Kokousaika

5.6.2006 kello 16.00 – 17.54

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (osa 815-825 §)

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

Malinen, Jouko

 

 

Ojala, Outi

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

Puura, Heli

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

Rautava, Risto

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

Moisio, Elina

varajäsen

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi osa 791-825 §)

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

(paitsi osa 797-825 §)

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi 788-789 ja osa 814-825 §)

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 804 §)

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 804 §)

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Ratasvuori, Eila

va. hallintojohtaja

 

Åhlgren, Harry

vs. kaupunginlakimies

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri (paitsi 799 §)

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri


 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

(paitsi osa 782-osa 783 §)

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

Poutanen, Olli-Pekka

liikennesuunnittelupäällikkö

(779 §:n kohdalla)

 

 

Lahdenranta, Matti

toimitusjohtaja (779 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


776-777,


-,


781-783,


786-800,

 

 Korpinen

 

 

 

 

801,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
-,


784-785,


802-809,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
780,


-,


810-818,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
778-779,


-,


819-822,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-,


823-825,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

776

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

777

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

778

Ryj/1

Ympäristönsuojelumääräysten muuttaminen

 

779

Ryj/2

Kampin raitioratojen perustamissuunnitelma

 

780

Sj/3

Eron myöntäminen Timo Luopajärvelle ammattikorkeakoulun rehtorin virasta

 

781

Kj/1

Sosiaalilautakunnan varajäsenen valinta

 

782

Kj/2

Vuoden 2005 tilinpäätöksen hyväksyminen

 

783

Kj/3

Hanasaaren huippu- ja varalämpökeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

784

Kaj/4

Jätkäsaaren osayleiskaavan hyväksyminen (nro 11350)

 

785

Kaj/5

Viikin kortteleiden nro 36186, 36187 ja 36189 sekä katualueiden (Viikin paikalliskeskus) asemakaavan muuttaminen (nro 11450)

 

786

Kj/3

Satamalautakunnan varsinaisten jäsenten sekä kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa virkamatka Espanjaan

 

787

Kj/4

Varajäsenen vaihdos Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston neuvottelukunnassa

 

788

Kj/5

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

789

Kj/6

Helsinki Business and Science Park Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

790

Kj/7

Vuoden 2006 talousarvion luvun 5 22 kaupunginhallituksen käyttövarat määrärahan osoittaminen sosiaaliviraston käyttöön

 

791

Kj/8

Hissiprojektin toimintakertomus vuodelta 2005 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2006

 

792

Kj/9

Lähiöprojektin toimintakertomus 2005

 

793

Kj/10

Eräiden hankkeiden rahoittaminen innovaatiorahaston varoilla

 

794

Kj/11

Määrärahojen myöntäminen lähiörahastosta lähiöiden kunnostamis- ja kehittämishankkeisiin

 

795

Kj/12

Määrärahan myöntäminen Ruskeasuon bussivarikon kehittämissuunnitelman rahoitukseen

 

796

Kj/13

29.5.2006 pöydälle pantu asia

Jätkäsaaren ja Hernesaaren kehittäminen

 

797

Kj/14

29.5.2006 pöydälle pantu asia

24.4.2006 ja 29.5.2006 pöydälle pantu asia: Ehdotus kaupunginvaltuustolle: Kaupungin omistamien vuokra-asuntojen uustuotannon ja peruskorjausten rahoitus sekä osa-omistusmalli

 

798

Kj/15

Kaupunginvaltuuston 31.5.2006 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

799

Kj/16

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon rakennusrahasto-osuuden maksaminen

 

800

Kj/17

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

801

Kj/18

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

802

Kaj/1

Kaupungin ja Tiehallinnon välisen sopimuksen tekeminen koskien Digiroad-tietojärjestelmään liittyviä oikeuksia ja tehtäviä

 

803

Kaj/2

Kahden tehtävän muuttaminen viroiksi kaupunkisuunnitteluvirastossa

 

804

Kaj/3

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kuntien eläkevakuutuksen poikkeamishakemuksesta

 

805

Kaj/4

Valtuutettu Kauko Koskisen toivomusponsi: täydennysrakentamisselvityksen käynnistäminen

 

806

Kaj/5

Ärende bordlagt 15.5.2006 och 22.5.2006

Omreglering av byggnader i Åggelby ägda av Samkommunen för huvudstadsregionens svenskspråkiga yrkesskolor (HSY) och av dispositionen av byggnadsmarken

15.5.2006 ja 22.5.2006 pöydälle pantu asia

Samkommunen för huvudstadsregionens svenskspråkiga yrkesskolor (HSY) -kuntayhtymän Oulunkylässä omistamien rakennusten ja niiden maapohjan käytön uudelleenjärjestely

 

807

Kaj/6

29.5.2006 pöydälle pantu asia

Helsingin koulurakennusten suojelu

 

808

Kaj/7

Kiinteistö Oy Mellunmäen liike- ja toimintakeskuksen varsinainen yhtiökokous

 

809

Kaj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

810

Sj/1

Työsuhdematkalippujen käyttöönoton jatkovalmistelu ja edun myöntämisessä sovellettavat periaatteet

 

811

Sj/2

Eron myöntäminen työterveyskeskuksen vastaavalle työterveyslääkärille Jarmo Tuomiselle ja vapaan viran väliaikainen hoito

 

812

Sj/3

Suostumuksen antaminen Helsingin Ice Sport Center Oy:n hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan nimeämiselle

 

813

Sj/4

Suostumuksen antaminen Helsingin Liikuntahallit Oy:n hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan nimeämiselle

 

814

Sj/5

Ns. tuplavuorokorvauksen maksaminen kokeiluluonteisesti sosiaalivirastossa ja terveyskeskuksessa 1.6. - 30.9.2006

 

815

Sj/6

22.5.2006 pöydälle pantu asia

Valtuutettu Johanna Sumuvuoren toivomusponsi: Toimenpiteet tasa-arvoisen palkkapolitiikan saavuttamiseksi

 

816

Sj/7

22.5.2006 pöydälle pantu asia

Valtuutettu Kimmo Helistön toivomusponsi: Tupakoimattomuuden kannustaminen

 

817

Sj/8

22.5.2006 pöydälle pantu asia

Rautatientorin siirrettävän tekojääradan hankesuunnitelman hyväksyminen

 

818

Sj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

819

Ryj/1

Lausunto Uudenmaan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2007 - 2011

 

820

Ryj/2

Esitys sisäasiainministeriölle pysäköintivirhemaksun enimmäismäärän korottamisesta

 

821

Ryj/3

Helsingin kaupungin elintarvikevalvontasuunnitelma vuodelle 2006

 

822

Ryj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

823

Stj/1

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle sosiaalijohtajan viran täyttämistä koskevasta valituksesta

 

824

Stj/2

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveysministeriölle seulontatyöryhmän ehdotuksesta mammografiaseulonnan laajentamisesta 60-69-vuotiaisiin naisiin

 

825

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

776 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rautavan (varalla Rihtniemi) ja Malisen (varalla Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

777 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

778 - 780 §

Kaupunginvaltuuston 14.6.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

778 §

Ympäristönsuojelumääräysten muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

779 §

Kampin raitioratojen perustamissuunnitelma

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

780 §

Eron myöntäminen Timo Luopajärvelle ammattikorkeakoulun rehtorin virasta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

781 - 785 §

Kaupunginvaltuuston 21.6.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

781 §

Sosiaalilautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

782 §

Vuoden 2005 tilinpäätöksen hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Jäppinen Tuula, taloushallintopäällikkö, puhelin 3102 5100
Voutilainen Maija, palvelupäällikkö, puhelin 310 25240

 

783 §

Hanasaaren huippu- ja varalämpökeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

784 §

Jätkäsaaren osayleiskaavan hyväksyminen (nro 11350)

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että esityslistan sivulla 16 kaksi viimeistä, ennen luetelmaviivoja olevat kappaleet muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Kvsto hyväksyi 18.9.1996 Helsingin yleiskaava 1992:n tarkistetun toteuttamissuunnitelman kaupunkisuunnittelulautakunnan 14.12.1995 ehdotuksen mukaisesti (Helsingin yleiskaava, Yleiskaavan toteuttamissuunnitelma 1995, kaupunkisuunnitteluviraston julkaisu 1995:25).

