Kokousaika

8.5.2006 kello 16.00 – 16.41

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

(paitsi 672 §)

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

(paitsi 672 §)

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Lindeman, Jukka

varajäsen

 

 

Molander, Sole

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

va. hallintojohtaja

 

 

Åhlgren, Harry

vs. kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan, paitsi 672 §:n kohdalla Lehtipuu, Otto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


651-652,


-,

 

658,


659-663, 

 Björklund

 

 

 

 

664,

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri
653-656,

 

 


665-671, 

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,

 

 


672-673, 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
657,

 

 


674-675, 

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,

 

 


676-677,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

651

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

652

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

653

Kaj/1

Keskustan maanalaisen huoltoväylän hankesuunnitelman enimmäishinnan tarkistaminen

 

654

Kaj/2

Viikin Latokartano V -alueen asemakaavaan nro 11150 sisältyvien tonttien vuokrausperusteet

 

655

Kaj/3

Mellunkylän kortteleiden nro 47188 - 47195 ym. alueiden (Kontulan pientaloalueen eteläosa) asemakaavan muuttaminen (nro 11427)

 

656

Kaj/4

Mellunkylän tontin 47196/1 asemakaavan muuttaminen (nro 11434)

 

657

Ryj/5

Metron kulunvalvontatekniikan uusimisen hankesuunnitelma

 

658

Kj/3

Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimus

 

659

Kj/3

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

660

Kj/4

Art and Design City Helsinki Oy Ab:n varsinainen yhtiökokous

 

661

Kj/5

Helsinki Region Marketing Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

662

Kj/6

2.5.2006 pöydälle pantu asia

Lainan myöntäminen Helsingin Uusi yhteiskoulu Osakeyhtiölle

 

663

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

664

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

665

Kaj/1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle kiinteistöviraston poikkeamishakemuksesta

 

666

Kaj/2

Sponda Oyj:n poikkeamishakemus

 

667

Kaj/3

Keskuspuiston rakennuskiellon pidentäminen (nro 11546)

 

668

Kaj/4

Vanhan Munkkiniemen eräiden tonttien rakennuskiellon pidentäminen (nro 11543)

 

669

Kaj/5

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehdystä valituksesta Lauttasaaren tontin 31052/7 asemakaava-asiassa (nro 11371)

 

670

Kaj/6

Vastine Uudenmaan ympäristökeskukselle Suursuon Ostoskeskus Oy:n ympäristöministeriölle tekemästä valituksesta

 

671

Kaj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

672

Sj/1

Helsingin Tennisstadion Oy:n hallituksen jäsenet

 

673

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

674

Ryj/1

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: Makasiinipuiston kehittäminen

 

675

Ryj/2

Kaupungin hallintoleinten päätösten seuraaminen

 

676

Stj/1

Valtuutettu Ilkka Taipaleen ym. kirje perhehoidosta

 

677

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

651 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Lehtipuun (varalla Hellström) ja Puuran (varalla Lindeman) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

652 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

653 - 657 §

Kaupunginvaltuuston 17.5.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

653 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 2.5.2006 pöydälle pantu asia
Keskustan maanalaisen huoltoväylän hankesuunnitelman enimmäishinnan tarkistaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

654 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 2.5.2006 pöydälle pantu asia
Viikin Latokartano V -alueen asemakaavaan nro 11150 sisältyvien tonttien vuokrausperusteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

655 §

Mellunkylän kortteleiden nro 47188 - 47195 ym. alueiden (Kontulan pientaloalueen eteläosa) asemakaavan muuttaminen (nro 11427)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

656 §

Mellunkylän tontin 47196/1 asemakaavan muuttaminen (nro 11434)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

657 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 2.5.2006 pöydälle pantu asia
Metron kulunvalvontatekniikan uusimisen hankesuunnitelma

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

658 §

Kaupunginvaltuuston 22.5.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

658 §

Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimus

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

 

659 §

PÄÄKAUPUNKISEUDUN VESI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-1057

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

 

                    edustamaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n 11.5.2006 klo 12.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa

 

                    hyväksymään kokouskutsussa mainitut asiat hallituksen ehdotuksen mukaisesti,

 

                    esittämään yhtiökokouksessa, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi seuraavat varsinaiset ja varajäsenet:

 

Jäsen

Varajäsen

 

 

Pia Talja

Antti Kääriäinen

 

 

Petri Lillqvist

Maarit Toveri

 

 

Martti Varis

Seija Lumme

 

 

Esko Tiainen

Veli-Pekka Vuorilehto

vt. toimitusjohtaja

käyttöpäällikkö

 

 

                    hyväksymään kokouskutsussa mainitut asiat hallituksen ehdotuksen mukaisesti, sekä

 

                    esittämään yhtiökokouksessa, että vuodelle 2006 yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tiina Lind) ja varatilintarkastajaksi KHT Jarmo Lohi.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen  oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, Helsingin Vedelle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liite 1

 

 

660 §

ART AND DESIGN CITY HELSINKI OY AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-1059

