Kokousaika

12.6.2006 kello 16.00 – 17.29

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Moisio, Elina

varajäsen

 

 

Vihervaara, Anita

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi osa 844-865 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

(paitsi osa 859-865 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö (paitsi osa 844-865 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

va. hallintojohtaja

 

 

Åhlgren, Harry

vs. kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


826-827,


828-833,


841-848, 

 Korpinen

 

 

 

849,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
834-839,


850-854, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
840,


855-860, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


861-863, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


864-865,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

826

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

827

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

828

Kj/1

Nuorisolautakunnan varajäsenen valinta

 

829

Kj/2

Poliisin neuvottelukunnan varajäsenen valinta

 

830

Kj/3

Teknisen lautakunnan varajäsenen valinta

 

831

Kj/4

Vuoden 2006 talousarvioon tehtävät muutokset ja määrärahojen ylittäminen keskushallinnon tehtävien uudelleenjärjestelystä johtuen

 

832

Kj/5

Vuoden 2006 talousarvion erään määrärahan siirto

 

833

Kj/6

Vuoden 2006 talousarvion maanhankintamäärärahan ylittäminen

 

834

Kaj/7

Yhtiön perustaminen keskustan maanalaista huoltoväylää varten

 

835

Kaj/8

Latokartanon peruskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen

 

836

Kaj/9

Suutarilan palvelukeskustonttien 40078/17 ja 18 vuokrausperusteet

 

837

Kaj/10

Vuokrausperusteiden määrääminen omakotitalotonteille (mm. Tuomarinkylä, Tapaninkylä)

 

838

Kaj/11

Toukolan tonttien 23124/6, 8 - 10, 12, 14, 15, 33 ja 35 sekä 23126/4 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11499)

 

839

Kaj/12

Lauttasaaren tonttien 31114/6 ja 8 asemakaavan muuttaminen (nro 11404)

 

840

Sj/13

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

841

Kj/3

Vaasan hallinto-oikeuden päätös valituksiin koskien lievästi TBT-pitoisten sedimenttien ruoppaamista ja läjittämistä Vuosaaren satama-alueella

 

842

Kj/4

Talous- ja suunnittelukeskuksen kahden toimen muuttaminen viraksi

 

843

Kj/5

Kahden apulaiskaupunginlakimiehen ja yhden kaupunginasiamiehen viran nimikemuutos

 

844

Kj/6

Määrärahan myöntäminen Etelä-Hermannin ja Leppäsuon maaperän puhdistaminen

 

845

Kj/7

Rakennushankkeiden seurantaraportti

 

846

Kj/8

Lainan myöntäminen Oulunkylän tekonurmi Oy:lle

 

847

Kj/9

5.6.2006 pöydälle pantu asia

Eräiden hankkeiden rahoittaminen innovaatiorahaston varoilla

 

848

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

849

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

850

Kaj/1

Sopimuksen tekeminen Delta Motor Group Oy:n kanssa Lauttasaaren tontin 31114/8 asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 11404)

 

851

Kaj/2

Laajasalon ala-asteen koulurakennuksen kuivatusjärjestelmän ja pihan peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

852

Kaj/3

Helsingin Asumisoikeus Oy:n yhteishallinnon toimintaohje

 

853

Kaj/4

Pekka Jarvansalon perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun tekemä poikkeamishakemus

 

854

Kaj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

855

Sj/1

Valtuutettu Jan D. Oker-Blomin toivomusponsi: Luontoretkien ja niihin kuuluvan opetuksen järjestäminen ruotsinkielisille koululaisille

 

856

Sj/2

Valtuutettu Maija Anttilan toivomusponsi: Opetustoimen ryhmäkokojen pienentämisen ja pätevien opettajien lisäämisen vaikutus erityisopetuksen ja avustavien henkilöiden tarpeeseen

 

857

Sj/3

Alueen varaaminen Suomenlahden Uistelijat ry:lle Vuosaarenlahden venesatama-alueelta vapaa-ajan kalastuskeskuksen suunnittelua varten

 

858

Sj/4

Valtuutettu Tarja Tenkulan toivomusponsi: Työsuhdelipun tarjoaminen kaupungin työntekijöille

 

859

Sj/5

5.6.2006 pöydälle pantu asia

Ns. tuplavuorokorvauksen maksaminen kokeiluluonteisesti sosiaalivirastossa ja terveyskeskuksessa 1.6. - 30.9.2006

 

860

Sj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

861

Ryj/1

Selvitys Oikeuskanslerinvirastolle katupuhtaanapitoa koskevan kirjeen johdosta

 

862

Ryj/2

Valtuutettu Sanna Hellströmin toivomusponsi: Esteettömän kulun varmistaminen matalalattiaisiin raitiovaunuihin

 

863

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

864

Stj/1

Lausunnon antaminen Xxxx Xxxxxxxx sairaankuljetuslupahakemuksesta

 

865

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

826 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rihtniemen (varalla Urho) ja Pajamäen (varalla Vihervaara) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

827 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

828 - 840 §

Kaupunginvaltuuston 21.6.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

828 §

Nuorisolautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

829 §

Poliisin neuvottelukunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Hakala Hannu, osastopäällikkö, puhelin 169 2220

 

830 §

Teknisen lautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

831 §

Vuoden 2006 talousarvioon tehtävät muutokset ja määrärahojen ylittäminen keskushallinnon tehtävien uudelleenjärjestelystä johtuen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Kivinen Riitta, erityissuunnittelija, puhelin 169 2393

 

832 §

Vuoden 2006 talousarvion erään määrärahan siirto

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Viljanen Liisa, erityissuunnittelija, puhelin 169 2238

 

833 §

Vuoden 2006 talousarvion maanhankintamäärärahan ylittäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

834 §

Yhtiön perustaminen keskustan maanalaista huoltoväylää varten

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

835 §

Latokartanon peruskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

836 §

Suutarilan palvelukeskustonttien 40078/17 ja 18 vuokrausperusteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

837 §

Vuokrausperusteiden määrääminen omakotitalotonteille (mm. Tuomarinkylä, Tapaninkylä)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

838 §

Toukolan tonttien 23124/6, 8 - 10, 12, 14, 15, 33 ja 35 sekä 23126/4 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11499)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

839 §

Lauttasaaren tonttien 31114/6 ja 8 asemakaavan muuttaminen (nro 11404)

 

 

Merkittiin, että Lehtipuu ehdotti Rantasen kannattamana, että kaupunginhallitus päättäisi palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että korttelin rakennussuunnittelun ja -sijoittelun lähtökohdaksi otetaan yhden tai useamman vanhan teollisuuskiinteistön säilyttäminen korttelissa.