 

Tällöin Kvsto hyväksyi mm. seuraavat Jätkäsaarta koskevat toivomusponnet:”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun esityksen.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

785 §

Viikin kortteleiden nro 36186, 36187 ja 36189 sekä katualueiden (Viikin paikalliskeskus) asemakaavan muuttaminen (nro 11450)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

786 §

SATAMALAUTAKUNNAN VARSINAISTEN JÄSENTEN SEKÄ KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAN LAUTAKUNNASSA VIRKAMATKA ESPANJAAN

 

Khs 2006-1256

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa satamalautakunnan varsinaiset jäsenet sekä kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa tekemään virkamatkan Espanjaan, Barcelonaan ja Valenciaan 4. – 7.10.2006 edellä mainittujen kaupunkien satamien yksiköidyn tavaraliikenteen ja matkustajaliikenteen ratkaisuihin tutustumista sekä satamien läheisyydessä sijaitsevan logistiikka-alueen tietoteknisiin ratkaisuihin perehtymistä varten.

 

                                            Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus- ja päivärahakustannukset maksetaan Helsingin Sataman käytettävissä olevista määrärahoista (4342 0140).

 

Pöytäkirjanote virkamatkalle lähtijöille, satamalautakunnalle ja Helsingin Satamalle.

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 169 2209

 

LIITE

Liite 1

 

 

787 §

VARAJÄSENEN VAIHDOS HELSINGIN KAUPUNGIN JA HELSINGIN YLIOPISTON NEUVOTTELUKUNNASSA

 

Khs 2003-1635

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusneuvos Toivo Vainiotalolle eron Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston neuvottelukunnasta ja nimetä hänen tilalleen hallintojohtaja Kari Suokon varajäseneksi tekninen johtaja Anna-Maija Lukkarin.

 

Pöytäkirjanote rakennusneuvos Toivo Vainiotalolle, tekninen johtaja Anna-Maija Lukkarille, Helsingin yliopistolle, Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston neuvottelukunnalle (Markus Härkäpää) sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Härkäpää Markus, kehittämispäällikkö, puhelin 169 2584

 

LIITE

Liite 1

 

 

788 §

HELSINGIN TIEDEPUISTON YRITYSHAUTOMOT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-916

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n yhtiökokouksessa 13.6.2006 ja

 

                    esittämään apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpista yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja elinkeinopäällikkö Nyrki Tuomista ja kehityspäällikkö Ulla Soitinahoa hallituksen jäseniksi sekä

 

                    esittämään yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:tä (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Kaasalainen) ja varatilintarkastajaksi KHT Juha Tuomalaa.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:lle, päätöksessä mainituille henkilöille,
tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Korpinen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

789 §

HELSINKI BUSINESS AND SCIENCE PARK OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-927

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta uuden kokousajan ja määrätä hallintokeskuksen oikeuspalveluita

 

                    edustamaan kaupunkia mainitun yhtiön yhtiökokouksessa 13.6.2006 klo 10 ja

 

                   toimimaan kokouksessa Khn 18.4.2006 (§ 562) päättämällä tavalla

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Korpinen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

LIITE

Liite 1

 

 

790 §

VUODEN 2006 TALOUSARVION LUVUN 5 22 KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄYTTÖVARAT MÄÄRÄRAHAN OSOITTAMINEN SOSIAALIVIRASTON KÄYTTÖÖN

 

Khs 2006-1280

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti osoittaa talousarvion luvussa 5 22 Käyttövarat, Khn käytettäväksi, olevasta määrärahasta 15 602 000 euroa sosiaaliviraston käytettäväksi työmarkkinatuen kustannuksiin.

 

Pöytäkirjanote sosiaalivirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että esityksen ensimmäisessä kappaleessa oleva summa muutetaan 15 602 000 euroksi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Viljanen Liisa, erityissuunnittelija, puhelin 169 2238

 

LIITE

Liite 1

 

 

791 §

HISSIPROJEKTIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2006

 

Khs 2006-1381

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi hissiprojektin vuoden 2005 toimintakertomuksen ja vuoden 2006 toimintasuunnitelman.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta liitteineen hissiprojektin ohjausryhmälle, hallintokeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle, asuntotuotantotoimistolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle, pelastuslaitokselle, rakennusvalvontavirastolle, rakennusvirastolle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, kaupunginmuseolle sekä ympäristöministeriölle, Valtion asuntorahastolle ja Suomen kiinteistöliitolle

 

Lisätiedot:
Kauhanen Seppo, asuntoinsinööri, puhelin 169 3930

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

792 §

LÄHIÖPROJEKTIN TOIMINTAKERTOMUS 2005

 

Khs 2006-350

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi lähiöprojektin toimintakertomuksen 2005.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta liitteineen kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille, lähiöprojektille (projektipäällikkö Ulla Korhonen-Wälmä), talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Härkäpää Markus, kehittämispäällikkö, puhelin 169 2584
Korhonen-Wälmä Ulla, projektipäällikkö, puhelin 169 4285

 

LIITE

Liite 1

 

 

793 §

ERÄIDEN HANKKEIDEN RAHOITTAMINEN INNOVAATIORAHASTON VAROILLA

 

Khs 2006-841, 2006-754, 2006-838, 2006-853, 2006-753

Esityslistan asia Kj/10

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 169 2389
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 169 2230

 

 

794 §

MÄÄRÄRAHOJEN MYÖNTÄMINEN LÄHIÖRAHASTOSTA LÄHIÖIDEN KUNNOSTAMIS- JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN

 

Khs 2006-1379, 2006-261, 2006-753, 2005-1961

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2006 talousarvion kohdasta 8 29 03, muu pääomatalous, lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

 

rakennusvirastolle

 

300 000 euroa Tallinnanaukion perusparannuksen loppurahoitukseen

 

500 000 euroa Itäväylän meluesteiden suunnitteluun ja alikäytävien kunnostukseen ns. Herttoniemen suoralla

 

150 000 euroa Aarrepuiston rakentamiseen

 

100 000 euroa Vantaanjoen yli Pikkukosken kohdalle tulevan kevyen liikenteen sillan suunnitteluun ja toteutukseen

 

100 000 euroa Savelan katujen kunnostukseen

 

800 000 euroa Kannelmäen aseman seudun katujen kunnostamiseen

 

110 000 euroa Kiillepuiston portaiden rakentamiseen

 

590 000 euroa Ratsaspuiston ja –tien rakentamiseen

 

100 000 euroa koillisen suurpiirin leikkipuistojen välinehankintoihin

 

100 000 euroa keskisen suurpiirin leikkipuistojen välinehankintoihin

 

70 000 euroa Tapaninvainion matonpesupaikan rakentamiseen

 

20 000 euroa Jakomäen kevyen liikenteen sillan valaistussuunnitteluun

 

liikennelaitokselle

 

2 000 000 euroa Kontulan metroaseman peruskorjauksen toteuttamiseen

 

kaupunkisuunnitteluvirastolle

 

70 000 euroa ympäristöparannuskohteiden suunnitteluun Vuosaaressa, Itäkeskuksessa ja Jakomäessä

 

tilakeskukselle

 

260 000 euroa Pihlajamäen nuoriso- ja tyttöjen puiston huoltorakennuksen rakentamiseen

 

130 000 euroa Norsdsjö Rastiksen salin teknisen laitteiston uusimiseen

 

68 000 euroa Pihlajamäen nuorisotalon sisustuksen ja piha-alueen kunnostamiseen

 

60 000 euroa Tapulikaupungin nuorisotalon salin kunnostamiseen

 

235 000 euroa Mellunmäen ostoskeskuksessa olevan entisen liikehuoneiston muuttamiseen kulttuuriostariksi 

