Kokousaika

18.4.2006 kello 16.00 – 16.34

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja (paitsi 574 §)

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi 557 §)

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

(paitsi 574 §)

 

 

Moisio, Elina

varajäsen

 

 

Lindeman, Jukka

varajäsen

 

 

Hiltunen, Tiina

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi 559 §)

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 575 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi 556 – 557,

574 – 575 §)

 

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri (paitsi 567 §)

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri (paitsi 574 §)

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Schier, Mikael

lehdistöpäällikkö

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


548 – 549,


550,


556 – 558, 560, 562 – 563, 

 Björklund

 

 

 

559, 561,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri 


564 – 570, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
551 – 552,


571 – 574, 576 – 577, 

Kokkonen

 

 

575,

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
553 – 555,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen


578 - 581

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

548

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

549

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

550

Kj/1

Vuosaaren sataman ohjelmamuutosten sekä yhteisväestönsuojan ja jalankulkusillan hankesuunnitelman hyväksyminen

 

551

Sj/2

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

552

Sj/3

Ruotsinkielisen työväenopiston rehtorin viran täyttäminen

 

553

Ryj/4

Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain mukaisten maksujen yleiset perusteet

 

554

Ryj/5

Elintarvikelakia koskevien maksujen yleiset perusteet

 

555

Ryj/6

Lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvontaa koskevien maksujen yleiset perusteet

 

556

Kj/3

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

557

Kj/4

Oy Mankala Ab:n varsinainen yhtiökokous

 

558

Kj/5

Vt Maija Anttilan toivomusponsi neuvottelujen kiirehtimisestä valtion kanssa Santahaminan saamiseksi asuntokäyttöön

 

559

Kj/6

Helsingin hallinto-oikeuden päätös kaupunginjohtajan virantäyttöä koskevassa asiassa

 

560

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

561

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

562

Kj/9

Helsinki Business and Science Park Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

563

Kj/10

Helsingin Matkailu Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

564

Kaj/1

Tonttien varaaminen vammaisille tarkoitettujen pientalojen omatoimiseen rakentamiseen

 

565

Kaj/2

Siltakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

566

Kaj/3

Mustikkamaa/Korkeasaaren korttelin nro 19001 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11523)

 

567

Kaj/4

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon varsinainen yhtiökokous

 

568

Kaj/5

Helsingin kaupungin edustajan nimeäminen Kampin Keskus Oy:n hallitukseen

 

569

Kaj/6

Kaupungin kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksia koskevien päätösten muuttaminen kolmen yhtiön osalta

 

570

Kaj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

571

Sj/1

Valtuutettu Tarja Tenkulan toivomusponsi: Esimiesten kouluttaminen henkilöstöjohtamiseen, talouden seurantaan ja työhyvinvointiasioihin

 

572

Sj/2

Valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponsi: Kaupungin palveluksesta eläkkeelle jäävien työelämänkokemuksen ja -tiedon siirtäminen

 

573

Sj/3

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi: Kaupungin työntekijöille tarjottavan kulttuuripalveluiden alennuskortin käyttöönoton selvittäminen

 

574

Sj/4

Urheiluhallit Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

575

Sj/5

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

576

Sj/6

3.4.2006 ja 10.4.2006 pöydälle pantu asia

Ammattikorkeakoulun koulutusjohtajan virkojen perustaminen

 

577

Sj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

578

Stj/1

Vt Birgitta Dahlbergin toivomusponsi: Asiantuntijoiden johtamien päiväosastojen tai päiväkeskusten perustaminen dementiasairaille

 

579

Stj/2

Vt Otto Lehtipuun toivomusponsi: Leikkipuistojen kesäruokailu 2006

 

580

Stj/3

Kaupungin edustajien valitseminen Oulunkylän sairaskotisäätiön hallitukseen vuosiksi 2006 - 2007

 

581

Stj/4

10.4.2006 pöydälle pantu asia

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle lasten tuettuja ja valvottuja tapaamisia koskevasta selvityksestä

 


 

