Kokousaika

22.5.2006 kello 15.00 – 16.23

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

(paitsi 749-756 §)

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 717 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 710-osa 712 ja osa 721-756 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

(paitsi 710-osa 716 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi osa 734-756 §)

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

va. hallintojohtaja

 

 

Åhlgren, Harry

vs. kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

(paitsi osa 734-osa 747 §)

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Raivio, Tarja

tiedottaja

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan, paitsi 749-756 §:ien kohdalla Lehtipuu, Otto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


710-711,


712,


-,


718-723,

 

 Korpinen

 

 

 

 

724,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
713-714,


717,


725-736,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
715,


-,


737-748,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


-,


749-752,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
716,


-,

 

753-756,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

710

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

711

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

712

Kj/1

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

713

Kaj/2

Asunnottomien palvelukeskuksen, Hietaniemenkatu 5 b asuntolarakennuksen, peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

714

Kaj/3

Mellunkylän tonttien 47031/8 ja 10 sekä katu- ja puistoalueiden (vanhustenkeskus ja palvelutalo) asemakaavan muuttaminen (nro 11423)

 

715

Sj/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

716

Stj/5

Lääkärityövoiman ostopalvelujen jatkaminen

 

717

Kaj/1

Keski-Pasilan osayleiskaavan hyväksyminen (nro 11356)

 

718

Kj/3

Vt Maija Anttilan toivomusponsi kilpailuttamisstrategian valmistelusta

 

719

Kj/4

Määrärahan myöntäminen Musiikkitalon rakentamisesta aiheutuviin tunneli- ja johtosiirtoihin

 

720

Kj/5

Lausunto tilintarkastuskertomuksessa 2005 esitetyn johdosta

 

721

Kj/6

15.5.2006 pöydälle pantu asia

Lausunnon antaminen arviointikertomuksesta vuodelta 2005 tarkastuslautakunnalle

 

722

Kj/7

Kaupunginvaltuuston 17.5.2006 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

723

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

724

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

725

Kaj/1

Vartiokylän tontin 45443/10 asemakaavan muuttaminen (nro 11542)

 

726

Kaj/2

Vartiokylän tontin 45458/7 asemakaavan muuttaminen (nro 11529)

 

727

Kaj/3

Lauttasaaren tonttien 31128/4 ja 5 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11547)

 

728

Kaj/4

Toimitilatonttien myyminen OP-Eläkekassan kiinteistöyhtiöille Sörnäisistä ja Malmilta

 

729

Kaj/5

Vuoden 2005 lopussa päättyneiden asuntotonttien varausaikojen jatkaminen

 

730

Kaj/6

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista ns. Myllypuron puisen kaupunkikylän asemakaava-asiassa (nro 11425)

 

731

Kaj/7

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista Vartiokylän kortteleiden nro 45056 ja 45069 ym. alueiden (Myllypuron liikuntapuisto) asemakaava-asiassa (nro 11420)

 

732

Kaj/8

Viikki-sopimuksen mukaisten alueiden vastaanottaminen valtiolta (sopimuksen mukainen alue A)

 

733

Kaj/9

Viikki-sopimuksen mukaisten alueiden luovuttaminen valtiolle tiedepuistoa ja yliopistoa varten

 

734

Kaj/10

Ärende bordlagt 15.5.2006

Omreglering av byggnader i Åggelby ägda av Samkommunen för huvudstadsregionens svenskspråkiga yrkesskolor (HSY) och av dispositionen av byggnadsmarken

15.5.2006 pöydälle pantu asia

Samkommunen för huvudstadsregionens svenskspråkiga yrkesskolor (HSY) -kuntayhtymän Oulunkylässä omistamien rakennusten ja niiden maapohjan käytön uudelleenjärjestely

 

735

Kaj/11

Kiinteistö Oy Sturenkatu 21:n poikkeamishakemus

 

736

Kaj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

737

Sj/1

Valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponsi: Varahenkilöjärjestelmän kehittäminen työntekijöiden poissaolojen korvaamisen tehostamiseksi

 

738

Sj/2

Valtuutettu Birgitta Dahlbergin toivomusponsi: Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ottaminen työpaikkakoulutukseen kaupungin hallintokunnissa

 

739

Sj/3

Valtuutettu Pekka Reinikaisen toivomusponsi: Eri henkilöstöryhmien työterveyshuollon riittävyys

 

740

Sj/4

Valtuutettu Johanna Sumuvuoren toivomusponsi: Toimenpiteet tasa-arvoisen palkkapolitiikan saavuttamiseksi

 

741

Sj/5

Valtuutettu Johanna Sumuvuoren toivomusponsi: Maahanmuuttajien työelämään rekrytoimisen ja sopeuttamisen tarpeet

 

742

Sj/6

Valtuutettu Mari Puoskarin toivomusponsi: Suunnitelman laatiminen henkilöstöliikunnan lisäämisestä

 

743

Sj/7

Valtuutettu Kimmo Helistön toivomusponsi: Tupakoimattomuuden kannustaminen

 

744

Sj/8

Rautatientorin siirrettävän tekojääradan hankesuunnitelman hyväksyminen

 

745

Sj/9

Kaupunginhallituksen 20.3.2006 tekemän päätöksen muuttaminen; helsinkiläisten jääkiekkoilijoiden palkitseminen Torinon olympialaisissa 2006 saadusta hopeamitalista

 

746

Sj/10

15.5.2006 pöydälle pantu asia

Henkilöstön uudelleensijoitustoiminnan periaatteet

 

747

Sj/11

15.5.2006 pöydälle pantu asia

Anne Leppiaho Ky:n oikaisuvaatimus Korkeasaaren eläintarhan kioskitoiminnan vuokraamista koskevassa asiassa

