Kokousaika

9.1.2006 kello 16.00 – 17.05

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

Hellström, Sanna

 

 

Malinen, Jouko

(paitsi 23-24 §)

 

Ojala, Outi

 

 

Puura, Heli

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

Rautava, Risto

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi 42 §)

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

Hiltunen, Tiina

varajäsen

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 21-osa 23 ja osa 33-50 §)

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja (paitsi 9 §)

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö (paitsi 28-50 §)

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri


 

 

Schier, Mikael

lehdistöpäällikkö

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1-2,


3-6,


17-25, 

 Korpinen

 

 

 

26,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
7-10,


27-38, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Kokkonen
11-14, 16,


39-41, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


42-47, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
15,


48-50,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

1

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

2

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

3

Kj/1

Asuntolautakunnan jäsenen valinta

 

4

Kj/2

Nuorisolautakunnan jäsenen valinta

 

5

Kj/3

Opetuslautakunnan ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta

 

6

Kj/4

Vuoden 2007 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu

 

7

Kaj/5

Tontin 2013/1 luovuttaminen Suomen valtiolle Kamppi - Töölönlahti -sopimusalueelta Helsingin musiikkitaloa varten

 

8

Kaj/6

Hakaniementorin alapuolisen maanalaisen pysäköintilaitoksen vuokrausperusteiden määrääminen

 

9

Kaj/7

Lauttasaaren asuntolarakennuksen tontin 31107/10 vuokrausperusteiden määrääminen

 

10

Kaj/8

Sörnäisten tonttien 291/5 ja 11 asemakaavan muuttaminen (nro 11361)

 

11

Sj/9

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

12

Sj/10

Ruotsinkielisen työväenopiston rehtorin Ellinor Guben virkasuhteen päättyminen

 

13

Sj/11

Nuorisotoimen johtosäännön tarkistaminen

 

14

Sj/12

Latokartanon peruskoulun perustaminen

 

15

Stj/13

Uuden varajäsenen valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2005 alkaneeksi toimikaudeksi

 

16

Sj/14

Suomenkielisen työväenopiston johtavan rehtorin viran täyttäminen

 

17

Kj/3

Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2006

 

18

Kj/4

Kaupungin hallintoelinten kokousajat ja pöytäkirjat sekä päätösten saattaminen kaupunginhallituksen tietoon vuonna 2006

 

19

Kj/5

Muutokset tasavallan presidentin vaalien vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanoihin sekä äänestysalueen 13A äänestyspaikan vaihdos

 

20

Kj/6

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös Helsingin Veden vesihuoltomaksuja koskevassa asiassa

 

21

Kj/7

Helsingin hallinto-oikeuden päätös Ice Sport Center Oy:n laina-asiassa

 

22

Kj/8

Kaksi Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä valituksiin koskien TBT-pitoisten sedimenttien hyötykäyttöä Vuosaaren satamassa

 

23

Kj/9

Helsingin kaupungin, Radio- ja televisiotekniikan tutkimus Oy:n sekä Forum Virium Helsinki -hankkeessa mukana olevien yhteisöjen väliset sopimukset

 

24

Kj/10

Eräiden hankkeiden rahoittaminen innovaatiorahaston varoilla

 

25

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

26

Kj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

27

Kaj/1

Toukolan tonttien 23124/20 - 24 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11473)

 

28

Kaj/2

Hakostarontien - Jäämäentien - Rikalantien pientaloalueen rakennuskiellon pidentäminen Mellunkylässä (nro 11504)

 

29

Kaj/3

Helsingin Sataman poikkeamishakemus

 

30

Kaj/4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Eerikinkatu 24:n poikkeamishakemuksesta

 

31

Kaj/5

Rakennusvalvontataksan tarkistaminen

 

32

Kaj/6

Sopimuksen tekeminen Senaatti-Kiinteistöjen kanssa Sörnäisten tonttia 10/291/5 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksta (nro 11361)

 

33

Kaj/7

Herttoniemen Pysäköinti Oy:n poikkeamishakemus

 

34

Kaj/8

Lyy-Invest Oy:n poikkeamishakemus

 

