Kokousaika

7.3.2005 kello 16.00 – 17.35

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Pajunen, Jussi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 318 ja 331 §)

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

Hellström, Sanna

 

 

Malinen, Jouko

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

Puura, Heli

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

Rautava, Risto

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi 330 ja 331 §)

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

Vapaavuori, Jan

 

 

Oker-Blom, Jan D.

varajäsen

 

Lindeman, Jukka

varajäsen

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 326-335 §)

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

Siitonen, Eva-Riitta

kaupunginjohtaja

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö (paitsi osa 314-335 §)

 

Manninen, Lauri A

talousarviopäällikkö

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja

va. kaupunginsihteeri

 

Mickwitz, Leena

vs. kaupunginsihteeri

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

Puheenjohtaja

Pajunen, Jussi

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 


 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Siitonen


307-308,


309-311,


314-316, 

 Björklund

 

 

 

317,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Björklund
-,


318-323, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
312,


324-329, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Kokkonen
313,


330-332, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


333-335,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

307

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

308

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

309

Kj/1

Liikuntalautakunnan varajäsenen valinta

 

310

Kj/2

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen valinta

 

311

Kj/3

Vuoden 2004 talousarvion toteutumattomat sitovat tavoitteet

 

312

Sj/4

Kulttuurijohtajan viran määräaikainen hoitaminen

 

313

Ryj/5

Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelma - Ympäristönsuojelun painopisteet ja tavoitteet vuosille 2005 - 2008

 

314

Kj/3

21.2.2005 pöydälle pantu asia

Vuoden 2006 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2006-2008 laatimisohjeet

 

315

Kj/4

Kaupunginvaltuuston 2.3.2005 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

316

Kj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

317

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

318

Kaj/1

Pasilan konepajan alueen asemakaavan muutosluonnoksen perusteella VR-Yhtymä Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen täydentäminen maksuehdon osalta

 

319

Kaj/2

Julkisivutekopalkinto 2004 Jakomäen Kiinteistöyhtiöiden julkisivukorjauksille

 

320

Kaj/3

Elielin pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

321

Kaj/4

28.2.2005 pöydälle pantu asia

Keskustatunnelin jatkosuunnittelun periaatteet

 

322

Kaj/5

28.2.2005 pöydälle pantu asia

Jäsenten  nimeäminen  Uudenmaan  virkistysalueyhdistys ry:n  valtuuskuntaan  ja  hallitukseen  vuonna  2005  alkavaksi  nelivuotiskaudeksi

 

323

Kaj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

324

Sj/1

Vt Sirkka Lekmanin toivomusponsi: Uuden Musiikin Orkesterin rahoituspohjan laajentaminen

 

325

Sj/2

Helsinki-viikon säätiön tilintarkastajien valitseminen

 

326

Sj/3

Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan asettaminen

 

327

Sj/4

Kiinteistö Oy Laajasalon Palloiluhallien yhtiökokous ja kaupungin edustajien nimeäminen yhtiön hallitukseen ja tilintarkastajiksi

 

328

Sj/5

Urheilupalkintotoimikunnan asettaminen vuosiksi 2005 - 2006

 

329

Sj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

330

Ryj/1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan ympäristölupahakemuksesta Kivikon jätepalvelukeskuksen toiminnalle

 

331

Ryj/2

21.2.2005 ja 28.2.2005 pöydälle pantu asia

Lausunto Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:lle seudun joukkoliikennesuunnitelman 2005 - 2009 luonnoksesta

 

332

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

333

Stj/1

Vt Otto Lehtipuun toivomusponsi: Toimeentulotuen myöntämiskriteerit

 

334

Stj/2

Vt Kauko Koskisen toivomusponsi: Omaishoitajan osallistuminen kuntoutuslomalle

 

335

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

307 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hellströmin (varalla Rantanen)  ja
Reinikaisen (varalla Rautava) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

308 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

309 - 313 §

Kaupunginvaltuuston 16.3.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

309 §

Liikuntalautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

310 §

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

311 §

Vuoden 2004 talousarvion toteutumattomat sitovat tavoitteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

312 §

Kulttuurijohtajan viran määräaikainen hoitaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

313 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 28.2.2005 pöydälle pantu asia
Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelma - Ympäristönsuojelun painopisteet ja tavoitteet vuosille 2005 - 2008

 

 

Merkittiin, että Vapaavuori ehdotti Rihtniemen kannattamana, että esityksen sivulta 15 kaupunginhallituksen perusteluista poistetaan päätösehdotusta edeltävä viimeistä edellinen kappale.