548 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rautavan (varalla Rihtniemi) ja Malisen (varalla Hiltunen, Tiina) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

549 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

550 - 555 §

Kaupunginvaltuuston 17.5.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

550 §

Vuosaaren sataman ohjelmamuutosten sekä yhteisväestönsuojan ja jalankulkusillan hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

551 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

552 §

Ruotsinkielisen työväenopiston rehtorin viran täyttäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

553 §

Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain mukaisten maksujen yleiset perusteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

554 §

Elintarvikelakia koskevien maksujen yleiset perusteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

555 §

Lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvontaa koskevien maksujen yleiset perusteet

 

 

                     

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

 

556 §

PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-824

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

                    kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.5.2006, ja hyväksymään asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä

 

                    nimetä kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi rahoitusjohtaja Tapio Korhosen.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, rahoitusjohtaja Tapio Korhoselle, Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:lle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Korhonen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liite 1

 

 

557 §

OY MANKALA AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-915

Esityslistan asia Kj/4

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita

 

                    edustamaan kaupunkia Oy Mankala Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.4.2006 ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

 

                    esittämään, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi

 

Suvi Rihtniemi

Osmo Soininvaara

rahoitusjohtaja Tapio Korhonen

johtaja Pekka Manninen

yksikön päällikkö Inka-Leena Lahtinen, sekä

 

                    tilintarkastajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana JHTT, KHT Leif-Erik Forsberg ja toisena tilintarkastajana KHT Jari Nurmi sekä varatilintarkastajiksi KHT Outi Hieta ja KHT Heidi Vierros.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja otteet nimetyille henkilöille, Oy Mankala Ab:lle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsen Rihtniemi ja Korhonen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liite 1

 

 

558 §

VT MAIJA ANTTILAN TOIVOMUSPONSI NEUVOTTELUJEN KIIREHTIMISESTÄ VALTION KANSSA SANTAHAMINAN SAAMISEKSI ASUNTOKÄYTTÖÖN

 

Khs 2005-1039

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 27.4.2005 hyväksymän toivomusponnen (Maija Anttila) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Maija Anttilalle ja tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille. Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 5.

 

 

559 §

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KAUPUNGINJOHTAJAN VIRANTÄYTTÖÄ KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2005-414

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden 6.4.2006 tekemän päätöksen kaupunginjohtajan virantäyttöä koskevassa asiassa.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Pajunen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

LIITE

Liite 1

 

 

560 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 15 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                12.4.2006

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

561 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 15 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

562 §

HELSINKI BUSINESS AND SCIENCE PARK OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-927

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalveluita

 

                    edustamaan kaupunkia mainitun yhtiön yhtiökokouksessa 27.4.2006 klo 11 ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti ja

 

                   esittämään apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpista ja johtaja Eero Holstilaa hallituksen jäseniksi sekä

 

                    tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:tä (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Kaasalainen) ja varatilintarkastajaksi KHT Juha Tuomalaa.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, Helsinki Business and Science Park Oy Ltd:lle, päätöksessä mainituille henkilöille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

LIITE

Liite 1

 

 

563 §

HELSINGIN MATKAILU OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-819

Esityslistan asia Kj/10

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Helsingin Matkailu Oy:n 27.4.2006 klo 13.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa oikeuspalveluita esittämään yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

 

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

 

 

Leena Sipilä

Leena Lassila

Kari Halonen

Kaija-Leena Winberg

Nyrki Tuominen

Erkki Eisto

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sirpa Eriksson) ja KHT Jorma Nurkkalan sekä varatilintarkastajiksi KHT Heidi Vierroksen ja KHT Outi Hiedan.

