Kokousaika

28.11.2005 kello 16.00 – 16.59

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 1436 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

(paitsi 1457 §)

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

(paitsi 1436 §)

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

(paitsi 1445 ja 1457 §)

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Hiltunen, Tiina

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 1446-1459 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja  (paitsi 1436 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi osa 1440-1442 §)

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö (paitsi 1436 §)

 

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö (paitsi osa 1448-1459 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Åhlgren, Harry

vs. kaupunginlakimies

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri (paitsi 1436 §)

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

va. apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

Stauffer, Jaakko

toimistopäällikkö (1435 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1429-1430,


1431-1433,

 

-,


1441-1443, 

 Korpinen

 

 

 

 

1444,

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
1434-1436,

 

-,


1445-1449, 

 Sauri

 

 

 

1450,

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
1437-1438,

 

1440,


1451-1453, 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
1439,

 

-,


1454-1456, 

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,

 

-,


1457-1459,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

1429

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1430

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1431

Kj/1

Kiinteistölautakunnan varajäsenen valinta

 

1432

Kj/2

Lapsiperhejaoston varajäsenen valinta

 

1433

Kj/3

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

1434

Kaj/4

Kiinteistötoimitusmaksutaksan muuttaminen

 

1435

Kaj/5

Keskustan maanalaisen huoltoväylän hankesuunnitelma ja hankekokonaisuus

 

1436

Kaj/6

Hitas-järjestelmän enimmäishinnan laskentatavan muuttaminen siirtymävaiheen aiheuttaman ongelman ratkaisemiseksi

 

1437

Sj/7

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

1438

Sj/8

Högstadieskolan Lönkanin ja Tölö gymnasiumin perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1439

Ryj/9

Lausunto tiesuunnitelmasta: Valtatien 4 (Lahdenväylä) parantaminen Koskelan eritasoliittymän kohdalla

 

1440

Sj/1

Kaupungin henkilöstöstrategia 2006 - 2008

 

1441

Kj/3

Ammattikorkeakoulun poistosuunnitelman vahvistaminen

 

1442

Kj/4

Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy:n osakkeiden merkintä

 

1443

Kj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1444

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1445

Kaj/1

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n syysyhtiökokous

 

1446

Kaj/2

Esitys arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintaperusteiden muuttamisesta

 

1447

Kaj/3

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Lauttasaaren tontin 31052/7 asemakaavan muutosta vastaan tehdystä valituksesta (nro 11371)

 

1448

Kaj/4

21.11.2005 pöydälle pantu asia

Varpu ja Ben-Roger Lindbergin poikkeamishakemus

 

1449

Kaj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1450

Kaj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1451

Sj/1

Kaupungin edustajan nimeäminen Tuomarinkylän Maneesi Oy:n hallitukseen

 

1452

Sj/2

14.11.2005 ja 21.11.2005 pöydälle pantu asia

Eron myöntäminen Tapio Ruuthille tasa-arvotoimikunnasta

 

1453

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1454

Ryj/1

Valtuutettu Birgitta Dahlbergin toivomusponsi: Poikittaisliikenteen verkoston kehittäminen

 

1455

Ryj/2

Valtuutettu Pauli Leppä-ahon toivomusponsi: Joukkoliikenteen reittien vuorovälit ja jatkoyhteydet

 

1456

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1457

Stj/1

Selvitys HUS:in taloudesta ja toiminnasta tilanteessa 30.9.2005

 

1458

Stj/2

21.11.2005 pöydälle pantu asia

Lausunnon antaminen Helsingin Ensihoito ja sairaanhoito Oy:n sairaankuljetuslupahakemuksista

 

1459

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1429 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hellströmin (varalla Rantanen) ja Ojalan (varalla Dahlberg) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1430 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1431 - 1439 §

Kaupunginvaltuuston 14.12.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1431 §

Kiinteistölautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

1432 §

Lapsiperhejaoston varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

1433 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 21.11.2005 pöydälle pantu asia
Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1434 §

Kiinteistötoimitusmaksutaksan muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

1435 §

Keskustan maanalaisen huoltoväylän hankesuunnitelma ja hankekokonaisuus

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

1436 §

Hitas-järjestelmän enimmäishinnan laskentatavan muuttaminen siirtymävaiheen aiheuttaman ongelman ratkaisemiseksi

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsen Lehtipuu, jäsen Malinen, Minerva Krohn, Vanne ja Matikainen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1437 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

1438 §

Högstadieskolan Lönkanin ja Tölö gymnasiumin perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

1439 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 21.11.2005 pöydälle pantu asia
Lausunto tiesuunnitelmasta: Valtatien 4 (Lahdenväylä) parantaminen Koskelan eritasoliittymän kohdalla

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1440 §

Kaupunginvaltuuston 18.1.2006 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1440 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 14.11.2005 pöydälle pantu asia
Kaupungin henkilöstöstrategia 2006 - 2008

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kaupunginhallituksen 12.12.2005 pidettävään kokoukseen asti.

 

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja , puhelin 169 2442
Peltonen Raija, osastopäällikkö, puhelin 169 2446

 

 

 

1441 §

AMMATTIKORKEAKOULUN POISTOSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2005-2431

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti vahvistaa ammattikorkeakoulun poistosuunnitelman seuraavasti:

 

Aineettomat hyödykkeet:

 

Perustamis- ja järjestelymenot

3 v, tasapoisto

Tutkimus- ja kehittämismenot

3 v, tasapoisto

Atk-ohjelmistot

3 v, tasapoisto

Muut pitkävaikutteiset menot

3 v, tasapoisto

 

Aineelliset hyödykkeet:

 

Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet

10 v, tasapoisto

Muut kuljetusvälineet

5 v, tasapoisto

Muut liikkuvat työkoneet

5 v, tasapoisto

Muut raskaat koneet

10 v, tasapoisto

Muut kevyet koneet

5 v, tasapoisto

Sairaala ym. laitteet

5 v, tasapoisto

Atk-laitteet

3 v, tasapoisto

Muut laitteet ja kalusteet

3 v, tasapoisto

 

Pöytäkirjanote ammattikorkeakoululle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelut –yksikölle ja sisäiselle tarkastukselle.

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 169 2381

 

LIITE

Liite 1

 

 

1442 §

HELSINGIN UUSI JALKAPALLOAREENA OY:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ

 

Khs 2005-2465

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnan käyttämään talousarvion kohdalta 8 22 21, Arvopaperit, Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy:n osakepääoman merkitsemiseksi vaihtovelkakirjalainasopimuksen mukaisesti 299 000,80 euroa, joka vastaa kaupungin yhtiölle myöntämän lainan 31.12.2005 erääntyvää lyhennyksen määrää.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy:lle ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 169 2513

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 4.

 

 

1443 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 47 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                        22.11.2005

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1444 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 47 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1445 §

OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N SYYSYHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-316

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeus­palvelut edustamaan kaupunkia Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n 21.12.2005 pidettävässä syysyhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n hallitukseen kaupungin edustajiksi seuraavat:

 

toimitusjohtaja Olli Saarinen

toiminnanjohtaja Ulla-Marja Urho

kiinteistöneuvos Veikko Vermilä

ekonomisti Pirkko Miikkulainen

yhteiskuntatieteiden maisteri Tarja Parviainen

opiskelija Katri Pacek

toimitusjohtaja Göran Åhman

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti nimetä Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan nimeäminä PricewaterhouseCoopers Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Henrik Sormunen) vuodeksi 2006.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginkanslian oikeus­palvelut Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n tytäryhtiöiden yhtiökokous­ten pitoon siten, että niihin valitaan emoyhtiön hallituksen valitsemat jä­senet.

