneelle perehdytyskurssille saatiin viisi palomiestä ja keväällä 2006 perehdytyskurssin kävi 20 palomiestä. Pelastuskoulussa aloitettiin lisäksi maaliskuussa 2006 ylimääräinen pelastajakurssi 15 oppilaan vahvuudella. Rekrytointia on edelleenkin jatkettu valmiiden palomiesten osalta ja elokuussa 2006 alkavalle perehdytyskurssille arvioidaan saatavan 20 osallistujaa. Joulukuussa 2006 valmistuu pelastuskoulusta 14 palomiestä.

 

Edellä mainittuun perustuen arvioidaan, että vuoden 2006 lopussa operatiivisella toimialalla on avoinna vain neljä virkaa, kun huomioon on otettu vuoden 2006 aikana normaalisti eläkkeelle jäävät henkilöt.

 

Pelastuslaitos jatkaa valmiiden palomiesten rekrytointia syksyllä 2006 ja uusi perehdytyskurssi aloitetaan tammikuussa 2007 arvioidulla vahvuudella 10-15. Toteutuva vahvuus riippuu tuolloin avoinna olevien vakanssien todellisesta määrästä sillä hetkellä. Tämän lisäksi jouluna 2007 valmistuu pelastuskoulusta 18 palomiestä ja vappuna 2008 15 palomiestä.

 

Kirje nro      Etelä-Suomen lääninhallitukselle ja pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

898 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                            12.6.2006

liikepalvelulautakunta                                                  13.6.2006

joukkoliikennelautakunta                                            15.6.2006

yleisten töiden lautakunta                                           15.6.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

899 §

TOIMINNALLISISTA SYISTÄ AIHEUTUVIA VAKANSSIMUUTOKSIA SOSIAALIVIRASTOSSA

 

Khs 2006-1462

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti sosiaalivirastoon sijoitettujen vakanssien osalta 1.7.2006:

 

1                          Muuttaa seuraavien virkojen nimikettä palkan pysyessä samana

 

Vakanssi-

numero

Nykyinen nimike

Tehtäväkohtainen palkka (toukokuu 2006)

Uusi nimike

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

012713

pakolaissihteeri

2204,42

sosiaalityöntekijä

017358

tukityön päällikkö        

2862,13

työhönohjauksen päällikkö

084028

johtaja

3064,75

maahanmuuttaja- palvelujen päällikkö

 

2                          Perustaa virat seuraavien tehtävien tilalle palkan pysyessä samana

 

Vakanssi-numero

Nykyinen tehtävä

Tehtäväkohtainen palkka (toukokuu 2006)

Perustettava
virka

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

035369

sosiaaliohjaaja

1893,56

sosiaaliohjaaja

036678

sosiaaliohjaaja

1893,56

sosiaaliohjaaja

084354

sosiaaliohjaaja

1893,56

sosiaaliohjaaja

 

 

 

 

Lapsiperheiden palvelujen vastuualue

014060

sosiaalityöntekijä

2204,42

sosiaalityöntekijä

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa huolehtimaan päätöksen ja oikaisuvaatimusohjeen toimittamisesta viranhaltijoille, joita nimikemuutos koskee.

 

Pöytäkirjan sosiaalilautakunnalle, sosiaalivirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1

 

 

900 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE SOSIAALIJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMISTÄ KOSKEVASTA VALITUKSESTA

 

Khs 2006-195

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle sosiaalijohtajan viran täyttämistä koskevaan Minna Pyykön valitukseen hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunnon mukaisen lausunnon.

 

Pöytäkirjanote ja asiakirjat hallintokeskuksen oikeuspalvelulle lausunnon laatimista varten.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

901 §

SELVITYS HUSIN TOIMINNASTA JA TALOUDESTA 31.3.2006 TILANTEESSA

 

Khs 2006-1460, 2006-1497

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi terveyslautakunnan toimittaman selvityksen HUS:n taloudesta ja toiminnasta tilanteessa 31.3.2006 ja HUS:n hallituksen lähettämän tammi-maaliskuun 2006 seurantaraportin

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin HUSin hallituksen pöytäkirjanotteesta terveyslautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Dahlberg ja Urho esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

902 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta                                                          13.6.2006

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto                               7.6.2006

lasten päivähoitojaosto                          15.6.2006

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle, ruotsinkieliselle jaostolle ja lasten päivähoitojaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292


Översättning:

891 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN JOONAS

RAURAMO: ANLÄGGANDE AV IDROTTSHALLEN I MEJLANS

IDROTTSPARK SÅ ATT IDROTT KAN UTÖVAS MÅNGSIDIGT I

DEN NYA HALLEN

 

Stn 2006-488

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 1.3.2006 (Joonas Rauramo)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Joonas Rauramo och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 169 2295

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Ulla-Marja Urho

Jouko Malinen

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  28.6.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 877 – 880 §:t

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 866-869, 876 (lukuun ottamatta kohtaa 6), 881-882, 887-888, 890-892, 894-898 ja 900-902 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 883 – 884 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 885 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön vastaisesti.

 

Jos hankinta liittyy asetuksessa (381/1998) määriteltyyn peruspalvelutoimintaan ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeus ei kuitenkaan käsittele hakemusta. Tällaiseen päätökseen haetaan muutosta kuntalaissa säädetyllä tavalla.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

 

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3  5. kerros

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita

pöytäkirjan 877 – 880 §:t

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9

00520 HELSINKI

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

877-880 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

866-869, 876 (utom punkt 6), 881-882, 887-888, 890-892, 894-898 och 900-902 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

883–884 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

885 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling.

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller med stöd av den utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Euro­peiska gemenskapens lagstiftning.

 

Om upphandlingen anknyter till den basserviceverksamhet som definieras i förordning (381/1998) och det uppskattade värdet av upphandlingen understiger det tröskelvärde om vilket det bestäms genom förordning, upptar marknadsdomstolen inte ansökan till behandling. Ändring i ett sådant beslut söks på det sätt som anges i kommunallagen.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

Sökanden skall innan ansökan ges in till marknadsdomstolen skriftligen meddela upphandlingsenheten sin avsikt att anhänggigöra ärendet i marknadsdomstolen.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118                              Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5.våningen

00131 Helsingfors

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden

877 – 880 § i protokollet

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Helsingfors förvaltningsdomstol

Bangårdsvägen 9

00520 Helsingfors

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.