 

                                            Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, kaupunginkanslian kongressi- ja matkailutoimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

LIITE

Liite 1

 

 

564 §

TONTTIEN VARAAMINEN VAMMAISILLE TARKOITETTUJEN PIENTALOJEN OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN

 

Khs 2006-869

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että seuraavat tontit varataan omatoimisesti rakennettaviksi helsinkiläisille perheille, joiden asuminen edellyttää vaikeavammaisuuden tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi erityisratkaisuja:

 

Kaupunginosa

Kortteli/tontti

Rakennusoikeus

 

Malmi

38144/18

186 k-m2

 

Malmi

38149/14

169 k-m2

 

Suurmetsä

41275/30

176 k-m2

 

Vartiokylä

45475/10

242 k-m2

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan järjestämään tonttien haun, nimeämään varauksien saajat, päättämään varausehdoista ja varausajasta sekä myöntämään tarvittaessa jatkoa varausaikaan enintään vuodeksi.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

565 §

SILTAKESKUS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-861

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Siltakeskus Oy:n 24.4.2006 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle toimitilapäällikkö Unto Ojalan ja varajäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von
Behrin molemmat kiinteistövirastosta sekä yhtiön toiseksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Osmo Immonen) ja varatilintarkastajaksi HTM Jari Etelämaan.

 


Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

566 §

MUSTIKKAMAA/KORKEASAAREN KORTTELIN NRO 19001 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11523)

 

Khs 2006-857

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 19. kaupunginosan korttelin nro 19001 rakennuskieltoaikaa 10.5.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 


Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

567 §

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN MUSIIKKITALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-881

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2006.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle varsinaisiksi jäseniksi kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppisen kiinteistövirastosta ja kaupunginorkesterin intendentti Elina Siltasen ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen toimistopäällikkö Jaakko Staufferin kiinteistövirastosta ja kaupunginsihteeri Antero Makkosen.

 


Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille ja tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Makkonen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

568 §

HELSINGIN KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KAMPIN KESKUS OY:N HALLITUKSEEN

 

Khs 2006-954

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi Kampin Keskus Oy:n hallitukseen vuodelle 2006 kiinteistöpäällikkö Pekka Hapuojan kiinteistövirastosta.

 

Pöytäkirjanote Kampin Keskus Oy:lle, Pekka Hapuojalle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

569 §

KAUPUNGIN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN MUUTTAMINEN KOLMEN YHTIÖN OSALTA

 

Khs 2006-751, 2006-752

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa 3.4.2006 (486 § ja 488 §) tekemiään päätöksiä Laajasalon Kiinteistöt Oy:n, Kannelmäen Kiinteistöt Oy:n ja Kiinteistö Oy Päiväkoti Jollaksen hallitusten eräiden jäsenten nimeämisen osalta liitteenä olevasta luettelosta ilmenevällä tavalla.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, tarkastusvirastolle, kiinteistöjen kehittämisyksikölle ja mainituille yhtiöille kehotukset huolehtia tiedottamisesta yhtiön hallitukseen nimetyille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

570 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

6.4.2006

kiinteistölautakunta

11.4.2006

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

12.4.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

571 §

VALTUUTETTU TARJA TENKULAN TOIVOMUSPONSI: ESIMIESTEN KOULUTTAMINEN HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN, TALOUDEN SEURANTAAN JA TYÖHYVINVOINTIASIOIHIN

 

Khs 2006-250

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.2.2006 hyväksymän toivomusponnen (Tarja Tenkula) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tarja Tenkulalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

572 §

VALTUUTETTU SIRPA PUHAKAN TOIVOMUSPONSI: KAUPUNGIN PALVELUKSESTA ELÄKKEELLE JÄÄVIEN TYÖELÄMÄNKOKEMUKSEN JA -TIEDON SIIRTÄMINEN

 

Khs 2006-252

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.2.2006 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Puhakka) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sirpa Puhakalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

573 §

VALTUUTETTU LAURA KOLBEN TOIVOMUSPONSI: KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖILLE TARJOTTAVAN KULTTUURIPALVELUIDEN ALENNUSKORTIN KÄYTTÖÖNOTON SELVITTÄMINEN

 

Khs 2006-265

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.2.2006 hyväksymän toivomusponnen (Laura Kolbe) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Laura Kolbelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

574 §

URHEILUHALLIT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-903

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Urheiluhallit Oy:n 26.4.2006 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja esittämään, että hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruiset palkkiot kuin Helsingin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä Urheiluhallit Oy:n hallitukseen vuosiksi 2006 ja 2007 seuraavat henkilöt:

