Kokousaika

31.1.2005 kello 16.00 - 17.00

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Pajunen, Jussi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 112 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja (paitsi 109 ja 130 §)

 

 

Dahlberg, Birgitta

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Puura, Heli

 

 

 

Rantanen, Tuomas

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Reinikainen, Pekka

 

 

 

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Koskinen, Kauko

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi osa 113-115 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Siitonen, Eva-Riitta

kaupunginjohtaja (paitsi osa 152-161 §)

 

 

Korpinen, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Björklund, Ilkka-Christian

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 141 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies

 

 

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

va. kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Waronen, Eero

tiedotuspäällikkö

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Manninen, Lauri A.

talousarviopäällikkö

 

 

Mäkelä, Susanna

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Pajunen, Jussi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Mäkelä, Susanna

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Siitonen


103-104,


105-107,


112-121, 123, 

 Korpinen

 

 

 

122,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Korpinen
108-111,


124-137, 139-140, 

 Sauri

 

 

138,

 

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Björklund
-,


142-147, 

 Kokkonen

 

 

141,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


148-153, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


154-161,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 


§

Asia

 

 

103

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

104

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

105

Kj/1

Helsingin Energian sähkötarkastusliiketoiminnan myynti Inspecta Oy:lle

 

106

Kj/2

Muutokset vuoden 2005 talousarvioon ja eräiden määrärahojen ylittäminen HKL-Bussiliikenteen ja Suomen Turistiauto Oy:n yhdistämisestä johtuen

 

107

Kj/3

Lähetekeskustelu vuoden 2006 talousarvion raamista

 

108

Kaj/4

Vuokralaisdemokratiasäännön uudistaminen

 

109

Kaj/5

Kaarelan kortteleiden nro 33101, 33102, 33105 - 33108 ym. alueiden (Hakuninmaan länsiosan) asemakaavan muuttaminen (nro 11262)

 

110

Kaj/6

Viikin tonttien 36233/3, 36234/ 5 ja 8 - 11 sekä 36238/1 ja 2 ym. alueiden (Latokartano IV -alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11320)

 

111

Kaj/7

Pitäjänmäen tontin 46046/4 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11311)

 

112

Kj/3

Helsingin kaupungin valmiussuunnitelma koskien varautumista liikenteen aiheuttaman typpidioksidipitoisuuden kohoamiseen

 

113

Kj/4

Eräiden kaupungin omistuksessa olevien osakkeiden myynti

 

114

Kj/5

Vaalivalmistelutoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2005 - 2006

 

115

Kj/6

Sääntötoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2005 - 2006

 

116

Kj/7

Kaupungin edustajien nimeäminen Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksen vuosikokouksiin 2005 ja yhdistyksen hallitukseen

 

117

Kj/8

24.1.2005 pöydälle pantu asia

Edustajien valinta Tampereella 10. - 11.5.2005 pidettäville kuntapäiville

 

118

Kj/9

24.1.2005 pöydälle pantu asia

Edustajien valitseminen Uudenmaan liitto, kuntayhtymä - Nylands förbund, samkommun -nimisen kuntayhtymän edustajainkokoukseen

 

119

Kj/10

Ärende bordlagt 24.1.2005

Val av representanter vid sydkustens landskapsförbund rf:s möten år 2005

24.1.2005 pöydälle pantu asia

Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n kokouksiin

 

120

Kj/11

Kaupunginvaltuuston 26.1.2005 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

121

Kj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

122

Kj/13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

123

Kj/14

Ohjeet liputuksesta kaupungin virastoissa ja laitoksissa

 

124

Kaj/1

Tapaninkylän tonttien 39326/6 ja 39343/3 asemakaavan muuttaminen (nro 11353)

 

125

Kaj/2

Herttoniemen puistoalueen (puiston nimeksi Maria Hammarénin mäki) asemakaavan muuttaminen (11369)

 

126

Kaj/3

Mellunkylän tontin 47172/1 asemakaavan muuttaminen (nro 11362)

 

127

Kaj/4

Kiinteistö Oy Juhana Herttuantie 3 poikkeamishakemus

 

128

Kaj/5

Helsingin Special-Auto Oy:n poikkeamishakemus

 

129

Kaj/6

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Harry Åkerlundin poikkeamishakemuksesta

 

130

Kaj/7

Mustikkamaan Tanssikeskusta koskevan rakentamisvelvollisuuden määräajan pidentäminen

 

131

Kaj/8

Päiväkoti Ylä-Malmin peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

132

Kaj/9

Aluevaihdon suorittaminen valtion/ Metsähallituksen kanssa

 

133

Kaj/10

Nimistötoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2005-2006

 

134

Kaj/11

Asuntotuotantotoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2005 - 2006

 

135

Kaj/12

Kauko Koskisen toivomusponsi kaavatulkinnoista pientaloalueilla

 

136

Kaj/13

24.1.2005 pöydälle pantu asia

Kiinteistöviraston poikkeamishakemus

 

137

Kaj/14

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

138

Kaj/15

Kaupunginhallintoelinten päätösten seuraaminen

 

139

Kaj/16

Kaupunginhallintoelinten päätösten seuraaminen

 

140

Kaj/17

Pihlajamäen kerrostaloalueen rakennuskiellon pidentäminen (nro 11389)

 

141

Sj/1

Korkeasaaren eläintarhan ja Helsingin yliopiston välisen  neuvottelukunnan perustaminen

 

142

Sj/2

Kielitaitosääntöä ja hallintosäännön 24 §:ää koskevat täydentävät ohjeet

 

143

Sj/3

Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Vuosaaren Liikuntakeskuksen kanssa

 

144

Sj/4

Maisteri Xxxxx Xxxxxxxx oikaisuvaatimus taidemuseon taloussuunnittelijan ottamista koskevassa asiassa

 

145

Sj/5

24.1.2005 pöydälle pantu asia

Työllistämistoimikunnan ja työllisyysasioiden neuvottelukunnan asettaminen

 

146

Sj/6

24.1.2005 pöydälle pantu asia

Tasa-arvotoimikunnan asettaminen

 

147

Sj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

148

Ryj/1

Palvelukeskuksen kehityspäällikön viran nimikemuutos

 

149

Ryj/2

Palvelukeskuksen hallintopäällikön viran nimikemuutos

 

150

Ryj/3

Ympäristökeskuksen esitys eräästä virkajärjestelystä

 

151

Ryj/4

Lausunto kauppa- ja teollisuusministeriölle hankintalakityöryhmän muistiosta

 

152

Ryj/5

24.1.2005 pöydälle pantu asia

Esitys Uudenmaan ympäristökeskukselle Uutelan Skatanniemen rauhoittamisesta

 

153

Ryj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

154

Stj/1

Esiopetuksen oppilashuoltoa koskeva muutos Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelmaan

 

155

Stj/2

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2005 - 2006

 

156

Stj/3

Terve ja Turvallinen kaupunki -neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2005 - 2006

 

157

Stj/4

Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2005 - 2006

 

158

Stj/5

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön tilintarkastajien valitseminen vuodeksi 2005

 

159

Stj/6

Jäsenten nimeäminen Kuntoutussäätiön työvalmennuskeskuksen ohjausryhmään vuosiksi 2005 - 2007

 

160

Stj/7

24.1.2005 pöydälle pantu asia

Asunto Osakeyhtiö Unikkotie 3:n ym. oikaisuvaatimus Haagan nuorisokodin uuden yksikön hankesuunnitelman hyväksymisestä sekä nuorisokotia vastustava kansalaisadressi

 

161

Stj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

103 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rihtniemen (varalla Rautava) ja Malisen (varalla Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

104 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

105 - 111 §

Kaupunginvaltuuston 16.2.2005 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

105 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 24.1.2005 pöydälle pantu asia
Helsingin Energian sähkötarkastusliiketoiminnan myynti Inspecta Oy:lle

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

106 §

Muutokset vuoden 2005 talousarvioon ja eräiden määrärahojen ylittäminen HKL-Bussiliikenteen ja Suomen Turistiauto Oy:n yhdistämisestä johtuen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Malinen Matti, erityissuunnittelija, puhelin 169 2368

 

107 §

Lähetekeskustelu vuoden 2006 talousarvion raamista

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Manninen Lauri A., talousarviopäällikkö, puhelin 169 2231

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

108 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 24.1.2005 pöydälle pantu asia
Vuokralaisdemokratiasäännön uudistaminen

 

 

                                            Merkittiin, että Ojala ehdotti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Ojala ilmoitti palautusehdotukseensa pöytäkirjan liitteen 1 mukaiset perustelut.

 

Ojalan ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

109 §

Kaarelan kortteleiden nro 33101, 33102, 33105 - 33108 ym. alueiden (Hakuninmaan länsiosan) asemakaavan muuttaminen (nro 11262)

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Vehviläinen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

110 §

Viikin tonttien 36233/3, 36234/ 5 ja 8 - 11 sekä 36238/1 ja 2 ym. alueiden (Latokartano IV -alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11320)

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

111 §

Pitäjänmäen tontin 46046/4 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11311)

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

112 §

HELSINGIN KAUPUNGIN VALMIUSSUUNNITELMA KOSKIEN VARAUTUMISTA LIIKENTEEN AIHEUTTAMAN TYPPIDIOKSIDIPITOISUUDEN KOHOAMISEEN

 

Khs 2004-881

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

1.                   hyväksyä Helsingin kaupungin valmiussuunnitelman koskien varautumista liikenteen aiheuttaman typpidioksidipitoisuuden kohoamiseen,

 

2.                   kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa ja liikennelaitosta laatimaan ja päivittämään liikenteen poikkeustilanteita koskevat omat suunnitelmansa vuoden 2005 loppuun mennessä.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaupunginkanslialle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, liikennelaitokselle, rakennusvirastolle, ympäristölautakunnalle ja ympäristökeskukselle sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalle, Uudenmaan ympäristökeskukselle, VR-yhtymä Oy:lle, Tiehallinnolle, Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselle, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeille sekä Sipoon kunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Latvala Matti, valmiuspäällikkö, puhelin 169 2496

 

LIITE

Liitteet 1 - 17

 

 

113 §

ERÄIDEN KAUPUNGIN OMISTUKSESSA OLEVIEN OSAKKEIDEN MYYNTI

 

Khs 2005-116

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen myymään liitteessä luetellut arvo-osuudet ja osakkeet päivän kurssiin pörssin välityksellä taikka käypään hintaan muulla tavoin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen allekirjoittamaan kauppoihin liittyvät myynti- ja muut asiakirjat sekä hoitamaan yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa myyntiin liittyvät muut toimenpiteet.

