Kokousaika

12.12.2005 kello 16.00 – 17.02

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 1460-osa 1464 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö (paitsi 1469-1497 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

(paitsi osa 1484-1497 §)

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

va. apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1460-1461,


1462-1463,


1467-1474, 1476, 

 Korpinen

 

 

 

1475,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
1464,


1477-1486, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
1465-1466,


1487-1491, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1492-1494, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


1495-1497,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

1460

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1461

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1462

Kj/1

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi 2006

 

1463

Kj/2

Sosiaalilautakunnan jäsenen sekä lasten päivähoitojaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta

 

1464

Kaj/3

Mellunkylän kortteleiden nro 47240 - 47247 ja katualueiden (Uussillantien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11287)

 

1465

Sj/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

1466

Sj/5

Kaupungin henkilöstöstrategia 2006 - 2008

 

1467

Kj/3

Kaupunginvaltuuston 30.11.2005 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1468

Kj/4

Vaalilautakuntien asettaminen vuoden 2006 presidentinvaaleja varten ja jäsenten valinta asetettaviin lautakuntiin

 

1469

Kj/5

Vaalitoimikuntien asettaminen presidentinvaalien yhteydessä järjestettävää ennakkoäänestystä varten ja jäsenten valinta asetettaviin toimikuntiin

 

1470

Kj/6

Yleisten töiden lautakunnan varsinaisten jäsenten sekä kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa virkamatka Portugaliin

 

1471

Kj/7

Vuoden 2006 talousarvion noudattamisohjeet

 

1472

Kj/8

Rakennushankkeiden seurantaraportti

 

1473

Kj/9

Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:n lainojen takaisinmaksuaikojen pidentäminen

 

1474

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1475

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1476

Kj/12

Kaupungin edustajan nimeäminen Helsingin Uusyrityspalvelu ry:n hallitukseen

 

1477

Kaj/1

Vt Kimmo Helistön toivomusponsi: Kymmenen vuotta samalla tasolla pysytelleen pyöräliikenteen määrän saattaminen eri toimenpitein kasvuun

 

1478

Kaj/2

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Suomen valtion ja Linnan Kundit Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1479

Kaj/3

Suurmetsän katualueen (Louhikkokujan pohjoisosa) asemakaavan muuttaminen (nro 11479)

 

1480

Kaj/4

Vartiokylän tonttien 45462/4, 45470/4 ja 45471/11 asemakaavan muuttaminen (nro 11478)

 

1481

Kaj/5

Vt Otto Lehtipuun toivomusponsi: Lainsäädännön muuttaminen vuokratalojen asukasedustajien valitsemiseksi postiäänestyksellä

 

1482

Kaj/6

Fastighets Ab Majblommanin poikkeamishakemus

 

1483

Kaj/7

Lausunto Marja-Vantaan osayleiskaavaehdotuksesta (020900)

 

1484

Kaj/8

28.11.2005 pöydälle pantu asia

Esitys arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintaperusteiden muuttamisesta

 

1485

Kaj/9

Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon varsinainen syysyhtiökokous

 

1486

Kaj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1487

Sj/1

Helsinki-viikon säätiön tilintarkastajien valitseminen

 

1488

Sj/2

Vt Sari Sarkomaan ja vt Terhi Peltokorven toivomusponnet: Työsuhdematkalippujen tarjoaminen kaupungin työntekijöille

 

1489

Sj/3

Henkilöruokailusta perittävien ateriahintojen vahvistaminen

 

1490

Sj/4

Erillinen virkaehtosopimus Helsingin kaupungin ylläpitämän Ressun IB-peruskoulun (International baccalaureate) eräiden opettajien opetusvelvollisuudesta ja paikallinen virkaehtosopimus heidän palkkauksestaan

 

1491

Sj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1492

Ryj/1

Hallintopäällikön viran täyttäminen pelastuslaitoksessa

 

1493

Ryj/2

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kiviconstruction Oy:n ympäristölupahakemuksesta

 

1494

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1495

Stj/1

Epilepsiasäätiön hallituksen jäsenyydestä luopuminen 

 

1496

Stj/2

Paanukoti Oy:n (ent. Paanumäen Vanhainkoti) hallituksen jäsenyydestä luopuminen sekä tilintarkastajan nimeäminen vuodeksi 2006

 