 

Sirkka-Liisa Vehviläinen

Timo Eerikäinen

rahoitusjohtaja Tapio Korhonen

 

sekä varajäseniksi

 

Petri Viljanen

Irmeli Wallden-Paulig

kaupunginsihteeri Leena Mickwitz.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuosiksi 2006 – 2007 Tilintarkastusrengas Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tom A. Turja) ja varatilintarkastajaksi HTM Anne Pekkalan.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, mainituille henkilöille, Urheiluhallit Oy:lle ja tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsen Vehviläinen, jäsen Wallden-Paulig, Korhonen ja Mickwitz esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

575 §

MÄKELÄNRINTEEN UINTIKESKUS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-904

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n 26.4.2006 pidettävässä yhtiökokouksessa ja kehottaa oikeuspalveluja toimimaan siten, että yhtiön hallitukseen tulee kuusi jäsentä sekä esittämään, että hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruiset palkkiot kuin Helsingin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n hallitukseen vuosiksi 2006 ja 2007

 

Juha Peltosen

Hannele Luukkaisen

apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklundin

rahoitusjohtaja Tapio Korhosen

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä vuosiksi 2006 - 2007 yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja Tom A. Turja) sekä varatilintarkastajaksi HTM Anne Pekkalan.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, mainituille henkilöille, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle ja tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Björklund ja Korhonen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

576 §

3.4.2006 ja 10.4.2006 pöydälle pantu asia

AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSJOHTAJAN VIRKOJEN PERUSTAMINEN

 

Khs 2006-724

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa ammattikorkeakouluun sijoitettaviksi 1.8.2006 lukien seuraavat uudet virat työsuhteisten toimien tilalle:

 

toimen nimike

vakanssinro

uuden viran nimike

tehtäväkohtainen palkka euroa/kk

 

johtava suunnittelija

047044

koulutusjohtaja

4 200 – 4 600

johtava suunnittelija

047045

koulutusjohtaja

4 200 – 4 600

 

 

 

 

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti lakkauttaa ammattikorkeakouluun sijoitetut eräät virat ja perustaa uudet virat 1.8.2006 lukien seuraavasti:

 

nykyinen virka

vakanssinro

uusi virka

tehtäväkohtainen palkka euroa/kk

 

toimialajohtaja

046759

koulutusjohtaja

4 200 – 4 600

toimialajohtaja

046760

koulutusjohtaja

4 200 – 4 600

toimialajohtaja

046761

koulutusjohtaja

4 200 – 4 600

kehittämispäällikkö

046765

koulutusjohtaja

4 200 – 4 600

lehtori

046042

koulutusjohtaja

4 200 – 4 600

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjanote ammattikorkeakoulun hallitukselle, ammattikorkeakoululle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

577 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                         6.4.2006

liikuntalautakunta                                                                           11.4.2006

opetuslautakunta                                                                                             

- ruotsinkielinen jaosto                                                                     6.4.2006

taidemuseon johtokunta                                                                11.4.2006

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                    14. – 31.3.2006

- vararehtori 1.                                                                       20. ja 29.3.2006

- kulttuuri- ja palvelualan toimialajohtaja                                    31.3.2006

- hallintopäällikkö                                                                            30.3.2006

- johtava talouspäällikkö                                                      15. – 31.3.2006

eläintarhan johtaja                                                                          12.4.2006

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                             6., 7. ja 12.4.2006

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                   3.4.2006

museonjohtaja                                                                                   5.4.2006

kaupunginorkesterin intendentti                                          3. – 10.4.2006

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                                6. – 12.4.2006

taidemuseon johtaja                                                                  5. – 6.4.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                        5. – 6.4.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

578 §

VT BIRGITTA DAHLBERGIN TOIVOMUSPONSI: ASIANTUNTIJOIDEN JOHTAMIEN PÄIVÄOSASTOJEN TAI PÄIVÄKESKUSTEN PERUSTAMINEN DEMENTIASAIRAILLE

 