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:lle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille sekä tarkastuslautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Urho esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1446 §

ESITYS ARAVA- JA KORKOTUKIVUOKRA-ASUNTOJEN ASUKASVALINTAPERUSTEIDEN MUUTTAMISESTA

 

Khs 2005-58

Esityslistan asia Kaj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kaupunginhallituksen 12.12.2005 pidettävään kokoukseen asti.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1447 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE LAUTTASAAREN TONTIN 31052/7 ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VASTAAN TEHDYSTÄ VALITUKSESTA (NRO 11371)

 

Khs 2005-72

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle edellä esityslistalta ilmenevän kaupunginkanslian oikeuspalveluiden ehdotuksen mukaisen lausunnon.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

1448 §

21.11.2005 pöydälle pantu asia

VARPU JA BEN-ROGER LINDBERGIN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2005-1941

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hylätä hakemuksen päätöksen nro 2005-1941/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1449 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

22.11.2005

kaupunkisuunnittelulautakunta

17.11.2005

rakennuslautakunta

22.11.2005

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

21.11.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1450 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavan viranomaisen tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

23.11.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1451 §

KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN TUOMARINKYLÄN MANEESI OY:N HALLITUKSEEN

 

Khs 2005-2397

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Tuomarinkylän Maneesi Oy:n hallituksen jäseneksi kaupungin edustajana vuodeksi 2006 osastopäällikkö Kari Alajääsken liikuntavirastosta.

 

Pöytäkirjanote Tuomarinkylän Maneesi Oy:lle, Kari Alajääskelle, sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

1452 §

14.11.2005 ja 21.11.2005 pöydälle pantu asia

ERON MYÖNTÄMINEN TAPIO RUUTHILLE TASA-ARVOTOIMIKUNNASTA

 

Khs 2005-38

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Tapio Ruuthille eron tasa-arvotoimikunnan varajäsenen tehtävästä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä tasa-arvotoimikunnan varajäseneksi Tapio Ruuthin tilalle Timo Hämäläisen.

 

Pöytäkirjanote mainituille sekä tasa-arvotoimikunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

1453 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                    10.11.2005

liikuntalautakunta                                                                         22.11.2005

nuorisolautakunta                                                                        24.11.2005

 

eläintarhan johtaja                                                                        23.11.2005

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                              21. ja 23.11.2005

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                           17. ja 21.11.2005

museonjohtaja                                                                     17. – 22.11.2005

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                            17. – 21.11.2005

taidemuseon johtaja                                                           17. – 23.11.2005

tietokeskuksen johtaja                                                        15. – 21.11.2005

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

1454 §

VALTUUTETTU BIRGITTA DAHLBERGIN TOIVOMUSPONSI: POIKITTAISLIIKENTEEN VERKOSTON KEHITTÄMINEN

 

Khs 2005-2130

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 28.9.2005 hyväksymän toivomusponnen (Birgitta Dahlberg) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Birgitta Dahlbergille sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1455 §

VALTUUTETTU PAULI LEPPÄ-AHON TOIVOMUSPONSI: JOUKKOLIIKENTEEN REITTIEN VUOROVÄLIT JA JATKOYHTEYDET

 

Khs 2005-2138

Esityslistan asia Ryj/2

 

                      Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 28.9.2005 hyväksymän toivomusponnen (Pauli Leppä-aho) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Pauli Leppä-aholle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1456 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                         22.11.2005

yleisten töiden lautakunta                                  24.11.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1457 §

SELVITYS HUS:IN TALOUDESTA JA TOIMINNASTA TILANTEESSA 30.9.2005

 

Khs 2005-1129, 2005-1189

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi terveyslautakunnan toimittaman selvityksen HUS:n taloudesta ja toiminnasta tilanteessa 30.9.2005 ja HUS:n  hallituksen lähettämän tammi-elokuun 2005 toiminnan ja talouden seurantaraportin.