1497

Stj/3

Gaius-säätiön hallituksen jäsenyydestä luopuminen

 


 

1460 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rantasen (varalla Wallden-Paulig) ja
Dahlbergin (varalla Reinikainen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1461 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä

 

 

1462 - 1466 §

Kaupunginvaltuuston 18.1.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1462 §

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi 2006

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Vanne Pertti, kansliapäällikkö, puhelin 169 2210

 

1463 §

Sosiaalilautakunnan jäsenen sekä lasten päivähoitojaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1464 §

Mellunkylän kortteleiden nro 47240 - 47247 ja katualueiden (Uussillantien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11287)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1465 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

1466 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 14.11.2005 ja 28.11.2005 pöydälle pantu asia
Kaupungin henkilöstöstrategia 2006 - 2008

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja , puhelin 169 2442
Peltonen Raija, osastopäällikkö, puhelin 169 2446

 

 

 

1467 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 30.11.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 30.11.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luet­te­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle, Helsingin Vedelle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle

 

5                    Kaupunginhallituksen kirje nro      Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille.

 

Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

6                    Pöytäkirjanote liikepalvelulautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

7                    Pöytäkirjanote kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, liikepalvelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, työterveyskeskukselle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

13                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                    Kaupunginhallituksen kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedel­le.

 

9                    Kaupunginhallitus päätti lähettää asunto-ohjelman valmistelun lähetekeskustelusta laaditun keskustelupöytäkirjan talous- ja suunnittelukeskukselle huomioonotettavaksi asunto-ohjelman jatkovalmistelussa.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

14                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

10                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Tapio Ruuthille, Kyösti Sandelinille, Matti Pehkoselle ja Jarmo Kalevi Jääskeläiselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

11                 Pöytäkirjanote kaupunginorkesterin johtokunnalle ja kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen).

 

12                 Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle ja kaupunginkanslialle (Seija Kaup­pinen).

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

15, 16           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

17                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 3.

 

 

1468 §

VAALILAUTAKUNTIEN ASETTAMINEN VUODEN 2006 PRESIDENTINVAALEJA VARTEN JA JÄSENTEN VALINTA ASETETTAVIIN LAUTAKUNTIIN

 

Khs 2005-2543

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita vuoden 2006 presidentinvaaleja varten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä jäsenet ja varajä­senet vaalilautakuntiin esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle, jota pyydetään ilmoittamaan valituiksi tulleille.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan vaalilautakuntiin valittavista pöytäkirjan liitteen 1 mukaisella tavalla.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 169 3176

 

LIITE

Liite 1

 

 

1469 §

VAALITOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN PRESIDENTINVAALIEN YHTEYDESSÄ JÄRJESTETTÄVÄÄ ENNAKKOÄÄNESTYSTÄ VARTEN JA JÄSENTEN VALINTA ASETETTAVIIN TOIMIKUNTIIN

 

Khs 2005-2544

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

1                          asettaa 26 vaalitoimikuntaa vuoden 2006 presidentinvaa­lien yhteydessä laitoksissa järjestettävää ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten ja

2                          valita jäsenet ja varajäsenet samoin kuin puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat edellä mainittuihin vaalitoimikuntiin esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle, jota pyydetään ilmoittamaan valituiksi tulleille.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan vaalitoimikuntiin valittavista pöytäkirjan liitteen 1 mukaisella tavalla.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 169 3176

 

LIITE

Liite 1

 

 

1470 §

YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNNAN VARSINAISTEN JÄSENTEN SEKÄ KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAN LAUTAKUNNASSA VIRKAMATKA PORTUGALIIN

 

Khs 2005-2513

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan varsinaiset jäsenet sekä kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa tekemään virkamatkan Portugaliin, Lissaboniin ja Portoon 26. – 30.4.2006 ajankohtaisiin suunnittelu- ja rakentamishankkeisiin tutustumista varten.

 

Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus- ja päivärahakustannukset saadaan maksaa lautakunnan käyttövaroista.

 

Pöytäkirjanote virkamatkalle lähtijöille, yleisten töiden lautakunnalle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 169 2209

 

LIITE

Liite 1

 

 

1471 §

VUODEN 2006 TALOUSARVION NOUDATTAMISOHJEET

 

Khs 2005-2587

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistan liitteen mukaiset vuoden 2006 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Pöytäkirjanote noudattamisohjein kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti talousarvion noudattamisohjetta pöytäkirjan liitteen 2 mukaisella tavalla.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 169 2389

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1472 §

RAKENNUSHANKKEIDEN SEURANTARAPORTTI

 

Khs 2005-1395

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi rakennushankkeiden seurantaraportin ja suhdannekatsauksen, tilanne 30.11.2005 (liite 1).