35

Kaj/9

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Xxxxxx, Xxxxx ja Xxxx Xxxxxxx poikkeamishakemuksesta

 

36

Kaj/10

Roihupellon yritysalueen tonttien varaaminen Oy Alfred A. Palmberg Ab:lle sisustusalan kauppakeskuksen laajennushankkeen suunnittelua varten

 

37

Kaj/11

Kolmen toimistotontin varaaminen Finnish Consulting Group Oy:n uutta toimitaloa varten Käpylästä

 

38

Kaj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

39

Sj/1

Eron myöntäminen Outi Alanko-Kahiluodolle työllistämistoimikunnasta

 

40

Sj/2

Terveyskeskuksen hammaslääkäreiden päivystysajan takuupalkkaa koskeva paikallinen sopimus

 

41

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

42

Ryj/1

Ylijäämämassojen sijoituspaikkoja koskeva tilannekatsaus ja esitys toimenpiteistä

 

43

Ryj/2

Lausunto raporttiluonnoksesta 'Kohti Etelä-Suomen aluerakenne 2030 visiota -liikenteen runkoverkon kärkihankkeet'

 

44

Ryj/3

Vanhankaupunginlahden lintuvesi -Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelman lähettäminen Uudenmaan ympäristökeskukselle vahvistettavaksi

 

45

Ryj/4

Edustajan nimeäminen Kiinteistö Oy Espoon terminaalin hallitukseen

 

46

Ryj/5

19.12.2005 pöydälle pantu asia

Yleisten töiden lautakunnan esitys kadunhoitomaksuista

 

47

Ryj/6

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Lassila & Tikanoja Oy:n ympäristölupahakemuksesta

 

48

Stj/1

Määrärahan osoittaminen vanhuspalveluihin

 

49

Stj/2

Selvitys Helsingin sosiaaliasiamiehen toiminnasta vuonna 2004

 

50

Stj/3

Suoja-Pirtti ry:n hallituksen jäsenyydestä luopuminen

 


 

1 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rautavan (varalla Rihtniemi) ja Malisen (varalla Hiltunen Tiina) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

2 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

3 - 16 §

Kaupunginvaltuuston 18.1.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

3 §

Asuntolautakunnan jäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

4 §

Nuorisolautakunnan jäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

5 §

Opetuslautakunnan ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

6 §

Vuoden 2007 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu

 

 

Asia päätettiin siirtää käsiteltäväksi kaupunginvaltuuston 1.2.2006 pidettävässä kokouksessa.

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, vs. talousarviopäällikkö, puhelin 169 2231

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

7 §

Tontin 2013/1 luovuttaminen Suomen valtiolle Kamppi - Töölönlahti -sopimusalueelta Helsingin musiikkitaloa varten

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

8 §

Hakaniementorin alapuolisen maanalaisen pysäköintilaitoksen vuokrausperusteiden määrääminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

9 §

Lauttasaaren asuntolarakennuksen tontin 31107/10 vuokrausperusteiden määrääminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Minerva Krohn esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

10 §

Sörnäisten tonttien 291/5 ja 11 asemakaavan muuttaminen (nro 11361)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

11 §

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

12 §

Ruotsinkielisen työväenopiston rehtorin Ellinor Guben virkasuhteen päättyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

13 §

Nuorisotoimen johtosäännön tarkistaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

14 §

Latokartanon peruskoulun perustaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

15 §

Uuden varajäsenen valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2005 alkaneeksi toimikaudeksi

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

16 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 19.12.2005 pöydälle pantu asia
Suomenkielisen työväenopiston johtavan rehtorin viran täyttäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

 

17 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSAJAT VUONNA 2006

 

Khs 2005-2181

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että se kokoontuu vuonna 2006 varsinaisiin kokouksiinsa kaupungintalossa maanantaisin kello 16.00 ja ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa.