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Dahlberg ja Urho esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1458 §

21.11.2005 pöydälle pantu asia

LAUSUNNON ANTAMINEN HELSINGIN ENSIHOITO JA SAIRAANHOITO OY:N SAIRAANKULJETUSLUPAHAKEMUKSISTA

 

Khs 2005-2200

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Etelä-Suomen lääninhallitukselle puoltavansa Helsingin Ensihoito ja Sairaankuljetus Oy:n kahta uutta sairaankuljetusauton lupahakemusta ja kahden sairaankuljetusauton uusintalupahakemusta (uusittavien lupien numerot 138840 ja 138845).

 

Kirje nro       Etelä-Suomen lääninhallitukselle ja pöytäkirjanote terveyslautakunnalle ja pelastuslautakunnalle.

 

Merkittiin, että Vehviläinen ehdotti Malisen kannattamana, että kaupunginhallitus päättäisi ilmoittaa Etelä-Suomen lääninhallitukselle puoltavansa Helsingin Ensihoito ja Sairaankuljetus Oy:n kahden sairaankuljetusauton uusintalupahakemusta.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Vehviläisen vastaehdotuksen äänin 10 – 5. Vähemmistöön kuuluivat Malinen, Ojala, Hiltunen Tiina, Puura ja Vehviläinen.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liitteet 1 - 6

 

 

1459 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 22.11.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 


Översättning:

1445 §

OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:S HÖSTBOLAGSSTÄMMA

 

Stn 2005-316

Ärende Kaj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt förordna stadskansliets rättstjänst att företräda staden vid Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:s höstbolagsstämma 21.12.2005.

 

Samtidigt beslöt stadsstyrelsen utse följande personer till företrädare för staden i Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:s styrelse:

 

verkställande direktör Olli Saarinen

verksamhetsledare Ulla-Marja Urho

fastighetsrådet Veikko Vermilä

ekonomist Pirkko Miikkulainen

magistern i samhällsvetenskaper Tarja Parviainen

studeranden Katri Pacek

verkställande direktör Göran Åhman

 

Vidare beslöt stadsstyrelsen på förslag av revisionsnämnden utse PricewaterhouseCoopers Oy (huvudansvarig revisor CGR Henrik Sormunen) till revisor för Oy Helsingin Asuntohankinta Ab och dess dotterbolag för år 2006.

 

Stadsstyrelsens beslöt ytterligare bemyndiga stadskansliets rättstjänst att tillse att ledamöter valda av moderbolagets styrelse utses vid de bolagsstämmor som Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:s dotterbolag håller.

 

Protokollsutdrag till de ovannämnda, Oy Helsingin Asuntohankinta Ab, stadskansliets rättstjänst och revisionsnämnden.

 

– – –

 

Tilläggsuppgifter:

Venesmaa Riitta, biträdande stadssekreterare, telefon 169 2252

 

BILAGA                             Bilaga 1

 


Översättning:

1454 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN BIRGITTA

DAHLBERG: UTVECKLING AV TVÄRTRAFIKNÄTET

 

Stn 2005-2130

Ärende Ryj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 28.9.2005 (Birgitta Dahlberg), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Birgitta Dahlberg och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 169 2262

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 

Översättning:

1455 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN PAULI

LEPPÄ-AHO: TURINTERVALLERNA OCH ANSLUTNINGS-

FÖRBINDELSERNA FÖR KOLLEKTIVTRAFIKRUTTERNA

 

Stn 2005-2138

Ärende Ryj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 28.9.2005 (Pauli Leppä-aho), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Pauli Leppä-aho och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 169 2262

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Sanna Hellström

Outi Ojala

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  7.12.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1429-1440, 1443-1444, 1446-1447, 1449-1450 ja 1453-1459 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1448 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1429-1440, 1443-1444, 1446-1447, 1449-1450 och 1453-1459 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1448 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.