Kokousaika

14.11.2005 kello 16.00 – 17.12

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Vapaavuori, Jan

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Dahlberg, Birgitta

(paitsi osa 1357 §)

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

(paitsi osa 1357 ja osa 1365 §)

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Hiltunen, Tiina

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

(paitsi osa 1385-1391 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi osa 1365 §)

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi osa 1365 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö (paitsi osa 1379-1391 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

va. apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi osa 1365 §)

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Vapaavuori, Jan

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1352-1353,


1354-1357,


1363-1368, 

 Korpinen

 

 

 

1369,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
1358-1359,


1370-1374, 

 Sauri

 

 

1375,

 

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
1360-1362,


1376-1381, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1382-1389, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


1390-1391,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

1352

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1353

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1354

Kj/1

Selvitys vesihuollon taksarakenteen muutosten vaikutuksista kiinteistöjen kustannusjakoon

 

1355

Kj/2

Hakamäentien ja Hämeenlinnanväylän välillä Hakamäentie - rantarata parantamisen kaupungin kustannusosuuden korottaminen

 

1356

Kj/3

Vuoden 2005 talousarvion erään määrärahan käyttötarkoituksen muuttaminen

 

1357

Kj/4

Vuoden 2005 talousarvioon merkittyjen eräiden määrärahojen ylittäminen sekä erään toimintakatteen vahvistaminen

 

1358

Kaj/5

Pasilan tontin 17051/5 (MTV) sekä katualueen ja kaupunginosan rajan asemakaavan muuttaminen (nro 11354)

 

1359

Kaj/6

Asunto-ohjelman 2007 - 2011 valmistelun lähetekeskustelu

 

1360

Sj/7

Kaupunginorkesterin johtosäännön hyväksyminen

 

1361

Sj/8

Opetustoimen johtosäännön muuttaminen ammatillisen koulutuksen arvioinnin osalta

 

1362

Sj/9

Kaupungin henkilöstöstrategia 2006 - 2008

 

1363

Kj/3

Vt Juha Hakolan toivomusponsi: Turvallisuusstrategian sisällön laajentaminen huomioimaan pelastustoimen ja valmiustoiminnan näkökulmat

 

1364

Kj/4

Vt Sanna Hellströmin toivomusponsi: Naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy

 

1365

Kj/5

Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen seurantaraportti 3/2005

 

1366

Kj/6

Vt Anttilan toivomusponsi: Sosiaalisen yrittämisen neuvontapalvelujen tehostaminen

 

1367

Kj/7

Vt Luukkaisen toivomusponsi: Yrittäjänäkökulman ottaminen huomioon kaupungin strategioita ja ohjelmia valmisteltaessa

 

1368

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1369

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1370

Kaj/1

Sopimuksen tekeminen Kapiteeli Oyj:n kanssa Pasilan tontin 17051/5 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11354

 

1371

Kaj/2

Töölön virastotalon julkisivujen korjaus- ja muutostyön hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1372

Kaj/3

Lausunto Suursuon (Maunulan) ostoskeskuksen suojeluesityksestä

 

1373

Kaj/4

Helsingin yleiskaava 2002:n määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen

 

1374

Kaj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1375

Kaj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1376

Sj/1

Kaupungin edustajan nimeäminen Tapanilan Urheilutalosäätiön hallitukseen vuodelle 2006

 

1377

Sj/2

Eron myöntäminen Tapio Ruuthille tasa-arvotoimikunnasta

 

1378

Sj/3

Kaupungin edustajan valitseminen Helsingin Taidehallin Säätiön hallitukseen

 

1379

Sj/4

Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:s bolagsstämma

Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokous

 

1380

Sj/5

7.11.2005 pöydälle pantu asia

Vapaarahoitteisten palvelussuhdeasuntojen vuokran tarkistaminen ja eräiden käyttökorvausten vastikkeiden vahvistaminen

 

1381

Sj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1382

Ryj/1

Hallintopäällikön viran täyttäminen Helsingin ympäristökeskuksessa

 

1383

Ryj/2

Valtuutettu Paavo Arhinmäen toivomusponsi: Rastilannevan luonnonsuojelualueen vesitasapainon parantaminen

 

1384

Ryj/3

7.11.2005 pöydälle pantu asia

Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma ajalle 2005-2010

 

1385

Ryj/4

Lausunto Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Helsingin Sataman Länsisatamaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta

 

1386

Ryj/5

Lausunto Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Helsingin Sataman Sörnäisten satamaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta

 

1387

Ryj/6

Lausunto Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Helsingin Sataman Eteläsatamaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta

 

1388

Ryj/7

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n syyskokous

 

1389

Ryj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1390

Stj/1

Jäsenen nimeäminen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki-Espoon terveysaseman johtokuntaan toimikaudeksi 2006 - 2007

 

1391

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1352 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Urhon (varalla Lehtipuu) ja Puuran (varalla Vehviläinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1353 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1354 - 1362 §

Kaupunginvaltuuston 30.11.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1354 §

Selvitys vesihuollon taksarakenteen muutosten vaikutuksista kiinteistöjen kustannusjakoon

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

1355 §

Hakamäentien ja Hämeenlinnanväylän välillä Hakamäentie - rantarata parantamisen kaupungin kustannusosuuden korottaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

1356 §

Vuoden 2005 talousarvion erään määrärahan käyttötarkoituksen muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Malinen Matti, erityissuunnittelija, puhelin 169 2368

 

