Kokousaika

7.2.2005 kello 16.00 – 17.18

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Pajunen, Jussi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 185 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja (paitsi 177 §)

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

(paitsi 185 §)

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 185 ja 194-195 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Siitonen, Eva-Riitta

kaupunginjohtaja (paitsi 164 ja 195 §)

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 194 §)

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 194 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 194 §)

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö (paitsi osa 175-

osa 176 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

va. kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Pajunen, Jussi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Siitonen


162-163,


-,


168-172, 194, 

 Korpinen

 

 

164,

173,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
165-167,


174-179, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,


180-181, 195, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Korpinen
-,


182-186, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen


187-193,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

162

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

163

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

164

Kj/1

Kaupunginjohtaja Eva-Riitta Siitosen virkasuhteen päättyminen

 

165

Kaj/2

Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen

 

166

Kaj/3

Tontin myyminen Espoon Leppävaarasta vapaarahoitteista vanhusten palvelutaloa varten

 

167

Kaj/4

Tapaninkylän katu-, puisto- ja suojaviheralueiden (Kirkonkyläntie) asemakaavan muuttaminen (nro 11272)

 

168

Kj/3

Vt Kauko Koskisen toivomusponsi: Hankesuunnitelmien kustannusennusteiden tekeminen hyväksyttävällä tarkkuudella (+_10 %)

 

169

Kj/4

Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteisten toimielimien asettaminen Suomen Urban II -yhteisöaloiteohjelmaan

 

170

Kj/5

Määrärahan myöntäminen Haagan keskiosan esirakentamiseen

 

171

Kj/6

Oy Nord Water Ltd:n osakkeiden myynti

 

172

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

173

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

174

Kaj/1

Kannanotto Xxxx ja Xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx ym. Tapaninkylän katu-, puisto- ja suojaviheralueiden asemakaavan muutosta koskeviin muistutuksiin (nro 11272) 

 

175

Kaj/2

Esitys ruotsinkielisen päiväkoti Sockenstuganin tilojen peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymisestä

 

176

Kaj/3

31.1.2005 pöydälle pantu asia

Kiinteistö Oy Juhana Herttuantie 3 poikkeamishakemus

 

177

Kaj/4

31.1.2005 pöydälle pantu asia

Mustikkamaan Tanssikeskusta koskevan rakentamisvelvollisuuden määräajan pidentäminen

 

178

Kaj/5

31.1.2005 pöydälle pantu asia

Päiväkoti Ylä-Malmin peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

179

Kaj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

180

Sj/1

Kaupungin edustajien valitseminen Helsingin Konservatorion Säätiön edustajistoon

 

181

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

182

Ryj/1

Energiansäästöneuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2005 - 2006

 

183

Ryj/2

Lausunto Viikinmäen ampumaradan pilaantuneiden maiden loppusijoitusalueen ympäristölupahakemuksesta

 

184

Ryj/3

Xxxx Xxxxxxxx oikaisuvaatimus rakennusviraston katu- ja puisto-osaston osastopäällikön viran täyttämistä koskevassa asiassa

 

185

Ryj/4

Lausunto Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:lle seutuliikenteen liikennöintisuunnitelman luonnoksesta 2005 - 2006

 

186

Ryj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

187

Stj/1

Yhden jäsenen ja varajäsenen valitseminen Lilinkotisäätiön hallitukseen toimikauden 2004 - 2006 loppuun sekä tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2005

 

188

Stj/2

Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2005 - 2006

 

189

Stj/3

Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2005 - 2006

 

190

Stj/4

31.1.2005 pöydälle pantu asia

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2005 - 2006

 

191

Stj/5

31.1.2005 pöydälle pantu asia

Terve ja Turvallinen kaupunki -neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2005 - 2006

 

192

Stj/6

31.1.2005 pöydälle pantu asia

Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2005 - 2006

 

193

Stj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

194

Kj/9

Apulaiskaupunginjohtajien palkkauksen tarkistaminen

 

195

Sj/2

Kaupunginjohtajan palkkauksen tarkistaminen

 


 