 

Pöytäkirjanote liitteineen talous- ja suunnittelukeskukselle sekä kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 4.

 

 

114 §

VAALIVALMISTELUTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2005 - 2006

 

Khs 2005-117

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

1                          asettaa toimikaudekseen vaalivalmistelutoimikunnan, jonka tehtävänä on kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen käsittelyyn tulevien vaaliasioiden valmistelu sekä

2                          valita toimikuntaan seuraavat henkilöt:

Jäsenet

 

Varajäsenet

 

 

 

Pajarinen, Jukka

 

Rauhamäki, Tatu

Paasikallio, Jukka

 

Grönlund, Carola

Aalto, Olli

 

Sojonen, Elina

Pikkarainen, Jorma

 

Rasilainen, Raisa

Weckman, Klas

 

Backman, Hanna

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä toimikunnan puheenjohtajaksi Jukka Pajarisen ja varapuheenjohtajaksi Jukka Paasikallion.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo) ja kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen).

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 169 2216

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 5.

 

 

115 §

SÄÄNTÖTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2005 - 2006

 

Khs 2005-127

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen sääntötoimikunnan, jonka tehtävänä on antaa lausunto kaupungin valmisteltavina olevista johtosäännöistä, niiden muutosehdotuksista ja Khn tarpeellisiksi katsomista muista säännöistä sekä tehdä ehdotuksia voimassa olevien sääntöjen tarkistamisesta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä toimikuntaan seuraavat henkilöt:

 

Puheenjohtaja

Varajäsen

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

Vallittu, Anja

va. kaupunginsihteeri

Jäsenet

 

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Jäppinen, Tuula

taloushallintopäällikkö

Hakala, Hannu

osastopäällikkö

Makkonen, Antero

kaupunginsihteeri

 

Ratasvuori, Eila

kaupunginlakimies

Åhlgren, Harry

apulaiskaupunginlakimies

 

Frantsi, Anneli

kaupunginsihteeri

 

Venesmaa, Riitta

apulaiskaupunginsihteeri

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa toimikunnan kuulemaan asiantuntijoita ja nimeämään itselleen tarpeelliset sihteerit.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mäkelä Susanna, hallintosihteeri, puhelin 169 2225

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 6.

 

 

116 §

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN HELSINKI-TALLINNA EUREGIO -YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSIIN 2005 JA YHDISTYKSEN HALLITUKSEEN

 

Khs 2005-132

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia yhdistyksen sääntömääräisissä vuosikokouksissa vuonna 2005.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että kaupungin edustajaksi nimetään yhdistyksen hallitukseen toimikaudeksi 2005-2006 apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja varalle kaupunginsihteeri Matti Ollinkari.

 

Pöytäkirjanote ao. yhdistykselle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja nimetyille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

LIITE

Liite 1

 

 

117 §

24.1.2005 pöydälle pantu asia

EDUSTAJIEN VALINTA TAMPEREELLA 10. - 11.5.2005 PIDETTÄVILLE KUNTAPÄIVILLE

 

Khs 2005-25

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita 17 edustajaa ja 17 varaedustajaa Tampereella 10.–11.5.2005 pidettäville kuntapäiville seuraavasti:

 

Edustaja

Henkilökohtainen varaedustaja

 

 

Eva-Riitta Siitonen

Ulla-Marja Urho

Paula Kokkonen

Irmeli Wallden-Paulig

Tatu Rauhamäki

Jukka Pajarinen

Jan Vapaavuori

Juha Hakola

Risto Rautava

Laura Räty

Otto Lehtipuu

Tuomas Rantanen

Minerva Krohn

Elina Moisio

Sanna Hellström

Jessica Karhu

Göran Åhman

Laura Finne-Elonen

Ilmari Helimäki

Hanna Miettinen

Laura Kolbe

Terhi Peltokorpi

Sirpa Puhakka

Reijo Kaunola

 

 

Edustaja

Varaedustaja

 

 

Kari Piimies

Kai Kalima

Rakel Hiltunen

Kalle Kallio

Maija Anttila

Arto Bryggare

Tarja Tenkula

Jouko Malinen

Sirkka-Liisa Vehviläinen

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita seuraavat muut osanottajat kuntapäiville:

 

Jukka Paasikallio

 

 

Olli Aalto

 

 

Jorma Pikkarainen

 

 

 

 

Lisätiedot:
Vanne Pertti, kansliapäällikkö, puhelin 169 2210

 

LIITE

Liite 1

 

 

118 §

24.1.2005 pöydälle pantu asia

EDUSTAJIEN VALITSEMINEN UUDENMAAN LIITTO, KUNTAYHTYMÄ - NYLANDS FÖRBUND, SAMKOMMUN -NIMISEN KUNTAYHTYMÄN EDUSTAJAINKOKOUKSEEN

 

Khs 2005-17

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita 8.3.2005 pidettävään Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen neljä edustajaa ja neljä henkilökohtaista varajäsentä:

Edustaja

Varajäsen

 

 

Hanna Laine

Tatu Rauhamäki

 

 

Ulla-Marja Urho

Jukka Pajarinen

 

 

Jukka Paasikallio

Anna Kirstinä

 

 

Olli Aalto

Jessica Karhu

 

 

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleille, Uudenmaan liitolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle (taloushallintopalvelut)

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

LIITE

Liite 1

 

 

119 §

Ärende bordlagt 24.1.2005

VAL AV REPRESENTANTER VID SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND RF:S MÖTEN ÅR 2005

24.1.2005 pöydälle pantu asia

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND RF:N KOKOUKSIIN

 

Stn/Khs 2004-2714

Ärende Kj/10 på föredragningslistan

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt utse följande personer till representanter för Helsingfors stad vid Sydkustens Landskapsförbund rf:s årsmöte och eventuella extra förbundsmöten år 2005:

 

Stadens representanter

Personliga suppleanter

 

 

Harry Bogomoloff

Annukka Mickelsson

Tuula Öhman

Philip Relander

Lea Krank

Camilla Granholm

Pontus Slätis

Linus Lång

Inger Östergård

Lauri Heikkinen

Kennet Liukkonen

Marianne Lindberg

Maarit Fredlund

Rudolf Lindblad

Maria Björnberg-Enckell

Rasmus Wikman

Nina Fabricius

Christina Lindström

Gunnar Rosenqvist

Henrika Zilliacus-Tikkanen

 

Stadsstyrelsen beslöt samtidigt berättiga de ovannämnda personerna att göra behövliga tjänsteresor för deltagande i föreningens förbundsmöten som representanter för Helsingfors stad.

 

Protokollsutdrag till Sydkustens landskapsförbund rf, till dem som utsetts till företrädare för staden och till suppleanter, med kopia av förbundets inbjudan, och till stadskansliet (Seija Kauppinen)

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi Sydkustens Landskapsförbund rf:n vuosikokoukseen ja mahdollisiin ylimääräisiin liittokokouksiin vuodeksi 2005 seuraavat henkilöt:

 

Kaupungin edustajat

Henkilökohtaiset varaedustajat

 

 

Harry Bogomoloff

Annukka Mickelsson

Tuula Öhman

Philip Relander

Lea Krank

Camilla Granholm

Pontus Slätis

Linus Lång

Inger Östergård

Lauri Heikkinen

Kennet Liukkonen

Marianne Lindberg

Maarit Fredlund

Rudolf Lindblad

Maria Björnberg-Enckell

Rasmus Wikman

Nina Fabricius

Christina Lindström

Gunnar Rosenqvist

Henrika Zilliacus-Tikkanen

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa edellä mainitut henkilöt tekemään tarvittavat virkamatkat yhdistyksen liittokokouksiin osallistumista varten Helsingin kaupungin edustajina.

