Kokousaika

19.12.2005 kello 16.00 – 16.55

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Reinikainen, Pekka

(paitsi 1523 §)

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Leppä-aho, Pauli

varajäsen (paitsi 1504 §)

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 1498-osa 1500 ja 1524-1538 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja (paitsi 1523 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö (paitsi osa 1510-

osa 1519 ja osa 1528-1538 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

va. apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1498-1499,


1500-1501,


1502,


1507-1512,

 

 Korpinen

 

 

 

 

1513,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
-,


1503-1504,


1514-1521,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,


1505-1506,


1522-1525,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


-,


1526-1534,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-,

 

1535-1538,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

1498

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1499

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1500

Kj/2

Lähetekeskustelu kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeesta pääkaupunkiseudun vastausta varten

 

1501

Kj/1

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi 2006

 

1502

Kj/1

Sosiaalilautakunnan jäsenen sekä lasten päivähoitojaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta

 

1503

Kaj/2

Tapaninvainion pientaloalueen asemakaavan muuttaminen

 

1504

Kaj/3

Mellunkylän kortteleiden nro 47240 - 47247 ja katualueiden (Uussillantien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11287)

 

1505

Sj/4

Suomenkielisen työväenopiston johtavan rehtorin viran täyttäminen

 

1506

Sj/5

Kaupungin henkilöstöstrategia 2006 - 2008

 

1507

Kj/3

Hallintokuntien välisen työnjaon muuttaminen toimitilojen ylläpidossa

 

1508

Kj/4

Vuoden 2006 talousarvioon merkittyjen avustusmäärärahojen jako-ohjeet ja ohjeet vuoden 2007 avustusten hakumenettelystä

 

1509

Kj/5

Vuoden 2006 talousarvion kohdalle 1 39 05, yhteisöjen tukeminen, Khn käytettäväksi, merkityn avustusmäärärahan jakaminen

 

1510

Kj/6

Lausunnon antaminen sisäasiainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

 

1511

Kj/7

Kaupunginvaltuuston 14.12.2005 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1512

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1513

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1514

Kaj/1

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Svenska litteratursällskapet i Finland rf:n ja Lindström Invest Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1515

Kaj/2

Lasten päiväkoti Lokin peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1516

Kaj/3

Lausunto Pirkkolan, Maunulan ja Suursuon alueita koskevasta alueellisesta rakennussuojeluesityksestä

 

1517

Kaj/4

Leppävaarassa sijaitsevan asuntotontin osan myyminen

 

1518

Kaj/5

Vanhan Maunulan kortteleiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 11493)

 

1519

Kaj/6

28.11.2005 ja 12.12.2005 pöydälle pantu asia

Esitys arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintaperusteiden muuttamisesta

 

1520

Kaj/7

Kiinteistöviraston poikkeamishakemus

 

1521

Kaj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1522

Sj/1

Vt Ulla-Marja Urhon toivomusponsi: Kouluasteiden tasapuolinen edustavuus tukipalvelujen kilpailuttamisessa

 

1523

Sj/2

Terveyskeskuslääkärien korotettuja käynti- ja toimenpidepalkkioita koskeva paikallinen sopimus

 

1524

Sj/3

12.12.2005 pöydälle pantu asia

Vt Sari Sarkomaan ja vt Terhi Peltokorven toivomusponnet: Työsuhdematkalippujen tarjoaminen kaupungin työntekijöille

 

1525

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1526

Ryj/1

Yleisten töiden lautakunnan esitys kadunhoitomaksuista

 

1527

Ryj/2

Energia- ja ilmastosopimuksen jatkaminen 31.12.2007 saakka

 

1528

Ryj/3

Valtuutettu Maija Anttilan ja Kauko Koskisen toivomusponnet: Liputta matkustamisen vähentäminen

 

1529

Ryj/4

Valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponsi: Liikennelaitoksen strategisten tavoitteiden eteneminen

 

1530

Ryj/5

Valtuutettu Tapio Havaston toivomusponsi: Joukkoliikenteen matkustajaturvallisuus

 

1531

Ryj/6

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon toivomusponsi:  Tilava bussikalusto

 

1532

Ryj/7

Valtuutettu Matti Enrothin toivomusponsi: Museoraitiovaunut

 

1533

Ryj/8

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta

 

1534

Ryj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1535

Stj/1

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta vuodeksi 2006

 

1536

Stj/2

Sosiaali- ja terveysministeriön kuntatiedote hoitoon pääsyn turvaamisesta ja kuntien budjeteista

 

1537

Stj/3

Uuden jäsenen valitseminen Terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukuntaan

 

1538

Stj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1498 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Wallden-Pauligin (varalla Urho) ja
Reinikaisen (varalla Malinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1499 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1500 - 1501 §

Kaupunginvaltuuston 11.1.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1500 §

Lähetekeskustelu kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeesta pääkaupunkiseudun vastausta varten

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

1501 §

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi 2006

 

 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallituksen kokouksessa 12.12.2005 hyväksytty kaupunginvaltuuston esityslistan asia Kj/1
(1462 §) siirretään käsiteltäväksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.1.2006 esityslistan asiana 1.

 

Merkittiin, että esittelijä ehdotti, että kaupunginhallitus päättäisi, että kaupunginhallituksen kokouksessa 12.12.2005 hyväksytty kaupunginvaltuuston esityslistan asia Kj/1 (1462 §) siirretään käsiteltäväksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.1.2006 esityslistan asiana 1.

 

 

Lisätiedot:
Vanne Pertti, kansliapäällikkö, puhelin 169 2210

 

 

1502 - 1506 §

Kaupunginvaltuuston 18.1.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1502 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 12.12.2005 pöydälle pantu asia
Sosiaalilautakunnan jäsenen sekä lasten päivähoitojaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1503 §

Tapaninvainion pientaloalueen asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

1504 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 12.12.2005 pöydälle pantu asia
Mellunkylän kortteleiden nro 47240 - 47247 ja katualueiden (Uussillantien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11287)

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei varajäsen Leppä-aho esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Merkittiin, että Wallden-Paulig ehdotti Rihtniemen kannattamana, että kaupunginhallitus päättäisi palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että merkintä sr-3 poistetaan kaavasta lukuun ottamatta Kaustakuja 1:n tontilla olevaa rakennusta.