 

Kevätkauden viimeinen kokous pidetään 26.6.2006 ja syyskauden ensimmäinen kokous 7.8.2006. Viikolla 16 kokous pidetään pääsiäisen takia poikkeuksellisesti tiistaina 18.4.2006 ja viikolla 18 vapun takia poikkeuksellisesti tiistaina 2.5.2006.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti

 

-                                       että kaupunginhallituksen kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokousta seuraavana kuudentena työpäivänä kaupunginkansliassa yleisesti nähtävänä

-                                       että kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajien, kansliapäällikön ja kaupunginkanslian osastojen sekä niiden yksiköiden päälliköiden päätösluettelot pidetään kaupunginkanslian kirjaamossa yleisesti nähtävinä perjantaisin, tai mikäli kanslia on silloin kiinni, sitä seuraavana työpäivänä

-                                       että kaupunginhallituksen kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänäoloista kuulutetaan sanomalehdissä ja julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille sekä lisäksi hankintakeskukselle kehotuksin huolehtia kuulutusten julkaisemisesta.

 

Lisätiedot:
Mäkelä Susanna, hallintosihteeri, puhelin 169 2225

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 3.

 

 

18 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJAT SEKÄ PÄÄTÖSTEN SAATTAMINEN KAUPUNGINHALLITUKSEN TIETOON VUONNA 2006

 

Khs 2005-2678

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille seuraavat ohjeet:

 

Esityslistat

Kaupunginhallituksen alaisten toimielinten on hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kaksi päivää ennen kokousta, toimitettava esityslistansa kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginhallituksen toimielimeen valitsemalle edustajalle, kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle.

 

Päätösten ilmoittaminen

 

Pikayhteenveto kokouksen päätöksistä on mahdollisemman pian kokouksen jälkeen tallennettava kaupungin sisäiseen tietoverkkoon tai toimitettava kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle.

 

Kolmen päivän kuluessa kokouksesta on jäljennös pöytäkirjanpitäjän allekirjoittamasta pöytäkirjasta toimitettava kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle.

 

Kaupunginjohtajalle tulevat esityslistat, pöytäkirjat ja mahdolliset pikayhteenvedot on toimitettava kaupunginkanslian kirjaamoon.

 

Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen

 

Kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen on kolmen päivän kuluessa päätöksen tekemisestä ilmoitettava kaupunginhallitukselle ja tarkastusvirastolle päätöksistään.

 

Kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeuttaan lautakunnan alaisten viranomaisten päättämissä asioissa lukuun ottamatta lautakuntien jaostojen päättämiä asioita.

 

Pöytäkirjojen ja päätösluetteloiden laatiminen

 

Pöytäkirjan ja päätösluettelon laatimisesta on annettu ohjeet asiakirjaoppaassa (Kj 25.10.2000).

 

Päätösten pitäminen nähtävänä

 

Toimielinten on tehtävä päätös siitä milloin ja missä pöytäkirja on yleisesti nähtävänä siltä osin kuin pöytäkirjan pitäminen kuntalain 63 §:n mukaan on tarpeen. Viranhaltijan pitämän päätösluettelon nähtävänä pitämiseen on sovellettava vastaavaa menettelyä.

 

Pöytäkirjojen ja päätösluetteloiden nähtävänä pitämistä koskevista päätöksistä samoin kuin toimielinten kokousajoista on ilmoitettava hankintakeskukselle viimeistään 6.2.2006 mennessä yhteiskuulutusten julkaisemista varten.

 

Lauta- ja johtokuntien kokousaikojen muutokset tulee ilmoittaa hankintakeskukseen.

 

Muut kokoukset ja tilaisuudet

 

Muita kokouksia ja tilaisuuksia ei pidä järjestää samanaikaisesti kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ryhmäkokousten sekä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokousten kanssa.

 

Pöytäkirjanote kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille sekä hankintakeskukselle kuulutusten julkaisemista varten.

 

Lisätiedot:
Mäkelä Susanna, hallintosihteeri, puhelin 169 2225

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 4.

 

 

19 §

MUUTOKSET TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIEN VAALILAUTAKUNTIEN JA -TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOIHIN SEKÄ ÄÄNESTYSALUEEN 13A ÄÄNESTYSPAIKAN VAIHDOS

 

Khs 2005-1175, 2005-2543, 2005-2544

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa 12.12.2005 valittujen vaalilautakuntien ja ‑toimikuntien kokoonpanoja esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, muuttaen 19.9.2005 tekemäänsä päätöstä tasavallan presidentin vaalien äänestyspaikoista, että äänestysalueen 13A äänestyspaikka on Eduskuntatalo, F-rakennus, Kansalaisinfo, Arkadiankatu 3, 00100 Helsinki.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle, jota pyydetään ilmoittamaan valituksi tulleille.