 

Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 12 – 3. Vähemmistöön kuuluivat Moisio, Lehtipuu ja Rantanen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

840 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

841 §

VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS VALITUKSIIN KOSKIEN LIEVÄSTI TBT-PITOISTEN SEDIMENTTIEN RUOPPAAMISTA JA LÄJITTÄMISTÄ VUOSAAREN SATAMA-ALUEELLA

 

Khs 2006-1378

Esityslistan asia Kj/3

 

Kaupunginhallitus päätti merkitä Vaasan hallinto-oikeuden 26.5.2006 antaman päätöksen nro 06/0145/3 tiedoksi ja lähettää sen Helsingin Satamalle mahdollisia toimenpiteitä varten.

 

                                            Pöytäkirjanote liitteineen Helsingin Satamalle ja ilman liitettä rakennusvirastolle, kiinteistövirastolle ja ympäristökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liite 1

 

 

842 §

TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUKSEN KAHDEN TOIMEN MUUTTAMINEN VIRAKSI

 

Khs 2006-1428

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.6.2006 lukien talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle sijoitettujen johtavan suunnittelijan (vak.nro 016759) ja erityissuunnittelijan (vak.nro 016773) työsuhteisten toimien tilalle vastaavat samapalkkaiset virat.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille henkilöille, talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle ja taloushallintopalvelulle (Paula Paajanen).

 

Lisätiedot:
Kivinen Riitta, erityissuunnittelija, puhelin 169 2393

 

LIITE

Liite 1

 

 

843 §

KAHDEN APULAISKAUPUNGINLAKIMIEHEN JA YHDEN KAUPUNGINASIAMIEHEN VIRAN NIMIKEMUUTOS

 

Khs 2006-878

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että hallintokeskuksen oikeuspalvelujen kahden apulaiskaupunginlakimiehen viran (vakanssinumerot 016821 ja 016850) ja yhden kaupunginasiamiehen viran (vakanssinumero 016822) virkanimike muutetaan johtavaksi kaupunginasiamieheksi.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, virkojen haltijoille ja hallintokeskuksen henkilöstösihteerille

 

Lisätiedot:
Kontra Pekka, projektipäällikkö, puhelin 169 2217

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 5.

 

 

844 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN ETELÄ-HERMANNIN JA LEPPÄSUON MAAPERÄN PUHDISTAMINEN

 

Khs 2006-1353

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistöviraston tonttiosastolle vuoden 2006 talousarvion alakohdasta 8 01 02 -11, esirakentaminen, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet,

 

1 120 000 euroa (alv=0) käytettäväksi Etelä-Hermannin ja Leppäsuon pilaantuneen maaperän puhdistamiseen.

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tonttiosastolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille(Heljä Huusko) ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

LIITE

Liite 1

 

 

845 §

RAKENNUSHANKKEIDEN SEURANTARAPORTTI

 

Khs 2006-1441

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi rakennushankkeiden seurantaraportin ja suhdannekatsauksen, tilanne 29.5.2006 (liite 1).

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaikille virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

LIITE

Liite 1

 

 

846 §

LAINAN MYÖNTÄMINEN OULUNKYLÄN TEKONURMI OY:LLE

 

Khs 2006-1374

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Oulunkylän tekonurmi Oy:lle

168 000 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista lämmitettävän tekonurmikentän rakentamiseksi seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden kuluessa.

 

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

 

Lainan vakuus: Lainansaaja luovuttaa lainan vakuudeksi kentän vuokraoikeuteen kiinnitettyjä panttikirjoja tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 169 2513

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

847 §

5.6.2006 pöydälle pantu asia

ERÄIDEN HANKKEIDEN RAHOITTAMINEN INNOVAATIORAHASTON VAROILLA

 

Khs 2006-841, 2006-754, 2006-838, 2006-853, 2006-753

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää innovaatiorahastosta yhteensä 542 000 euroa käytettäväksi seuraavien hankkeiden rahoitukseen:

 

Hanke/projekti

euroa

 

 

HKL:n Internetiin ja matkapuhelimiin toteuttaman aikataulu- ja poikkeusliikennepalvelun käytön laajentaminen joukkoliikenteen käytön helpottamiseksi ja edistämiseksi

100 000

- hallinnoija: Helsingin kaupungin liikennelaitos

 

 

 

Esteettömien julkisen ympäristön koekohteiden suunnittelu ja rakentaminen sekä koekohteiden seuranta talvikaudella 2006 – 07 –hanke (kokonaisrahoitus)

152 000

- hallinnoija: Rakennusvirasto

 

 

 

Paikallinen kansalaisvaikuttamisen kanava yhdistetyssä DVB-T/H –verkossa, Sisällöntuotannollisten konseptien ja käytäntöjen tutkiminen sekä kehittäminen –hanke

50 000

- hallinnoija: Helsingin ammattikorkeakoulu

 

 

 

Internetpohjaisen puhelinpalvelujärjestelmän kokeilu asiakkaiden yhteydensaannin parantamiseksi terveysasemilla

200 000

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

 

 

Kotihoidon ”mobiilisairaanhoitaja–kehittämishanke

40 000

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, ettei Pyöräkeskuksen perustaminen Helsinkiin –hankkeelle ja Ultraäänilaitteiden hankinta ja henkilökunnan kouluttaminen laitteiden käyttöön äitiysneuvolatyön laadun ja hoidon porrastuksen kehittämiseksi -hankkeelle myönnetä rahoitusta innovaatiorahastosta, koska hankkeet eivät vastaa innovaatiorahaston sääntöjen tarkoituksen mukaista toimintaa.