162 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rautava (varalla Rihtniemi) ja Pajamäki (varalla Puura) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

163 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

164 - 167 §

Kaupunginvaltuuston 16.2.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

164 §

Kaupunginjohtaja Eva-Riitta Siitosen virkasuhteen päättyminen

 

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti käsitellä tämän esityslistan asian kokouksen viimeisenä asiana.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Siitonen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että esityslistan sivun 1 viimeinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Khs ilmoittaa, että kaupunginjohtajan kokonaispalkkaus ilman luontaisetuja on 1.3.2005 lukien Khn 7.2.2005 tekemän päätöksen mukaan 12 696, 11 euroa kuukaudelta.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

 

Lisätiedot:
Vanne Pertti, kansliapäällikkö, puhelin 169 2210

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

165 §

Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

166 §

Tontin myyminen Espoon Leppävaarasta vapaarahoitteista vanhusten palvelutaloa varten

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

167 §

Tapaninkylän katu-, puisto- ja suojaviheralueiden (Kirkonkyläntie) asemakaavan muuttaminen (nro 11272)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

168 §

VT KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: HANKESUUNNITELMIEN KUSTANNUSENNUSTEIDEN TEKEMINEN HYVÄKSYTTÄVÄLLÄ TARKKUUDELLA (+_10 %)

 

Khs 2004-862

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.4.2004 hyväksymän toivomusponnen (Kauko Koskinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa tämän selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kauko Koskiselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

LIITE

Liite 1

 

 

169 §

HELSINGIN JA VANTAAN KAUPUNKIEN YHTEISTEN TOIMIELIMIEN ASETTAMINEN SUOMEN URBAN II -YHTEISÖALOITEOHJELMAAN

 

Khs 2005-168

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa kuntalain 77 §:n mukaisesti Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteiset toimielimet, joiden isäntäkunta on Helsingin kaupunki, huolehtimaan Urban II –yhteisöaloiteohjelman hallinto- ja maksuviranomaisen tehtävistä.

 

a                    Toimielimet ovat muodoltaan tilapäisiä toimikuntia ja niiden nimet ovat Urban II –hallintotoimikunta ja Urban II
-maksutoimikunta.

 

b                    Toimikuntiin kuuluu kolme jäsentä ja kolme varajäsentä, joista Helsingin kaupunki valitsee kaksi jäsentä ja varajäsentä ja Vantaan kaupunki yhden jäsenen ja varajäsenen.

 

c                    Helsingin kaupungin valitsemat jäsenet toimivat toimikuntien puheenjohtajina. Puheenjohtaja esittelee asiat toimikunnissa.

 

d                    Toimikuntien toimikausi määräytyy kaupunginhallituksen toimikauden mukaisesti kuitenkin siten, että hallinto- ja maksuviranomaisen tehtävistä huolehditaan Urban II
–ohjelman loppuun asti.

 

e                    Toimikunnilla on oikeus ottaa itselleen sihteeri ja kuulla asiantuntijoita.

 

f                     Toimikuntien kokousmenettelyssä noudatetaan Helsingin kaupungin hallintosääntöä.

 

g                    Toimikuntien kirjeet, sopimukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa puheenjohtajana toiminut henkilö ja varmentaa sihteeri.

 

h                   Toimikuntien jäsenille, sihteerille, esittelijälle ja kuulemille asiantuntijoille maksetaan palkkiota tilapäisiä toimielimiä koskevien Helsingin kaupungin ohjeiden mukaan siten, että Vantaan kaupungin palveluksessa olevat henkilöt rinnastetaan Helsingin kaupungin palveluksessa oleviin henkilöihin.