 

Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 8 – 6. Vähemmistöön kuuluivat Dahlberg, Reinikainen, Rihtniemi, Urho, Wallden-Paulig ja Vapaavuori.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1505 §

Suomenkielisen työväenopiston johtavan rehtorin viran täyttäminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

1506 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 14.11.2005, 28.11.2005 ja 12.12.2005 pöydälle pantu asia
Kaupungin henkilöstöstrategia 2006 - 2008

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja , puhelin 169 2442
Peltonen Raija, osastopäällikkö, puhelin 169 2446

 

 

 

1507 §

HALLINTOKUNTIEN VÄLISEN TYÖNJAON MUUTTAMINEN TOIMITILOJEN YLLÄPIDOSSA

 

Khs 2004-1364

Esityslistan asia Kj/3

 

                                           Kaupunginhallitus päätti siirtää liitteen 2 mukaisten rakennusten ylläpidon opetusvirastolta, ammattikorkeakoulu Stadialta, suomenkieliseltä työväenopistolta ja kaupunginkirjastolta tilakeskukselle 1.1.2006 alkaen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti siirtää ruotsinkielisen työväenopiston Arbiksen (Dagmarinkatu 3) sekä sosiaaliviraston Outamon ja Lemmilän rakennusten ylläpidon tilakeskukselle 1.8.2006 alkaen.

 

Pöytäkirjanote opetusvirastolle, ammattikorkeakoulu Stadialle, kaupunginkirjastolle, suomenkieliselle työväenopistolle, ruotsinkieliselle työväenopistolle, sosiaalivirastolle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Kurki Hannu, erityissuunnittelija, puhelin 169 2395

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1508 §

VUODEN 2006 TALOUSARVIOON MERKITTYJEN AVUSTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO-OHJEET JA OHJEET VUODEN 2007 AVUSTUSTEN HAKUMENETTELYSTÄ

 

Khs 2005-2632

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa lauta- ja johtokuntia sekä talous- ja suunnittelukeskusta jakamaan avustukset vuoden 2006 talousarvion vahvistamisen jälkeen niille järjestöille, jotka olivat hakeneet vuodelle 2006 avustusta 29.4.2005 mennessä. Avustusmäärärahoja edellä mainituille yhteisöille jaettaessa tulee lisäksi ottaa huomioon talousarvion liitteessä 1 sidotut avustukset ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2006 toimintaa varten myönnetyt avustukset maksetaan seuraavasti:

 

-                                       alle 4 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä,

-                                       4 000 - 11 000 euron suuruiset avustukset kahtena eränä ja

-                                       yli 11 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä ja että

 

maksupäiväksi määrätään maksukauden ensimmäisen kuukauden 7. päivä.

 

Kerta-avustukset, esim. kalustohankintoihin myönnetyt avustukset, voidaan kuitenkin maksaa yhtenä eränä. Samoin lauta- ja johtokunnat voivat maksaa yhtenä eränä ne vuoden 2006 toimintaa varten myönnetyt avustukset, jotka on julistettu haettaviksi joulukuussa 2005.

 

Kaupunginjohtaja voi päätöksellään muuttaa avustuserän edellä mainittua maksamisajankohtaa sekä maksettavan avustuserän suuruutta.

 

Kaupungin yhteisöille myöntämien lainojen lyhennyksiin ja korkoihin merkityt avustukset maksetaan suoraan talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sen antaman ilmoituksen mukaisina.

 

Avustusta koskevaa maksumääräystä ei saa antaa, ennen kuin avustuksen saannille asetetut ehdot on täytetty ja ellei avustuksen myöntänyt viranomainen ole saanut edellisen vuoden avustuksen käytöstä hyväksyttävää selvitystä. Maksattamisesta päättävä lauta- tai johtokunta voi tarvittaessa kuitenkin päättää ennakkoavustuksen maksattamisesta tammi-maaliskuun aikana ehdolla, että avustus voidaan periä takaisin, ellei avustusta saaneelta yhteisöltä saada hyväksyttävää selvitystä edellisen vuoden avustuksen käytöstä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa lauta- ja johtokuntia ilmoittamaan avustuksen myöntämistä koskevassa kirjeessä, että avustuksensaajien tulee suunnitella vuoden 2006 toimintansa huomioon ottaen, ettei kaupungilla ole mahdollisuuksia lisäavustusten myöntämiseen.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelua maksamaan Suomen Kansallisoopperan Säätiölle myönnetyn avustuksen 10.9.2003 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus päätti vielä, että lauta- ja johtokuntien sekä talous- ja suunnittelukeskuksen tulee ilmoittaa vuoden 2007 toiminta-avustuksen hakumenettelystä niille yhteisöille, jotka olivat hakeneet 29.4.2005 mennessä avustusta vuodeksi 2006 ja joille avustus myönnetään tämän ohjeen mukaisesti. Hakemus, joka on tehtävä lomakkeelle Lv 290, on jätettävä siihen kuuluvine liitteineen ao. virastoon tai laitokseen viimeistään 28.4.2006, ellei asianomainen lauta- tai johtokunta toisin päätä.

 

Kaupunginhallitus päätti edelleen kiinnittää lauta- ja johtokuntien sekä talous- ja suunnittelukeskuksen huomiota talousarvion päätösponteen 2.

 

Mikäli kaupungilla on saatavaa avustettavalta yhteisöltä, tulee lauta- tai johtokunnan tai talous- ja suunnittelukeskuksen tehdä esitys kaupunginhallitukselle avustuksen käyttämisestä po. saatavan kattamiseen talousarvion ponnen 2 mukaisesti.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginjohtajan antamaan tarvittaessa yhteisöille lisäohjeita.

 

Pöytäkirjanote esityslistatekstein kaupunginkanslian yleiselle osastolle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle, sisäiselle tarkastukselle, varainhallinnalle sekä taloushallintopalvelulle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, Terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunnalle, terveyslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, satamalautakunnalle, opetuslautakunnalle, suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, nuorisolautakunnalle, liikuntalautakunnalle, henkilöstökeskukselle, työllistämistoimikunnalle ja tarkastusvirastolle

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 169 2389

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 4.

 

 

1509 §

VUODEN 2006 TALOUSARVION KOHDALLE 1 39 05, YHTEISÖJEN TUKEMINEN, KHN KÄYTETTÄVÄKSI, MERKITYN AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN

 

Khs 2005-1048, 2005-1064, 2005-1057, 2005-913, 2005-1024, 2005-1061, 2005-1047, 2005-989, 2005-1062, 2005-992, 2005-1043, 2005-935, 2005-1044, 2005-1055, 2005-997, 2005-686, 2005-1065, 2005-1051, 2005-243, 2005-834, 2005-2714

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jakaa avustuksia vuoden 2006 talousarvion kohdalta 1 39 05 yhteensä 1 216 124 euroa seuraavasti:

 

 

Avustus 2006

 

euroa

 

 

Alvar Aalto Säätiö

5 000

Kotitalon ylläpitoon

 

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry

15 840

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA

42 100

Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry

35 290

Vuotuisavustus

5 990

Vuokra-avustus

29 300

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry

93 100

Helsingin yhteisjärjestö KTV ry

43 690

Vuotuisavustus

8 990

Vuokra-avustus

34 700

Helsinki-Seura – Helsingfors-Samfundet ry

16 000

Hyötykasviyhdistys ry

37 500

Annalan puutarhakeskuksen vuokriin

 

Kansainvälisen kaupunkiyhteistyön tukeminen

8 520

Helsingin Pohjola-Norden i Helsingfors r.f.