 

Pöytäkirjanote Sydkustens landskapsförbund rf:lle, kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi nimetyille jäljennöksin liiton kutsukirjeestä sekä kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen)

 

Tilläggsuppgifter:
Vallittu Anja, stadssekreterare, telefon 169 2272

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

LIITE

Bilaga 1/Liite 1

 

 

120 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 26.1.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 26.1.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Pöytäkirjanote sosiaalivirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2005 talousarvion

 

kohdasta 8 01 02, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöön­oton edellyttämät toimenpiteet

 

rakennusvirastolle

 

1 993 000 €

 

keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö- ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin

 

kiinteistövirastolle

 

5 618 600 €

 

keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö- ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin

 

Helsingin Satamalle

 

1 120 000 €

 

keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö- ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin Vuosaaren sataman yritysalueella

 

kaupunkisuunnitteluvirastolle

 

170 000 €

 

Kalasataman suunnittelukilpailuun

 

pelastuslaitokselle

 

5 097 000 €

 

Kipparlahden pelastusaseman ja korvaavan öljyntorjuntavarikon ja Herttoniemen meriaseman suunnitteluun ja rakentamiseen

 

liikuntavirastolle

 

200 000 €

 

Herttoniemenrannan esirakentamiseen (Laivalahden venesataman kanava)

 

kohdasta 8 03 12, Kamppi–Töölönlahti-alue

 

kiinteistövirastolle

 

6 900 000 €

 

Kampin terminaaliin

 

rakennusvirastolle

 

600 000 €

 

Kamppi–Töölönlahti­-alueen katuihin

 

kohdasta 8 03 14, Kadut, lähiörahastosta rahoitettavat kohteet

 

rakennusvirastolle

 

500 000 €

 

Lähiörahaston katukohteisiin

 

 

kohdasta 8 06 12, Lähiörahastosta rahoitettavat kohteet

 

rakennusvirastolle

 

450 000 €

 

Lähiörahaston puistokohteisiin

 

kohdasta 8 29 03, Lähiörahastosta rahoitettavat kohteet

 

sosiaalivirastolle

 

95 000 €

 

lähiörahastokohteisiin

 

terveyskeskukselle

 

1 560 000 €

 

lähiörahastokohteisiin  

 

liikuntavirastolle

 

401 000 €

 

lähiörahastokohteeseen

 

kaupunkisuunnitteluvirastolle

 

255 000 €

 

lähiörahastokohteisiin

 

liikennelaitokselle

 

500 000 €

 

lähiörahastokohteeseen

 

opetusvirastolle

 

500 000 €

 

lähiörahastokohteeseen

 

tilakeskukselle

 

100 000 €

 

lähiörahastokohteeseen

 

rakennusvirastolle

 

6 090 000 €

 

lähiörahastokohteisiin

 

Samalla kaupunginhallitus päätti siirtää vuoden 2004 talousarvion alakohdasta 8 03 12 01, Kamppi–Töölönlahti-alueen kadut, 238 000 euroa, alakohtaan 8 03 12 02, Kampin terminaalin kadut.

 

kohdasta 9 01 02, Muu antolainaus

 

talous- ja suunnittelukeskukselle lainojen maksamiseen seuraavasti:

 

04

Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettäviin lainoihin 885 939,63 euroa

 

 

05

Soitinlainoihin 27 000 euroa

 

 

19

Laina S-Asunnot Oy:lle / Koy Pohjois-Haagan Ässäkodit 820 000 euroa

 

 

21

Laina liikennelaitokselle 7 717 913,38 euroa

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti myöntää Helsingin kaupungin vuoden 2005 pääomalainaosuuden 67 839,24 euroa Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:lle seuraavin ehdoin:

 

-                                       Lainan korko on Suomen valtion kymmenen vuoden obligaation keskikorko lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä, joka lasketaan siihen saakka, kunnes laina on maksettu takaisin. Korko on maksettava samanaikaisesti lainan takaisinmaksun kanssa.

-                                       Pääoma voidaan maksaa takasin vain, mikäli lainansaajan viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää täysi kate. Siltä osin kuin mainittu ehto täyttyy, lainansaajalla on velvollisuus lainanantajan vaatimuksesta maksaa laina takaisin.

-                                       Pääomalainalle voidaan maksaa korkoa vain, jos maksettava määrä voidaan käyttää voitonjakoon yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan. Pääomalainalle maksettava korko vähentää viimeksi päättyneeltä tilikaudelta määrää, joka voidaan käyttää voitonjakoon. Mikäli yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja, niin pääomalainalle sopimuksen mukaisesti kertyneet korot esitetään niiden maksuvelvollisuuden syntymiseen asti korkovastuina yhtiön tilinpäätöksen liitetiedoissa.

-                                       Mikäli lainasaaja asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai yhtiö puretaan, maksamaton pääoma ja korko saadaan maksaa lainanantajalle vain kaikkia muita velkoja huonom­malla etuoikeudella. Yhtiön pääomalainoilla on yhtäläinen oikeus yhtiön varoihin saataviensa pääomamäärien suhteessa.

-                                       Lainasaaja ei anna lainanantajalle takausta eikä muutakaan vakuutta lainan tai koron takaisinmaksusta. Sopijapuolet eivät saa käyttää tässä sopimuksessa tarkoitettuja suorituksia minkään nykyisen tai tulevan saatavan kuittauk­seen toiselta osapuolelta.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita tekemään pääomalainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, opetuslautakunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupun­ginkanslialle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja Finlandia-talolle.

 

5                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle sekä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle.

 

6                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, kaupunginkanslialle sekä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle.

 

14–17           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­pungin-

joh­tajan toimiala

 

7, 8               Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

9                    Kaupunginhallituksen kirje nro      Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle ja Helsingin Energialle.

 

18                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

10                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaa huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, jota pyydettäneen ilmoittamaan valituksi tulleille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle (Tuija Honkaheimo).

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

11                 Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

19–24           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

12                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaa huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle ja valituksi tulleille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle (Tuija Honkaheimo).

 

13                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaa huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kårkulla samkommun -nimiselle kuntayhtymälle ja valituksi tulleille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle (Tuija Honkaheimo).

 

25                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunginjohtajan asiaa 11.

 

 

121 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

122 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

123 §

OHJEET LIPUTUKSESTA KAUPUNGIN VIRASTOISSA JA LAITOKSISSA

 

Khs 2005-175

Esityslistan asia Kj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kumoten asiassa aiemmin annetut määräykset ja ohjeet antaa kaupungin virastoille ja laitoksille liitteestä ilmenevät ohjeet liputuksen järjestämisestä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginjohtajan antamaan tarvittaessa ohjeita ja määräyksiä liputuksen järjestämisestä.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaikille virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

LIITE

Liite 1

 

 

124 §

TAPANINKYLÄN TONTTIEN 39326/6 JA 39343/3 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11353)

 

Khs 2004-2413

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 39. kaupunginosan korttelin nro 39326 tontin nro 6 ja korttelin nro 39343 tontin nro 3 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 11.11.2004 päivätyn piirustuksen nro 11353 mukaisena.

 

Kirje nro        ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

125 §

HERTTONIEMEN PUISTOALUEEN (PUISTON NIMEKSI MARIA HAMMARÉNIN MÄKI) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (11369)

 

Khs 2004-2637

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 43. kaupunginosan puistoalueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 2.12.2004 päivätyn piirustuksen nro 11369 mukaisena.

 

Kirje nro      ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

126 §

MELLUNKYLÄN TONTIN 47172/1 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11362)

 

Khs 2004-2594

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 47. kaupunginosan korttelin nro 47172 tontin nro 1 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 25.11.2004 päivätyn piirustuksen nro 11362 mukaisena.

 

Kirje nro       ja pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä ote rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

127 §

KIINTEISTÖ OY JUHANA HERTTUANTIE 3 POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2004-2696

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

128 §

HELSINGIN SPECIAL-AUTO OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2005-80

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2005-80/ 526 mukaisesti ehdolla, että mainoslaitteesta ja muurista esitetään tarkemmat ja kaupunkikuvaan hyvin soveltuvat suunnitelmat rakennusluvan yhteydessä.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

129 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HARRY ÅKERLUNDIN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2005-79

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Harry Åkerlundille haettuun toimenpiteeseen 23. kaupunginosan (Toukolan) korttelin nro. 908 tontille 6.

 

Kirje nro     Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

130 §

MUSTIKKAMAAN TANSSIKESKUSTA KOSKEVAN RAKENTAMISVELVOLLISUUDEN MÄÄRÄAJAN PIDENTÄMINEN

 

Khs 2004-2435

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

                      Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Vehviläinen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

131 §

PÄIVÄKOTI YLÄ-MALMIN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2004-2667

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

132 §

ALUEVAIHDON SUORITTAMINEN VALTION/ METSÄHALLITUKSEN KANSSA

 

Khs 2005-41

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään liitteenä olevan vaihtokirjaluonnoksen mukainen aluevaihto Suomen valtion/Metsähallituksen kanssa ja tekemään vaihtokirjaan mahdollisia vähäisiä lisäyksiä ja tarkennuksia.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää aluevaihdon tekemistä varten 714 545 euron määrärahan vuoden 2005 talousarviokohdalta 80101(kiinteistöjen ostot ja lunastukset kaupunginhallituksen käytettäväksi).

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Liite 1

 

 

133 §

NIMISTÖTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2005-2006

 

Khs 2005-125

Esityslistan asia Kaj/10

 

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen kahdeksan jäsenisen nimistötoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella asemakaavojen kadunnimistöehdotuksia sekä kaupunginosien ja niiden osa-alueiden, saarien, puistojen, ulkoilualueiden, laiturien, siltojen, koulujen, sairaaloiden ym. laitosten sekä liikennepysäkkien nimikysymyksiä, seurata nimistön kehitystä myös välittömästi kaupungin rajojen ulkopuolella sijaitsevissa kunnissa sekä tehdä kaupungin toimielinten ja viranomaisten pyynnöstä ehdotuksia ja antaa lausuntoja nimikysymyksissä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä toimikaudekseen nimistötoimikuntaan suostumuksensa mukaisesti seuraavat henkilöt:

 

1                                                puheenjohtajaksi asemakaava-arkkitehti Annukka Lindroos

2                                                varapuheenjohtajaksi tutkija Mauri Laine, kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu

jäseniksi:

3                                                yksikön päällikkö Riitta Pakarinen, Helsingin historia

4                                                tutkija, filosofian maisteri Pirjo Mikkonen, suomen kieli ja nimistöhuolto

5                                                johtaja, filosofian kandidaatti Kristian Slotte, ruotsin kieli ja nimistötutkimus

6                                                valtiotieteen kandidaatti Maunu Harmo, paikallistuntemus

7                                                valtiotieteen maisteri Rolf Martinsen, kaupunkikulttuuri, paikallistuntemus

8                                                toimittaja, valtiotieteen maisteri Miska Rantanen, kaupunkikulttuuri ja urbanismi

 

ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi:

 

9                          arkkitehti Katri Errol, kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelu

10                       arkkitehti Inga Kåhre-Maury, kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu

11                       tutkija, filosofian maisteri Anna Finnilä, Helsingin historia

12                       tutkija filosofian tohtori Heikki Hurtta, suomen kieli ja nimistöntutkimus

13                       erikoistutkija, filosofian kandidaatti Eivor Sommardahl, ruotsin kieli ja nimistönhuolto

14                       filosofian maisteri Anton Eskola, paikallistuntemus

15                       tutkija filosofian maisteri Mikko-Olavi Seppälä, paikallistuntemus

16                       toimittaja, filosofian maisteri Anna Tulusto, kaupunkikulttuuri ja urbanismi

 

                      sekä sihteeriksi:

 

                      Nimistönsuunnittelija, filosofian maisteri Johanna Lehtonen.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti oikeuttaa nimistötoimikunnan tarvittaessa kuulemaan asiantuntijoita esimerkiksi antiikin, kartta- ja osoiteasioiden, orientoitavuuden (liikenne, hälytys, opastus) ja nuorisokulttuurin aloilta.

