Kokousaika

13.3.2006 kello 16.00 – 17.00

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Lehtipuu, Otto

kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

(paitsi 360 §)

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Koskinen, Kauko

varajäsen

 

 

Lindeman, Jukka

varajäsen

 

 

Vihervaara, Anita

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi 360 §)

 

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Lehtipuu, Otto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Saarinen, Erja

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


349-350,


351,


358-363, 365, 

 Sauri

 

 

 

364,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri
352-353,


366-372, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Kokkonen
354,


373-375, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
355-356,


376-378, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
357,


379-383,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

349

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

350

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

351

Kj/1

Keskushallinnon tehtävien uudelleenjärjestely

 

352

Kaj/2

Munkkiniemen tonttien 30074/1 ja 8 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11485)

 

353

Kaj/3

Lehtisaaren Liikekeskus Oy:n hakemus Munkkiniemen tontin 30204/1 asemakaavan muuttamisesta

 

354

Sj/4

Topelius lågstadieskolan ja Zachariasskolanin hallinnollinen yhdistäminen

 

355

Ryj/5

Hankintajohtajan viran täyttäminen

 

356

Ryj/6

Ruskeasuon bussivarikon kehittämishankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

357

Stj/7

Vanhuspalveluohjelma 2006 - 2009

 

358

Kj/3

Vt Ulla-Marja Urhon toivomusponsi: musiikkioppilaitosten valtionapu

 

359

Kj/4

Nopeusrajoituksen laajentaminen Vartiosaaren pohjoispuolisille vesialueille

 

360

Kj/5

Vantaan Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

361

Kj/6

Palace Ravintolat Oy:n Finlandia-talon ravintolatilan vuokrauspäätöksestä tekemän oikaisuvaatimuksen johdosta

 

362

Kj/7

6.3.2006 pöydälle pantu asia

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen ja seminaari Espoossa 23.-24.3.2006

 

363

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

364

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

365

Kj/10

Finestlink Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

366

Kaj/1

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Kapiteeli Oyj:n ja NCC Rakennus Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

367

Kaj/2

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen oy Shell ab:n Eläkesäätiön ja oy Shell ab:n välisessä kiinteistökaupassa

 

368

Kaj/3

Ratahallintokeskuksen lausuntopyyntö Helsinki-Turku rautatieyhteys, esiselvitys ja vaikutusten arviointi -raporttiluonnoksesta

 

369

Kaj/4

Rakennusosakeyhtiö Hartelan poikkeamishakemus

 

370

Kaj/5

6.3.2006 pöydälle pantu asia

Etelä-Hermannin pysäköinnin toteuttaminen ja tonttien varaaminen

 

371

Kaj/6

6.3.2006 pöydälle pantu asia

Kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden kiinteistöstrategian hyväksyminen

 

372

Kaj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

373

Sj/1

Vt Miina Kajoksen toivomusponsi: Erityisopetuksessa olevien lasten iltapäivätoiminnan parantaminen

 

374

Sj/2

6.3.2006 pöydälle pantu asia

Koripalloaiheisen veistoksen sijoittaminen Munkkiniemeen

 

375

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

376

Ryj/1

Valtuutettu Tea Vikstedt-Nymanin toivomusponsi: Kumpulantie 1:n esteettömyys

 

377

Ryj/2

6.3.2006 pöydälle pantu asia

Valtuutettu Kauko Koskisen toivomusponsi: Palmian omistajalinjaukset

 

378

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

379

Stj/1

Selvitys eduskunnan oikeusasiamiehelle ensisuojapaikkojen riittävyydestä

 

380

Stj/2

Vt Laura Rädyn toivomusponsi: Päivähoitoverkon kehittämissuunnitelma

 

381

Stj/3

Vt Maija Anttilan toivomusponsi: Senioriliikunnan kehittäminen

 

382

Stj/4

Vt Pekka Reinikaisen toivomusponsi: Lastensuojelun tehostaminen

 