6 450

Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry

2 070

Krematoriosäätiö – Krematoriestiftelsen r.s.

6 500

KTN:n Helsingin paikallisyhdistys ry

20 520

Vuotuisavustus

6 820

Vuokra-avustus

6 700

Kerta-avustus virkistyspaikan korjauksiin

7 000

KVL Helsinki ry

92 620

Vuotuisavustus

9 320

Vuokra-avustus

83 300

Lähi- ja perushoitajaliiton Helsingin paikallisjärjestö ry ja Tehyn Helsingin kaupungin paikallisosasto ry

50 770

Vuotuisavustus

4 180

Vuokra-avustus

46 590

Medi-Heli ry

7 600

Sibelius-Akatemia

6 000

Kahden urkukonsertin järjestämiseen Finlandia-talossa

 

Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys ry

8 040

Suomen Retkeilymajajärjestö SRM ry

58 866

Svenska Finlands folkting

2 700

Avustuksia yleisten saunojen toiminnan turvaamiseen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

17 000

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö, kaupunginjohtajan käytettäväksi

540 000

Kansalaisvaikuttaminen tietoverkoissa, kaupunginjohtajan käytettäväksi

80 000

Kunnallisen tiedotustoiminnan edistäminen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

2 500

Opaskoulutuksen järjestäminen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

6 300

Pika-ajuritoimintaan, kaupunginjohtajan käytettäväksi

6 862

Veteraanijärjestöjen vuokriin, kaupunginjohtajan käytettäväksi

12 806

Yhteensä

1 216 124

 

Samalla kaupunginhallitus päätti hylätä Helsinki Expert Oy:n avustusanomuksen, koska liiketoiminnan tukemista ei voida pitää tarkoituksenmukaisena.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastoa lähettämään kirjeen vuoden 2006 avustuksen myöntämisestä ja vuodelle 2007 mahdollisesti haettavan avustuksen hakumenettelystä päätöksessä mainituille sekä niille järjestöille, jotka on mainittu vuoden 2006 talousarvion liitteessä 1 em. talousarviotilin kohdalla.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian yleiselle osastolle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle, varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 169 2389

 

LIITE

Liitteet 1 - 21

 

 

1510 §

LAUSUNNON ANTAMINEN SISÄASIAINMINISTERIÖLLE LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KUNTALAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

 

Khs 2005-2475

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa sisäasiainministeriölle seuraavan sisältöisen lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta:

 

                                            Kaupunginhallitus toteaa, että pormestarimalli lisää vaihtoehtoja kunnan johtamisen järjestämiseksi. Kunnan johtamisjärjestelmän tulisi olla koko maassa selkeä ja yksiselitteinen, mitä ehdotus ei tältä osin ole. On vaikeata nähdä, miten ehdotuksen tavoitteet vahvistaa kunnan poliittista johtajuutta toteutuisivat, jos pormestariksi voidaan valita henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole. Kunnan johtamisjärjestelmää ei tulisi voida muuttaa kesken vaalikauden.

 

Pormestarimallia koskevat ehdotukset perustuvat yhden kunnan aloitteeseen. Pormestarimallin osalta laki tulisi säätää määräaikaisena kokeilulakina, josta saatavat kokemukset otettaisiin huomioon lainsäädäntöä myöhemmin kehitettäessä.

 

Otto-oikeutta koskevilla muutosehdotuksilla vähennetään kuntien yhteistoiminnan esteitä sekä mahdollistetaan tilaaja-tuottaja-organisaatiossa tilaaja-tuottajapuolen erottaminen toisistaan. Tämä on erityisen tärkeää, mikäli mahdollisesti säädettävä laki kunnallisista liikelaitoksista edellyttää johtokunnan asettamista liikelaitosta varten. Helsingin kaupungin luottamushenkilöorganisaatiossa toimii useita kaupunginvaltuuston asettamia johtokuntia, joilla ei nykyisen lain mukaan ole oikeutta ottaa käsiteltäväkseen asiaa, joka on siirretty johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan. Ehdotettu muutos tuo johtokunnat lähes samaan asemaan kuin lautakunnat.

 

Luottamushenkilön oikeudesta saada vapaata työstään kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin palveluksessa olevat luottamushenkilötehtävissä toimivat viranhaltijat ja työntekijät ovat voineet osallistua säännöllisenä työaikanaan pidettäviin kunnan toimielinten kokouksiin. Helsingin kaupungin, kuntayhtymän, jossa Helsingin kaupunki on jäsenenä, tai YTV:n toimielimen kokoukseen osallistumista varten myönnetyn virka- tai työvapaan ajalta luottamushenkilöillä on oikeus saada palkkaedut. Tällöin he eivät hae ansionmenetyksen korvausta toimielimeltä.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että jos henkilölle perustetaan laissa oikeus saada jokin etuus, ei asiasta vielä erikseen sopimista voida pitää tarkoituksenmukaisena. Ehdotetun kuntalain 32 b §:n voisi muotoilla vastaavasti kuin esim. työsopimuslain perhevapaita koskevat säännökset. Kyseisen pykälän 1 momentti voisi olla esim. seuraavansisältöinen:

 

Kunnan luottamushenkilöllä on oikeus saada vapaata työstään kunnan toimielimen kokoukseen osallistumista varten, ellei työnantajalla ole työhön liittyvää painavaa syytä kieltäytyä vapaan antamisesta. Työnantajan on pyydettäessä annettava kirjallinen selvitys kieltäytymisen perusteista.

 

Ehdotettu kuntalain 32 b §:n 2 momentti on tarpeeton.

 

Kunnan talouden tasapainottamista koskevien säännösehdotusten osalta kaupunginhallitus toteaa, että esitetyt muutokset johtuvat siitä, että voimassa oleva kuntalaki ei riittävästi velvoita kuntia tasapainottamaan taloutta. Esitys on kapea-alainen ja osittain tekninen. Siinä ei puututa syihin, minkä takia kuntien tilinpäätöksiin kertyy alijäämää. Nykyinen laki sallii kunnille laatia talousarvion, jossa jo vuosikate on negatiivinen, ja tällaisten kuntien määrä on kasvanut. Tällaisissa tapauksissa talouden tasapainotustoimet tehdään jälkikäteen, eikä väärää kehitystä oikaista riittävän aikaisessa vaiheessa.

 

Sisäasiainministeriön työryhmä selvitti laajasti alijäämien syitä. Selvitys osoitti, että poistojen määrä on liian pieni suhteessa investointitarpeeseen. Tästä johtuen vuosikatteen suhteuttaminen poistoihin antaa liian hyvän kuvan kunnan taloudesta. Tuloslaskelman alijäämään vaikuttaa kuitenkin keskeisesti juuri poistojen suuruus.