 

Pöytäkirjanote toimikuntaan nimitetyille, nimistötoimikunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja tarkastusvirastolle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että ehdotuksen ensimmäisessä kappaleessa kaupunginhallitus päättänee asettaa toimikaudekseen kahdeksan jäsenisen nimistötoimikunnan ja toimikuntaan nimettävistä poistetaan jäsenistä ja varajäsenistä kohta 5.

 

Lisäksi esittelijä muutti esitystään siten, että esityslistan sivulta 53 poistetaan viimeinen kappale ja sivun 53 kolmas kappale kuuluu seuraavasti:

 

”Kaj mainitsee, että toimikuntaa asetettaessa on pidetty periaatteena, että siihen kuuluu suomalaisen ja ruotsalaisen kielitieteen edustajia, Helsingin ja sen menneisyyden erikoistuntijoita sekä kaupunkisuunnitteluviraston ja Helsingin kaupunginosayhdistysten edustajat.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asiaa 10.

 

 

134 §

ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2005 - 2006

 

Khs 2005-124

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen asuntotuotantotoimikunnan ja nimetä siihen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

 

puheenjohtaja

henkilökohtainen varajäsenen

 

 

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Korpinen

kaupunginsihteeri

Tanja Sippola-Alho

 

 

varapuheenjohtaja

 

 

 

toimitusjohtaja

Pauli Leppä-aho

it-asiantuntija

Heli Henttonen

 

 

jäsen

 

 

 

diplomi-insinööri

Ari Järvinen

isännöitsijä

Auli Puhakka

 

 

lastentarhanopettaja

Anna Kivivuori

tiedottaja

Asmo Koste

 

 

valtiotieteen maisteri

Inka Kanerva

nuorisotyöntekijä

Vesa Peipinen

 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä asuntotuotantotoimikunnan pysyviksi asiantuntijoiksi seuraavat henkilöt:

 

toimitusjohtaja Matti-Pekka Rasilainen rakennusvirastosta

virastopäällikkö Tuomas Rajajärvi kaupunkisuunnitteluvirastosta

virastopäällikkö Matti Rytkölä kiinteistövirastosta

rahoitusjohtaja Tapio Korhonen talous- ja suunnittelukeskuksesta ja

kehittämispäällikkö Markus Härkäpää talous- ja suunnittelukeskuksesta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille henkilöille, asuntotuotantotoimikunnalle, mainituille virastoille sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

LIITE

Katso esityslistaa, kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asiaa 11.

 

 

135 §

KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI KAAVATULKINNOISTA PIENTALOALUEILLA

 

Khs 2004-417

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 25.2.2004 hyväksymän toivomusponnen (Koskinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

-                                       toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kauko Koskiselle ja tiedoksi muille valtuutetuille sekä pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

136 §

24.1.2005 pöydälle pantu asia

KIINTEISTÖVIRASTON POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2004-2621

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2004‑2621/526 mukaisesti.

 

Merkittiin, että Koskinen ehdotti päätösehdotuksen hylkäämistä. Koskinen esitti hylkäysehdotukseensa pöytäkirjan liitteen 2 mukaiset perustelut.

 

Koskinen ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

137 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kiinteistölautakunta

25.1.2005

 

 

asuntotuotantotoimiston toimitusjohtaja

24. ja 26. -27.1.2005

 

                                            Ilmoitus ao. lautakunnille sekä viranhaltijalle.

 

Merkittiin, että esittelijä poisti esityslistalta rakennuslautakunnan 18.1.2005 tekemät päätökset.

 

                                            Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

138 §

KAUPUNGINHALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/15

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

25.1.2005

 

                                            Ilmoitus ao. toimikunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

139 §

KAUPUNGINHALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/16

 

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

20.1.2005

 

Ilmoitus ao. lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

140 §

PIHLAJAMÄEN KERROSTALOALUEEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11389)

 

Khs 2005-181

Esityslistan asia Kaj/17

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11389/13.1.2005 ilmenevän 38. kaupunginosan Pihlajamäen kerrostaloalueen rakennuskieltoaikaa 3.2.2007 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

LIITE

Liite 1

 

 

141 §

KORKEASAAREN ELÄINTARHAN JA HELSINGIN YLIOPISTON VÄLISEN  NEUVOTTELUKUNNAN PERUSTAMINEN

 

Khs 2004-364, 2005-214

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen 8-jäsenisen Korkeasaaren eläintarhan ja Helsingin yliopiston välisen neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on kehittää ja koordinoida eläintarhan ja Helsingin yliopiston välistä yhteistoimintaa luonnonsuojeluun, suojelubiologiaan ja eläinlääketieteeseen liittyvässä opetus- ja tutkimustyössä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita neuvottelukunnan puheenjohtajaksi apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklundin ja kaupunkia edustaviksi kolmeksi muuksi jäseneksi eläintarhan johtaja Seppo Turusen, intendentti Leif Blomqvistin ja eläinlääkäri Eeva Rudbäckin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti pyytää Helsingin yliopistoa nimeämään neuvottelukuntaan varapuheenjohtajan ja kolme jäsentä.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa neuvottelukunnan kuulemaan muita asiantuntijoita ja kehottaa eläintarhaa huolehtimaan neuvottelukunnan sihteerin tehtävistä.

 

Kirje nro     Helsingin yliopistolle (Hellevi Majander) sekä pöytäkirjanote valituille henkilöille, Korkeasaaren eläintarhalle ja tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Björklund esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

142 §

KIELITAITOSÄÄNTÖÄ JA HALLINTOSÄÄNNÖN 24 §:ÄÄ KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET

 

Khs 2004-1277

Esityslistan asia Sj/2

 

                                           Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevat kielitaitosääntöä ja hallintosäännön 24 §:ää koskevat täydentävät ohjeet.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että ohjeet tulevat voimaan 1.2.2005 ja ovat voimassa enintään 31.12.2012 saakka.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Pekkarinen Elli, työmarkkinalakimies, puhelin 169 2448

 

LIITE

Liite 1

 

 

143 §

PITKÄAIKAISEN MAANVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖ OY VUOSAAREN LIIKUNTAKESKUKSEN KANSSA

 

Khs 2005-138

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa liikuntalautakunnan vuokraamaan Kiinteistö Oy Vuosaaren Liikuntakeskukselle 54. kaupunginosassa (Vuosaari) olevan, karttaliitteeseen merkityn, noin 14 540 m²:n suuruisen alueen, joka on osa Vuosaaren kylän tilaa Rno 1:245, liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2030 saakka edellyttäen, että Kiinteistö Oy Vuosaaren Liikuntakeskus on esittänyt lautakunnalle hyväksyttävän selvityksen omarahoitusosuudesta 31.3.2005 mennessä, seuraavin ehdoin:

 

1                    Alueen vuosivuokra 70 prosentin subventiolla on 24 731 euroa. Perusvuosivuokrana vuokranvaihteluja määrättäessä pidetään virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951=100 pistelukua 100 vastaavaa 1 562,29 euron suuruista vuokraa.

2                    70 prosentin subventiota esitetään tässä vaiheessa vain kahdeksi vuodeksi. Tämän jälkeisestä vuokrasta päätetään erikseen myöhemmin.

3                    Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä ehtoja.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistö Oy Vuosaaren Liikuntakeskukselle ja liikuntalautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

144 §

MAISTERI XXXXX XXXXXXXX OIKAISUVAATIMUS TAIDEMUSEON TALOUSSUUNNITTELIJAN OTTAMISTA KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2004-2545

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti viitaten taidemuseon vs. johtajan sekä kaupunginkanslian oikeuspalveluiden lausuntoihin hylätä maatalous- ja metsätieteiden maisteri Xxxxx Xxxxxxxx oikaisuvaatimuksen taidemuseon vs. johtajan 26.11.2004, 181 §, tekemästä tradenomi Annikki Ikosen ottamista taidemuseon taloussuunnittelijan tehtävään koskevasta päätöksestä, koska ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden nojalla päätöstä olisi muutettava.