383

Stj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

349 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Urhon (varalla Rantanen) ja Vihervaaran (varalla Vehviläinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

350 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

351 - 357 §

Kaupunginvaltuuston 29.3.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

351 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 6.3.2006 pöydälle pantu asia
Keskushallinnon tehtävien uudelleenjärjestely

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 169 2442

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

352 §

Munkkiniemen tonttien 30074/1 ja 8 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11485)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

353 §

Lehtisaaren Liikekeskus Oy:n hakemus Munkkiniemen tontin 30204/1 asemakaavan muuttamisesta

 

 

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

354 §

Topelius lågstadieskolan ja Zachariasskolanin hallinnollinen yhdistäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

355 §

Hankintajohtajan viran täyttäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

356 §

Ruskeasuon bussivarikon kehittämishankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

357 §

Vanhuspalveluohjelma 2006 - 2009

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

 

358 §

VT ULLA-MARJA URHON TOIVOMUSPONSI: MUSIIKKIOPPILAITOSTEN VALTIONAPU

 

Khs 2005-1263

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginval-

tuuston 25.5.2005 hyväksymän toivomusponnen (Urho) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Urholle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 169 2381

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

359 §

NOPEUSRAJOITUKSEN LAAJENTAMINEN VARTIOSAAREN POHJOISPUOLISILLE VESIALUEILLE

 

Khs 2006-200

Esityslistan asia Kj/4

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Suomenlahden merenkulkupiirille lausuntonaan, ettei Helsingin kaupungilla ole huomauttamista Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen esitykseen, jolla Vartiokylänlahdella olevaa nopeusrajoitusta (10 km/h) laajennetaan koskemaan koko Vartiosaaren pohjoispuolista aluetta. Kaupunki katsoo, että nopeusrajoituksen laajentaminen edesauttaa virkistyskäyttöä ja alentaa melutasoa alueella.

 

Kirje nro       Suomenlahden merenkulkupiirille ja pöytäkirjanote Helsingin Satamalle, kiinteistövirastolle, ympäristökeskukselle ja liikuntavirastolle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liitteet 1 - 5

 

 

360 §

VANTAAN ENERGIA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-409

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

                    kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Vantaan Energia Oy:n 17.3.2006 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä

 

                    nimetä yhtiön hallintoneuvostoon Nina Laine-Tuomisen tilalle uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Eija Loukoilan.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, Nina Laine-Tuomiselle ja Eija Loukoilalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsen Risto Rautava ja rahoitusjohtaja Tapio Korhonen esteellisenä osallistuneet asian käsittelyyn eikä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liitteet 1 - 7

 

 

361 §

PALACE RAVINTOLAT OY:N FINLANDIA-TALON RAVINTOLATILAN VUOKRAUSPÄÄTÖKSESTÄ TEKEMÄN OIKAISUVAATIMUKSEN JOHDOSTA

 

Khs 2004-2702

Esityslistan asia Kj/6

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

362 §

6.3.2006 pöydälle pantu asia

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖJOHDON TAPAAMINEN JA SEMINAARI ESPOOSSA 23.-24.3.2006

 

Khs 2006-464

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen ja seminaariin Espoossa 23.-24.3.2006 seuraavat henkilöt:

 

Jan Vapaavuori

 

Harry Bogomoloff

 

Rakel Hiltunen

 

Sirkka-Liisa Vehviläinen

 

Minerva Krohn

 

Outi Ojala

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa em. luottamushenkilöiden lisäksi kaupunginhallituksen jäsenet osallistumaan Espoossa 24.3.2006 pidettävään kuuden suurimman kaupungin teemaseminaariin.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 7.

 

 

363 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 10 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                        7.3.2006

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

364 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 10 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

365 §

FINESTLINK OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-536

Esityslistan asia Kj/10

 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Energiaa edustamaan kaupunkia Finestlink Oy:n 21.3.2006 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä esittämään, että yhtiön hallitukseen valitaan Helsingin kaupunkia edustaviksi jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi toimitusjohtaja Seppo Ruohonen ja johtaja Pekka Manninen.