 

HKR:n ”Esteettömien julkisen ympäristön koekohteiden suunnittelu ja rakentaminen sekä koekohteiden seuranta talvikaudella 2006 – 07”
–hankkeen loppuraportti sekä tilinpäätös on toimitettava kaupungin-hallitukselle 31.5.2007 mennessä. Muista hankkeista/projekteista hallinnoijan on lähetettävä hankkeen loppuraportti sekä tilinpäätös 31.1.2007 mennessä kaupunginhallitukselle.

 

Pöytäkirjanote liikennelaitokselle, rakennusvirastolle, ammattikorkeakoululle, terveyskeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle ja sen taloussuunnitteluosastolle, taloushallintopalvelulle ja varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.

 

Merkittiin, että Lehtipuu teki Moision kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan kaupunginhallitus päättäisi lisätä rahoitettavien hankkeiden listaan seuraavan:

 

Pyöräkeskuksen perustaminen Helsinkiin

- hallinnoija: rakennusvirasto

1 500 000 euroa

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Lehtipuun vastaehdotuksen äänin 11 – 4. Vähemmistöön kuuluivat Moisio, Lehtipuu, Ojala ja Rantanen.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 169 2389
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 169 2230

 

LIITE

Liitteet 1 - 6

 

 

848 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 23 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                            6.6.2006

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                        6.6.2006

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

849 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 23 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

850 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN DELTA MOTOR GROUP OY:N KANSSA LAUTTASAAREN TONTIN 31114/8 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 11404)

 

Khs 2006-276

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

851 §

LAAJASALON ALA-ASTEEN KOULURAKENNUKSEN KUIVATUSJÄRJESTELMÄN JA PIHAN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2006-937

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Laajasalon ala-asteen kuivatusjärjestelmän ja pihan peruskorjauksen 10.2.2006 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäverolliset kustannukset ovat enintään 1 086 000 euroa hintatasossa 12/2005.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

852 §

HELSINGIN ASUMISOIKEUS OY:N YHTEISHALLINNON TOIMINTAOHJE

 

Khs 2005-1633

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä 2 olevan Helsingin Asumisoikeus Oy:n yhteishallinnon toimintaohjeen siten, että sääntö tulee voimaan välittömästi asukaskokousten hyväksyttyä sen, kuitenkin viimeistään 1.1.2007.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Asumisoikeus Oy:tä huolehtimaan siitä, että yhteistoimintamalli käsitellään yhtiön asukaskokouksissa vuoden 2006 aikana. 

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Helsingin Asumisoikeus Oy:lle, pöytäkirjanote asuntolautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

853 §

XXXXX XXXXXXXXXXX PERUSTETTAVAN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN LUKUUN TEKEMÄ POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2006-1090

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2006-1090/526 mukaisesti ehdolla, että autokatosten enimmäiskorkeus on 3 m ja kaupunkikuvaneuvottelukunta puoltaa tarkennettujen rakennussuunnitelmien hyväksymistä.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

854 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

7.6.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

1.6.2006

kiinteistölautakunta

6.6.2006

rakennuslautakunta

6.6.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

6.6.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

855 §

VALTUUTETTU JAN D. OKER-BLOMIN TOIVOMUSPONSI: LUONTORETKIEN JA NIIHIN KUULUVAN OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN RUOTSINKIELISILLE KOULULAISILLE

 

Khs 2005-2484

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 16.11.2005 hyväksymän toivomusponnen (Jan D. Oker-Blom) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Jan D. Oker-Blomille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

856 §

VALTUUTETTU MAIJA ANTTILAN TOIVOMUSPONSI: OPETUSTOIMEN RYHMÄKOKOJEN PIENENTÄMISEN JA PÄTEVIEN OPETTAJIEN LISÄÄMISEN VAIKUTUS ERITYISOPETUKSEN JA AVUSTAVIEN HENKILÖIDEN TARPEESEEN

 

Khs 2005-2459

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 16.11.2005 hyväksymän toivomusponnen (Maija Anttila) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Maija Anttilalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

857 §

ALUEEN VARAAMINEN SUOMENLAHDEN UISTELIJAT RY:LLE VUOSAARENLAHDEN VENESATAMA-ALUEELTA VAPAA-AJAN KALASTUSKESKUKSEN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2006-1375

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Suomenlahden Uistelijat ry:lle 54. kaupunginosassa (Vuosaari), tilojen RN:o 91:54:150:1 sekä 91:435:4:117 alueella sijaitsevan liitteenä 2 olevaan karttaan merkityn 300 m2:n suuruisen maa-alueen vapaa-ajan kalastuskeskuksen suunnittelua varten ajaksi 1.6.2006—31.5.2007 seuraavin ehdoin:

 

1                          Varausmaksu on 74 euroa ja se on maksettava 30.6.2006 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaan tai kaupungin osoittamalle pankkitilille.

Maksusuorituksen viivästyessä varauksensaaja on velvollinen maksamaan erääntyville saataville maksupäivään asti korkoa ja perimispalkkiota kaupunginhallituksen vahvistaman päätöksen mukaisesti.

2                          Nyt varattavan alueen rajoja tarkistetaan alueesta tehtävän vuokrasopimuksen yhteydessä. Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä.

3                          Varattava alue on liikuntaviraston käytössä siihen saakka, kunnes alueesta solmittava vuokrasopimus alkaa.