 

Kaupunginhallitus päätti nimetä kuntalain 77 §:n mukaisena Helsingin ja Vantaan kaupungin yhteisenä toimielimenä toimivaan Urban II -hallintotoimikuntaan seuraavat henkilöt:

 

puheenjohtaja

henkilökohtainen varajäsen

 

Mirja Eklund

Riitta Kivinen

EU-suunnittelija

erityissuunnittelija

 

 

 

jäsen

 

 

Olli Lahtinen

Liisa Viljanen

erityissuunnittelija

erityissuunnittelija

 

 

Urban II –maksutoimikuntaan kaupunginhallitus päätti nimetä seuraavat henkilöt:

 

puheenjohtaja

henkilökohtainen varajäsen

 

Maija Voutilainen

Hilkka Linna

palvelupäällikkö

laskentapäällikkö

 

 

 

jäsen

 

 

Harri Numminen

Tuija Larjomaa

palvelupäällikkö

kirjanpitopäällikkö

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, että Vantaan kaupunginhallitus valitsee Urban II -hallintotoimikuntaan ja Urban II –maksutoimikuntaan molempiin yhden jäsenen ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

 

Pöytäkirjanote toimikuntaan valituille, talous- ja suunnittelukeskukselle, sen taloushallintopalvelulle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille, tarkastusvirastolle ja Vantaan kaupungille.

 

Lisätiedot:
Lahtinen Olli, taloussuunnittelija, puhelin 169 2296

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 4.

 

 

170 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HAAGAN KESKIOSAN ESIRAKENTAMISEEN

 

Khs 2005-177

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2005 talousarvion alakohdasta 8 01 02-10, esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, muu esirakentaminen, 1 400 000 euroa Haagan keskiosan asemakaava-alueen esirakentamiseen.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle, kehittämisosastolle ja varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Kauhanen Seppo, asuntoinsinööri, puhelin 169 3930

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 5.

 

 

171 §

OY NORD WATER LTD:N OSAKKEIDEN MYYNTI

 

Khs 2004-2682

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myydä Oy Nord Water Ltd:n koko osakekannan Mansour Almalik Holding Company –nimiselle yhtiölle 829 000 euron kauppahinnasta ja muutoin liitteenä olevassa kauppakirjaluonnoksessa sovituin ehdoin oikeuttaen samalla Helsingin Veden sopimaan kauppahinnan tarkemmasta maksuajankohdasta kuitenkin niin, että kauppahinta on maksettava viimeistään 28.2.2005 mennessä.

 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Vettä allekirjoittamaan kaupungin puolesta liitteenä olevan kauppakirjan ja sopimaan siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sekä allekirjoittamaan kauppaan liittyvät mahdolliset muut asiakirjat.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Vedelle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle sekä kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastolle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esityslistan liitteenä olevan sopimusluonnoksen (Draft Agreement) kohtaa 4 (Trademarks) siten, että siitä poistetaan sana ”Helsinki”.

 

                      Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

172 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 5 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          31.1.2005

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

173 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 5 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan esityslistan asian nro 9 sosiaali- ja terveystoimen esityslistan asioiden jälkeen.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

174 §

KANNANOTTO XXXXX JA XXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX YM. TAPANINKYLÄN KATU-, PUISTO- JA SUOJAVIHERALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KOSKEVIIN MUISTUTUKSIIN (NRO 11272) 

 

Khs 2004-1048

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Xxxx ja Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, ja Xxxxx Xxxxxxxxx esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen ja kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausuman mukaisen vastauksen kaupun­gin kannanottona esitettyihin muistutuksiin.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Xxxx ja Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx ja Xxxxx Xxxxxxxxx.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

175 §

ESITYS RUOTSINKIELISEN PÄIVÄKOTI SOCKENSTUGANIN TILOJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISESTÄ

 

Khs 2004-2485

Esityslistan asia Kaj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

176 §

31.1.2005 pöydälle pantu asia

KIINTEISTÖ OY JUHANA HERTTUANTIE 3 POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2004-2696

Esityslistan asia Kaj/3

 

Kaupunginhallitus päätti hylätä poikkeamishakemuksen.

 

Merkittiin, että Hellström ehdotti Vehviläisen kannattamana, että kaupunginhallitus päättäisi hylätä poikkeamishakemuksen.

 

Hylkäysehdotuksensa perusteluiksi Hellström esitti seuraavaa:

 

”Kaupunginhallitus katsoo, että erityisiä perusteluja anottuun pysyvään käyttötarkoituksen muuttamiseen opiskelija-asunnoista yleiseen asuinkäyttöön ei ole, erityisesti koska Helsingissä tällä hetkellä on pulaa opiskelijoiden perheasunnoista eikä tilanteen odoteta lähitulevaisuudessa korjaantuvan.”