 

Pöytäkirjanote kokouskutsuineen Helsingin Energialle, nimetyille henkilöille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

366 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN KAPITEELI OYJ:N JA NCC RAKENNUS OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-346

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 27.12.2005 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Kapiteeli Oyj on myynyt määräalan Helsingin kaupungin Tapanilan kylän Valtion rautateiden hiekanotto -nimisen lunastusyksikön RN:o 3:305 määräalasta M603 NCC Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja NCC Rakennus Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

367 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN OY SHELL AB:N ELÄKESÄÄTIÖN JA OY SHELL AB:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-347

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 28.12.2005 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa oy Shell ab:n Eläkesäätiö on myynyt Helsingin kaupungin 32. kaupunginosan korttelin nro 32039 tontin nro 4 oy Shell ab:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja oy Shell ab:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

368 §

RATAHALLINTOKESKUKSEN LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINKI-TURKU RAUTATIEYHTEYS, ESISELVITYS JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI -RAPORTTILUONNOKSESTA

 

Khs 2005-2727

Esityslistan asia Kaj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

369 §

RAKENNUSOSAKEYHTIÖ HARTELAN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2006-174

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2006-174/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

370 §

6.3.2006 pöydälle pantu asia

ETELÄ-HERMANNIN PYSÄKÖINNIN TOTEUTTAMINEN JA TONTTIEN VARAAMINEN

 

Khs 2006-274

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että asuntotuotantotoimikunnan rakennutettavaksi varataan 31.12.2007 saakka vuokra-asunto-tuotan­toon 21. kaupunginosan korttelin nro 21005 tontit nro 3 ja 4 sekä korttelin nro 21274 tontti nro 8.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että asuntotuotantotoimikunnan rakennutettavaksi varataan 31.12.2007 saakka omistusasuntotuotantoon korttelit nro 21008, 21009 (pääosin), 21011, 21012 sekä korttelin nro 21007 tontit nro 4 ja 5 seuraavin ehdoin:

 

1                    Varauksensaajan on laadittava yhteistoiminnassa kaupungin nimeämän yhteistyöryhmän kanssa varattavalle alueelle rakennettavia rakennuksia sekä piha- ja istutusjärjestelyjä koskevat suunnitelmat. Suunnitelmien on perustuttava kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymiin lähiympäristön suunnitteluohjeisiin. Suunnitelmista on saatava Hitas-työryhmän lausunto.

 

2                    Varattavaa aluetta hallitsemaan on perustettava asunto-osakeyhtiö ja kaupungille on varattava tilaisuus tulla yhtiön perustajaosakkaaksi tai merkitä haluamiinsa huoneistoihin oikeuttavat osakkeet.

 

3                    Varattavaa aluetta hallitsemaan perustettavan yhtiön yhtiö-järjestykselle on saatava kiinteistölautakunnan hyväksyminen eikä yhtiöjärjestystä saa kiinteistölautakunnan suostumuksetta muuttaa.

 

4                    Yhtiöjärjestykseen on sisällytettävä hitas-ehdot.

 

5                    Varauksensaajan on ennen pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemistä esitettävä kiinteistölautakunnalle selvitys siitä, että yhtiön yhtiöjärjestykseen on sisällytetty hitas-ehdot.

 

Varauksessa, joka on tehty hitas I -ehdoin, tulee lisäksi esittää selvitys siitä, että Helsingin kaupunki on otettu yhtiön osakkaaksi.

 

6                    Varattavalle alueelle rakennettavan rakennuksen piirustukset on sen lisäksi, mitä rakennuslupa-asiakirjojen käsittelystä on erikseen määrätty, esitettävä asuntolautakunnan hyväksyttäviksi. Suunnittelussa ja rakentamisessa on noudatettava niitä Hitas-työryhmän hyväksymiä laatutasoa koskevia suunnitelmia, jotka ovat hinnan määrittelyn perusteena.