 

Merkittiin, että Hellström ehdotti Rantasen kannattamana, että päätösehdotuksen viidennen luetelmaviivan jälkeinen ensimmäinen kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”- torjumaan ilmastonmuutosta erityisesti vähentämällä energian kulutusta, pienentämällä kasvihuonekaasupäästöjä energiantuotannossa, jätehuollossa ja liikenteessä sekä lisäämällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä energiantuotannossa”

 

Ensimmäisessä äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Vapaavuoren vastaehdotuksen äänin 8 – 7. Vähemmistöön kuuluivat Oker-Blom, Rautava, Reinikainen, Rihtniemi, Urho, Vapaavuori ja Pajunen.

 

Toisessa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Hellströmin vastaehdotuksen äänin 10 – 5. Vähemmistöön kuuluivat Oker-Blom, Hellström, Lehtipuu, Lindeman ja Rantanen.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

314 §

21.2.2005 pöydälle pantu asia

VUODEN 2006 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN 2006-2008 LAATIMISOHJEET

 

Khs 2005-310

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevat vuoden 2006 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2006-2008 laatimisohjeet sekä lähettää ne lauta- ja johtokunnille otettavaksi huomioon ehdotusten valmistelussa.

 

Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan vuoden 2006 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2006-2008 laatimisohjeiksi pöytäkirjeen liitteen 1 mukaisella tavalla.

 

Merkittiin, että Lindeman teki neljä vastaehdotusta, joiden mukaan kaupunginhallituksen antamien valmistelutyötä ohjaavien kannanottojen tekstiä olisi tullut muuttaa seuraavasti:

 

”1) Opetusvirasto, ensimmäinen kappale

Kouluverkkoa tarkistetaan oppilasmäärän muuttumisen edellyttämällä tavalla. Tuntikehysleikkausten asteittaiseen purkamiseen aloittaen nuorimmista ikäluokista.

 

2) Sosiaali- ja terveystoimi, ensimmäinen kappale

Palvelurakennetta ja palveluprosesseja kehitetään siten, että kustannukset lähenevät suurimpien kaupunkien keskiarvoa ottaen kuitenkin huomioon ne tehtävät ja kuluerät, jotka johtuvat Helsingin suurkaupunkiluonteesta.

 

3) Sosiaalivirasto, kolmas kappale

Aikuispalveluissa pyritään parantamaan asiakkaiden toimintakykyä ja vastuullisuutta luomalla järjestelmälliset asiakkaan tilanteen ja palvelujen vaikutusten arviointimenetelmät.

 

4) Sosiaalivirasto, neljäs kappale

Vahvistetaan pitkäaikaistyöttömiä aktivoivia toimenpiteitä.”

 

Lindemanin ehdotuksia ei kannatettu, joten ne raukesivat. Lindeman ilmoitti edellä olevan mukaisen eriävän mielipiteen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 169 2389

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

315 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 2.3.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 2.3.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Petteri Kylä-Liuhalalle ja Harri Pirhoselle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle ja sen lapsiperhejaostolle, sosiaalivirastolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaa huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, Kari Lehtolalle ja Kalle Kalliolle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita tekemään Kiinteistö Oy Biomedicum Helsingin Euroopan Investointipankilta saaman lainan takaussitoumuksen, johon sisältyy mm. seuraavat ehdot:

 

                   Lainanantaja ei ole velvollinen ilmoittamaan kaupungille velallisen maksuviivästyksestä, eikä ilmoittamatta jättäminen vapauta kaupunkia viivästyksestä aiheutuneista koroista ja kuluista.

                   Lainanantajalla on oikeus myöntää velalliselle maksuajan pidennystä kerrallaan enintään kolme kuukautta ilman takaajan suostumusta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kiinteistö Oy Biomedicum Helsingille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

.

8                    Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle sekä talous- ja suun­nittelu­kes­kuk­selle.

 

9                    Kaupunginhallitus päätti myöntää talousarvion kohdasta 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kiinteistölautakunnalle 12 100 000 euroa käytettäväksi aluevaihtoihin ja -järjestelyihin.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, opetuslautakunnalle, suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, kiinteistölautakunnalle, Korkeasaaren eläintarhalle, työterveyskeskukselle, pelastuslaitokselle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suun­nittelu­kes­kuk­selle.