 

Suoritetussa äänestyksessä Hellströmin hylkäysehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8 – 7. Vähemmistöön kuuluivat Dahlberg, Rautava, Reinikainen, Rihtniemi, Urho, Vapaavuori ja Pajunen.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

177 §

31.1.2005 pöydälle pantu asia

MUSTIKKAMAAN TANSSIKESKUSTA KOSKEVAN RAKENTAMISVELVOLLISUUDEN MÄÄRÄAJAN PIDENTÄMINEN

 

Khs 2004-2435

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Vehviläinen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

178 §

31.1.2005 pöydälle pantu asia

PÄIVÄKOTI YLÄ-MALMIN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2004-2667

Esityslistan asia Kaj/5

 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päiväkoti Ylä-Malmin 12.11.2004 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 835 brm2 ja että arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat enintään 1 476 000 euroa (veroton hinta 1 210 000 euroa) hintatasossa 9/2004.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, sosiaalilautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

179 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

1.2.2005

kaupunkisuunnittelulautakunta

27.1.2005

rakennuslautakunta

1.2.2005

asuntotuotantotoimiston toimitusjohtaja

3.2.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

180 §

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN HELSINGIN KONSERVATORION SÄÄTIÖN EDUSTAJISTOON

 

Khs 2005-174

Esityslistan asia Sj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti käsitellä sivistys- ja henkilöstötoimen esityslistan asian nro 2 sosiaali- ja terveystoimen esityslistan asioiden ja kaupunginjohtajan esityslistan asian nro 9 jälkeen.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

181 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                      25.1.2005

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                         2.2.2005

 

eläintarhan johtaja                                                                          31.1.2005

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                     28. ja 31.1. ja 1.2.2005

museonjohtaja                                                                                   1.2.2005

ruotsikielisen työväenopiston rehtori                                   24.1.-1.2.2005

taidemuseon johtaja                                                               28.1.-1.2.2005

työterveysjohtaja                                                                                2.2.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

182 §

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2005 - 2006

 

Khs 2004-2226

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudelle 2005 – 2006 energiansäästöneuvottelukunnan, jonka tehtävänä on:

 

-                                       Kaupungin energiansäästötoiminnan koordinointi pitkällä aikavälillä, virastojen, laitosten ja kaikkien kiinteistöhallintayksiköiden aktivointi energiansäästämiseen sekä aloitteiden tekeminen ja lausuntojen antaminen yleisissä energiankäyttöön liittyvissä kysymyksissä, säästötuloksista aika-ajoin tapahtuva raportointi sekä alan yleisen kehityksen seuraaminen Suomessa ja Euroopassa.

 

-                                       Kaupungin ja KTM:n välisen sopimuksen tehtävien toteuttaminen ja seurantaraportin laatiminen sopimuksen mukaisten velvoitteiden toteutumisesta.

 

-                                       Kaupungin omaa energiankäyttötilannetta ja siinä tapahtunutta kehitystä kuvaavan raportin laatiminen ja julkaiseminen vuosittain.

 

-                                       Energiansäästöstä tiedottaminen ja koulutus.

 

-                                       Energiankäyttöön liittyvien vaikuttamiskeinojen tutkiminen, kokeilu ja toteuttaminen sekä ympäristövaikutuksien seuraaminen.

 

-                                       Uusiutuvien energialähteiden käyttöä lisäävien toimenpiteiden edistäminen.

 

-                                       Kaupungin oman organisaation energiankäytön taloudellisuuden laajempi arvioiminen ja siitä huolehtiminen.