 

terveyskeskukselle

 

300 000 euroa kuntouttavan hoidon kalusteiden hankintaan akuuttisairaaloiden vuodeosastoille

 

300 000 euroa potilaiden kuntouttavaa hoitoa edesauttavien  ja ergonomisen työskentelyn mahdollistavien  laitteistojen hankintaan pitkäaikaissairaalan vuodeosastoille

 

860 000 euroa terveyskeskuksen toimipisteiden kulunvalvontajärjestelmiin

 

100 000 euroa terveyskeskuksen akuuttisairaalan avofysioterapian laitteistojen hankintaan

 

300 000 euroa pitkäaikaissairaaloiden piha-alueiden kunnostukseen

 

sosiaalivirastolle

 

115 000 euroa asukastilojen kalusteiden, laitteiden ja välineiden ajanmukaistamiseen

 

347 000 euroa vanhusten palvelutalojen kuntosalilaitteiden ja apuvälineiden hankintaan

 

80 000 euroa leikkipuistojen turvakameroihin ja Mustakiven leikkipuiston aidan rakentamiseen

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle, liikennelaitokselle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, tilakeskukselle, terveyskeskukselle (Jussi Lind), sosiaalivirastolle (Katja Rimpilä, Riitta Halttunen - Sommardahl), nuorisoasiankeskukselle, kulttuuriasiankeskukselle, lähiöprojektille (Ulla Korhonen-Wälmä), Itä-Helsingin kehittämistoimenpiteiden johtoryhmälle (Sirpa Kallio) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille (Heljä Huusko) ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

LIITE

Liitteet 1 - 10

 

 

795 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN RUSKEASUON BUSSIVARIKON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN RAHOITUKSEEN

 

Khs 2005-2659

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistöviraston tonttiosastolle vuoden 2006 talousarvion alakohdasta 8 01 02 -11, esirakentaminen, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet

 

10 300 000 euroa (alv=0) käytettäväksi Ruskeasuon uuden bussivarikon toteuttamiseen.

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tonttiosastolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille ja taloussuunnitteluosastolle

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

LIITE

Liite 1

 

 

796 §

29.5.2006 pöydälle pantu asia

JÄTKÄSAAREN JA HERNESAAREN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2006-159

Esityslistan asia Kj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa ryhtymään toimenpiteisiin kaupunkirakentamisnäyttelyn toteuttamiseksi Jätkäsaaressa asuntorakentamisen alkuvaiheessa.

 

Kaupunginhallitus päätti edelleen kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa sekä yleisten töiden lautakuntaa ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin Crusellin sillan rakentamiseksi vuosina 2008 - 09 ja Mechelininkadun eteläpään liittymän rakentamiseksi vuosina 2009 – 10.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Satamaa ryhtymään toimenpiteisiin laivojen meluhaittojen vähentämiseksi sekä pakokaasupäästöjen minimoimiseksi.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti todeta, että Hernesaarta koskevat jatkosuunnitteluperiaatteet tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, kun aluetta koskeva konsulttityö on edennyt riittävästi, arviolta marras-joulukuussa 2006.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvirastolle ja Helsingin Satamalle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään ja päätösehdotustaan seuraavasti:

 

-                                       esityslistan sivulta 51 poistetaan väliotsikon ”Hernesaaren kehittäminen” jälkeinen teksti

-                                       päätösehdotuksesta poistetaan sivulta 52 toinen kappale ja sen tilalle lisätään seuraava uusi kappale:

 

Lopuksi kaupunginhallitus päättänee todeta, että Hernesaarta koskevat jatkosuunnitteluperiaatteet tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, kun aluetta koskeva konsulttityö on edennyt riittävästi, arviolta marras-joulukuussa 2006.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Laitinen Timo, projektinjohtaja, puhelin 169 2402
Kaijansinkko Matti, projektipäällikkö, puhelin 169 4211

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 13.

 

 

797 §

29.5.2006 pöydälle pantu asia

24.4.2006 JA 29.5.2006 PÖYDÄLLE PANTU ASIA: EHDOTUS KAUPUNGINVALTUUSTOLLE: KAUPUNGIN OMISTAMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN UUSTUOTANNON JA PERUSKORJAUSTEN RAHOITUS SEKÄ OSA-OMISTUSMALLI

 

Khs 2006-159

Esityslistan asia Kj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginjohtajaa valmistelemaan pikaisesti kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi haravarahoitusjärjestelmän käyttöönottoa koskevan esityksen seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 

                    Kaupunki ryhtyy toteuttamaan ara-vuokra-asuntotuotantoa osittain korvaavaa vuokra-asuntotuotantoa kaupungin itsensä järjestämällä rahoituksella.

 

                    Kaupungin omalla rahoituksella toteutettavien vuokra-asuntojen uustuotantoon ja perusparantamiseen rahalaitoksilta otettavia lainoja varten kaupunki myöntää täytetakauksen myöhemmin erikseen tehtävän yksityiskohtaisen päätöksen perusteella.

 

                    Osaomistusasuntojen tuotanto aloitetaan kaupungin omalla mallilla siten, että toteutusjärjestelmä ratkaistaan erillisen esityksen perusteella.

 

                    Eri rahoitusmuodoilla toteutettavien asuntojen tuotantomäärät määritellään maankäytön ja asumisen toteutusohjelmassa (MA-ohjelmassa) ja tontit haravarahoitteiseen vuokra-asuntotuotantoon luovutetaan samoilla ehdoilla kuin ara-vuokra-asuntotuotannon tontit.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään ja päätösehdotustaan pöytäkirjan liitteen 1 mukaisella tavalla.

 

Merkittiin, että Ojala ehdotti, että kaupunginhallitus päättäisi palauttaa  esityksen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Ojala ilmoitti palautusehdotukseen pöytäkirjan liitteen 2 mukaiset perustelut.

 

Ojalan ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Ojala ilmoitti päätöksestä ehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.

 

Lisätiedot:
Mäkinen Kirsi, suunnittelupäällikkö, puhelin 169 3928

 

LIITE

Liite 1

 

 

798 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 31.5.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/15

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 31.5.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päätti

 

1                          hyväksyä HelenSähköverkko Oy:n perustamiskirjan kaupunginvaltuuston esityslistan 31.5.2006 erillisenä liitteenä olevan teknisen lautakunnan kirjeen liitteen 1a ja yhtiö­jär­jestyksen liitteen 1b mukaisena,

2                          hyväksyä teknisen lautakunnan kirjeen liitteen 1d mukaisen kauppakirjaluonnoksen, jolla kaupunki myy perustet­ta­valle yhtiölle Helsingin Energian nykyisen sähköverkkoliiketoiminnan,

3                          hyväksyä 146 000 000 euron pääomalainan lainaehdot teknisen lautakunnan kirjeen liitteessä 2 (salassa pidettävä, laki viranomaisten toiminnan julki­suu­desta 24 § 17 kohta) mainittujen rahoitusehtojen mukaisesti,

4                          kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan edellä mainitun päätöksen mukaisen lainasopimuksen,

5                          kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä Helsingin Energian kanssa hoitamaan kauppaan liittyvät rahoitusjärjestelyt,

6                          hyväksyä yhtiöön siirtyvän henkilöstön asemaa koskevan pöytäkirjan teknisen lautakunnan kirjeen liitteen 4 mukaisena,

7                          nimetä ehdokkaat perustettavan yhtiön hallitukseen ja tilintarkastajiksi seuraavasti:

-                                       yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Helsingin Energiasta lakimies Tiina Nyström ja talouspäällikkö Antti Hellaakoski sekä talous- ja suunnittelukeskuksesta lainapäällikkö Eija Venetkoski–Kukka sekä hallituksen puheenjohtajaksi lakimies Tiina Nyström

-                                       tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Mikko Rytilahti)

8                          kehottaa Helsingin Energiaa yhteistyössä hallintokeskuksen oikeuspalveluiden kanssa hoitamaan yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet, allekirjoittamaan tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat oikeuttaen samalla Helsingin Energian tekemään edellä mainittuihin asiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

 

Pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle, Helsingin Energialle, talous- ja suunnittelukeskukselle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, hallintokes­kukselle (Seija Kauppinen), nimetyille henkilöille sekä KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:lle.