1357 §

Vuoden 2005 talousarvioon merkittyjen eräiden määrärahojen ylittäminen sekä erään toimintakatteen vahvistaminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Dahlberg ja Urho esteellisinä osallistuneet asian kohdan 5 21 02 käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 169 2381
Kivinen Riitta, erityissuunnittelija, puhelin 169 2393
Malinen Matti, erityissuunnittelija, puhelin 169 2368
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367
Viljanen Liisa, erityissuunnittelija, puhelin 169 2238

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1358 §

Pasilan tontin 17051/5 (MTV) sekä katualueen ja kaupunginosan rajan asemakaavan muuttaminen (nro 11354)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

1359 §

Asunto-ohjelman 2007 - 2011 valmistelun lähetekeskustelu

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Mäkinen Kirsi, suunnittelupäällikkö, puhelin 169 3928
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1360 §

Kaupunginorkesterin johtosäännön hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

1361 §

Opetustoimen johtosäännön muuttaminen ammatillisen koulutuksen arvioinnin osalta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

1362 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 28.11.2005 pöydälle pantu asia
Kaupungin henkilöstöstrategia 2006 - 2008

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja , puhelin 169 2442
Peltonen Raija, osastopäällikkö, puhelin 169 2446

 

 

 

1363 §

VT JUHA HAKOLAN TOIVOMUSPONSI: TURVALLISUUSSTRATEGIAN SISÄLLÖN LAAJENTAMINEN HUOMIOIMAAN PELASTUSTOIMEN JA VALMIUSTOIMINNAN NÄKÖKULMAT

 

Khs 2004-2080

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston 13.10.2004 hyväksymän toivomusponnen (Juha Hakola) johdosta tehdyt toimenpiteet ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Juha Hakolalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Latvala Matti, valmiuspäällikkö, puhelin 169 2496

 

LIITE

Liite 1

 

 

1364 §

VT SANNA HELLSTRÖMIN TOIVOMUSPONSI: NAISIIN JA LAPSIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN EHKÄISY

 

Khs 2004-2074

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston 13.10.2004 hyväksymän toivomusponnen (Sanna Hellström) johdosta tehdyt toimenpiteet ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sanna Hellströmille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Latvala Matti, valmiuspäällikkö, puhelin 169 2496

 

LIITE

Liite 1

 

 

1365 §

HELSINKI-KONSERNIIN KUULUVIEN TYTÄRYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 3/2005

 

Khs 2005-1148

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä seurantaraportin tiedoksi ja todeta, ettei seurantaraportti anna tässä vaiheessa aihetta erityisiin toimenpiteisiin.

 

Pöytäkirjanote raportoiduille tytäryhteisöille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät seuraavat henkilöt esteellisinä osallistuneet kyseisen yhteisön osalta asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä:

 

Korpinen

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Urho

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Björklund, Tulensalo,

SEURE Henkilöstöpalvelut Oy

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liite 1

 

 

1366 §

VT ANTTILAN TOIVOMUSPONSI: SOSIAALISEN YRITTÄMISEN NEUVONTAPALVELUJEN TEHOSTAMINEN

 

Khs 2004-2348

Esityslistan asia Kj/6

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 17.11.2004 hyväksymän toivomusponnen (Maija Anttila) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

                                            Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Maija Anttilalle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Tuominen Nyrki, elinkeinopäällikkö, puhelin 169 2237

 

LIITE

Liite 1

 

 

1367 §

VT LUUKKAISEN TOIVOMUSPONSI: YRITTÄJÄNÄKÖKULMAN OTTAMINEN HUOMIOON KAUPUNGIN STRATEGIOITA JA OHJELMIA VALMISTELTAESSA

 

Khs 2004-2352

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 17.11.2004 hyväksymän toivomusponnen (Hannele Luukkainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta Hannele Luukkaiselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Tuominen Nyrki, elinkeinopäällikkö, puhelin 169 2237

 

LIITE

Liite 1

 

 

1368 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 45 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1369 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 45 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1370 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KAPITEELI OYJ:N KANSSA PASILAN TONTIN 17051/5 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA NRO 11354

 

Khs 2005-1205

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kapiteeli Oyj:n kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1371 §

TÖÖLÖN VIRASTOTALON JULKISIVUJEN KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2005-2073

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Töölön virastotalon julkisivujen korjaus- ja muutostyön 23.8.2005 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäverolliset kustannukset ovat enintään 1 866 600 euroa (veroton hinta 1 530 000 euroa) hintatasossa 3/2005.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1372 §

LAUSUNTO SUURSUON (MAUNULAN) OSTOSKESKUKSEN SUOJELUESITYKSESTÄ

 

Khs 2005-1483

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle seuraavansisältöisen lausunnon:

 

Suursuon Ostoskeskus Oy on 17.6.2005 päivätyssä kirjeessään esittänyt, että Uudenmaan ympäristökeskus ryhtyisi pikaisiin toimenpiteisiin Suursuon (Maunulan) ostoskeskuksen suojelemiseksi rakennussuojelulain 1 ja 2 lukujen perusteella. Esityksen mukaan suojeluesitys on tullut ajankohtaiseksi ja kiireelliseksi Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksyttyä 12.5.2005 asemakaavan muutosehdotuksen, jonka peruslähtökohtana on ostoskeskuksen purkaminen.

 

Suursuon Ostoskeskus Oy:n mukaan Suursuon ostoskeskus on arvokas, kansallinen rakennuskulttuuriperintö ja ainutkertainen, säilynyt muistomerkki, joka tulee suojella.