 

Neuvottelukunnan kokoonpano toimikautena 2005 - 2006 on seuraava:

 

Puheenjohtaja:

 

Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja

Rakennusvirasto

 

 

Jäsenet:

 

 

 

Kai Forsén, LVI-asiantuntija

Asuntotuotantotoimisto

Raili Alanko, tuoteryhmä-

päällikkö

Hankintakeskus

Jukka Niemi, johtaja

Helsingin Energia

Veijo Rantio, toimistopäällikkö

Helsingin Satama

Reijo Ketola, kiinteistöpäällikkö

Helsingin Vesi

Eija Kivilaakso, toimistopäällikkö

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Jorma Ahlstedt, isännöitsijä

Kiinteistövirasto

Hellevi Saivo-Kihlanki, liikenne-

suunnittelija

Liikennelaitos

Kari Kankainen, kiinteistöpäällikkö

Opetusvirasto

Ulla Soitinaho, kehityspäällikkö

Rakennusvirasto

Sonja Pekkola ympäristöasian-

tuntija

Sosiaalivirasto

Jari Viinanen, ympäristö-

tarkastaja

Ympäristökeskus

Reino Kettunen, toimitusjohtaja

Kiinteistöyhtiöiden edustaja

 

 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti

 

-                                       Kehottaa hallintokuntia raportoimaan vuosittain energiankäytöstä ja laaditun energiansäästösuunnitelman toteutumisesta toimenpiteineen.

 

-                                       Kehottaa rakennusvirastoa toimimaan käytännön työn toteuttajana ja tekemään tarvittavat talousarvioesitykset. Rakennusvirastossa toimii Kiinteistöjen elinkaaripalvelut yksikkö (entinen Energiayksikkö), joka vastaa energiansäästön käytännön koordinoinnista ja toteuttamisesta koko kaupungissa.

 

-                                       Oikeuttaa neuvottelukunnan kuulemaan asiantuntijoita ja ottamaan itselleen tarvittavan sihteerityövoiman.

 

Pöytäkirjanote kaikille virastoille ja laitoksille sekä kaupungin yhteisöille ja säätiöille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 11

 

 

183 §

LAUSUNTO VIIKINMÄEN AMPUMARADAN PILAANTUNEIDEN MAIDEN LOPPUSIJOITUSALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2004-2528

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa lausuntonaan Uudenmaan ympäristökeskukselle puoltavansa Viikinmäen ampumaradan pilaantuneiden maiden loppusijoitusalueen ympäristölupahakemusta.

 

Kirje nro        Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 5

 

 

184 §

XXXX XXXXXXXXXXX OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSVIRASTON KATU- JA PUISTO-OSASTON OSASTOPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMISTÄ KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2004-119

Esityslistan asia Ryj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

185 §

LAUSUNTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖVALTUUSKUNTA YTV:LLE SEUTULIIKENTEEN LIIKENNÖINTISUUNNITELMAN LUONNOKSESTA 2005 - 2006

 

Khs 2004-2616

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsen Lehtipuu, jäsen Rihtniemi ja Bogomoloff esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

186 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                   3.2.2005

yleisten töiden lautakunta                                  3.2.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

187 §

YHDEN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN LILINKOTISÄÄTIÖN HALLITUKSEEN TOIMIKAUDEN 2004 - 2006 LOPPUUN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN VUODEKSI 2005

 

Khs 2004-839, 2004-2384

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Lilinkotisäätiön hallitukseen toimikauden 2004 – 2006 jäljellä olevaksi ajaksi varsinaiseksi jäseneksi toimistopäällikkö Taru Neimanin tilalle talous- ja velkaneuvonnan päällikkön Marianne Rikaman sekä hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen johtavan sosiaalityöntekijän Raili Hulkkosen tilalle kehittämiskonsultti Veli-Matti Ponkalan.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä Lilinkotisäätiön tilintarkastajaksi tarkastamaan vuoden 2005 tilejä kaupunkitarkastaja, HTM Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi kaupunginreviisori, HTM Vesa Ikäheimon.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille henkilöille, Lilinkotisäätiölle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, kaupunginkanslialle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

188 §

VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2005 - 2006

 

Khs 2004-2718, 2004-2497, 2004-1993

Esityslistan asia Stj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

189 §

VAMMAISNEUVOSTON ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2005 - 2006

 

