Kokousaika

28.2.2005 kello 16.00 – 17.11

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Pajunen, Jussi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 300 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi 300 §)

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Vapaavuori, Jan

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

varajäsen

 

 

Vihervaara, Anita

varajäsen

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Siitonen, Eva-Riitta

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi osa 299-306 §)

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö (paitsi 278-306 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi 281 §)

 

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri (paitsi 287 §)

 

 

Vallittu, Anja

va. kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri (paitsi 287 §)

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Raivio, Tarja

tiedottaja

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

Nissinen, Heikki

satamajohtaja (284 §:n kohdalla)

 

 

Kansanen, Pekka

ympäristöjohtaja (279 §:n kohdalla)

 

 

Viinanen, Jari

ympäristötarkastaja (279 §:n kohdalla)

 

 

Karakorpi, Tuomo

tietotekniikkapäällikkö (283 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Pajunen, Jussi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Siitonen


276-277,


-,


280-285, 

 Korpinen

 

 

 

286,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
278,


287-295, 

 Sauri

 

 

296,

 

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,


297-298, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
279,


299-301, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


302-306,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

276

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

277

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

278

Kaj/1

Kaartinkaupungin tontin 52/32 asemakaavan muuttaminen (nro 11344)

 

279

Ryj/2

Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelma - Ympäristönsuojelun painopisteet ja tavoitteet vuosille 2005 - 2008

 

280

Kj/3

Satamalautakunnan puheenjohtajan Timo Jaatisen virkamatka Kiinaan ja Singaporeen

 

281

Kj/4

Vantaan Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

282

Kj/5

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalon varsinainen yhtiökokous

 

283

Kj/6

Helsingin kaupungin tietoturvastrategia

 

284

Kj/7

Vuosaaren satama -projektin tilanneraportti

 

285

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

286

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

287

Kaj/1

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Haagan kortteleiden nro 29208 ja 29209 sekä katu- ja lähivirkistysalueen (Kaupintien etelänpuoleinen alue) asemakaavan muutosta vastaan tehdyistä valituksista (nro 11045)

 

288

Kaj/2

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehdystä valituksesta Kulosaaren huvila-alueen asemakaava-asiassa (nro 11155)

 

289

Kaj/3

Keskustatunnelin jatkosuunnittelun periaatteet

 

290

Kaj/4

Kamppiparkki Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

291

Kaj/5

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Wärtsilä Oyj Abp:n ja Skanska Talonrakennus Oy:n sekä Oy Alfred A. Palmberg Ab:n välisessä kiinteistökaupassa.

 

292

Kaj/6

Jäsenten nimeäminen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan ja hallitukseen vuonna 2005 alkavaksi nelivuotiskaudeksi

 

293

Kaj/7

21.2.2005 pöydälle pantu asia

Asunto Oy Albertinmäen poikkeamishakemus

 

294

Kaj/8

21.2.2005 pöydälle pantu asia

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Fastighets Ab Silvertärnan poikkeamishakemuksesta (entinen elokuvateatteri Capitol)

 

295

Kaj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

296

Kaj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

297

Sj/1

Opetusviraston hallintopäällikön viran nimikkeen muuttaminen

 

298

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

299

Ryj/1

Helsingin Bussiliikenne Oy:n osakkeet

 

300

Ryj/2

21.2.2005 pöydälle pantu asia

Lausunto Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:lle seudun joukkoliikennesuunnitelman 2005 - 2009 luonnoksesta

 

301

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

302

Stj/1

Tilintarkastajien valitseminen Helsingin yhdistettyyn sairas- ja vanhainkotisäätiöön vuodeksi 2005

 

303

Stj/2

Edustajan nimeäminen Kettutien Palvelutaloyhdistys ry:n hallitukseen vuodeksi 2005

 

304

Stj/3

Vt Sari Näreen toivomusponsi: Sosiaali- ja terveysministeriön hankerahoituksen hakeminen perheväkivaltaohjelman päivittämiseksi

 

305

Stj/4

Lausunto sisäasiainministeriölle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelua koskevasta lainsäädäntöluonnoksesta

 

306

Stj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

276 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Lehtipuun (varalla Hellström) ja Ojalan (varalla Oker-Blom) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