4                          Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

5                          Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

6                          Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle ja Suomenlahden Uistelijat ry:lle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

858 §

VALTUUTETTU TARJA TENKULAN TOIVOMUSPONSI: TYÖSUHDELIPUN TARJOAMINEN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖILLE

 

Khs 2006-251

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.2.2006 hyväksymän toivomusponnen (Tarja Tenkula) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Tarja Tenkulalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

859 §

5.6.2006 pöydälle pantu asia

NS. TUPLAVUOROKORVAUKSEN MAKSAMINEN KOKEILULUONTEISESTI SOSIAALIVIRASTOSSA JA TERVEYSKESKUKSESSA 1.6. - 30.9.2006

 

Khs 2006-1389

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että sosiaalivirastossa ja terveyskeskuksessa voidaan soveltaa kokeiluluonteisesti 1.6. – 30.9.2006 liitteen mukaista menettelyä ja maksaa ns. tuplavuoroista 47 euron suuruista kertakorvausta.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle, sosiaalivirastolle ja terveyskeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että esityslistan sivulle 53 ennen päätösehdotusta olevaan kappaleeseen lisätään sanan ”maksamista” jälkeen sana koskeva.

 

Merkittiin, että Vehviläinen teki Ojalan kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksen toiseksi kappaleeksi olisi tullut lisätä seuraava:


”Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että neuvotteluja henkilöstöjärjestöjen kanssa jatketaan muiden sellaisten ratkaisujen löytämiseksi, joilla terveyskeskuksen ja sosiaaliviraston hoitohenkilöstön akuutteja rekrytointiongelmia helpotetaan.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Vehviläisen tekemän vastaehdotuksen äänin 8 – 5 – 2. Vähemmistöön kuuluivat Malinen, Ojala, Pajamäki, Vihervaara ja Vehviläinen. Tyhjää äänestivät Moisio ja Rantanen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen ja esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Pohjaniemi Marju, palvelussuhdepäällikkö, puhelin 169 2451

 

LIITE

Liite 1

 

 

860 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta                                                                   18.5.2006

kaupunginmuseon johtokunta                                                     23.5.2006

taidemuseon johtokunta                                                                30.5.2006

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                   28.4. – 7.6.2006

- vararehtori 1.                                                                     24.4. – 18.5.2006

- vararehtori 2.                                                                       29.5. – 1.6.2006

- kulttuuri- ja palvelualan toimialajohtaja                         19.4. – 4.5.2006

- hallintopäällikkö                                                              27.4. ja 15.5.2006

- johtava talouspäällikkö                                                     26.4. – 7.6.2006

eläintarhan johtaja                                                                            6.6.2006

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                             1.6.2006

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                          2.6.2006

museonjohtaja                                                                                   6.6.2006

kaupunginorkesterin intendentti                                                  15.5.2006

taidemuseon johtaja                                                                  2. – 8.6.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                   31.5. – 8.6.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

861 §

SELVITYS OIKEUSKANSLERINVIRASTOLLE KATUPUHTAANAPITOA KOSKEVAN KIRJEEN JOHDOSTA

 

Khs 2006-963

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Oikeuskanslerinvirastolle selvityksenään katujen puhtaanapitoa koskevasta kirjoituksesta seuraavan selvityksen:

 

Yleistä

 

Helsingin ilmanlaatu on yleisesti ja kansainvälisesti katsoen melko hyvä. Ongelmia aiheuttavat kuitenkin liikenteen typpidioksidi ja keväinen katupöly sekä kaukokulkeutuvat pienhiukkaset ja otsoni. Katupölyongelmasta kärsitään myös ja usein pahemmin sekä Suomen että muiden Pohjoismaiden suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa. Katupölykauden kestoon ja voimakkuuteen vaikuttavat talvikunnossapidon aikaiset toimet, keväinen katujen puhdistamisen tehokkuus sekä säätila: talven liukkaudentorjunnan tarve, myöhäinen kevään saapuminen ja katujen puhdistamisen aikainen kuivuus.

 

Lainsäädäntö

 

Katujen kunnossa- ja puhtaanpitoa säätelee laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (kunnossapitolaki) 31.8.1978/669, jota on viimeksi muutettu 1.11.2005. Sen mukaan puhtaanapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu siistinä ja terveydellisesti tyydyttävänä. Näitä toimenpiteitä ovat mm. kadulle kertyneen lian ja roskien poistaminen ajoradalta ja jalkakäytävältä. Puhtaanapitovastuu jakautuu kaupungin ja kiinteistöjen välillä siten, että tontinomistajan vastuu ulottuu pääsääntöisesti kadun puoliväliin asti, kuitenkin enintään 15 metrin päähän tontin rajasta. Kaupunki voi ottaa kiinteistöjen kunnossa- ja puhtaanapitotehtäviä hoitaakseen, kuten Helsingissä on tehty useilla esikaupunkialueilla ja Etu-Töölössä.

 

Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto hankkii katujen ylläpitopalvelut kaupungin omalta tuotantoyksiköltä, HKR-Ympäristötuotannolta sekä alan urakoitsijoilta. Näiden palvelujen laatutaso määritellään hankintasopimuksissa ja niiden liitteinä olevissa laatuvaatimuksissa, jotka perustuvat kunnossapitolain määräyksiin.

 

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 102 § mukaan kunnan on varauduttava käytettävissä olevin keinoin toimiin, joilla estetään ilmanlaatuasetukseen perustuvan ilmanlaadun raja-arvon mahdollinen ylittyminen kunnan alueella. Valvovana viranomaisena on Helsingissä ympäristökeskus, jonka kanssa rakennusvirasto on tehnyt pitkäaikaista yhteistyötä katupölyn seurannassa ja vähentämisessä.