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaikille virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

LIITE

Liite 1

 

 

1473 §

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N LAINOJEN TAKAISINMAKSUAIKOJEN PIDENTÄMINEN

 

Khs 2005-2156

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, muuttaen 28.4.1997, 754 §, ja 31.1.2000, 136 §, tekemiään päätöksiä, pidentää Vanhusten Palvelutaloyhdistykselle myöntämiensä lainojen nrot 340-179 ja 340-186 laina-aikoja 30 vuodeksi muiden lainaehtojen säilyessä ennallaan.

 

Pöytäkirjanote anojalle, sosiaalivirastolle, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 169 2513

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1474 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 48-49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

1475 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 48-49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

1476 §

KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HELSINGIN UUSYRITYSPALVELU RY:N HALLITUKSEEN

 

Khs 2003-2334

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä yhdistyksen hallitukseen kaupungin edustajaksi yrittäjä Terhi Kautin tilalle Satu Sasin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia yhdistyksen syyskokouksessa.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille henkilöille, kaupunginkanslian oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskukselle, tarkastusvirastolle sekä Helsingin Uusyrityspalvelu ry:lle.

 

Lisätiedot:
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 169 2230

 

LIITE

Liite 1

 

 

1477 §

VT KIMMO HELISTÖN TOIVOMUSPONSI: KYMMENEN VUOTTA SAMALLA TASOLLA PYSYTELLEEN PYÖRÄLIIKENTEEN MÄÄRÄN SAATTAMINEN ERI TOIMENPITEIN KASVUUN

 

Khs 2005-1538

Esityslistan asia Kaj/1

 

 

  

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 22.6.2005 hyväksymän toivomusponnen (Kimmo Helistö) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kimmo Helistölle ja tiedoksi muille valtuutetuille sekä kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, opetuslautakunnalle, kaupunginkanslian tiedotustoimistolle sekä henkilöstökeskukselle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

1478 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN SUOMEN VALTION JA LINNAN KUNDIT OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2005-2521

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 5.10.2005 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Suomen valtio (Senaatti-kiinteistöt) on myynyt Helsingin kaupungin 8. kaupunginosan korttelin nro 8191 tontin nro 2 rakennuksineen Linnan Kundit Oy:lle (nyk. Hotelli Katajanokka Oy).

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Hotelli Katajanokka Oy:lle (ent. Linnan Kundit Oy).

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1479 §

SUURMETSÄN KATUALUEEN (LOUHIKKOKUJAN POHJOISOSA) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11479)

 

Khs 2002-1934, 2005-1548

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 41. kaupunginosan katualueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 13.10.2005 päivätyn piirustuksen nro 11479 mukaisena.

 

Kirje nro      ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1480 §

VARTIOKYLÄN TONTTIEN 45462/4, 45470/4 JA 45471/11 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11478)

 

Khs 2005-2339

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45462 tontin nro 4, korttelin nro 45470 tontin nro 4 ja korttelin nro 45471 tontin nro 11 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 6.10.2005 päivätyn piirustuksen nro 11478 mukaisena.

 

Kirje nro        ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1481 §

VT OTTO LEHTIPUUN TOIVOMUSPONSI: LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTTAMINEN VUOKRATALOJEN ASUKASEDUSTAJIEN VALITSEMISEKSI POSTIÄÄNESTYKSELLÄ

 

Khs 2005-524

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 2.3.2005 hyväksymän toivomusponnen (Otto Lehtipuu) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Otto Lehtipuulle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1482 §

FASTIGHETS AB MAJBLOMMANIN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2005-1796

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 7.12.2004 päivättyä suunnitelmaa päätöksen nro 2005/1796/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1483 §

LAUSUNTO MARJA-VANTAAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA (020900)

 

Khs 2005-2106

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Vantaan kaupungille seuraavansisältöisen lausunnon Marja-Vantaan osayleiskaavaehdotuksesta.