 

Lisätiedot:
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 169 3176

 

LIITE

Liite 1

 

 

20 §

EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHEN PÄÄTÖS HELSINGIN VEDEN VESIHUOLTOMAKSUJA KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2003-1290

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 21.12.2005 antaman päätöksen (Dnro 2592/2/03) Helsingin Veden vesimaksuja koskevassa asiassa tiedoksi ja lähettää sen tekniselle lautakunnalle sekä Helsingin Vedelle tiedoksi ja vastaisen varalle huomioon otettavaksi.

 

Pöytäkirjanote liitteineen tekniselle lautakunnalle, Helsingin Vedelle ja kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liite 1

 

 

21 §

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS ICE SPORT CENTER OY:N LAINA-ASIASSA

 

Khs 2001-2291

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä Helsingin hallinto-oikeuden 21.12.2005 antaman päätöksen nro 05/1215/2 Ice Sport Center Oy:n laina-asiassa tiedoksi.

 

                                            Pöytäkirjanote liitteineen talous- ja suunnittelukeskukselle sekä liikuntavirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Bogomoloff esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liite 1

 

 

22 §

KAKSI VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖSTÄ VALITUKSIIN KOSKIEN TBT-PITOISTEN SEDIMENTTIEN HYÖTYKÄYTTÖÄ VUOSAAREN SATAMASSA

 

Khs 2004-342, 2004-1552

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi edellä mainitut kaksi Vaasan hallinto-oikeuden 28.12.2005 antamaa päätöstä, nrot 05/0438/3 ja 05/0437/3, koskien TBT-pitoisten sedimenttien hyötykäyttöä Vuosaaren satamassa sekä lähettää päätökset Helsingin Satamalle tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin päätöksistä Helsingin Satamalle, ympäristökeskukselle, rakennusvirastolle ja kiinteistövirastolle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

23 §

HELSINGIN KAUPUNGIN, RADIO- JA TELEVISIOTEKNIIKAN TUTKIMUS OY:N SEKÄ FORUM VIRIUM HELSINKI -HANKKEESSA MUKANA OLEVIEN YHTEISÖJEN VÄLISET SOPIMUKSET

 

Khs 2005-1236

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Malinen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Tuominen Nyrki, elinkeinopäällikkö, puhelin 169 2237

 

 

24 §

ERÄIDEN HANKKEIDEN RAHOITTAMINEN INNOVAATIORAHASTON VAROILLA

 

Khs 2005-2778

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Malinen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 169 2389
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 169 2230

 

 

25 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 51-52/2005 ja 1/2006 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

26 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 51-52/2005 ja 1/2006 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

27 §

TOUKOLAN TONTTIEN 23124/20 - 24 JA PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11473)

 

Khs 2005-2307

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 23. kaupunginosan korttelin nro 23124 tonttien nro 20–24 ja puistoalueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 6.10.2005 päivätyn piirustuksen nro 11473 mukaisena.

 

Kirje nro       ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, ympäristökeskukselle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

28 §

HAKOSTARONTIEN - JÄÄMÄENTIEN - RIKALANTIEN PIENTALOALUEEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN MELLUNKYLÄSSÄ (NRO 11504)

 

Khs 2005-2676

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11504/8.12.2005 ilmenevän 47. kaupunginosan Hakostarontien–Jäämäentien–Rikalantien pientaloalueen rakennuskieltoaikaa 17.1.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

29 §

HELSINGIN SATAMAN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2005-2215

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2005-2215/526 mukaisesti.

 

Rakentamisessa tulee noudattaa hakemuksen 54‑1832‑05‑S liitteenä olevien suunnitelmien periaatteita, rakennuksen toteutuksessa tulee kiinnittää riittävästi huomiota kaupunkikuvallisiin vaikutuksiin, ja toteu-

tussuunnitelmat tulee laatia yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

30 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY EERIKINKATU 24:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2005-2305

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Kiinteistö Oy Eerikinkatu 24:lle haettuun toimenpiteeseen 4. kaupunginosan korttelin nro 74 tontille nro 10 kaupunkisuunnitteluviraston lausunnosta 24.10.2005 ilmenevin ehdoin määräaikaisena 1.11.2010 asti.

