Kokousaika

7.11.2005 kello 16.00 – 17.00

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Lehtipuu, Otto

kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

Hellström, Sanna

 

 

Malinen, Jouko

 

 

Ojala, Outi

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

Puura, Heli

 

 

Rautava, Risto

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

Molander, Sole

varajäsen

 

Hakola, Juha

varajäsen (paitsi 1320 §)

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 1320 §)

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Hakala, Hannu

osastopäällikkö (paitsi 1330-osa 1341 §)

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Åhlgren, Harry

apulaiskaupunginlakimies

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

Saarinen, Erja

va. apulaiskaupunginsihteeri

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

(paitsi 1314-osa 1317 §)


 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

Rasilainen, Matti-Pekka

kaupungininsinööri (1343 §:n kohdalla)

 

 

Tujula, Pirjo

projektinjohtaja  (1343 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Lehtipuu, Otto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Korpinen


1312-1313,


1314-1318, 1321,


1323-1332, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
1319-1320,


1333-1340, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Kokkonen
-,


1341-1342, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
1322,


1343-1349, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


1350-1351,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

1312

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1313

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1314

Kj/1

Lasten päivähoitojaoston varajäsenen valinta

 

1315

Kj/2

Nuorisolautakunnan varajäsenen valinta

 

1316

Kj/3

Vuoden 2006 tuloveroprosentin määrääminen

 

1317

Kj/4

Vuoden 2006 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

 

1318

Kj/5

Hallintosäännön ja johtosääntöjen eräiden määräysten muuttaminen

 

1319

Kaj/6

Laakson sairaalan rakennuksen 4 itäosan hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1320

Kaj/7

Kiinteistö Oy Malminkartanonkujan, Kiinteistöyhtymä Ajomiehentie 13:n ym. yhtiöiden hakemukset Konalan tontin 32042/17 ja korttelin 32037 asemakaavan muuttamisesta

 

1321

Kj/8

2.11.2005 pöydälle pantu asia

Talousarvio vuodeksi 2006 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2006 - 2008

 

1322

Ryj/9

2.11.2005 pöydälle pantu asia

Helsingin sisäisen joukkoliikenteen tariffin tarkistaminen 1.1.2006 alkaen

 

1323

Kj/3

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös valituksiin TBT-pitoisten maa-ainesten ruoppaamisesta ja läjittämisestä Vuosaaren satama-alueella

 

1324

Kj/4

Kaksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä meluilmoituksia koskeviin valituksiin Vuosaaren satama-alueella

 

1325

Kj/5

Puheenjohtajan vaihdos Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston neuvottelukunnassa

 

1326

Kj/6

Helsingin kaupungin edustajan nimeäminen Finland Convention Bureaun hallitukseen

 

1327

Kj/7

XXXX XXXX:n oikaisuvaatimus kansliapäällikön tekemään päätökseen palkan tarkistamista ja tehtävänimikkeen muuttamista koskevassa asiassa

 

1328

Kj/8

31.10.2005 pöydälle pantu asia

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan seutukokouksen edustajien valitseminen

 

1329

Kj/9

Kaupunginvaltuuston 2.11.2005 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1330

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1331

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1332

Kj/12

Finlandia-talon ravintolan vuokraaminen

 

1333

Kaj/1

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen XXXX XXXX:n, XXXX XXXX:n, XXXX XXXX:n ja XXXX XXXX:n sekä XXXX XXXX:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1334

Kaj/2

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen XXXX XXXX:n ja XXXX XXXX:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1335

Kaj/3

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Oy Jakelulaite Ab:n ja Durofix Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1336

Kaj/4

VT Ilkka Hakalehdon toivomusponsi: Hietalahden kirpputorin kehittäminen

 

1337

Kaj/5

Vastaus sosialidemokraattisen valtuustoryhmän kirjeeseen, joka koskee tyhjien tilojen siirtoa tilakeskukseen

 

1338

Kaj/6

Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasääntöä koskevan menettelyohjeen hyväksyminen

 

1339

Kaj/7

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Asunto-Osakeyhtiö Töölönkatu 2:n poikkeamishakemuksesta

 

1340

Kaj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1341

Sj/1

Vapaarahoitteisten palvelussuhdeasuntojen vuokran tarkistaminen ja eräiden käyttökorvausten vastikkeiden vahvistaminen

 