 

Varauksensaajan on piirustusten ohella esitettävä asunto-lautakunnalle Hitas-työryhmän lausunto rakennushankkeen laadusta.

 

7                    Asuntojen lopullinen myyntihinta määräytyy asuntolauta-kunnan ennen varatun alueen pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemistä hyväksymän hinnan perusteella.

 

Asunnot on luovutettava asunnontarvitsijoille hinnasta, joka vastaa asuntolautakunnan hyväksymiä todellisia rakentamiskustannuksia, näihin luettuna rakennusaikaiset hallinto‑, pääoma- ja markkinointikustannukset.

 

Hyväksyttävän hinnan määrittelyn perusteena ovat urakka-kilpailun pohjalta määräytyvät rakennuskustannukset. Kiinteistölautakunnalla tulee tarvittaessa olla mahdollisuus osoittaa enintään kaksi rakentajaa, joille urakkatarjous-pyynnöt myös on osoitettava.

8                    Varauksensaajan on ennen tontin pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemistä esitettävä asuntolautakunnalle rakennushankkeen kustannuksista laskelma, josta tulee ilmetä asuntojen keskimääräinen neliöhinta ja Hitas-työryhmän lausunto rakennushankkeen hinnasta.

 

9                    Asuntojen luovutuksessa tulee etusijalle asettaa sellaiset asunnontarvitsijat, jotka itse tai joiden perheenjäsenet muuttavat asuntoihin asumaan. Perheasunnoiksi suunnitellut asunnot tulee osoittaa ensisijaisesti lapsiperheille.

 

Varauksensaajan on huolehdittava siitä, että yhtiön kaikille osakkaiksi tuleville tiedotetaan hinta- ja laatutason määräytymisperiaatteista sekä maanvuokrasopimuksen ehdoista.

 

Mikäli varatulle alueelle tulevia rakennuksia ei rakenneta valtion tuen turvin, yhtiön tuleville osakkaille on varattava mahdollisuus valita ainakin yksi jäsen yhtiön rakennusaikaiseen hallitukseen.

 

10                 Kaikista asuntojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden kauppakirjoista on lähetettävä jäljennös kiinteistövirastoon.

 

11                 Vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon varatun kohteen maanvuokraan ei myönnetä alennusta, vaikka kohde olisi haettu valtion arava- tai korkotukikelpoiseksi.

 

Maanvuokraan myönnettävät alennukset ovat mahdollisia vain valtion lainoittamaan tai korkotukemaan tuotantoon varatuissa kohteissa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Venäläinen Hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa ry:lle varataan 31.12.2007 saakka korttelin nro 21009 tontista nro 1 rakennusoikeudeltaan noin 1 300 k-m2:n suuruinen osa ikääntyville henkilöille ja yhdistyksen henkilökunnalle tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että kohteen rakennuttamisesta päästään sopimukseen asuntotuotantotoimiston kanssa sekä muutoin seuraavin ehdoin:

 

1                    Hankkeesta ja sen suunnitelmasta tulee saada sosiaaliviraston puoltava lausunto ennen kuin tontti vuokrataan tai myydään varauksensaajalle.

 

2                    Tuleva rakennus, asunnot ja pihapiiri tulee suunnitella huomioon ottaen asukkaiden erityistarpeet sekä mahdollinen palvelujen järjestäminen.

 

3                    Senioritalon asunnoissa ainakin yhden asukkaan tulee olla vähintään 65 vuotta vanha, eläkkeellä tai tulee täyttää muu sosiaaliviraston hyväksymä peruste.