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalveluita

 

                    edustamaan kaupunkia Art and Design City Helsinki Oy Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa torstaina 11.5.2006 kello 10.30 Taideteollisessa korkeakoulussa, os. Hämeentie 135 C, 00560 Helsinki ja

 

                    esittämään Art and Design City Helsinki Oy Ab:n hallituksen jäseneksi elinkeinopäällikkö Nyrki Tuomista ja varajäseneksi projektinjohtaja Heikki Somervuota sekä

 

                    esittämään yhtiön yhdeksi tilintarkastajaksi tarkastuslautakunnan nimeämän KHT Guy Willmanin.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa oikeuspalveluita hyväksymään yhtiön hallituksen esittämän suunnatun osakeannin järjestämisen ja tähän liittyen hyväksymään esitetyn yhtiöjärjestyksen muutoksen.

 

Pöytäkirjanote Art and Design City Helsinki Oy Ab:lle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tarkastuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kokouksen päiväksi korjattiin torstai 11.5.2006.

 

                                            Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Lahtinen Olli, erityissuunnittelija, puhelin 169 2296

 

LIITE

Liite 1

 

 

661 §

HELSINKI REGION MARKETING OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-1058

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Helsinki Region Marketing Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa perjantaina 19.5.2006 klo 14.00 Helsingin elinkeinopalvelun toimitiloissa, Katariinankatu 3, 2. krs, 00170 Helsinki.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa oikeuspalveluita

 

                    esittämään yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi elinkeinopäällikkö Nyrki Tuomista ja jäseniksi virastopäällikkö Matti Rytkölää ja kaupunginasiamies Jenni Ropea sekä

 

                    esittämään tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:tä; päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg.

 

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, Helsinki Region Marketing Oy:lle, päätöksessä mainituille henkilöille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Lahtinen Olli, erityissuunnittelija, puhelin 169 2296

 

 

662 §

2.5.2006 pöydälle pantu asia

LAINAN MYÖNTÄMINEN HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU OSAKEYHTIÖLLE

 

Khs 2006-382

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy:lle 750 000 euron suuruisen korottoman lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 01 koulukiinteistön muuttamiseksi liikuntaesteisille sopivaksi ja ilmastoinnin osittaiseen peruskorjaukseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

 

Lainan vakuus: Ylläpitäjä luovuttaa lainan vakuudeksi koulun kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka nauttivat etuoikeutta 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta.

 

Lainan erityisehto: Opetusvirastolle on toimitettava hankkeesta ennen lainan nostamista yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista sekä lainaerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia lainaehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, opetuslautakunnalle, hallintokeskuksen oi­keuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 169 2513

 

LIITTEET

Liite 1

Liite 1

 

Liite 2

Liitteet 1 - 2

 

 

663 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

664 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

665 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖVIRASTON POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-428

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä 28. kaupunginosan (Oulunkylä) Mäkitorpan puistossa (28P19) olevalle leikkipuistolle haettuun toimenpiteeseen edellyttäen että rakentamisessa noudatetaan 1.11.2005 päivättyä suunnitelmaa kaupunkisuunnitteluviraston 22.2.2006 lausunnossa esitetyin autopaikkojen sijoittamista koskevin tarkistuksin.

 

Kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

666 §

SPONDA OYJ:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2006-696

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2006-696/526 mukaisesti ehdolla, että kaikki luvattomat autopaikat poistetaan pihalta, jätteenkeräyspiste ja nestekaasusäilytys sijoitetaan rakennusrungon sisäpuolelle asianmukaisiin tiloihin, piha suunnitellaan viihtyisäksi istutuksin, ja hotellin vaatimat pysäköintipaikat (6 kpl) osoitetaan talon kellarista tai lähialueen pysäköintilaitoksesta.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

667 §

KESKUSPUISTON RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11546)

 

Khs 2006-965

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston ase­makaavaosaston piirustuksesta nro 115462/6.4.2006 ilmenevien 28., 29., 33. ja 35. kaupunginosan eräiden alueiden (Keskuspuisto) rakennuskieltoaikaa 7.6.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

668 §

VANHAN MUNKKINIEMEN ERÄIDEN TONTTIEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11543)

 

Khs 2006-966

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 30. kaupunginosan korttelin nro 30004 tonttien nro 11, 13 ja 14, korttelin nro 30005 tontin nro 9, korttelin nro 30008 tonttien nro 10, 11, 14 ja 20, korttelin nro 30031 tonttien nro 34, 36 ja 63 sekä korttelin nro 30032 tonttien nro 3 ja 5 rakennuskieltoaikaa 11.6.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

669 §

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA LAUTTASAAREN TONTIN 31052/7 ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11371)

 

Khs 2005-72

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta korkeimmalle hallinto-oikeu­delle edellä esityslistalta ilmenevän, kaupunginkanslian oikeuspalveluiden lausunnon mukaisen selityksen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista ja antamista varten ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

670 §

VASTINE UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE SUURSUON OSTOSKESKUS OY:N YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE TEKEMÄSTÄ VALITUKSESTA

 

Khs 2005-1483

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle asiassa seuraavansisältöisen vastineen:

 

Pyydettynä vastineena kaupunginhallitus viittaa ensinnäkin Suursuon Ostoskeskus Oy:n suojeluesityksestä 14.11.2005 antamaansa lausuntoon. Sen yhteenvetona kaupunginhallitus toteaa:

 

Kaupunginhallitus katsoo, että Suursuon Ostoskeskus Oy:n tekemä esitys rakennuksen suojelemisesta rakennussuojelulain nojalla tulee hylätä. Ostoskeskuksen suojeleminen tullaan ratkaisemaan asemakaavan muutosehdotuksesta päätettäessä. Kaupunginhallitus ole vielä ottanut kantaa muutosehdotukseen.