 

10                 Pöytäkirjanote sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle sekä talous- ja suun­nittelu­kes­kuk­selle.

 

11                 Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle sekä talous- ja suun­nittelu­kes­kuk­selle.

 

12                 Aloite 14

 

Kaupunginhallituksen kirje nro         Jaana Heinolle.

 

Aloite 19

 

                      Rakennus- ja ympäristötointa johtavalle apulaiskau­punginjoh­tajalle uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 20

 

Kaupunginhallituksen kirje nro      Toukolan–Vanhankaupungin asukasyhdistyk­selle.

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

18–64           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­pungin-

joh­tajan toimiala

 

3                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikköä yhteistyössä kiinteistöyhtiöiden ja vuokralaisneuvottelukunnan edustajien kanssa huolehtimaan vuokralaisdemokratiasään­töä koskevien menettelyohjeiden saattamisesta uuden säännön periaatteiden mukaisiksi ja kehottamaan kiinteistövirastoa huolehtimaan siitä, että uusi vuokralaisdemokratiasääntö viedään hyväksyttäväksi asukkaiden kokouksiin vuoden 2005 aikana.

 

Pöytäkirjanote asuntolautakunnalle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille, kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle, Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöiden vuokralaisneuvottelukunnalle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

4                    Kaupunginhallituksen kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Tuija ja Timo Myllyntaukselle, Matti Tuomiselle, Meri-Helinä Harjaluomalle, Timo Harjaluomalle, Leena Tuomiselle, Irja Saarelle, Kirsti Kullaalle, Seija Kososelle, Kalevi Kososelle, Pirkko-Liisa Ostrovskij’lle, Timo Ostrovskij’lle, Lea Koutoselle, Sirkka Niemiselle, Liisa Häkkiselle, Rainer Häkkiselle, Maarit Saarelle ja Anneli Peltoselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle ja liikennelaitokselle.

 

13, 14           Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

15                 Kaupunginhallituksen kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le ja rakennuslautakunnalle.

 

16                 Kaupunginhallituksen kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helsingin Vedelle, ympäristökeskukselle ja kaupunginmuseolle.

 

17                 Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Jorma Mekkoselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kiinteistövirastol­le, ympäristökeskukselle, rakennusvirastolle, Helsingin Vedelle.

 

65–68           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

69                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 3.

 

 

316 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 9 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                              --

satamalautakunta                                                                   1.3.2005

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta       2.3.2005 klo 12.00

                                                                                  2.3.2005 klo 15.00

tekninen lautakunta                                                               1.3.2005

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

317 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 9 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

318 §

PASILAN KONEPAJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSEN PERUSTEELLA VR-YHTYMÄ OY:N KANSSA TEHDYN SOPIMUKSEN TÄYDENTÄMINEN MAKSUEHDON OSALTA

 

Khs 2004-1819

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

319 §

JULKISIVUTEKOPALKINTO 2004 JAKOMÄEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN JULKISIVUKORJAUKSILLE

 

Khs 2005-429

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi, että Julkisivutekopalkinto 2004 on myönnetty asuntotuotantotoimistolle ja Jakomäen Kiinteistöt Oy:lle Jakomäen Kiinteistöyhtiöiden julkisivukorjauksille.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimistolle ja Jakomäen Kiinteistöt Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa viransijaisena johtavan apulaiskaupunginjohtajan asiaa 2.

 

 

320 §

ELIELIN PYSÄKÖINTI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-435

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Elielin Pysäköinti Oy:n 15.3.2004 kello 9.00 VR‑Yhtymä Oy:n kokouskeskuksessa Rautatientorilla pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja siellä esittämään yhtiön hallitukseen kaupungin edustajaksi toimistopäällikkö Jaakko Staufferin kiinteistövirastosta.

 

Pöytäkirjanote nimetylle, Elielin Pysäköinti Oy:lle, kiinteistövirastolle ja kaupunginkanslian oikeuspalveluille, jolle myös asiakirjat toimitetaan.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

321 §

28.2.2005 pöydälle pantu asia

KESKUSTATUNNELIN JATKOSUUNNITTELUN PERIAATTEET

 

Khs 2002-1207

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen ja Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta tiedoksi.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa

 

-                                       Laatimaan ajantasaiset selvitykset Kampin keskuksen, huoltotunnelin ja niiden yhteydessä rakennettavien pysäköintilaitosten yhteisvaikutuksista keskustan liikennejärjestelyihin ja keskustatunnelisuunnitelmaan.