 

Tätä ikäehtoa ei kuitenkaan sovelleta, mikäli asuntoja käytetään vanhainkoti Helenan työsuhdeasuntoina.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että korttelin nro 21010 tontit varataan luovutettavaksi tarjouskilpailulla vapaarahoitteisten korkealaatuisten omistusasuntojen rakennuttamista varten.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa Asuntotuotantotoimikuntaa perustamaan pysäköintijärjestelyn toteuttamista varten tarvittavan pysäköintiyhtiön käyttäen yhtiöjärjestysmallina vastaavissa kaupungin perustamissa pysäköintiyhtiöissä käytettyä yhtiöjärjestystä ja merkitsemään yhtiön osakepääoman ja nimeämään jäsenet pysäköintiyhtiön rakennusaikaiseen hallitukseen.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että korttelien nro 21006, 21008, 21009, 21010, 21011, 21012, korttelin nro 21013 tontin nro 2 sekä korttelin nro 21007 tonttien nro 4 ja 5 varaajien tulee liittyä alueelle perustettavaan pysäköintiyhtiöön sekä maksaa liittymismaksuna tontin luovutuksen yhteydessä 32 000 euroa asemakaavan mukaiselta autopaikalta. Mikäli liittymismaksun suorittaminen viivästyy mainitusta ajankohdasta, korotetaan liittymismaksua 3,5 % vuotuista korkoa vastaavalla määrällä. Autopaikkojen tonttikohtainen määrä todetaan rakennusluvista. Liittymismaksua tarkistetaan rakennusluvan myöntämisajankohdan rakennuskustannusindeksin perusteella lähtökohtana kustannustaso 1/2006.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että pysäköintiyhtiön hallituksella on oikeus tarkistaa kustannusarvioon perustuvaa 32 000 euron liittymismaksua, mikäli hankkeen todelliset kustannukset muuttuvat kustannusarviosta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että kaikkien varaustensaajien on noudatettava seuraavia ehtoja:

 

1                    Normaalissa asuntotuotannossa tavoitteena on 75 h-m2:n keskipinta-ala.

 

2                    Kaupungin luovuttamien tonttien rakennuttajien tulee noudattaa kiinteistöviraston tonttiosaston toimintaohjetta 1.10.2004 ”Kaivettavat ja louhittavat massat sekä kaadettavat puut”.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin sopimusjärjestelyjen aikaansaamiseksi Senaatti-kiinteistöjen kanssa sen omistamien tonttien velvoittamiseksi kuvattuun pysäköintijärjestelmään ja liittymiseksi pysäköintiyhtiöön.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään tonttien varausehtojen vähäisistä tarkennuksista, mahdollisesti tarvittavista lisäehdoista ja tonttien varausaikojen mahdollisesta jatkamisesta sekä järjestämään korttelin nro 21010 tonteilla tarjouskilpailun.

 

Pöytäkirjanote Venäläinen Hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa r.y.:lle, kiinteistölautakunnalle, Asuntotuotantotoimikunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Merkittiin, että Hellström ehdotti Rantasen kannattamana, että kaupunginhallitus päättäisi palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että tonttien varaajille ei tule velvollisuutta liittyä perustettavaan pysäköintiyhtiöön.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Hellströmin vastaehdotuksen äänin 11 – 3 (1 tyhjä). Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Lehtipuu ja Rantanen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

371 §

6.3.2006 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN OMISTAMIEN ASUINKIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIINTEISTÖSTRATEGIAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2006-281

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden kiinteistöstrategian 2006–2008

 

Samalla kaupunginhallitus kehottaa kiinteistölautakuntaa tekemään 31.10.2007 mennessä esityksen kiinteistöstrategiaksi 2008–2011 siten, että strategiaan on sisällytetty uuden asunto-ohjel­man kiinteistöpoliittiset linjaukset.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti myöntää omistajan ennakkosuostumuksen seuraaville korjausasteeltaan yli 50 %:n peruskorjaus- ja perusparannushankkeille:

 

Jakomäen Kiinteistöt Oy / Jakomäentie 6
Jakomäen Kiinteistöt Oy / Kankaretie 7
Myllypuron Kiinteistöt Oy / Yläkiventie 8
Myllypuron Kiinteistöt Oy / Yläkiventie 4
Siilitien Kiinteistöt Oy / Siilitie 1
Siilitien Kiinteistöt Oy / Siilitie 14
Vallilan Kiinteistöt Oy / Karstulantie 10
Itäkeskuksen palvelutalo / Kiinteistö Oy
Helsingin Palveluasunnot
Kannelmäen palvelutalo, vaihe 3 / Kiinteistö Oy
Helsingin Palveluasunnot.