1342

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1343

Ryj/1

Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma ajalle 2005-2010

 

1344

Ryj/2

Lausunto Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Helsingin Sataman Länsisatamaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta

 

1345

Ryj/3

Lausunto Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Helsingin Sataman Sörnäisten satamaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta

 

1346

Ryj/4

Lausunto Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Helsingin Sataman Eteläsatamaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta

 

1347

Ryj/5

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin kaupungin kiinteistöviraston ja Senaatti-kiinteistöjen ympäristölupahakemuksesta

 

1348

Ryj/6

Energiansäästöneuvottelukunnan kokoonpanon täydentäminen rakennusviraston edustajalla

 

1349

Ryj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1350

Stj/1

Kaupungin edustajien nimeäminen Y-Säätiön valtuuskuntaan ja hallitukseen toimikaudeksi 2006 - 2007

 

1351

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1312 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rihtniemen (varalla Urho) ja Pajamäen (varalla Puura) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1313 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1314 - 1322 §

Kaupunginvaltuuston 16.11.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1314 §

Lasten päivähoitojaoston varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

1315 §

Nuorisolautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

1316 §

Vuoden 2006 tuloveroprosentin määrääminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 169 2230
Lahtinen Olli, erityissuunnittelija, puhelin 169 2296

 

1317 §

Vuoden 2006 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että ehdotuksen viimeinen kappale kuuluu seuraavasti:

 

”Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee ehdolla, että hallituksen esitykseen eduskunnalle 145/2005 laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta sisältyvä 12 b § astuu voimaan hallituksen esittämässä muodossa, että sellaiseen rakentamattomaan yhteen rakennuspaikkaan, joka rajoittuu saman omistajan omistamaan rakennuspaikkaan, jolla sijaitsee omistajan omassa vakituisessa käytössä oleva asuinrakennus, ei sovelleta edellä mainittua korotettua veroprosenttia.”

 

Lisäksi esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

 

- sivulle 4 kolmanteen  kappaleeseen lisätään sanojen ”... ei näille kiinteistöille” jälkeen sanat olisi voimassa olevan kiinteistöverolain mukaisesti.

 

- sivulle 5 jälkimmäisen luettelon neljänteen luetelmaviivaan uudelleen muotoiltu teksti: "rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti
1,00–3,00 (HE 145/2005 12b § vähintään yhden prosenttiyksikön yleistä kiinteistöveroprosenttia korkeampi, kuitenkin enintään 3,00 prosenttia),”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen.

 

 

Lisätiedot:
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 169 2230
Lahtinen Olli, erityissuunnittelija, puhelin 169 2296

 

1318 §

Hallintosäännön ja johtosääntöjen eräiden määräysten muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1319 §

Laakson sairaalan rakennuksen 4 itäosan hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

1320 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 31.10.2005 pöydälle pantu asia
Kiinteistö Oy Malminkartanonkujan, Kiinteistöyhtymä Ajomiehentie 13:n ym. yhtiöiden hakemukset Konalan tontin 32042/17 ja korttelin 32037 asemakaavan muuttamisesta

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät varajäsen Hakola ja Bogomoloff esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

Kaupunginjohtaja

 

1321 §

Talousarvio vuodeksi 2006 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2006 - 2008

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Manninen Lauri A., talousarviopäällikkö, puhelin 169 2231

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

1322 §

Helsingin sisäisen joukkoliikenteen tariffin tarkistaminen 1.1.2006 alkaen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

1323 §

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS VALITUKSIIN TBT-PITOISTEN MAA-AINESTEN RUOPPAAMISESTA JA LÄJITTÄMISESTÄ VUOSAAREN SATAMA-ALUEELLA

 

Khs 2004-1552

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi TBT-pitoisten maa-ainesten ruoppaamista ja läjittämistä Vuosaaren satama-alueella koskevan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 19.10.2005 taltionumero 2648 sekä lähettää sen Helsingin Satamalle mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin päätöksestä Helsingin Satamalle, rakennusvirastolle, kiinteistövirastolle ja ympäristökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liite 1

 

 

1324 §

KAKSI KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖSTÄ MELUILMOITUKSIA KOSKEVIIN VALITUKSIIN VUOSAAREN SATAMA-ALUEELLA

 

Khs 2004-1341

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi edellä mainitut korkeimman hallinto-oikeuden 21.10.2005 antamat päätökset (taltionumerot 2694 ja 2695) sekä lähettää ne Helsingin Satamalle tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin päätöksistä Helsingin Satamalle, rakennusvirastolle, kiinteistövirastolle ja ympäristökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1325 §

PUHEENJOHTAJAN VAIHDOS HELSINGIN KAUPUNGIN JA HELSINGIN YLIOPISTON NEUVOTTELUKUNNASSA

 

Khs 2003-1635

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää ylipormestari Eva-Riitta Siitoselle eron Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston neuvottelukunnasta ja nimetä hänen tilalleen puheenjohtajaksi kaupunginjohtaja Jussi Pajusen.