 

4                    Aloite 3

 

Khs päätti saattaa jakokaappien sijoittamisesta ja hallinnoinnista vastaavien virastojen ja laitosten tietoon ja tarpeellisia toimenpiteitä varten aloitevastauksen yhteydessä antamansa seuraavan näkemyksen:

 

”Khs yhtyy kaupunkikuvaneuvottelukunnan näkemykseen, että uusilla alueilla tai täydennysrakentamisessa jakokaappeja ei tule sijoittaa ilman kokonaisvaltaista suunnittelua. Jo olemassa olevat kaapit tulee sijoittaa harkitummin katujen ja puistojen peruskorjausten yhteydessä. Kaapelikaivantojen yhteydessä tulisi myös aina tarkistaa kaappien paikkojen sopivuus ympäristöön.

 

Niin ikään tulisi kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnossa esitetyin tavoin rakennusviraston ja rakennusvalvontaviraston yhteistyössä jakokaappeja käyttävien toimijoiden kanssa kehittää ohjeistusta erilliskaappien perustamistavasta, ulkomitoista ja värityksestä.”

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, tekniselle lautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja kaupunkikuvaneuvottelukunnalle.

 

Aloitteet 19 ja 21

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteet uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 25

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 36

 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa tietokeskusta sisällyttämään tutkimusohjelmaansa aloitteessa esitetyn selvityksen köyhyyden muotokuvasta ja köyhien eri ryhmistä Helsingissä.

 

Pöytäkirjanote tietokeskukselle ja sosiaalilautakunnalle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistöviraston tilakeskusta

1                    tekemään esityksen hankkeen puuttuvan rahoitusosuuden siirtämisestä muista investoinneista ja

 

2                    valmistelemaan ao. hallintokuntien kanssa kaavamuutoksen Perhonkadun katkaisemiseksi Hietaniemenkatu 9 rakennuksen pituiselta matkalta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa tilakeskusta ja sosiaalivirastoa etsimään korvaavat tilat Hietaniemenkatu 5:n nykyisille vuokralaisille.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistöviraston tilakeskukselle, sosiaalilautakunnalle ja sosiaalivirastolle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet 1 ja 6 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 2–5, 7 ja 8 sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

6                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Lehtisaaren Liikekeskus Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

7                    Kaupunginhallituksen kirje nro     Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja sosiaalivirastolle.

 

10                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

8                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Risto Lehdolle ja toimitusjohtaja Jorma Petäjistölle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

11, 12           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

9                    Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 15.

 

 

799 §

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN MUSIIKKITALON RAKENNUSRAHASTO-OSUUDEN MAKSAMINEN

 

Khs 2006-170

Esityslistan asia Kj/16

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon osakassopimuksen mukaisista, Helsingin kaupungin vuoden 2006 rakennusrahasto-osuuksista saadaan maksaa yhtiön rahoitussuunnitelman mukaisia touko-elokuun rakennuskustannuksia vastaava erä, yhteensä 875 000 euroa, vuoden 2006 talousarvion kohdalta 8 22 07, arvopaperit, Musiikkitalo, Khn käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta, taloushallintopalvelut).

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Makkonen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liite 1

 

 

800 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/17

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 22 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                31.5.2006

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

801 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/18

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 22 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

802 §

KAUPUNGIN JA TIEHALLINNON VÄLISEN SOPIMUKSEN TEKEMINEN KOSKIEN DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄÄN LIITTYVIÄ OIKEUKSIA JA TEHTÄVIÄ

 

Khs 2006-876

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston kaupungin puolesta allekirjoittamaan liitteen mukaisen Tiehallinnon kanssa solmittavan sopimuksen, joka koskee tie- ja katuverkon tietojärjestelmän (Digiroad-järjestelmä) tietojen keräystä ja ylläpitoa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa, kaupunkisuunnitteluvirastoa ja kiinteistövirastoa toimimaan yhteistyössä tie- ja katuverkon tietojärjestelmän tietojen ylläpidossa tietojärjestelmiensä yhteistoiminnallisuutta kehittäen.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistöviraston kaupunkimittausosastolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

803 §

KAHDEN TEHTÄVÄN MUUTTAMINEN VIROIKSI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTOSSA

 

Khs 2006-1168

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa kaupunkisuunnitteluviraston lakimiehen tehtävän (vakanssi nro 512004) viraksi 1.7.2006 lukien.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti muuttaa kaupunkisuunnitteluviraston kehittämispäällikön tehtävän (vakanssi nro 511401) viraksi 1.7.2006 lukien.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, henkilöstökeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja asianomaisille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

804 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUKSEN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-331

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeuksen myöntämistä Kuntien eläkevakuutukselle haettuun toimenpiteeseen 4. kaupunginosan korttelin nro 77 tontille nro 6 ehdolla, että kiinteistön piha kunnostetaan viihtyisäksi oleskelutilaksi ja, että hotellin autopaikat osoitetaan kiinteistön kellariin tai lähialueen pysäköintilaitoksiin.

 

Kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvalvontavirastolle ja kiinteistövirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Sauri ja Kokkonen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

805 §

VALTUUTETTU KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: TÄYDENNYSRAKENTAMISSELVITYKSEN KÄYNNISTÄMINEN

 

Khs 2005-1411

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                     merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 8.6.2005 hyväksymän toivomusponnen (Kauko Koskinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

-                     toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Kauko Koskiselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

806 §

Ärende bordlagt 15.5.2006 och 22.5.2006

OMREGLERING AV BYGGNADER I ÅGGELBY ÄGDA AV SAMKOMMUNEN FÖR HUVUDSTADSREGIONENS SVENSKSPRÅKIGA YRKESSKOLOR (HSY) OCH AV DISPOSITIONEN AV BYGGNADSMARKEN

15.5.2006 ja 22.5.2006 pöydälle pantu asia

SAMKOMMUNEN FÖR HUVUDSTADSREGIONENS SVENSKSPRÅKIGA YRKESSKOLOR (HSY) -KUNTAYHTYMÄN OULUNKYLÄSSÄ OMISTAMIEN RAKENNUSTEN JA NIIDEN MAAPOHJAN KÄYTÖN UUDELLEENJÄRJESTELY

 

Stn/Khs 2006-492

Ärende Kaj/5 på föredragningslistan

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt föreslå Samkommunen för huvudstadsregionens svenskspråkiga yrkesskolor att denna skall sälja sina byggnader på tomten nr 18 i kvarteret nr 28051 och tomten nr 11 i kvarteret nr 28061 i 28 stadsdelen (Åggelby) i Helsingfors stad och arrenderätten till tomterna genom anbudsförfarande och på följande villkor:

 

9                          Samkommunens byggnader på tomterna säljs med tanke på rivning, frånsett de byggnader som eventuellt skyddas genom en planerad detaljplaneändring.

 

10                       Helsingfors stad utarbetar en detaljplaneändring för tomterna, i vilken tomterna anvisas för byggande av bostäder.

 

11                       De nuvarande arrendeavtalen för tomterna ersätts genom beslut av Helsingfors stad med nya arrendeavtal där dispositionen, arrendetiden och arrendet har ändrats så att byggande av fritt finansierade bostäder utan hitasreglering i enlighet med detaljplaneändringen är möjligt när detaljplaneändringen har vunnit laga kraft.

 

12                       I de nya arrendeavtalen disponeras tomterna för bostadsändamål, arrendetiden utsträcks till utgången av år 2065 och grunden för det årsarrende som tillämpas när detaljplanen vunnit laga kraft bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 32 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta, varvid årsarrendet utgör 4 % av det kapitalvärde som justerats enligt förändringen i levnadskostnadsindex.