 

Liikenteen rajoittaminen (yksityisautoilun kielto) on keinona kaupungin valmiussuunnitelmassa, joka koskee typpidioksidin tuntipitoisuuksien alentamista. Katupölyongelman torjumiseksi liikenteen rajoittaminen ei sovi. Kaupunki voi rajoittaa liikennettä vasta kun raja-arvo on ylittynyt. Yleensä se ylittyy vasta katupölykauden päättymisen kynnyksellä. Laadittaessa suunnitelmia katupölyhaittojen ehkäisemiseksi on myös katsottu, että ongelmaa voidaan torjua tehokkaasti toteuttamalla katupölysuunnitelmassa esitetyt keinot ja siten täyttää ympäristönsuojelulain 102 § vaatimukset.

 

Liikenteen määrien vähentäminen mm. joukkoliikennettä edistämällä vähentää myös katupölyn määrää. Toimenpiteitä tullaan esittämään vuonna 2007 valmistuvassa ilmansuojeluohjelmassa. Myös ajonopeuksilla on merkittävä vaikutus hiukkasten nousemiseen katupinnalta. Helsingin kaupunki on alentanut katujen nopeusrajoituksia. Kuitenkin raskaat ajoneuvot kuten bussit ja raitiotievaunut nostattavat henkilöautoa tehokkaammin pölyä ilmaan.

 

Ilmanlaatuasetuksessa (711/2001) todetaan, että mikäli hengitettävien hiukkasten (PM10) raja-arvon ylitys johtuu teiden tai katujen talvihiekoituksesta kunnan tulee laatia selvitys, josta käyvät ilmi muun muassa tiedot havaituista tai arvioiduista pitoisuuksista ja päästölähteistä sekä tiedot toteutetuista tai suunnitelluista toimista pitoisuuksien alentamiseksi.

 

Vuorokausiraja-arvo ylittyy kun vuoden aikana on yli 35 raja-arvotason (50 μg/m3) ylitystä. Vuosiraja-arvo 40 μg/m3.

 

EU:n vuonna 2001 asettamat hiukkasten raja-arvot tulivat lopullisesti voimaan vuoden 2005 alussa. Myös ennen voimaanastumista hiekoituksen aiheuttamasta raja-arvon ylityksestä tuli laatia selvitys EU:n komissiolle. Helsinki on laatinut selvityksen vuoden 2003 hiukkasten raja-arvon ylityksestä ja se on toimitettu ympäristöministeriölle, joka on toimittanut sen edelleen komission käsiteltäväksi. Siinä perusteltiin hiukkasylityksen aiheutuvan pääosin liukkaudentorjuntaan käytetystä hiekoitushiekasta, arvioitiin raja-arvon ylitysalueet ja selostettiin kaupungin tekemät toimet pitoisuuksien alentamiseksi. Komissio on hyväksynyt selvityksen vuoden 2006 alussa.

 

Vuoden 2005 hiukkasten vuorokausiraja-arvo ylittymisestä kaupunki laatii vuoden 2006 kesäkuun loppuun mennessä selvityksen, jonka painopisteenä on kertoa kuinka kaupunki on toiminut tai aikoo toimia, jotta hiukkasten pitoisuuksia saadaan alennettua.

 

Raja-arvojen ylitykset Helsingissä

 

                      Helsingissä vaikeimpia paikkoja ovat vilkkaiden pääväylien varret ja vilkasliikenteiset korkeiden rakennusten reunustamat kadut eli katukuilut, joiden ilmanlaatua on keskitytty viime vuosina erityisesti kartoittamaan.

 

Töölön pysyvä mittausasema siirrettiin vuoden 2005 alussa aivan ydinkeskustaan Mannerheimintie 5:n kohdalle, jossa mitattiin hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylitys (36 kpl) 6.5.2005. Tänä vuonna raja-arvo ei ole vielä ylittynyt. Ylityksiä oli 24 kpl 6.5.2006. Mikäli raja-arvo olisi ollut aiemmin voimassa, olisi se ylittynyt Töölön mittausasemalla edellisen kerran vuosina 1995 ja 1998. Voidaankin arvioida, että raja-arvojen ylityksiä olisi ollut 1990-luvun loppuun saakka hyvin laajoilla alueilla kaupungissa. Nykyisin raja-arvot ylittyvät vain kaikkein vilkasliikenteisimmillä ja kuilumaisimmilla katuosuuksilla.

 

Siirrettävä mittausasema oli vuosina 2003 ja 2004 Runeberginkadun katukuilussa, jossa mitattiin vuonna 2003 hiukkasten raja-arvon ylitys. Vuoden 2005 ajan se sijaitsi Hämeentien katukuilussa, jossa mitattiin hiukkasten raja-arvon ylitys. Tämän vuoden alusta siirrettävä mittausasema on ollut Töölöntullin kohdalla (Mannerheimintie 55), joka alkuvuoden mittausten perusteella vaikuttaa olevan ilmanlaadultaan Helsingin pahin paikka. Raja-arvo ylittyi 10.5.2006. Kaupunki jatkaa yhdessä YTV:n kanssa myös tulevina vuosina katukuilumittauksia, jotta ongelman koko laajuus saadaan selvitettyä ja nähdään kuinka toimenpiteet vaikuttavat hiukkaspitoisuuksiin.

 

Toimenpiteet katupölyn vähentämiseksi

 

Katupölyn ja sen haittojen systemaattinen vähentäminen on aloitettu rakennusvirastossa vuonna 1987. Pitkäjänteisen työn tuloksena kokonaispölypitoisuudet ovat laskeneet arviolta kolmasosalla verrattuna 1980-luvun loppuun.

 

Vuonna 2003 hyväksyttiin ympäristölautakunnassa laaja suunnitelma katupölyhaittojen ehkäisemiseksi, jonka tavoitteena on katupölyn aiheuttamien terveys- ja viihtyisyyshaittojen vähentäminen sekä raja-arvon ylittymisen estäminen. Suunnitelmassa on listattu 35 katupölyongelman vähentämiseen tähtäävää toimenpidettä, joita toteuttamalla pyritään täyttämään ympäristönsuojelulain 102 § vaatimukset.