 

-                                       Arvioimaan keskustatunnelin nk. pintavaihtoehdon mukaisten rakenteiden rakentamisen ja radan alituksen kustannukset ja vaikutukset kellareiden hyödyntämiselle kortteleissa 2014 ja 2015 sekä rakenteiden kaupunkikuvalliset vaikutukset Töölönlahden puistoalueella.

 

-                                       Laatimaan asiakirjoissa esitettyä muistiota perusteellisempi selvitys nk. syvätunnelivaihtoehdosta ja sen liikenteellisistä vaikutuksista kustannusarvioineen, myös ilman Töölönlahdelle tulevaa liittymää.

 

-                                       Tutkimaan keskustatunnelin itäpään alkamiskohdan siirtämistä lähemmäksi Kulosaaren siltaa niin, että minimoidaan liikenteen Sörnäisten rantatien läheiselle asutukselle ja rantapuiston viihtyisyydelle aiheuttamat haitat sekä tämän vaihtoehdon kustannukset.

 

-                                       Suunnittelemaan liikennejärjestelyt, erityisesti raskaan liikenteen ajoyhteyksien osalta, Kruununhaan ja Siltavuorenrannan alueella ympäröivää asutusta mahdollisimman vähän haittaaviksi.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että laaditut selvitykset tulisi toimittaa kaupunginhallitukselle 30.9.2005 mennessä, minkä jälkeen kaupun­ginhallituksen on mahdollista ottaa kantaa keskustatunnelin suunnitteluvaihtoehtoihin.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti lähettää Helsingin ortodoksisen seurakunnan ym. kirjeen ja kansalaisadressin sekä Kruununhaan asukasyhdistys r.y:n kirjeen kaupunkisuunnittelulautakunnalle jatkovalmistelussa mahdollisuuksien mukaan huomioon otettavaksi.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Uudenmaan ympäristökeskukselle, Kruununhaan Asukasyhdistys r.y:lle, Helsingin ortodoksiselle seurakunnalle ym., kaupunkisuunnittelulautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 11

 

 

322 §

28.2.2005 pöydälle pantu asia

JÄSENTEN  NIMEÄMINEN  UUDENMAAN  VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY:N  VALTUUSKUNTAAN  JA  HALLITUKSEEN  VUONNA  2005  ALKAVAKSI  NELIVUOTISKAUDEKSI

 

Khs 2005-10

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan vuonna 2005 alkavaksi nelivuotiskaudeksi seuraavat viisi jäsentä ja heille varajäsenet:

 

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

 

 

Kati Kärkkäinen

Jari Kallioniemi

 

 

Nina Suomalainen

Markku Toveri

 

 

Lauri Kaski

Maarit Tähtivaara

 

 

Raimo Nenonen

Erkki Kallio

 

 

Helvi Ollikainen

Saana Lamminsivu

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä ehdolle yhdistyksen hallitukseen seuraavat henkilöt:

 

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

 

 

Eric Pollock

Johanna Hautakorpi

 

 

Birgitta Myllymäki

Juha Sola

 

 

Roope Noronen

Leila Eklund

 

 

Kari Karanko

Leena Niinimaa

 

 

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa valtuuskuntaan ja hallitukseen valittavia kaupungin edustajia toimimaan yhdistyksen päätöksenteossa niin, että Helsingin edustajien sitoutuminen merkittävään lainanottoon edellyttää kaupungin suostumusta.

 

Kirje Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:lle sekä pöytäkirjanote nimetyille henkilöille.

 

Merkittiin, että Vapaavuori teki Rautavan kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksen toiseksi viimeisen kappaleen loppu olisi tullut muuttaa kuulumaan seuraavasti:

 

"... Helsingin edustajien sitoutuminen merkittäviin investointeihin tai merkittävään lainanottoon edellyttää kaupungin suostumusta."

