8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 10 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                        7.3.2006

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 10 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

 

 

 


10

FINESTLINK OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2006-536

 

Finestlink Oy ilmoittaa, että yhtiön varsinainen yhtiökokous on tiistaina 21.3.2006 klo 09.00 alkaen Pohjolan Voima Oy:n toimistossa, osoitteessa Töölönkatu 4, Helsinki.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Yhtiökokouksessa valitaan yhtiön hallitus seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi.

 

Kj toteaa, että kaupungilla on osakassopimuksen mukaan oikeus nimetä yhtiön hallitukseen kaksi jäsentä ja että viisijäsenisessä hallituksessa ovat kaupungin edustajina olleet edellisen toimikauden Helsingin Energiasta toimitusjohtaja Seppo Ruohonen ja johtaja Pekka Manninen.
Yhtiökokouksen asialista liitteineen on nähtävillä Khn kokouksessa.

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee kehottaa Helsingin Energiaa edustamaan kaupunkia Finestlink Oy:n 21.3.2006 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä esittämään, että yhtiön hallitukseen valitaan Helsingin kaupunkia edustaviksi jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi toimitusjohtaja Seppo Ruohonen ja johtaja Pekka Manninen.

 

                                                                 Pöytäkirjanote kokouskutsuineen Helsingin Energialle, nimetyille henkilöille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

 

LIITE

Asialista

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

8.3.2006

kaupunkisuunnittelulautakunta

2.3.2006

kiinteistölautakunta

7.3.2006

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

8.3.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                         2.3.2006

kaupunginmuseon johtokunta                                                       7.3.2006

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                         2.3.2006

liikuntalautakunta                                                                             7.3.2006

nuorisolautakunta                                                                             2.3.2006

opetuslautakunta                                                                                             

- ruotsinkielinen jaosto                                                                     2.3.2006

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                              28.2.2006

 

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                          6.3.2006

museonjohtaja                                                                                   7.3.2006

taidemuseon johtaja                                                                  2. – 9.3.2006

työterveysjohtaja                                                                                2.3.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                            7.3.2006

yleisten töiden  lautakunta                                                 9.3.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan 7.3.2006 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285