 

Pitkäjänteisestä työstä huolimatta joka kevät kuivina päivinä pitoisuudet nousevat yhä haitallisen korkeaksi ja pitoisuudet alenevat vasta katujen siivouksen ja rankkasateiden jälkeen. Etenkin keväällä 2006 useita viikkoja kestävä sateeton kausi nosti pölypitoisuudet raja-arvotasojen yli ja tilannetta pahensivat vielä kaukokulkeuman mukana kaakosta tulleet runsaat kulotusten ja metsäpalojen pienhiukkaset.

 

Keinoina katupölyn vähentämiseksi ovat olleet kaluston parantaminen ja sen määrän lisääminen. Hiekoitusmateriaalia on kehitetty ja nykyisin rakennusvirasto hankkii vain pestyä ja seulottua sepeliä, jossa hienoaineksen määrä on vähäinen. Kiinteistöjen käyttämän sepelin laatua ei tunneta. Kiinteistöjen olisi vaadittava sepelin toimittajilta pölytöntä hiekkaa.

 

Katujen keväisessä puhdistamisessa työmenetelmiä on muutettu siten, että myös pysäköityjen autojen alta saadaan poistetuksi hiekka ja pöly. Tämä edellyttää ajoneuvojen siirtoa ja pahimmillaan joudutaan päivittäin hinaamaan useita satoja ajoneuvoja pois puhdistustyön alta. Menetelmä on melko hidas ja kallis, mutta mahdollistaa koko katupoikkileikkauksen puhdistuksen ja siten vähentää pölyisyyttä. Nykyisillä kone- ja henkilöresursseilla aikaa menee 1 - 1,5 kuukautta ennen kuin koko kaupunki on puhdistettu.

 

Katupölyn torjunnassa tarvitaan yhteistyötä. Nykyisen vastuujaon mukaan pääsääntönä keskustassa on, että kiinteistöjen tulisi huolehtia kadun puhdistamisesta ja pesusta kaupungin tekemän peruspuhdistuksen jälkeen. Keskustassa rakennusvirasto vastaa katujen liukkaudentorjunnasta ja puhtaanapidosta hiekoitushiekan poiston loppuun asti, jonka jälkeen vastuu siirtyy kiinteistölle. Poikkeuksena tähän ovat Etu-Töölö ja useat esikaupunkialueet, joissa kaupunki vastaa kadun puhtaanapidosta myös hiekannoston jälkeen kiinteistöiltä perittävää maksua vastaan. Yhteistyötä kiinteistöjen kanssa on kehitetty, jotta hiekannosto saadaan tehdyksi yhtaikaisesti sekä ajoradoilla että kiinteistöjen vastuulla olevilla jalkakäytävillä. Rakennusvalvontavirasto vastaa kiinteistöjen puhtaanapidon valvonnasta. Hiekannoston yhteistyössä osapuolten välillä ja toimintatavoissa on edelleen kehittämistä.

 

Pölyäminen loppuu vasta kunnon rankkasateiden jälkeen. Hiukkaspitoisuuksia voidaan kuitenkin alentaa kastelemalla katuja pölyä sitovalla suolaliuoksella tai pesemällä katuja. Kaupunki on erityisesti tänä keväänä tehnyt keskustan pääkaduilla pesuja yöaikaan ja kokeillut tehostettua pesua. Suurimittaisia pesuja vaikeuttaa se, että samaan aikaan laite- ja henkilöresursseja tarvitaan katujen peruspuhdistamiseen.

 

Akuutteja katupölyhaittoja on vuodesta 1999 lähtien keväisin torjuttu kastelemalla vilkkaimpia katuja laimealla suolaliuoksella rakennusviraston ja ympäristökeskuksen tekemän toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Tällä sidotaan pöly kadun pinnalle pidemmäksi aikaa, tutkimusten mukaan jopa kahdeksi viikoksi, siten että hiekannosto ehditään tehdä tai että puhdistavat sateet poistavat katupölyn. Menetelmä on tehokkaimmillaan, kun ilman suhteellinen kosteus on korkea eli yli 60 %, mutta kuivemmalla ilmalla sen teho laskee.

 

Tutkimus ja kehittäminen

 

Tutkimukseen panostamalla on yritetty löytää uusia ja kustannustehokkaita keinoja katupölyongelman ratkaisemiseksi. Uudella tai kehitteillä olevalla tekniikalla pyritään aikaistamaan keväisen puhdistustyön aloittamista sekä puhdistamaan nyt kadun pintaan jäävä hienojakoinen pöly. Helsingin kaupunki ja YTV ovat olleet rahoittamassa useita tutkimuksia ja selvityksiä liittyen katupölyongelmaan. Ne ovat myös hyödyttäneet muita samojen ongelmien kanssa painivia kaupunkeja Suomessa ja ulkomailla.

 

Tutkimuksissa on selvitetty mm. katupölyn koostumusta ja lähteitä, hiekoitusmateriaalien kehittämistä, talvikunnossapidon ja katuhoidon kehittämistä, liukkaudentorjuntamenetelmien kehittämistä, nastarenkaiden käyttöä ja vaikutusta sekä liukkauden, hiekoituksen ja katupölyn yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tuntemalla mekanismit, joilla katupöly syntyy sekä ne tekijät, jotka vaikuttavat katupölyn määriin, voidaan tehokkaasti kohdentaa toimenpiteet haittojen vähentämiseksi.

 

Tutkimuksissa on selvitetty mm. kuinka suuri osuus katupölystä on peräisin hiekoitushiekasta, nastarenkaiden aiheuttamasta tien kulumisesta ja renkaiden kulumisesta. Tutkimuksissa havaittiin ns. hiekkapaperi-ilmiö, jolla tarkoitetaan renkaiden ja asfaltin välillä olevan hiekan asfalttia kuluttavaa vaikutusta. Merkittävä osa pölystä onkin tämän seurauksena peräisin asfaltista.