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Vapaavuoren vastaehdotuksen äänin 8 – 7. Vähemmistöön kuuluivat Oker-Blom, Rautava, Reinikainen, Rihtniemi, Urho, Vapaavuori ja Pajunen.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

323 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

1.3.2005

kaupunkisuunnittelulautakunta

24.2.2005

rakennuslautakunta

1.3.2005

 

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

1. – 3.3.2005

 

                                            Ilmoitus ao. lautakunnille sekä viranhaltijalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

324 §

VT SIRKKA LEKMANIN TOIVOMUSPONSI: UUDEN MUSIIKIN ORKESTERIN RAHOITUSPOHJAN LAAJENTAMINEN

 

Khs 2004-864

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.4.2004 hyväksymän toivomusponnen (Sirkka Lekman) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös  valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen Sirkka Lekmanille ja tiedoksi valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

325 §

HELSINKI-VIIKON SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

 

Khs 2004-2139

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Helsinki-viikon säätiön tilintarkastajat ja varatilintarkastajat tarkastamaan säätiön vuoden 2005 tilejä ja hallintoa seuraavasti:

 

Tilintarkastajat

 

-                                       KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT;JHTT Leif-Erik Forsberg)

-                                       KHT Jari Nurmi

 

Varatilintarkastajat

 

-                                       KHT Heidi Vierros

-                                       KHT Outi Hieta.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, KPMG Oy Ab:lle, sekä säätiölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

326 §

MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN

 

Khs 2005-385

Esityslistan asia Sj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

327 §

KIINTEISTÖ OY LAAJASALON PALLOILUHALLIEN YHTIÖKOKOUS JA KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN YHTIÖN HALLITUKSEEN JA TILINTARKASTAJIKSI

 

Khs 2005-330

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Laajasalon Palloiluhallit ‑nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.3.2005.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen

 

osastopäällikkö Petteri Huurteen

erityissuunnittelija Matti Malisen

kaupunginasiamies Jenni Ropen

 

toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2007 yhtiökokouksen päättyessä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi KPGM Wideri Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Sirpa Eriksson)

 

ja varatilintarkastajaksi KHT Kai Sallin

 

tarkastamaan yhtiön vuoden 2005 tilejä ja hallintoa.

 

Pöytäkirjanote em. henkilöille, yhtiölle, talous- ja suunnittelukeskukselle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille, liikuntavirastolle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

328 §

URHEILUPALKINTOTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI 2005 - 2006

 

Khs 2005-425

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen 2005 - 2006 urheilupalkintotoimikunnan, joka päättää vuoden helsinkiläisurheilijalle tai urheilujoukkueelle annettavan pääpalkinnon jakamisesta, kunniamainintojen myöntämisestä ja muiden mahdollisten stipendien jakamisesta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita toimikuntaan puheenjohtajat ja jäsenet sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

 

Jäsenet

 

Henkilökohtaiset varajäsenet

puheenjohtaja Arno Stam

 

Riitta Hämäläinen-Bister

varapuheenjohtaja Heikki Karu

 

Johanna Sydänmaa

Satu Väkiparta

 

Juuso Marno

Jonna Savolainen

 

Ilpo Haaja

Pekka Anttinen

 

Tellervo Maunuksela

Helsingin urheilutoimittajat ry.:

 

Bror-Erik Wallenius

 

Kaija Yliniemi

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.:

 

Kari Hagfors

 

Helena Tikkanen

Suomen Työväen Urheiluliitto ry:n Suur-Helsingin piiri ry.:

 

Rauno Pajunen

 

Heikki Virkkunen

Suomen Palloliitto ry:n Helsingin piiri ry.:

 

Heikki Lauri Tuominen

 

Esko Manninen

Helsingfors Krets inom NÅID / Finlands Svenska Centralidrottsförbund rf.:

 

Timo Lehtimäki

 

Johanna Vartiainen

Suomen Paraolympiakomitea ry.:

 

Maria Laakso

 

Leena Paavolainen

Liikuntavirasto:

 

Anssi Rauramo

 

 

Petteri Huurre

kaupunginkanslia:

 

Reijo Forssander

Leena Mickwitz

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa toimikunnan ottamaan itselleen sihteerin ja kuulemaan asiantuntijoita.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, mainituille henkilöille ja urheilujärjestöille, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

329 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

nuorisolautakunta                                                                             1.3.2005

 

eläintarhan johtaja                                                              28.2. ja 2.3.2005

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                       25.2.2005

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                         28.2.2005

kaupunginorkesterin intendentti                                                  17.2.2005

taidemuseon johtaja                                                               28.2.-1.3.2005

tietokeskus

- johtaja                                                                                                2.3.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

330 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖVALTUUSKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA KIVIKON JÄTEPALVELUKESKUKSEN TOIMINNALLE

 

Khs 2005-180

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa lausuntonaan Uudenmaan ympäristökeskukselle, ettei kaupungilla ole huomautettavaa Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) Kivikon jätepalvelukeskuksen siirtokuormausasemaa, Sortti-asemaa sekä ongelmajätteiden keräämis-, lajittelu- ja välivarastointitoimintaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta.