Khs 2005-2494

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 16.11.2005 hyväksymän toivomusponnen (Birgitta Dahlberg) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Birgitta Dahlberg) sekä tiedoksi muille valtuutetuille


 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Birgitta Dahlbergille sekä tiedoksi muille valtuutetuille, sosiaalilautakunnalle ja terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

579 §

VT OTTO LEHTIPUUN TOIVOMUSPONSI: LEIKKIPUISTOJEN KESÄRUOKAILU 2006

 

Khs 2005-2462

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 16.11.2005 hyväksymän toivomusponnen (Otto Lehtipuu ) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Otto Lehtipuu) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Otto Lehtipuulle sekä tiedoksi muille valtuutetuille

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

580 §

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN OULUNKYLÄN SAIRASKOTISÄÄTIÖN HALLITUKSEEN VUOSIKSI 2006 - 2007

 

Khs 2006-511, 2006-889

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita vuoden 2006 vuosikokouksen jälkeen alkavaksi 2-vuotiskaudeksi Oulunkylän sairaskotisäätiön hallituksen puheenjohtajaksi terveyskeskuksesta toimitusjohtaja Matti Toivolan ja hänen varajäsenekseen johtajahammaslääkäri Seppo Helmisen, varapuheenjohtajaksi sosiaalivirastosta strategiapäällikkö Kim Aarvan ja hänen varajäsenekseen projektinjohtaja Jarmo Räihän sekä seuraavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet:

 

Jäsenet

Varajäsenet

 

 

pääsihteeri Juhani Saari
Sotainvalidien Veljesliitto ry

hallintopalvelupäällikkö Sirkku Ilmonen
sosiaalivirasto

vanhuspalvelujohtaja
Arja Peiponen
sosiaalivirasto

vanhainkoti-  ja palveluasumisen päällikkö Eeva-Liisa Tuominen

sosiaalivirasto

kehittämisjohtaja Riitta Simoila
terveyskeskus

kotihoidon johtaja Anna-Liisa Lyytinen
terveyskeskus

hallintoylilääkäri Jukka Pellinen
terveyskeskus

suunnittelupäällikkö Jussi Lind
terveyskeskus

erityissuunnittelija Liisa Viljanen
talous- ja suunnittelukeskus

lainapäällikkö Eija Venetkoski-Kukka
talous- ja suunnittelukeskus

 

Pöytäkirjanote Oulunkylän sairaskotisäätiölle, päätöksessä mainituille henkilöille ja kaupunginkanslialle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

581 §

10.4.2006 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE LASTEN TUETTUJA JA VALVOTTUJA TAPAAMISIA KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ

 

Khs 2006-419

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan lausunnon lasten tuettuja ja valvottuja tapaamisia koskevasta selvityksestä:

 

Kaupunginhallitus katsoo, ettei valvottujen tapaamisten järjestämisestä pidä luoda kunnille uutta tehtävää, mikäli kunnille ei samalla osoiteta määrärahoja toiminnan järjestämiseen. Peruspalveluohjelmassa vuosille 2007 - 2011 on todettu, että kokonaan uusiin palveluvelvoitteisiin suhtaudutaan hallituskaudella pidättyvästi. Sama asia on todettu myös valtiontalouden kehyspäätöksessä vuosille 2007 - 2011.

 

Kunnille ehdotetusta uudesta tehtävästä aiheutuvat kustannukset on jätetty selvittämättä. Selvityksessä on todettu esityksen aiheuttavan vain vähäisen lisäyksen kuntien tehtäviin. Esityksen taloudelliset ja henkilöstövaikutukset on selvitettävä ennen kuin esityksiä voidaan viedä eteenpäin.

 

Esitykset ovat pääosin sinänsä hyviä ja lasten edun huomioon ottavia. Tuettujen ja valvottujen tapaamisten järjestäminen on sinänsä tärkeää kaikkialla maassa. Ehdotus tuettujen ja valvottujen tapaamisten järjestämisestä aiheuttaisi Helsingin kaupungille uuden tehtävän. Helsingin sosiaalivirasto ei tällä hetkellä järjestä tapaamisten valvontaa itse, vaan vanhemmat ohjataan käyttämään alueella toimivien järjestöjen palveluja.