 

Vantaan yleiskaavassa, Helsingin seudun taajamaseutukaavassa ja maakuntakaavassa on esitetty Länsi-Vantaalla Martinlaakson rataa ja siihen tukeutuvaa kaupunkirakennetta jatkettavaksi pohjoiseen. Osayleiskaavalla tarkennetaan Vantaan yleiskaavassa osoitettua maankäyttöratkaisua. Osayleiskaava antaa toimintalinjoja alueen käyttöön otolle ja perustellun maankäyttöratkaisun eri osa-alueiden asemakaavoitukselle. Helsingin kaupunginhallitus on antanut lausunnon Marja-radan ja Marja-Vantaan osayleiskaavatavoitteista 25.3.2005. Lausunnossa on suhtauduttu myönteisesti kaavoituksen tavoitteisiin.

 

Vantaan kaupunki valmistelee parhaillaan uutta yleiskaavaa, jonka suunnittelualueeseen kuuluu melkein koko Vantaan kaupungin hallinnollinen alue. Myös tästä Helsingin kaupunginhallitus on antanut lausunnon 9.5.2005. Marja–Vantaa on rajattu yleiskaavaluonnoksen ulkopuolelle. Tarkoituksena on, että lausunnolla oleva Marja–Vantaata koskeva yleiskaavaehdotus hyväksytään ennen Vantaan yleiskaavaa.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Marja–Vantaan osayleiskaavaehdotus on selkeä kokonaisuus. Kaavakartta ja maankäyttövaraukset määräyksineen ovat melko yksityiskohtaisia ja ohjaavat hyvin yksityiskohtaista suunnittelua.

 

Kaava-alueen sijainti yhdyskuntarakenteessa

 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on Helsingin seudun tavoitteena muun muassa valita kasvusuunnat hyödyntämällä joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen mahdollisuuksia ja sijoittaa raideliikenteen vaikutusalueelle riittävästi asuntotuotantoa ja työpaikkarakentamista. Uusien asunto- ja työpaikka-alueiden suunnitteleminen Kehäradan varteen palvelee pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Raideliikenteen asemien ympäristöt tulisi rakentaa tehokkaasti, jotta edistettäisiin joukkoliikenteen käyttöä ja kehittämistä.

 

Marja–Vantaan osayleiskaavaehdotuksen alue kuuluu seudullisiin kehittämisvyöhykkeisiin, joiden kehittämistä on tarkastelu Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan maankäytön ja asumisen yhteistyöryhmässä.

 

Alue tukeutuu sekä Hämeenlinnanväylään että Martinlaakson radan jatkeeseen liikenteellisesti. Kaavakartalla Martinlaakson radan jatkeelle on varattu Kivistöstä eteenpäin kaksi linjausta, toinen kaartuu itään Kivistön nykyisen pientaloalueen eteläpuolelta kohti lentoasemaa ja toinen jatkaa pohjoiseen kohti Klaukkalaa Hämeenlinnanväylän rinnalla. Marja–Vantaan alueen joukkoliikenteen tukeutuminen raideliikenteeseen on perusteltua. Suuren alueen, yli 2000 hehtaarin maankäyttö tehostuu huomattavasti sekä asumisen että työpaikkojen osalta.

 

Alueen maankäyttöön voimakkaimmin vaikuttava tekijä on lentomelu. Osayleiskaavaehdotuksen ratkaisut sijoittaa uudet asuntoalueet lentomelualueiden ulkopuolelle ja suunnata lentomelun rajoitusten vuoksi työpaikkarakentamista näille alueille ja varsinkin raideliikenteen asemien lähialueille, on tarkoituksenmukaista.

 

Asuntoalueiden mitoitus

 

Marja–Vantaan alueen laajat asuntorakentamismahdollisuudet edesauttavat pääkaupunkiseudun tonttitarjontaa. Kaava mahdollistaa mittavan määrän asuntorakentamisalueita, etenkin pientalo-alueita. Asuntoalueita on yhteensä 560 hehtaaria, joista tehokkaita asuntoalueita on kaikista asuntoalueista 16 %, tiiviin ja matalan rakentamisen alueita 7 % ja pientaloalueita 77 %. Asuntoalueille arvioidaan väkimääräksi 25 000 asukasta. Lisäksi keskustatoimintojen alueille voi rakentaa myös asuntoja. Niiden väkimääräksi arvioidaan 2 000 asukasta.