Lopuksi kaupunginhallitus kehottaa asuntotuotantotoimikuntaa peruskorjaushankesuunnitelmia tarkastaessaan arvioimaan poikkeaako hankesuunnitelma oleellisesti hyväksytystä kiinteistöstrategiasta. Jos poikkeaminen tällöin katsotaan oleelliseksi, tulee hankkeelle pyytää uusi omistajan ennakkosuostumus kaupungin konserniohjeiden mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä kiinteistölautakunnalle, asuntotuotantotoimikunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle edelleen toimitettavaksi kaupungin asuinkiinteistöyhtiöille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

372 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

8.3.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

2.3.2006

kiinteistölautakunta

7.3.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

8.3.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

373 §

VT MIINA KAJOKSEN TOIVOMUSPONSI: ERITYISOPETUKSESSA OLEVIEN LASTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PARANTAMINEN

 

Khs 2005-2663

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.12.2005 hyväksymän toivomusponnen (Miina Kajos) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Miina Kajokselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

374 §

6.3.2006 pöydälle pantu asia

KORIPALLOAIHEISEN VEISTOKSEN SIJOITTAMINEN MUNKKINIEMEEN

 

Khs 2005-2556

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan, että taiteilija Juhana Blomstedtin suunnittelema koripalloaiheinen veistos saadaan sijoittaa Munkinpuisto-nimiselle puistoalueelle Nuottapolun läheisyyteen.

 

Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että hankkeen toteuttaja on ennen veistoksen lopullista pystyttämistä yhteydessä kaupungin taidemuseoon, rakennusvirastoon, rakennusvalvontavirastoon ja kaupunkisuunnitteluvirastoon veistoksen tarkan sijoituskohdan, suuntauksen ja muiden yksityiskohtien sopimiseksi.

 

Kirje nro       Munkkiniemen Säätiölle ja patsastoimikunnalle sekä pöytäkirjanote taidemuseon johtokunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvirastolle, rakennusvalvontavirastolle ja kiinteistövirastolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 5

 

 

375 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                         2.3.2006

kaupunginmuseon johtokunta                                                       7.3.2006

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                         2.3.2006

liikuntalautakunta                                                                             7.3.2006

nuorisolautakunta                                                                             2.3.2006

opetuslautakunta                                                                                             

- ruotsinkielinen jaosto                                                                     2.3.2006

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                              28.2.2006

 

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                          6.3.2006

museonjohtaja                                                                                   7.3.2006

taidemuseon johtaja                                                                  2. – 9.3.2006

työterveysjohtaja                                                                                2.3.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

376 §

VALTUUTETTU TEA VIKSTEDT-NYMANIN TOIVOMUSPONSI: KUMPULANTIE 1:N ESTEETTÖMYYS

 

Khs 2005-2481

Esityslistan asia Ryj/1

 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 16.11.2005 hyväksymän toivomusponnen (Tea Vikstedt-Nyman) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tea Vikstedt-Nymaninlle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuu-tetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

377 §

6.3.2006 pöydälle pantu asia

VALTUUTETTU KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: PALMIAN OMISTAJALINJAUKSET

 

Khs 2005-1261

Esityslistan asia Ryj/2

 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 25.5.2005 hyväksymän toivomusponnen (Kauko Koskinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kauko Koskiselle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

378 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                            7.3.2006

yleisten töiden  lautakunta                                                 9.3.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

379 §

SELVITYS EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHELLE ENSISUOJAPAIKKOJEN RIITTÄVYYDESTÄ

 