 

Palvelun kustannuksia laskettaessa on syytä ottaa huomioon se, että tapaamiset eivät yleensä tapahdu virka-aikana, vaan iltaisin ja viikonloppuisin, mikä vaikuttaa kustannuksia korottavasti. Jos tapaamispalvelu olisi maksuton tai siitä perittäisiin vain nimellinen maksu, se vaikuttaisi epäilemättä palvelun kysyntään. Järjestelyistä ja maksuista mahdollisesti säädettäessä tulisi myös harkita sitä, että varatun tapaamisajan käyttämättä jättämisestä perittäisiin maksu.

 

Selvityksessä ehdotetaan lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettuun lakiin otettavaksi nykyistä täsmällisemmät säännökset siitä, millä edellytyksillä lapsen ja vanhemman väliset tapaamiset voitaisiin määrätä toteutettaviksi tuettuina ja valvottuina. Edellytysten kirjaaminen lakiin selkeyttäisi ja yhdenmukaistaisi nykyisiä käytäntöjä. Valvottuja tapaamisia on nykykäytännön aikana saatettu vaatia myös perusteettomasti ja niitä on voitu määrätä varmuuden vuoksi. On tärkeää, että harkittaessa tapaamisen määräämistä tuetusti tai valvotusti aina arvioitaisiin, millainen ratkaisu parhaiten vastaa lapsen etua. On perusteltua, että tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen tai päätöksen voimassaolo esitetään lähtökohtaisesti määräaikaiseksi ja että uudet säädökset eivät koskisi jo tehtyjä päätöksiä.

 

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat asiat ovat ihmisten elämässä suuria asioita, joiden työstäminen vie paljon aikaa. Yhteiskunta tarjoaa ongelmien ratkaisemiseksi esim. sovittelutoimintaa. Vanhemmat valitsevat itse, vievätkö he asian tuomioistuimen ratkaistavaksi. Usein kyseessä on parisuhteen käsittelemättömät ristiriidat, jotka siirtyvät lasten tapaamista koskeviin asioihin. Tuomioistuimen nopea päätös tapaamisasiassa ei useinkaan ratkaise varsinaista ongelmaa. Tuomioistuimessa käsittely voi myös pitkittää prosessia. Esimerkiksi vuonna 2006 Helsingin käräjäoikeudesta tulleissa selvityspyynnöissä asia on pantu vireille 1 kk - 6 kk ennen selvityspyynnön saapumista sosiaalivirastoon. Päätöksen antaminen asiassa on tapahtunut (vv. 2004 - 2005) noin 1-6 kk:n kuluessa.

 

Huoltajuusasian ratkaisemisessa tulisi vastuuta siirtää takaisin vanhemmille. Helsingissä perheoikeudellisissa asioissa ollaan kehittämässä työskentelytapoja, joilla pyritään auttamaan vanhempia asioiden käsittelyssä ennen niiden kärjistymistä ja ihmisten riitautumista.

 

Mikäli lakiin tulisi velvoite aloittaa selvitystyöskentely kahden viikon kuluessa selvityspyynnön saapumisesta, jouduttaisiin luopumaan paremmin ja tehokkaammin asiakkaiden tarpeisiin vastaavasta varhaisesta puuttumisesta.

 

Kahden viikon määräaika olisi nykyisillä voimavaroilla epärealistinen tavoite Helsingissä. Lisäksi etenkin Helsingissä, mutta myös muissa suuremmissa kaupungeissa maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus tuovat omat haasteensa ja lisää voimavarojen tarvetta selvitystyöhön. Lakimuutos tiukkoine aikarajoineen edellyttäisi lisähenkilökuntaa ruuhkan purkuun. Mikäli uuden lain täytäntöönpanon kustannukset jäisivät yksistään kunnan vastuulle, olisi voimavarat niihin siirrettävä muista tehtävistä.