 

Pöytäkirjanote Xxxxx Xxxxxxx muutoksenhakuosoituksin, kaupungin taidemuseolle, taidemuseon johtajalle sekä kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

145 §

24.1.2005 pöydälle pantu asia

TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN JA TYÖLLISYYSASIOIDEN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN

 

Khs 2005-63

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen 9 -jäsenisen työllistämistoimikunnan, jonka tehtävänä on kaupungin työllisyyskehityksen ja työllisyystoimien seuranta, lausunnon antaminen kaupungin työllisyysmäärärahojen talousarviosta sekä muiden kaupunginhallituksen erikseen antamien tehtävien suorittaminen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti

valita

 

toimikunnan puheenjohtajaksi

 

Jouko Malinen

 

henkilökohtaisena varajäsenenään

 

Raine Manninen

 

varapuheenjohtajaksi

 

Pauli Leppä-aho

 

henkilökohtaisena varajäsenenään

 

Yamina Guerfi

 

jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt:

 

Jäsen

Varajäsen

 

 

Hermann Alatalo

Hilkka Laitinen

Helena Lauttanen

Heikki Luoma

Outi Alanko

Jaana Löppönen

Pekka Sormunen

Reiska Laine

Anu Varila

Kimmo Rantanen

Merja Lehmussaari

Reijo Kaunola

Anita Vihervaara

Hannele Ugur

 

määrätä toimikunnan pysyviksi asiantuntijoiksi apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklundin, rahoitusjohtaja Tapio Korhosen, henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalon, opetustoimen johtaja Rauno Jarnilan , sosiaalijohtaja Aulikki Kananojan ja kaupunginsihteeri Leena Mickwitzin sekä kutsua toimikunnan pysyviksi asiantuntijoiksi Helsingin työvoimatoimiston johtajan Rebecka Svedlinin ja Uudenmaan TE-keskuksen työvoimaosaston osastopäällikön Pekka Hakalan.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen työllisyysasioiden neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on toimia yhteistyö- ja asiantuntijaelimenä Helsingin paikallista työllisyysohjelman toteutuksen seurannassa sekä asiantuntijana työllisyyden kehitystä ja työllisyystoimia koskevissa asioissa.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti valita työllisyysasioiden neuvottelukuntaan työllistämistoimikunnan jäseniksi valittavat henkilöt ja nimetä neuvottelukuntaan pysyviksi asiantuntijoiksi työllistämistoimikuntaan nimettävät pysyvät asiantuntijat.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti pyytää Helsingin Yrittäjät ry:tä, Helsingin kauppakamaria, Akava ry:tä, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:tä ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:tä nimeämään edustajansa työllisyysasioiden neuvottelukuntaan.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa työllistämistoimikunnan ja työllisyysasioiden neuvottelukunnan kuulemaan myös muita asiantuntijoita ja kehottaa henkilöstökeskuksen liikkuvuusyksikköä huolehtimaan työllisyystoimikunnan ja työllisyysasioiden neuvottelukunnan esittelijän ja sihteerin tehtävistä.

 

Kirje nro       Helsingin Yrittäjät ry:lle, Helsingin kauppakamarille, Akava ry:lle, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:lle ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:lle.

 

Pöytäkirjanote valituille henkilöille ja pysyviksi asiantuntijoiksi määrätyille, työllistämistoimikunnalle, henkilöstökeskukselle ja sen liikkuvuusyksikölle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

146 §

24.1.2005 pöydälle pantu asia

TASA-ARVOTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN

 

Khs 2005-38

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen 9-jäsenisen tasa-arvotoimikunnan tehtävänään

 

-                                       seurata ja arvioida tasa-arvon toteutumista koko kaupunginhallinnossa

 

-                                       toimia yhteistyössä hallintokuntien kanssa käsittelemällä tasa-arvon tavoitteellista ja suunnitelmallista edistämistä niiden toiminnassa

 

-                                       tehdä esityksiä tasa-arvotyön edistämisestä ja toteuttamisesta

 

-                                       koota sukupuolten tasa-arvoa käsittelevää tietoa

 

-                                       tiedottaa tasa-arvokysymyksistä kaupungin virastoille ja laitoksille sekä kuntalaisille

 

-                                       laatia raportti kaupungin tasa-arvotyön tilasta toimikausittain

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti nimetä tasa-arvotoimikunnan

 

puheenjohtajaksi

 

Sari Näre

 

varapuheenjohtajaksi

 

Hannu Leskinen

 


sekä jäseniksi

 

Susanne Ikonen

Nina Romka

Ari Salo

Arto Grönholm

Pertti Mäntykangas

Tiina Harpf

Aila-Marja Leistén

 

ja heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi vastaavassa järjestyksessä

 

 

Zahra Abdulla

Tapio Ruuth

Tina Strandberg

Niko Lipsanen

Tuomas Huttunen

Arto Marjomäki

Heljä Balmer

Kari Tuhkanen

Amina Väänänen

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa henkilöstökeskusta huolehtimaan tasa-arvotoimikunnan sihteeri- ja muista kansliatehtävistä.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti lähettää raportin ”Helsingin kaupungin tasa-arvotyön tila” henkilöstökeskukselle tiedoksi ja otettavaksi huomioon henkilöstöstrategian valmistelutyössä.

 

Pöytäkirjanote tasa-arvotoimikuntaan nimetyille, tasa-arvotoimikun-nalle, henkilöstökeskukselle, kaupunginkanslian tietopalvelulle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

LIITE

Liite 1

 

 

147 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

nuorisolautakunta                                                                          27.1.2005

opetuslautakunta                                                                            25.1.2005

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto                              25.1.2005

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                       17.-20.1.2005

- johtava talouspäällikkö                                                                20.1.2005

eläintarhan johtaja                                                               19. ja 28.1.2005

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                         21., 24. ja 27.1.2005

museonjohtaja                                                                          21.-26.1.2005

ruotsikielisen työväenopiston rehtori                                    17.-21.1.2005

suomenkielinen työväenopisto

- keskisen alueopiston aluerehtori                                              26.1.2005

taidemuseon johtaja                                                                19.-27.1.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

148 §

PALVELUKESKUKSEN KEHITYSPÄÄLLIKÖN VIRAN NIMIKEMUUTOS

 

Khs 2004-2644

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa palvelukeskuksen catering-palvelujen kehityspäällikön viran (vakanssinro 81862) nimikkeen hankintapäällikön nimikkeeksi 1.1.2005 lukien.

 

Pöytäkirjanote palvelukeskukselle ja ao. viranhaltijalle (Marja-Liisa Korteniemi).

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

149 §

PALVELUKESKUKSEN HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRAN NIMIKEMUUTOS

 

Khs 2005-9

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa palvelukeskuksen talousyksikön hallintopäällikön viran (vakanssinro 83107) nimikkeen yksikön johtajan nimikkeeksi.

 

Pöytäkirjanote palvelukeskukselle ja ao. viranhaltijalle (Matti Nuutinen).

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

150 §

YMPÄRISTÖKESKUKSEN ESITYS ERÄÄSTÄ VIRKAJÄRJESTELYSTÄ

 

Khs 2004-2693

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa ympäristökeskuksen ympäristötarkastajan viran (vakanssinro 016764) sekä perustaa ympäristökeskukseen johtavan ympäristötarkastajan viran (vakanssinro 016764), jonka tehtäväkohtainen palkka on 2 920 euroa kuukaudessa.

 

Pöytäkirjanote ympäristökeskukselle ja ao. viranhaltijalle (Pirkko Pulkkinen).

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 2

 

 

151 §

LAUSUNTO KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖLLE HANKINTALAKITYÖRYHMÄN MUISTIOSTA

 

Khs 2004-2508

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa kauppa- ja teollisuusministeriölle hankintalakityöryhmän muistiosta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus pitää työryhmän ehdotusta asetustasoisen sääntelyn nostamisesta lain tasolle sekä kahden erillisen lain, hankintalain ja erityisalojen hankintalain, säätämisestä hyvänä. Työryhmän ehdotuksiin liittyy kaupungin kannalta seuraavia näkökohtia, joita työryhmän toivotaan ottavan huomioon:

 

1. Hankintalaki

 

Kynnysarvot

Työryhmän merkittävin linjaus on kansallisten kynnysarvojen käyttöönotto hankintalain piiriin kuuluvissa hankinnoissa ja niiden alittavien hankintojen vapauttaminen lakisääteisestä ohjauksesta hankintayksiköiden oman sisäisen ohjauksen varaan. Lakiehdotuksen mukaan kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa ei sovellettaisi hankintalakia vaan hankintayksikön määrittelemiä omia tasapuolisia ja syrjimättömiä menettelyjä. Tämä on selvä parannus nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna. Nykyisen hankintalain mukainen täysimittainen kilpailuttaminen ei ole taloudellisesti järkevää, varsinkin silloin kun kyse on yksittäisestä ja arvoltaan pienehköstä hankinnasta. Tällaisen hankinnan prosessikustannukset ylittävät selvästi kilpailuttamisesta ehkä saatavat hyödyt. Kun kynnysarvon säätäminen ratkaisisi hankinnan arvon perusteella määräytyvän kilpailuttamisvelvollisuuden alarajan, yksinkertaistaisi se kynnysarvot alittavien hankintojen hankintamenettelyä sekä vapauttaisi resursseja vaativampien hankintojen valmisteluun.

 


Kansallisten kynnysarvojen määräämistä lienee perusteltu lähinnä oikeusturvakeinoilla. Kuitenkin kunnalliseen päätöksentekojärjestelmään kuuluu olennaisena osana oikeus muutoksenhakuun kilpailulainsäädännön tai kunnallislainsäädännön perusteella. Nämä oikeusturvakeinot säilynevät jatkossakin ja niitä voitaneen pitää riittävinä. Alle kansallisen kynnysarvon jäävien hankintojen säätely voidaan toteuttaa kaupungin kokonaisetukin huomioon ottaen kaupungin hankintasäännössä.

 

Kansallisten kynnysarvojen asettamiseen liittyy ongelmia, joista tärkein on kynnysarvon rajan määrittely. Avoimuusperiaatteen soveltaminen edellyttänee laajaa ilmoitusmenettelyä, mutta ehdotetut kynnysarvot ovat liian alhaiset käytännön hankintatoimintaa ajatellen. Kansallisten kynnysarvojen tulisi olla nyt esitettyä huomattavasti korkeammat.