 

Kirje nro        Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

31 §

RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN

 

Khs 2005-2325

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä rakennusvalvontataksan esityslistan tämän asian liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Tarkistetut taksat ovat voimassa 1. päivästä helmikuuta 2006 alkaen.

 

Kuulutetaan, pöytäkirjanote rakennuslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kaupunginkanslian talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tietokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

32 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN SENAATTI-KIINTEISTÖJEN KANSSA SÖRNÄISTEN TONTTIA 10/291/5 KOSKEVASTA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSTA (NRO 11361)

 

Khs 2005-2518

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä tarkennuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

33 §

HERTTONIEMEN PYSÄKÖINTI OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2005-968

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen ehdolla, että raken­tamisessa noudatetaan 22.9.2005 päivättyä suunnitelmaa päätöksen nro 2005-968/526 mukaisesti. Poikkeaminen myönnettäneen määräaikaisena 31.12.2010 asti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

34 §

LYY-INVEST OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2005-2423

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2005-2423/526 mukaisesti ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 13.6.2005 päivättyä suunnitelmaa ja, että 16.10.2005 päivätyssä luonnoksessa esitetty matala tukimuuri jatkosuunnittelussa ulotetaan naapuritontin 43012/12 muuriin kiinni.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

35 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE XXXXX, XXXXX JA XXXXX XXXXXXXX POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2004-1487

Esityslistan asia Kaj/9

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

36 §

ROIHUPELLON YRITYSALUEEN TONTTIEN VARAAMINEN OY ALFRED A. PALMBERG AB:LLE SISUSTUSALAN KAUPPAKESKUKSEN LAAJENNUSHANKKEEN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2005-2723

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Oy Alfred A. Palmberg Ab:lle 45. kaupunginosan Roihupellon yritysalueen korttelin nro 45511 tontit nro 1–3 ja korttelin nro 45512 tontit nro 1–2 sisustusalan kauppakeskuksen laajennuksen ja siihen liittyvien toimisto- ja vastaavien tilojen suunnittelua varten 30.6.2007 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Alueelle tulevien liike-, näyttely- ja toimistotilojen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kiinteistöviraston tonttiosaston ja kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kanssa.

 

2                    Varauksensaajan tulee yhteistyössä Keskinäinen työeläke-vakuutusyhtiö Varman kanssa tutkia tontin 45195/6 liittämistä osaksi tulevaa kauppakeskusta.

 

3                    Varaus on voimassa ehdolla, että alueelle saadaan aikaan varauspäätöksen mukainen asemakaavan muutos. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, mikäli tarvittava asemakaavan muutos ei saa lainvoimaa eikä tontteja voida luovuttaa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin varauksen edellyttämän asemakaavan muutoksen laatimiseksi Roihupellon teollisuusalueelle.

 

Pöytäkirjanote Oy Alfred A. Palmberg Ab:lle, kiinteistölautakunnalle ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

37 §

KOLMEN TOIMISTOTONTIN VARAAMINEN FINNISH CONSULTING GROUP OY:N UUTTA TOIMITALOA VARTEN KÄPYLÄSTÄ

 

Khs 2006-14

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata 25. kaupunginosan korttelin nro 25877 suunnitellut tontit nro 4 - 5 Finnish Consulting Group Oy:lle ja Insinööritoimisto Helsingin Projektisuunnittelu Oy:lle Finnish Consulting Group Oy:n uuden toimitalon suunnittelua varten 30.6.2006 saakka seuraavalla ehdolla:

 

1                    Tontille tulevan rakennuksen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti varata 25. kaupunginosan korttelin nro 25877 suunnitellun tontin nro 3 Finnish Consulting Group Oy:lle yhtiön uuden toimitalon laajennuksen suunnittelua varten 30.6.2006 saakka seuraavilla ehdoilla:

 

1                    Tontille tulevan rakennuksen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

 

2                    Varausaika on voimassa 31.12.2009 saakka ilman eri päätöstä sen jälkeen, kun Finnish Consulting Group Oy:n toimitalon rakentamista koskevat korttelin nro 25877 tonttien nro 4 - 5 pitkäaikaiset maanvuokrasopimukset on allekirjoitettu.