 

Kaupunginhallitus toteaa pyydettynä lausuntonaan seuraavaa:

 

Ostoskeskuksen ja sen ympäristön nykytilanne ja toiminnot

 

Luonteenomaista Helsingin Maunulan kaupunginosalle on sen rakennuskannan jakaantuminen 1940–1970-luvuilla rakennettuihin selkeisiin osa-alueisiin, joista 1940- ja 1950-luvut ovat merkittävimmät. Ostoskeskuksen risteyksen ympäristön korttelit ovat 1960-luvulla rakennettuja nelikerroksisia lamellitalokortteleita. Korttelit ovat suurikokoisia, vapaamuotoisia ja rakennustavaltaan avoimia. Rakennukset on yleensä sijoitettu tonteille päädyt risteysalueelle päin.

 

Suursuon ostoskeskus sijaitsee Maunulan keskustassa, Pakilantien ja Suonotkontien kulmauksessa kaupungin omistamalla tontilla, osoitteessa Pakilantie 11. Tontti on vuokrattu Suursuon Ostoskeskus Oy:lle vuoden 2006 loppuun saakka. Pitkäaikainen vuokrasopimus päättyi vuonna 2000, minkä jälkeen sopimusta on jatkettu lyhytaikaisena suunnittelutilanteen selkiyttämistä ja asemakaavan muuttamista varten.

 

Voimassa olevan asemakaavan mukaan, joka on vahvistettu 8.9.1972, tontti on liikerakennusten korttelialuetta. Rakennusoikeus on 1 700 k‑m2, joka on käytetty kokonaan. Tontilla olevan rakennuksen omistaa suojeluesityksen tehnyt Suursuon Ostoskeskus Oy ja rakennus on valmistunut 1962.

 

Ostoskeskuksessa on pieni päivittäistavaramyymälä, apteekki, kolme ravintolaa, kaksi pizzeriaa, R-kioski ja lisäksi pieniä liiketiloja, joissa toimii mm. kampaamo, hieroja ym. Kellarikerroksessa toimii autokoulu.

 

Ostoskeskusrakennuksen arkkitehtoniset ja kulttuurihistorialliset arvot

 

Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Erkki Karvinen. Ulospäin rakennus on erittäin suljettu vaikka se sijaitsee Maunulan keskeisessä risteyksessä. Rakennus toimii nk. kaksoiskäytäväperiaatteella ja rakennuksen pitkillä ulkosivuilla on koko julkisivun mittaiset lastauslaiturit. Siihen on vuosien saatossa tehty joitakin muutoksia mm. muuttamalla talonmiehen asunto liiketilaksi, avaamalla uusi ovi itäpäätyyn ja rakentamalla jätekatos pohjoissivulle.

 

Museovirasto on lausunnossaan todennut mm., että Suursuon ostoskeskus on tunnusomainen rakennustyyppinsä edustaja sekä arkkitehtuuriltaan että historialtaan ja että sillä siten on rakennussuojelulain 2 §:n tarkoittamaa kulttuurihistoriallista merkitystä.

 

Kaupunginmuseo inventoi Helsingin ostoskeskukset kesällä 2002.
Selvityksessä Ostari - Lähiön sydän (Helsingin kaupunginmuseon tutkimuksia ja raportteja 2/2004) Maunulan eli Suursuon ostoskeskus on arvotettu kuuluvaksi luokkaan 2. Kolmiportaisessa luokituksessa luokkaan 2 kuuluvat kohteet, jotka ovat arkkitehtuuriltaan harkittuja ja viimeisteltyjä, melko hyvin säilyneitä tai ympäristöarvoiltaan merkittäviä.

 

Suursuon ostoskeskuksen kulttuurihistoriallinen arvo liittyy rakennuksen persoonalliseen ja harkittuun arkkitehtoniseen ratkaisuun ja yksityiskohtiin sekä näiden hyvään säilyneisyyteen. Ostoskeskuksella on siten erityisesti paikallista merkitystä.

 

Ostoskeskusta ei kuitenkaan voida pitää Suomen liike- ja ostoskeskusarkkitehtuurin kehitykseen erityisesti vaikuttaneena pioneerikohteena ja sillä tavoin ainutlaatuisena ostoskeskusrakennuksena, vaikkakin sen sisäkäytäviin perustuva tilaratkaisu poikkeaa muista Helsingin 1960-luvun ostoskeskuksista. Helsingin kaupunginmuseo onkin todennut, ettei ostoskeskuksella ole sellaisia arkkitehtonisia arvoja, että kaupunginmuseo esittäisi sille kaavallista suojelua.

 

Rakennusta pidettiin kuitenkin mittakaavaltaan inhimillisenä ja arkkitehtuuriltaan hyvin paikkaansa sopivana, minkä vuoksi museo esitti asemakaavamuutoksen lähtökohdaksi ostoskeskusrakennuksen säilymistä.

 

Ostoskeskuksen ja ympäröivän alueen suunnittelutilanne

 

Ostoskeskuksen toiminnallisuutta on arvioitu useissa tutkimuksissa 1990-luvulla. Kaupungin yhteissuunnitteluprojektin yhteydessä 1990–1992 (Poikonen 1992) sekä konsultin tekemässä vanhojen ostoskeskusten kehittämistä koskevassa raportissa (Luukinen, Santasalo 1990) ostoskeskus todettiin vanhentuneeksi. Sen tilannetta on arvioinut myös KTM, arkkitehti Leena Suomela diplomityössään (Suomela 1999), jossa eräänä vaihtoehtona ehdotetaan nykyisen ostoskeskuksen purkamista ja alueen ottamista tehokkaampaan käyttöön.