 

Kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Rihtniemi esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 6

 

 

331 §

21.2.2005 ja 28.2.2005 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖVALTUUSKUNTA YTV:LLE SEUDUN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMAN 2005 - 2009 LUONNOKSESTA

 

Khs 2005-19

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:lle lausuntonaan seudun joukkoliikennesuunnitelman 2005 – 2008 luonnoksesta seuraavan lausunnon:

 

Suunnitteluohje ja palvelutasoanalyysit

 

Helsingin suunnitteluohjeeseen verrattuna YTV:n suunnitteluohje on huomattavasti normimaisempi ja yksityiskohtia sisältävä.

 

Palvelutasoanalyysin mukaan Espoossa ja Vantaalla joukkoliikenteen palvelutaso on kaikkiaan alueille asetettuja tavoitteita parempi.

 

Linjastosuunnitelmat

 

BUSSILIIKENNE

 

Merkittävin bussiliikenteen muutos koskee poikittaislinjastoa.

 

Jokeri-linja käynnistyy. Syksyllä 2006 linjan 550 liikennöintiaika laajenee ruuhkaliikenteessä ja vuorovälit tihenevät. Samalla otetaan käyttöön uusi kalusto, pysäkkikatokset ja reaaliaikainen info. Liikenteeksi ehdotetaan arkisin ruuhka-aikana viiden (5) minuutin vuoroväliä, päivällä kymmenen (10) minuutin vuoroväliä ja illalla viidentoista (15) minuutin vuoroväliä. Lauantaisin vuoroväliksi esitetään viittätoista (15) minuuttia ja sunnuntaisin 20 minuuttia.

 

Liikennöintiehdotus poikkeaa alkuperäisistä Jokeri-liikenteen suunnitelmista. Lähtökohtana Jokeri-linjan suunnittelussa oli viiden (5) minuutin vuorovälit ruuhka-aikoina ja muulloin kymmenen (10) minuutin vuorovälit.  Liikennöintisuunnitelma tulee muuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaiseksi.

 

Jokeri esitetään nykyisestä seutulinjasta 550 poiketen johdettavaksi Otaniemestä suoraan Tapiolaan ja sieltä Westendin asemalle. Reittimuutos lyhentää matka-aikaa ja kattaa näin tärkeimmät alueet Espoossa ja on täten perusteltu. Reittimuutoksen myötä menetetään kuitenkin tässä suunnassa joustava vaihtoyhteys Länsiväylän bussiliikenteeseen, joka tulee vähentämään Jokerin houkuttelevuutta. Tähän epäkohtaan tulee jatkossa etsiä ratkaisua.

 

Jokerin Helsingin sisäisille linjoille tuomat muutokset esitetään suunnitelmassa Helsingin esittämässä muodossa. Seutulinja 522 lakkautetaan. Sitä korvaava liikenne Itäkeskuksen ja Pitäjänmäen välillä hoidetaan joka päivä liikennöitävällä Helsingin sisäisellä linjalla 54, Itäkeskus (M) – Pitäjänmäki. Linja 54 muutettaisiin kulkemaan Malmin kautta. Viikonvaihteessa linja 54 kiertäisi Maunulan kautta.

 

Muut Jokerin Helsingin sisäiseen liikenteeseen tuomat muutokset, linjaa 57, Itäkeskus(M) – Käpylä – Munkkivuori, lukuun ottamatta, on kirjattu suunnitelmaan. Aiempien suunnitelmien mukaan linjan 52A, Viikki – Oulunkylä – Munkkiniemi, lähtöpaikka siirtyisi Viikistä Malmin asemalle ja linja 57 päätettäisiin idässä Viikkiin/Latokartanoon.

 

Seutulinjalle 512, Malmi – Maunula – Leppävaara, esitetty lisäystarve ei ole vahvasti perusteltu. Linjalla nykyisin olevia Otaniemeen saakka ulotettuja A-vuoroja voidaan jossain määrin lisätä. Linjan ulottaminen Keilaniemen kautta Westendinasemalle tuo Jokeriliikenteen toteutuessa vain päällekkäistä tarjontaa. Keilaniemestä Westendin asemalle poistuvaa Jokeri-liikennettä korvaa arkisin riittävällä tavalla seutulinjan 510, Vantaankoski – Tapiola – Westendin asema, reittimuutos Keilaniemen kautta. Jokeri-liikenne tuo lisätarjontaa välille Leppävaara – Otaniemi – Tapiola.

