Kokousaika

20.3.2006 kello 16.00 – 17.42

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja (paitsi 393 §)

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Moisio, Elina

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö (paitsi osa 393-429 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri (paitsi 404 §)

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

(paitsi osa 395-osa 408 §)

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


384 – 385,


386 – 389,

 

393 – 397, 399 – 400, 

 Björklund

 

 

 

398,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri
390 – 391,

 

401 – 413, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,


414 – 418, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


419 – 422, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
392,


423 – 429,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

384

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

385

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

386

Kj/1

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen valinta

 

387

Kj/2

Länsiterminaali 2007 hankkeen perustamissuunnitelma

 

388

Kj/3

Kalasataman metroaseman rahoitus

 

389

Kj/4

Vuoden 2005 talousarvion toteutumattomat sitovat tavoitteet

 

390

Kaj/5

Vuosaaren tonttien 54019/3 ja 14 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11385)

 

391

Kaj/6

Vuosaaren tontin 54286/2 (Pomeranssi) asemakaavan muuttaminen (nro 11477)

 

392

Stj/7

Vanhuspalveluohjelma 2006 - 2009

 

393

Kj/3

Helsingin kaupungin kuulutukset ja ilmoitukset

 

394

Kj/4

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen lääninhallitukselle Helsingin Veden toimintaa koskevasta kantelusta

 

395

Kj/5

13.3.2006 pöydälle pantu asia

Palace Ravintolat Oy:n oikaisuvaatimus Finlandia-talon ravintolatilan vuokrauspäätöksestä

 

396

Kj/6

Kaupunginvaltuuston 15.3.2006 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

397

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

398

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

399

Kj/9

Suomen Energia-Urakointi Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

400

Kj/10

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

401

Kaj/1

Vartiokylän tontin 45473/6 asemakaavan muuttaminen (nro 11491)

 

402

Kaj/2

Tonttien myyminen tontinluovutuskilpailun perusteella korkealaatuiseen omistusasuntotuotantoon Viikinmäestä

 

403

Kaj/3

Helsingin Energian hallinnassa olevien neljän asunto-osakeyhtiön varsinaiset yhtiökokoukset

 

404

Kaj/4

Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiö - Stiftelsen Helsingfors stads 450-årskonstnärshus -nimisen säätiön vuosikokous

 

405

Kaj/5

Kamppiparkki Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

406

Kaj/6

Selvitys apulaisoikeuskanslerille vainajien omaisuuden käsittelystä kaupungin vuokra-asunnoissa

 

407

Kaj/7

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Pro Lapinlahti-Lappviken ry:n tekemästä Lapinlahden sairaalaa ympäröivän puiston suojeluesityksestä

 

408

Kaj/8

6.3.2006 pöydälle pantu asia

Keskustatunnelin jatkosuunnitteluohjeet

 

409

Kaj/9

13.3.2006 pöydälle pantu asia

Ratahallintokeskuksen lausuntopyyntö Helsinki-Turku rautatieyhteys, esiselvitys ja vaikutusten arviointi -raporttiluonnoksesta

 

410

Kaj/10

Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8 -nimisen yhtiön varsinainen yhtiökokous

 

411

Kaj/11

Kiinteistö Oy Kampin Palvelutalon varsinainen yhtiökokous

 

412

Kaj/12

Arabian Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

413

Kaj/13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

414

Sj/1

Lumilautailija Markku Kosken palkitseminen Torinon olympiakilpailuissa 2006 saadusta pronssimitalista

 

415

Sj/2

Pelaajien palkitseminen Torinon olympialaisissa 2006 saadusta hopeamitalista

 

416

Sj/3

Pelaajien palkitseminen Kanadassa järjestettyjen nuorten jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen pronssimitalista

 

417

Sj/4

Opetustoimen uusien apulaisrehtorin virkojen perustaminen

 

418

Sj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

419

Ryj/1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Sataman ympäristölupahakemuksesta

 

420

Ryj/2

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta

 

421

Ryj/3

Energiansäästöneuvottelukunnan kokoonpanon täydentäminen

 

422

Ryj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

423

Stj/1

Vt Terhi Peltokorven toivomusponsi: Lapsiperheiden ongelmien ehkäisy

 

424

Stj/2

Vt Sanna Hellströmin toivomusponsi: Lapsiperheiden kotipalvelujen vakanssit

 

425

Stj/3

Vt Johanna Sumuvuoren toivomusponsi: Suunnitelma asunnottomien tilanteen parantamiseksi

 

426

Stj/4

Eron myöntäminen Elina Castrénille vanhusneuvoston jäsenyydestä sekä uuden jäsenen valitseminen

 

427

Stj/5

Kuntokallio-Säätiön hallituksen jäsenyydestä luopuminen

 

428

Stj/6

13.3.2006 pöydälle pantu asia

Selvitys eduskunnan oikeusasiamiehelle ensisuojapaikkojen riittävyydestä

 

429

Stj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

384 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Lehtipuun (varalla Moisio) ja Vehviläisen (varalla Ojala) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

385 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

386 - 392 §

Kaupunginvaltuuston 29.3.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

386 §

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

387 §

Länsiterminaali 2007 hankkeen perustamissuunnitelma

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

388 §

Kalasataman metroaseman rahoitus

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Malinen Matti, erityissuunnittelija, puhelin 169 2368
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

389 §

Vuoden 2005 talousarvion toteutumattomat sitovat tavoitteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, vs. talousarviopäällikkö, puhelin 169 2231

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

390 §

Vuosaaren tonttien 54019/3 ja 14 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11385)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

391 §

Vuosaaren tontin 54286/2 (Pomeranssi) asemakaavan muuttaminen (nro 11477)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

392 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 13.3.2006 pöydälle pantu asia
Vanhuspalveluohjelma 2006 - 2009

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotusta siten, että vanhuspalveluohjelman strategiset linjaukset hyväksytään sosiaalilautakunnan esittämässä muodossa (liite 2) seuraavilla terveystoimen esityksillä täydennettynä:

 

”Kohta 4. Ympärivuorokautisen hoidon rakenteen uudistaminen, keskeiset keinot, ennen viimeistä ranskalaista viivaa lisätään kaksi ranskalaista viivaa

 

-                                       Ympärivuorokautisen hoitoketjun sujuvuus turvataan yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimessa.

 

-                                       Dementiaa sairastavien ikääntyneiden hoidosta tehdään erillinen selvitys ja suunnitelma.

 

Kohta 5. Henkilöstön pysyvyyden ja riittävyyden varmistaminen, toinen ranskalainen viiva

 

-                                       Henkilöstömitoitukset tarkistetaan kaikissa palvelumuodoissa. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön jaksamiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa muun muassa varmistamalla riittävä sijaisten saatavuus.”