 

Pöytäkirjanote Eva-Riitta Siitoselle, Jussi Pajuselle, Helsingin yliopistolle, Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston neuvottelukunnalle (Markus Härkäpää) sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Härkäpää Markus, kehittämispäällikkö, puhelin 169 2584

 

LIITE

Katso esityslistaa, viransijaisen kaupunginjohtajan asiaa 5.

 

 

1326 §

HELSINGIN KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN FINLAND CONVENTION BUREAUN HALLITUKSEEN

 

Khs 2005-2338

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspal-

veluita edustamaan Helsingin kaupunkia Finland Convention Bureau ry:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa 24.11.2005 ja esittämään Helsingin kaupungin sopimukseen perustuvalle paikalle yhdistyksen hallitukseen yhteyspäällikkö Tuulikki Beckeriä kaupunginkanslian matkailu- ja kongressitoimistosta.

 

Pöytäkirjanote FCB:lle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja matkailu- ja kongressitoimistolle.

 

Lisätiedot:
Hakala Hannu, osastopäällikkö, puhelin 169 2220

 

LIITE

Katso esityslistaa, viransijaisen kaupunginjohtajan asiaa 6.

 

 

1327 §

XXXX XXXX:N OIKAISUVAATIMUS KANSLIAPÄÄLLIKÖN TEKEMÄÄN PÄÄTÖKSEEN PALKAN TARKISTAMISTA JA TEHTÄVÄNIMIKKEEN MUUTTAMISTA KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2005-1632

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jättää oikeustieteen kandidaatti XXXX XXXX:n 15.7.2005 tekemän, oikaisuvaatimukseksi nimetyn kirjelmän tutkittavaksi ottamatta, koska hänellä on mahdollisuus saattaa palvelussuhdetta koskeva riita-asia neuvottelumenettelyssä ratkaistavaksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti jättää tutkittavaksi ottamatta XXXX XXXX:n kirjelmässään tekemän vaatimuksen täytäntöönpanon kieltämiseksi koskien kansliapäällikön 1.7.2005 (584 §) tekemää päätöstä palkan tarkistamisesta ja tehtävänimikkeen muutoksesta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti toimittaa XXXX:n kirjelmän kantelunalaisen viranhaltijan toimintaa valvovalle kaupunginkanslian kansliapäällikölle, koska kirjelmä voidaan katsoa eräiltä osin kantelun luonteiseksi.

 

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta

 (työtuomioistuimesta annettu laki 1 §)

 

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen XXXX XXXX:lle, kaupunginkanslialle (kansliapäällikkö) ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

LIITE

Liitteet 1 - 4 (Liite 2 salassa pidettävä)

 

 

1328 §

31.10.2005 pöydälle pantu asia

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖVALTUUSKUNNAN SEUTUKOKOUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN

 

Khs 2005-97

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita 11 edustajaa ja 11 henkilökohtaista varaedustajaa 18.11.2005 pidettävään Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan seutukokoukseen.

 

Edustaja

Varaedustaja

 

 

talouspäällikkö

filosofian ylioppilas

Minna Ruuth

Tuomas Nurmela

 

 

kunnallissihteeri

 

Lotta Kallonen

Timo Erikäinen

 

 

liikennetoimittaja

kansanedustajan avustaja

Esko Riihelä

Hanna Laine

 

 

rikoskomisario

 

Juha Hakola

Pirjo Tolvanen

 

 

sähköasentaja

pääluottamusmies

Matti Taina

Satu Pikkarainen

 

 

erikoissairaanhoitaja

projektiassistentti

Tarja Tenkula

Anna Kirstinä

 

 

tutkija

 

Tero Tuomisto

Pentti Helo

 

 

tuottaja

valtiotieteen ylioppilas

Kimmo Helistö

Tuomas Rantanen

 

 

taloustutkija

tutkija

Hannele Luukkainen

Sanna Hellström

 

 

toimittaja

 

Pekka Saarnio

Reijo Kaunola

 

 

valtiotieteen maisteri

tutkija

Henrik Creutz

Maria Bruncrona

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleille sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

LIITE

Liite 1

 

 

1329 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 2.11.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 2.11.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 16.11.2005.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­pungin-

joh­tajan toimiala

 

5, 6               Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

4                    Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 16.11.2005.