Khs 2006-385

Esityslistan asia Stj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

380 §

VT LAURA RÄDYN TOIVOMUSPONSI: PÄIVÄHOITOVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

 

Khs 2005-2458

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 16.11.2005 hyväksymän toivomusponnen (Laura Räty) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Laura Räty) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Laura Rädylle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

381 §

VT MAIJA ANTTILAN TOIVOMUSPONSI: SENIORILIIKUNNAN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2005-2460

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 16.11.2005 hyväksymän toivomusponnen (Maija Anttila) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Maija Anttila) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Maija Anttilalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

382 §

VT PEKKA REINIKAISEN TOIVOMUSPONSI: LASTENSUOJELUN TEHOSTAMINEN

 

Khs 2005-2487

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 16.11.2005 hyväksymän toivomusponnen (Pekka Reinikainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Pekka Reinikainen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Pekka Reinikaiselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

383 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 7.3.2006 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285


Översättning:

358 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN

ULLA-MARJA URHO: STATSBIDRAGET TILL

MUSIKLÄROANSTALTERNA

 

Stn 2005-1263

Ärende Kj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 25.5.2005 (Urho), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Urho och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Rickman Birgitta, specialplanerare, telefon 169 2381

 

BILAGA                             Bilagorna 1- 2

 

Översättning:

373 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MIINA

KAJOS: FÖRBÄTTRING AV EFTERMIDDAGS­VERKSAMHETEN

FÖR BARN INOM SPECIALUNDERVISNINGEN

 

Stn 2005-2663

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.12.2005 (Miina Kajos)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Miina Kajos och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Makkonen Antero, stadssekreterare, telefon 169 2242

 

BILAGA                             Bilagorna 1–3

 

Översättning:

376 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TEA

VIKSTEDT-NYMAN: TILLGÄNGLIGHETEN VID GUMTÄKTSVÄGEN 1

 

Stn 2005-2481

Ärende Ryj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 16.11.2005 (Tea Vikstedt-Nyman), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tea Vikstedt-Nyman och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 169 2262

 

BILAGA                             Bilagorna 1–2

 

Översättning:

377 §

Ärende bordlagt 6.3.2006

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KAUKO

KOSKINEN: RIKTLINJER FÖR PALMIA FRÅN ÄGARSYNPUNKT

 

Stn 2005-1261

Ärende Ryj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 25.5.2005 (Kauko Koskinen), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kauko Koskinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 169 2262

 

BILAGA                             Bilagorna 1–3

 

Översättning:

380 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN LAURA

RÄTY: PLAN FÖR UTVECKLING AV DAGVÅRDSNÄTET

 

Stn 2005-2458

Ärende Stj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 16.11.2005 (Laura Räty)

 

tillställa den som föreslagit klämmen (Laura Räty) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Laura Räty och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 169 2285

 

BILAGA                             Bilagorna 1–2

 

Översättning:

381 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MAIJA

ANTTILA: UTVECKLING AV MOTIONSTJÄNSTERNA FÖR SENIORER

 

Stn 2005-2460

Ärende Stj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 16.11.2005 (Maija Anttila)

 

tillställa den som föreslagit klämmen (Maija Anttila) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Maija Anttila och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 169 2285

 

BILAGA                             Bilagorna 1–2

 

Översättning:

382 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN PEKKA

REINIKAINEN: EFFEKTIVERING AV BARNSKYDDSVERKSAMHETEN

 

Stn 2005-2487

Ärende Stj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 16.11.2005 (Pekka Reinikainen)

 

tillställa den som föreslagit klämmen (Pekka Reinikainen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Pekka Reinikainen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 169 2285

 

BILAGA                             Bilagorna 1–2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Otto Lehtipuu

Erja Saarinen

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Ulla-Marja Urho

Sirkka-Liisa Vehviläinen

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  21.3.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 349-357, 359, 361-365, 368 ja 371-383 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 369 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 366-367 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

349-357, 359, 361-365, 368 och 371-383 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

369 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

366-367 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.