 

Suunnitelman mukaan tiedelinjan (linja 506, Viikki – Arabianranta – Kumpula – Pasila – Meilahti – Otaniemi – Pohjois-Tapiola) tavoitteellinen toteuttamisajankohta on vuosi 2007. Tiedelinjajärjestelyihin liittyvän Helsingin sisäisen uuden linjan 53, Hakaniemi – Munkkiniemi, käynnistäminen voi joukkoliikennelautakunnan 3.2.2005 tekemän päätöksen johdosta toteutua jo aiemmin. Tiedelinja ja siihen liittyvät järjestelyt voidaan toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaan syksyllä 2005. 

 

Linjoja 194, Helsinki – Tapiola, ja 195, Helsinki – Tapiola – Olari – Latokaski, koskevat muutokset ovat perusteltuja.

 

Muilla kuin Kehä I:tä koskevilla bussiliikenteen esityksillä ei ole mainittavaa vaikutusta Helsingin sisäiselle liikenteelle.

 

Suunnitelmaluonnoksen sivulla 76 on lueteltu merkittävimmät suunnitelmakauden jälkeiset hankkeet. HKL:n liikennevisiossa vuodelle 2012 (hyväksytty joukkoliikennelautakunnassa 4.3.2004) on esitetty Jokeri II jo toteutetuksi. Hanke on merkittävä keino kasvattaa joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta poikittaisliikenteessä. Jokeri II tulisi lisätä suunnitelman hankelistaan.

 

JUNALIIKENNE

 

Pääradalle esitetään uutta junaryhmää ”J”, jota liikennöitäisiin päivällä ja lauantaisin 20 minuutin vuorovälillä. J-juna pysähtyisi kaikilla Helsingin alueen asemilla ja Vantaalla Tikkurilassa, Koivukylässä ja Korsossa. Junaryhmä mahdollistaisi 10 minuutin vuorovälit arjen päiväliikenteessä ja lauantaisin Koivukylässä ja Korsossa, jolloin liityntäliikenteen edellytykset näillä asemilla paranisivat.

 

Esitetty pääradan muutos on perusteltu lähivuosia ajatellen. Marja-radan toteutuessa järjestely tulee kuitenkin purkaa liikennevähennyksin. Esitetty järjestely johtaa Marja-radan toteutuessa ylimitoitettuun tarjontaan päivä- ja lauantailiikenteessä.

 

Rantaradalla esitetään Kauklahteen saakka ulottuvien junavuorojen kaksinkertaistamista uuden maankäytön ja alueella 2006 järjestettävien asuntomessujen vuoksi. Muutos tehtäisiin jatkamalla E-junien liikenne Kauklahteen.

 

Suunniteltujen muutosten aikataulu 2005 – 2009 ja kustannukset

 

Suunnitelman mukaan kustannusmuutokset (milj. euroa) olisivat vuosittain seuraavat:

 

2005             2006             2007             2008             2009             Yhteensä

+/- 0              + 0,860         - 0,691          + 0,601         - 0,808          - 0,038

 


Esitettyjen muutosten kustannusvaikutukset olisivat eo. mukaan kaikkiaan vähäiset. Espoon sisäisille linjoille vuosien 2005 – 2009 muutokset merkitsisivät 2,913 miljoonan euron lisäystä ja Vantaan sisäisille linjoille 0,202 miljoonan euron lisäystä.

 

Vuodelle 2006 esitetyt muutokset, joihin sisältyy junaliikenteen kustannusten lisäys 0,7 milj. eurolla, merkitsevät kustannusten kasvua ja tarvetta joko tariffituen tai tariffin korotuksiin.

 

Yhteenveto ja johtopäätökset

 

Jokerilinjan perustaminen on suurin suunnitelmassa esitetty parannus. Jokerilinja ja sen toteuttamiseen liittyvät järjestelyt koskevat merkittävästi myös Helsinkiä. Jokeri-linjan liikennöinti ei kuitenkaan kaikilta osin vastaa sille asetettua palvelua seudullisena runkoväylänä. Arki-iltojen ja viikonvaihteen osalta esitetyt vuorovälit ovat liian pitkiä. Sen sijaan muut Jokeri-linjaan liittyvät linjastojärjestelyt ovat oikeita.