 

7                    Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Katso esityslistaa, viransijaisen kaupunginjohtajan asiaa 9.

 

 

1330 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 44 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1331 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 44 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

1332 §

FINLANDIA-TALON RAVINTOLAN VUOKRAAMINEN

 

Khs 2004-2702

Esityslistan asia Kj/12

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Finlandia-talon tekemään
Finlandia-talon ravintolan vuokraamista koskevan sopimuksen 1.1.2006 alkaen kahdeksaksi vuodeksi liitteinä 4 ja 5 olevan tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen Royal Ravintolat Oy:n kanssa tarjouksessa mainituin ehdoin.

 

Pöytäkirjanote Finlandia-talolle ja tarjouksen jättäneille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

LIITE

Liitteet 1 - 8

 

 

1333 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN XXXX XXXX:N, XXXX XXXX:N, XXXX XXXX:N JA XXXX XXXX:N SEKÄ XXXX XXXX:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2005-2278

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 10.8.2005 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa XXXX XXXX, XXXX XXXX, XXXX XXXXja XXXX XXXXovat myyneet Helsingin kaupungin Laajasalon kylässä sijaitsevat Carl-Anne-Bo -nimisen tilan RN:o 1:394 ja Carl-Anne-Bo II -nimisen tilan RN:o 1:1021 rakennuksineen XXXX XXXX:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja XXXX XXXX:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1334 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN XXXX XXXX:N JA XXXX XXXX:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2005-2279

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 10.8.2005 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa XXXX XXXX on myynyt määräalan rakennuksineen Helsingin kaupungin Laajasalon kylässä sijaitsevasta Carl-Anne-Bo -nimisestä tilasta RN:o 1:394 XXXX XXXX:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja XXXX XXXX:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1335 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN OY JAKELULAITE AB:N JA DUROFIX OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2005-2280

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 25.8.2005 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Oy Jakelulaite Ab on myynyt Helsingin kaupungin 40. kaupunginosan (Suutarila, Siltamäki) korttelin nro 40153 tontin nro 1 rakennuksineen Durofix Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Durofix Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1336 §

VT ILKKA HAKALEHDON TOIVOMUSPONSI: HIETALAHDEN KIRPPUTORIN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2004-2500

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-       merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.12.2004 hyväksymän toivomusponnen (Ilkka Hakalehto) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

-       toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen Ilkka Hakalehdolle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

1337 §

VASTAUS SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN KIRJEESEEN, JOKA KOSKEE TYHJIEN TILOJEN SIIRTOA TILAKESKUKSEEN

 

Khs 2005-1255

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti vastata sosialidemokraattiselle valtuustoryhmälle tyhjien toimitilojen siirtoa tilakeskukseen käsittelevään kirjeeseen liitteenä olevan kirjeluonnoksen mukaisesti.

 

Kirje nro        sosialidemokraattiselle valtuustoryhmälle ja pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

1338 §

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖÄ KOSKEVAN MENETTELYOHJEEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2005-1926

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevat menettelyohjeet noudatettavaksi Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasäännön soveltamisessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikköä saattamaan menettelyohjeen niiden yhtiöiden tietoon, joissa vuokralaisdemokratiasääntöä tulee noudattaa.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille, tarkastusvirastolle ja vuokralaisneuvottelukunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

1339 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖ TÖÖLÖNKATU 2:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2005-2100

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan 13. kaupunginosan korttelin nro 407 tontilla nro 2 sijaitsevan asuinrakennuksen kellaritilojen käyttötarkoituksen muuttamista kaupunkisuunnitteluviraston lausunnosta ilmenevin ehdoin viideksi vuodeksi.