 

Alueen asukasjärjestöt ehdottivat 5.10.2000 päivätyllä kirjeellä koko Pakilantien–Rajametsäntien risteysalueen ottamista kehittämiskohteeksi siten, että myös Valintatalon (nykyisin S-market) alue sisällytettäisiin siihen. Alueelle tulisi niiden mielestä rakentaa vetovoimainen
liikekeskusta, joka toimisi myös alueen maamerkkinä. Tämän lisäksi alueelle voitaisiin sijoittaa liike- ja toimistotilaa, uusia asuntoja sekä kunnan tarpeita varten toimitilaa. Alueen rakentamisessa tulisi ottaa huomioon Maunulan korkealuokkainen arkkitehtuuriperintö sekä alueen iäkkään väestön tarpeet.

 

Maunulan keskustan kehittämistarpeiden kartoittamiseksi ja suunnittelua ohjaamaan perustettiin vuonna 2001 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kokoon kutsuma työryhmä, johon kuului edustajia kaupunkisuunnitteluvirastosta, kiinteistövirastosta, paikallisesta liike-elämästä sekä asukasyhdistyksistä. Tehtävää laajennettiin koskemaan koko keskusta-aluetta, koska Suursuon ostoskeskuksen tontin kehittäminen liittyi olennaisesti Maunulan keskustan kehittämiseen.

 

Aluetta on suunniteltu tiiviissä vuorovaikutuksessa asukkaiden ja asukasjärjestöjen kanssa. Ravintolatoiminnan keskittyminen ostoskeskukseen on Maunulassa ja etenkin rakennuksen lähellä sijaitsevissa asuntoyhtiöissä koettu ongelmalliseksi. Sisäkäytävien kautta tapahtuva asiakasliikenne koetaan osin epämiellyttävänä ja pelottavana. Myös asiakaspalvelutilojen jalankulkumiljöötä rikastava ja aktivoiva vaikutus jää Maunulan keskustassa näkymättä. Suursuon ostoskeskusta onkin asukasjärjestöjen taholta moitittu myös turvattomaksi ja vastenmieliseksi paikaksi, joka aiheuttaa häiriöitä ympäristölleen.

 

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan muuttamisen periaatteet 15.5.2003 päättämällä, että Maunulan keskustan suunnittelua jatketaan tutkituista kolmesta vaihtoehdosta
A–C kehittämisvaihtoehto C:n pohjalta. Sen mukaan nykyisen ostoskeskuksen paikalle Pakilantien itäpuolelle rakennetaan asuntoja ja palvelut keskitetään länsipuolelle. Kaksi muuta vaihtoehtoa lähtivät ostoskeskuksen säilyttämisestä.

 

Uudisrakentamisvaihtoehdossa alueen toimivuuden ja viihtyisyyden kannalta epätyydyttäväksi koettu nykyinen ostoskeskuskiinteistö purettaisiin ja alueen kaupalliset palvelut rakennettaisiin uuteen kauppakeskukseen ja kadun varteen nykyisen ostoskeskuksen paikalle rakennettavien uusien asuintalojen pohjakerroksiin.

 

Vaihtoehto, jonka mukaan nykyinen Suursuon ostoskeskus tulisi purettavaksi, ei luonnollisesti ole saanut kannatusta ostoskeskusyhtiön piirissä. Tässä vaihtoehdossa yhtiö joutuisi purkamaan nykyisen kiinteistönsä tontin vuokra-ajan päätyttyä. Suursuon Ostoskeskus Oy jättikin Helsingin kiinteistövirastolle 31.12.2002 laatimansa kehittämissuunnitelman. Siinä ostoskeskuksen tiloihin ja rakennukseen esitettiin niin merkittäviä muutoksia, että kaupunginmuseon käsityksen mukaan niiden toteuttamisella olisi menetetty sekä rakennuksen alkuperäisyys
että arkkitehtuurin omaleimaisuus.

 

Kehittämisselvitys osoittaa, että myös Suursuon Ostoskeskus Oy on
pitänyt tiloja nykyisessä muodossaan epätarkoituksenmukaisina. Suojelupäätös kuitenkin paitsi rajoittaisi toivottujen muutosten tekemistä, myös velvoittaisi yhtiön rakennuksen korjaamiseen ja ylläpitämiseen nykymuodossaan.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 26.8.2004 puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä uudisrakentamisen mahdollistavana ja pysyi kannassaan myös antaessaan kaupunginhallitukselle lausunnon muutosehdotuksesta jätettyjen muistutusten ja lausuntojen johdosta 12.5.2005. Kaupunkisuunnittelulautakunta liitti päätökseensä seuraavan lisäyksen ”Samalla kaupunkisuunnittelulautakunta painottaa,
että uudelle ostoskeskustontille (28211) olisi tärkeä saada monipuolisia palveluita ja useita yrittäjiä.” Tässä käsittelyssä lautakunnalla oli jo tiedossa Suursuon Ostoskeskus Oy:n kaupunginhallitukselle 20.9.2004 osoittama kirje, jossa ostoskeskusyhtiö pyysi, että kaupunginhallitus päättäisi palauttaa Maunulan keskustan asemakaavan muutosehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi. Maunula-Seura ja Maunulan Asukasyhdistys r.y. puolestaan ovat (12.4.2005) puoltaneet asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

 

Tällä hetkellä asemakaavan muutosehdotus odottaa muutoin käsittelyvalmiina ostoskeskuksesta tehtyjen kahden rakennussuojeluesityksen ratkeamista. Ostoskeskus sisältyy myös Pro Maunula r.y:n tekemään, alueeltaan laajemman kokonaisuuden käsittävään suojeluesitykseen, joka on jätetty Uudenmaan ympäristökeskukselle 22.9.2005. Tämä suojeluesitys on parhaillaan kaupungin sisäisellä lausuntokierroksella, minkä jälkeen kaupunginhallitus antaa asiasta lausuntonsa Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Kannanotto rakennussuojeluesitykseen

 

Helsingissä on tällä hetkellä kymmenen rakennussuojelulailla suojeltua kohdetta: Alvar Aallon koti- ja ateljeerakennus, Domus Litoni, Finlandia-talo, Juutalaisen seurakunnan synagoga, Kluuvikadun Fazerin konditoria, Kulttuuritalo, Lapinlahden sairaala, Munkkiniemen kartano, Rautatalo ja Villa Kleineh. Kaikilla näillä on huomattavaa valtakunnallista merkitystä niin historiallisesti kuin rakennustaiteellisestikin. Lisäksi kaikille on ominaista hyvin säilyneet sisätilat, joiden säilyminen tuleville sukupolville on haluttu turvata suojelemalla ne rakennussuojelulakia käyttäen.