 

Helsingin kaupunki koordinoi uusinta tutkimushanketta (KAPU, 2006 -2007), jossa tutkitaan, miten talvikunnossapidon toimenpiteet ja katujen kevätpuhdistus vaikuttavat katupölyn määrään ja koostumukseen. Nykyisen käytännön lisäksi selvitetään, voidaanko uusilla menetelmillä ja laitteilla vähentää pölyn määrää. Yleisenä tavoitteena on vähentää kevätkauden korkeita PM10-pitoisuuksia Suomen kaupungeissa. Hanke vahvistaa viranomaisten, tutkijoiden ja kuntien yhteistyötä ja verkostoitumista kevätpölyongelman vähentämiseksi. Siinä ovat Helsingin lisäksi mukana mm. Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Kerava ja Riihimäki. Päätutkimusta tekee Nordic Envicon Oy ja keskeisenä mittausvälineenä käytetään Helsingin ammattikorkeakoulun Stadian kehittämää Nuuskija-autoa. Yhteistyötä tehdään myös kansainvälisesti.

 

Ilmanlaatu Helsingissä ja muissa kaupungeissa

 

Keväisen katupölyn lisäksi ongelmia aiheuttavat Helsingissä liikenteen typpidioksidi sekä kaukokulkeutuvat pienhiukkaset ja otsoni. Näistä huolimatta Helsingin ilmanlaatu on ympäristökeskuksen tekemien vertailujen perusteella yleisesti ja kansainvälisesti katsoen melko hyvä.

 

Eero Hakkala toteaa, että Tukholmassa ei EU:n ilmanlaatunormeja ylitettäisi ja se hohtaa puhtautta. Todellisuudessa katupölyongelma on Tukholmassa huomattavasti Helsinkiä pahempi. Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuuden raja-arvotaso ylittyy pahimmissa paikoissa joka vuosi 80 -100 kertaa. Raja-arvo on tänä vuonna ylittynyt jo kolmella mittausasemalla. Lisäksi hiukkasten vuosiraja-arvo ylittyy joka vuosi. Helsingissä vastaavasti ylityksiä on 30 - 50 kertaa vuosittain eikä vuosiraja-arvo ole ylittynyt kertaakaan.

 

Raja-arvojen ylityksiä ei ole toistaiseksi todettu Suomessa muissa kaupungeissa kuin Helsingissä ja Riihimäellä. Tämä johtuu ennen kaikkea mittausasemien sijoittamisesta muualle kuin keskustojen vilkkaiden väylien varsille ja mittausten vähäisyydestä muualla. Muut suomalaiset kaupungit ja myös Tukholma ovat viime aikoina alkaneet ottaa mallia Helsingin toimenpiteistä katupölyn torjumiseksi. Toteuttamalla edes osa Helsingin toimenpiteistä voidaan hiukkaspitoisuuksia alentaa muissakin kaupungeissa huomattavasti ja mahdolliset raja-arvon ylitykset välttää. Helsinki on jakanut kokemuksiaan ja osaamistaan muille kaupungeille.

 

Hengityssuojainten käyttö

 

Kansanterveyslaitoksen asiantuntijoiden mukaan hengityssuojainten käyttöä on vaikea suositella koko väestölle monestakin syystä. Suomessa esiintyvät pitoisuudet eivät ole hälyttävän korkeita. Pienhiukkasten osalta Suomi on EU:n laajuisessa CAFE-selvityksessä (Clean Air for Europe) todettu Euroopan puhtaimmaksi maaksi. Nykykäsityksen mukaan katupöly, joka koostuu pääosin isommista hiukkasista, ei ole terveydelle yhtä haitallista kuin polttoperäiset pienhiukkaset.

 

Valtaosalle väestöstä hengityssuojaimista saavutettava hyöty olisi vähäinen, koska korkeita pitoisuuksia esiintyy lähinnä vilkasliikenteisten katujen varsilla. Pitkäaikaisia hengitys- ja sydänsairauksia sairastavilla hengityssuojain saattaa aiheuttaa haitallisen hengitysvastuksen nousun. Jos joku kokee saavansa hyötyä suojaimen käytöstä katupölyaikaan, voi luonnollisesti sellaista käyttää. Suojain saattaa vähentää esim. ulkotöissä vilkasliikenteisten väylien varrella työskentelevän terveen henkilön kokemia ärsytysoireita ja viihtyisyyshaittaa. Useimmat suojaimet eivät myöskään poista sisäänhengitysilmasta kaikkein haitallisimpia pienhiukkasia.

 

Tiedottaminen

 

YTV vastaa ilmanlaadun seurannasta ja siitä tiedottamisesta koko pääkaupunkiseudulla. Tieto ilmanlaadusta on lähes reaaliaikaisesti YTV:n verkkosivuilla, joilta löytyy taustatietoja myös terveysvaikutuksista. Ilmanlaadusta tiedotetaan YTV:n mittausten perusteella myös tiedotusvälineissä (mm. TV, radio, Helsingin Sanomat). Korkeista pitoisuuksista ja raja-arvon ylityksistä tiedotetaan vielä erikseen. Tiedotteissa kerrotaan myös terveysvaikutuksista ja keinoista altistumisen vähentämiseksi. Raja-arvojen ylittymisestä tiedotetaan erikseen.

 

Myös ympäristökeskus ja rakennusvirasto lähettävät omia tiedotteita mm. katupölyyn liittyen. Tänä vuonna ilmanlaatuun ja hiukkasongelmaan liittyviä tiedotteita on lähetetty jo noin 10 kpl. Maalis-toukokuun 2006 aikana on annettu useita kymmeniä ilmanlaatua koskevia haastatteluja eri tiedotusvälineille. Rakennusvirasto tiedottaa lisäksi keväisin hiekannoston aloittamisesta sekä katujen puhdistamisaikataulusta, jotta asukkaat voivat varautua siihen ajoneuvojen pysäköinnissä.