 

Kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liite 1

 

 

1340 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

27.10.2005

kiinteistölautakunta

 1.11.2005

rakennuslautakunta

25.10.2005

 

asuntotuotantotoimisto

-  toimitusjohtaja

 

31.10.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

1341 §

VAPAARAHOITTEISTEN PALVELUSSUHDEASUNTOJEN VUOKRAN TARKISTAMINEN JA ERÄIDEN KÄYTTÖKORVAUSTEN VASTIKKEIDEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2005-2327

Esityslistan asia Sj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 169 2442
Mattheiszen Leena, työmarkkinalakimies, puhelin 169 2449

 

 

1342 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginmuseon johtokunta                                                   25.10.2005

opetuslautakunta                                                                            1.11.2005

- suomenkielinen jaosto                                                                1.11.2005

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                            25.10.2005

 

eläintarhan johtaja                                          28. ja 31.10. sekä 1.11.2005

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                     26.10.2005

museonjohtaja                                                  28.10. ja 31.10. – 1.11.2005

kaupunginorkesterin intendentti                                               31.10.2005

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                         26.10. – 1.11.2005

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                             31.10.2005

taidemuseon johtaja                                                        27.10. – 3.11.2005

tietokeskus

- johtaja                                                                                           31.10.2005

- tutkimusprofessori                                                                      28.10.2005

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

1343 §

HELSINGIN KAUPUNGIN ESTEETTÖMYYSSUUNNITELMA AJALLE 2005-2010

 

Khs 2005-2010

Esityslistan asia Ryj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1344 §

LAUSUNTO LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOLLE HELSINGIN SATAMAN LÄNSISATAMAA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2005-1742

Esityslistan asia Ryj/2

 

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

1345 §

LAUSUNTO LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOLLE HELSINGIN SATAMAN SÖRNÄISTEN SATAMAA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2005-1743

Esityslistan asia Ryj/3

 

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

1346 §

LAUSUNTO LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOLLE HELSINGIN SATAMAN ETELÄSATAMAA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2005-1744

Esityslistan asia Ryj/4

 

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

1347 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTON JA SENAATTI-KIINTEISTÖJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2005-1739

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin kaupungin kiinteistöviraston ja Senaatti-kiinteistöjen ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Viikinmäen ampumaradan ja sen ympäristön pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevaa ympäristölupahakemusta seuraavin huomioin:

 

Ympäristöluvan lupaehdoissa on edellytettävä myös muiden haitta-aineiden kuin lupahakemuksessa tutkittavaksi esitettyjen lyijyn, antimonin ja PAH-yhdisteiden tutkimista kunnostuksen yhteydessä. PAH-yhdisteiden esiintyminen koko alueella on tutkittava aiempaa tarkemmin ennen yksityiskohtaisen puhdistussuunnitelman laatimista. Pinta- ja pohjavesitarkkailussa on em. haitta-aineiden lisäksi tutkittava mm. kromia, kuparia ja arseenia.

 

Maaperää on puhdistamisen aikana tutkittava riittävän syvältä.

 

Ympäristölupahakemuksessa esitettyä karkeaa puhdistettavien alueiden rajausta on tarkennettava etenkin ns. herkillä alueilla (esim. leikkipaikat). Ympäristöluvassa on edellytettävä riittävää suoja-aluetta herkkien ja pilaantuneiden alueiden välille.

 

Ympäristöluvassa tulee antaa määräyksiä alueelta mahdollisesti löytyviä rakennusjätettä silmälläpitäen.

 

Kullekin kunnostusalueelle on tehtävä yksityiskohtainen näytteenotto- sekä kaivu- ja työmaasuunnitelma. Myös muut mahdolliset suunnitelmat, kuten välivarastointi-, vesienkäsittely- ja mahdollinen eristyssuunnitelma, on toimitettava tarkastettavaksi ympäristönsuojeluviranomaisille.

 

Pilaantuneen maan välivarastointi tulee tehdä alueella, joka on pilaantunut ampumaratatoiminnan seurauksena. Kaikkien työvaiheiden aikana ja erityisesti kuljetusten yhteydessä pilaantuneen maa-aineksen leviäminen puhtaille alueille on estettävä. Puhdistustyö on tehtävä siten, että pölyhaitat ovat kaikissa olosuhteissa mahdollisimman vähäisiä. Ympäristöön leviävän pölyn määrää tulee seurata myös mittauksin.

Pilaantuneen maaperän puhdistamisen aikana otettavilla näytteillä tulee varmistaa puhdistamisen lopputulos tulevaan maankäyttöön soveltuvaksi.