 

Seuraavassa on esitetty eräiden kaupungin hankintayksiköiden arvioita kansallisten kynnysarvojen vaikutuksista:

 

Rakennusviraston hankinnoista kansallisen kynnysarvon alittavia on noin 25 000 kpl vuodessa. Kansallisen kynnysarvon ylittäviä, mutta alle EU-kynnysarvon jääviä hankintoja on noin 1 000 kpl vuodessa.  EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen lukumäärä on noin 50 kpl vuodessa. Ehdotetut uudet kansalliset kynnysarvot ovat rakennusviraston toimialan kannalta liian alhaiset.

 

Rakentava yksikkö voi rakennuskohdetta toteuttaessaan hankkeen luonteesta, omasta kapasiteetistaan tai markkinatilanteesta johtuen käyttää vaihtoehtoisesti hankinnoissa joko aliurakointia tai rakennusosien ja materiaalien ostoa. Jotta kunnan rakennustuotannon taloudellinen hoito olisi järkevää, olisi aliurakoiden ja rakennusosien ja -materiaalien hankintoja koskevien kynnysarvojen ja menettelytapojen oltava yhteneväiset.

 

Esitetyt kansalliset kynnysarvot ovat niin alhaiset, että myös esimerkiksi kaikki Asuntotuotantotoimiston varsinaiseen rakennuttamistoimintaan liittyvät hankinnat ylittävät kyseiset kynnysarvot. Asuntotuotantotoimistolla on vuosittain keskimäärin 25 rakennuttamishanketta, joihin liittyvät hankinnat ylittävät esitetyt kansalliset kynnysarvot. Kuhunkin rakennuttamishankkeeseen liittyy 1-3 urakkaa ja keskimäärin neljä suunnittelutoimeksiantoa. EU-kynnysarvot ylittäviä urakoita arvioidaan aikaisempien vuosien perusteella olevan vuositasolla 5-10 kappaletta.

 

Hankintakeskus, joka toimii kaupungin pääasiallisena yhteishankintaelimenä tavara- ja palveluhankinnoissa, on toteuttanut vuosina 2003 - 2004 yhteensä 211 yhteishankintojen tai virastojen ja laitosten erikoishankintojen tavara- ja/tai palveluhankintakilpailutusta. Niiden hankintavolyymi on arvoltaan n. 137 M€. Näistä alle 20 000 euron suuruisia kierroksia oli 34 kpl eli 16 %, ja yli 20 000 euroa mutta alle EU-kynnysarvojen 101 kpl eli 48 % ja yli EU-kynnysarvon 76 kierrosta eli 36 %.

 

Jos työryhmän esittämät kynnysarvot olisivat olleet voimassa vuonna 2004, olisi se merkinnyt sitä, että Helsingin Sataman 500:sta kynnysarvot alittavasta hankintapäätöksestä runsas kolmasosa olisi tullut kynnysarvot ylittäväksi.

 

Valtaosa kiinteistöviraston hankinnoista tehdään kiinteistöviraston tilakeskuksessa, jonka valmisteltavaksi on siirretty suurin osa kaupungin talonrakennuksen investointihankkeista. Tilakeskuksen kansallisten kynnysarvojen ylittävä hankkeiden määrä tulee olemaan vuositasolla noin 100 hanketta.

 

Terveyskeskuksen kilpailuttamista hankinnoista kansalliseksi kynnysarvoksi esitetyn rajan ylittäviä olisivat kaikki lääkehankinnat (yli 1000 nimikettä, jotka kilpailutetaan kolmen vuoden välein) ja noin 50 muuta hankintaa vuosittain. Ennen kaupungin tilahallinnon keskittämistä terveyskeskuksessa oli lisäksi noin 20 kansalliseksi kynnysarvoksi esitetyn rajan ylittävää rakennushanketta vuorittain.

 

Lisähuomiona voidaan todeta, että hankinnan kynnysarvolla tarkoitetaan hankinnan ennakollista arvolisäverotonta arvoa. EU-kynnysarvoista ja kansallisista kynnysarvoista säätävissä ehdotuksen 14 ja 15 §:ssä ei kuitenkaan ole tästä seikasta mitään mainintaa. Tätä on pidettävä selvänä puutteena kun otetaan huomioon myös ehdotuksen 16, 17 ja 18 §:t, joissa säädetään nimenomaan hankinnan ennakollisen arvon laskemisesta.

 

Ilmoitusmenettely

 

Lakiehdotuksessa on ilmoitusmenettelyä esitetty laajennettavaksi. Uuden kansallisen kynnysarvon yli olevat hankinnat olisi kilpailutettava hankintalain mukaisesti ja niistä olisi aina julkaistava ilmoitus. Lain tarkoituksena on mm. julkisten varojen tehokas käyttö sekä hankintojen toteuttaminen taloudellisesti. Ilmoitusmenettelyn huomattava laajentaminen lisää hallinnollista työtä ja pidentää tarjousmenettelyihin varattavia aikoja. Ilmoitusmenettelyn laajentaminen EY-kynnysarvot alittaviinkin hankintoihin ei ole tarkoituksenmukaista.

 

Erityisesti rakennusalalla ilmoitusmenettely on varsin tehoton kilpailun edistämiskeino eikä sen soveltamisalaa tulisi laajentaa. Nykylainsäädännön mukaan toteutettuihin hankintoihin ilmoitusmenettely ei ole tuonut uusia tarjoajia. Se on vain rasittanut hankintayksiköitä hankintaprosessin läpivientiin kuluvan ajan takia. Lakiehdotuksessa on myös EU-kynnysarvon alittavat hankinnat sisällytetty ilmoitusvelvoitteen piiriin, jolloin myös hankintaprosessin läpivientiin kuluvan ajan mukanaan tuomat aikataulu- ja kustannusrasitteet lisääntyvät.

 

Lakiehdotuksen mukaan kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarkempia määräyksiä ilmoittamistavasta ja ilmoituksen sisällöstä. Lakiehdotuksessa ei ole säädetty ilmoitusmenettelyyn liittyvistä määräajoista, joten ne sisältynevät kauppa- ja teollisuusministeriön antamiin määräyksiin. Ilmoitusmenettelyn on oltava yksinkertainen ja siihen liittyvien määräaikojen sellaiset, etteivät ne vaikeuta hankintojen tekemistä ja aiheuta ylimääräisiä kustannuksia.

 

Mikäli kynnysarvojen määräämiseen mennään, on työryhmän ehdottama kolmiportainen malli huomattavasti selkeämpi kuin neliportainen malli, jossa soveltamis- sekä kilpailuttamis- ja ilmoitusvelvollisuuden rajat poikkeaisivat toisistaan.

 

Hankintasopimuksen tekemiseen liittyvä määräaika

 

Eduskunta on 3.12.2004 hyväksynyt julkisista hankinnoista annettuun lakiin lisättäväksi uuden pykälän, jonka mukaan hankintasopimusta ei voi tehdä ennen kuin 21 päivän kuluttua siitä, kun hakijan katsotaan saaneen päätöksen ja hakemusosoituksen tiedoksi. Lakiehdotuksessa on esitetty vastaavaa odotusaikaa hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen tekemisen eli hankinnan täytäntöönpanon välillä. Kun otetaan huomioon hankintapäätöksen tiedoksiantoon kuluva aika, merkitsee muutos käytännössä sitä, että hankintapäätös voidaan panna täytäntöön vasta 28 päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä.

 

Ehdotettu menettely pitkittää kaikkien hankintojen toteuttamista entisestään ja jäykistää julkishallinnon hankintatointa. Vaikutukset tuntuvat selvimmin rakennustoiminnassa. Voidaankin todeta, että hankintalakiehdotuksessa ei ole huomioitu riittävästi rakennuttamiseen ja rakentamiseen liittyviä erityspiirteitä.

 

Rakennustoiminnassa kansallisten kynnysarvojen vaikutukset, yhdessä uuden ilmoitusmenettelyn sekä hankintasopimuksen solmimiselle asetetun määräajan kanssa tulisivat olemaan merkittävät. Kuntien rakennustoiminnassa oman työn osuus rakentamisesta on nykyisin vain noin 10 – 30 % urakan kokonaishinnasta. Suurin osa urakkahinnasta muodostuu aliurakka-, rakennusosa- ja rakennusmateriaalihankinnoista, joita on kussakin hankkeessa yleensä useita ja voi olla hankkeen koosta ja luonteesta riippuen lukuisiakin.

 

Monimutkaiset menettelytavat, muotovaatimukset sekä pitkäkestoiset määräajat tekevät hankintojen toteuttamisen raskaaksi ja aiheuttavat rakennusprojekteissa viiveitä sekä tarpeettomia ja ylimääräisiä kustannuseriä. Ehdotetussa muodossaan laki saattaa suorastaan estää kehittyneiden urakkamuotojen (mm. projektinjohtourakkamallit, joissa kunnallinen toimielin toimii rakennuttajana tai urakoitsijana) käytön. Lakiehdotukseen sisältyvät menettelyt johtavat käyttämään hankinnoissa suuria suunnittelu- ja urakkakokonaisuuksia. Tämä vaikeuttaa pienten ja keskisuurten yritysten asemaa ja heikentää kilpailuolosuhteita pääkaupunkiseudulla.

 

Odotusaikaa on varsinkin rakennusurakan toteutuksen aikana niin rakennusurakoiden alihankinnoissa kuin rakennusosa- ja rakennusmateriaalihankinnoissa käytännössä mahdotonta noudattaa, mikäli varsinaiseen pääurakkaan kuuluvista aikatauluvelvoitteista sekä kustannusvaatimuksista halutaan pitää kiinni.