 

Helsingfors stad redovisar hälften av skillnaden mellan det nya och det gamla arrendet, diskonterad enligt betalningstidpunkten, till HSY inom ett år efter att det nya arrendet har börjat tas ut.

 

Skillnaden mellan arrendena räknas från att de nya avtalet träder i kraft till dess de nuvarande avtalen utlöper 31.12.2020.

 

13                       Anbudsförfarandet vinns av den anbudsgivare som utöver att förbinda sig vid de ovanstående villkoren i arrendeavtalet erbjuder den största tilläggsersättningen (euro/kvadrat­meter bostadsvåningsyta) som vederlag för arrenderätterna.

 

Tilläggsersättningen förfaller till betalning inom tre månader efter att detaljplaneändringen har vunnit laga kraft.

 

Tilläggsersättningen delas till hälften mellan HSY och Helsingfors stad.

 

Från tilläggsersättningen dras de kostnader som staden åsamkats av sanering av förorenad mark och anordnande av anbudsförfarandet och, om beloppet för tilläggsersättningen inte räcker till för att täcka kostnaderna, dras resten från den del av hyresskillnaden som enligt punkt 4 redovisas till HSY.

 

14                       Helsingfors stad ansvarar för ordnandet av anbudsförfarandet och saneringen av tomtmarken, om en sådan visar sig vara behövlig.

 

15                       Om den detaljplaneändring genom vilka tomterna anvisas för byggande av bostäder inte träder i kraft, förbinder sig staden att med köparen underhandla om ett ersättande förfarande.

 

Stadsstyrelsen torde samtidigt besluta bemyndiga fastighetsnämnden att ordna anbudsförfarandet på villkoren ovan.

 

Protokollsutdrag till Samkommunen HSY, fastighetsnämnden, utbildningsverket och ekonomi- och planeringscentralen.

 

Det antecknades att ledamoten Dahlberg understödd av ledamoten Reinikainen gjorde följande förslag om återremiss:

 

Stadsstyrelsen torde besluta återremittera ärendet för ny beredning när resultaten av den konsultutredning som gäller hela skolnätet är färdiga och den av utbildningsnämndens svenska sektion begärda utredningen om huruvida HSY:s skolfastighet i Åggelby är lämplig för Åshöjdens grundskolas behov har granskats och behoven av reparationer i fastigheten och kostnaderna har beräknats. Samtidigt utreds de totalekonomiska omständigheterna i fråga om möjligheterna att sälja fastigheterna vid Sturegatan och i Åggelby och görs en jämförelse av reparationskostnaderna för vardera skolfastigheten.

 

Ledamoten Dahlbergs motiveringar för förslaget framgår av bilaga 3 till protokollet.

 

Det antecknades att ledamoten Moisio understödd av ledamoten Rantanen föreslog att stadsstyrelsen skulle återremittera ärendet för ny beredning med tanke att på utbildningsnämnden skall anmodas att avge utlåtande i saken.

 

Följande omröstningar verkställdes i ärendet:

 

Först ställdes ledamöterna Dahlbergs och Moisios förslag om återremiss mot varandra.

 

Vid omröstningen vann ledamoten Dahlbergs förslag om återremiss över ledamoten Moisios förslag med rösterna 7 – 4 – 4. Minoriteten bestod av ledamöterna Moisio, Lehtipuu, Ojala och Rantanen. Ledamöterna Malinen, Pajamäki, Puura och Vehviläinen röstade blankt.

 

Därefter ställdes förslaget om fortsatt behandling av ärendet mot ledamoten Dahlbergs förslag om återremiss.

 

Vid omröstningen beslöt stadsstyrelsen fortsätta behandlingen av ärendet med rösterna 10 – 2 – 3. Minoriteten bestod av ledamöterna Dahlberg och Reinikainen. Ledamöterna Moisio, Lehtipuu och Rantanen röstade blankt.

 

Stadsstyrelsen godkände föredragandens förslag.

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ehdottaa Samkommunen för huvudstads­regionens svenskspråkiga yrkesskolor ‑nimiselle kuntayhtymälle, että se myisi Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin nro 28051 tontilla nro 18 ja saman kaupungin korttelin nro 28061 tontilla nro 11 sijaitsevat omistamansa rakennukset vuokraoikeuksineen tarjouskilpailulla seuraavin ehdoin:

 

1                    Tonteilla sijaitsevat kuntayhtymän rakennukset myydään purettaviksi lukuun ottamatta laadittavassa asemakaavamuutoksessa mahdollisesti suojeltavaksi osoitettavia rakennuksia.

 

2                    Tonteille laaditaan Helsingin kaupungin toimesta asemakaavamuutos, jossa tontit osoitetaan asuntorakentamiseen.

 

3                    Tonttien nykyiset vuokrasopimukset korvataan Helsingin kaupungin päätöksin uusilla käyttötarkoitukseltaan, vuokra-ajaltaan ja vuokraltaan muutetuilla maanvuokrasopimuksilla siten, että asemakaavamuutoksen mukainen vapaarahoitteinen ja hitas-sääntelystä vapaa asuntorakentaminen on mahdollista siinä vaiheessa, kun asemakaavamuutos tulee lainvoimaiseksi.

 

4                    Uudet maanvuokrasopimukset tehdään käyttötarkoitukseltaan asuntotarkoituksiin, vuokrakausi ulotetaan jatkumaan vuoden 2065 loppuun ja asemakaavan tultua lainvoimaiseksi sovellettavan uuden vuosivuokran perusteena pidetään virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” indeksin pistelukua 100 vastaavaa asuntokerrosneliömetrihintaa 32 euroa, jolloin vuosivuokrana peritään 4 % elinkustannusindeksin muutoksen mukaan tarkistetusta pääoma-arvosta.

 

Helsingin kaupunki tilittää puolet maksuajankohtaan diskontattujen uuden ja vanhan maanvuokran erotuksesta HSY:lle vuoden kuluessa siitä, kun uuden maanvuokran periminen on aloitettu.

 

Vuokrien erotus lasketaan uusien sopimusten alkamisesta nykyisten sopimusten päättymisajankohtaan 31.12.2020.

 

5                    Tarjouskilpailun voittaa tarjoaja, joka edellä oleviin maanvuokrasopimuksen ehtoihin sitoutumisen lisäksi tarjoaa suurimman lisäkorvauksen (euroa/asuinkerrosneliömetri) vastikkeena vuokraoikeuksista.

 

Lisäkorvaus erääntyy maksettavaksi kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaavamuutos on tullut lainvoimaiseksi.

 

Lisäkorvaus jaetaan puoliksi HSY:n ja Helsingin kaupungin kesken.

 

Lisäkorvauksesta vähennetään tonttien maaperän puhdistamisesta ja tarjouskilpailun järjestämisestä Helsingille aiheutuneet kustannukset ja, jos lisäkorvauksen määrä ei riitä kustannusten kattamiseen, loput vähennetään kohdan 4 mukaisesta HSY:lle tilitettävästä vuokraerotuksen osasta.

 

6                    Helsingin kaupunki vastaa tarjouskilpailun järjestämisestä samoin kuin tonttien maaperän puhdistamisesta, mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi.

 

7                    Mikäli asemakaavamuutos, jolla tontit osoitetaan asuntorakentamiseen, ei tule voimaan, kaupunki sitoutuu neuvottelemaan ostajan kanssa korvaavasta menettelystä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan järjestämään mainitun tarjouskilpailun edellä esitetyin ehdoin.

 

Pöytäkirjanote HSY-kuntayhtymälle, kiinteistölautakunnalle, opetusvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Merkittiin, että Dahlberg teki Reinikaisen kannattamana seuraavan palautusehdotuksen:

 

”Kaupunginhallitus päättänee palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi kun koko kouluverkostoa koskevan konsulttiselvityksen tulokset ovat valmiit sekä ruotsinkielisen opetusjaoston pyytämä selvitys HSY:n Oulunkylässä omistaman koulukiinteistön soveltuvuudesta Åshöjdens Grundskolanin tarpeisiin on tarkastettu ja kiinteistön remonttitarpeet sekä kustannukset on arvioitu. Samalla selvitetään kokonaistaloudelliset seikat koskien sekä Sturenkadun että Oulunkylän kiinteistöjen myyntimahdollisuuksia sekä tehdään vertailu kummankin koulukiinteistön korjauskustannuksista."