 

Lisäksi esittelijä muutti esitystään siten, että kohtaan Khs toteaa esityslistan sivulle 45 ensimmäisen kappaleen jälkeen lisätään seuraava virke:

 

”Khs pitää tärkeänä, että ruotsinkielisten ikäihmisten omakielinen palvelutarve otetaan huomioon vanhuspalvelujen suunnittelussa."

 

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen.

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

 

393 §

HELSINGIN KAUPUNGIN KUULUTUKSET JA ILMOITUKSET

 

Khs 2006-533

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Vehviläinen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Waronen Eero, tiedotuspäällikkö, puhelin 169 2321

 

 

394 §

LAUSUNNON ANTAMINEN ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSELLE HELSINGIN VEDEN TOIMINTAA KOSKEVASTA KANTELUSTA

 

Khs 2006-33

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta Etelä-Suomen lääninhallitukselle edellä esityslistalta ilmenevän oikeuspalveluiden lausunnon mukaisen lausunnon.

 

                                            Pöytäkirjanote asiakirjoineen kaupunginkanslian oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä pöytäkirjanote Helsingin Vedelle ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

395 §

13.3.2006 pöydälle pantu asia

PALACE RAVINTOLAT OY:N OIKAISUVAATIMUS FINLANDIA-TALON RAVINTOLATILAN VUOKRAUSPÄÄTÖKSESTÄ

 

Khs 2004-2702

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

396 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 15.3.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 15.3.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa ruotsinkielistä työväenopistoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Marianne Falckille ja erityisopettaja Raija Rostille.

 

Pöytäkirjanote ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle, ruotsinkieliselle työväenopistolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Energiaa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Iina Pihlaiselle ja Mari-Anna Vallakselle.

 

Pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle, Helsingin Energialle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa terveyskeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Satu Viskarille ja teologian ylioppilas Johanna Nuortevalle.

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle, terveyskeskukselle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkans­lian oikeuspalveluita laatimaan takaussitoumuksen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:lle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalivirastolle, kaupunginkans­lian oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle (Harri Kauppinen), rakennusvirastolle, HKR-Rakennuttajalle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle, taloussuunnitteluosastolle ja taloushallintopalveluille/kirjanpito.

 

9                    Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

15–113        Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

10                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Museovirastolle.

 

Kaupunginhallituksen kirje nro     Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le ja rakennuslautakunnalle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje nro     Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, kiinteistövirastolle ja Helsingin Vedelle.

 

13                 Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

14                 Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, satamalautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Vedelle.

 

114               Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

115–120      Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

121               Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

122, 123      Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 6.

 

 

397 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          14.3.2006

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                15.3.2006

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

398 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

399 §

SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-621

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

                    kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Suomen Energia-Urakointi Oy:n 4.4.2006 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat hallituksen ehdotusten mukaisesti, sekä

 

                    nimetä kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen Helsingin Energiasta toimitusjohtaja Seppo Ruohosen ja strategiajohtaja Jussi Lehdon, ja lisäksi

 

                    kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita ehdottamaan, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Helsingin Energian toimitusjohtaja Seppo Ruohonen.

 

Pöytäkirjanote kokouskutsuineen kaupunginkanslian oikeuspalveluille sekä ote nimetyille henkilöille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liite 1

 

 

400 §

ETELÄ-POHJANMAAN VOIMA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-712

Esityslistan asia Kj/10

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Energiaa edustamaan kaupunkia Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n 29.3.2006 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat hallituksen ehdotusten mukaisesti, sekä nimeää kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi Helsingin Energian toimitusjohtajan Seppo Ruohosen.

 

Pöytäkirjanote kokousasiakirjoineen Helsingin Energialle, ote nimetylle henkilölle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liite 1

 

 

401 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45473/6 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11491)

 

Khs 2005-2749

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45473 tontin nro 6 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 1.12.2005 päivätyn piirustuksen nro 11491 mukaisena.

 

Kirje nro      ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja Helsingin Vedelle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

402 §

TONTTIEN MYYMINEN TONTINLUOVUTUSKILPAILUN PERUSTEELLA KORKEALAATUISEEN OMISTUSASUNTOTUOTANTOON VIIKINMÄESTÄ

 

Khs 2006-460

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

403 §

HELSINGIN ENERGIAN HALLINNASSA OLEVIEN NELJÄN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN VARSINAISET YHTIÖKOKOUKSET

 

Khs 2006-454

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Asunto Oy Helsingin Laajasuontie 32:n, Asunto Oy Helsingin Kivelänkatu 5–7:n, Asunto Oy Helsingin Käenkuja 6:n ja Asunto Oy Helsin­gin Kaarlenkatu 3–5:n varsinaisissa yhtiökokouksissa, jotka pidetään 30.3.2006 HelenKiinteistöt Oy:n tiloissa, osoitteessa Parrukatu 2, 00500 Helsinki.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiöiden hallitusten varsinaisiksi jäseniksi yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle johtaja Kauno Kaijan, kiinteistöpäällikkö Olavi Saarisen ja kirjanpitopäällikkö Riitta Laineen Helsingin Energiasta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiöiden varsinaiseksi tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Marko Tiilikainen) vuodelle 2006.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, Helsingin Energialle, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

404 §

HELSINGIN KAUPUNGIN 450-VUOTISTAITEILIJATALOSÄÄTIÖ - STIFTELSEN HELSINGFORS STADS 450-ÅRSKONSTNÄRSHUS -NIMISEN SÄÄTIÖN VUOSIKOKOUS

 

Khs 2006-432

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalo­säätiö – Stiftelsen Helsingfors stads 450-årskonstnärshus –nimisen säätiön 5.4.2006 pidettävässä vuosikokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita seuraavat henkilöt säätiön hallitukseen vuoden 2006 toimikaudelle:

 

Jäsenet

 

Henkilökohtaiset varajäsenet

puheenjohtaja

Mikko Viitasalo

 

 

Pia Sutinen

varapuheenjohtaja

Leena Paasivuori

 

 

Harri Saksala

jäsen

Timo Kallio

 

 

Pirjo Vainio

jäsen

apulaisjohtaja Marianna Kajantie

 

 

hallintopäällikkö Marjatta Raunila

jäsen

osastopäällikkö Hannu Hakala

kaupunginsihteeri Antero Makkonen

 

Vielä kaupunginhallitus päätti valita säätiön tilintarkastajiksi Ernst&Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tiina Lind) ja KHT Ari Lehdon sekä varatilintarkastajiksi KHT Pasi Pekkarisen ja KHT Marko Tiilikaisen.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiölle, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Makkonen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

405 §

KAMPPIPARKKI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-525

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Oy Kamppiparkki Ab:n 22.3.2006 pidettävässä yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen seuraa­vaksi toimikaudeksi toimistopäällikkö Jaakko Staufferin ja kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppisen kiinteistövirastosta.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, kiinteistövirastolle, nimetyille henkilöille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

406 §

SELVITYS APULAISOIKEUSKANSLERILLE VAINAJIEN OMAISUUDEN KÄSITTELYSTÄ KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNNOISSA

 

Khs 2006-165

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää apulaisoikeuskanslerille sosiaaliviraston ja kiinteistöviraston selvitykset ja antaa asiasta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginhallituksen tietoon ei ole tullut muita tapauksia, joissa vainajan omaisuus olisi hävitetty lainvastaisella tavalla siten kuin apulaisoikeuskanslerin selvityspyynnön taustalla olevassa tapauksessa on tehty. Sosiaaliviraston ja kiinteistöviraston selvitysten perusteella ei voida päätellä, että kaupungin vuokralaisten omaisuutta kuolemantapauksissa käsiteltäisiin lainvastaisesti niin kuin lehtikirjoituksessa annettiin ymmärtää, vaan kysymyksessä on valitettava yksittäinen tapaus.