277 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

278 - 279 §

Kaupunginvaltuuston 16.3.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

278 §

Kaartinkaupungin tontin 52/32 asemakaavan muuttaminen (nro 11344)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

279 §

Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelma - Ympäristönsuojelun painopisteet ja tavoitteet vuosille 2005 - 2008

 

 

                      Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

280 §

SATAMALAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN TIMO JAATISEN VIRKAMATKA KIINAAN JA SINGAPOREEN

 

Khs 2005-176

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa satamalautakunnan puheenjohtajan Timo Jaatisen tekemän 21. – 31.5.2005 virkamatkan Kiinaan Shanghaihin IAPH:n konferenssiin osallistumista sekä Singaporeen sikäläisen sataman toimintaan tutustumista varten.

 

Pöytäkirjanote Timo Jaatiselle, satamalautakunnalle ja Helsingin Satamalle.

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 169 2209

 

LIITE

Liite 1

 

 

281 §

VANTAAN ENERGIA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-315

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Vantaan Energia Oy:n Vantaalla pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.3.2005.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallintoneuvostoon jäseniksi

 

apulaisrehtori Hannele Ikonen

 

diplomi-insinööriAarre Kilpinen

 

insinööri Pauli Leppä-aho

 

toimitusjohtaja Pentti Nurminen

 

projektisihteeri Anna-Maria Kantola

 

toiminnanjohtaja Hanna Kivinen

 

yrittäjä Aulis Ignatius

 

työehtosihteeri Nina Laine-Tuominen

 

 

 

sekä yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi:

 

 

 

komentaja Risto Rautava

 

diplomi-insinööri Leena Westlund

 

taloustutkija Hannele Luukkainen

 

rahoitusjohtaja Tapio Korhonen

 

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, Helsingin Energialle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Korhonen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Manninen Lauri A., talousarviopäällikkö, puhelin 169 2231

 

LIITE

Liite 1

 

 

282 §

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN SÄHKÖTALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-314

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut     –osaston edustamaan kaupunkia Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalon varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2005 sekä esittämään yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen nimetään vuoden 2006 varsinaiseen yhtiökokokseen päättyväksi toimikaudeksi varsinaisiksi jäseniksi Helsingin Energiasta toimitusjohtaja Seppo Ruohonen ja johtaja Kauno Kaija sekä talous– ja suunnittelukeskuksesta lainapäällikkö Eija Venetkoski-Kukka.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita esittämään yhtiökokoukselle yhtiön tilintarkastajan nimeämistä tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.

 

                                            Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, Helsingin Energialle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liite 1

 

 

283 §

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOTURVASTRATEGIA

 

Khs 2003-2138

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupungin tietoturvastrategian.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosastolle.

 

Lisätiedot:
Karakorpi Tuomo, tietotekniikkapäällikkö, puhelin 169 2396

 

LIITE

Liite 1

 

 

284 §

VUOSAAREN SATAMA -PROJEKTIN TILANNERAPORTTI

 

Khs 2004-2183

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä Vuosaaren satama –projektin tilanneraportin tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Satamalle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liite 1

 

 

285 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 8 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       21.2.2005

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

286 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 8 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

287 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE HAAGAN KORTTELEIDEN NRO 29208 JA 29209 SEKÄ KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN (KAUPINTIEN ETELÄNPUOLEINEN ALUE) ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VASTAAN TEHDYISTÄ VALITUKSISTA (NRO 11045)

 

Khs 2002-222

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginkanslian oikeuspalveluiden lausunnon mukaisen lausunnon kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennettynä.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Sippola-Alho ja Venesmaa esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

288 §

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA KULOSAAREN HUVILA-ALUEEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11155)

 

Khs 2003-131

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta korkeimmalle hallinto-oikeu­delle esityslistalta ilmenevän kaupunginkanslian oikeuspalveluiden lausunnon mukaisen selityksen.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille selityksen laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

289 §

KESKUSTATUNNELIN JATKOSUUNNITTELUN PERIAATTEET

 

Khs 2002-1207

Esityslistan asia Kaj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

290 §

KAMPPIPARKKI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-333

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Oy Kamppiparkki Ab:n 14.3.2005 osoitteessa Mannerheimintie 20 A, 3. krs., pidettävässä yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen seuraa­vaksi toimikaudeksi toimistopäällikkö Jaakko Staufferin ja kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppisen kiinteistövirastosta.