 

Pöytäkirjanote Finnish Consulting Group Oy:lle, Insinööritoimisto Helsingin Projektisuunnittelu Oy:lle, kiinteistölautakunnalle ja kaupunkisuun­nittelulautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

38 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

rakennuslautakunta

3.1.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

2.1. ja 4.1.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

39 §

ERON MYÖNTÄMINEN OUTI ALANKO-KAHILUODOLLE TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNASTA

 

Khs 2005-63

Esityslistan asia Sj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

40 §

TERVEYSKESKUKSEN HAMMASLÄÄKÄREIDEN PÄIVYSTYSAJAN TAKUUPALKKAA KOSKEVA PAIKALLINEN SOPIMUS

 

Khs 2005-2743

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä saavutetun neuvottelutuloksen mukaisen paikallisen sopimuksen ja valtuuttaa henkilöstökeskuksen kaupungin puolesta allekirjoittamaan sen.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle, terveyskeskukselle sekä ao. henkilöstöjärjestölle.

 

Lisätiedot:
Pohjaniemi Marju, palvelussuhdepäällikkö, puhelin 169 2451

 

LIITE

Liite 1

 

 

41 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtaja                                                                            2.1.2006

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                    30.12.2005 ja 3.1.2006

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)          30.12.2005 ja 2.1.2006

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                            2.1.2006

museonjohtaja                                                           31.12.2005 – 3.1.2006

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                                          2.1.2006

taidemuseon johtaja                                                30.12.2005 ja 2.1.2006

työterveysjohtaja                                                                                3.1.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

42 §

YLIJÄÄMÄMASSOJEN SIJOITUSPAIKKOJA KOSKEVA TILANNEKATSAUS JA ESITYS TOIMENPITEISTÄ

 

Khs 2003-1151

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Rihtniemi esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

43 §

LAUSUNTO RAPORTTILUONNOKSESTA 'KOHTI ETELÄ-SUOMEN ALUERAKENNE 2030 VISIOTA -LIIKENTEEN RUNKOVERKON KÄRKIHANKKEET'

 

Khs 2005-2555

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Etelä-Suomen maakuntien liittoumalle lausuntonaan raporttiluonnoksesta ’Kohti Etelä-Suomen aluerakenne 2030 visiota –liikenteen runkoverkon kärkihankkeet’ seuraavan lausunnon:

 

EU:N laajentuessa Helsingin kaupunkiseudun merkitys kasvaa Suomen taloudellisesti kehittyneimpänä ja kansainvälisesti kilpailukykyisimpänä osana. Helsingin talousalueen vetoapua tarvitaan, jotta Suomen talous kykenee menestymään markkinoiden laajentuessa yhä enemmän kansallisten rajojen yli.

 

Pääkaupunkiseutu on Suomen ainoa keskus, joka pystyy tarjoamaan kansainvälisille yrityksille ja toimijoille metropolitasoisen toimintaympäristön. Onkin hyvä, että Etelä Suomen aluerakenne 2030–visiossa on edes osittain ymmärretty pääkaupunkiseudun asema maamme elinkeinoelämän veturina ja todettu että, ”Helsingin metropolialue on Suomen toiminnallinen ja kansainvälinen keskus.”

 

Tässä mielessä on hyvä, että valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen ydinverkossa on mukana Helsingin ja koko valtakunnan kanalta tärkeät E18-tie ja ratayhteys Venäjälle.

 

Raporttiluonnoksen kärkihankkeista puuttuu kuitenkin monia pääkaupunkiseudun tärkeitä rata- ja tieyhteyksiä, jotka ovat myös valtakunnallisesti merkittäviä.

 

Raporttiluonnoksen tieverkon kärkihankkeista puuttuvat Kehä I:n, Hakamäentien parantaminen sekä Hakamäentien täydentäminen Pasilanväyläksi.