 

Väärä menettely vainajan omaisuuden käsittelyssä tapahtui sosiaaliviraston asunnottomien sosiaalipalvelut-yksikön vuokraamassa asunnossa. Asunnon omisti Helsingin Asuntohankinta Oy ja se sijaitsi yksityisessä asunto-osakeyhtiössä. Sosiaaliviraston selvityksestä ilmenevät ne syyt, jotka johtivat lain ja kaupungin ohjeiden vastaiseen menettelyyn. Sosiaalivirasto on esittänyt asiasta anteeksipyyntönsä vainajan omaisille ja ilmoittanut olevansa vastuussa toiminnan aiheuttamasta vahingosta.

 

Kaupungin vuokra-asuntojen omistus on järjestetty pääosin kaupungin omistamiin tytäryhteisöihin. Kaupungin kokonaan omistamia aravakiinteistöyhtiöitä on 21. Lisäksi kaupungin omistuksessa on vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja omistavia yhtiöitä. Helsingin kaupunki vuokraa myös sellaisia asuntoja, jotka se omistaa suoraan.

 

Helsingin kaupungin vuokraamien asuntojen isännöinti on järjestetty siten, että siitä vastaa joko kiinteistöyhtiö, kaupungin hallintokunta tai yksityinen yritys, jolta palvelu on ostettu. Huomattavassa osassa vuokrasuhteita isännöinnistä vastaa joko kiinteistöyhtiö tai kaupungin hallintokunta. Näissä tapauksissa kaupunki ohjaa konserniohjauksen ja sisäisten ohjeiden avulla kuolleiden asukkaiden omaisuuden käsittelyä ja tällöin kaupunki tai sen tytäryhteisö on myös vastuussa, mikäli omaisuuden käsittelyssä on toimittu lainvastaisesti. Silloin kun isännöinti on hoidettu yksityisen yrityksen kautta, kaupunki ei voi ohjata käytäntöä ja sen tulee voida luottaa, että toiminta on lainmukaista.

 

Sosiaalivirasto ja terveyskeskus ovat vuonna 2003 antaneet toimialoilleen menettelyohjeet omaisuuden käsittelystä asukkaan kuoltua. Sosiaalivirasto on 26.8.2005 päivittänyt oman ohjeensa. Kaupungin kiinteistöyhtiöille ja muille kiinteistötoimen vuokrasuhdeasioita hoitaville tahoille on 7.2.2006 annettu menettelyohjeet kaupungin vuokra-asunnoissa asuvien kuoleman varalta. Ohjeet ovat tämän lausunnon liitteenä.

 

Helsingin kaupunginkanslian oikeuspalvelut neuvoo ja kouluttaa kaupungin kiinteistöyhtiöitä ja hallintokuntia huoneenvuokra-asioissa. Näissä koulutuksissa on käsitelty myös lainmukaista toimintaa kaupungin vuokralaisten kuolintilanteissa. Oikeuspalvelujen kanta on ollut, että pääsääntöisesti vuokranantajan on haettava oikeuden päätös vuokrasopimuksen purkamisesta ja häädöstä ja, että asunnon tyhjentämisestä huolehtii ulosottovirasto. Mikäli vuokrasopimus on jo päättynyt, mutta asuntoa ei ole tyhjennetty, oikeuspalvelut on neuvonut kiinteistöyhtiötä pyytämään pesänhoitajalta kirjallisen luvan asunnon tyhjentämiseen.

 

Kun asiakas on kuollut sosiaaliviraston asumispalveluita tarjoavassa yksikössä ja hänen asuntonsa tarvitaan pikaisesti seuraavalle asukkaalle, kaupungin ohjeen mukaan asunnon irtaimisto voidaan siirtää sosiaaliviraston omaisuusvarastoon.

 

Jos vainajalla ei ole elossa olevia perimysoikeutettuja sukulaisia ja jos vainaja ei ole tehnyt testamenttia, perintö menee perintökaaren mukaan valtiolle. Näitä niin sanottuja valtionperintöjä hoitaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut. Valtionperintötapauksissa mahdollinen vuokra-asunto tyhjennetään ja vuokrasopimus irtisanotaan mahdollisimman pian turhien kustannusten välttämiseksi. Rahallista arvoa omaava irtaimisto myydään huutokaupalla tai muulla tarkoituksenmukaisemmalla ja kuolinpesälle edullisemmalla tavalla. Vain arvoton tavara toimitetaan kaatopaikalle. Irtaimiston realisoinnista saadut varat talletetaan kuolinpesän tilille.

 

Kirje nro       apulaisoikeuskanslerille sekä pöytäkirjanote sosiaalivirastolle, kiinteistövirastolle ja kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

407 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE PRO LAPINLAHTI-LAPPVIKEN RY:N TEKEMÄSTÄ LAPINLAHDEN SAIRAALAA YMPÄRÖIVÄN PUISTON SUOJELUESITYKSESTÄ

 

Khs 1999-2650

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

408 §

6.3.2006 pöydälle pantu asia

KESKUSTATUNNELIN JATKOSUUNNITTELUOHJEET

 

Khs 2005-2422

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadut lisäselvitykset tiedoksi ja kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa laatimaan asemakaavaehdotuksen tarkistetun vaihtoehto C:n pohjalta.

 

Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että asemakaavoituksen yhteydes­sä selvitetään edelleen

 

-                     mahdollisimman laajan ja viihtyisän kävelykeskustan toteuttamisedellytyksiä.

 

-                     Keskustatunnelin, keskustan huoltotunnelin, pysäköintilaitosten ja alueen kiinteistöjen keskinäistä vuorovaikutusta ja maanalaisten ratkaisujen mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä sekä tunnelin kustannusten jakamista myös yksityisten toimijoiden kanssa.

 

-                     ajoneuvoliikenteen kulkuyhteyksiä ja puiston viihtyisyyttä Töölönlahden alueella.