 

Dahlberg ilmoitti ehdotukseen pöytäkirjan liitteen 3 mukaiset perustelut.

 

Merkittiin, että Moisio ehdotti Rantasen kannattamana, että kaupunginhallitus päättäisi palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että asiasta pyydetään opetuslautakunnan lausunto."

 

Asiasta äänestettiin seuraavasti:

 

Ensin asetettiin vastakkain Dahlbergin ja Moision palautusehdotukset.

 

Suoritetussa äänestyksessä Dahlbergin palautusehdotus voitti Moision palautusehdotuksen äänin 7 – 4 – 4. Vähemmistöön kuuluivat Moisio, Lehtipuu, Ojala ja Rantanen. Tyhjää äänestivät Malinen, Pajamäki, Puura ja Vehviläinen.

 

Seuraavaksi äänestettiin asian käsittelyn jatkamisen ja Dahlbergin palautusehdotuksen välillä.

 

Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 10 – 2 – 3. Vähemmistöön kuuluivat Dahlberg ja Reinikainen. Tyhjää äänestivät Moisio, Lehtipuu ja Rantanen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

Tilläggsuppgifter:
Venesmaa Riitta, vik. stadssekreterare, telefon 169 2252

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Bilaga 1 / Liite 1

 

 

807 §

29.5.2006 pöydälle pantu asia

HELSINGIN KOULURAKENNUSTEN SUOJELU

 

Khs 2005-596

Esityslistan asia Kaj/6

 

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että asiasta pyydetään opetuslautakunnan lausunto.

 

Merkittiin, että Rautava ehdotti Wallden-Pauligin kannattamana, että kaupunginhallitus päättäisi palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että asiasta pyydetään opetuslautakunnan lausunto.

 

Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi äänin 11 – 4. Vähemmistöön kuuluivat Moisio, Lehtipuu, Ojala ja Rantanen.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

808 §

KIINTEISTÖ OY MELLUNMÄEN LIIKE- JA TOIMINTAKESKUKSEN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-1461

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskuksen 9.6.2006 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi toimitilapäällikkö Unto Ojalan kiinteistöviraston tilakeskuksesta ja varajäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta sekä tarkastuslautakunnan nimeämänä tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori) ja varatilintarkastajaksi HTM Jari Etelämaan.

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

809 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

30.5.2006

asuntotuotantotoimikunta

 

24.5.2006

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

29. ja 31.5.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

810 §

TYÖSUHDEMATKALIPPUJEN KÄYTTÖÖNOTON JATKOVALMISTELU JA EDUN MYÖNTÄMISESSÄ SOVELLETTAVAT PERIAATTEET

 

Khs 2006-1251

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seuraavat työsuhdematkalippuja koskevat periaatteet:

 

-                                       Työsuhdematkalippuetu annetaan pyynnöstä henkilölle, jonka palvelussuhde kestää yhdenjaksoisesti viranhoitomääräyksen tai työsopimuksen perusteella yli kuusi kuukautta ja

-                                       jonka säännöllinen viikkotyöaika on vähintään 14 tuntia ja opettajilla 10 tuntia.

 

-                                       Kaupungin tuen suuruus, riippumatta henkilön asuinkunnasta ja käyttämästä joukkoliikenteen kulkuvälineestä, on enintään 25 % Helsingin kaupungin sisäisen tariffin mukaisesta lipun hinnasta.

-                                       Työsuhdematkalippuetu otetaan käyttöön 1.1.2007 lukien kuitenkin niin, että edun saantiajankohtaa voidaan käytännön syistä porrastaa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että työsuhdematkalippuetu annetaan vain, jos kaupunginvaltuusto on myöntänyt määrärahan työsuhdematkalippujen tukemista varten.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunki korvaa niiden henkilöiden Helsingin kaupungin sisäisen tariffin mukaan lasketut lippukulut, jotka joutuvat kaupunginjohtajan sisäisestä kuljetuksesta antamassa ohjeessa mainitulla tavalla työtehtävissään paljon käyttämään julkisia kulkuvälineitä. Tätä periaatetta sovelletaan jo vuonna 2006 niihin viranhaltijoihin ja työntekijöihin, joille työnantaja on hankkinut kaupunginjohtajan sisäisestä kuljetuksesta antamassa ohjeessa mainitun henkilökohtaisen kausilipun vuodelle 2006 ja jotka olivat kaupungin palveluksessa 1.1.2006 ja joiden palvelussuhde jatkuu yhtäjaksoisena 1.7.2006, sekä niihin, jotka 1.7.2006 tai sen jälkeen tulevat kaupungin palvelukseen ja täyttävät lipun saannille kaupunginjohtajan asettamat edellytykset.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että terveyskeskus voi hankkia työvoimapula-aloille ajalle 1.6 – 31.8.2006 otettaville henkilöille joukkoliikenteen henkilökohtaisia matkalippuja asunnon ja työpaikan välistä matkaa varten edellyttäen, että terveyskeskus maksaa kokeilusta aiheutuvat kulut. Terveyskeskus voi itse määritellä työnantajan korvaaman osuuden suuruuden matkalipun hinnasta.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että tämä päätös tulee voimaan 5.6.2006 ja on voimassa enintään 31.12.2008 saakka.

 

Pöytäkirjanote virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Anttonen Pentti, työmarkkinalakimies, puhelin 169 2450

 

LIITE

Katso esityslistaa, sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asiaa 1.

 

 

811 §

ERON MYÖNTÄMINEN TYÖTERVEYSKESKUKSEN VASTAAVALLE TYÖTERVEYSLÄÄKÄRILLE JARMO TUOMISELLE JA VAPAAN VIRAN VÄLIAIKAINEN HOITO

 

Khs 2006-1326

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Jarmo Tuomiselle eron työterveyskeskuksen vastaavan työterveyslääkärin virasta 5.6.2006 lukien.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä vastaavan työterveyslääkärin virkaa väliaikaisesti hoitamaan työterveyshuollon erikoislääkäri Marjatta Pekkarinen ajalla 5.6. – 31.7.2006 ja työterveyshuollon erikoislääkäri Ritva Helimäki-Aro ajalla 1.8. – 31.12.2006 kokonaispalkan 5 297,61 euroa/kk mukaisesti määräytyvin palkkaeduin.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille, työterveyskeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään ja päätösehdotustaan siten, että Ritva Helimäki-Aron viranhoitoajaksi korjataan 1.8.–31.12.2006.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

812 §

SUOSTUMUKSEN ANTAMINEN HELSINGIN ICE SPORT CENTER OY:N HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN NIMEÄMISELLE

 

Khs 2006-1384

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Jääkenttäsäätiön

 

-                                       osakassopimuksen mukaisesti nimeämään Helsingin Ice Sport Center Oy:n hallitukseen Jääkenttäsäätiön edustajiksi Sallamaari Muhosen, Juha Hakolan, Kauko-Aatos Leväahon ja Petteri Huurteen

-                                       ehdottamaan yhtiön tilintarkastajaksi valittavaksi KPMG Oy Ab (vastuunalainen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote Jääkenttäsäätiölle, tilintarkastusyhteisölle, tarkastusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

813 §

SUOSTUMUKSEN ANTAMINEN HELSINGIN LIIKUNTAHALLIT OY:N HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN NIMEÄMISELLE

 

Khs 2006-1383

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Jääkenttäsäätiön Helsingin Liikuntahallit Oy:n yhtiökokouksessa 6.6.2005

 

-                                       nimeämään yhtiön hallituksen jäseniksi Sallamaari Muhosen, Juha Hakolan, Kauko-Aatos Leväahon ja Petteri Huurteen