 

Mikäli maaperän kunnostamisesta tulevia vesiä viemäröidään Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle, tulee vesistä poistaa kiintoaine ja veden laadun tulee täyttää seuraavat ehdot:

 

aine

raja-arvo

 

mg/l

antimoni

0,1

lyijy

0,5

PAH-yhdisteet

0,05

kiintoaine

500

 

 

 

Kirje nro        Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote rakennusvalvontavirastolle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, Helsingin Vedelle ja ympäristölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

LIITE

Liitteet 1 - 5

 

 

1348 §

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN KOKOONPANON TÄYDENTÄMINEN RAKENNUSVIRASTON EDUSTAJALLA

 

Khs 2004-2226

Esityslistan asia Ryj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti täydentää energiansäästöneuvottelukunnan kokoonpanoa kaudelle 2005-2006 toimistopäällikkö Jukka Forsmanilla rakennusvirastosta.

 

Pöytäkirjanote energiansäästöneuvottelukunnalle ja Jukka Forsmanille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liite 1

 

 

1349 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden  lautakunta                                 1.11.2005

joukkoliikennelautakunta                                   3.11.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

1350 §

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN Y-SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN JA HALLITUKSEEN TOIMIKAUDEKSI 2006 - 2007

 

Khs 2005-2230

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi Y-Säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi 2006 – 2007 Katja Utti-Lankisen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä Y-Säätiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi toimikaudeksi 2006 – 2007 strategiapäällikkö Kim Aarvan sosiaalivirastosta.

 

Pöytäkirjanote Y-Säätiölle, kaupungin edustajaksi nimetyille, sosiaalivirastolle sekä kaupunginkanslialle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1

 

 

1351 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 1.11.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 


Översättning:

1328 §

Ärende bordlagt 31.10.2005

VAL AV FÖRETRÄDARE VID HUVUDSTADSREGIONENS

SAMARBETSDELEGATIONS REGIONSTÄMMA

 

Stn 2005-97

Ärende Kj/8 på föredragningslistan

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt välja 11 företrädare och 11 personliga ersättare för Huvudstadsregionens sam­arbetsdelegations regionstämma 18.11.2005.

 

Företrädare

Ersättare

 

 

ekonomichef

filosofie studerande

Minna Ruuth

Tuomas Nurmela

 

 

kommunalsekreterare

 

Lotta Kallonen

Timo Erikäinen

 

 

trafikredaktör

riksdagsassistent

Esko Riihelä

Hanna Laine

 

 

kriminalkommissarie

Juha Hakola

 

Pirjo Tolvanen

 

 

elmontör

huvudförtroendeman

Matti Taina

Satu Pikkarainen

 

 

specialsjukskötare

projektassistent

Tarja Tenkula

Anna Kirstinä

 

 

forskare

 

Tero Tuomisto

Pentti Helo

 

 

producent

politices studerande

Kimmo Helistö

Tuomas Rantanen

 

 

ekonomiforskare

forskare

Hannele Luukkainen

Sanna Hellström

 

 

redaktör

 

Pekka Saarnio

Reijo Kaunola

 

 

politices magister

forskare

Henrik Creutz

Maria Bruncrona

 

Protokollsutdrag till de valda och till Huvudstadsregionens samarbets­delegation.

 

Tilläggsuppgifter:

Vallittu Anja, stadssekreterare, telefon 169 2272

 

BILAGA                             Bilaga 1

 

Översättning:

1336 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN

ILKKA HAKALEHTO: UTVECKLING AV LOPPMARKNADEN

PÅ SANDVIKSTORGET

 

Stn 2004-2500

Ärende Kaj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

-                                       ­anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 1.12.2004 (Ilkka Hakalehto)

-                                       tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till Ilkka Hakalehto och för kännedom till fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Venesmaa Riitta, biträdande stadssekreterare, telefon 169 2252

 

BILAGA                             Bilagorna 1 - 2

 

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Otto Lehtipuu

 

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Suvi Rihtniemi                                       Heli Puura

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  15.11.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1312-1324, 1329-1331, 1336-1337, 1339-1347, 1349 ja 1351 §:t

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1327 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1333-1335 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1312-1324, 1329-1331, 1336-1337, 1339-1347, 1349 och 1351 § i protokollet

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

1327 i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

1333-1335 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.