 

748

Sj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

749

Ryj/1

Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta hankkeessa Metro-/raideyhteys välillä Ruoholahti - Matinkylä

 

750

Ryj/2

Lausunto ympäristöministeriölle ympäristöministeriön työryhmän mietinnöstä "Orgaaniset tinayhdisteet Suomen vesialueilla"

 

751

Ryj/3

15.5.2006 pöydälle pantu asia

Kyläsaaren uuden lumenvastaanottopaikan hankesuunnitelman hyväksyminen

 

752

Ryj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

753

Stj/1

Sosiaaliviraston kotipalveluohjaajien nimikemuutos

 

754

Stj/2

Ändring av bolagsordningen för Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området och utseende av en representant i bolagets styrelse för åren 2006 - 2007

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området -nimisen osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen sekä edustajan nimeäminen yhtiön hallitukseen vuosiksi 2006 - 2007

 

755

Stj/3

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveysministeriölle kriminaalipotilaita koskevien säädösten yhteensovittamisesta rikos- ja mielenterveyslaeissa koskevasta työryhmämuistiosta

 

756

Stj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

710 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rantasen (varalla Wallden-Paulig) ja
Oker-Blomin (varalla Reinikainen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

711 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

712 - 716 §

Kaupunginvaltuuston 31.5.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

712 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 15.5.2006 pöydälle pantu asia
Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

 

Merkittiin, että aloitteen 12 osalta Rautava ehdotti Wallden-Pauligin kannattamana, että kaupunginhallitus päättäisi palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi niin, että kaupunginhallituksen vastaus on nyt esitettyä vastausta myönteisempi pihapysäköinnille.

 

Rautava esitti palautusehdotukseen seuraavat perustelut:

 

”Käytännössä tiedetään, että tiukka suhtautuminen pihapysäköintiin on esteenä asuntojen lisäämiseen vanhoilla kerrostaloalueilla, koska käytäntö ei esimerkiksi rohkaise taloyhtiöitä nykyistä laajempaan ullakkorakentamiseen. Useilla kaupunkikortteleilla pihoilla ei useissa tapauksissa ole merkitystä esimerkiksi lasten leikkialueina. Pysäköintipaikoista on pulaa keskustassa mm. jatkuvasti käynnissä olevien erilaisten rakennustöiden takia, jolloin parkkipaikoista on aina osa pois käytöstä.”

 

Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallitus päätti jatkaa aloitteen 12 käsittelyä äänin 9 – 6. Vähemmistöön kuuluivat Rautava, Reinikainen, Rihtniemi, Urho, Wallden-Paulig ja Vapaavuori.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

713 §

Asunnottomien palvelukeskuksen, Hietaniemenkatu 5 b asuntolarakennuksen, peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

Merkittiin, että Vehviläinen ehdotti Lehtipuun kannattamana, että esityslistan sivulle 13 ennen päätösehdotusta olevaan kappaleeseen lisätään seuraava:

 

” ... ja kehottamaan tilakeskusta yhdessä asianomaisten hallintokuntien kanssa valmistelemaan kaavamuutoksen Perhonkadun katkaisemiseksi Hietaniemenkatu 9 rakennuksen pituiselta matkalta.”

 

Merkittiin, että Lehtipuu ehdotti Hellströmin kannattamana, että esityslistan sivulle 13 ennen päätösehdotusta olevan kappaleen loppuun lisätään seuraava:

 

”Lisäksi kaupunginhallitus tulee kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanossa kehottamaan tilakeskusta ja sosiaalivirastoa etsimään korvaavat tilat Hietaniemenkatu 5:n nykyisille vuokralaisille.”

 

Asiasta äänestettiin seuraavasti:

 

Ensimmäisessä äänestyksessä Vehviläisen ehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 14 – 1. Vähemmistöön kuului Oker-Blom.

 

Toisessa äänestyksessä Lehtipuun ehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9 – 6. Vähemmistöön kuuluivat Rautava, Reinikainen, Rihtniemi, Urho, Wallden-Paulig ja Vapaavuori.

 

Merkittiin, että lisäksi Reinikainen teki seuraavan vastaehdotuksen:

 

”Kaupunginvaltuusto päättänee luopua Hietaniemenkatu 5 b kiinteistön peruskorjaamisesta Asunnottomien palvelukeskukseksi ja sen sijaan kunnostaa Herttoniemen asuntolan ja rakentaa siihen tarpeen mukaan lisätiloja.”

 

Reinikainen ilmoitti vastaehdotukseen seuraavat perustelut:

 

”Hietaniemenkatu 5 b peruskorjaushanke on kustannuksiltaan kallis, 6,1 miljoonaa euroa. On kustannustehokkaampaa kunnostaa Herttoniemen asuntola ja keskittää asuntola- ja palvelukeskustoiminnot sinne. Näin muodostuvassa suuremmassa yksikössä resurssien käyttö on tehokkaampaa.”

 

Reinikaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Reinikainen ilmoitti päätöksestä eriävän mielipiteen.

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

714 §

Mellunkylän tonttien 47031/8 ja 10 sekä katu- ja puistoalueiden (vanhustenkeskus ja palvelutalo) asemakaavan muuttaminen (nro 11423)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

715 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

716 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 15.5.2006 pöydälle pantu asia
Lääkärityövoiman ostopalvelujen jatkaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

 

717 §

Kaupunginvaltuuston 14.6.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

717 §

Keski-Pasilan osayleiskaavan hyväksyminen (nro 11356)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

718 §

VT MAIJA ANTTILAN TOIVOMUSPONSI KILPAILUTTAMISSTRATEGIAN VALMISTELUSTA

 

Khs 2005-1253

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

                    merkitä tiedoksi esityslistalla ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 25.5.2005 hyväksymän toivomusponnen (Maija Anttila) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

                    toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Maija Anttila) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Maija Anttilalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Paavola Vesa, organisaatiopäällikkö, puhelin 169 3717

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan , asiaa 3.