 

Kuntien tulorahoitus ei riitä investointien rahoittamiseen, vaan investoinnit on rahoitettava entistä enemmän lainanotolla. Tähän ongelmaan esitysluonnos ei puutu. Kunnallistalous voi velkaantua ja sen seurauksena kriisiytyä, vaikkei alijäämää kertyisikään.

 

Kuntien ongelmien taustalla ovat paljolti valtion omat toimenpiteet. Kuntien tehtäviä on lisätty. Valtio ei kuitenkaan ole halunnut osallistua lisääntyneistä tehtävistä aiheutuneisiin kustannuksiin valtionosuuslain hengen mukaisesti. Tämän seurauksena valtion rahoitusosuus keskeisten palvelujen rahoituksessa on supistunut noin 20 prosenttiyksikköä vuosina 1990–2004.

 

Kunnan talouden tasapainottamista koskevat säännösmuutokset ovat vain osaratkaisu kuntien talousongelmiin. Rahoituslaskelma on kuntien tilinpäätöksissä ollut ilman kuntalain velvoitetta.

 

Kaupunginhallitus puoltaa ehdotettuja muutoksia ja lisäyksiä kuntalakiin edellä mainituin huomautuksin.

 

Kirje nro       sisäasiainministeriölle sekä pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että ehdotuksen toisen kappaleen viimeisestä virkkeestä poistetaan sanat satunnaisiin voimasuhteiden muutoksiin perustuen.

 

Merkittiin, että Lehtipuu ehdotti Hellströmin kannattamana, että kaupunginhallituksen lausunnon toisen kappaleen viimeiseksi virkkeeksi lisätään seuraava:

 

"Vaihtoehtojen joukkoon tulisi harkita mahdollisuutta valita pormestari suoralla kansanvaalilla."

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Lehtipuun vastaehdotuksen äänin 12 – 3. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Lehtipuu ja Rantanen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

 

Lisätiedot:
Vanne Pertti, kansliapäällikkö, puhelin 169 2210

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

1511 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 14.12.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 14.12.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luet­telo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistövirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Nina Laine–Tuomiselle ja Orvokki Jokiselle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen ta­loushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Orvokki Jokiselle ja teologian maisteri Kirsi Asikaiselle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, lapsiperhe­jaostolle, sosiaalivirastolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

11                 Aloite 1

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 12

 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa yhdessä muiden asiaan liittyvien hallintokuntien kanssa tekemään selvityksen paikan löytämiseksi Helsingin kantakaupungin alueelta sirkustelttojen määräaikaista pystyttämistä varten.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle.

 

Aloite 22

 

Toivomusponsi sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 27

 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa ja Helsingin Satamaa tekemään suunnitelmat merenrannoilla sijaitsevien matonpesupaikkojen korvaamisesta maalle rakennettavilla paikoilla sekä rakennusvirastoa huolehtimaan vastaisuudessa uusien, maalla sijaitse­vien matonpesupaikkojen järjestämisestä käytettävissään olevien resurssien puitteissa.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja Helsingin Satamalle.

 

Kaupunginhallituksen kirjeet nro       Vuosaaren Marttayhdistys ry:lle, Helsingfors Svenska Marrhaförbundille ja Helsingfors svenska Marthaföreningille, Katajanokkaseura ry:lle sekä Outi Rihkolalle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

5                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen).

 

6                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

7                    Pöytäkirjanote asuntolautakunnalle.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

8                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Petra Seilalle ja yo-merkonomi Mari Laineelle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

9                    Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä rakennusvirastolle.

 

12                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje nro     Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille.

 

Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

13                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 7.

 

 

1512 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 50 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                        13.12.2005

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta              14.12.2005

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1513 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 50 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1514 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND RF:N JA LINDSTRÖM INVEST OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2005-2594

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 4.10.2005 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Svenska litteratursällskapet i Finland rf on myynyt Helsingin kaupungin 11. kaupunginosan korttelin nro 295 tontin nro 6 rakennuksineen Lindström Invest Oy:lle perustettujen Kiinteistö Oy Helsingin Hämeentie 3 ja Kiinteistö Oy Helsingin Näkinkuja 1 -nimisten yhtiöiden lukuun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Lindström Invest Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1515 §

LASTEN PÄIVÄKOTI LOKIN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2005-1579

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä lasten päiväkoti Lokin 10.6.2005 päivätyn peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäverollinen enimmäishinta on 2 123 000 euroa (veroton hinta 1 740 000 euroa) hintatasossa 9/2005.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, sosiaalilautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1516 §

LAUSUNTO PIRKKOLAN, MAUNULAN JA SUURSUON ALUEITA KOSKEVASTA ALUEELLISESTA RAKENNUSSUOJELUESITYKSESTÄ

 

Khs 2005-2136

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle seuraavansisältöisen lausunnon:

 

Kaupunginhallitus toteaa ensinnäkin, että se on antanut Uudenmaan ympäristökeskukselle 14.11.2005 lausunnon Suursuon Ostoskeskus Oy:n tekemästä, ostoskeskusta koskeneesta suojeluesityksestä ja todennut tuolloin, ettei ole olemassa perusteita rakennuksen suojelemiseksi rakennussuojelulailla vaan että rakennuksen suojeluasia tullaan ratkaisemaan vireillä olevan asemakaavan muutoksen yhteydessä.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 12.5.2005 puoltanut Maunulan ostoskeskuksen alueen asemakaavan muutosta, jossa ostoskeskuksen paikalle on merkitty asuinkerrostaloja alakerran liiketiloineen ja Pakilantien toiselle puolelle liike- ja julkisten palvelujen tiloja. Ostoskeskusta ja nyt myös sitä ympäröivää laajempaa aluetta koskevien rakennussuojeluesitysten vuoksi tämän asemakaavan käsittely on toistaiseksi keskeytetty.

 


Maunulan, Pirkkolan ja Suursuon alueiden kulttuurihistorialliset arvot

 

Oulunkylän kaupunginosaan kuuluvien Pirkkolan, Maunulan ja Suursuon alueisiin liittyviä kulttuurihistoriallisia arvoja on huomioitu ja nostettu esiin jo 1980-luvulta lähtien. Valtakunnallisesti merkittävinä rakennettuina kulttuurihistoriallisina ympäristöinä Maunulasta on osoitettu Pirkkolan ja Lampuotilantien omakotialueet sekä arkkitehti Hilding Ekelundin suunnittelema ns. Sahanmäen alue (Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, Museovirasto, Rakennushistorian osaston julkaisu 16, 1993; 2. painos 1998). Sahanmäen alue kuuluu myös DOCOMOMOn (kansainvälinen modernin arkkitehtuurin suojelujärjestö) luetteloon. Maunulan Sahanmäen alue on yksi neljästä Helsingin DOCOMOMO-valikoimaan sisältyvästä aluekokonaisuudesta yhdessä Taka-Töölön, Olympiakylän ja Pihlajamäen kanssa.

