7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 8 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       21.2.2006

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      21.2.2006

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 8 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

22.2.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

16.2.2006

kiinteistölautakunta

 

21.2.2006

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

17. ja 21.2.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                      16.2.2006

eläintarhan johtokunta                                                                   16.2.2006

taidemuseon johtokunta                                                                14.2.2006

 

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                 16.2.2006

museonjohtaja                                                                       20. – 22.2.2006

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                                2. – 17.2.2006

taidemuseon johtaja                                                             17. – 21.2.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                    15. – 17.2.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

 

 

 


1

LEHTISAAREN HUOLTO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-387

 

Ryj toteaa, että Lehtisaaren Huolto Oy on vuonna 1968 perustettu yhtiö, jonka omistaa Helsingin kaupunki, Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät sekä lehtisaarelaiset asunto-osakeyhtiöt. Yhtiö hallinnoi väestönsuojaa, jossa on 1 600 suojapaikkaa.

 

Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 27.2.2006 klo 18.00. Yhtiökokouksessa mm. käsitellään talousarvio vuodelle 2006 ja valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle kaudelle.

 

Lehtisaaren Huolto Oy:n hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen. Hallituksessa on toiminut kiinteistöpäällikkö Keijo Mäki pelastuslaitokselta.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Lehtisaaren Huolto Oy:n 27.2.2006 pidettävässä yhtiökokouksessa ja ehdottamaan hallituksen jäseneksi kiinteistöpäällikkö Keijo Mäkeä pelastuslaitokselta.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, Keijo Mäelle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden  lautakunta                                 23.2.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan 21.2.2006 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285