-                                       ehdottamaan yhtiön tilintarkastajaksi valittavaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote Jääkenttäsäätiölle, mainituille henkilöille ja tilintarkastusyhteisölle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

814 §

NS. TUPLAVUOROKORVAUKSEN MAKSAMINEN KOKEILULUONTEISESTI SOSIAALIVIRASTOSSA JA TERVEYSKESKUKSESSA 1.6. - 30.9.2006

 

Khs 2006-1389

Esityslistan asia Sj/5

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Pohjaniemi Marju, palvelussuhdepäällikkö, puhelin 169 2451

 

 

815 §

22.5.2006 pöydälle pantu asia

VALTUUTETTU JOHANNA SUMUVUOREN TOIVOMUSPONSI: TOIMENPITEET TASA-ARVOISEN PALKKAPOLITIIKAN SAAVUTTAMISEKSI

 

Khs 2006-262

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.2.2006 hyväksymän toivomusponnen (Johanna Sumuvuori) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Johanna Sumuvuorelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Merkittiin, että Rantanen teki vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotukseen olisi tullut tehdä seuraava lisäys:

 

"Lisäksi selvitetään mahdollisuudet luoda järjestelmä eri hallinnonalojen välisen työn vaativuuden vertailemiseksi."

 

Rantasen ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

816 §

22.5.2006 pöydälle pantu asia

VALTUUTETTU KIMMO HELISTÖN TOIVOMUSPONSI: TUPAKOIMATTOMUUDEN KANNUSTAMINEN

 

Khs 2006-266

Esityslistan asia Sj/7

 

Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.2.2006 hyväksymän toivomusponnen (Kimmo Helistö) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kimmo Helistölle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

817 §

22.5.2006 pöydälle pantu asia

RAUTATIENTORIN SIIRRETTÄVÄN TEKOJÄÄRADAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2006-1033

Esityslistan asia Sj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Rautatientorin siirrettävän tekojääradan 11.4.2006 päivätyn uudisrakennustyön hankesuunnitelman siten, että arvonlisäverollinen enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisä- ja muutostyövarauksin sekä tarvittavin sähkö-, vesi- ja viemäriliittymin on 1 110 200 euroa (910 000 euroa + alv 200 200 euroa), RI 101,8.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, liikuntavirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

818 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                       24.5.2006

liikuntalautakunta                                                                           30.5.2006

opetuslautakunta                                                                            30.5.2006

- suomenkielinen jaosto                                                                30.5.2006

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta                                23.5.2006

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                              30.5.2006

 

eläintarhan johtaja                                                        24., 29. ja 31.5.2006

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                           31.5.2006

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                 24.5.2006

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                         31.5.2006

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                                31.5.2006

taidemuseon johtaja                                                                       30.5.2006

työterveysjohtaja                                                                              31.5.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

819 §

LAUSUNTO UUDENMAAN TIEPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2007 - 2011

 

Khs 2006-798

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää vastauksenaan Uudenmaan tiepiirille kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon.

 

Kirje nro       Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

820 §

ESITYS SISÄASIAINMINISTERIÖLLE PYSÄKÖINTIVIRHEMAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄN KOROTTAMISESTA

 

Khs 2006-931

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti tehdä sisäasiainministeriölle seuraavan esityksen:

 

Kaupunginhallitus esittää, että sisäasiainministeriö päättäisi pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:n mukaisesti korottaa Helsingin kaupungissa 1. maksuvyöhykkeen alueella perittävän pysäköintivirhemaksun enimmäismäärää 10 eurolla. Perusteluina kaupunginhallitus esittää seuraavaa:

 

Pysäköintivirhemaksun määrästä säädetään pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:ssä (3.4.1970/248). Pysäköintivirhemaksu on virheen laadusta riippumatta 10 euroa, mutta virhemaksu on voitu sisäasiainministeriön päätöksellä korottaa enintään 40 euroon (20.4.1990/353, 9.11.2001/969 ja sisäasiainministeriön asetus 22.11.2001/1086). Korotus voi koskea myös kuntaa tai tiettyä aluetta.

 

Pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:n muutoksen (17.2.2006/124) mukaan " Jos kunta on jakanut alueensa vyöhykkeisiin tai osiin, joilla peritään erisuuruisia pysäköintimaksuja, voidaan vyöhykkeellä tai osalla, jolla maksu on suurin, pysäköintivirhemaksun korotuksen enimmäismäärä sisäasiainministeriön asetuksella ylittää enintään 10 eurolla". Muutos tuli voimaan 1.6.2006.

 

Helsingin kaupungissa korotus koskisi 1. maksuvyöhykettä, jolla pysäköintimaksu on korkein. Alue käsittää osan Helsingin ydinkeskustasta ja on maantieteellisesti melko suppea. Tällä alueella on kuitenkin kaupungin suurimmat liikenteelliset ongelmat.

 

Pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:n mukaan maksun korotus edellyttää liikenteellisiä syitä. Edellä mainittu 1.maksuvyöhyke on Helsingin liikekeskustaa ja alueella on muihin vyöhykkeisiin nähden vilkasta jalankulku- ja pyöräilyliikennettä. Alueelle on järjestetty pysäköintipaikkoja asiointipysäköintiin sekä tavaraliikenteen kuormaukseen ja purkamiseen sekä joukkoliikenteen pysäkkejä. Lisäksi alueella on asukas- ja yrityspysäköintipaikkoja. Jalkakäytävillä ja pyöräteillä pysäköinti on yleistä. Kävelykadut myös sijaitsevat 1. maksuvyöhykkeen alueella.

 

Virheellisesti pysäköity ajoneuvo pysäkkialueella haittaa ja hidastaa joukkoliikennettä ja tavaraliikenteen kuormaus- ja purkauspaikalle pysäköity ulkopuolinen ajoneuvo häiritsee ja estää huoltoliikennettä. Suojatien eteen pysäköity ajoneuvo vaarantaa jalankulkijoiden turvallisuutta vilkkaalla ydinkeskustan alueella. Jalankulkua haittaa ja estää jalkakäytävälle/pyörätielle pysäköity ajoneuvo. Maksullisten pysäköintipaikkojen käyttöaste tällä alueella on erittäin korkea. Pysäköintimaksun suorittamatta jättäminen haittaa pysäköintipaikkojen suunnitelman mukaista käyttöä.

 

Tehokkaalla pysäköinninvalvonnalla edistetään liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta valvomalla kadulle asetettujen kieltojen ja rajoitusten noudattamista sekä liikennesääntöjen vastaista pysäköintiä. Näin saadaan edellä mainituille käyttäjäryhmille varatut paikat näille tarkoitettuun käyttöön.

 

Pysäköinninvalvonnan ennalta estävän vaikutuksen syntyminen edellyttää myös sitä, että edellä mainituista pysäköintivirheistä määrättävä pysäköintivirhemaksu on riittävän korkea. Lisäksi edellä kuvatuille virheellisille pysäköinneille on yhteistä se, että ne tehdään usein tietoisesti. Nykyinen 40 euron suuruinen virhemaksu Helsingin ydinkeskustan alueella ei ole enää riittävän vaikuttava ja ennalta ehkäisevä.

 

Karttapiirros 1. maksuvyöhykkeen alueesta on liitteenä.

 

Kirje nro      sisäasiainministeriölle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

821 §

HELSINGIN KAUPUNGIN ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2006

 

Khs 2006-1269

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin elintarvikevalvontasuunnitelman vuodelle 2006.

 

Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

822 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                     30.5.2006

pelastuslautakunta                                                       30.5.2006

joukkoliikennelautakunta                                               1.6.2006

yleisten töiden  lautakunta                                             1.6.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

823 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE SOSIAALIJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMISTÄ KOSKEVASTA VALITUKSESTA

 

Khs 2006-195

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle sosiaalijohtajan viran täyttämistä koskevaan Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Helsinki ry:n valitukseen hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunnon mukaisen lausunnon.