 

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (PLJ 2002) pohjalta liikenne- ja viestintäministeriö, pääkaupunkiseudun kaupungit ja YTV ovat tehneet 26.8.2003 aiesopimuksen suunnitelman mukaisen liikennepolitiikan edistämiseksi yksilöityjen kehittämistoimenpiteiden avulla. Sopimus on voimassa vuoden 2007 loppuun.

 

Aiesopimuksessa pääkaupunkiseudun kärkihankkeiksi, jotka pyritään aloittamaan vuosina 2004 – 2007, on sovittu kiireellisyysjärjestyksessä:

 

-       Hakamäentien parantaminen (100 M€ )

-       Kehä I, Turunväylä – Vallikallio (65 M€)

-       Säteittäisten pääväylien pikaparannukset joukkoliikenteen nopeuttamiseksi (32 M€) sekä

-       Kehä III, Vantaankoski – Lentoasemantie (116 M€).

 

Näistä kiireellisimmän eli Hakamäentien rakentamiseen ovat valtio ja Helsingin kaupunki varautuneet vuosina 2005 -2008.

 

Ratayhteyksistä puuttuu metroyhteys Ruoholahti – Matinkylä sekä pääkaupunkiseudun asumisen ja maankäytön strategiassa mainittu metro itään. Näistä metroyhteys Ruoholahti – Matinkylä on edellä mainitussa aiesopimuksessa listattu vuoden 2007 jälkeen toteutettaviin pääkaupunkiseudun hankkeisiin, joiden aloittaminen tulee olla mahdollista ennen vuotta 2010.

 

Kärkihankkeisiin olisi edellä mainittujen lisäksi sisällytettävä Marja-rata (Kehä-rata).  Myös se on aiesopimuksessa vuoden 2007 jälkeen toteutettavissa hankkeissa, joiden aloittaminen tulee olla mahdollista ennen vuotta 2010. Etelä-Suomen liikenteen visiossa on todettu, että Helsinki-Vantaan lentoasema kytkeytyy vuonna 2030 rautatieliikenteen piiriin. Myös liikenne- ja viestintäministeriön runkoverkkoluonnoksessa esitetyissä valtakunnallisesti merkittävissä uusissa ratayhteyksissä on Helsinki-Vantaan lentoaseman rata (Kehä-rata). Ensivaiheessa se voitaisiin toteuttaa yhteytenä Hiekkaharjusta lentoasemalle.

 

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, ettei valtio vähennä liikennehankkeiden talousarviorahoitustaan siinä vaiheessa kun mukaan tulee uusia täydentäviä rahoitusmuotoja.

 

Kirje nro      Etelä-Suomen maakuntien liittoumalle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

44 §

VANHANKAUPUNGINLAHDEN LINTUVESI -NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN LÄHETTÄMINEN UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE VAHVISTETTAVAKSI

 

Khs 2005-2515

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää esityslistan liitteenä olevan Vanhankaupunginlahden lintuvesi -Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelman Uudenmaan ympäristökeskukselle vahvistettavaksi.

 

Kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 15

 

 

45 §

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KIINTEISTÖ OY ESPOON TERMINAALIN HALLITUKSEEN

 

Khs 2005-2711

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi Kiinteistö Oy Espoon terminaalin hallitukseen kiinteistöpäällikkö Seppo Jussilan liikennelaitokselta.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistö Oy Espoon terminaalille, Seppo Jussilalle, ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liite 1

 

 

46 §

19.12.2005 pöydälle pantu asia

YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNNAN ESITYS KADUNHOITOMAKSUISTA

 

Khs 2005-1845

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallituksen 12.11.2001 § 1493 vahvistamaa periaatetta kokonaisvastuuhoidon kustannusten perimisestä kiinteistöiltä noudatetaan edelleen.

 

Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

47 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE LASSILA & TIKANOJA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2005-2360

Esityslistan asia Ryj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Lassila & Tikanoja Oyj:n ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Lassila & Tikanoja Oy:n Viikin lajitteluasemaa koskevan ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon seuraavat näkökohdat:

 

1                    Rakennusjätteen lajittelun aiheuttama pölyäminen on estettävä mahdollisimman tehokkaasti.

 

Alueella liikennöinnin aiheuttama pölyäminen on estettävä kastelemalla ja suolaamalla liikennöitäviä alueita.