 

Rakennussuojelulain 3 §:n 1 momentin mukaan rakennusten suojelusta asemakaava-alueella päätetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti eli käytännössä asemakaavalla, ellei kysymyksessä ole valtakunnallisesti arvokas kohde tai muu laissa mainittu erityinen syy. Sekä kaupunginmuseo että museovirasto ovat asiantuntijalausunnoissaan todenneet, ettei tällaisia valtakunnallisia arvoja tai muita erityisiä perusteita ole.

 

Museovirasto on lausunnossaan lisäksi katsonut, että ostoskeskuksen suojeluasia on käsitelty asemakaavan muutosvalmistelussa eikä
rakennuksen suojeleminen rakennussuojelulailla ole tarkoituksen­mu­kaista.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että Suursuon Ostoskeskus Oy:n tekemä esitys rakennuksen suojelemisesta rakennussuojelulain nojalla tulee hylätä. Ostoskeskuksen suojeleminen tullaan ratkaisemaan kaupunginvaltuustossa asemakaavan muutosehdotuksesta päätettäessä. Kaupunginhallitus ei ole vielä ottanut kantaa muutosehdotukseen.

 

Kirje nro       Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja kaupunginmuseolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 -- 5

 

 

1373 §

HELSINGIN YLEISKAAVA 2002:N MÄÄRÄÄMINEN OSITTAIN VOIMAAN ENNEN LAINVOIMAISUUTTA HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSEN JÄLKEEN

 

Khs 2004-1543

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä Helsingin yleiskaava 2002:n voimaan Lehtisaaressa, osassa Rastilaa, osassa Kulosaarta, Puotilan venesatamassa sekä Uutelan tiloilla Notsund ja Notholmen. Päätös ei koske seuraavia jatkovalituksen alaisia alueita: Pajamäen länsiosa, Pitäjänmäenkaari, Malmin lentokenttäalue ja Vuosaaren satama ja sen liikenneyhteydet. Nämä alueet on merkitty tämän päätöksen liitteenä

./.                   oleviin yleiskaavakarttaotteisiin mustalla katkoviivalla ja niihin liittyvillä numeroilla 1–4.   

 

Kuulutettava ja pöytäkirjanote karttaliitteineen ja jäljennöksin esityslistatekstistä tiedoksi korkeimmalle hallinto-oikeu­delle, Anna-Liisa Kahilalle ym., Pajamäki Seura ry:lle, Malmin lentoase­man ystävät ry:lle ja Peter Fazerin oikeudenomis­tajille ym. sekä rakennusvalvontavirastolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja kaupunginkanslian oikeuspalveluille. 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

1374 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

8.11.2005

kaupunkisuunnittelulautakunta

3.11.2005

rakennuslautakunta

8.11.2005

 

asuntotuotantotoimisto

-  toimitusjohtaja

 

9. ja 10.11.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1375 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavan viranomaisen tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

9.11.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1376 §

KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN TAPANILAN URHEILUTALOSÄÄTIÖN HALLITUKSEEN VUODELLE 2006

 

Khs 2005-2318

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Tapanilan Urheilutalosäätiön hallituksen jäseneksi toimikaudeksi 2006 osastopäällikkö Petteri Huurteen liikuntavirastosta ja tilintarkastajaksi em. vuodeksi kaupunkitarkastaja HTM, JHTT Kari Roineen.

 

Pöytäkirjanote Tapanilan Urheilutalosäätiölle sekä tehtäviin nimetyille, liikuntavirastolle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1377 §

ERON MYÖNTÄMINEN TAPIO RUUTHILLE TASA-ARVOTOIMIKUNNASTA

 

Khs 2005-38

Esityslistan asia Sj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

1378 §

KAUPUNGIN EDUSTAJAN VALITSEMINEN HELSINGIN TAIDEHALLIN SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN

 

Khs 2005-2363

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Helsingin Taidehallin Säätiön hallituksen jäseneksi toimikaudeksi 2006 – 2008 kaupunginsihteeri Leena Mickwitzin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kulttuuriasiainkeskuksen vastaavan kuvataideopettajan Erja Mehdon.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, kaupungin taidemuseolle, kulttuuriasiainkeskukselle, mainitulle säätiölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liite 1

 

 

1379 §

SVENSKA FRAMTIDSSKOLAN I HELSINGFORSREGIONEN AB:S BOLAGSSTÄMMA

SVENSKA FRAMTIDSSKOLAN I HELSINGFORSREGIONEN AB:N YHTIÖKOKOUS

 

Stn/Khs 2005-708

Ärende Sj/4 på föredragningslistan

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt ålägga stadskansliets rättstjänst att företräda staden vid Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:s bolagsstämma 24.11.2005 och uppmana företrädaren för staden att föreslå Henrica Bargum till medlem av bolagets styrelse för den mandattid som inleds vid bolagsstämman.