 

 

719 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN MUSIIKKITALON RAKENTAMISESTA AIHEUTUVIIN TUNNELI- JA JOHTOSIIRTOIHIN

 

Khs 2006-1140

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistöviraston tonttiosastolle vuoden 2006 talousarvion alakohdasta 8 01 02 -11, esirakentaminen, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet.

 

1 264 000 euroa (alv=0) käytettäväksi Musiikkitalon rakentamisesta aiheutuviin tunneli- ja johtosiirtoihin.

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tonttiosastolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

LIITE

Liite 1

 

 

720 §

LAUSUNTO TILINTARKASTUSKERTOMUKSESSA 2005 ESITETYN JOHDOSTA

 

Khs 2006-706

Esityslistan asia Kj/5

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti antaa tarkastuslautakunnalle seuraavan sisältöisen lausunnon:

 

Talous- ja suunnittelukeskuksen sisäisen tarkastuksen yksikön vuoden 2005 keväällä suorittamissa selvityksissä ilmeni, että Helsingin Veden toimitusjohtajan ja eräiden muiden Veden palveluksessa olevien henkilöiden oli syytä epäillä syyllistyneen mahdollisesti väärinkäytöksiin.

 

Kaupunki teki 8.6.2005 tutkintapyynnön Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselle pyytäen poliisia tutkimaan, onko tutkintapyynnössä kerrotun teonkuvauksen perusteella syytä epäillä rikoksen tapahtuneen. Samalla kaupunginjohtaja päätti 14.6.2005, toimitusjohtaja Timo Kulmalaa kuultuaan, pidättää hänet virantoimituksesta 14.6.2005 alkaen siihen saakka, kunnes kaupunginhallitus tekee virantoimituksesta pidättämistä koskevan päätöksen. Kaupunginhallitus päätti 20.6.2005 pidättää Timo Kulmalan virantoimituksesta 20.6.2005 lukien esitutkinnan sekä mahdollisen syyteharkinnan ja oikeudenkäynnin ajaksi. Timo Kulmala on eronnut omasta pyynnöstään Helsingin Veden toimitusjohtajan virasta 1.5.2006 alkaen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi eron 19.4.2006.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Timo Kulmalaa koskeva esitutkinta on päättynyt ja poliisi toimittanut esitutkinta-aineiston syyttäjälle syyteharkintaa varten. Syyteharkinta on kesken.

 

Kaupunginhallitus toteaa niin ikään, että Helsingin Vedessä on toteutettu ja tullaan toteuttamaan esitutkinnassa esille tulleiden seikkojen perusteella sellaisia toimintatapojen muutoksia, jotka tähtäävät sisäisen valvonnan tehostamiseen johtamisessa ja muissa toiminnoissa.

 

Oikeudellisen prosessin ollessa vielä kesken, ja kun esitutkinnassa esille tulleiden seikkojen perusteella on ilmeistä, että kaupungille on epäillyistä väärinkäytöksistä aiheutunut myös taloudellista vahinkoa, on perusteltua, ettei Helsingin Veden toimitusjohtajana toimineelle Timo Kulmalalle toistaiseksi myönnetä vastuuvapautta.

 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että se on hankkinut Helsingin Veden toimitusjohtajana toimineelta Timo Kulmalalta selityksen tilintarkastuskertomuksessa esitetyn johdosta. Kulmalan antama selitys on liitteenä.

 

Kirje nro      tarkastuslautakunnalle sekä pöytäkirjanote Timo Kulmalalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liitteet 1 - 2 (Salassa pidettäviä)

 

 

721 §

15.5.2006 pöydälle pantu asia

LAUSUNNON ANTAMINEN ARVIOINTIKERTOMUKSESTA VUODELTA 2005 TARKASTUSLAUTAKUNNALLE

 

Khs 2006-706

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa edellä esitetyn mukaisen lausunnon arviointikertomuksesta vuodelta 2005 tarkastuslautakunnalle.

 

Pöytäkirjanote lausunnoin tarkastuslautakunnalle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että esityslistan sivulta 11 poistetaan ennen väliotsikkoa ”Sivistys- ja henkilöstötoimi” oleva kappale.

 

                      Merkittiin, että Puura ehdotti Vehviläisen kannattamana, että esityslistan sivulta 13 poistetaan ennen väliotsikkoa ”Arviointikertomuksen kohta 3.2...” oleva kappale.

 

                      Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Puuran vastaehdotuksen äänin 9 – 6. Vähemmistöön kuuluivat Malinen, Ojala, Pajamäki, Puura, Rantanen ja Vehviläinen.

 

                      Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 169 2389

 

LIITE

Liite 1

 

 

722 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 17.5.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 17.5.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti, että taloussäännön 4 §:ssä mainitut itsenäiset taloushallintoyksiköt ovat kaupungin liikelaitokset ja rakennus­vi­rasto.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita allekirjoittamaan takaussitoumuksen ja hoitamaan muut takauksen antamiseen liittyvät käytännön toimenpiteet.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

6                    Pöytäkirjanote satamalautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

7                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, pelastuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

8                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

25, 26           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

9                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

10                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille.

 

11, 12, 13, 14, 15

 

                      Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

16                 Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseolle.

 

17                 Kaupunginhallituksen kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Vartio- ja Mellunkylän Kiinteistöyhdistys ry:lle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, kaupunginmuseolle ja Helsingin Vedelle.