 

Pöytäkirjanote ja asiakirjat hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista varten.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

824 §

LAUSUNNON ANTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE SEULONTATYÖRYHMÄN EHDOTUKSESTA MAMMOGRAFIASEULONNAN LAAJENTAMISESTA 60-69-VUOTIAISIIN NAISIIN

 

Khs 2006-1270

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa sosiaali- ja terveysministeriölle seulontatyöryhmän ehdotuksesta mammografiaseulonnan laajentamiseksi 60-69-vuotiaisiin naisiin, rintasyövän seulonnan laadun kehittämisestä sekä mahdollisen asetuksenmuutoksen voimaanastumisen aikataulusta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että FinOHTA:n raportin mukaan mammografiaseulonta tunnistaa 60-69-vuotiaiden ikäryhmässä enemmän syöpiä ja seulonnassa tulee esiin vähemmän vääriä positiivisia tuloksia kuin 50-59-vuotiaiden ikäryhmässä. Rintasyövän ilmaantuvuus kohoaa raportin mukaan kuitenkin 64 ikävuoteen saakka, ja ilmaantuvuus alkaa pienetä tämän jälkeen. Rintasyöpäkuolleisuus nousee selvästi vasta 70 ikävuoden jälkeen.

 

Arvioidessaan rintasyöpäseulonnan laajentamisen kustannusvaikutuksia seulontatyöryhmä on laskenut ainoastaan rintasyöpien seulonnan kustannukset ja toiminnan uusiin ikäluokkiin laajentamisesta valtiolle aiheutuvat välittömät lisäkustannukset. Ennen toiminnan laajentamista olisi kuitenkin syytä selvittää perusteellisesti myös miten paljon kustannuksia mahdolliset laitehankinnat ja lisääntyneet jatkotutkimusten toimenpiteet aiheuttavat sekä valtiolle että kunnille. Sitä, mikä on seulonnan vaikutus terveyshyötyyn ja elämänlaatuun, on vaikea tutkia, kun hyödyt eivät ole samalla tavoin selkeitä kuin esim. sairautta estävissä väestöön kohdistuvissa ehkäisevissä toimenpiteissä.

 

Valtakunnallinen seulonnan laajentaminen on priorisointipäätös, jolla suunnataan terveydenhuollon voimavaroja. Tällöin sitä on arvioitava muut terveydenhuollon tarpeet huomioon ottaen, sairauksien tutkimus ja hoito mukaanluettuna.

 

On syytä ottaa huomioon, että jos joku valtakunnallinen toimenpide aloitetaan säädöksin, sitä on erittäin vaikeaa, ellei mahdotonta, lopettaa myös silloin, kun lopettamiselle olisi perusteltu syy. Tämän vuoksi on tärkeätä pohtia sitä, mikä on riittävä hyöty verrattuna seulontatutkimuksen haittoihin. Hyötyjä ovat varhaisempi rinnan kudosmuutosten ja mahdollisesti kehittyvän rintasyövän toteaminen ja parempi elämänlaatu säästävän leikkauksen mahdollistuessa; haittoja taas merkityksettömien muutosten toteaminen, ahdistuksen lisääminen, turhat toimenpiteet, vaikutukset ammattihenkilöstön työpanoksen suuntaamiseen sekä säteilyrasitus haittavaikutuksineen.

 

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä arvioida myös sitä, mikä voisi olla vaihtoehtoinen menetelmä tai kustannus ja tämän vaikutus esimerkiksi kuolleisuuden alenemiseen, sairauden hoitoon tai kärsimyksen lievittämiseen, jos seulontaan kaikkine seurannaiskustannuksineen suunniteltu rahasumma käytettäisiin esim. ikääntyvien naisten ja miesten yleisiin terveystarkastuksiin ja –neuvontaan.

 

Se mitä ja millä edellytyksillä seulotaan, on merkittävä yhteiskunnallinen priorisointi- ja voimavarojen kohdentamiskysymys. Yhdenvertaisuus ja korkea laatu myös seulonnoissa on tärkeämpi kysymys kuin tietyn yksittäisen tutkimuksen mekaaninen jakautuminen mahdollisimman laajaan joukkoon. Terveydenhuollon toimintojen jatkuva kriittinen arviointi sekä seulontamenetelmien hyötyjen vertaaminen myös muihin terveydenhuollon toimenpiteisiin on ensiarvoisen tärkeää.

 

Ottaen kuitenkin huomioon, että FinOHTA:n raportin mukaan mammografiaseulonta tunnistaa 60-69-vuotiaiden ikäryhmässä enemmän syöpiä ja seulonnassa tulee esiin vähemmän vääriä positiivisia tuloksia kuin 50-59-vuotiaiden ikäryhmässä, kaupunginhallitus ei vastusta kansanterveysasetuksen muutosta mammografiaseulonnan laajentamisesta 60-69-vuotiaisiin naisiin.

 

Kaupunginhallitus pitää erittäin tärkeänä, että näin laajenevan toiminnan kustannuksiin saadaan myös valtionosuus. Asetuksen voimaantulolle olisi talousarvion kannalta sopiva ajankohta 1.1.2007.

 

Kirje nro       sosiaali- ja terveysministeriölle sekä pöytäkirjanote terveyskeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

825 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                        30.5.2006

terveyslautakunta                                                         23.5.2006

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285


 

Översättning:

786 §

HAMNNÄMNDENS ORDINARIE LEDAMÖTERS OCH STADSSTYRELSENS FÖRETRÄDARES I NÄMNDEN TJÄNSTERESA TILL SPANIEN

 

Stn 2006-1256

Ärende Kj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt bemyndiga de ordinarie ledamöterna i hamnnämnden och stadsstyrelsens företrädare i nämnden att göra en tjänsteresa till Barcelona och Valencia i Spanien 4–7.10.2006 i syfte att ta del av arrangemangen för trafik med enhetsberett gods och passagerartrafik i dessa städers hamnar och de datatekniska lösningarna i logistikområdet nära hamnarna.

 

Över tjänsteresan skall upprättas en reseräkning omedelbart eller senast inom två månader efter att tjänsteresan avslutats. Rese‑, inkvarterings- och dagtraktamentskostnader för tjänsteresan i enlighet med allmänna kommunala tjänstekollektivavtalet betalas från anslagen till Helsingfors Hamns disposition (4342 0140).

 

Protokollsutdrag till deltagarna i tjänsteresan, hamnnämnden och Helsingfors Hamn.

 

Tilläggsuppgifter:

Puusaari Helena, ekonomiplanerare, telefon 169 2209

 

BILAGA                             Bilaga 1

 

Översättning:

805 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KAUKO

KOSKINEN: INLEDANDE AV EN UTREDNING OM

KOMPLETTERINGSBYGGANDE

 

Stn 2005-1411

Ärende Kaj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

                    anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 8.6.2005 (Kauko Koskinen)

                    tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kauko Koskinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Venesmaa Riitta, stf. stadssrekreterare, telefon 169 2252

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 

Översättning:

815 §

Ärende bordlagt 22.5.2006

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN JOHANNA

SUMUVUORI: ÅTGÄRDER I SYFTE ATT NÅ EN JÄMLIK LÖNEPOLITIK

 

Stn 2006-262

Ärende Sj/6 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 1.2.2006 (Johanna Sumuvuori)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Johanna Sumuvuori och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 169 2295

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 

Översättning:

816 §

Ärende bordlagt 22.5.2006

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KIMMO

HELISTÖ: UPPMUNTRAN TILL RÖKFRIHET

 

Stn 2006-266

Ärende Sj/7 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 1.2.2006 (Kimmo Helistö)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kimmo Helistö och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 169 2295

 

BILAGA                             Bilagorna 1 – 2

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Risto Rautava

Jouko Malinen

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  13.6.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 776-785, 791-793, 796-798 (lukuun ottamatta kohtaa 3), 800-801, 804-807, 809, 814-816 ja 818-825 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

776-785, 791-793, 796-798 (utom punkt 3), 800-801, 804-807, 809, 814-816 och 818-825 §  i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.