 

Protokollsutdrag till stadskansliets rättstjänst, den utsedda personen, aktiebolaget och utbildningsverket. 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n 24.11.2005 pidettävässä yhtiökokouksessa ja kehottaa kaupungin edustajaa esittämään, että yhtiön hallituksen yhdeksi jäseneksi valitaan Henrica Bargum yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetylle henkilölle, yhtiölle sekä opetusvirastolle.

 

Tilläggsuppgifter:
Makkonen Antero, stadssekreterare, telefon 169 2242

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Bilaga 1/Liite 1

 

 

1380 §

7.11.2005 pöydälle pantu asia

VAPAARAHOITTEISTEN PALVELUSSUHDEASUNTOJEN VUOKRAN TARKISTAMINEN JA ERÄIDEN KÄYTTÖKORVAUSTEN VASTIKKEIDEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2005-2327

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että

 

-                                       vapaarahoitteisten palvelussuhdeasuntojen vuokrantarkistukset 1.1.2006 lukien toteutetaan kaupunginhallituksen 5.4.2004 tekemän päätöksen mukaisesti, kuitenkin siten, että kertakorotuksen määrä 1.1.2006 lukien toteutettavissa vuokrantarkistuksissa on enintään 25 euroa, kuitenkin enintään 7 prosenttia

 

-                                       jos asunnossa käytetty kaasu mitataan yhteismittarilla, peritään vastiketta 0,141 euroa neliömetriltä kuukaudessa 1.1.2006 lukien

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa henkilöstökeskuksen jatkossa panemaan täytäntöön yhteismittarilla mitattavan sähkön, lämmitetyn ja kylmän autotallin tai hallipaikan vastikkeet verohallituksen päätöksissä vahvistettujen luontoisetujen verotusarvojen mukaisesti ja yhteismittarilla mitattavan kaasun vastikkeen Helsinkikaasu Oy:n vahvistamien myyntitariffien mukaan.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kumota päätöksensä 14.1.2002, 81 § ja 5.4.2004, 452 §, siltä osin kuin ne koskevat vapaarahoitteisten palvelussuhdeasuntojen vuokran kertakorotuksen enimmäismäärää sekä päätöksensä 8.12.2003, 1435 § ja 13.12.2004, 1562 § eräiden käyttökorvausten vahvistamisesta.

 

Kaupunginhallitus päätti vielä kehottaa henkilöstökeskusta antamaan tarvittaessa soveltamisohjeita tämän päätöksen soveltamisesta.

 

Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille sekä henkilöstökeskukselle.

 

Merkittiin, että Ojala ehdotti, että kaupunginhallitus päättäisi palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että vuokrataso ja vuokrien tarkistukset kohtuullistetaan.

 

Ojala ilmoitti ehdotukseensa pöytäkirjan liitteen 1 mukaiset perustelut.

 

Ojalan ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Ojala ilmoitti pöytäkirjan liitteen 1 mukaisen eriävän mielipiteen.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 169 2442
Mattheiszen Leena, työmarkkinalakimies, puhelin 169 2449

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1381 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                  21. – 31.10.2005

- tekniikan ja liikenteen toimialajohtaja                        18.10. – 2.11.2005

eläintarhan johtaja                                                                          8.11.2005

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                   8. – 9.11.2005

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                       8.11.2005

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                 1.11.2005

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                         4.11.2005

museonjohtaja                                                                         3. – 7.11.2005

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                                3.11.2005

taidemuseon johtaja                                                                4. – 9.11.2005

tietokeskus

- johtaja                                                                                             4.11.2005

- tutkimusprofessori                                                                        4.11.2005

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

1382 §

HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN HELSINGIN YMPÄRISTÖKESKUKSESSA

 

Khs 2005-2337

Esityslistan asia Ryj/1

 

Kaupunginhallitus päätti ottaa varatuomari Jorma Nurron ympäristökeskuksen hallintopäällikön virkaan 25.10.2005 lukien 4 257,87 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virkaan valitun ei tarvitse esittää työterveyshuollon arviota hänen edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä, koska Nurro on jo aiemmin virkaa hoitaessaan osoittanut olevansa terveytensä puolesta sopiva kyseiseen virkaan.

                

Pöytäkirjanote virkaan valitulle sekä muille virkaa hakeneille muutoksenhakuohjein ja ympäristölautakunnalle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti:

 

”Kaupunginhallitus päättänee ottaa varatuomari Jorma Nurron ympäristökeskuksen hallintopäällikön virkaan 25.10.2005 lukien 4 257,87 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virkaan valitun ei tarvitse esittää työterveyshuollon arviota hänen edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä, koska Nurro on jo aiemmin virkaa hoitaessaan osoittanut olevansa terveytensä puolesta sopiva kyseiseen virkaan.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1383 §

VALTUUTETTU PAAVO ARHINMÄEN TOIVOMUSPONSI: RASTILANNEVAN LUONNONSUOJELUALUEEN VESITASAPAINON PARANTAMINEN

 

Khs 2005-1904

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 31.8.2005 hyväksymän toivomusponnen (Paavo Arhinmäki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Paavo Arhinmäelle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1384 §

7.11.2005 pöydälle pantu asia

HELSINGIN KAUPUNGIN ESTEETTÖMYYSSUUNNITELMA AJALLE 2005-2010

 

Khs 2005-2010

Esityslistan asia Ryj/3

 

                      Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin esteettömyys-suunnitelman hallintokuntien työssä huomioon otettavaksi käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

 

Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1385 §

LAUSUNTO LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOLLE HELSINGIN SATAMAN LÄNSISATAMAA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2005-1742

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Helsingin Sataman Länsisatamaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin Sataman Länsisatamaa koskevaa ympäristölupahakemusta seuraavin huomioin:

 

Länsisatamalle tulisi myöntää toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Hakemus lupaehtojen tarkistamiseksi tulisi jättää ajankohtana, jolloin tavarasataman toiminta päättyy.