 

Museovirastossa valmistellaan parhaillaan edellä mainitun kohdeluettelon tarkistusta. Lausuntokierroksella olevaan ehdotukseen sisältyy myös Maunulan eteläosa, joka edustaa 1950-luvun rakentamista.

 

Maunulan kerrostaloalue on merkitty kokonaisuutena maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi ympäristöksi Uudenmaan maakunnallisessa kulttuuriympäristöselvityksessä (Lauri Putkonen 2001).

 

Suojelu asemakaavoilla

 

Pirkkola, 1950-luvulla rakennettu Maunulan eteläosa sekä Saarnaajantien eteläpuoli on merkitty Helsingin yleiskaava 2002:ssa rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäviksi alueiksi. Yleiskaavan mukaan alueita on kehitettävä siten, että niiden ominaispiirteet säilyvät. Maunulan 1950-luvun rakentamista edustava eteläosa on rakennuskiellossa suojelukaavan laatimista varten.

 

Maunulan koillisosaan ja Pakilan eteläosaan valmistellaan parhaillaan asemakaavaa ja asemakaavan muutosta. Patterimäen alue tullaan merkitsemään kaavamuutokseen muinaismuistoalueeksi eikä sen välittömään läheisyyteen ole tulossa uutta rakentamista. Samassa yhteydessä ratkaistaan Saarnaajantien eteläpuolen rintamamiestalojen suojelu.

 

Pirkkolaan on laadittu vuonna 1988 asemakaava, jossa alue merkittiin erillispientalojen korttelialueeksi (AO/s), jolla ympäristö säilytetään. Alueella olevia rakennuksia ei saa purkaa ja alueella ovat sallittuja vain sellaiset toimenpiteet, jotka edistävät rakennusten ja niiden lähiympäristön säilymistä ja olennaisten piirteiden vahvistumista. Kaavan tavoitteena on suojella alueen rakennuskanta ja yhtenäisenä säilynyt miljöökokonaisuus. Pienehkö rakennusten laajennusvara on osoitettu pihan puolelle. Alueen katunäkymät säilyvät yhtenäisinä. Lampuotilantien alueelle on laadittu suojelukaava vuonna 1995 samoilla periaatteilla kuin Pirkkolan omakotialueelle.

 

Maunulan kerrostaloalue on kokonaisuudessaan inventoitu vuonna 2002 Helsingin kaupunginmuseon toimesta. Lauri Putkosen laatima inventointi sisältää aluekuvauksen ohella lyhyen kuvauksen rakennuskannasta. Inventointi kattaa perustietojen (suunnittelija, rakentamisvuosi, osoite) ohella tietoja rakennuksista, käytetyistä rakennusmateriaaleista sekä tietoja myöhemmin tehdyistä muutoksista.

 

Parhaillaan on valmisteilla kaupunkisuunnitteluviraston toimesta yhteistyössä kaupunginmuseon ja rakennusvalvontaviraston kanssa Maunulan 1950-luvulla rakennetun eteläosan arvottaminen ja rakentamistapaohjeet. Selvitys valmistuu vuoden 2006 alussa. Selvitys palvelee lähtökohta-aineistona suojelukaavan ja alueen kehittämisperiaatteiden laatimista varten. Suojelukaavan tavoitteena on alueen alkuperäisten ominaispiirteiden turvaaminen. Helsingin sodan jälkeen rakennetuista esikaupunkien kerrostaloalueista Maunula on – Pihlajamäen ohella – järjestyksessä toinen kerrostalolähiö, jossa alueen arvojen turvaamiseksi laaditaan suojelukaava.

 

Rakennussuojelulain 3 §:n mukaan rakennussuojelusta asemakaava-alueella säädetään maankäyttö- ja rakennussuojelulaissa. Asemakaava-alueella voidaan rakennussuojelulain mukaiseen menettelyyn ryhtyä kuitenkin silloin, kun suojelu ei ole mahdollista maankäyttö- ja rakennuslain nojalla, milloin rakennuksen säilymistä ei voida riittävästi turvata maankäyttö- ja rakennuslain säännösten nojalla tai milloin rakennuksella on huomattavaa valtakunnallista merkitystä taikka milloin siihen muutoin on erityisiä syitä.

 

Osa suojeltavaksi esitetyistä alueista on arvotettu valtakunnallista merkitystä omaaviksi. Niiden suojelu on kuitenkin mahdollista asemakaa-

van nojalla – niihin ei liity sellaista suojelun tarvetta, joka ei olisi kaavasuojelun keinoin turvattavissa. Alueiden suojelussa tärkeässä asemassa oleva rakennetun kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan suojelu kuuluu asemakaavallisen suojelun piiriin.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että Maunulan, Pirkkolan ja Lampuotilantien alueen valtakunnallisesti arvokkaiden kokonaisuuksien osalta on jo tehty tai ryhdytty tekemään niitä kaavallisia toimenpiteitä, joita valtakunnalliset maankäyttötavoitteet edellyttävät. Pirkkolan omakotialueelle suojelukaava on vahvistettu jo vuonna 1988 ja Lampuotilantien 1940-luvun puolivälissä rakennettu kokonaisuus on suojeltu asemakaavalla vuonna 1995.

 

Nyt esillä olevassa rakennussuojeluesityksessä on mukana myös Maunulan 1960- ja 1970-luvulla rakennetut alueet. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös Suursuon ostoskeskus, jonka suojelemiseen rakennussuojelulailla kaupunginmuseo (1.9.2005) ja Museovirasto (15.9.2005) ovat jo aiemmin ottaneet kielteisen kannan.

 

Kun tämän aikakauden rakennettuja alueita inventoitiin yleiskaava 2002:ta varten, edellä mainittua Maunulan kokonaisuutta ei kuitenkaan tässä vaiheessa ole arvotettu kyseisen aikakauden asuinalueiden parhaimmistoon kuuluvaksi. Maunulan 1960- ja 1970-luvulla rakennetun alueen suojelu- ja kehittämistarpeet tullaan kuitenkin arvioimaan tulevina vuosina, kun uuden asemakaavan laatiminen tulee ajankohtaiseksi. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tämän tyyppisillä jo rakennetuilla alueilla kaavoituksen tavoitteena tulee olla ympäristön eheyttäminen säilyttäen ja hoitaen. Ostoskeskuksen säilyttämisestä päätetään erillisen asemakaavan muutoksen nro 11326 käsittelyn yhteydessä.

 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi käsityksenään, että suojeluesityksessä tarkoitetun alueen suojelun toteutuminen on osittain jo turvattu tai asianmukaisella tavalla varmistetaan tulevien asemakaavan muutosten suunnittelu- ja päätösprosesseissa. Kaupunginhallitus ei sen vuoksi pidä perusteltuna Pirkkolan, Maunulan ja Suursuon alueen alueellista suojelua rakennussuojelulailla.