 

Yhteenveto

 

Helsingin kaupunki on toiminut katujen puhtaanpidossa kunnossapitolain ja ilmansuojelulain edellyttämällä tavalla. EU:n komissio on hyväksynyt Helsingin kaupungin laatiman selvityksen hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylityksestä. Viime vuosina kaupunki ja YTV ovat tiedottaneet säännönmukaisesti aina kun ilman epäpuhtauksien pitoisuudet ovat olleet korkeita tai on ollut vaarassa syntyä episoditilanne. Tiedottaminen ilmanlaadusta ja sen ongelmista on ollut säännöllistä ja määräysten mukaista.

 

Kaupunki on kehittänyt katupölyn torjuntaan liittyviä työmenetelmiään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Toimenpiteiden määrä on tiettävästi laajin kansallisesti ja kansainvälisestikin. Kaupunki on toiminut esimerkkinä ja antanut asiantuntemusta muille kaupungeille Suomessa ja ulkomailla. Kaupunki jatkaa ja edelleen panostaa tutkimuksiin, joilla voidaan löytää keinoja katupölyongelman lieventämiseksi.

 

Kaupunki jatkaa ja edelleen panostaa tutkimuksiin, joilla voidaan löytää keinoja katupölyongelman lieventämiseksi. Kaupungin pitkäjänteinen työ on vähentänyt kokonaisleijumapitoisuuksia arviolta kolmasosalla verrattuna 1980 -luvun loppuun. Nykyisten EU:n raja-arvojen ylityksiä on enää vaikeimmilla katuosuuksilla.

 

Viime vuosina tehdyt ilmanlaadun mittaukset vaikeimmissa kohteissa, tiedotuksen lisääminen ja tiukentuneet raja-arvot ovat luoneet vaikutelman, että ilmanlaatutilanne olisi heikentynyt. Todellisuudessa Helsingin ilmanlaatu on kuitenkin viime vuosikymmeninä parantunut huomattavasti.

 

Toimenpiteistä huolimatta ilmanlaatu ei kaikilta osin ole vielä tavoitteiden mukainen. Jatkossa raja-arvojen ylitykset pyritään estämään koko kaupungin alueella. Erityisesti pyritään alentamaan keväisten episoditilanteiden korkeita pitoisuuksia vilkasliikenteisissä katukuiluissa, joissa hiukkasten laimeneminen on heikkoa. Helsingissä on noin 8 km katuosuuksia, joissa hiukkasten raja-arvot voivat ylittyä. Nämä katuosuudet vaativat erityisen tehostettuja toimenpiteitä.

 

Kirje nro       Oikeuskanslerinvirastolle ja pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja ympäristökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

862 §

VALTUUTETTU SANNA HELLSTRÖMIN TOIVOMUSPONSI: ESTEETTÖMÄN KULUN VARMISTAMINEN MATALALATTIAISIIN RAITIOVAUNUIHIN

 

Khs 2006-489

Esityslistan asia Ryj/2

 

                      Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.3.2006 hyväksymän toivomusponnen (Sanna Hellström) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sanna Hellströmille sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

863 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta                                              8.6.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

864 §

LAUSUNNON ANTAMINEN XXXXX XXXXXXXX SAIRAANKULJETUSLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-1100

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Etelä-Suomen lääninhallitukselle, ettei se terveyslautakunnan 23.5.2006 päivätyssä lausunnossa mainituin perustein puolla Xxxxx Xxxxxxxxx kahden uuden sairaankuljetusauton lupahakemusta asemapaikkana Helsinki.

 

Kirje nro       Etelä-Suomen lääninhallitukselle ja pöytäkirjanote terveyslautakunnalle ja pelastuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

865 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 6.6.2006 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285


Översättning:

855 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN JAN D.

OKER-BLOM: NATURUTFLYKTER MED DÄRTILL HÖRANDE

UNDERVISNING FÖR SVENSKSPRÅKIGA BARN

 

Stn 2005-2484

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 16.11.2005 (Jan D. Oker-Blom)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Jan D. Oker-Blom och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Makkonen Antero, stadssekreterare, telefon 169 2242

 

BILAGA                             Bilagorna 1–2

 

Översättning:

856 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MAIJA

ANTTILA: HUR EN MINSKNING AV GRUPPSTORLEKEN OCH

EN ÖKNING AV ANTALET BEHÖRIGA LÄRARE INOM

UTBILDNINGSVÄSENDET PÅVERKAR BEHOVET AV

SPECIALUNDERVISNING OCH BITRÄDANDE PERSONER

 

Stn 2005-2459

Ärende Sj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 16.11.2005 (Maija Anttila)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Maija Anttila och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Makkonen Antero, stadssekreterare, telefon 169 2242

 

BILAGA                             Bilagorna 1–2

 

 

Översättning:

858 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TARJA

TENKULA: INFÖRANDE AV EN TJÄNSTEBILJETT FÖR STADENS

ANSTÄLLDA

 

Stn 2006-251

Ärende Sj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 1.2.2006 (Tarja Tenkula)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tarja Tenkula och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 169 2295

 

BILAGA                             Bilagorna 1–2

 

Översättning:

862 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SANNA

HELLSTRÖM: SÄKERSTÄLLANDE AV LÅGGOLVSPÅRVAGNARNAS

TILLGÄNGLIGHET

 

Stn 2006-489

Ärende Ryj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 1.3.2006 (Sanna Hellström), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sanna Hellström och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 169 2262

 

BILAGA                             Bilagorna 1–2

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Suvi Rihtniemi

Osku Pajamäki

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  20.6.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 826-841, 845, 848-849, 854-858 ja 860-865 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 853 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

826-841, 845, 848-849, 854-858 och 860-865 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

853 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.