 

Satamatoiminnasta aiheutuvat päästöt ilmaan tulisi arvioida laskennallisesti vuosittain. Päästöjen olennaisesti muuttuessa tulisi leviämisselvityksiä tarpeellisilta osin tarkistaa.

 

Koko Länsisataman toiminnasta tulisi laatia yksi koko toiminnan kattava selvitys, jolla toiminnasta aiheutuva melu olisi arvioitu kokonaisuutena. Luvassa tulisi myös erikseen määritellä eniten melulle alttiina olevat asuinrakennukset, joiden luona satamatoimintojen aiheuttama melutaso ei saa keskiäänitason vapaakenttäarvona ylittää päiväaikaan tasoa LAeq,7–22 55 dB eikä yöllä tasoa LAeq,22-7 50 dB. Lupamääräystä asetettaessa tulisi määritellä niiden päivien lukumäärä, jolloin ohjearvo on mahdollista sää-, jää- tai vastaavista olosuhteista johtuvista syistä poikkeustilanteissa ylittää.

 

Ilmanlaadun yhteistarkkailun tulokset sekä meluselvitysten tulokset tulisi käyttötarkkailun lisäksi toimittaa myös Helsingin kaupungin ympäristölautakunnalle.

 

Polttoaineiden ja kemikaalien varastointi ja käsittely satama-alueella tulisi järjestää niin, että haitallisia aineita ei pääse ympäristöön. Niistä ei myöskään saa aiheutua maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumista eikä terveydellistä haittaa tai vaaraa.

 

Jätehuoltosuunnitelmien tietojen tarkistaminen on tarpeen.

 

Kaupunginhallitus kehottaa lisäksi Helsingin Satamaa selvittämään mahdollisuuden varustaa laituripaikat maasähkökytkennöillä, jotta laivoista ilmaan aiheutuvia päästöjä voidaan vähentää.

 

Kirje nro       Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, joukkoliikennelautakunnalle, rakennusvirastolle, kiinteistövirastolle, ympäristölautakunnalle ja Helsingin Satamalle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että sivulle 56 ehdotuksen loppuun ennen otejakelua lisätään seuraava:

 

”Kaupunginhallitus kehottaa lisäksi Helsingin Satamaa selvittämään mahdollisuuden varustaa laituripaikat maasähkökytkennöillä, jotta laivoista ilmaan aiheutuvia päästöjä voidaan vähentää.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 6

 

 

1386 §

LAUSUNTO LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOLLE HELSINGIN SATAMAN SÖRNÄISTEN SATAMAA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2005-1743

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Helsingin Sataman Sörnäisten satamaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin Sataman Sörnäisten satamaa koskevaa ympäristölupahakemusta seuraavin huomioin:

 

Sörnäisten satamalle tulisi myöntää määräaikainen ympäristölupa. Luvan päättymisajankohta tulisi sitoa ajankohtaan, jolloin tavarasataman toiminta päättyy.

 

Satamatoiminnasta aiheutuvat päästöt ilmaan tulisi arvioida laskennallisesti vuosittain. Päästöjen olennaisesti muuttuessa tulisi leviämisselvityksiä tarpeellisilta osin tarkistaa.

 

Satamatoimintojen aiheuttama melutaso ei saa keskiäänitason vapaakenttäarvona ylittää päiväaikaan tasoa LAeq,7–22 55 dB eikä yöllä tasoa LAeq,22-7 50 dB melulle eniten alttiina olevien asuinrakennusten luona, jotka tulee erikseen luvassa määritellä. Lupamääräystä asetettaessa tulisi harkita, olisiko tarpeen määritellä niiden päivien lukumäärä, jolloin ohjearvo on mahdollista poikkeustilanteissa ylittää. Lupamääräystä asetettaessa tulisi määritellä niiden päivien lukumäärä, jolloin ohjearvo on mahdollista sää-, jää- tai vastaavista olosuhteista johtuvista syistä poikkeustilanteissa ylittää.

 

Ilmanlaadun yhteistarkkailun tulokset sekä meluselvitysten tulokset tulisi käyttötarkkailun lisäksi toimittaa myös Helsingin kaupungin ympäristölautakunnalle.

 

Polttoaineiden ja kemikaalien varastointi ja käsittely satama-alueella tulisi järjestää niin, että haitallisia aineita ei pääse ympäristöön. Niistä ei myöskään saa aiheutua maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumista eikä terveydellistä haittaa tai vaaraa.

 

Kirje nro        Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja Helsingin Satamalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

1387 §

LAUSUNTO LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOLLE HELSINGIN SATAMAN ETELÄSATAMAA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2005-1744

Esityslistan asia Ryj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Helsingin Sataman Eteläsatamaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin Sataman Eteläsatamaa koskevaa ympäristölupahakemusta seuraavin huomioin:

 

Eteläsataman toiminnalle voidaan myöntää toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa.

 

Satamatoiminnasta aiheutuvat päästöt ilmaan tulisi arvioida laskennallisesti vuosittain. Päästöjen olennaisesti muuttuessa tulisi leviämisselvityksiä tarpeellisilta osin tarkistaa. Mahdollisuudet vähentää laivoista ilmaan aiheutuvia päästöjä tulisi selvittää.