 

Tiedelinja voidaan toteuttaa jo alkuperäisten suunnitelmien mukaan syksyllä 2005.

 

Linjoille 194, Helsinki – Tapiola, ja 195, Helsinki – Tapiola – Olari – Latokaski, esitetyt muutokset ovat perusteltuja. Linja 195 lakkautetaan ja osa linjan 195 tarjonnasta siirretään linjalle 194. Pitkällä seutulinjalla ei ole tarkoituksenmukaista hoitaa pääasiassa yhden kaupungin, Espoon, sisäisiä matkoja.

 

Junaliikenteessä pääradalle esitetään uutta junaryhmää J parantamaan Koivukylän ja Korson liityntäliikenteen edellytyksiä. Järjestely tuo Marja-radan toteutuessa ylitarjontaa. Jatkossa tavoite tulee toteuttaa esitystä muuttamalla.

 

Suunnitelman mukaan esitettyjen muutosten kustannusvaikutukset seutulinjoille ja junaliikenteelle yhteensä 2005 – 2009 olisivat vähäiset.

 

Vuodelle 2006, jolloin Jokeri-linjan liikennöinti käynnistyy, tulee kuitenkin kustannuslisäyksiä, jotka edellyttävät todennäköisesti tariffien tai tariffituen nousua.

 

Kirje nro     Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:lle ja pöytäkirjanote liikennelaitokselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Lehtipuu ja  Rihtniemi esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Merkittiin, että Vehviläinen teki Pajamäen kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:

 

”päätösehdotukseen sivulle 59 kolmannen kappaleen tilalle lisätään seuraava:

 

Seutulinjaa 522 ei tule lakkauttaa, koska Jokeri-liikenne ei palvele Koillis-Helsingin poikittaisyhteyksiä. Aluekeskusten välinen suora yhteys Itäkeskuksesta Malmin kautta Leppävaaraan on edelleen tärkeä ja tarpeellinen.

 

Lisäksi ehdotuksesta poistetaan sivun 61 kolmannen kappaleen viimeinen virke.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Vehviläisen vastaehdotuksen äänin 9 – 4. Vähemmistöön kuuluivat Malinen, Pajamäki, Puura ja Vehviläinen.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

332 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                            1.3.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

333 §

VT OTTO LEHTIPUUN TOIVOMUSPONSI: TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISKRITEERIT

 

Khs 2004-2345

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 17.11.2004 hyväksymän toivomusponnen (Otto Lehtipuu) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Otto Lehtipuu) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Otto Lehtipuulle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

334 §

VT KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: OMAISHOITAJAN OSALLISTUMINEN KUNTOUTUSLOMALLE

 

Khs 2004-2359

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 17.11.2004 hyväksymän toivomusponnen (Kauko Koskinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Kauko Koskinen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kauko Koskiselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

335 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 1.3.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

Översättning:

324 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SIRKKA

LEKMAN: BREDDAT FINANSIERINGSUNDERLAG FÖR UUDEN

MUSIIKIN ORKESTERI

 

Stn 2004-864

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.4.2004 (Sirkka Lekman)

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till Sirkka Lekman och för kännedom till fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Makkonen Antero, stadssekreterare, telefon 169 2242

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 4

 

Översättning:

333 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN OTTO

LEHTIPUU: KRITERIERNA FÖR BEVILJANDE AV UTKOMSTSTÖD

 

Stn 2004-2345

Ärende Stj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 17.11.2004 (Otto Lehtipuu)

tillställa den som föreslagit klämmen (Otto Lehtipuu) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Otto Lehtipuu och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 169 2285

 

BILAGA                             Bilagorna 1–2

 

Översättning:

334 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KAUKO

KOSKINEN: TILLFÄLLE FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDARE ATT FÖLJA

MED EN ANHÖRIG PÅ REHABILITERINGSSEMESTER

 

Stn 2004-2359

Ärende Stj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 17.11.2004 (Kauko Koskinen)

tillställa den som föreslagit klämmen (Kauko Koskinen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kauko Koskinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 169 2285

 

BILAGA                             Bilagorna 1–2

 

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jussi Pajunen

 

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

                                            Pekka Reinikainen                               Sanna Hellström

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa 15.3.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 307-313, 315 (paitsi kohta 9)-319, 321, 323-324, 326 ja 329-335 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

307-313, 315 (utom punkt 9)-319, 321, 323-324, 326 och 329-335 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.