Khs 2004-2623

Esityslistan asia Stj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

190 §

31.1.2005 pöydälle pantu asia

RINTAMAVETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2005 - 2006

 

Khs 2005-139

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 2005 - 2006 rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan ja valita siihen 12 jäsentä seuraavasti:

 

kaupungin luottamushenkilöjäsenet

 

Eeva Vuorenlehto

Pirkko Tepponen

Lauri Suoranta

Ylermi Runko

 

kaupungin virastoja edustavat jäsenet

 

ylilääkäri Pertti Heikkilä terveyskeskuksesta

toimistopäällikkö Matti Pitkänen kiinteistövirastosta

vanhainkoti- ja palveluasumistoiminnan päällikkö Eeva-Liisa Tuominen sosiaalivirastosta

liikunnanohjaaja Mirja Ahti liikuntavirastosta

 

helsinkiläisiä rintamaveteraanijärjestöjä edustavat jäsenet

 

puheenjohtaja Pentti Laamanen (Helsingin seudun Sotaveteraanipiiri ry)

varapuheenjohtaja Sulo Hakala (Rintamaveteraanien Helsingin piiri ry)

kauppatieteen maisteri Martti Seppänen (Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry)

puheenjohtaja Kaarina Peltola (Helsingin Rintamanaiset ry)

 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi em. toimikaudeksi Eeva Vuorenlehdon.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa terveyskeskusta huolehtimaan neuvottelukunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvottelukuntaa

 

-                                       toimikautensa alussa laatimaan toimintasuunnitelman sekä toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksen tärkeinä pitämistään asioista, joita sen seuraajan tulisi käsitellä

-                                       antamaan kaupunginhallitukselle kertomuksen toiminnastaan toimintakauden päättyessä.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvottelukuntaa harkitsemaan olisiko kaupungin virastoja edustavan jäsenen oltava neuvottelukunnassa asiantuntija eikä jäsen, ja ilmoittamaan kantansa kaupunginhallitukselle viimeistään 30.9.2006, niin että neuvottelukunnan toimintasääntöä voidaan tältä osin tarvittaessa muuttaa ennen seuraavan toimikauden alkamista.

 

Lopuksi kaupunginhallituksen päätti merkitä tiedoksi neuvottelukunnan toimintakertomuksen toimikaudelta 2003 - 2004.

 

Pöytäkirjanote neuvottelukuntaan valituille, päätöksessä mainituille järjestöille, rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnalle (veteraaniasiamies Merja Eklund), terveyskeskukselle, sosiaalivirastolle, kiinteistövirastolle,

liikuntavirastolle,  kaupunginkanslialle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liitteet 1 - 5

 

 

191 §

31.1.2005 pöydälle pantu asia

TERVE JA TURVALLINEN KAUPUNKI -NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2005 - 2006

 

Khs 2004-2309

Esityslistan asia Stj/5

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

 

192 §

31.1.2005 pöydälle pantu asia

VAPAAEHTOISTYÖN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2005 - 2006

 

Khs 2004-2646

Esityslistan asia Stj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 2005 - 2006 vapaaehtoistyön neuvottelukunnan ja valita siihen jäseniä seuraavasti:

 

kaupungin luottamushenkilöt

 

Tiina Vallila

Viljami Wiirilinna

Esa Tulkki

Galina Villonen

Antti Karila

 

kaupungin virastoja edustavat jäsenet

 

vapaaehtoistyön ohjaaja Eeva Linna sosiaalivirastosta

osastopäällikkö Anna-Maija Kivimäki liikuntavirastosta

ylihoitaja Hannele Nurkkala terveyskeskuksesta

nuorisosihteeri Pirjo Mattila nuorisoasiainkeskuksesta

kulttuurituottaja Mauri Lehtovirta kulttuuriasiainkeskuksesta

 

vapaaehtoisyhteistöjä edustavat jäsenet

 

Mikko Mäkelä (nuorisojärjestöt)

Antti Honkanen (päihdejärjestöt)

Raija Manninen (vammais- ja erityisjärjestöt)

Antti Henriksson (vanhusjärjestöt)

Risto Fagerholm (liikuntajärjestöt)