 

Pöytäkirjanote Jaakko Staufferille, Harri Kauppiselle, kiinteistövirastolle ja kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

291 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN WÄRTSILÄ OYJ ABP:N JA SKANSKA TALONRAKENNUS OY:N SEKÄ OY ALFRED A. PALMBERG AB:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA.

 

Khs 2005-326

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 22.12.2004 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Wärtsilä Oyj Abp on myynyt määräosan (1/2) Helsingin kaupungin 23. kaupunginosan (Toukola) korttelin nro 23126 tontista nro 1 Skanska Talonrakennus Oy:lle omaan, perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun ja Oy Alfred A. Palmberg Ab:lle omaan, perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun.

 

Pöytäkirjanote Skanska Talonrakennus Oy:lle, Oy Alfred A. Palmberg Ab:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

292 §

JÄSENTEN NIMEÄMINEN UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY:N VALTUUSKUNTAAN JA HALLITUKSEEN VUONNA 2005 ALKAVAKSI NELIVUOTISKAUDEKSI

 

Khs 2005-10

Esityslistan asia Kaj/6

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

293 §

21.2.2005 pöydälle pantu asia

ASUNTO OY ALBERTINMÄEN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2005-179

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen viideksi vuodeksi ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 12.7.2004 päivättyä suunnitelmaa päätöksen nro 2005-179/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

294 §

21.2.2005 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE FASTIGHETS AB SILVERTÄRNAN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA (ENTINEN ELOKUVATEATTERI CAPITOL)

 

Khs 2005-78

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, viitaten kaupunginmuseon lausuntoon ja kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumaan, ettei se puolla Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan arkkitehtuurin ja Suomen elokuvahistorian kannalta arvokkaan nk. Capitolin salin (Forum 1) käyttötarkoituksen muuttamista 4. kaupunginosan (Kampin) korttelin 64 tontille 17.

 

Kirje nro        Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

295 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaistenpäätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kiinteistölautakunta

22.2.2005

 

 

asuntotuotantotoimisto

– toimitusjohtaja

 

21. ja 24.2.2005

 

Ilmoitus ao. lautakunnalle sekä viranhaltijalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

296 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

23.2.2005

 

                                            Ilmoitus ao. toimikunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

297 §

OPETUSVIRASTON HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2005-408

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti 15.3.2005 lukien muuttaa opetusvirastoon sijoitetun hallintopäällikön viran (vakanssinumero 46766) nimikkeen nimikkeeksi opetuspäällikkö.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, henkilöstökeskukselle sekä ao. viran haltijalle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

298 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikuntalautakunta                                                                           22.2.2005

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                       14.-18.2.2005

eläintarhan johtaja                                                                          22.2.2005

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                18. ja 22.2.2005

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                             18. ja 23.2.2005

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                         23.2.2005

museonjohtaja                                                                                 22.2.2005

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                              16. – 21.2.2005

taidemuseon johtaja                                                                17.-22.2.2005

tietokeskus

- johtaja                                                                                       18.-22.2.2005

työterveysjohtaja                                                                              18.2.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

299 §

HELSINGIN BUSSILIIKENNE OY:N OSAKKEET

 

Khs 2005-460

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki hankkii omistukseensa A.T. Kuokkasen perikunnan omistamat 157 kappaletta Helsingin Bussiliikenne Oy:n osakkeita sekä kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja ryhtymään asian edellyttämiin toimenpiteisiin.

 

Pöytäkirjanote oikeuspalveluille sekä talous – ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Katso esityslistaa, rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asiaa 1.