 

Osayleiskaavaluonnoksen mitoituksessa on käytetty laskentaperusteita niin, että tehokkaiden asuntokortteleiden korttelitehokkuus on 0.6–0.8, matalien ja tiiviiden asuntokortteleiden 0.3–0.4 ja pientalokortteleiden 0.2–0.25. Ottaen huomioon, että Marja–Vantaan alue on tarkoitus liittää tehokkaan joukkoliikenteen piiriin eli Martinlaakson radan jatkeeseen, on jatkosuunnittelussa perusteltua harkita asuntorakentamisen tehokkuuden nostamista.

 

Työpaikka-alueet ja palvelut

 

Asuntorakentamisen ohella osayleiskaava-alueelle on mahdollista rakentaa laajoja työpaikka-alueita. Uusien työpaikka-alueiden sijoittaminen Martinlaakson radan jatkeen varteen, Kehä III:n tuntumaan ja Hämeenlinnanväylän ympäristöön on perusteltua sekä kaupunkirakenteellisesti että liikenteellisesti, mutta niiden mitoitusta ja rakentamisen ajoitusta tulee arvioida myös seudullisena kysymyksenä. 

 

Kivistön nykyisen pientaloalueen eteläpuolelle on osoitettu laaja keskustatoimintojen alue ja sen länsipuolelle lisäksi laaja kaupallisten palvelujen alue. Uusi asuntorakentaminen ja voimakas väestömäärän lisäys edellyttävät hyviä kaupallisia palveluita. Laajat varaukset edellyttävät kuitenkin asiakaskuntaa osayleiskaava-aluetta laajemmalta alueelta. On arvioitavissa, ettei tämä kuitenkaan merkittävästi pienennä Myyrmäen aluekeskukseen suuntautuvaa palvelujen kysyntää.

 

Luonto ja virkistys

 

Osayleiskaavaehdotuksessa on osoitettu laajoja virkistysaluevarauksia alueen eri osiin. Ne turvaavat hyvien virkistyspalveluiden saatavuuden ja myös luonnon monimuotoisuutta. Vantaanjokilaakso muodostaa korkeatasoisen ja laajan virkistyskokonaisuuden, joka kattaa huomattavan osan koko alueesta. Virkistysyhteyksien jatkuvuus eri alueiden välillä on järjestetty luontevasti.

 

Osayleiskaavaa varten on tehty perusteelliset luontoselvitykset. Niiden pohjalta on voitu määritellä virkistykselle, luonnon monimuotoisuudelle ja mm. alueella viihtyvälle liito-oravalle tärkeät alueet. Kaavamääräyksellä on estetty rakentaminen liito-oravaesiintymillä niin kauan kuin alueet ovat liito-oravan lisääntymis- ja oleskelualueita. Kaavassa ei kuitenkaan kerrota, miten lajin seuranta aiotaan järjestää. Liito-oravan esiintymispaikat ovat myös puustoltaan ja linnustoltaan alueen arvokkaimpia luontokohteita ja siten tärkeitä myös virkistykselle ja Vantaan luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle.

 

Vantaanjokilaakso on seudullista viheraluetta, ja se yhdistää Vantaan viheralueverkoston Helsinkipuistoon, jonka yleissuunnittelu on alkamassa. Seudun viher- ja virkistysalueverkoston kehittäminen onkin kuntien yhteinen tehtävä.

 

Vantaanjokivarrelle tarvitaan suojavyöhykkeitä vähentämään ravinteiden huuhtoutumista jokeen. Osayleiskaavassa tulisikin ottaa kantaa myös suojavyöhykkeisiin.

 

Kaavan mukaan Piispankylän pohjavesialueelle on tulossa lisää teollisuutta, mutta ratkaisun ympäristövaikutuksia ei ole arvioitu. Pohjavesialueen käyttäminen teollisuusalueena on ristiriidassa pohjaveden suojelun kanssa. Kaavaselostuksessa ei myöskään ole käsitelty pilaantuneisiin maihin liittyviä ympäristövaikutuksia.