 

Kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle ja ote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, kiinteistövirastolle ja Museovirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

1517 §

LEPPÄVAARASSA SIJAITSEVAN ASUNTOTONTIN OSAN MYYMINEN

 

Khs 2005-2633

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään Helsingin kaupungin omistamasta Suurhuopalahden kylän (452) tilasta Alberga RN:o 2:1290 noin 1 401 m2:n suuruisen määräalan, joka kuu­luu Espoon kaupungin Leppävaaran Kaivomäen asemakaavan mukai­seen korttelin nro 51324 tonttiin nro 1 ja jonka osuus tontin asemakaa­van mukaisesta rakennusoikeudesta on 1 154 k‑m2, tarjouskilpailussa tehdyn korkeimman tarjouksen mukaisesta 755 345,45 euron kauppa­hinnasta YIT Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun ja muutoin seuraavin ehdoin:

 

1                    Saman kaupanteon yhteydessä Espoon kaupunki myy omistamansa osan samalle ostajalle ja muutoin paitsi kohdan 3 osalta samoin ehdoin.

 

2                    Kauppahinta maksetaan kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä. Kauppahinnasta osa, joka vastaa 1 210 k‑m2:n rakennusoikeutta, tulee maksaa Helsingin kaupungille.

 

3                    Myytävälle tontille on rakennettava vapaarahoitteista asuntotuotantoa vähintään 70 % rakennusoikeuden määrästä asuttavaan kuntoon kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Jos ostaja laiminlyö rakentamisvelvoitteen, hän maksaa kaupungille viivästysajalta sopimussakkoa, jonka määrä on vuodessa 20 % kaupungille maksetusta tontin kauppahinnasta. Sopimussakkoa tulee kuitenkin maksaa enintään 5 vuodelta.

 

4                    Tonttia ei saa myydä eikä vuokrata edelleen rakentamattomana ilman kaupungin lupaa. Mikäli näin tapahtuu, sitoutuu ostaja maksamaan sopimussakkoa kaupungille maksetun kauppahinnan suuruisen määrän.

 

5                    Tontille rakennettavaa rakennusta suunniteltaessa on noudatettava asemakaavaa ja alueen korttelisuunnitelmaa.

 

6                    Ostajan tulee Espoon kaupungin niin vaatiessa maksaa Espoon kaupungille vesihuoltolain mukainen liittymismaksu.

 

7                    Tontti luovutetaan vapaana rasituksista (velkakiinnityksistä).

 

8                    Ostaja vastaa lohkomiskustannuksista.

 

9                    Ostaja on velvollinen tekemään Espoon kaupungin kiinteistöpalvelukeskuksen kanssa erillisen sopimuksen Etelä-Leppävaaran yhteisväestönsuojan käyttöoikeudesta ja käyttöoikeuden korvauksista sekä osallistumaan Leppävaaran Pysäköinti Oy:lle väestönsuojatilojen kunnossapidosta aiheutuviin kustannuksiin.

 

10                 Tonttia palvelevat autopaikat sijoittuvat erillisille Leppävaaran Pysäköinti Oy:n hallitsemille LPA-tonteille tai parkkiluolaan. Tontin kauppahinta sisältää tontin asemakaavan mukaisia autopaikkoja vastaavan osuuden tontin käyttöön tarpeellisten autopaikkatonttien arvosta. Ostaja on velvollinen tekemään erillisen sopimuksen tontin asemakaavan mukaisten autopaikkojen toteuttamisesta ja hallinnasta Leppävaaran Pysäköinti Oy:n kanssa.

 

11                 Ostajan on liitettävä ostamansa tontti Etelä-Leppävaaran alueen yhteistilojen toteuttamista ja käyttöä koskevaan erilliseen sopimukseen.

 

12                 Muuten noudatetaan tavanomaisia kiinteistökaupan ehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että ehdotuksen viimeiseksi kappaleeksi lisätään seuraava:

 

”Samalla kaupunginhallitus päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1518 §

VANHAN MAUNULAN KORTTELEIDEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11493)

 

Khs 2005-2631

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11493/1.12.2005 ilmenevien 28. kaupunginosan eräiden kortteleiden (Vanha Maunula) rakennuskieltoaikaa 7.1.2008 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

1519 §

28.11.2005 ja 12.12.2005 pöydälle pantu asia

ESITYS ARAVA- JA KORKOTUKIVUOKRA-ASUNTOJEN ASUKASVALINTAPERUSTEIDEN MUUTTAMISESTA

 

Khs 2005-58

Esityslistan asia Kaj/6

 

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingissä noudatettavista arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintaperusteista poistetaan seuraava kohta:

 

Samassa asemassa olevista asunnonhakijoista etusijalle asetetaan kauimmin kunnassa asuneet hakijat. Asukasvalinnassa otetaan huomioon myös hakijan pääkaupunkiseudulla sijaitseva työpaikka.

 

Kaupunginhallitus toteaa asukasvalintaperusteisiin liittyvän päätöksenteon olevan oikeudellisesti tulkinnanvaraista. Lisäksi kaupunginhallitus kiinnittää huomiota siihen, että ympäristöministeriössä valmistellaan parhaillaan selvitystä kuntalaisuudesta laillisena asukasvalintaperusteena valtion tukemiin vuokra-asuntoihin sekä siihen liittyvistä mahdollisista lainmuutostarpeista. Tämän takia kaupunginhallitus katsoo, että tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaisinta pyrkiä vaikuttamaan valtiovaltaan aravarajoituslain ja korkotukilain sekä niiden nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi. Samalla kaupunginhallitus kehottaa oikeuspalveluja yhteistyössä kiinteistöviraston kanssa välittömästi valmistelemaan ympäristöministeriölle esityksen mainitun lainsäädännön muuttamiseksi ja kehottaa kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa toimittamaan esityksen ministeriölle.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistöviraston asuntoasiainosastoa valmistelemaan yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa esityksen asuntolautakunnan ja kaupunginhallituksen päätettäväksi asukasvalintaperusteiden uudistamisesta Valtion asuntorahaston asukasvalintaoppaan pohjalta ottaen kuitenkin huomioon perustuslaissa turvatun kunnallisen itsehallinnon, siitä johtuvat rajoitukset kunnan velvollisuuteen tuottaa palveluita, sekä ympäristöministeriössä käynnissä olevan selvityksen pohjalta aikanaan tehtävät johtopäätökset.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti antaa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle kaupunginkanslian oikeuspalveluiden ja esittelijän esityksen pohjalta laaditun lausunnon kuntalaisuuden huomioon ottamisesta arava-vuokra-asuntojen asukasvalinnassa.