 

18                 Kaupunginhallituksen kirje nro        Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le ja rakennuslautakunnalle.

 

27–29           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

19                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Sampo Etelävuorelle ja postityöntekijä Siru Putkoselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

20                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote filosofian maisteri Gunborg Gayerille sekä muille virkaa hakeneille muutoksenhakuosoituksin.

 

Pöytäkirjanote ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle sekä ta­lous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

30                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

21, 22           Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

23                 Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

24                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa joukkoliikennelautakuntaa ja liikennelaitosta huolehtimaan kannattavuuslaskelmiin sisältyvien kustannussäästöjen, erityisesti pintaliikenne- ja henkilöstömenosäästöjen, toteuttamisesta.

 

Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle, liikennelaitokselle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

31–34           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

35–40           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 7.

 

 

723 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 20 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      16.5.2006

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

724 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 20 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

725 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45443/10 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11542)

 

Khs 2006-893

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45443 tontin nro 10 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 23.3.2006 päivätyn piirustuksen nro 11542 mukaisena.

 

Kirje nro      ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote raken­nuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

726 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45458/7 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11529)

 

Khs 2006-883

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45458 tontin nro 7 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 23.3.2006 päivätyn piirustuksen nro 11529 mukaisena.

 

Kirje nro       ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

727 §

LAUTTASAAREN TONTTIEN 31128/4 JA 5 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11547)

 

Khs 2006-1121

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 31. kaupunginosan korttelin nro 31128 tonttien nro 4 ja 5 rakennuskieltoaikaa 14.6.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

728 §

TOIMITILATONTTIEN MYYMINEN OP-ELÄKEKASSAN KIINTEISTÖYHTIÖILLE SÖRNÄISISTÄ JA MALMILTA

 

Khs 2006-1070

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään Kiinteistö Oy Verkkosaarelle 10. kaupunginosan korttelin nro 10273 suunnitellun tontin nro 21 seuraavilla ehdoilla:

 

1                    Tontin kauppahinta on 2 870 000 euroa, minkä ostaja suorittaa kaupungille kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä.

 

2                    Tontin omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ostajalle kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä.

 

3                    Kaupungilla taikka kaupungin määräämällä on oikeus korvauksetta pitää ja huoltaa tontilla sijaitsevia vesijohtoa, viemäriä, sähkö- ja puhelinkaapeleita niiden nykyisillä paikoillaan asemakaavassa niitä varten varatulla johtokuja-alueella sekä hakea ja perustaa rasite niiden pysyvyyden varmistamiseksi.

 

Korttelin muilla tonteilla on oikeus ajaa ja kulkea tontilleen tontilla 10273/21 asemakaavassa osoitetun ajoyhteyden kautta. Tontinomistajien/vuokralaisten tulee sopia ajoyhteyden kunnossa- ja puhtaanapidostaan keskenään.

 

4                    Tontti luovutetaan kiinnityksistä ja muista rasituksista sekä muista kuin kohdassa 3 mainitusta rasitteista vapaana.

 

5                    Tonttiin kohdistuva pitkäaikainen maanvuokrasopimus merkitään päättyneeksi tämän kauppakirjan allekirjoittamispäivänä.

 

6                    Tontti on ollut yhtiön hallinnassa vuokrasopimuksen nojalla ennen kauppakirjan allekirjoittamista eikä kaupungilla ole tiedossa seikkoja, joiden perusteella olisi syytä epäillä, että tontin maaperä olisi pilaantunut.

 

7                    Kauppakirja on allekirjoitettava 31.12.2006 mennessä.

 

8                    Muutoin noudatetaan tavanomaisia kiinteistökaupan ehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään Kiinteistö Oy Malminkaari 23:lle 38. kaupunginosan korttelin nro 38183 tontin nro 1 seuraavilla ehdoilla:

 

1                    Tontin kauppahinta on 2 040 000 euroa, minkä ostaja suorittaa kaupungille kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä.

 

2                    Tontin omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ostajalle kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä.

 

3                    Kaupungilla on oikeus korvauksetta pitää, huoltaa ja käyttää yleistä jalankulkua varten osittain tontilla sijaitsevaa Kotinummentien sillan porrasyhteyttä ja siihen liittyviä tuki-rakenteita niiden nykyisillä paikoillaan sekä hakea ja perustaa rasite niiden pysyvyyden varmistamiseksi.

 

4                    Tontti luovutetaan kiinnityksistä ja muista rasituksista sekä muista kuin kohdassa 3 mainitusta rasitteista vapaana.

 

5                    Tonttiin kohdistuva pitkäaikainen maanvuokrasopimus merkitään päättyneeksi tämän kauppakirjan allekirjoittamispäivänä.

 

6                    Tontti on ollut yhtiön hallinnassa vuokrasopimuksen nojalla ennen kauppakirjan allekirjoittamista eikä kaupungilla ole tiedossa seikkoja, joiden perusteella olisi syytä epäillä, että tontin maaperä olisi pilaantunut.