 

2                    Laitoksella käytettävien työkoneiden tulee olla mahdollisimman hiljaisia.

 

3                    Alueen siisteydestä on huolehdittava. Mikäli roskaantumista pääsee tapahtumaan, roskaantuneet alueet on viipymättä siivottava.

 

4                    Laitokselle vastaanotettava jäte ei saa sisältää niihin kuulumattomia haitallisia aineita, kuten PCB- tai lyijypitoista saumausnauhaa.

 

Vastaanotettavat rakennusjätekuormat eivät saa sisältää hygieniahaittoja aiheuttavia jätteitä tai voimakkaasti pölyäviä jätteitä.

 

Hakijan on järjestettävä asiakkailleen tarpeen mukaan tiedotusta ja neuvontaa laitokselle vastaanotettavien jätteiden laatuvaatimuksista.

 

5                    Jätteet saa toimittaa vain sellaisiin vastaanottopaikkoihin, joilla on lupa kyseisten jätteiden vastaanottoon.

 

6                    Laitos sijoitetaan ennestään melun voimakkaasti kuormittamalle alueelle. Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää myös, ettei toiminnasta yhdessä muiden kanssa aiheudu merkittävää ympäristön pilaantumista tai muita ympäristönsuojelulaissa kiellettyjä seurauksia. Tämän vuoksi toiminnan muuttamisen edellytyksiä harkittaessa on otettava huomioon myös alueella jo ennestään olevan toiminnan ja muun ajoneuvoliikenteen häiriintyville kohteille aiheuttamat melu- tai muut haitat.

 

7                    Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu Vanhankaupunginlahden lintuvesi -Natura-alueella on selvitettävä kertaluonteisesti laitoksen toimiessa normaalilla kapasiteetilla. Selvitys on toimitettava myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

 

Kirje nro        Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

48 §

MÄÄRÄRAHAN OSOITTAMINEN VANHUSPALVELUIHIN

 

Khs 2005-2567

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti osoittaa vuoden 2006 talousarvion lukuun 5 22 Käyttövarat, Khn käytettäväksi merkitystä määrärahasta:

 

1                          sosiaalilautakunnalle 3 300 000 euroa nykyisen vanhainkotipaikkakapasiteetin säilyttämiseen vuonna 2006 sekä 1 800 000 euroa 50 palveluasumis- ja vanhainkotipaikan lisäykseen

2                          terveyslautakunnalle 1 600 000 euroa nykyisen pitkäaikaissairaalakapasiteetin säilyttämiseen vuonna 2006.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

49 §

SELVITYS HELSINGIN SOSIAALIASIAMIEHEN TOIMINNASTA VUONNA 2004

 

Khs 2005-2242

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsingin sosiaaliasiamiehen 10.10.2005 päivätyn selvityksen toiminnastaan vuonna 2004.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalilautakuntaa kiinnittämään huomiota sosiaaliasiamiehen selvityksessä mainittuihin seikkoihin sekä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin sosiaalilautakunnan lausunnon mukaisesti käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa.

 

Pöytäkirjanote sosiaaliasiamiehelle ja sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

50 §

SUOJA-PIRTTI RY:N HALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ LUOPUMINEN

 

Khs 2005-2698

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Suoja-Pirtti ry:lle, ettei Helsingin kaupunki pidä mm. jääviyskysymysten vuoksi tarkoituksenmukaisena kaupungin edustajan nimeämistä yhdistyksen hallitukseen.

 

Pöytäkirjanote Suoja-Pirtti ry:lle, sosiaalivirastolle ja kaupunginkanslialle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Risto Rautava                                        Tiina Hiltunen

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  17.1.2006 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1-17, 20-26, 30, 35-39, 41-43, 47 ja 49 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 29 ja 33 - 34 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 28 §

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 27 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1-17, 20-26, 30, 35-39, 41-43, 47 och 49 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

29 och 33 - 34 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

28 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

27 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.