 

-                     mahdollisuuksia yhdistää Töölönlahden ja Kaisaniemen liittymät ja Kaisaniemen puiston maanalaisen tilan hyödyntämismahdollisuuksia tulevaisuudessa esimerkiksi pysäköinnin tai joukkoliikenteen käyttöön.

 

-                     Keskustatunnelin länsipään rakentamismahdollisuuksia niin, että haitat arvokkaille hautausmaille minimoidaan.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti edellyttää, että samanaikaisesti asemakaavan valmistelun kanssa kaupunkisuunnitteluvirasto yhteistyössä rakennusviraston, kiinteistöviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa laatii hankesuunnitelman rakentamisaikatauluineen ja kustannusarvioineen Keskustatunnelin sille osalle, joka vaikuttaa Töölönlahden kortteleiden 2014 ja 2015 rakennuskelpoisuuteen.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, joukkoliikennelautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennusvirastolle, kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle, talous- ja suunnittelukeskukselle, Uudenmaan ympäristökeskukselle, Kruununhaan Asukasyhdistys r.y:lle, Helsingin ortodoksiselle seurakunnalle ym., Helsingin seudun Maan ystävät ry:lle ym. ja Matti Harjuselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että sivun 70 toinen luetelmaviiva muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

-                                       mahdollisuuksia yhdistää Töölönlahden ja Kaisaniemen liittymät ja Kaisaniemen puiston maanalaisen tilan hyödyntämismahdollisuuksia tulevaisuudessa esimerkiksi pysäköinnin tai joukkoliikenteen käyttöön.

 

Merkittiin, että Rantanen ehdotti Moision kannattamana, että kaupunginhallitus päättäisi, että keskustatunnelin asemakaavoitusta ei aloiteta.

 

Rantanen esitti vastaehdotukseensa seuraavat perustelut:

 

”Tehdyt lisäselvitykset vahvistavat, että keskustatunnelin rakentaminen lisää henkilöautoistumista eikä juurikaan vapauta kaupunkitilaa kävelyalueisiin tai muuhun kaupunkia elävöittävään toimintaan. Keskustan viihtyisyyttä parantava laaja kävelykeskusta voidaan toteuttaa myös ilman keskustatunnelia. Keskustatunnelin rakentaminen on kallista ja siksi keskustatunnelin tavoitteeksi mainittuja keskustan saavutettavuuden ja poikittaisliikenteen parantamista on järkevämpää edistää panostamalla joukkoliikenteeseen. Joukkoliikennepainotus tukeutuu keskustatunnelia paremmin myös kaupungin kestävän kehityksen strategiaan.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän muutettu ehdotus voitti Rantasen vastaehdotuksen äänin 11 – 4. Vähemmistöön kuuluivat Moisio, Lehtipuu, Ojala ja Rantanen.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

409 §

13.3.2006 pöydälle pantu asia

RATAHALLINTOKESKUKSEN LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINKI-TURKU RAUTATIEYHTEYS, ESISELVITYS JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI -RAPORTTILUONNOKSESTA

 

Khs 2005-2727

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Ratahallintokeskukselle Helsinki–Turku -rautatieyhteyden esiselvitys ja vaikutusten arviointi ‑raportti­luonnoksesta seuraavan sisältöisen lausunnon:

 

Kaupunginhallitus toteaa ensinnäkin, että Helsingissä raporttiluonnos on ollut nähtävillä kaupunkisuunnitteluvirastossa, osoite: Kansakoulukatu 3 ja kansalaispalaute asiassa on pyydetty antamaan suoraan ratahallintokeskukselle sen antamaan osoitteeseen.

 

Raporttiluonnoksen keskeinen sisältö

 

Esiselvitys liittyy valtioneuvoston maankäyttö- ja rakennuslain 22 §:n mukaan vuonna 2000 päättämiin valtakunnallisiin alueiden käyttötavoitteisiin. Nykyisin Helsingin ja Turun välillä kulkee kaukojunia tunnin välein lähes koko päivän. Helsinki–Turku-rata kuuluu nopean liikenteen tavoiteverkkoon, mutta rantaradan tekninen taso ei mahdollista nykyisen junakaluston ominaisuuksien täysimääräistä hyödyntämistä. Lisäksi rantaradan liikennöitävyyden säilyttäminen nykytasolla edellyttää korvausinvestointeja lähimmän kymmenen vuoden aikana.

 

Suunnittelualueen kuntien maankäytön kehittämishankkeiden ja pitkän aikavälin kehittämissuuntien määrittäminen edellyttää kannanottoa Helsingin seudun ja Turun välisen raideliikenteen järjestämisestä pitkällä aikavälillä. Tarve on noussut ajankohtaiseksi erityisesti Uudellamaalla, jossa pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen kuuluvien Kirkko­nummen, Lohjan ja Vihdin asukasmäärät kasvavat vauhdilla. Tässä esiselvitystyössä on kyseessä todennäköisesti vasta pitkällä aikavälillä toteutuva liikennehanke, joten tarkasteluvuotena käytetään vuotta 2050. Kaupunginhallitus toteaa, että samaa ajankohtaa pidetään tavoitevuotena myös laadittaessa maankäytön, asumisen ja liikenteen visiota 14 kunnan alueelle eli nk. Suur-Helsingin metropolialueen maankäytön ja liikenteen tulevaisuutta suunniteltaessa.

 

Raporttiluonnoksessa arvioidaan, millaiset tarpeet ja edellytykset Helsingin ja Turun välillä on nopeille ja huippunopeille rautatieyhteyksille. Mitoitusnopeudella 200 km/h työryhmän kartoittamia vaihtoehtoja ovat nykyisen rantaradan nopeuttaminen (VE 1) tai oikoratalinjaus Lohjan seudun kautta vanhan ELSA – yleissuunnitelman mukaisessa maastokäytävässä (VE 2A), Vihdin ja Lohjan seudun kautta nykyisen moottoritien maastokäytävässä (VE 2B) tai Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Lohjan seudun kautta (VE 2C). Vaihtoehdossa 3 toteutetaan Helsinki–Turku-oikoratayhteys yksiraiteisena mitoitusnopeudella 300 km/h vanhan ELSA - yleissuunnitelman maastokäytävään.

 

 

Vaihtoehtojen yhteiskuntataloudellinen kannattavuus ja kustannustehokkuus (ei sisällä Helsingin seudun sisäisiä liikennevirtoja)

 

 

VE 1

VE 2

VE 2B

VE 2C

VE 3

 

Matka-aika välillä

Helsinki–Turku

(nykyinen 1h 45 min)

 

1 h 35 min

1 h 22 min

1 h 24 min

1 h 28 min

1 h 11 min

Investointikustannus milj. euroa

 

275

715

745

930

745

(Turku–lentoasema)                            

Hyötykustannussuhde 

(Herkkyystarkastelut)

 

0,24

0,80

0,14

0,40

0,13

0,47

0,05

0,25

0,06

0,33)

Yhden vuoden tuottoaste %

1,35

0,68

0,58

0,05

0,06

 

 

Mikään vaihtoehdoista ei ole yhteiskuntataloudellisesti kannattava ja vaihtoehtojen 2C ja 3 hyötykustannussuhteet ovat vain niukasti positiivisia.