 

Kuntien omat rakennusyksiköt noudattavat yksityisten urakoitsijoiden tavoin voimassa olevia rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998) viivästyssakkoineen ym. määräyksineen. Hankintamenettelyyn tarvittavan ajan lisääntymisestä aiheutuu kuntien rakennuttamista hoitaville sekä rakennusyksiköille aikatauluviiveitä niistä seuraavine viivästyssakkoineen ja muine kuluineen. Lisäksi niille aiheutuu vielä merkittävästi suuremmat lisäkustannukset aikataulusidonnaisten työmaan käyttö- ja yleiskustannusten kasvamisesta. Lakiehdotuksen 88 § 2 momenttia ei ole mahdollista noudattaa ilman kohtuuttomia taloudellisia menetyksiä. Käytännössä projektinjohtajat joutuvat vaikeisiin tilanteisiin, koska lain noudattaminen saattaa johtaa suuriin taloudellisiin vahinkoihin.

 

Pääosa kuntien rakentamisesta on jo nykyisin korjausrakentamista, joka on usein luonteeltaan hyvin lyhytkestoista ja johon monesti liittyy myös vaihteleva määrä toteutuksen aikaisia muutostarpeita. Luonteeltaan toiminta on siis toisenlaista kuin tyypillinen tavarahankinta, joka on helpompi hyvissä ajoin määritellä ja hankinta on ratkaistavissa usein pelkän hinnan perusteella, jolloin ilmoitus- ja muiden menettelyjen käyttö on jossain määrin helpompaa. Kaupungin käsitys onkin, että sekä ilmoitusmenettelyn laajentaminen että 21 päivän odotusajan sisällyttäminen lakiehdotuksen mukaisessa laajuudessa EU-kynnysarvoa pienempiin hankintoihin lisäävät ratkaisevasti kuntien omien rakennusyksiköiden kustannuksia ja vaikeuttavat olennaisesti niiden kilpailukykyisen ja kannattavan tuotannon harjoittamista.

 

Neuvottelumenettelyn käyttäminen

 

Neuvottelunmenettelyn ja suorahankinnan käyttömahdollisuuksien lisäämistä hankintalaissa voidaan pitää positiivisena.

 

Lakiehdotuksen mukaan rakennusurakoissa neuvottelumenettelyä voidaan käyttää mm. silloin kun rakennustyö tehdään vain tutkimusta, kokeilua tai kehittämistä varten eikä taloudellisen hyödyn saamiseksi (3 luku 22 § kohta 4). Tätä jo aiemmassakin hankintalaissa ollutta kohtaa, tulisi, mikäli se on direktiivien puitteissa mahdollista, muuttaa siten, että neuvottelumenettelyä voitaisiin käyttää, kun rakennustyö tehdään pääasiassa tai ensisijaisesti tutkimusta, kokeilua tai kehittämistä varten. Tutkimushankkeisiin liittyy myös taloudellisia intressejä ja ainakin niihin sijoitetut tutkimus- ja kehittämiskulut pyritään kattamaan urakasta saatavalla katteella. Lisäksi ainakaan suurempia asuinrakennushankkeita ei tehdä pelkästään tutkimus- tai koemielessä vaan myös asumistarvetta silmällä pitäen. Tämän ei pitäisi rajoittaa neuvottelumenettelyn käyttömahdollisuutta.

 

Sidosyrityshankinnat

 

Lakiesityksen 2 luvun 8 § käsittelee ns. ”in-house” toimintaa. Sen mukaan hankintalakia ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee muodollisesti erilliseltä itsenäiseltä yksiköltä, jos hankintayksikkö käyttää tosiasiallista ja ehdotonta valvontavaltaa tämän sidosyksikön suhteen.

 

In-house –hankinnat ovat aiheuttaneet kunnissa runsaasti epätietoisuutta viime aikoina. In house - hankintasäädöstekstit kaipaavat selkeyttämistä. Mm. kuntien välinen yhteistoiminta sopimuksen nojalla jää kokonaan ehdotetun säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle, mutta perustelut jättävät kuitenkin asian viime kädessä täysin tulkintakäytännön varaan. Lakiehdotukseen olisi sisällytettävä säännös, jonka mukaan kuntien ja kuntayhtymien kuntalain 10 luvussa tarkoitettuun ja muuhun lainsäädäntöön perustuvaan kuntien väliseen yhteistyöhön ei sovelleta julkisia hankintoja koskevaa lakia. Ehdotettu säännös vastaakin vain pieneen osaan kysymyksistä, joita in-house –hankinnat ovat kunnissa herättäneet Työryhmän muistion perusteluista ei saa riittävää selkeyttä siihen, milloin suorahankinta sidossuhteessa olevalta yksiköltä tosiasiassa on mahdollinen.

 

Lakiehdotuksen mukaan esimerkiksi kunta voi ostaa palveluja kokonaan omistamaltaan sidosyksiköltä ilman että hankintaan sovelletaan hankintalakia. Kuntakonsernissa samanlaista ”in-house” toimintaa tapahtuu myös toisinpäin. Kunnan omistuksessa saattaa olla esimerkiksi budjettiteknisistä syistä muodostettuja osakeyhtiömuotoisia hankintayksiköitä, joille tuotettavista palveluista kunta vastaa itse. Perusteltua ja hankintalain kannalta johdonmukaista on, ettei hankintalakia jouduta soveltamaan myöskään tällaisessa tapauksessa. Voimassa oleva hankintalaki eikä työryhmän esitys anna selvää vastausta ko. kysymykseen.

 

Menettelytavat

 

Työryhmän ehdotukset ovat hyvin yksityiskohtaisia, esim. tarjouspyynnön vaatimukset ja lainsäädäntö tulee jatkossa ohjaamaan kilpailutustoimintaa nykyistä tarkemmin. Tämä muuttuva tilanne edellyttää alan toimijoille ja päättäjille suunnattua perusteellista koulutusta. Valtakunnallisen koulutuksen täysimittaiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen tulee varautua.

 

Työmääriä tarjousten vertailuissa tulee kasvattamaan aikaisempaa tarkempi arviointiperusteiden painottaminen. Myös kilpailuttamisen uudet menettelytavat, kilpailullinen neuvottelumenettely ja sähköinen huutokauppamenettely, lisäävät työn vaativuutta entisestään ja paineet henkilöstön ammattitaidolle kasvavat.

 

Lakiluonnoksiin sisältyvät uudet dynaamiset hankintajärjestelmät tehostavat kilpailua, ja neuvottelumenettelyn mahdollistaminen aikaisempaa laajemmin antaa vaikeille ja suurille hankinnoille entistä paremmat lähtökohdat eli se turvaa hankinnan onnistumista.

 

Kokonaistaloudellisen edullisuuden ollessa hankinnan ratkaisuperusteena valintakriteerien suhteellisten painoarvojen määrittäminen ja tarjousten vertailu niin, että jokainen kriteeri käydään tarkoin läpi ja arvioidaan, lisää välttämättä hankintaan kuluvaa työpanosta ja aikaa, mutta toisaalta on omiaan takaamaan objektiivisuuteen pyrkivän lopputuloksen myös tarjoajien kannalta.

 

Työryhmän esitys, että kauppa- ja teollisuusministeriö selvityttäisi erikseen mahdollisuudet perustaa Suomeen virallinen hankintadirektiivien ehdot kattava, toimittajatiedot sisältävä rekisteri joko patentti- tai rekisterihallituksen tai jonkin muun viranomaisen yhteyteen, on kannatettava.

 

2. Erityisalojen hankintalaki

 

Lakiehdotuksessa on joitakin selviä parannuksia nykyisiin säännöksiin, esim. seuraavat:

 

In House-hankintoja koskevat säännökset (20 §) on laajennettu koskemaan myös tavarahankintoja ja rakennusurakoita. Puitejärjestelyiden määrittely esitetyssä muodossa luo nykyistä paremmat edellytykset puitesopimusten käyttöön. Määräaikojen Iyhentämismahdollisuus, kun hankintailmoitukset ja/tai tarjouspyynnöt on lähetetty sähköisesti, on myös parannus.

 

Direktiivissä 2004/17/EV (31.3.2004 annettu direktiivi vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta) 4 artiklan kohdassa 2.b) todetaan direktiiviä sovellettavan myös "jäteveden poistoon ja käsittelyyn", Samansuuntaisesti myös ehdotetun lain 7 §:ssä todetaan, että lakia sovelletaan vesihuoltolaissa tarkoitettuun yhteiskunnan vesihuoltoon. Vesihuoltolain määritelmissä vesihuollolla tarkoitetaan juomaveden tuottamisen lisäksi myös jäteveden, huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista ja käsittelyä. Direktiivin soveltamisalaa on ehdotetussa laissa laajennettu, kun jäteveden poisto ja käsittely kuuluu lain soveltamisalaan riippumatta siitä, harjoittaako kyseinen yksikkö jäteveden poiston ja käsittelyn lisäksi myös juomaveden tuotantoon liittyvää toimintaa. Helsingin Veden kannalta erottelulla ei ole merkitystä, kun se harjoittaa molempia toimintoja.

 

Ehdotetun Erityisalojen hankintalain 12 §:ssä säädetään, että lakia sovelletaan vain hankintoihin, joiden ennakoitu arvo vastaa vähintään lainkohdassa asetettuja kynnysarvoja, Kynnysarvot alittavien hankintojen osalta menettelyä ei ole ehdotettu säänneltäväksi lainkaan eikä direktiivikään anna siihen mitään aihetta. On tärkeätä, että menettely kynnysarvot alittavien hankintojen osalta tulee erityisalojen hankintalaissa jättää ehdotetuin tavoin hankintayksikön itsensä harkittavaksi. Kynnysarvojen ilmoittaminen ehdotetussa laissa euromääräisenä on selkeä parannus aikaisempaan esitystapaan.