 

Yhteenveto

 

Marja–Vantaan osayleiskaavaehdotus on selkeä kokonaisuus. Alue kuuluu seudullisiin kehittämisvyöhykkeisiin. Alueen maankäyttöön voimakkaimmin vaikuttava tekijä on lentomelu. Se on otettu huomioon kaavaratkaisuissa. Alueen mittava rakentaminen edellyttää hyvän joukkoliikenteen järjestämistä alueelle ja siksi Martinlaakson radan jatkaminen alueelle on perusteltua ja välttämätöntä. Marja–Vantaasta muodostuu merkittävä asunto- ja työpaikkakokonaisuus. Alueelle tuleva asukasmäärä, 27 000, on huomattava, kuten myös liki vastaava määrä työpaikkoja.

 

Näin mittavan kokonaisuuden onnistunut toteuttaminen edellyttää suunnittelun ja rakentamisen hyvää koordinaatiota ja toteuttamisen selkeää ajoittamista, myös seudullisesti tarkastellen.  Seudun kunnissa on kaavoja ja suunnitelmia varsin suurelle työpaikkakerrosalalle verrattuna todelliseen vuotuiseen lisätarpeeseen. Jos nämä alueet alkavat toteutua ilman selkeää ajoitusta ja toteutusjärjestystä, on olemassa vaara, että suuri osa alueista jää pitkään ja ehkä lopullisestikin keskeneräisiksi. Tämä ei olisi seudun kuntien eikä myöskään yritysten etu. Helsinki ei omista kaava-alueella maata, joten kaupungilla ei ole asiassa intressiä maanomistajana.

 

Ympäristöhaittojen lieventämiseen tähtäävät kaavamääräykset vaativat lisäksi vielä täsmennystä.

 

Helsingin kaupunginhallituksella ei ole kaavaehdotuksesta muuta huomautettavaa.

 

Kirje nro      Vantaan kaupungille ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistövirastolle ja ympäristökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1484 §

28.11.2005 pöydälle pantu asia

ESITYS ARAVA- JA KORKOTUKIVUOKRA-ASUNTOJEN ASUKASVALINTAPERUSTEIDEN MUUTTAMISESTA

 

Khs 2005-58

Esityslistan asia Kaj/8

 

 

  

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1485 §

TEHDASKIINTEISTÖ OY KISÄLLITALON VARSINAINEN SYYSYHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-2592

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon 13.12.2005 kello 15.00, osoitteessa Kisällitupa, Nokiantie 2–4, pidettävässä varsinaisessa syysyhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi sanotun yhtiön hallitukseen vuodeksi 2006 asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, Sisko von Behrille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1486 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

 

7.12.2005

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

1., 7. ja 8.12.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1487 §

HELSINKI-VIIKON SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

 

Khs 2005-2586

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Helsinki-viikon säätiön tilintarkastajat ja varatilintarkastajat tarkastamaan säätiön vuoden 2006 tilejä ja hallintoa seuraavasti:

 

Tilintarkastajat

 

-                                       KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg)

-                                       KHT Jari Nurmi

 

Varatilintarkastajat

 

-                                       KHT Heidi Vierros

-                                       KHT Outi Hieta.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, KPMG Oy Ab:lle, sekä säätiölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

1488 §

VT SARI SARKOMAAN JA VT TERHI PELTOKORVEN TOIVOMUSPONNET: TYÖSUHDEMATKALIPPUJEN TARJOAMINEN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖILLE

 

Khs 2005-740, 2005-2131

Esityslistan asia Sj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

1489 §

HENKILÖRUOKAILUSTA PERITTÄVIEN ATERIAHINTOJEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2005-2578

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

1                    vahvistaa henkilöstöruokailusta perittävien aterioiden
hinnat 1.1.2006 lukien seuraavasti:

 

Nykyinen hinta

Uusi hinta

 

Lounas

 

4,80 euroa/ruokalippu

automaatista ostettuna tai

10 kpl:n lipukevihkoa

käytettäessä

 

5,00 euroa/käteishinta

 

Kevyt lounas

 

3,60 euroa

 

 

 

 

4,90 euroa/ruokalippu

automaatista ostettuna

tai 10 kpl:n lipukevihkoa

käytettäessä

 

5,10 euroa/käteishinta

 

 

 

3,70 euroa

 

Keittiöhenkilökunnan ja muussa välittömässä ruokapalvelussa olevan henkilökunnan lounaan hinta

 

4,08 euroa

4,17 euroa

 

Kouluaterian luonteinen ateria

 

3,60 euroa

3,68 euroa

 

Kouluaterian luonteisen aterian hintaa sovelletaan myös päiväkoteihin ja niihin hoito- ja huoltolaitoksiin, joissa ruoka valmistetaan asiakkaille ja joissa ei ole erillistä ruokailutilaa henkilöstölle.