 

Luvassa tulisi erikseen määritellä eniten melulle alttiina olevat asuinrakennukset, joiden luona satamatoimintojen aiheuttama melutaso ei saa keskiäänitason vapaakenttäarvona ylittää päiväaikaan tasoa LAeq,7–22 55 dB eikä yöllä tasoa LAeq,22-7 50 dB. Lupamääräystä asetettaessa tulisi harkita, olisiko tarpeen määritellä niiden päivien lukumäärä, jolloin ohjearvo on mahdollista poikkeustilanteissa ylittää. Lupamääräystä asetettaessa tulisi määritellä niiden päivien lukumäärä, jolloin ohjearvo on mahdollista sää-, jää- tai vastaavista olosuhteista johtuvista syistä poikkeustilanteissa ylittää.

 

Polttoaineiden ja kemikaalien varastointi ja käsittely satama-alueella tulisi järjestää niin, että haitallisia aineita ei pääse ympäristöön. Niistä ei myöskään saa aiheutua maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumista eikä terveydellistä haittaa tai vaaraa.

 

Ilmanlaadun yhteistarkkailun tulokset sekä meluselvitysten tulokset tulisi käyttötarkkailun lisäksi toimittaa myös Helsingin kaupungin ympäristölautakunnalle.

 

Kirje nro        Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, ympäristölautakunnalle, pelastuslautakunnalle ja Helsingin Satamalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 4

 

 

1388 §

VANTAANJOEN JA HELSINGIN SEUDUN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY:N SYYSKOKOUS

 

Khs 2005-1154

Esityslistan asia Ryj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupungin edustajiksi Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n Helsingissä 17.11.2005 pidettävään sääntömääräiseen syyskokoukseen vs. toimitusjohtaja Esko Tiaisen Helsingin Vedestä sekä ympäristöjohtaja Pekka Kansasen ympäristökeskuksesta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kokousedustajiksi määrättyjä ehdottamaan yhdistyksen hallituksen jäseniksi / henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuodeksi 2006 vs. toimitusjohtaja Esko Tiaisen / käyttöpäällikkö Veli-Pekka Vuorilehdon Helsingin Vedestä, sekä ympäristöjohtaja Pekka Kansasen / ympäristöterveyspäällikkö Antti Pöngän ympäristökeskuksesta.

 

Pöytäkirjanote Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:lle, edustajiksi määrätyille, Helsingin Vedelle sekä ympäristökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Katso esityslistaa, rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asiaa 7.

 

 

1389 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                             8.11.2005

pelastuslautakunta                                                   8.11.2005

yleisten töiden lautakunta                                    10.11.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1390 §

JÄSENEN NIMEÄMINEN YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN HELSINKI-ESPOON TERVEYSASEMAN JOHTOKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI 2006 - 2007

 

Khs 2005-2333

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki-Espoon terveysaseman johtokuntaan toimikaudeksi 1.1.2006 -31.12.2007 terveyskeskuksen koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon yksikön päällikön Hanna Viitalan.

 

Pöytäkirjanote Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle, nimetyksi tulleelle, terveyskeskukselle ja kaupunginkanslialle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

LIITE

Liite 1

 

 

1391 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 8.11.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

 


Översättning:

1363 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN JUHA HAKOLA:

UTVIDGNING AV INNEHÅLLET I SÄKERHETS­STRATEGIN SÅ ATT

RÄDD­NINGS­VÄSENDETS OCH BEREDSKAPSVERKSAMHETENS

ASPEKTER BLIR BEAKTADE

 

Stn 2004-2080

Ärende Kj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 13.10.2004 (Juha Hakola)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Juha Hakola och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Latvala Matti, beredskapschef, telefon 169 2496

 

BILAGA                             Bilaga 1

 

Översättning:

1364 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SANNA

HELLSTRÖM: FÖREBYGGANDE AV VÅLD MOT KVINNOR OCH BARN

 

Stn 2004-2074

Ärende Kj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 13.10.2004 (Sanna Hellström)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sanna Hellström och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Latvala Matti, beredskapschef, telefon 169 2496

 

BILAGA                             Bilaga 1

 

Översättning:

1366 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MAIJA

ANTTILA: EFFEKTIVERAD RÅDGIVNING FÖR SOCIAL

FÖRETAGSAMHET

 

Stn 2004-2348

Ärende Kj/6 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 17.11.2004 (Maija Anttila)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Maija Anttila och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Tuominen Nyrki, näringslivschef, telefon 169 2237

 

BILAGA                             Bilaga 1

 


Översättning:

1367 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN HANNELE

LUUKKAINEN: BEAKTANDE AV FÖRETAGARASPEKTEN VID

BEREDNINGEN AV STADENS STRATEGIER OCH PROGRAM

 

Stn 2004-2352

Ärende Kj/7 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 17.11.2004 (Hannele Luukkainen)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Hannele Luukkainen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Tuominen Nyrki, näringslivschef, telefon 169 2237

 

BILAGA                             Bilaga 1

 

Översättning:

1383 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN PAAVO

ARHINMÄKI: FÖRBÄTTRING AV VATTENBALANSEN I

NATURSKYDDSOMRÅDET RASTBÖLEKÄRRET

 

Stn 2005-1904

Ärende Ryj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 31.8.2005 (Paavo Arhinmäki), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 


Protokollsutdrag till ledamoten Paavo Arhinmäki och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Saarinen Erja, biträdande stadssekreterare, telefon 169 2361

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 3

 

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jan Vapaavuori

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Otto Lehtipuu                                         Heli Puura

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa   2.12.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1352-1369, 1372-1375, 1377, 1381, 1383, 1385-1387, 1389 ja 1391 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 


 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1352-1369, 1372-1375, 1377, 1381, 1383, 1385-1387, 1389 och 1391 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.