 

7                    Kauppakirja on allekirjoitettava 31.12.2006 mennessä.

 

8                    Muutoin noudatetaan tavanomaisia kiinteistökaupan ehtoja.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään kauppakirjoihin mahdollisia vähäisiä lisäyksiä ja tarkennuksia.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Kiinteistö Oy Verkkosaarelle ja Kiinteistö Oy Malminkaari 23:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

729 §

VUODEN 2005 LOPUSSA PÄÄTTYNEIDEN ASUNTOTONTTIEN VARAUSAIKOJEN JATKAMINEN

 

Khs 2006-935

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Suutarilan korttelin nro 40063 tontin nro 4 varausta Pekka Jarvansalolle perustettavan yhtiön lukuun vaikeavammaisille tarkoitettua omistusasuntohanketta varten jatketaan 31.12.2006 saakka entisin ehdoin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että Sato-Rakennuttajat Oy:lle varattujen Malminkartanon korttelin nro 33264 tontin nro 3, korttelin nro 33265 tontin nro 5 ja korttelin nro 33295 tontin nro 1 varausaikoja jatketaan entisin ehdoin 31.12.2006 saakka.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että Kiinteistö Oy Niemikotitaloille mielenterveyskuntoutujien asuntolaa varten varatun Suutarilan korttelin nro 40028 tontin nro 2 varausaikaa jatketaan 31.12.2006 saakka entisin ehdoin.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että Alkuasunnot Oy:lle nuorille tarkoitettujen valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamista varten Torpparinmäestä varatun korttelin nro 35130 tontin nro 2 varausaikaa jatketaan 31.12.2006 sakka entisin ehdoin.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Pekka Jarvansalolle, Sato-Rakennuttajat Oy:lle, Kiinteistö Oy Niemikotitaloille ja Alkuasunnot Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

730 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA NS. MYLLYPURON PUISEN KAUPUNKIKYLÄN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11425)

 

Khs 2005-1535

Esityslistan asia Kaj/6

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

731 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA VARTIOKYLÄN KORTTELEIDEN NRO 45056 JA 45069 YM. ALUEIDEN (MYLLYPURON LIIKUNTAPUISTO) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11420)

 

Khs 2005-1475

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle edellä esityslistalta ilmenevän hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ehdotuksen mukaisen lausunnon. 

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

732 §

VIIKKI-SOPIMUKSEN MUKAISTEN ALUEIDEN VASTAANOTTAMINEN VALTIOLTA (SOPIMUKSEN MUKAINEN ALUE A)

 

Khs 2006-879

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään liitteenä olevan luovutuskirjaluonnoksen mukaisen luovutuskirjan ja tekemään siihen mahdollisia vähäisiä lisäyksiä ja täsmennyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

733 §

VIIKKI-SOPIMUKSEN MUKAISTEN ALUEIDEN LUOVUTTAMINEN VALTIOLLE TIEDEPUISTOA JA YLIOPISTOA VARTEN

 

Khs 2006-880

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään liitteenä olevan luovutuskirjaluonnoksen mukaisen luovutuskirjan sekä tekemään siihen mahdollisia vähäisiä lisäyksiä ja täsmennyksiä. Luovutus voidaan tehdä sillä ehdolla, että tiedepuiston asemakaava-alueen asuntorakentamishankkeen toteuttajasta annetaan selvitys.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

734 §

Ärende bordlagt 15.5.2006

OMREGLERING AV BYGGNADER I ÅGGELBY ÄGDA AV SAMKOMMUNEN FÖR HUVUDSTADSREGIONENS SVENSKSPRÅKIGA YRKESSKOLOR (HSY) OCH AV DISPOSITIONEN AV BYGGNADSMARKEN

15.5.2006 pöydälle pantu asia

SAMKOMMUNEN FÖR HUVUDSTADSREGIONENS SVENSKSPRÅKIGA YRKESSKOLOR (HSY) -KUNTAYHTYMÄN OULUNKYLÄSSÄ OMISTAMIEN RAKENNUSTEN JA NIIDEN MAAPOHJAN KÄYTÖN UUDELLEENJÄRJESTELY

 

Stn/Khs 2006-492

Ärende Kaj/10 på föredragningslistan

Esityslistan asia Kaj/10

 

Stadsstyrelsen beslöt bordlägga ärendet för två veckor.

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

Tilläggsuppgifter:
Venesmaa Riitta, vik. stadssekreterare, telefon 169 2252

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

735 §

KIINTEISTÖ OY STURENKATU 21:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2006-862

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen ehdolla, että toimenpiteet toteutetaan Museoviraston ohjauksessa ja rakentamisessa noudatetaan 13.3.2006 päivättyä suunnitelmaa päätöksen nro 2006-862/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

736 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

11.5.2006

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

17.5.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

737 §

VALTUUTETTU SIRPA PUHAKAN TOIVOMUSPONSI: VARAHENKILÖJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN TYÖNTEKIJÖIDEN POISSAOLOJEN KORVAAMISEN TEHOSTAMISEKSI

 

Khs 2006-255

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.2.2006 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Puhakka) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sirpa Puhakalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

738 §

VALTUUTETTU BIRGITTA DAHLBERGIN TOIVOMUSPONSI: MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN HENKILÖIDEN OTTAMINEN TYÖPAIKKAKOULUTUKSEEN KAUPUNGIN HALLINTOKUNNISSA

 

Khs 2006-257

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.2.2006 hyväksymän toivomusponnen (Birgitta Dahlberg) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Birgitta Dahlbergille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

739 §

VALTUUTETTU PEKKA REINIKAISEN TOIVOMUSPONSI: ERI HENKILÖSTÖRYHMIEN TYÖTERVEYSHUOLLON RIITTÄVYYS

 

Khs 2006-258

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.2.2006 hyväksymän toivomusponnen (Pekka Reinikainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Pekka Reinikaiselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

740 §

VALTUUTETTU JOHANNA SUMUVUOREN TOIVOMUSPONSI: TOIMENPITEET TASA-ARVOISEN PALKKAPOLITIIKAN SAAVUTTAMISEKSI

 

Khs 2006-262

Esityslistan asia Sj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

741 §

VALTUUTETTU JOHANNA SUMUVUOREN TOIVOMUSPONSI: MAAHANMUUTTAJIEN TYÖELÄMÄÄN REKRYTOIMISEN JA SOPEUTTAMISEN TARPEET

 