 

Rahamääräisesti tarkasteltavia vaikutuksia ovat joukkoliikenteen käyttökustannukset, aikakustannukset (palvelutasotekijät huomioiden), ajoneuvokustannukset, onnettomuuskustannukset, polttoaineen käytön ympäristökustannukset sekä ylläpitokustannukset. Maankäyttöennusteisiin, toimintaympäristön muutoksiin ja laskentamenetelmään liittyvien oletusten epävarmuuden merkityksen selvittämiseksi on lisäksi tehty herkkyystarkasteluja.

 

Rahamääräisen tarkastelun ulkopuolelle jäävät kokonaan mm. vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin, maisemaan, luonnonympäristöön, kaupunkiympäristöön sekä maa-alan käyttöön (lunastuskustannukset mukana). Eräät vaikutukset sisältyvät osin rahamääräisiin vaikutuksiin, mutta jäävät osin niiden ulkopuolelle. Näitä ovat mm. vaikutukset ihmisten terveyteen, ilmastomuutoksiin, kasvi- ja eläinkuntaan, luonnonvarojen käyttöön sekä elinkeinoelämään.

 

Tarkastellut rata- ja maankäyttövaihtoehdot

 

Tutkittujen Helsinki–Turku-kaukoliikenneradan nopeuttamisvaihtoehtojen kustannustehokkuudet ovat vaatimattomia. Kustannustehokkaimmalta ratkaisulta vaikuttaa vaihtoehto 1, nykyisen Helsinki–Turku kaukoliikenneradan kehittäminen, ja kaukoliikenteen maltillinen lisääminen.

 

Lohjan kautta linjatut oikoratavaihtoehdot 2A ja 2B tukevat Hiiden seudun asemaa Etelä-Suomen aluerakenteessa ja parantavat työssäkäyntimahdollisuuksia pääkaupunkiseudulla Saloa myöten, mutta niiden kannattavuus edellyttäisi ennustettua suurempaa maankäytön keskittymistä radan vaikutuspiiriin.

 

Vaihtoehdossa 2A rata ei kulje Lohjan keskustan kautta, vaan kulkee tunnelissa Lohjanharjun läpi ja ohittaa keskustan pohjoispuolitse.

 

Vaihtoehto 2B painottaa maankäytön kehittymistä taajamajunaliikenteen varassa sekä Lohja/Nummela vyöhykkeellä, Kirkkonummi–Karjaa että Salo–Turku-väleillä. Lohjan liikenteessä taajamajuna ulottuu Espoon keskuksesta, Histan, Veikkolan ja Nummelan kautta Lohjan keskustaan.

 

Työssäkäyntiliikenteen siirtyminen juniin parantaa liikenneturvallisuutta. Lisäksi oikoratavaihtoehdoissa liikenteen päästöjen kokonaismäärä vähenee. Toisaalta oikoradan rakentamisen vaikutukset ympäristöön ovat merkittävät.

 

Kaukojunaliikenteen matka-ajan lyhentäminen rakentamalla Helsinki–Salo–Turku oikorata yksiraiteisena ja nostamalla sen mitoitusnopeus 200:sta 300 kilometriin tunnissa sekä jättämällä junan pysähtyminen Lohjan seudulla pois vaihtoehdon 3 mukaisesti huonontaa kannattavuutta. Tässä vaihtoehdossa ei sallita myöskään tavara- eikä taajamajunaliikennettä. Tavaraliikenne toimii nykyisen rantaradan ja Karjaan kautta Hanko-Hyvinkää-radalle. Herkkyystarkasteluna tulisi vielä selvittää junan pysähtymisen merkitys Lohjan seudulla.

 

Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta linjatun Helsinki–Turku oikoratavaihtoehdon 2C ja oikoratavaihtoehtojen 2A sekä 2B matka-ajoissa Helsingin ja Turun välillä ei ole oleellista eroa, mutta Espoon ja Turun väliset matka-ajat ovat lentoaseman kautta kulkevassa vaihtoehdossa 2C oleellisesti muita oikoratavaihtoehtoja heikommat, mikä huonontaa sen kustannustehokkuutta.

 

Raportin mukaan vaihtoehdossa 2B ihmisten liikkumismahdollisuudet kokonaisuutena paranisivat ehkä eniten. Vaihtoehdolla on suurimmat myönteiset vaikutukset elinkeinoelämään ja se tarjoaa joustavimmat vaihtoehdot maankäytön kehittämiseen. Liikenneturvallisuudessa vaihtoehto on toiseksi parhaalla sijalla. Vaihtoehtoon liittyvät kuitenkin suurimmat meluhaitat. Kaikissa oikoratavaihtoehdoissa vaikutukset luonnonympäristöön ovat merkittävät. Vaihtoehto A:n kustannusarvio on 575–615 milj. euroa, B:n 605–650 milj. euroa ja C:n 790–835 milj. euroa.

 

Kaukojunaliikenteen radan johtaminen lentokentän kautta antaisi mahdollisuuden hoitaa matkustajaliikenne tehokkaasti junalla Helsingin keskustan ja lentoaseman välillä sekä lentoaseman ja muun Suomen välillä lyhyiden kotimaisten lentomatkojen vähentämiseksi. Helsinki-Vantaan lentoasemalla on nykyisin noin 11 miljoonaa matkustajaa vuodessa, josta koti-maan liikenteen matkustajia on noin 25 %. Lentoaseman matkustajamäärän ennustetaan lähes kaksinkertaistuvan vuoteen 2025 mennessä.  

 

Seuraavaksi olisikin perusteltua laatia tarve- ja toteuttamiskelpoisuusselvitys pääradan ja itäsuunnan ratojen linjaamisesta lentoaseman kautta, koska nekin sisältyvät Ratahallintokeskuksen pitkän tähtäyksen visioihin.

 

Kaupungin maanomistus linjausten vaikutuspiirissä

 

Kaupunki omistaa Kirkkonummen Kauhalassa noin 248 hehtaarin suuruisen alueen, joka sijaitsee linjausvaihtoehtojen 2A (aikaisempi ELSA-linjaus) ja 2B (Helsinki - Lohja-moottoritien linjaus) välisellä alueella. Linjauksilla ei ole merkitystä kaupungin maanomistuksen kannalta.