2            oikeuttaa viraston tai laitoksen päällikön taikka hänen määräämänsä vahvistamaan

 

-                                       muiden kuin edellä kohdassa 1 mainittujen aterioiden hinnan sekä

-                                       muilta kuin kaupungin palveluksessa olevilta henkilöiltä toimipaikkaruokalassaan perittävien aterioiden hinnan ja että

 

3                muun kuin kaupungin omistaman ravitsemusliikkeen kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvaa ruokailua saa subventoida enintään 1,60 euroa aterialta ja että henkilöstöltä perittävä aterian hinta on vähintään ravintoedun verotusarvon mukainen ja että

4                henkilöstöruokailussa käytetään Lounasseteli Oy:n painattamia 6,40 euron hintaisia lounasseteleitä, joista henkilöstö maksaa 4,90 euroa, ja että

5                tämä päätös tulee voimaan 1.1.2006 lukien ja on voimassa 31.12.2006 saakka.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Anttonen Pentti, työmarkkinalakimies, puhelin 169 2450

 

LIITE

Katso esityslistaa, sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asiaa 3.

 

 

1490 §

ERILLINEN VIRKAEHTOSOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN YLLÄPITÄMÄN RESSUN IB-PERUSKOULUN (INTERNATIONAL BACCALAUREATE) ERÄIDEN OPETTAJIEN OPETUSVELVOLLISUUDESTA JA PAIKALLINEN VIRKAEHTOSOPIMUS HEIDÄN PALKKAUKSESTAAN

 

Khs 2005-2584

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä paikallisessa sopimuksessa mainituille Ressun IB-peruskoulun eräitä palvelussuhteen ehtoja koskevan paikallisen sopimuksen sekä valtuuttaa henkilöstökeskuksen allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti pyytää Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen opetusvelvollisuuden huojentamista koskevan sopimusmääräyksen täytäntöönpanoa varten.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 169 2442

 

LIITE

Liite 1

 

 

1491 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                  28. – 30.11.2005

- tekniikan ja liikenteen toimialajohtaja                                     29.11.2005

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                           7.12.2005

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                       30.11. ja 1.12.2005

museonjohtaja                                                                         2. – 9.12.2005

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                         22.11. – 1.12.2005

taidemuseon johtaja                                                                2. – 5.12.2005

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

1492 §

HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN PELASTUSLAITOKSESSA

 

Khs 2005-2456

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa varatuomari, kauppatieteiden maisteri Henri Nordenswanin pelastuslaitoksen hallintopäällikön virkaan (vakanssinro 017800) 4.300 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin 1.1.2006 lukien toistaiseksi kuitenkin niin, että virkaan otetulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden kuukauden koeaika.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että Henri Nordenswanin on esitettävä kaupungin työterveyshuollon antama tai hyväksymä selvitys terveydellisistä edellytyksistä hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä. Virkaanottopäätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on saadun selvityksen perusteella vahvistanut virkaan ottamisen. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

 

Pöytäkirjanote virkaan valitulle ja muille virkaa hakeneille muutoksenhakuohjein sekä pelastuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

1493 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIVICONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2005-2256

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle Kiviconstruction Oy:n ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Kiviconstruction Oy:n ympäristölupahakemuksen hyväksymistä seuraavin huomioin:

 

Pysyvään kiviaineksen murskaus- ja varastointitoimintaa varten tulee löytää rautatiealuetta sopivampi paikka. Alue soveltuu kuitenkin ympäristön maankäytön ja liikenteen kannalta toimintaan eikä estä näiden kehittämistä. Iskumaista ääntä aiheuttavaa toimintaa tulisi kuitenkin välttää arkisin klo 19 jälkeen ja lauantaisin ennen klo 9 asuinalueille mahdollisesti koituvan häiriön vuoksi.

 

Murskausyksiköt on pölyn ympäristöön leviämisen estämiseksi varustettava tiiviillä kuljettimien ja seulojen päälle asetettavilla pölykatteilla sekä kastelujärjestelmällä, jossa veden sumutuspisteitä on ainakin murskaimen ylä- ja alapuolella ja jokaisessa kuljettimen purkukohdassa. Mikäli veden käyttö pölyntorjunnassa ei ole mahdollista esimerkiksi pakkasen vuoksi, tulee murskausyksiköihin asentaa riittävän tehokkaat pölynerottimet pölypitoisen ilman suodattamiseksi ennen murskaustyön jatkamista.