Khs 2006-263

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.2.2006 hyväksymän toivomusponnen (Johanna Sumuvuori) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Johanna Sumuvuorelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

742 §

VALTUUTETTU MARI PUOSKARIN TOIVOMUSPONSI: SUUNNITELMAN LAATIMINEN HENKILÖSTÖLIIKUNNAN LISÄÄMISESTÄ

 

Khs 2006-264

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.2.2006 hyväksymän toivomusponnen (Mari Puoskari) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Mari Puoskarille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

743 §

VALTUUTETTU KIMMO HELISTÖN TOIVOMUSPONSI: TUPAKOIMATTOMUUDEN KANNUSTAMINEN

 

Khs 2006-266

Esityslistan asia Sj/7

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

744 §

RAUTATIENTORIN SIIRRETTÄVÄN TEKOJÄÄRADAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2006-1033

Esityslistan asia Sj/8

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

745 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN 20.3.2006 TEKEMÄN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN; HELSINKILÄISTEN JÄÄKIEKKOILIJOIDEN PALKITSEMINEN TORINON OLYMPIALAISISSA 2006 SAADUSTA HOPEAMITALISTA

 

Khs 2006-551

Esityslistan asia Sj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaen 20.3.2006 pöytäkirjan 415 §:n kohdalla tekemäänsä päätöstä ja jääkiekkoilijoiden toiveiden mukaisesti, että Olli Jokiselle ja Ville Peltoselle myönnetyt 2 600 euron suuruiset stipendit maksetaan liikuntaviraston myöhemmin nimeämälle taholle käytettäväksi helsinkiläisten jääkiekkojunioreiden toiminnan kehittämiseen ja Niklas Hagmanille myönnetty 2 600 euron stipendi maksetaan Autismisäätiölle, asunto Hirvisuon asiakkaiden liikuntatoimintaan käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä liikuntavirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

746 §

15.5.2006 pöydälle pantu asia

HENKILÖSTÖN UUDELLEENSIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET

 

Khs 2006-952

Esityslistan asia Sj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä 1 olevat uudelleensijoitustoiminnan periaatteet.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että periaatteet tulevat voimaan 1.9.2006 ja ovat voimassa enintään 31.12.2015 saakka.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kumota 7.1.1997 pöytäkirjan 43 §:n kohdalla hyväksymänsä henkilöstön uudelleensijoitustoiminnan periaatteet 1.9.2006 lukien.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hanni Eija, osastopäällikkö, puhelin 310 43980
Vatanen Paula, erityissuunnittelija, puhelin 310 43287

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

747 §

15.5.2006 pöydälle pantu asia

ANNE LEPPIAHO KY:N OIKAISUVAATIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHAN KIOSKITOIMINNAN VUOKRAAMISTA KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2006-789

Esityslistan asia Sj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti viitaten Korkeasaaren eläintarhan johtajan selitykseen ja kaupunginkanslian oikeuspalveluiden lausuntoon hylätä Anne Leppiaho Ky:n oikaisuvaatimuksen Korkeasaaren eläintarhan johtajan 20.3.2006, päätösluettelon 9 §:n kohdalla tekemästä kioskitilojen vuokraamista koskevasta päätöksestä, koska ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden nojalla päätöstä olisi muutettava.

 

Samalla kaupunginhallitus kiinnittää huomiota siihen, että erilaisten kioski- ym. tiloja koskevien vuokrasopimusten kilpailuttaminen tulee toteuttaa sellaisella aikataululla, että mahdollisiin oikaisuvaatimuksiin ehditään ottamaan kantaa ennen uuden vuokrakauden alkamista.

 

Pöytäkirjanote Anne Leppiaho Ky:lle muutoksenhakuosoituksin, Vihreä Agentti Oy:lle, Korkeasaaren eläintarhan johtajalle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotusta siten, että ehdotuksen toiseksi kappaleeksi lisätään seuraava:

 

”Samalla kaupunginhallitus kiinnittää huomiota siihen, että erilaisten kioski- ym. tiloja koskevien vuokrasopimusten kilpailuttaminen tulee toteuttaa sellaisella aikataululla, että mahdollisiin oikaisuvaatimuksiin ehditään ottamaan kantaa ennen uuden vuokrakauden alkamista.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 7(Liite 7 osittain salassa pidettävä)

 

 

748 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginmuseon johtokunta                                                     12.5.2006

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                       10.5.2006

liikuntalautakunta                                                                           16.5.2006

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                              16.5.2006

 

eläintarhan johtaja                                                        12., 15. ja 17.5.2006

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                           15.5.2006

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                     15., 17. ja 18.5.2006

museonjohtaja                                                                       17. – 18.5.2006

taidemuseon johtaja                                                             12. – 15.5.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                             12.5.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

749 §

UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA HANKKEESSA METRO-/RAIDEYHTEYS VÄLILLÄ RUOHOLAHTI - MATINKYLÄ

 

Khs 2006-107

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnon 10.5.2006 Metro-/raideyhteys välillä Ruoholahti – Matinkylä –ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja liikennelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Kivilaakso Eija, toimistopäällikkö, puhelin 169 4271
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liite 1

 

 

750 §

LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE YMPÄRISTÖMINISTERIÖN TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ "ORGAANISET TINAYHDISTEET SUOMEN VESIALUEILLA"

 

Khs 2006-1137

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää ympäristöministeriölle seuraavan lausunnon:

 

Mietintöön on koottu kattavasti tieto Suomessa tehdyistä orgaanisten tinayhdisteiden kartoituksista sekä pohjasedimenteissä että eliöstössä. Myös ruoppauksia ja läjittämistä on käsitelty kattavasti.