 

Jatkotoimenpiteet

 

Hyötykustannussuhteen parantaminen edellyttää ennustettua suurempaa maankäytön keskittämistä radan vaikutuspiiriin. Maankäytön tiivistyminen asemien ympärille edistää taajamien kehittymistä omavaraisiksi ja eheyttää yhdyskuntarakennetta sekä parantaa saavutettavuutta ja lisää vuorovaikutusta. Maankäytön ja keskusten kehittymistä asemiin tukeutuen ja yhteyksiä asemille eri kulkutavoilla tulisi edistää. Mahdollisuuksia maankäytön voimakkaampaan kehittämiseen asemiin tukeutuen tulisi ensisijaisesti tarkastella vaihtoehtojen 1 (rantaradan kehittäminen) ja 2B pohjalta.

 

Voimakkaasti kasvavalla pääkaupunkiseudulla on edullista kehittää lähi- ja taajamajunaliikennettä sekä siihen tukeutuvaa yhdyskuntarakennetta. Pääkeskuksen ja aluekeskusten sekä maankäytön kehittyminen metro- ja rautatieverkkoon tukeutuen parantaa joukkoliikenneyhteyksiä ja saavutettavuutta myös kevyellä liikenteellä sekä vähentää tarvetta auton käyttöön. Liikkumistarpeen kannalta edulliset maankäytön kehittämiskohteet sijaitsevat suhteellisen lähellä Helsinkiä.

 

Helsinki–Turku-rautatieyhteydestä tehdyn selvityksen tuloksia voidaan käyttää hyväksi pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittämistyössä (PLJ), valmisteltavan raidevisiotarkastelun tausta-aineistona. Raidevisiossa tullaan esittämään tavoitteellinen raskaan raideliikenteen verkko (lähiliikennejunat ja metroliikenne), jonka pohjalta tehdään rataverkon kehittämisen tilavaraukset ja lopulta hankesuunnitelmat.

 

Rautateiden taajama-, tavara- ja kaukoliikenteen raideratkaisut eriytyvät aste asteelta Helsingin seudun lähijunaliikenteen väylistä. Kaukoliikenteen kehittämislinjaukset liittyvät jatkossa nykyistä enemmän vaihto- ja liityntäasemien olosuhteiden kehittämiseen niin, että lähiliikenteen ja kaukoliikenteen yhteistyö toimii esteettä. Helsingin seudun lippu- ja tariffijärjestelmän laajentaminen kattamaan koko toiminnallinen kaupunkiseutu laajentaa lähiliikennettä ja sen vaihtoyhteystarpeita kaukoliikenteen kanssa.

 

Lähijunaliikenteen on ratkaistava monia taloudelliseen edullisuuteen ja toiminnalliseen varmuuteen liittyviä asioita kilpaillakseen menestyksellisesti osuudestaan Helsingin seudun henkilöliikennemarkkinoilla.

 

Kaupunginhallitus pitää laadittua esiselvitystä hyvänä pohjana jatkotyölle. Samalla se korostaa, että kaikkien tutkittujen Helsinki–Turku-kaukoliikenneradan nopeuttamisvaihtoehtojen kustannustehokkuudet ovat varsin vaatimattomia ja ne ovat yhteiskuntataloudellisesti kannattamattomia. Laskelmat eivät kuitenkaan sisällä Helsingin seudun sisäisiä liikennevirtoja.

 

Hyötykustannussuhteen parantaminen edellyttäisi ennustettua suurempaa maankäytön keskittämistä radan vaikutuspiiriin. Tähän olisi mahdollisuuksia taajamajunaliikenteen varassa erityisesti rantaradan nykyisen linjauksen sekä Espoon keskuksesta, Histan, Veikkolan, Nummelan ja Lohjan keskustan kautta kulkevan vaihtoehdon vaikutuspiirissä. Kaupunginhallitus toteaa kuitenkin, että radan mahdollinen toteuttaminen ei saa hidastaa Helsingin keskustan ja Helsinki - Vantaan lentoaseman välisen raideliikenneyhteyden toteuttamista eikä muutoinkaan viivästyttää PLJ:ssä mainittujen raideliikennehankkeiden toteuttamista, jotka kaikki ovat huomattavasti kannattavampia kuin raportissa tutkitut hankkeet. 

 

Kirje nro       Ratahallintokeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

410 §

KIINTEISTÖ OY TURKISMIEHENTIE 8 -NIMISEN YHTIÖN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-499

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8 -nimisen yhtiön 29.3.2006 klo 13.00 KY-Palvelu Oy:n toimitiloissa osoitteessa Pohjoinen Rautatienkatu 21 B pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi toimitilapäällikkö Unto Ojalan kiinteistöviraston tilakeskuksesta ja varsinaiseksi tilintarkastajaksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) yhtiökokouksesta alkavalle toimintakaudelle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

411 §

KIINTEISTÖ OY KAMPIN PALVELUTALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-562

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Kampin Palvelutalo ‑nimisen yhtiön 5.4.2006 kello 9.00 kaupunginkanslian oikeuspalveluiden tiloissa pidettävässä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle

 

-                     varsinaisiksi jäseniksi toimitilapäällikkö Unto Ojalan tila­keskuksesta ja toimistopäällikkö Seppo Sainen sosiaali­virastosta ja

 

                      valtiotieteen maisteri Leena Eerolan

                      sosionomi Ritva Sänkiahon ja

                      työttömien asiamies Antti-Jussi Räihän

 

-                     varajäseniksi talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin talous- ja suunnittelukeskuksesta ja lakimies Päivi Pakarinen-Hellstenin tilakeskuksesta.

 

-                     tilintarkastajiksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen)

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainituille yhtiöille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

412 §

ARABIAN PALVELU OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-691

Esityslistan asia Kaj/12

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

413 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

14.3.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

9.3.2006

rakennuslautakunta

14.3.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

13., 15. ja 16.3.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

414 §

LUMILAUTAILIJA MARKKU KOSKEN PALKITSEMINEN TORINON OLYMPIAKILPAILUISSA 2006 SAADUSTA PRONSSIMITALISTA

 

Khs 2006-509

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti palkita Markku Kosken 1 700 euron suuruisella tunnustuspalkinnolla Torinon olympialaisissa 2006 saavutetusta lumikourun pronssimitalista.

 

Tunnustuspalkinto maksetaan kaupunginhallituksen käyttövaroista, talousarviokohta 1040201.

 

Pöytäkirjanote Markku Koskelle, liikuntavirastolle ja kaupunginkanslialle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

415 §

PELAAJIEN PALKITSEMINEN TORINON OLYMPIALAISISSA 2006 SAADUSTA HOPEAMITALISTA

 

Khs 2006-551

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti palkita Olli Jokisen, Niklas Hagmanin ja Ville Peltosen, jokaisen 2 600 euron suuruisella tunnustuspalkinnolla Torinon olympialaisissa 2006 saavutetusta jääkiekon hopeamitalista.