 


Pöytäkirjanote ja kirje nro     eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle ja pöytäkirjanote asuntolautakunnalle

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että ehdotuksen alkuperäinen kolmas kappale muutetaan ja lisätään sitä ennen uusi kappale (muutokset kursivoituna), jonka jälkeen päätösehdotus kokonaisuudessaan on seuraava:

 

”Kaupunginhallitus päättänee, että Helsingissä noudatettavista arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintaperusteista poistetaan seuraava kohta:

 

’Samassa asemassa olevista asunnonhakijoista etusijalle asetetaan kauimmin kunnassa asuneet hakijat. Asukasvalinnassa otetaan huomioon myös hakijan pääkaupunkiseudulla sijaitseva työpaikka.’

 

Kaupunginhallitus toteaa asukasvalintaperusteisiin liittyvän päätöksenteon olevan oikeudellisesti tulkinnanvaraista. Lisäksi kaupunginhallitus kiinnittää huomiota siihen, että ympäristöministeriössä valmistellaan parhaillaan selvitystä kuntalaisuudesta laillisena asukasvalintaperusteena valtion tukemiin vuokra-asuntoihin sekä siihen liittyvistä mahdollisista lainmuutostarpeista. Tämän takia kaupunginhallitus katsoo, että tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaisinta pyrkiä vaikuttamaan valtiovaltaan aravarajoituslain ja korkotukilain sekä niiden nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi. Samalla kaupunginhallitus kehottaa oikeuspalveluja yhteistyössä kiinteistöviraston kanssa välittömästi valmistelemaan ympäristöministeriölle esityksen mainitun lainsäädännön muuttamiseksi ja kehottaa kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa toimittamaan esityksen ministeriölle.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistöviraston asuntoasiainosastoa valmistelemaan yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa esityksen 31.5.2006 mennessä (poisto) asuntolautakunnan ja kaupunginhallituksen päätettäväksi asukasvalintaperusteiden uudistamisesta Valtion asuntorahaston asukasvalintaoppaan pohjalta ottaen kuitenkin huomioon perustuslaissa turvatun kunnallisen itsehallinnon, siitä johtuvat rajoitukset kunnan velvollisuuteen tuottaa palveluita, sekä ympäristöministeriössä käynnissä olevan selvityksen pohjalta aikanaan tehtävät johtopäätökset.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee antaa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle kaupunginkanslian oikeuspalveluiden ja esittelijän esityksen pohjalta laaditun lausunnon kuntalaisuuden huomioon ottamisesta arava-vuokra-asuntojen asukasvalinnassa."

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1520 §

KIINTEISTÖVIRASTON POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2005-2381

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2005-2381/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1521 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

8.12.2005

kiinteistölautakunta

13.12.2005

rakennuslautakunta

13.12.2005

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

14. ja 15.12.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1522 §

VT ULLA-MARJA URHON TOIVOMUSPONSI: KOULUASTEIDEN TASAPUOLINEN EDUSTAVUUS TUKIPALVELUJEN KILPAILUTTAMISESSA

 

Khs 2005-1262

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 25.5.2005 hyväksymän toivomusponnen (vt Ulla-Marja Urho) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Ulla-Marja Urholle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1523 §

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIEN KOROTETTUJA KÄYNTI- JA TOIMENPIDEPALKKIOITA KOSKEVA PAIKALLINEN SOPIMUS

 

Khs 2005-2621

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä saavutetun neuvottelutuloksen mukaisen paikallisen sopimuksen ja valtuuttaa henkilöstökeskuksen kaupungin puolesta allekirjoittamaan sen.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle, terveyskeskukselle sekä ao. henkilöstöjärjestölle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsen Reinikainen ja Minerva Krohn esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Pohjaniemi Marju, palvelussuhdepäällikkö, puhelin 169 2451

 

LIITE

Katso esityslistaa, sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asiaa 2.

 

 

1524 §

12.12.2005 pöydälle pantu asia

VT SARI SARKOMAAN JA VT TERHI PELTOKORVEN TOIVOMUSPONNET: TYÖSUHDEMATKALIPPUJEN TARJOAMINEN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖILLE

 

Khs 2005-740, 2005-2131

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 30.3.2005 ja 28.9.2005 hyväksymien toivomusponsien (Sari Sarkomaa ja Terhi Peltokorpi) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponsien ehdottajille sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sari Sarkomaalle ja Terhi Peltokorvelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että sivun 68 ensimmäisen kappaleen viimeisen virkkeen loppuun lisätään sanat  mikäli siitä erikseen sovitaan.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1525 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta                                                                   8.12.2005

kaupunginmuseon johtokunta                                                   13.12.2005

kaupunginorkesterin johtokunta                                                15.12.2005

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                    13.12.2005

liikuntalautakunta                                                                         13.12.2005

nuorisolautakunta                                                                        15.12.2005

opetuslautakunta                                                                          13.12.2005

- suomenkielinen jaosto                                                              13.12.2005

 

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                        15.12.2005

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                       14.12.2005

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                              5. – 14.12.2005

taidemuseon johtaja                                                             8. – 14.12.2005

tietokeskuksen johtaja                                                                    8.12.2005

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

1526 §

YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNNAN ESITYS KADUNHOITOMAKSUISTA

 

Khs 2005-1845

Esityslistan asia Ryj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1527 §

ENERGIA- JA ILMASTOSOPIMUKSEN JATKAMINEN 31.12.2007 SAAKKA

 

Khs 2005-2599

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki jatkaa Kauppa ja teollisuusministeriön kanssa 9.12.2003 allekirjoitettua energia- ja ilmastosopimusta siihen saakka, kunnes uusi sopimus on allekirjoitettu.

 

Kirje nro     Kauppa- ja teollisuusministeriölle ja pöytäkirjanote energiansäästöneuvottelukunnalle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1528 §

VALTUUTETTU MAIJA ANTTILAN JA KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONNET: LIPUTTA MATKUSTAMISEN VÄHENTÄMINEN

 

Khs 2005-2133, 2005-2135

Esityslistan asia Ryj/3

 

                      Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupungin-valtuuston 28.9.2005 hyväksymien toivomusponsien (Maija Anttila, Kauko Koskinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponsien ehdottajille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Maija Anttilalle ja Kauko Koskiselle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

1529 §

VALTUUTETTU SIRPA PUHAKAN TOIVOMUSPONSI: LIIKENNELAITOKSEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN ETENEMINEN

 

Khs 2005-2137

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupungin-valtuuston 28.9.2005 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Puhakka) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponsien ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sirpa Puhakalle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1530 §

VALTUUTETTU TAPIO HAVASTON TOIVOMUSPONSI: JOUKKOLIIKENTEEN MATKUSTAJATURVALLISUUS

 

Khs 2005-2139

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupungin-valtuuston 28.9.2005 hyväksymän toivomusponnen (Tapio Havasto) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tapio Havastolle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1531 §