Jaana Valtonen (seurakunnan diakoniatyö)

Seppo Harjunpää (asukastoiminta)

Vesa Kukkamaa (muut järjestöt)

Arja-Liisa Ylönen (lapsijärjestöt)

 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi em. toimikaudeksi Antti Karilan.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa huolehtimaan neuvottelukunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvottelukuntaa

 

-                                       toimikautensa alussa laatimaan toimintasuunnitelman sekä toimintakautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksensä tärkeinä pitämistään asioista, joita sen seuraajan tulisi käsitellä

-                                       antamaan kaupunginhallitukselle kertomuksen toiminnastaan toimikauden päättyessä

-                                       tekemään kaupunginhallitukselle vapaaehtoisyhteisöjen ehdotuksiin perustuvan esityksen vapaaehtoisyhteisöjä edustavien jäsenten valinnasta seuraavalle toimikaudelle.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvottelukuntaa harkitsemaan olisiko kaupungin virastoja edustavan jäsenen oltava neuvottelukunnassa asiantuntija eikä jäsen, ja ilmoittamaan kantansa kaupunginhallitukselle viimeistään 30.9.2006, niin että neuvottelukunnan toimintasääntöä voidaan tältä osin tarvittaessa muuttaa ennen seuraavan toimikauden alkamista.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi neuvottelukunnan toimintakertomuksen toimikaudelta 2003 - 2004.

 

Pöytäkirjanote neuvottelukuntaan valituille, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, nuorisoasiainkeskukselle, liikuntavirastolle, kulttuuriasiainkeskukselle, kaupunginkanslialle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liite 1

 

 

193 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 3.2.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

 

194 §

APULAISKAUPUNGINJOHTAJIEN PALKKAUKSEN TARKISTAMINEN

 

Khs 2005-282

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että apulaiskaupunginjohtajien kokonaispalkka on 10 622,49 euroa/kk 1.3.2005 lukien.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Björklund, Kokkonen ja Korpinen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Merkittiin, että Ojala ehdotti Hellströmin kannattamana päätösehdotuksen hylkäämistä.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Ojalan hylkäysehdotuksen äänin 12 – 3. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Ojala ja Rantanen.

 

Ojala ilmoitti päätöksestä eriävän mielipiteen.

 

Lisätiedot:
Siitonen Eva-Riitta, kaupunginjohtaja, puhelin 169 2200

 

LIITE

Liite 1

 

 

195 §

KAUPUNGINJOHTAJAN PALKKAUKSEN TARKISTAMINEN

 

Khs 2005-283

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtajan kokonaispalkka on 12 696,11 euroa/kk 1.3.2005 lukien.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Siitonen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Merkittiin, että Ojala ehdotti Rantasen kannattamana päätösehdotuksen hylkäämistä.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Ojalan hylkäysehdotuksen äänin 12 – 3. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Ojala ja Rantanen.

 

Ojala ilmoitti päätöksestä eriävän mielipiteen.

 

Lisätiedot:
Björklund Ilkka-Christian, apulaiskaupunginjohtaja, puhelin 169 2290

 


Översättning:

168 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KAUKO

KOSKINEN: UTARBETANDE AV KOSTNADS­PROGNOSER I

ANLÄGGNINGSPLANER MED GODTAGBAR NOGGRANNHET (+ 10 %)

 

Stn 2004-862

Ärende Kj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.4.2004 (Kauko Koskinen), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kauko Koskinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Sauramo Vesa, ledande planerare, telefon 169 2367

 

BILAGA                             Bilaga 1

 

Lisätiedot:
Björklund Ilkka-Christian, apulaiskaupunginjohtaja, puhelin 169 2290

 

LIITE

Liitteet 1 - 2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jussi Pajunen

 

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Osku Pajamäki                                      Risto Rautava                 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa   15.2.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 162-168, 172-175, 177, 179-181, 183-186, 188-189, 191 ja 193 §:t

 

 

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 176 §

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa  ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

162-168, 172-175, 177, 179-181, 183-186, 188-189, 191 och 193 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygglagen)

 

 

 

 

 

176 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.