 

Tunnustuspalkinto maksetaan kaupunginhallituksen käyttövaroista, talousarviokohta 1040201

 

Pöytäkirjanote palkituille, liikuntavirastolle ja kaupunginkanslialle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

416 §

PELAAJIEN PALKITSEMINEN KANADASSA JÄRJESTETTYJEN NUORTEN JÄÄKIEKON MAAILMANMESTARUUSKILPAILUJEN PRONSSIMITALISTA

 

Khs 2006-510

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti palkita Timo Seppäsen ja Tomas Sinisalon 1 400 euron suuruisella tunnustuspalkinnolla Kanadassa nuorten alle 20-vuotiaiden jääkiekon MM-kilpailuissa 2006 saavutetusta pronssimitalista.

 

Tunnustuspalkinto maksetaan kaupunginhallituksen käyttövaroista, talousarviokohta 1040201

 

Pöytäkirjanote palkituille, liikuntavirastolle ja kaupunginkanslialle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

417 §

OPETUSTOIMEN UUSIEN APULAISREHTORIN VIRKOJEN PERUSTAMINEN

 

Khs 2006-529

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa opetusvirastoon sijoitettaviksi 1.8.2006 lukien seuraavat uudet virat:

 

Nimike

Perus-/tehtäväkohtainen palkka

(euroa/kk)

 

peruskoulun apulaisrehtori

3 131,59 – 3 412,21

peruskoulun apulaisrehtori

3 131,59 – 3 412,21

lukion apulaisrehtori

3 131,59 – 3 746,41

lukion apulaisrehtori

3 131,59 – 3 746,41

lukion apulaisrehtori

3 131,59 – 3 746,41

lukion apulaisrehtori

3 131,59 – 3 746,41

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, opetusvirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

418 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

opetuslautakunta                                                                            14.3.2006

- ruotsinkielinen jaosto                                                                   13.3.2006

taidemuseon johtokunta                                                                14.3.2006

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                   27.2. – 9.3.2006

- vararehtori 1.                                                                       27.2. – 9.3.2006

- vararehtori 2.                                                                                    7.3.2006

- kulttuuri- ja palvelualan toimialajohtaja                         28.2. – 9.3.2006

- tekniikan ja liikenteen toimialajohtaja                            28.2. – 1.3.2006

- johtava talouspäällikkö                                                                  8.3.2006

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                           13.3.2006

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                             14. ja 16.3.2006

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                         6. ja 14.3.2006

museonjohtaja                                                                                 14.3.2006

kaupunginorkesterin intendentti                                    16.2. ja 13.3.2006

suomenkielinen työväenopisto

- läntisen alueopiston aluerehtori                                                  8.3.2006

taidemuseon johtaja                                                                       16.3.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                        2. – 6.3.2006

työterveysjohtaja                                                                              13.3.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

419 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN SATAMAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-269

Esityslistan asia Ryj/1

 

Kaupunginhallitus päätti lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Sataman ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukaista lupahakemusta koskien betoni- ja tiilipurkujätteen pulverointia, murskausta, välivarastointia ja käyttöä täyttömateriaalina Vuosaaren sataman alueella.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että jätteiden esikäsittelyssä tulee varmistua siitä, että haitallisia aineita sisältävää mursketta ei sijoiteta maaperään. Purkubetonin ja -tiilen esikäsittely voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Sen sijaan sijoittaminen maarakenteeseen voi alkaa vasta sitten, kun lupapäätös on lainvoimainen.

 

Kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

420 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-185

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemusta, jos asian käsittelyssä hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi otetaan huomioon seuraavat näkökohdat:

 

Suotovesien tasausaltaasta Viikinojaan johdettavan veden metallipitoisuuksia ja vesistövaikutuksia tulee seurata Uudenmaan ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailuohjelmaan tulee sisällyttää kattavasti ne metallit ja haitta-aineet, joita tiedetään täyttömassoissa olevan.

 

Jos pitoisuudet ylittävät niille Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksen mukaiset raja-arvot, ojaan johdettavat vedet tulee käsitellä siten, että metallipitoisuudet jäävät raja-arvojen alle tai vedet tulee johtaa viemäriin. Jos viemäriin johdettavalle vedelle annetaan erilliset raja-arvot tai pitoisuudet ylittävät Helsingin Veden sallimat enimmäispitoisuudet, viemäriin johdettavat vedet tulee esikäsitellä siten, että veden haitta-ainepitoisuudet ovat hyväksyttävällä tasolla viemäriin johdettaessa.

 

Täyttöalueen pintaeristyksen materiaalien ja rakenteiden suunnitelmanmukaisuuden todentaminen samoin kuin menettely poikkeamistilanteissa on toteutettava Uudenmaan ympäristökeskukselle esitettävän, hyväksytyn laadunvalvontasuunnitelman mukaisesti. Laadunvalvontasuunnitelma tulee toimittaa myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

 

Rakentamisen jälkeen loppusijoitusalueen tilaa ja rakenteiden kuntoa tulee seurata säännöllisesti ja riittävän kauan. Valvonnasta ja tarkkailusta on laadittavat asianmukaiset raportit, jotka tulee toimittaa myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

 

Seuranta- ja tarkkailuraportit sekä ilmoitukset töiden aloittamisesta, keskeytyksistä, lopettamisesta ja olennaisesta muuttamisesta tulee toimittaa kirjallisesti Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

 


Kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kiinteistövirastolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä ympäristölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

421 §

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN KOKOONPANON TÄYDENTÄMINEN

 

Khs 2004-2226

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti täydentää energiansäästöneuvottelukunnan kokoonpanoa kaudelle 2005-2006 yksikön johtaja Timo Martiskaisella palvelukeskuksesta.

 

Pöytäkirjanote energiansäästöneuvottelukunnalle, palvelukeskukselle ja Timo Martiskaiselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liite 1

 

 

422 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                              14.3.2006

yleisten töiden lautakunta                                  14.3.2006

joukkoliikennelautakunta                                   16.3.2006

yleisten töiden  lautakunta                                 16.3.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

423 §

VT TERHI PELTOKORVEN TOIVOMUSPONSI: LAPSIPERHEIDEN ONGELMIEN EHKÄISY

 

Khs 2005-2485

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 16.11.2005 hyväksymän toivomusponnen (Terhi Peltokorpi) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Terhi Peltokorpi) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Terhi Peltokorvelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

424 §

VT SANNA HELLSTRÖMIN TOIVOMUSPONSI: LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUJEN VAKANSSIT

 

Khs 2005-2491

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 16.11.2005 hyväksymän toivomusponnen (Sanna Hellström) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Sanna Hellström) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sanna Hellströmille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

425 §

VT JOHANNA SUMUVUOREN TOIVOMUSPONSI: SUUNNITELMA ASUNNOTTOMIEN TILANTEEN PARANTAMISEKSI

 

Khs 2005-2489

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 16.11.2005 hyväksymän toivomusponnen (Johanna Sumuvuori) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Johanna Sumuvuori) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Johanna Sumuvuorelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille, asuntolautakunnalle, sosiaalilautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

426 §

ERON MYÖNTÄMINEN ELINA CASTRÉNILLE VANHUSNEUVOSTON JÄSENYYDESTÄ SEKÄ UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN

 

Khs 2004-2718

Esityslistan asia Stj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

427 §

KUNTOKALLIO-SÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ LUOPUMINEN

 

Khs 2006-413

Esityslistan asia Stj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Kuntokallio-Säätiölle, ettei Helsingin kaupunki pidä mm. jääviyskysymysten vuoksi tarkoituksenmukaisena kaupungin edustajan nimeämistä säätiön hallitukseen.