VALTUUTETTU OUTI ALANKO-KAHILUODON TOIVOMUSPONSI:  TILAVA BUSSIKALUSTO

 

Khs 2005-2141

Esityslistan asia Ryj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 28.9.2005 hyväksymän toivomusponnen (Outi Alanko-Kahiluoto) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodolle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1532 §

VALTUUTETTU MATTI ENROTHIN TOIVOMUSPONSI: MUSEORAITIOVAUNUT

 

Khs 2005-2142

Esityslistan asia Ryj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 28.9.2005 hyväksymän toivomusponnen (Matti Enroth) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Matti Enrothille sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1533 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN ENERGIAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2005-2238

Esityslistan asia Ryj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin Energian ympäristölupahakemuksen hyväksymistä sellaisilla ehdoilla, että lämpökeskuksen toiminnasta ei aiheudu haittaa sijoituspaikan lähiympäristön suunnitellulle käytölle. Lisäksi lämpökeskuksen sijaintipaikan maaperän kunnostuksesta tulisi tehdä ilmoitus ympäristöviranomaiselle tai sille tulisi hakea ympäristölupa.

 

Kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, rakennusvirastolle ja kiinteistövirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

1534 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                              13.12.2005

joukkoliikennelautakunta                                   15.12.2005

yleisten töiden  lautakunta                                 15.12.2005

ympäristölautakunta                                            15.12.2005

joukkoliikennelautakunta                                   19.12.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1535 §

HELSINGIN KAUPUNGIN 400-VUOTISKOTISÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUODEKSI 2006

 

Khs 2005-2299

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön hallitukseen vuodeksi 2006 kaksi jäsentä ja heille varajäsenet seuraavasti:

 

Jäsen

Varajäsen

 

 

Tuula Öhman

Yrjö Jäntti

Pekka Sormunen

Riitta Huber

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä vuodeksi 2006 säätiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Leif-Erik Forsberg) ja varatilintarkastajaksi KHT Raimo Saarikiven.

 

Pöytäkirjanote Helsingin 400-vuotiskotisäätiölle, hallitukseen ja tilintarkastajiksi nimetyille, sosiaalilautakunnalle, tarkastuslautakunnalle ja kaupunginkanslialle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1

 

 

1536 §

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN KUNTATIEDOTE HOITOON PÄÄSYN TURVAAMISESTA JA KUNTIEN BUDJETEISTA

 

Khs 2005-2532

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriön kuntatiedotteen 14.11.2005 hoitoon pääsyn turvaamisesta ja kuntien budjeteista.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kuntatiedotteesta terveyslautakunnalle ja sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liite 1

 

 

1537 §

UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN TERVE JA TURVALLINEN KAUPUNKI -NEUVOTTELUKUNTAAN

 

Khs 2004-2309

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Terve ja turvallinen kaupunki
–neuvottelukuntaan uudeksi jäseneksi yleiskaavasuunnittelija Rikhard Mannisen Jon Mauryn tilalle neuvottelukunnan vuoden 2006 lopussa päättyvän toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille henkilöille, kaupunkisuunnitteluvirastolle, Terve ja turvallinen kaupunki –neuvottelukunnalle (sihteeri Marja-Kirsti Eliasson, sosiaalivirasto) ja kaupunginkanslialle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liite 1

 

 

1538 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                  13.12.2005

 

sosiaalilautakunta

lasten päivähoitojaosto                   15.12.2005

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle ja lasten päivähoitojaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 


Översättning:

1522 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN

ULLA-MARJA URHO: JÄMLIKT FÖRETRÄDDA SKOLNIVÅER

VID KONKURRENSUTSÄTTNING AV STÖDTJÄNSTER

 

Stn 2005-1262

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 25.5.2005 (Ulla-Marja Urho)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Ulla-Marja Urho och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Makkonen Antero, stadssekreterare, telefon 169 2242

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 

Översättning:

1524 §

Ärende bordlagt 12.12.2005

HEMSTÄLLNINGSKLÄMMAR AV FULLMÄKTIGELEDAMÖTERNA

SARI SARKOMAA OCH TERHI PELTOKORPI: TJÄNSTEBILJETT

FÖR STADENS ANSTÄLLDA

 

Stn 2005-740, 2005-2131

Ärende Sj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av hemställningsklämmar som stadsfullmäktige godkänt 30.3.2005 och 28.9.2005 (Sari Sarkomaa och Terhi Peltokorpi)

 

tillställa dem som föreslagit klämmarna denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamöterna Sari Sarkomaa och Terhi Peltokorpi och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Det antecknades att föredraganden ändrade sin framställning så att orden ”om det särskilt överenskoms om detta” läggs till i slutet av sista meningen i första stycket på sidan 68.

 

Stadsstyrelsen godkände föredragandens ändrade förslag.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 169 2295

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 

Översättning:

1528 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄMMAR AV FULLMÄKTIGELEDAMÖTERNA

MAIJA ANTTILA OCH KAUKO KOSKINEN: MINSKNING AV

RESANDET UTAN BILJETT

 

Stn 2005-2133, 2005-2135

Ärende Ryj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av hemställningsklämmar som stadsfullmäktige godkänt 28.9.2005 (Maija Anttila, Kauko Koskinen), tillställa dem som föreslagit klämmarna denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamöterna Maija Anttila och Kauko Koskinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 169 2262

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 4

 

 


Översättning:

1529 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SIRPA

PUHAKKA: HUR TRAFIKVERKETS STRATEGISKA MÅL

FORTSKRIDER

 

Stn 2005-2137

Ärende Ryj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 28.9.2005 (Sirpa Puhakka), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sirpa Puhakka och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 169 2262

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 

 

Översättning:

1530 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TAPIO

HAVASTO: SÄKERHETEN FÖR PASSAGERARNA INOM

KOLLEKTIVTRAFIKEN

 

Stn 2005-2139

Ärende Ryj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 28.9.2005 (Tapio Havasto), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 


Protokollsutdrag till ledamoten Tapio Havasto och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 169 2262

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 

Översättning:

1531 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN OUTI

ALANKO-KAHILUOTO: RYMLIG BUSSMATERIEL

 

Stn 2005-2141

Ärende Ryj/6 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 28.9.2005 (Outi Alanko-Kahiluoto), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 169 2262

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 

Översättning:

1532 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MATTI

ENROTH: MUSEISPÅRVAGNAR

 

Stn 2005-2142

Ärende Ryj/7 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 28.9.2005 (Matti Enroth), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Matti Enroth och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 169 2262

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

 

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Jouko Malinen                                       Ulla-Marja Urho

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa 28.12.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1498-1506, 1510-1513, 1516, 1521-1522, 1524-1526, 1528-1534, 1536 ja 1538 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1520 §

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1518 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1514 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1498-1506, 1510-1513, 1516, 1521-1522, 1524-1526, 1528-1534, 1536 och 1538 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1520 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1518 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

1514 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.