 

Mietinnössä on lisäksi selvitetty organotinapitoisten sedimenttien puhdistamis- ja korvausvastuuta. Pilaantuneiden sedimenttien osalta ei ole olemassa selkeitä vastuusäännöksiä toissijaisesta kunnostusvastuusta. Lainsäädännöllä tuleekin määrätä kunnostusvelvoitteesta pilaantuneen sedimentin osalta. Puhdistusruoppausvelvoitteen määräämistä taholle, joka ei ole toteuttamassa sedimenttien kohdistuvia toimenpiteitä, tulee arvioida erityisen tarkasti. Hankkeen toteuttajan vastuuta ei tule ulottaa hankkeen ulkopuolisiin alueisiin.

 

Valtion vastuu kustannusten maksajana satamien ja väylien kehittämis- ja kunnossapitovastuun osalta tulee tarkistaa.

 

Pilaantuneen sedimentin ympäristölle tai terveydelle haittaa aiheuttavat alueet, joille puhdistusruoppauksia toimenpide-ehdotuksen mukaisesti tehtäisiin, tulee yksilöidä. Pilaantumisen laajuuden ja päästölähteiden tutkimusten intensiteetti ja laajuus tulee suhteuttaa ongelman ajalliseen esiintymiseen. Orgaanisten tinayhdisteiden ympäristö- ja terveysvaikutuksista tulee laatia arvio rannikkoalueen sedimenttien ja kalojen organotinapitoisuuksista ajalta ennen organotinayhdisteiden käyttörajoituksia.

 

Erillisen pilaantuneiden massojen keskitettyä käsittely- ja loppusijoituspaikkaa ei voida Helsingissä ongelmitta perustaa.

 

Kirje nro       ympäristöministeriölle ja pöytäkirjanote ympäristökeskukselle ja Helsingin Satamalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

751 §

15.5.2006 pöydälle pantu asia

KYLÄSAAREN UUDEN LUMENVASTAANOTTOPAIKAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2006-930

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kyläsaaren uuden lumenvastaanottopaikan 22.3.2006 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat 3,214 milj. euroa (alv=22%, veroton hinta 2,635 milj. euroa).

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

752 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                            18.5.2006

yleisten töiden lautakunta                                           18.5.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

753 §

SOSIAALIVIRASTON KOTIPALVELUOHJAAJIEN NIMIKEMUUTOS

 

Khs 2006-788

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti sosiaalivirastoon sijoitettujen vakanssien osalta 1.6.2006:

 

1                          Muuttaa seuraavien virkojen nimikettä palkan pysyessä samana

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen nimike

Tehtäväkohtainen

palkka euroa/kk

Uusi nimike

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

 

 

 

 

 

083083

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

083356

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

083938

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036793

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

037452

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036739

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

083354

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036771

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036660

kotihoidonohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036791

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

037349

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036764

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

083081

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

023581

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036792

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

083089

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036757

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

037410

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036761

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

023584

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

083804

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

 

 

 

 

Vanhusten palvelujen vastuualue

 

 

 

 

 

 

083350

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036776

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036748

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036745

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

041056

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

083355

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

083910

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

023572

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036760

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

024660

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

038452

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

083357

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

024992

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036755

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036759

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

083084

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036744

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036735

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

083858

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

037409

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036738

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036767

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

036838

kotipalveluohjaaja

1971,74

sosiaaliohjaaja

 

036775

kotipalveluohjaaja

1882,62

sosiaaliohjaaja

 

 

2                          Perustaa virka seuraavan tehtävän tilalle palkan pysyessä samana

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen nimike

Tehtäväkohtainen
palkka euroa/kk

Uuni nimike

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

 

 

 

013716

kotipalveluohjaaja

1982,62

kotipalveluohjaaja

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, sosiaalivirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

754 §

ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN FÖR AB DET FINLANDSSVENSKA KOMPETENSCENTRET INOM DET SOCIALA OMRÅDET OCH UTSEENDE AV EN REPRESENTANT I BOLAGETS STYRELSE FÖR ÅREN 2006 - 2007

AB DET FINLANDSSVENSKA KOMPETENSCENTRET INOM DET SOCIALA OMRÅDET -NIMISEN OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN SEKÄ EDUSTAJAN NIMEÄMINEN YHTIÖN HALLITUKSEEN VUOSIKSI 2006 - 2007

 

Stn/Khs 2006-852

Ärende Stj/2 på föredragningslistan

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt godkänna följande tillägg i bolagsordningen för Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området:

 

3 § 2 mom.

 

Bolaget är ett allmännyttigt bolag vars syfte inte är att bereda aktieägarna vinst. Bolaget delar inte ut dividend till aktieägarna. En eventuell vinst skall användas för att utveckla bolagets verksamhet. Vid likvidation utdelas bolagets nettoförmögenhet i sin helhet till allmännyttig organisation, vars syfte är att befrämja utveckling, utbildning eller forskning inom det sociala området på svenska i Finland, enligt beslut av bolagsstämman.

 

Stadsstyrelsen torde samtidigt besluta utse chefen för svensk socialservice Ulla Liljelund till medlem i bolagets styrelse och ledande socialarbetaren Anne Pontán från socialverket till suppleant för henne för den tvååriga mandatperiod som börjar efter 2006 års ordinarie bolagsstämma.

 

Protokollsutdrag till Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, de valda, rättstjänsten och socialverket.

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området ‑nimisen osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen seuraavan lisäyksen:

 

3 § 2 mom.