 

Kirje nro                             sosiaali- ja terveysministeriölle sekä pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle ja sosiaalivirastolle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotuksen sivun 48 toista kappaletta siten, että ensimmäisen lauseen loppuun lisätään seuraava:

 

                                            ”...mikäli kunnille ei samalla osoiteta määrärahoja toiminnan järjestämiseen.”

 

                                            Merkittiin, että Lindeman ehdotti, että päätösehdotuksen sivun 49 neljänteen täyteen kappaleeseen lisätään viimeisen lauseen loppuun seuraava:

 

                                            ”... mikäli toimintaan ei kohdenneta erillisiä resursseja.”

 

                                            Lindeman esitti vastaehdotukseensa seuraavat perustelut:

 

                                            1) kaupungilla on sosiaalitoimen kautta osaamista ja luotavissa toimiva järjestelmä; valtiolla ei ole luontevaa järjestelmää valmiina

                                            2) kaupunki voisi jatkaa järjestöjen kanssa yhteistyötä, mutta vastuu järjestämisestä olisi yksissä käsissä kaupungilla ja tämä esitys korostaa valtion kustannusvastuuta

 

                                            Lindemanin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 2


Översättning:

 

558 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MAIJA

ANTTILA: PÅSKYNDANDE AV UNDERHANDLINGARNA MED STATEN

SÅ ATT SANDHAMN KAN TAS I BRUK FÖR BOSTADSÄNDAMÅL

 

Stn 2005-1039

Ärende Kj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 27.4.2005 (Maija Anttila), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Maija Anttila och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista. Protokollsutdrag till stadsplaneringskontoret, fastighetskontoret och ekonomi- och planeringscentralen.

 

Tilläggsuppgifter:

Ollinkari Matti, stadssekreterare, telefon 169 2357

 

 

571 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TARJA

TENKULA: CHEFSUTBILDNING I PERSONALLEDNING,

EKONOMIUPPFÖLJNING OCH ARBETS­HÄLSOFRÅGOR

 

Stn 2006-250

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 1.2.2006 (Tarja Tenkula)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tarja Tenkula och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 169 2295

 

 

572 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SIRPA

PUHAKKA: ÖVERFÖRING AV ERFARENHETERNA OCH

KUNSKAPEN OM ARBETSLIVET HOS DEM SOM GÅR I

PENSION FRÅN STADEN

 

Stn 2006-252

Ärende Sj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 1.2.2006 (Sirpa Puhakka)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sirpa Puhakka och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 169 2295

 

 

573 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN LAURA

KOLBE: UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ERBJUDA STADENS

ANSTÄLLDA ETT RABATTKORT FÖR KULTURTJÄNSTER

 

Stn 2006-265

Ärende Sj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 1.2.2006 (Laura Kolbe)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Laura Kolbe och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 169 2295

 

 

578 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN BIRGITTA

DAHLBERG: EXPERTLEDDA DAGAVDELNINGAR ELLER

DAGCENTER FÖR PERSONER MED EN DEMENSSJUKDOM

 

Stn 2005-2494

Ärende Stj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 16.11.2005 (Birgitta Dahlberg)

 

tillställa den som föreslagit klämmen (Birgitta Dahlberg) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Birgitta Dahlberg och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, socialnämnden och hälsovårdsnämnden, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Frantsi Anneli, stadssekreterare, telefon 169 2292

 

 

579 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN OTTO

LEHTIPUU: LEKPARKSMÅLTIDER SOMMAREN 2006

 

Stn 2005-2462

Ärende Stj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 16.11.2005 (Otto Lehtipuu)

 

tillställa den som föreslagit klämmen (Otto Lehtipuu) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Otto Lehtipuu och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 169 2285


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Risto Rautava

Jouko Malinen

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa   26.4.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

pöytäkirjan 548 – 555, 558 – 561, 564, 570 – 573, 577 – 579, 581 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §) pöytäkirjan 566 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 


 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

 

 

 


ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

548 – 555, 558 – 561, 564, 570 – 573, 577 – 579, 581 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen) 566 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 


 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 


 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 


 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSE-

YRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.