 

Pöytäkirjanote Kuntokallio-Säätiölle, sosiaalivirastolle ja kaupunginkanslialle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1

 

 

428 §

13.3.2006 pöydälle pantu asia

SELVITYS EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHELLE ENSISUOJAPAIKKOJEN RIITTÄVYYDESTÄ

 

Khs 2006-385

Esityslistan asia Stj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa eduskunnan oikeusasiamiehelle seuraavan selvityksen ensisuojapaikkatilanteesta:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että asunnottomien tilanne oli vuoden 2005 loppupuolella joinakin iltoina vaikea. Muutamalle henkilölle jouduttiin etsimään räätälöity yöpymisratkaisu ensisuojan sijasta. Ostopalveluina hankitut lisäpaikat kuitenkin helpottivat tilannetta eikä kuluvan vuoden puolella vastaavia vaikeita tilanteita ole enää syntynyt.

 

Herttoniemen asuntolassa on 50 ensisuojapaikkaa. Ensisuojan asukkaille on myös osoitettu sosiaaliviraston Koy Helsingin Pienasunnoilta vuokraama asuinkiinteistö Myllypurossa, johon Helsingin Diakonissalaitoksen Villa Väistö tuottaa ostopalveluna tukipalvelut. Yksikössä on 30 paikkaa. Edellisten lisäksi sosiaalivirastolla on Herttoniemessä ensisuojakäyttöön vuokrattu kiinteistö, jossa on 25 paikkaa ja johon tukipalvelut hankitaan Helsingin Vieraskoti ry:ltä. Naisille on Villa Väistön lisäksi kaksi ensisuojapaikkaa Kannelmäessä sijaitsevassa tukikodissa, joka viime keväänä muutettiin syrjäytyneimpien naisasiakkaiden asumispaikaksi. Helsinkiläisille asunnottomille on yhteensä 107 ensisuojapaikkaa.

 

Sosiaalijohtajan asettama työryhmä teki 31.1.2006 ehdotuksen asunnottomien palvelukeskuksen perustamiseksi. Työryhmä arvioi useiden eri kohteiden soveltuvuutta asunnottomien palvelukeskustoimintaan. Työryhmä totesi, että Hietaniemenkatu 5:ssä sijaitseva rakennus on sekä kaavoitukseltaan, kooltaan että sijainniltaan sopiva palvelukeskuskäyttöön. Kaupunginjohtaja on 15.2.2006 johtajistokäsittelyssä kehottanut kiinteistövirastoa ja sosiaalivirastoa välittömästi selvittämään Hietaniemenkatu 5:n soveltuvuuden asunnottomien palvelukeskustoi-mintaan sekä tekemään hankesuunnitelmaehdotuksen 15.4.2006 mennessä siten, että asunnottomien palvelukeskus voi aloittaa toimintansa viimeistään 1.8.2008.

 

Palvelukeskus, joka sisältää ensisuojan, asumispalveluja ja päiväkeskustoimintaa, suunnitellaan vastaamaan tämän päivän laatuvaatimuksia. Yksikkö tulee palvelemaan kaikkein syrjäytyneimpiä asunnottomia ja parantamaan heidän palveluidensa laatua merkittävästi.

 

Helsingin sosiaalivirastossa laaditaan vuoden 2006 aikana pitkän aikavälin suunnitelma asunnottomien asumispalvelujen ja asumisen tukipalvelujen kehittämiseksi ja parantamiseksi. Pääpaino suunnitelmassa tulee olemaan kaikkein syrjäytyneimpien asunnottomien tilanteen parantaminen. Tavoitteeksi tulee asettaa se, että ko. asiakasryhmälle löydetään pysyviä asumisratkaisuja ja ensisuojasta tulee vastaanottoasuntola, jossa yövytään akuutissa tilanteessa. Jo nyt ensisuojassa on tehty syrjäytyneimpien asiakkaiden kohdalla suunnitelmallista sosiaalityötä, jonka tavoitteena on ohjata asukkaat pysyvämpien asumispalvelujen piiriin mahdollisimman nopeasti.

 

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että kaupunki tulee edelleen aktiivisesti parantamaan asunnottomien asumisoloja tavoitteena pienentää ensisuojassa yöpyvien määrä mahdollisimman pieneksi.

 

Kirje nro      eduskunnan oikeusasiamiehelle sekä pöytäkirjanote sosiaalivirastolle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että ehdotuksen viimeisen kappaleen ensimmäinen virke poistetaan.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

429 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                        16.3.2006

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto                               8.3.2006

 

terveyslautakunta                                                         14.3.2006

 

Ilmoitus ao. lautakunnille ja ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292


 

 

Översättning:

423 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TERHI

PELTOKORPI: FÖRHINDRANDE AV PROBLEM I BARNFAMILJER

 

Stn 2005-2485

Ärende Stj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 16.11.2005 (Terhi Peltokorpi)

 

tillställa den som föreslagit klämmen (Terhi Peltokorpi) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Terhi Peltokorpi och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 169 2285

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 

Översättning:

424 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SANNA

HELLSTRÖM: VAKANSERNA INOM HEMTJÄNSTEN FÖR

BARNFAMILJER

 

Stn 2005-2491

Ärende Stj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 16.11.2005 (Sanna Hellström)

 

tillställa den som föreslagit klämmen (Sanna Hellström) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sanna Hellström och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 169 2285

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 

Översättning:

425 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN JOHANNA

SUMUVUORI: EN PLAN FÖR FÖRBÄTTRING AV SITUATIONEN

FÖR DE BOSTADSLÖSA

 

Stn 2005-2489

Ärende Stj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 16.11.2005 (Johanna Sumuvuori)

 

tillställa den som föreslagit klämmen (Johanna Sumuvuori) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Johanna Sumuvuori och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, bostadsnämnden, socialnämnden och ekonomi- och planeringscentralen, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 169 2285

 

BILAGA                             Bilagorna 1- 4

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Sirkka-Liisa Vehviläinen

Otto Lehtipuu

 

 

Outi Ojala

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  28.3.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 384-398, 402, 406-409, 412-413, 418-420, 422-426 ja 428-429 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 401 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

384-398, 402, 406-409, 412-413, 418-420, 422-426 och 428-429 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

401 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.