 

Kaupunginhallitus toteaa edelleen, että Uudenmaan ympäristökeskus on hylännyt suojeluesityksen 30.1.2006 perusteilla, joihin kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä. Kaupunginhallitus korostaa, että asemakaavaehdotuksen käsitteleminen on keskeytetty, kunnes rakennussuojelulain mukainen asia on lainvoimaisesti ratkaistu. Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymä asemakaavaehdotus nro 11326 mahdollistaisi ostoskeskuksen purkamisen. Asemakaavapäätöstä ei ole vielä käsitelty kaupunginhallituksessa eikä valtuustossa. Uudenmaan ympäristökeskus valvoo osaltaan kaavoituksen lainmukaisuutta. Lisäksi mahdollisesta purkamisen mahdollistavasta kaavapäätöksestä on mahdollista valittaa.

 

Ostoskeskuksen suojeluasia tulee ratkaista maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Tämän vuoksi Suursuon Ostoskeskus Oy:n tekemä valitus Uudenmaan ympäristökeskuksen kielteisestä päätöksestä tulee perusteettomana hylätä.

 

Kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle ja ote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kaupunginmuseolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

671 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

27.4.2006

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

3.5.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

672 §

HELSINGIN TENNISSTADION OY:N HALLITUKSEN JÄSENET

 

Khs 2006-1056

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajiksi Helsingin Tennisstadion Oy:n hallitukseen 2-vuotiskaudeksi, joka alkaa 23.5.2006 pidettävästä varsinaisesta yhtiökokouksesta,

 

kiinteistöpäällikkö Pekka Hapuojan kiinteistövirastosta ja atk-suunnittelija Jouko Malisen

 

sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen

 

lainapäällikkö Eija Venetkoski-Kukan talous- ja suunnittelukeskuksesta ja toiminnanjohtaja Rauno Pajusen.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Tennisstadion Oy:lle, kaupungin edustajiksi nimetyille, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Vapaavuori ja Malinen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Merkittiin, että Lehtipuu toimi puheenjohtajana asiassa.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

673 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginmuseon johtokunta                                                     25.4.2006

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                              25.4.2006

 

eläintarhan johtaja                                                                            3.5.2006

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                             3.5.2006

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                          2.5.2006

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                       24. ja 27.4.2006

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                            2.5.2006

museonjohtaja                                                                                 28.4.2006

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                             19.4. – 2.5.2006

suomenkielinen työväenopisto

- apulaisrehtori                                                                                26.4.2006

taidemuseon johtaja                                                            28.4. – 2.5.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                             28.4.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

674 §

VALTUUTETTU TUOMAS RANTASEN TOIVOMUSPONSI: MAKASIINIPUISTON KEHITTÄMINEN

 

Khs 2006-133

Esityslistan asia Ryj/1

 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 18.1.2006 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tuomas Rantaselle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

675 §

KAUPUNGIN HALLINTOLEINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                         2.5.2006

joukkoliikennelautakunta                                   4.5.2006

yleisten töiden  lautakunta                                 4.5.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

676 §

VALTUUTETTU ILKKA TAIPALEEN YM. KIRJE PERHEHOIDOSTA

 

Khs 2006-243

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa terveyskeskusta tekemään seuraavan perhehoidon tarvetta koskevan selvityksen yhdessä sosiaaliviraston ja muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti lähettää valtuutettu Ilkka Taipaleelle ym. esittelijän lausuman ja päätösehdotuksen mukaisen vastauksen jäljennöksin saaduista lausunnoista selvityksenä asiassa.

 

Kirje nro         valtuutettu Ilkka Taipaleelle ym. ja pöytäkirjanote terveyslautakunnalle ja sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

677 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 4.5.2006 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285


Översättning:

674 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TUOMAS

RANTANEN: UTVECKLING AV MAGASINSPARKEN

 

Stn 2006-133

Ärende Ryj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 18.1.2006 (Tuomas Rantanen), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tuomas Rantanen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 169 2262

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Otto Lehtipuu

puheenjohtaja

puheenjohtaja

(paitsi 672 §)

(672 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Sanna Hellström

Heli Puura

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  16.5.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 651-658, 663-665, 669-671 ja 673-677 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 666 §

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 667-668 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

651-658, 663-665, 669-671 och 673-677 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

666 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

667-668 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.