 

Lakiehdotuksessa on myös monia hankintatoimintaa byrokratisoivaa käytännön hankintatyötä vaikeuttavia tekijöitä:

 

Tarjouskilpailuun osallistujien valinta (42 -45 §) on kuvattu erittäin yksityiskohtaisesti ja pyrkimyksenä on eriyttää selkeästi tarjoajien arviointi tarjousten vertailusta. Määräyksissä on kuitenkin eräitä vaatimuksia, joiden selvittäminen voi olla hankintatoimelle käytännössä mahdotonta. Esimerkkinä voidaan mainita lainvoimaisten tuomioiden selvittäminen. Nykyinen järjestelmä ei tarjoa niiden selvittämiseen minkäänlaista realistista mahdollisuutta.

 

Käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta, valintakriteerit ja niiden suhteellinen painotus on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa tai ainakin painoarvojen kohtuullinen vaihteluväli.

 

Hankinnasta on tehtävä kirjallinen sopimus, joka voidaan panna toimeen vasta 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet päätöksen tiedoksi eli käytännössä 21 + 7 päivän kuluttua. Tämä vaatimus tulee toteutuessaan ja yhdistettynä kunnalliseen päätöksentekoprosessiin, aiheuttamaan huomattavaa viivästystä erityisesti rakennushankkeiden toteuttamisessa. Hankintamenettelyyn kuluisi pahimmillaan hankintailmoituksesta sopimuksen toimeenpanoon lähes 3 kk.

 

Ehdotetun lain 71 §:n säännöstä asianosaiskelpoisuudesta on täydennettävä. Lainkohdan perusteluissakin todetaan, että säännöksellä ei ole tarkoitettu muuttaa nykyistä, voimassaolevaa lakia. Myös ehdotettuun uuteen lakiin olisi siksi lisättävä nykyisen lain 9a §:n mukaisesti momentti, jossa todetaan, että markkinaoikeus ei ota käsiteltäväkseen sellaista hankintamenettelyä koskevaa hakemusta, johon liittyvän hankinnan ennakoitu arvo alittaa asetuksessa säädetyn kynnysarvon. Tähän päädyttäneen jo lain soveltamisalarajauksen johdosta, mutta selkeämpää olisi nykyisen lain tavoin todeta, että kynnysarvon alittaminen sulkee pois myös asian käsittelyn markkinaoikeudessa.

 

Kirje nro     kauppa- ja teollisuusministeriölle ja pöytäkirjanote lausunnon antaneille hallintokunnille.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että väliotsikon Sidosyrityshankinnat toiseen kappaleeseen lisätään seuraava teksti kappaleen toisen virkkeen jälkeen:

 

”Lakiehdotukseen olisi sisällytettävä säännös, jonka mukaan kuntien ja kuntayhtymien kuntalain 10 luvussa tarkoitettuun ja muuhun lainsäädäntöön perustuvaan kuntien väliseen yhteistyöhön ei sovelleta julkisia hankintoja koskevaa lakia.”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

LIITE

Liitteet 1 - 12

 

 

152 §

24.1.2005 pöydälle pantu asia

ESITYS UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE UUTELAN SKATANNIEMEN RAUHOITTAMISESTA

 

Khs 2000-2883

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

Merkittiin, että Rihtniemi ehdotti Malisen kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, että selvitetään suunnistuskilpailujen kiellon tarkoituksenmukaisuus yleensä rauhoitettavilla alueilla ja minkä tyyppisiä kilpailuja kielto koskisi.

 

Suoritetussa äänestyksessä Rihtniemen palautusehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 10 – 5. Vähemmistöön kuuluivat Dalhberg, Hellström, Lehtipuu, Ojala ja Rantanen.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

153 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                   27.1.2005

liikepalvelulautakunta                                         27.1.2005

yleisten töiden lautakunta                                  27.1.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

154 §

ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTOA KOSKEVA MUUTOS HELSINGIN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN

 

Khs 2004-2652

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan tämän asian liitteenä olevassa suunnitelmassa mainitut muutokset kaupunginhallituksen 17.12.2001 vahvistamiin suomenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelmaan sekä ruotsinkielisen esiopetuksen opetussuunnitelmaan.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, sosiaalilautakunnan lasten päivähoitojaostolle, sosiaalilautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle, opetuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle ja opetuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 3

 

 

155 §

RINTAMAVETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2005 - 2006

 

Khs 2005-139, 2003-97

Esityslistan asia Stj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

 

156 §

TERVE JA TURVALLINEN KAUPUNKI -NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2005 - 2006

 

Khs 2004-2309

Esityslistan asia Stj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

 

157 §

VAPAAEHTOISTYÖN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2005 - 2006

 

Khs 2004-2646

Esityslistan asia Stj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

 

158 §

HELSINGIN KAUPUNGIN 400-VUOTISKOTISÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2005

 

Khs 2004-2138

Esityslistan asia Stj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön tilintarkastajaksi KHT Leif-Erik Forsbergin ja varatilintarkastajaksi KHT Raimo Saarikiven vuodeksi 2005.

 

Pöytäkirjanote Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiölle, tilintarkastajiksi nimetyille, tarkastuslautakunnalle ja kaupunginkanslialle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1

 

 

159 §

JÄSENTEN NIMEÄMINEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖVALMENNUSKESKUKSEN OHJAUSRYHMÄÄN VUOSIKSI 2005 - 2007

 

Khs 2005-59

Esityslistan asia Stj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Kuntoutussäätiön työvalmennuskeskuksen ohjausryhmään sosiaaliaseman päällikön Kerttu Nurmen, sosiaaliaseman päällikön Sari Kariston sekä kehittämiskonsultti Veli-Matti Ponkalan vuosiksi 2005 - 2007.

 

Pöytäkirjanote Kuntoutussäätiölle, päätöksessä mainituille henkilöille, sosiaalivirastolle ja kaupunginkanslialle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liite 1

 

 

160 §

24.1.2005 pöydälle pantu asia

ASUNTO OSAKEYHTIÖ UNIKKOTIE 3:N YM. OIKAISUVAATIMUS HAAGAN NUORISOKODIN UUDEN YKSIKÖN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISESTÄ SEKÄ NUORISOKOTIA VASTUSTAVA KANSALAISADRESSI

 

Khs 2004-1157

Esityslistan asia Stj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti sosiaalilautakunnan, kaupunkisuunnittelulautakunnan sekä kaupunginkanslian lainopillisen osaston lausunnoista ilmenevin perustein hylätä As Oy Unikkotie 3:n, As Oy Eskolantie 16:n, As Oy Erkki Melartinin puiston, As Oy Erkki Melartinintie 7:n, As Oy Säveltie 5:n ja As Oy Säveltie 7:n  oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen 30.8.2004 pöytäkirjan 1043 §:n kohdalla tekemään päätökseen Haagan nuorisokodin uuden yksikön hankesuunnitelman hyväksymisestä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti lähettää sosiaalivirastolle tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten Päivä Aholan ja Aini Niemisen sekä 762 muun henkilön allekirjoittaman kansalaisadressin.

 

Pöytäkirjanote As Oy Unikkotie 3:lle ym. muutoksenhakuosoituksin, pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, Päivi Aholalle ja Aini Niemiselle sekä kaupunginkanslian oikeuspalveluille. Pöytäkirjanote ja kansalaisadressi sosiaalivirastolle.

 

Merkittiin, että Koskinen ehdotti, että kaupunginhallitus päättäisi hyväksyä oikaisuvaatimuksen.

 

Koskinen perusteli vastaehdotustaan seuraavasti:

 

”Hankesuunnitelman toteuttaminen edellyttää Uudenmaan ympäristökeskuksen poikkeamispäätöstä rakennusoikeuden prosentuaalisesti merkittävän ylityksen johdosta asemakaavaan nähden. Kun kyseessä olevaa poikkeamispäätöstä ei ole, tulee oikaisuvaatimus hyväksyä.”

 

Koskisen ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

LIITE

Liitteet 1 - 5

 

 

161 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 25.1.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Jussi Pajunen

 

Susanna Mäkelä

puheenjohtaja

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Suvi Rihtniemi                                       Jouko Malinen

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin­kansliassa  8.2.2005 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkipäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

 

Susanna Mäkelä

hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa kaupunginkanslian kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 144 ja 160 §:t

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 103-111, 120 (paitsi kohta 4)-122, 127, 129-131, 135, 137-139, 147, 151-153, 155-157 ja 161 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 128 ja 136 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 140 §

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 124-126 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 169 2300.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Kaupunginkanslian aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kaupunginkanslian aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle (Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI). Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön vastaisesti.

 

Jos hankinta liittyy asetuksessa (381/1998) määriteltyyn peruspalvelutoimintaan ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeus ei kuitenkaan käsittele hakemusta. Tällaiseen päätökseen haetaan muutosta kuntalaissa säädetyllä tavalla.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

 

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3  5. kerros

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Pöytäkirjan 144 ja 160 §

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9

00520 HELSINKI

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på stadskansliets registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

144 och 160 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

103-111, 120 (utom punkt 4)-122, 127, 129-131, 135, 137-139, 147, 151-153, 155-157 och 161 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

128 och 136 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

140 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

124-126 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 169 2300.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

kaupunginkanslia@hel.fi.

 

Stadskansliet är öppet måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av stadskansliets öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol (Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors). Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling.

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller med stöd av den utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Euro­peiska gemenskapens lagstiftning.

 

Om upphandlingen anknyter till den basserviceverksamhet som definieras i förordning (381/1998) och det uppskattade värdet av upphandlingen understiger det tröskelvärde om vilket det bestäms genom förordning, upptar marknadsdomstolen inte ansökan till behandling. Ändring i ett sådant beslut söks på det sätt som anges i kommunallagen.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

Sökanden skall innan ansökan ges in till marknadsdomstolen skriftligen meddela upphandlingsenheten sin avsikt att anhänggigöra ärendet i marknadsdomstolen.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118                              Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5.våningen

00131 Helsingfors

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

144 och 160 § i protokollet

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Helsingfors förvaltningsdomstol

Bangårdsvägen 9

00520 Helsingfors

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.