 

Pölyntorjuntajärjestelmän on oltava kokonaisuudessaan käytössä aina kun murskaustyötä tehdään.

 

Aluetta, jolla liikennöidään, on kasteltava tai suolattava pölyn leviämisen estämiseksi.

 

Polttoainesäiliö on sijoitettava tiiviille alustalle, jolta mahdolliset vuodot voidaan korjata helposti talteen, tai vuotojen talteenottoon varaudutaan esimerkiksi imeytysmattojen avulla.

 

Kirje nro     Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä ympäristölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

1494 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                   29.11.2005

liikepalvelulautakunta                                         29.11.2005

joukkoliikennelautakunta                                   1.12.2005

yleisten töiden lautakunta                                  1.12.2005

yleisten töiden lautakunta                                  8.12.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1495 §

EPILEPSIASÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ LUOPUMINEN 

 

Khs 2005-2372

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Epilepsiasäätiölle, ettei Helsingin kaupunki pidä mm. jääviyskysymysten vuoksi tarkoituksenmukaisena kaupungin edustajan nimeämistä säätiön hallitukseen.

 

Pöytäkirjanote Epilepsiasäätiölle, sosiaalivirastolle ja terveyskeskukselle sekä kaupunginkanslialle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1

 

 

1496 §

PAANUKOTI OY:N (ENT. PAANUMÄEN VANHAINKOTI) HALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ LUOPUMINEN SEKÄ TILINTARKASTAJAN NIMEÄMINEN VUODEKSI 2006

 

Khs 2005-2085

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Paanukoti Oy:lle, ettei Helsingin kaupunki pidä mm. jääviyskysymysten vuoksi tarkoituksenmukaisena kaupungin edustajien nimeämistä yhtiön hallitukseen.

 

Yhtiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2006 kaupunginhallitus päätti nimetä kaupunginreviisori, HTM, JHTT, Vesa Ikäheimon tarkastusvirastosta.

 

Pöytäkirjanote Paanukoti Oy:lle, sosiaalivirastolle ja kaupunginkanslialle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1

 

 

1497 §

GAIUS-SÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ LUOPUMINEN

 

Khs 2005-2126

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Gaius-säätiölle, ettei Helsingin kaupunki pidä mm. jääviyskysymysten vuoksi tarkoituksenmukaisena kaupungin edustajan nimeämistä säätiön hallitukseen.

 

Pöytäkirjanote Gaius-säätiölle, sosiaalivirastolle ja kaupunginkanslialle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 


Översättning:

1477 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KIMMO

HELISTÖ: UTBYGGNAD AV CYKELTRAFIKEN, SOM PÅ TIO ÅR

INTE VUXIT, MED HJÄLP AV OLIKA ÅTGÄRDER

 

Stn 2005-1538

Ärende Kaj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 22.6.2005 (Kimmo Helistö), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kimmo Helistö och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna och stadsplaneringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, nämnden för allmänna arbeten, utbildningsnämnden, stadskansliets informationsbyrå och personalcentralen, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Sippola-Alho Tanja, stadssekreterare, telefon 169 2244

 

BILAGA                             Bilaga 1

 

Översättning:

1481 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN OTTO

LEHTIPUU: ÄNDRING AV LAGSTIFTNINGEN SÅ ATT

BOENDEFÖRETRÄDARNA I HYRESHUS KAN VÄLJAS GENOM

POSTRÖSTNING

 

Stn 2005-524

Ärende Kaj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 2.3.2005 (Otto Lehtipuu), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Otto Lehtipuu och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Venesmaa Riitta, biträdande stadssekreterare, telefon 169 2252

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 3

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

 

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Birgitta Dahlberg                                   Tuomas Rantanen

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  20.12.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1460-1467, 1472, 1474-1475, 1477, 1481, 1483-1484, 1486, 1488, 1491 ja 1493-1494 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1482 §

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1479-1480 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1478 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1460-1467, 1472, 1474-1475, 1477, 1481, 1483-1484, 1486, 1488, 1491 och 1493-1494 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1482 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1479-1480 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

1478 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.