 

Yhtiö on yleishyödyllinen eikä sen tarkoituksena ole tuottaa osakkeenomistajille voittoa. Yhtiö ei jaa osinkoa osakkeenomistajille. Mahdollinen voitto on osoitettava yhtiön toiminnan kehittämiseen. Yhtiön toiminnan päätyttyä sen nettovarallisuus annetaan kokonaisuudessaan yleishyödylliselle järjestölle, jonka tarkoituksena on edistää Suomessa ruotsin kielellä toteutettavaa kehittämistä, koulutusta tai tutkimusta sosiaalisella alalla, yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi ruotsinkielisten sosiaalipalvelujen päällikön Ulla Liljelundin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen johtavan sosiaalityöntekijän Anne Pontánin sosiaalivirastosta varsinaisesta yhtiökokouksesta vuonna 2006 alkavaksi kaksivuotiskaudeksi.

 

Pöytäkirjanote Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området ‑nimiselle yhtiölle, valituiksi tulleille, oikeuspalveluille ja sosiaalivirastolle.

 

Tilläggsuppgifter:
Hari Olli, stadssekreterare, telefon 169 2285

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Bilagorna 1 - 3 / Liitteet 1 - 3

 

 

755 §

LAUSUNNON ANTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE KRIMINAALIPOTILAITA KOSKEVIEN SÄÄDÖSTEN YHTEENSOVITTAMISESTA RIKOS- JA MIELENTERVEYSLAEISSA KOSKEVASTA TYÖRYHMÄMUISTIOSTA

 

Khs 2006-1152

Esityslistan asia Stj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

 

756 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 16.5.2006 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285


Översättning:

718 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MAIJA

ANTTILA: BEREDNING AV EN KON­KURRENSUTSÄTTNINGSSTRATEGI

 

Stn 2005-1253

Ärende Kj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

-                                       anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 25.5.2005 (Maija Anttila)

-                                       tillställa den som föreslagit klämmen (Maija Anttila) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Maija Anttila och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Paavola Vesa, organisationschef, telefon 169 3717

 

BILAGA                             Se föredragningslistan, stadsdirektören, ärende 3.

 

Översättning:

737 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SIRPA

PUHAKKA: UTVECKLING AV ETT POOL­SYSTEM FÖR

EFFEKTIVERAD REKRYTERING AV VIKARIER DÅ ANSTÄLLDA

ÄR FRÅNVARANDE

 

Stn 2006-255

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 1.2.2006 (Sirpa Puhakka)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sirpa Puhakka och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 169 2295

 

BILAGA                             Bilagorna 1–2

 

Översättning:

738 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN BIRGITTA

DAHLBERG: INTAGNING AV PERSONER MED INVANDRARBAKGRUND

TILL ARBETSPLATSSKOLNING VID STADENS INRÄTTNINGAR

 

Stn 2006-257

Ärende Sj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 1.2.2006 (Birgitta Dahlberg)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Birgitta Dahlberg och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 169 2295

 

BILAGA                             Bilagorna 1–2

 


Översättning:

739 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN PEKKA

REINIKAINEN: TILLRÄCKLIG FÖRETAGS­HÄLSOVÅRD FÖR OLIKA

PERSONALGRUPPER

 

Stn 2006-258

Ärende Sj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 1.2.2006 (Pekka Reinikainen)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Pekka Reinikainen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 169 2295

 

BILAGA                             Bilagorna 1–2

 

Översättning:

741 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN JOHANNA

SUMUVUORI: BEHOVEN AV ATT REKRYTERA INVANDRARE OCH

ANPASSA DEM TILL ARBETSLIVET

 

Stn 2006-263

Ärende Sj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 1.2.2006 (Johanna Sumuvuori)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Johanna Sumuvuori och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 169 2295

 

BILAGA                             Bilagorna 1–2

 

Översättning:

742 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MARI

PUOSKARI: PLAN FÖR ÖKNING AV PERSONALMOTIONEN

 

Stn 2006-264

Ärende Sj/6 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 1.2.2006 (Mari Puoskari)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Mari Puoskari och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 169 2295

 

BILAGA                             Bilagorna 1–2

 


 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Otto Lehtipuu

puheenjohtaja

puheenjohtaja

(paitsi 749-756 §)

(749-756 §:ien kohdalla)

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Tuomas Rantanen

Jan D. Oker-Blom

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa 31.5.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 747 §

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 710-718, 720-724, 729-731, 734, 736-744, 748-750, 752 ja 755-756 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 735 §

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 727 §

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 725-726 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön vastaisesti.

 

Jos hankinta liittyy asetuksessa (381/1998) määriteltyyn peruspalvelutoimintaan ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeus ei kuitenkaan käsittele hakemusta. Tällaiseen päätökseen haetaan muutosta kuntalaissa säädetyllä tavalla.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

 

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3  5. kerros

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Pöytäkirjan 747 §

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9

00520 HELSINKI

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

747 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

710-718, 720-724, 729-731, 734, 736-744, 748-750, 752 och 755-756 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

735 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

727 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

725-726 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling.

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller med stöd av den utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Euro­peiska gemenskapens lagstiftning.

 

Om upphandlingen anknyter till den basserviceverksamhet som definieras i förordning (381/1998) och det uppskattade värdet av upphandlingen understiger det tröskelvärde om vilket det bestäms genom förordning, upptar marknadsdomstolen inte ansökan till behandling. Ändring i ett sådant beslut söks på det sätt som anges i kommunallagen.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

Sökanden skall innan ansökan ges in till marknadsdomstolen skriftligen meddela upphandlingsenheten sin avsikt att anhänggigöra ärendet i marknadsdomstolen.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118                              Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5.våningen

00131 Helsingfors

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

747 § i protokollet

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Helsingfors förvaltningsdomstol

Bangårdsvägen 9

00520 Helsingfors

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.