 

 

300 §

21.2.2005 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖVALTUUSKUNTA YTV:LLE SEUDUN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMAN 2005 - 2009 LUONNOKSESTA

 

Khs 2005-19

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

                      Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Lehtipuu ja Rihtniemi esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

301 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta                                                24.2.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

302 §

TILINTARKASTAJIEN VALITSEMINEN HELSINGIN YHDISTETTYYN SAIRAS- JA VANHAINKOTISÄÄTIÖÖN VUODEKSI 2005

 

Khs 2005-259

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita vuodeksi 2005 Helsingin yhdistetyn sairas- ja vanhainkotisäätiön tilintarkastajiksi KPMG Oy Ab:n  (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja KHT Jari Nurmen sekä varatilintarkastajiksi KHT Heidi Vierroksen ja KHT Outi Hiedan.

 

Pöytäkirjanote Helsingin yhdistetylle sairas- ja vanhainkotisäätiölle, tehtäviin nimetyille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1

 

 

303 §

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KETTUTIEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N HALLITUKSEEN VUODEKSI 2005

 

Khs 2005-290

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Kettutien Palvelutaloyhdistys ry:n hallitukseen toimikaudeksi 2005 sosiaali- ja lähityön aluepäällikön Marita Ketosen sosiaalivirastosta sekä hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen johtavan sosiaalityöntekijän Susanna Kaislan sosiaalivirastosta.

 

Pöytäkirjanote Kettutien Palvelutaloyhdistys ry:lle, kaupungin edustajiksi nimetyille, sosiaalivirastolle ja kaupunginkanslialle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1

 

 

304 §

VT SARI NÄREEN TOIVOMUSPONSI: SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HANKERAHOITUKSEN HAKEMINEN PERHEVÄKIVALTAOHJELMAN PÄIVITTÄMISEKSI

 

Khs 2004-2085

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 13.10.2004 hyväksymän toivomusponnen (Sari Näre) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Sari Näre) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sari Näreelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

305 §

LAUSUNTO SISÄASIAINMINISTERIÖLLE POLIISIN SÄILYTTÄMIEN HENKILÖIDEN KOHTELUA KOSKEVASTA LAINSÄÄDÄNTÖLUONNOKSESTA

 

Khs 2001-2175

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa sisäasiainministeriölle seuraavan lausunnon.

 

Lastensuojelulain 40 §:n 1 momentti velvoittaa mm. poliisitoimen palveluksessa olevan henkilön viipymättä ilmoittamaan sosiaalilautakunnalle saatuaan tietää ilmeisestä perhe- ja yksilökohtaisen lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta. Aina, kun poliisi joutuu puuttumaan lapsen käyttäytymiseen tai hänen olosuhteisiinsa pidättämällä tai esim. kiinniottamalla lapsen hänen suojaamisekseen, on syytä vähintään arvioida lastensuojelun tarve.

 

Suurkaupunkiolosuhteissa on mahdollista, että riskitilanteessa elävä lapsi ajelehtii irrallisena entistä suurempiin ongelmiin ympäristön puuttumatta tilanteeseen. Kaupunginhallitus uudistaa tämän vuoksi 15.10.2001 antamassaan lausunnossa esitetyn ja katsoo, että poliisille tulee lastensuojelulain lisäksi säätää ehdoton velvollisuus ilmoittaa välittömästi sosiaalilautakunnalle vapautensa menettäneestä lapsesta ja siihen johtaneista syistä myös poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelua koskevassa laissa. Kaupunginhallitus esittää, että lakiehdotuksen 1 luvun 4 §:n 4 momentti muutettaisiin esim. muotoon: ”Poliisimiehen on tehtävä viipymättä ilmoitus vapautensa menettäneestä lapsesta ja vapauden menetykseen johtaneista syistä sosiaalihuoltolain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulle toimielimelle.”

 

Lakiluonnoksen keskeiset ehdotukset päihtyneiden säilöönotosta toteutuvat Helsingissä varsin hyvin jo nykyisin. Kokemukset yhteistyöstä poliisin ja sosiaali- ja terveydenhuollon välillä ovat hyviä.

 

Kirje nro      sisäasiainministeriölle sekä pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

306 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                             22.2.2005

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto                                  16.2.2005

 

Ilmoitus ao. viranomaisille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jussi Pajunen

 

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Sanna Hellström                                   Outi Ojala

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  8.3.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 276-279, 283-289, 292, 294-296, 298, 300-301 ja 304-306 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 293 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 291 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

276-279, 283-289, 292, 294-296, 298, 300-301 och 304-306 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

293 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

291 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.